Právní poradna


Otázky a odpovědi - 24.5.-24.6.06 - [6]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 24.5.2006 do 24.6.2006:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Stolaříková, 24.6. 2006

Dobrý den. Prosím o radu. Bydlím v rodinném domě v řadové výstavbě. Dům byl postavený v roce 1974, kdy patřil bytovému družstvu. V té době bylo ve smlouvě uvedeno, že jelikož je to dům krajní, jsme povinni umožnit sousedům vstup na střechu přes náš dům. V roce 1989 jsme domek odkoupili a stal se již naším majetkem. Zajímalo by mne, zda jsem dál povinna umožnit sousedům vstup na jejich střechu přesjiž můj soukromý majetek.V nové kupní smlouvě o tom není nic psané.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I když v nové smlouvě není o Vámi zmiňované povinnosti nic psáno, mohou si sousedé, kterým byste v přístupu na střechu bránili, nechat zřídit k Vašemu vlastnictví tzv. věcné břemeno. Samozřejmě tehdy, jestliže na střechu nemají přístup jiný, než přes Vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Dufek, 23.6. 2006

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz týkající se nákupu nemovitosti. Asi pred měsícem jsem našel inzerát na jeden dům v mém okolí, o který jsem měl zájem. Následně jsem kontaktoval realitní agenturu ohledně prohlídky tohoto domu a ta mi byla umožněna. O dům jsem měl zájem, v realitní kanceláři mi bylo řečeno, že dům je bez břemen a tak jsem v realitní kanceláři podepsal rezervační listinu, složil zálohu na rezervaci a provizi realitce a zároveň jsem si začal vyřizovat hypotéku. K mému překvapení mě kontaktoval jednatel hypotečního ústavu, že obdržel potřebné dokumenty od realitní kanceláře, ale bylo zjištěno, že tento dům byl použit jako zástava pro leasing, který nebyl od samého začátku splácen a tudíž nemovitost je v současné době v exekuci. Tato informace mi byla od samého počátku jednání zatajena a proto se chci se zeptat, jestli má realitní agentura povinnost informovat o takových zaležitostech a jestli mám díky těmto novým informacím nárok na odstoupení z rezervační smlouvy společně s vrácením rezervačních poplatků. Kdyby mi totiž byla informace o exekuci sdělena předem, neměl bych o tento dům žádný zájem. O odstoupení ze smlouvy jsem zatím s realitní kanceláří nejednal, ale zajímalo by mne, jestli realitka tím, že si nezjistila stav nemovitosti, neporušila nějakou směrnici, nebo i zákon. V rezervační smlouvě je odstavec, který se týká mého odstoupení od koupě nemovitosti s tím, že po odstoupení propadají zálohy ve prospěch realitní kanceláři. Mně osobně to nepřijde jako solidní jednání, protože důvod, proč jsem se rozhodl koupit nemovitost přes realitní kancelář, byl právě předejít těmto problémům a získat nemovitost bez jakýchkoliv břemen.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě se skutečně realitní kancelář dopustila chyby, když Vás o tak závažné skutečnosti neiformovala a Vy máte nepochybně právo na základě této skutečnosti od rezervační smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz, které jste realitní kanceláři složil. RK neporušila zákon, pokud sama nevěděla o exekuci na dům jehož prodej a koupi zprostředkovává. Pokud o této skutečnosti věděla, pak Vás úmyslně uvedla v omyl. To vše ovšem může relativizovat obsah celé smlouvy, kterou jste s RK uzavřel (mohou v ní být ustanovení, která tento omyl RK ošetřují v její prospěch). Proto doporučuji navštívit advokáta a s celou situací, včetně předložení předmětné smlouvy, jej seznámit, aby mohl s úplnou znalostí všech relevantních skutečností poradit a pomoci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Pecina, 22.6. 2006

Dobrý den, prodáváme družstevní byt, resp. členská práva - právo nájmu družstevního bytu. Z družstva jsme obdrželi formulář Smlouvy o převodu členských práv a povinností. Ten však neřeší finanční stránku převodu. Můžete mi prosím poradit, jakým smluvním dokumentem podchytit cenu za převedení členských práv, případně mi poskytnout nějaký vzor?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každá smlouva o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu by měla mít - jako svou nedílnou součást - rovněž smlouvu o finančním vypořádání. Od Vašeho družstva ji zřejmě neobdržíte, protože pro družstvo není zásadně důležitá. Proto doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám smlouvu sepíše (případně obě, shledá-li, že poskytnutý formulář není dostatečný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Sýkorová, 21.6. 2006

Dobrý den, paní doktorko. Po babičce jsem se nastěhovala r.1990 do družstevního bytu. Po šesti letech jsem se vdala, byt jsem koupila do OV už jako vdaná. Rok na to jsme se rozvedli.Kupní smlouva na byt je však psaná jenom na mě. A v katastru nemovitostí jsem uvedená také jenom já, jako jediný vlastník. Může se bývalý manžel dovolávat vypořádání s důvodu SJM? Patří tenhle byt do SJM?

Děkuji Vám.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě záleží na tom, z jakých prostředků jste byt do osobního vlastnictví koupila - šlo - li o peníze společné nebo jen Vaše, které jste měla již před manželstvím. Ovšem vzhledem k tomu, že družstevní byty se de facto do osobního vlastnictví nekupují, ale převádí (s nějakým poplatkem), domnívám se, že Váš byt do SJM nepatří.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarmila Stratilová, 20.6. 2006

Dobrý den, paní doktorko, chtěla bych koupit družstevní byt z peněz, které mi darovala maminka. Připadl by tento byt do podílového vlastnictví manželů? Pokud ano, jak je možné toto ošetřit.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jste-li dosud svobodná, až se bude blížit svatba, nechte si u notáře či advokáta sepsat tzv. předmanželskou smlouvu. V této smlouvě lze nejlépe ošetřit veškeré majetkové záležitosti. Pokud jste už vdaná, předpokládám, že Vám maminka darovala peníze prostřednictvím řádně sepsané darovací smlouvy (ne-li, nechte darovací smlouvu sepsat alespoň následně - lépe zaplatit darovací daň, než následně přijít o polovinu bytu). Takto jasně darované peníze (ani pokud už jste vdaná) nepatří do společného jmění manželů a stejně tak z tohoto daru zakoupený byt zůstane ve Vašem výlučném vlastnictví (nezapomeňte do kupní smlouvy na straně kupujícího nechat napsat jen sebe a takto vložit do katastru nemovitostí). Dodržíte-li popsaný postup, nemůže být nikdy v budoucnu pochyb o tom, kdo vždy byl a zůstává výlučným vlastníkem bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Růžičková, 19.6. 2006

Paní doktorko, prosím o radu. V roce 2002 jsme zakopili s manželem byt do vlastnicví. Dle kupní smlouvy, kde je psáno - podlahová plocha balkónu a sklepních kójí se nezapočítává do podlahové plochy pro určení spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Platíme z celé podlahové plochy fond oprav a je zapsaná celá plocha v katastru nemovitostí jako bytová jednotka. Tak jsme si balkón na své náklady opravili. Nyní se rozhodlo, že se balkóny opraví a zaplatí z fondu oprav a když máme balkón opravený tak máme prostě smůlu. Máme balkon celý zasklený, protože jsme v 1 patře. Nemáme prý ani nárok na částečnou náhradu. Nevíme jestli platí kupní smlouva a má být dodržena.

Předem moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Otázka úhrady oprav balkonů z fondu oprav nesouvisí s kupní smlouvou. Je v podstatě na společenství vlastníků, jak si tuto záležitost ve svých stanovách upraví, protože zákon nevymezuje zda balkony a okna jsou součástí domu nebo bytu. U Vás bylo zřejmě rozhodnuto o tom, že balkony budou opravovány z fondu oprav jako součást domu (společných částí domu). Zřejmě jste se měli - před opravou svého balkonu - lépe seznámit se stanovami Vašeho společenství vlastníků a účastnit se všech jejich shromáždění, na nichž se obdobné věci rozhodují. V tuto chvíli Vám nezbývá, než podřídit se tomu, co a jak rozhodla většina.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Strnadová, 19.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, nejprve musím napsat, že je velice milé, že jsem našla tuto „odpovědnu“ a děkuji za ni. A teď k mému dotazu. Chtěla jsem se zeptat v jakém případě se platí daň z převodu nemovitosti 3% z kupní ceny a v jakém případě se platí daň z převodu nemovitosti 5%. A dále jsem se chtěla zeptat, do jaké doby je nutné použít zisk z prodeje nemovitosti na financování stavby nového rodinného domu, aby byl prodávající nemovitosti osvobozen od daně z příjmu.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sazba daně z převodu nemovitostí je u všech prodávajících jednotná a činí 3% ze základu daně. Pokud jde o platbu daně z příjmu, resp. o osvobození od ní v případě, kdy je výtěžek prodeje použit na jiné bydlení, zákon sám žádnou lhůtu pro toto použití neuvádí. Doporučuji tuto část dotazu vznést na příslušný finanční úřad, kterému bude podáváno daňové přiznání.

Děkuji za dobré slovo k naší "odpovědně" a přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antonín Honek, 18.6. 2006

Dobrý den paní doktorko. Jedná se o dědictví po rodičích. Jsme čtyři sourozenci a při úmrtí táty (17.5.1990) jsme se ústně dohodli, že naše dědictví převedeme na sestru s tím aby vypořádání pozůstalosti bylo jednodušší a sestra až zemře máma dědické podíly vyplatí. Totéž se opakovalo při úmrtí mámy (21.7.2003). Protože máma bydlela v domku sama rozhodli jsme se domek prodat a mělo dojít k vypořádání dědictví. A tady je ten problém, sestra odmítá bezdůvodně tyto podíly vyplatit. Máme nějakou možnost (právní cestou) případ vyřešit?

Mockrát děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud byly veškeré dohody mezi dědici vždy jen ústní, a tedy jiné, než jak znělo usnesení soudu o dědictví, pak se obávám, že pokud sestra nebude chtít ostatní sourozence tzv. vyplatit, nikdo a nic ji k tomu nedonutí. Jeden ze základních právních postulátů, platných už od dob římských praví, že co je psáno, to je dáno. Žádná ústní dohoda tvrzená vedle dohody psané neobstojí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Fišer, 18.6. 2006

Dobrý den, paní doktorko, jsem spoluvlastníkem (s předkupním právem neošetřeným smluvně) nebytového prostoru – dvojgaráže – s podílem 107/213, 2.spoluvlastník 106/213. Ten chce svůj podíl prodat, vyhlásil svůj záměr veřejně v dané lokalitě (letáky do schránek) s žádostí o nabídku ceny, nejvyšší nabídnutou cenu mi předložil jako jím požadovanou. Domnívám se, že nepostupuje správně, že bychom se měli spíše dohodnout na vypořádání spoluvlastnictví než na prodeji a koupi formou „dražby“. Mohu znát Vás právní názor, resp. jak mám postupovat ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud chce kterýkoli ze spoluvlastníků svůj podíl prodat, je povinen - ze zákona - nabídnout jej nejprve druhému spoluvlastníku. Jen v případě, že druhý spoluvlastník nabízenou koupi odmítne, může svůj podíl nabídnout ke koupi tzv. třetím osobám. Nezáleží na tom, zda máte či nemáte ve smlouvě zakotveno tzv. předkupní právo. V daném případě byste měl spoluvlastníka upozornit, že jedná v rozporu se zákonem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Špatná, 17.6. 2006

Dobrý den , prosím a velmi žádám o radu. Můj otec před 10 -ti lety špatně udělal podezdívku k plotu mezi sousedem v řadové zástavbě. Podezdívka o šíři cca 20cm je celá na pozemku souseda. Patří plot otci nebo může soused s plotem jakoliv nakládat. Nyní otcův stávající plot soused sundal, zvětšil výšku a namontoval plot "svůj". Může otec tuto podezdívku robourat a postavit novou správně na pozemku svém. Prosím ještě o informaci jak daleko se mohou od plotu sázet okrasné dřeviny (thuje). Dohoda se sousedy bohužel není možná.

Zdravím a moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že vzájemné bourání plotů mezi sousedy a stavění vlastních není právě ideální řešení, ale něco, co nemůže vést nakonec k ničemu jinému, než soudnímu sporu. Pokud se sousedem nově vystavěný plot nachází na jeho pozemku, je vyloučeno, aby Váš otec takto umístěný plot boural - na to věru nemá právo. Naopak - byl-li otcem postavený plot umístěn na pozemku souseda, měl soused plné právo naložit s ním tak, jak naložil (navíc mohl i otce žalovat). Pokud snad otec chce mít za každou cenu plot svůj, může si jej postavit, ale na svém pozemku. Na to, v jaké vzdálenosti od plotu se mohou sázet okrasné dřeviny, žádný právní předpis není.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie R., 16.6. 2006

Dobrý den, nevím zda je můj dotaz na místě, ale jste má „poslední šance“. Soused si na společné příjezdové cestě umístil kontejner, který nevyužívá již třetí měsíc. Na dopis, adresovaný starostovi, mi dosud nepřišla odpověď. S manželem nám je 70 let a potřebujeme volnou příjezdovou cestu pro zásah rychlé záchranné služby. Uhlí, které nám je složeno pod příjezdovou cestou, musíme přemístit přes tuto cestu, kolem kontejneru do kopce, kde stojí náš dům. Bohužel mé děti nebydlí v blízkosti (asi 200 km daleko), tudíž nám nemohou pomoci. Prosím o odpověď jak máme řešit tuto situaci.

Moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že jste - s ohledem na dobré sousedské vztahy - nezvolili nejrozumnější způsob. Ze všeho nejříve je třeba pokusit se o dohodu se sousedem. Teprve pokud on Vaši žádost nevyslyší, lze se obrátit jinam. Nicméně jde-li o příjezdovou cestu, která je ve vlastnictví obce, pak budete muset vyčkat rozhodnutí starosty.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Jana, 16.6. 2006

Dobrý den! Vážená paní doktorko, chtěla bych poradit s problémem. Vlastním byt v os. vlastnictví, který pronajímám. S nájemníci mám uzavřenou smlouvu na určito k 30.6.2006 a dále smlouvu nechci prodlužovat, poněvadž chci byt prodat. Nájemnice o tom věděla již přes měsíc, že smlouvu neprodloužím z důvodu prodeje bytu. Nejdřív tvrdila, že byt s dětmi opustí, nyní se vymlouvá, že nemá kam jít. Musím jí dát písemnou výpověď?(Písemnou Výpověď musím zdůvodnit, proč vypovídám nebo stačí jenom napsat Výpověď k datu.?) Co když mi ji odmítne podepsat (nebo jako nebude doma)? Jak tuto situaci řešit?

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li s nájemnicí uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, skončí nájem dnem uvedeným v této smlouvě, tedy dnem 30.6.2006. Pokud při ústním jednání nájemnice nejeví ochotu chovat se podle uzavřené smlouvy, stačí písemně ji vyzvat k vyklizení a předání bytu dne 30.6.2006 s tím, že pokud tak neučiní, budete nucena byt vyklidit a věci nájemnice nechat uskladnit - vše na její náklady.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestmír Doubravský, 15.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, chci Vás požádat o radu týkající se ukončení smlouvy o podnájmu na dobu určitou. Dne 31.12.2005 jsem s majitelem bytu uzavřel smlouvu o pronájmu bytu na dobu určitou tj.: do 31.1.2007. Při podpisu smlouvy jsem zaplatil nájemné na leden 2006 a vratnou kauci ve výši 15.000,- Kč. V současné době se musím ze zdravotních důvodů odstěhovat (30.6.2006), majiteli bytu jsem to včas oznámil a také jsem za sebe sehnal náhradního nájemníka, který bude po podpisu smlouvy hradit nájem na další měsíc + vratnou kauci. Já mám v současné době nedoplatek el. energie + nedoplatek na výši záloh (cca 4.000), které mi majitel bytu oznámil až nyní. Prosím Vás o radu jak v tomto případě postupovat? Chci po majitelu bytu vrátit kauci poníženou o nedoplatky - ten však takovou alternativu nechce připustit. Hodlá si ponechat polovinu kauce + nedoplatky.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Podmínky složení a následného vrácení tzv. kauce by měla upravovat uzavřená nájemní smlouva a podle ní je pak třeba postupovat jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. Situace, kterou popisujete, je běžně řešena tak, jak jste pronajímateli navrhl. Ovšem znovu zdůrazňuji - oba jste povinni chovat se podle nájemní smlouvy, kterou jste spolu uzavřeli.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Nováková, 15.6. 2006

Dobrý den, prosím o radu. S manželem jsme se brali před 3 lety. Nyní se chceme rozvádět. Před sňatkem jsem měla na různých účtech přes 300.000,- Kč, manžel měl své auto. V manželství jsme si pořídili za společné peníze byt. Také jsem si koupila nové auto za 150.000,- Kč, které bylo pořízeno jen z mých úspor. Manželovo původní auto skončilo na vrakovišti. Ohledně bytu jsme se dohodli, ale potřebuji vědět, zda-li má manžel nějaký nárok na zbytek mých úspor z dob mého mládí? A zda nepřijdu o auto?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je sice tématicky zcela mimo tuto "odpovědnu", nicméně alespoň obecnou odpověď Vám dám. Pokud byly věci tak, jak popisujete, pak Vaše úspory, které vznikly před uzavřením manželství (stejně jako automobil vlastněný manželem před uzavřením manželství) nejsou předmětem společného jmění manželů. Pokud jste ze svých úspor koupila automobil, ani on, ani zbytek úspor rovněž do společného jmění nepatří. Pokud se s manželem v tomto smyslu nedohodnete, do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu Vašeho manželství může k návrhu kteréhokoli z Vás rozhodnout o vypořádání společného jmění soud. Jestliže by nezbývala jiná cesta, než soudní, připomínám, že existenci a výši Vašich "předmanželských" úspor by bylo nutno prokázat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohumil Petržílek, 15.6. 2006

Dobrý den! Vážená paní doktorko, v úvodu děkuji za tuto službu a chtěl bych poprosit o základní informace, jak se mohu bránit nebo jak postupovat v dále popsané situaci. Zakoupil jsem nemovitost a spolu s ní "zdědil" i věcné břemeno na vodovodní přípojku z mého pozemku na pozemek sousední. Přípojka je prozatím využívána pouze v letním období a byla proto vybudována přdchozím majitelem za minimální náklady cca 30 cm pod povrchem.V dobrých sousedských vztahů jsem proto pravidelně před zimním obdobím přípojku vypouštěl a zavíral, aby nedošlo k zamrznutí, prováděl údržbu šachty , odečet vodoměru atd. Vztahy mezi mnou a sousedkou se však značně zkomplikovaly s plánovanou stavbou garáže na mém pozemku, kdy skončila veškerá komunikace a jakákoliv dohoda a domluva je emožná. Sousedka stále vymýšlý nesmyslné věci, kterými mi znepříjemňuje život - stížnosti na obecní a stavební úřad, pomluvy a pod. Pro ilustraci - posekaná tráva byla shromážděna na místě vedení přípojky, tím je přípojka zatě- žována a dojde k jejímu poškození. Hlavním problémem však je, že od té doby pod různými záminkami - zavření vody, otevření vody, kontroja vodoměru atd.- vstupují na můj pozemek neznámé osoby, hlavně v době mé nepřítomnosti.Slovem vstupují myslím to, že přelezou plot, který již ze značné části také poškodily. Ptám se proto, zda má naději žádost o soudní zrušení věcného břemene, protože v obci je vybudován vodovodní řad, na který by se sousedka mohla připojit. Současně se chci zeptat, zda v řípadě prodeje její nemovitosti- pozemek se zahradním domkem - mohu podniknou nějaké kroky týkající se zrušení přípojky. Pozemek sousedky je dle územního plánu určen pro trvalou zástavbu a pokud by došlo novým majitelem k realizaci výstavby objektu pro trvalé bydlení bude nutné vybudovat novou přípojku dle norem, to je v nezámrzové hloubce. Jsem v tomto případě v rámci věcného břemene povinen povolit rozkopání mého pozemku v délce cca 30 m, nebo mohu trvat na přímém připojení k vodovodnímu řadu?

Omlouvám se za délku dotazu a předem děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jestliže se sousedské vztahy u Vás natolik vyhrotily, jak uvádíte, zřejmě bude zcela zbytečné navrhovat sousedce smluvní zrušení vodovodní přípojky. Pokud jde o možnost úspěchu v soudním řízení, domnívám se, že tento je možný, pokud byla předmětná vodovodní přípojka vybudována v době, kdy ještě nebyla možnost napojení na vodovní řad. Upozorňuji ovšem, že jde jen o můj odhad vycházející z toho, co jste uvedl ve svém dotazu - neznám všechny skutečnosti k věci se vztahující!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Hráčková, 14.6. 2006

Dobrý den! Prosím pěkně o radu a to jestli majitel domu, který tento rok odkoupil dům od města má právo vyhodit mou sestru, která je vedena v nájemní smlouvě stejně jako já, ale 8 let byt prakticky nevyužívala? Bydlela u svého přítele. Teď čeká rodinu a chce se vrátit zpět do bytu.

Mockrát Vám děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je sestra výlučným nájemcem bytu (Vámi použitá formulace "vedena v nájemní smlouvě jako já" je zcela právně irelevantní, protože neříká která z Vás - nebo snad obě - jste nájemcem bytu), pak pokud byt nepoužívala a nepoužívá, je to jeden z důvodů, pro něž je ze zákona možné dát jí výpověď z nájmu bytu, a to bez přivolení soudu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Pavelková, 14.6. 2006

Dobrý den. Kupujeme s přítelem byt, asi 20% ceny bytu jsme zaplatili společně na půl, na zbytek ceny 550.000,- Kč, si bereme na úvěr od stavební spořitelny, který chceme také splácet společně. Puvodně jsme chtěli být v kupních smlouvách oba dva. Poradce ze stavební spořitelny nás přesvědčil, že kvůli jednoduššímu vyřízení úvěru si máme vyřídit úvěr jen jednu osobu a společné vlastnictví vyřešit smlouvou mezi sebou a až se vyřídí úvěr, tak nechat zapsat dalšího vlastníka do katastru nemovitosti. Tím pádem je i v kupní smlouvě pouze přítel. Byt je v osobním vlastnictví a ručíme s ním úvěr. Až později, jak přišly úvěrové smlouvy. které se už podepsaly, tak mi došlo, že to asi jen tak jednoduše nepůjde, protože se v nich přítel zavazuje, že na zastavenou nemovitost nezřídí věcná břemena, předkupní práva ani nepřepíše jiné osobě. Bojím se to nechat tak, ráda bych to nějak ošetřila, že se na koupi bytu i splácení podílíme oba pro případ, že by se něco stalo. Jaké máme možnosti to vyřešit v případě, že nyní nejsme manželé. A jaké by byly možnosti v případě, že bysme se stali manžely.

Předem děkuji za odpověd.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš případ věru není na právní ošetření právě nejjednodušší. Nicméně se domnívám, že by bylo rozumné navštívit advokáta a nechat si jím sepsat smlouvu o úhradě nákladů na koupi bytu a splácení hypotečního úvěru. Půjde, samozřejmě, o smlouvu mezi Vámi a Vaším přítelem. Smlouva by měla současně řešit i otázku vlastnictví (ideální podíly)po splacení hypotéky i v průběhu splácení pro případ úmrtí jednoho z Vás. Pokud v dohledné době hodláte uzavřít sňatek, bylo by možno tento problém řešit i v rámci tzv. předmanželské smlouvy, kterou sepisují buď notáři nebo advokáti. Posledně uvedené ovšem není k ničemu, pokud ze sňatku sejde.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Žaža , 14.6. 2006

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vysvětlení rozdílu mezi úschovou peněz u advokáta a u notáře. Chystám se koupit byt na hypotéku a do doby převedení vlastnictví nemovitosti v katastru, bych si přál, aby nebylo možné úvěr začít čerpat. Realitni kancelář mi nabízí úschovu příkazu pro čerpání úvěru u advokáta, se kterým dlouhodobě spolupracuje. Je pro mne - kupujícího, jejich nabízená varianta bezpečná? Má advokát stejná práva a povinosti jako notář? Jakým způsobem mám nejlépe postupovat.

Děkuji předem za informaci.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jak pro notářskou, tak i advokátní úschovu platí tytéž právní předpisy, není tudíž mezi nimi žádný rozdíl. Můžete tudíž s klidným svědomím uzavřít úschovní smlouvu jak s notářem, tak i advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Hykel Miroslav , 13.6. 2006

Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost prodeje zahrady s věcným břemenem. Jsem vlastníkem RD včetně dvou přilehlých zahrad. Spolu se mnou v domě bydlí rodiče, kteří mají sjednané věcné břemeno na dožití na užívání RD a zahrad. Rád bych věděl, jestli můžu jednu zahradu prodat, jestli lze zrušit věcné břemeno na odprodanou zahradu, popřípadě co vše bych musel udělat pro to, abych zahradu mohl prodat (každá zahrada má asi 500m2).

Děkuji Vám za radu a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Věcné břemeno v zásadě prodeji nebrání. Skutečností ovšem je, že s věcným břemenem je nemovitost hůře prodejná. Nicméně věcné břemeno lze tak, jak bylo zřízeno také zrušit. Stačí nechat sepsat smlouvu o jeho zrušení a tuto nechat zapsat do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. Walter, 13.6. 2006

Dobrý den. Koupil jsem od města byt do osobního vlastnictví. Po jaké době ho můžu prodat?

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Doporučuji řádně si prostudovat kupní smlouvu. Pokud obce prodávají nájemníkům byty do osobního vlastnictví, vždy v kupních smlouvách mají ustanovení týkající se případného prodeje těchto bytů třetím osobám.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Hába, 12.6. 2006

Dobrý den. Koupili jsme s přítelkyní od její babičky byt do osobního vlastnictví, smlouva už je zapsána do katastru nemovitostí a jsme s přítelkyní uvedeni jako vlastníci bytu. Babička již z těchto peněz zakoupila nový byt. Do kupní smlouvy jsme neuvedli datum odstěhování babičky, s tím že bude ještě s námi bydlet, než provede rekonstrukci nového bytu. Nyní v našem soužití vznikly problémy, které pravděpodobně vyvolává syn babičky. Potřebujeme aby se babička co nejrychleji odstěhovala do nového bytu. Chci tohle provést v souladu s právními předpisy jak máme postupovat?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je velkou chybou, když v kupní smlouvě není uveden termín předání kupované nemovitosti novému vlastníku. Dodatečně může být velký problém s vystěhováním předchozího vlastníka. Pokuste se o písemnou výzvu k vyklizení a předání vyklizeného bytu do určité lhůty - nejdéle do tří měsíců, je-li nový byt babičky již technicky schopen obývání. Vzniknou-li další problémy, doporučuji obrátit se na advokáta, který po seznámení se všemi skutečnostmi poradí a pomůže.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Hnízdil, 12.6. 2006

Dobrý den! Jsem členem výboru společenství a chtěl bych se zeptat kolika procenty hlasů musíme schválit jiný způsob placení fondu oprav. Je tu nadpoloviční většina vlastníku ,kteří by chtěli,abychom platili do fondu oprav stejnou částkou,bez ohledu na čtvereční metry.

Děkuji za pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tento problém by měly řešit stanovy Vašeho společenství vlastníků. Neřeší-li tento problém, pak by měla k platnosti rozhodnutí postačovat většina všech, nikoli jen momentálně přítomných, vlastníků.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdena Králová, 12.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, chtěla bych se zeptat, zda je možné v manželství koupit byt, který by byl pouze majetkem jednoho z manželů? Dá se toto nějak vyřešit před manželstvím? Druhý dotaz zní: Kdyby došlo k převodu nájemní smlouvy státního bytu na přítele ještě před manželstvím, nepřišel by koupí jiného bytu v manželství (pokud by byla kupní smlouva na oba) o byt nájemní?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na prvý dotaz odpovídám, že takovou situaci lze řešit nejlépe tzv. předmanželskou smlouvou, kterou lze sepsat jak u notáře, tak i u advokáta. Pokud jde o druhý problém, pak Vás nepotěším, protože má-li někdo dva byty, vytváří tím u onoho nájemního důvod k výpovědi z nájmu bez přivolení soudu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věra Herníková, 11.6. 2006

Dobrý den, s přítelem jsme nedávno koupili byt do OV. Hypotéka bude napsána na něj, ale splácet ji budeme oba, poměrně vzhledem k výši platu každého z nás. Svatbu plánujeme cca za rok. Chci se tedy zeptat, jak právně zajistit společné placení do doby než se vezmeme tak, aby v případě rozchodu každý dostal svůj podíl. Jaký typ smlouvy tuto situaci řeší? Případně kolik stojí její vyřízení.

Předem mockrát děkuji za odpověď a přeji pěkný den!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Můžete si u notáře či advokáta nechat sepsat tzv. předmanželskou smlouvu, kterou lze předem řešit veškeré majetkové záležitosti. Pokud jde o odměnu advokáta lze počítat s částkou kolem 5.000 Kč, notářské tarify neznám.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drahomíra Svatá, 11.6. 2006

Vážená paní doktorko! Byt manžel kdysi dostal od podniku k užívaní se smlouvou na dobu neurčitou. Podnik dům s byty prodal real. kanceláři, která nám nabídla byt k odkoupení, bohužel ale manžel začal marodit a následně šel do inv. důchodu a tím jsme si byt nemohli koupit. Byt byl prodán i s námi jinému majiteli, který od nás žádá,aby jsme byt opustili, když jsme mluvili s ním o náhradním bytě, odpověděl nám, že není soc. úřad, aby se o nás staral. Nabídl nám hodně nízké odstupné, které by nám nepomohlo hradit ani částečně hypotéku na bydlení. Chtěla jsem se zeptat jaká máme práva, musíme vzít takzvané odstupné a je nějaká uvedená výše? Případně, kdyby se zrušilo deregulované nájemné kolik by mohl majitel po nás vyžadovat vysoké nájemné. Když jsem se orientačně ptala,některé banky ani neberou v potaz inv.důchod jako součást příjmu. Nevím jak situaci řešit.

Děkuji Vám za radu a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Osoba, která koupila byt i s Vámi jako nájemci majícími nájemní smlouvu na dobu neurčitou, vstoupila do všech práv, ale i povinností předchozího vlastníka. To znamená, že musí respektovat uzavřenou nájemní smlouvu. Pokud chce byt uvolnit, musí postupovat podle zákona - buď má důvod k tomu, aby Vám dal výpověď (ať s přivolením nebo bez přivolení soudu), nebo nemá a výpověď Vám dát nemůže. Pokud se s Vámi chce dohodnout, že byt opustíte za nějaké "dostupné", pak tato možno sice rovněž existuje, ale není žádným způsobem v zákonech řešena a záleží tudíž na Vás, zda nabídnuté odstupné budete považovat za dostatečné a přijmete je, nebo nikoli a pak je odmítnete. Moje odpověď na Váš dotaz je nutně jen obecná, protože neznám všechny skutečnosti a okolnosti Vašeho případu. Proto doporučuji poradu s advokátem, který po prostudování všech podkladů a zvážení všech souvisících skutečností poradí nejrozumnější postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Duchek, 10.6. 2006

Dobrý den, od matky jsem koupil družstevní byt (podíl), peníze jsem složil do notářské úschovy, ½ již byla matce vyplacena, druhá ½ je vázána na vyklizení bytu a zrušení jejího trvalého bydliště. Matka uzavřela kupní smlouvu na koupi RD. ½ kupní ceny již zaplatila, druhou ½ zaplatí až po obdržení potvrzení o vkladu do katastru nemovitostí, což bude cca za 2měsíce. Matka se již nastěhovala do RD. Stávající majitel RD jí nechce povolit přihlášení k trvalému pobytu, bojí se že by nemusel dostat zbylou část kupní ceny a jí by pak nemohl bez rozhodnutí soudu vystěhovat. Musí o jejím případném vystěhování rozhodovat soud?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zrušení trvalého bydliště je dnes již možné i prostřednictvím žádosti adresované příslušnému obecnímu úřadu. Jen ve zcela výjimečných případech je nutno obrátit se následně i na soud. Pro "klid duše" osoby prodávající matce dům lze změnit smlouvu o notářské úschově - vypustit z ní onu podmínku pro vyplacení druhé poloviny kupní ceny po zrušení trvalého bydliště. Snad alespoň mezi Vámi a matkou panuje dostatečná důvěra.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

manželé Kleinovi, 10.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, mám dotaz . Bydlíme v roddiném domě, který vlastní maminka. Jeden syn bydlí na jedné půlce a druhý syn má druhou polovinu, kterou jsme si rozdělili. Já bych si chtěl jednu polovinu přepsat na sebe, bratr zatím ne, ale problém je v tom, že bratr chce, aby to bylo rozdělený na dvě bytový jednotky, ale chce aby každý jsme měli svoje číslo baráku, požární zed máme postavenou. Dalo by se odhadnout a přepsat pouze naše polovina, nebo se musí celý dům ocenit. Nevíme jak postupovat a odhadce tvrdí, že to nejde , aby jsme měli každý svoje číslo.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud znalec tvrdí, že dům reálně rozdělit nejde, pak se zřejmě nemýlí. Jde především o stavebně-technický, nikoli právní problém. Přesto si dovoluji doporučit konzultaci Vašich záměrů s příslušným stavebním úřadem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Zichová, 9.6. 2006

Dobrý den, moje matka vlastní družstevní panelákový byt v posledním, 8. patře. Bez toho, aby byli nájemníci s tím seznámeni, byly ze střechy domu nataženy dráty na internet na protější paneláky a to z obou stran. Vzhledem k tomu, že tyto domy jsou o 4 patra nižší, vedou matce dráty přímo ze střechy před všemi okny, čímž se značně znehodnocuje výhled z domu, o estetickém hledisku nemluvě. Družstvo dělá "mrtvého brouka". Může se matka proti tomu nějak ohradit?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S Vámi uvedeným problémem zřejmě nepůjde udělat nic jiného, než písemně protestovat u příslušných orgánů družstva ve smyslu jeho stanov. Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Mikulíková, 9.6. 2006

Dobrý den, je to pár dní co mi umřel otec, který byl nájemcem bytu OKD ( měl dekret k užívaní bytu). Já , jako dcera jsem tam přihlášená na službách i k trvalému pobytu téměř od narození. Mé děti i manžel tam mají pouze trvalý pobyt a nejsou přihlášení na službách. Pracovně se zdržuji ,ale již tři roky mimo trvalé bydliště a žádný jiný domov nemám. Může mi dát OKD výpověď z bytu?

Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě je třeba neprodleně podat žádost o přechod nájmu bytu, minimálně pro Vás osobně. Jen upozorňuji, že pokud máte-li jako rodina jiný byt (a skutečnost, že Váš manžel a děti bydlí jinde tomu nasvědčuje), a to ať nájemní nebo v osobním vlastnictví, Vaší žádosti o přechod nájmu nebude vyhověno - naopak - budete vyzvána k okamžitému vyklizení bytu po otci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blanka Chomová, 8.6. 2006

Dobrý den, dostala jsem od rodičů rodinný domek s podnájemníkem. Bydlí tam již 9 let bez nájemní smlouvy. Rozhodla jsem se pro opravy a pro nájemníka již nemáme místo. Ústně jsme mu to oznámili před rokem, souhlasil, že půjde do domova důchodců. Nyní se nechce odstěhovat a požaduje náhradní ubytování ve stejné úrovni a za stejnou cenu. Nyní žije v místnosti vytápěné kamny na uhlí, pro vodu a WC chodí do jiné části baráku, nemá odpad a na hlavu mu teče voda z děravé střechy. Neumím si představit, kde sháním ubytování v takové kvalitě. Vše máme dojednáno jen ústně (výše nájmu, platby za nájem, ukončení nájmu,...). Máme nějakou možnost vystěhovat ho? Stačí mu zařídit ubytovnu?

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vzhledem k tomu, že Váš nájemník bydlí v domku bez nájemní smlouvy, můžete jej prakticky kdykoli vystěhovat kamkoli, protože nemaje nájemní smlouvy, nemá nárok na žádnou bytovou náhradu, ani ubytování, čehož si zřejmě jako starší člověk vůbec není vědom. Z lidského hlediska se přimlouvám za to, abyste mu sehnali alespoň tu ubytovnu, či onen původně uvažovaný domov důchodců.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Koníček, 8.6. 2006

Dobrý den. Chtěl sem koupit rodiný dům prostřednictvím realitní kanceláře. Složil sem 10% zálohu ( 140.000,- Kč) a zbytek sem chtěl pořídit cez hypotéku. A tady vznikl problém. Hypotéku mi neschválili a realitní kancelář mi nechce vyplatit složenou zálohu. Mám nějakou možnost získat své peníze zpět?

Za odpověď děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte v rezervační smlouvě uzavřené mezi Vámi a realitní kanceláří uvedenu možnost vrácení rezervačního poplatku (případně zálohy kupní ceny) v případě, že Vám nebude poskytnut hypoteční úvěr, pak Vám tento poplatek (záloha) bude vrácen. Jest-li ovšem smlouva takovou možnost neuvádí, obávám se, že Vám zaplacená záloha propadne.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Bořilová, 8.6. 2006

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu při prodeji bytu. V loňském roce mi zemřel otec a zdědila jsem polovinu bytu, který měli s mojí matkou v osobním vlastnictví. Letos na jaře zemřela i moje matka, takže jsem teď jedinou dědičkou, ale dědické řízení ještě nebylo zahájeno, takže stále jsem v KÚ zapsána jako poloviční vlastník. Na byt mám zájemce, chtěl by ho koupit co nejdříve. Jak mám postupovat, abych mohla byt prodat již nyní, je-li to možné? Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás moc nepotěším - prodat můžete jen to, co skutečně vlastníte. Případnou kupní smlouvu na celý byt by nebylo možno nechat zapsat do katastru nemovitostí. Pokud se obáváte ztráty zájemce, asi bude nejlepší nechat sepsat kupní smlouvu na Vámi již řádně vlastněnou polovinu bytu a současně smlouvu o budoucí smlouvě kupní o následné koupi druhé poloviny poté, co budete usnesením soudu o dědictví (a jeho vkladu do KN) skutečným vlastníkem. Doporučuji celou "transakaci" svěřit do rukou advokáta, abyste se nedopustili nějaké chyby, která by celý proces zmařila.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Bartoňová, 7.6. 2006

Dobrý den paní doktorko! Po rozvodu manželství bydlím v rodinném domku, který byl při rozvodu smlouvou vypořádán, tedy každý vlastníme ½ domku, to vše ošetřeno zápisem na katastrálním úřadě. Bývalý manžel v domě nebydlí, ve své polovině bydlím já s našimi dvěma dětmi, avšak jeho polovinu podle smlouvy při rozvodu užíváme. Bývalý manžel v domě nebydlí, pečuji o něj já i investuji zatím drobné opravy a udržování. V současnosti bývalý manžel vyvíjí úsilí, abych si jeho povinu odkoupila. Vzhledem k mé finanční situaci a nezralosti dětí / dcera studuje /, jsem chtěla řešení situace oddálit. Může bývalý manžel použít svoji polovinu domu k zástavě v souvislosti s hypotečním úvěrem na své nové bydlení? V domě nechce ani bydlet, ani ode mě polovinu odkoupit. Co by zástava jeho poloviny pro mě znamenala z hlediska udržování, investic, bylo by možné v budoucnu dům prodat celý i s případnou zástavou na jeho polovinu?

Velmi Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Poskytnout svou polovinu domu jako zástavu za hypoteční úvěr je možné. Rozhodně ovšem pro Vás přináší nejrůznější možná rizika do budoucnosti (v této "odpovědně" není prostor na to, abych Vám mohla vypsat všechny varianty). Bylo by vskutku nejrozumnější dohodnout se na prodeji poloviny domu jeden druhému. Vždyť i Vy sama můžete svou polovinu zatížit hypotékou a z ní druhou polovinu vykoupit. Doporučuji navštívit advokáta a poradit se o všech v úvahu přicházejících možnostech.

Přeji krásný den!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás moc nepotěším - prodat můžete jen to, co skutečně vlastníte. Případnou kupní smlouvu na celý byt by nebylo možno nechat zapsat do katastru nemovitostí. Pokud se obáváte ztráty zájemce, asi bude nejlepší nechat sepsat kupní smlouvu na Vámi již řádně vlastněnou polovinu bytu a současně smlouvu o budoucí smlouvě kupní o následné koupi druhé poloviny poté, co budete usnesením soudu o dědictví (a jeho vkladu do KN) skutečným vlastníkem. Doporučuji celou "transakaci" svěřit do rukou advokáta, abyste se nedopustili nějaké chyby, která by celý proces zmařila.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Váňová, 7.6. 2006

Pěkný den. Koupili jsme RD a ve smlouvě bylo uvedeno že je bez závad.Po roce bydlení nám začala masivně vlhnout a opadávat omítka.Navíc jsme zjistili,že původní majitel si bez povolení vykopal odvod odpadní vody mimo septik a ten vytéká k sousedům do garáže a napozemek obce.Máme nárok na navrácení části kupní ceny nemovitosti a na koho se v této záležitosti obrátit?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V této nelehké situaci doporučuji obrátit se na advokáta, který po prostudování všech podkladů poradí a pomůže. To v případě, že původní vlastník odmítne pomoci tuto věc řešit (vlastním nákladem úpravy odvodu odpadní vody, případně uhradit náklady s řádnu úpravou spojené). Věc je nutno řešit neprodleně, aby se předešlo dalším škodám, za něž byste byli činěni odpovědnými.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Gabzdyl, 7.6. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o radu. S bývalou přítelkyní jsme si koupili RD pomocí hypotéky každý rovným dílem. V katastru nemovitostí jsme zapsáni oba jako vlastníci ideální poloviny RD, tzn. spoluvlastníci. Po rozchodu jsem si část svých věcí odstěhoval, na určitou dobu odešel (služebně) a energie přepsal na ni v domění, že se tak naše partnerské spory urovnají. Bohužel nestalo se tak. Bývalá přítelkyně vyměnila zámky a nechce abych se vrátil. Svůj díl hypotéky platím dál, takže bych očekával že mám stejná vlastnická práva k nemovitosti i užívání. Ale bohužel nemám teď možnost platit energie, protože mi je nechce dovolit platit. A přitom bych opět tam rád bydlel. Mám tam i trvalé bydliště. Oba dva sice bychom toho druhého chtěli vyplatit, ale žadna strana na to nechce přistoupit. Jak se dané situaci bránit a moci tam znovu opět bydlet?

Děkuji Vám za pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud a dokud jste spoluvlastníkem domu a máte v něm i své trvalé bydliště, máte právo požádat o pomoc i Policii ČR, nebude-li Vás přítelkyně chtít do domu pustit (dát Vám klíče od nového zámku), neboť máte plné právo svou část nemovitosti nerušeně užívat. Pokud jde o to, jak vyřešit do budoucna vlastnictví k celému domu, jestliže se nedokážete se spoluvlastnicí dohodnout, může na návrh kteréhokoli z Vás rozhodnout soud.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Krejčová, 6.6. 2006

Dobrý den, bydlím s matkou v rodinném domě, jehož vlastníkem je má matka - vlastní 4/6 domu, má sestra - 1/6 domu a já - 1/6 domu. Vše notářsky podložené od roku 1998 po smrti mého otce. Protože se na veškerých opravách, údržbě domu a péčí o matku podílím pouze já, chce mi matka svůj podíl 4/6 domu darovat. Není toto i v případě, že sepíšeme řádnou darovací smlouvu, vše zavkladujeme na katatrálním úřadě a zaplatím darovací daň dle obč. zákoníku napadnutelné. Nemůže po smrti mé matky sestra napadnout toto darování jako nepoměr věci darované.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vaše matka jako nepochybný spoluvlastník a svéprávná osoba je plně oprávněna naložit se svým vlastnictvím (v daném případě spoluvlastnictvím) tak, jak sama uzná za vhodné. Bude-li mezi jí a Vámi sepsána právně platná darovací smlouva a její obsah řádně vložen do katastru nemovitostí, nelze ji následně (alespoň ne úspěšně) jakkoli napadnout. Stejně tak po následném úmrtí matky se ani Vaše sestra vůči Vám jako obdarované nemůže úspěšně domáhat jakékoli kompenzace.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuzana Freibergová, 6.6. 2006

Dobrý den, majitel našeho činžovního domu nás požádal o sepsání jmen osob, které s námi žijí v jedné domácnosti a jejich dat narození. Vymínil si, že k tomu chce ověřený podpis. Neuvedl datum, do kdy chce tento seznam nazpět. Vyplnění jsem tedy odložila až na dobu, kdy budu mít čas dojít na úřad nechat ověřit svůj podpis. Po 15 dnech nám byla doručena doporučeným dopisem výpověď z nájmu. V bytě bydlíme od doby, kdy dům majitel převzal v nezměněném počtu. Jak postupovat?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu se zdá, že budete jednou z prvních osob postižených novelou občanského zákoníku, kterou "má na svědomí" zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu... V tímto zákonem novelizovaném znění § 689 odst. 2 občanského zákoníku se praví : "Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo...." a v následujícím odst. 3 : "Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b)." Posledně uvedené ustanovení pak dává pronajímateli právo dát z tohoto důvodu nájemci výpověď, a to bez přivolení soudu. Jestliže jste tudíž se splněním požadavku pronajímatele nespěchala, obávám se, že Vám nepomůže ani žaloba k soudu na určení neplatnosti výpovědi (kterou je nutno podat do 60 dnů ode dne doručení výpovědi), neboť neznalost zákona neomlouvá. Nicméně nezoufejte a zkuste se poradit s advokátem - možná ve výpovědi, kterou jste dostala, najde nadějnou "skulinku".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laďka Vostruhová, 6.6. 2006

Dobrý den, kupujeme byt od magistrátu v rámci III. vlny privatizace. Kupuje ho moje maminka a chtěla by mi ho po odkoupení darovat. Slyšela ale v rádiu, že s byty nelze dva roky po odkoupení manipulovat tzn. prodat nebo darovat. Chtěla bych se zeptat, jestli je to pravda a jak případně při darování postupovat.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při těchto prodejích si obvykle sám prodávající, tedy obecní úřad, v kupních smlouvách sám stanovuje lhůtu, po kterou nelze od něj koupený byt zcizovat další osobě. Je tomu tak proto, aby prodávající zamezil spekulativním koupím, protože svým nájemcům byty prodává za někdy i podstatně nižší cenu, než je jejich cena tržní. Doporučuji tedy velmi důkladně prostudovat návrh kupní smlouvy předložený mamince obecním úřadem a podle toho se dále chovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Kotrchová, 5.6. 2006

Dobrý den. Se svým bratrem jsem spoluvlastníkem domku, kam bych si ráda nahlásila trvalé bydliště. Zajímalo by mě, zda mi můj bratr - jako spolumajitel- musí dát souhlas k přihlášení k trvalému pobytu. Nebo stačí pouze výpis z katastrálního úřadu, kde jsem uvedena jako spoluvlastník se stejným podílem?

Děkuji Vám. Přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, abyste se přihlásila k trvalému pobytu do domku, jehož jste spoluvlastnicí, nepotřebujete nic jiného, než aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

manželé Danzerovi, 5.6. 2006

Dobrý den! Budeme prodávat byt v osobním vlastnictví, chtěla bych se zeptat jaké všechny daně musíme zaplatit a kolik procen to je? Peníze za tento byt použijeme na částečné splacení hypotéky, kterou máme již otevřenu na koupi novostavby. Je nějaká možnost, jak tuto daň neplatit, nebo možnost ji alespoň splácet?

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako prodávající jste ze zákona plátci daně z převodu nemovitostí, která činí 3% z kupní ceny, nebo ceny stanovené znaleckým posudkem (podle toho, která je vyšší). Současně jste i plátci daně z příjmu, pokud z výtěžku prodeje nebudete pro sebe pořizovat jiné bydlení (v tom případě byste byli od daně osvobozeni). O možnost splácet daň je vždy možno příslušný finanční úřad požádat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Pick, 5.6. 2006

Dobrý den, poprosil bych Vás o radu při dalším postupu proti neplatiči, který má se mnou stále uzavřenou nájemní smlouvu, přičemž nájemné po několika urgencích neplatí a nakonec se z bytu vystěhoval, aniž by nájemní vztah ukončil smluvně a byt řádně předal, přičemž na vybavení bytu zanechal škodu. Do této chvíle dluží cca 12.000,- Kč, přičemž nepočítám smluvní úrok 1% z prodlení. Nájemník nereaguje na žádné výzvy, nezvedá telefony, zapírá se. Jak mám proti němu účinně postupovat a mohu byt případně pronajmout další osobě, aby se má újma nezvyšovala ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především je třeba, abyste postupoval podle uzavřené nájemní smlouvy, v níž by tato situace měla mít řešení. Jinak pokud neplatící nájemník byt vyklidil, můžete byt neprodleně pronajmout jinému nájemníkovi. Po tom bývalém se můžete domáhat náhrady jak nájemného, tak poplatků z prodlení, dokonce i vyčíslitelné výše škody na vybavení bytu, a to i soudní cestou. To vše za předpokladu, že jde o nájemní (podnájemní) smlouvu na dobu určitou bez nároku na náhradní bydlení či ubytování - tam by Váš postup musel být jiný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Buňatová , 4.6. 2006

Dobrý den, rodiče mého přítele na něho převádějí pomocí darovací smlouvy nemovistost (budova + pozemky). Přítel se rozhodl do smlouvy zřídit VĚCNÉ BŘEMENO na tento darovaný majetek. Tímto jeho rodiče budou platit vyšší daň než on sám. Chtěla bych se tímto zeptat, jelikož nám kažný poradil něco jiného, jestli lze smlouvu, která je již schválená krajským soudem a ukázána na finančním úřadě zrušit a vytvořit novou bez věcného břemene. Na finančním úřadě nám totiž tvrdí, že se vždy budou řídit 1.smlouvou a tudíž není návratu a musí se zaplatit obě daně. Opravdu se nelze ničeho dovolat a z jednoho majetku se musí platit dvakrát?

Děkuji za odpověď - je to naléhavé.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jelikož nevím, proč byla darovací smlouva schvalována krajským soudem (běžné darovací smlouvy ke své platnosti nic takového nepotřebují), nemohu Váš dotaz zodpovědět. Jen pro orientaci - poplatek za zřízení věcného břemene není daní, ˇu darovací smlouvy jde o darovací daň, nejde tedy o žádné dvojí zdanění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Kamenická , 4.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, ráda bych Vás požádala o radu, která se týká našeho souseda. Náš soused vlastní napůl s jeho bratrem rodinný dům, který zdědili po rodičích. Soused chce nyní přepsat dům na svoji vnučku a bratra vyplatit. Ten si řekl o celou tržní cenu, přesněji o 4,8 mil. Kč. Odhadní cena se však pohybuje kolem 2,5 mil. Kč. Mohla byste mi prosím sdělit, jak se má soused v této situaci zachovat a kolik ze zákona bratrovi náleží?

Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sousedovu bratrovi (jako každému spoluvlastníku 1/2 nemovitosti) náleží polovina ceny nemovitosti, na níž se spoluvlastníci dohodnou. Je pouze na spoluvlastnících, jak se dohodnou. Nebude-li dohoda mezi nimi možná lze se obrátit na soud, aby rozhodl. Podotýkám, že žádat tržní, nikoli tzv. tabulkovou, cenu je zcela běžné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jitka Kratochvílová , 4.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, prosila bych Vás o radu, jakou smlouvu či dohodu bychom měli použít, a co vše je ještě potřeba, aby mohlo dojít k přepsání v katastru nemovitostí. Syn na počátku letošního roku koupil přes RK 3/5 bytu a jeho přítelkyně 2/5. Nyní potřebujeme ony 2/5 odkoupit, neboť přítelkyně se se synem rozešla.

Děkuji za Vaši radu a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ke koupi zbývající části bytu budete potřebovat přesně to, co jste potřebovali ke koupi první části. Půjde tedy o kupní smlouvu mezi synem a jeho přítelkyní.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Plívová , 3.6. 2006

Dobrý den paní doktorko, měla bych na Vás také jeden dotaz. V roce 2003 jsme prodávali zahrádku. Pozemek byl ponajat od města, pouze chatka, která na něm stála byla naše. V odhadu bylo započítáno vše od prvního keře až po poslední sloupek od plotu. Zajímalo by mne zdali se daň platí z celeho odhadu, nebo jen ze zahradního domku? Na Finančním úřadě mi bylo zděleno, že jen z domku a poté mi daň přepočetli znovu a spočítali daň z celého odhadu. Nejdříve 3% a poté 5%, protože daň platím dodatečně a v roce 2003 se prý platila 5% daň.

Velice děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K Vašemu dotazu - neprodávali jste zahrádku, když nebyla Vaše, ale pouze a jedině chatku na ní postavenou. Tak, jak nepřesně formulujete dotaz jste zřejmě dali nepřesné zadání znalci k vypracování posudku. V tom - kdyby byl správně zadán - by nebylo oceňováno nic jiného, než právě ona skutečně prodávaná chatka. Právě v tom je chyba, které se následně dopustil i finanční úřad. Musíte prostě trvat na tom, že zahrádka nemá s prodejem nic společného. Jste povinna zaplatit daň výlučně a jedině z toho, co jste skutečně prodala, tedy z odhadní ceny chatky, a to tehdy, pokud byla cena chatky dle znaleckého posudku vyšší, než kupní cena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Coufalová , 3.6. 2006

Dobrý den, uvažujeme o koupi vlastnického podílu na celém době. Do roka by mělo dojít dle informací realitního makléře k převodu do osobního vlastnictví. Prozatím bychom ručili jinou nemovitostí, ale po převedení bytu do OV bychom chtěli ručit onou kupovanou nemovitostí. Nemůže dojít k nějakým problémům při převodu případně na co bysme si měli dát pozor jak při koupi podílu tak při převodu na jinou nemovitost?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejprve je třeba uzavřít smlouvu o převodu členských práv a povinností k dosud družstevnímu bytu, včetně smlouvy o finančním vyrovnání. Možná bude úvěrující banka chtít předem i smlouvu o budoucí smlouvě o převodu členských práv a povinností. Všechny náležitosti, které od Vás bude požadovat, Vám řekne právě banka, od níž si budete brát úvěr. Pokud se týká veškerých smluv s tím spojených, doporučuji obrátit se o pomoc k advokátovi, případně notáři - budete mít jistotu, že to, co Vám sepíší bude přesně to, co potřebujete. V této "odpovědně" všechno, co byste měli sledovat, vypisovat nelze.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evelína Zajícová, 2.6. 2006

Dobrý den, s přítelem jsme koupili panelákový byt, který jsme ale zjistili, ze nejde zrekonstruovat dle našich představ, tudíž se jedná o nevhodnou koupi, tento byt bychom chtěli obraten tudíž prodat. Cena bytu je 400.000,- Kč, co nás to prosím bude stát, když tento byt prodáme za tu samou cenu anebo např. za 700.000,- Kč?

Děkujeme za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako prodávající budete plátci daně z převodu nemovitostí, která činí 3% z kupní ceny (případně ceny stanovené znaleckým posudkem, bude-li tato vyšší) a rovněž daně z příjmu, pokud z výtěžku pro sebe nepořídíte nové bydlení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuzana Freibergová, 2.6. 2006

Dobrý den, majitel našeho činžovního domu nás požádal o sepsání jmen osob, které s námi žijí v jedné domácnosti a jejich dat narození. Vymínil si, že k tomu chce ověřený podpis. Neuvedl datum, do kdy chce tento seznam nazpět. Vyplnění jsem tedy odložila až na dobu, kdy budu mít čas dojít na úřad nechat ověřit svůj podpis. Po 15 dnech nám byla doručena doporučeným dopisem výpověď z nájmu. V bytě bydlíme od doby, kdy dům majitel převzal v nezměněném počtu. Jak postupovat?

Předem děkuji za odpověď a srdečně zdravím.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu se zdá, že budete jednou z prvních osob postižených novelou občanského zákoníku, kterou "má na svědomí" zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu... V tímto zákonem novelizovaném znění § 689 odst. 2 občanského zákoníku se praví : "Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo...." a v následujícím odst. 3 : "Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b)." Posledně uvedené ustanovení pak dává pronajímateli právo dát z tohoto důvodu nájemci výpověď, a to bez přivolení soudu. Jestliže jste tudíž se splněním požadavku pronajímatele nespěchala, obávám se, že Vám nepomůže ani žaloba k soudu na určení neplatnosti výpovědi (kterou je nutno podat do 60 dnů ode dne doručení výpovědi), neboť neznalost zákona neomlouvá. Nicméně nezoufejte a zkuste se poradit s advokátem - možná ve výpovědi, kterou jste dostala, najde nadějnou "skulinku".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Vaingát, 2.6. 2006

Dobré odpoledne paní doktorko! Moje spolupracovnice Radka po 6 letech dostala od města přidělený byt 1+1. Po celou dobu žila společně s manželem a dnes již 4 letým synem u matky manžela v 3+1. Přidělený 1+1 podepisovali oba dva. Chtějí byty řádně mezi sebou vyměnit. Nastává Radce následující problém. Matka po výměně bytu chce napsat k sobě k trvalému pobytu vnuka. Manžel Radky pravděpodobně o soužití se synem a Radkou nestojí. Spíše žije pro matku. Náš dotaz: Pokud by se Radka rozvedla, byl by jí ponechán byt 3+1 a manžel by se musel odstěhovat?

Děkuji za vaši odpověď přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud by se manželé rozvedli, buď v rámci rozvodového řízení, nebo po jeho skončení by vypořádávali společné jmění a spolu s ním i otázku bydlení jich obou. Pokud by se sami nebyli schopni dohodnout, rozhodl by o dalším výlučném uživateli bytu soud, a to na návrh kteréhokoli z nich. Pokud by dítě bylo při rozvodu svěřeno do výchovy matky, zřejmě by i následně soud při stanovení nového výlučného uživatele dal přednost matce s dítětem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ing. Jana Ouporová, 1.6. 2006

Dobrý den, prosím o informaci, zda-li zatékání z terasy bytové jednotky, která je ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným, je věcí hrazenou z fondu oprav Společenstí vlastníků jednotek domu, nebo se jedná o soukromou věc majitelů dvou bytových jednotek? Terasa není pravidelně uklízena, drobný odpad, listí atd. ucpal gulu, následně stojící voda způsobila zatékání do dolního bytu prasklinou v dlažbě, která zřejmě vznikla v důsledku zmrzlé vody během zimy. Navrhovaná oprava počítá s výměnou guly, rozebráním stropu souseda, novou hydroizolací a dlažbou terasy.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Postup řešení Vašeho problému by měly řešit stanovy Vašeho společenství vlastníků. Doporučuji prostudovat a postupovat podle nich.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela Nepovímová, 1.6. 2006

Vážená paní doktorko! Jedna moje velmi dobrá známá darovala v roce 1984 své sestře polovinu domu ve kterém bydlí. Ovšem dochází k čím dál častějším neshodám nejen se sestrou, ale i neteří, která v domě také bydlí, což rozhodně zhoršenému zdravotnímu stavu mé přítelkyně nepřidá.Především neteř používá hrubá oslovení a přítelkyni i zamezily např. přístup k elektrické skříni,dělají si bez jejího vědomí úpravy na zahradě apod. Nevím, jestli toto jednání by příp. soud uznal jako hrubé porušení dobrých mravů, což by mohlo být důvodem ke zrušení smlouvy jak jsem se dočetla na netu.Proto mne napadlo využít důkazu zaznamenaného na diktafonu.Je tu ještě jeden problém a to, že přítelkyně podepsala neteři hypoteční smlouvu na přestavbu části domu, takže přítelkyně nakonec obývá jen ¼ domu.Přítelkyně je už z této situace opravdu velice zoufalá.Prosím, poraďte jak nejrychleji a „nejméně bolestně“ řešit tuto situaci.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že v situaci Vaší přítelkyně není rada prostřednictvím této "odpovědny" možná. Nalézt východisko lze totiž jen na základě detailní znalosti všech skutečností a souvislostí. Proto doporučuji obrátit se na advokáta, který po seznámení se vším, co je třeba, poradí a pomůže s konkrétním řešením.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romana Dido, 31.5. 2006

Dobrý den, s dlouholetým přítelem plánujeme koupi nemovitosti (RD), chce se stát pouze on vlastníkem nemovitosti, jelikož jsme oba svobodní a nic nás zatím nesvazuje, hypotéka by byla napsána na něj a on by ji splácel. Chtěla bych být spoluvlastníkem nemovitosti , jelikož za x let by mohlo dojít k rozchodu (rozvodu), nechtěla bych odejít ze vztahu "s prázdnou" (například po 20-iletém manželství). Existuje nějaká smouva která je u nás běžná, co se týče této problematiky, nebo přítel má zas strach že když si vezmeme hypotéku každý napůl, každý bude platit svoji "půlku", tak co by se stalo v případě (rozchodu, rozvodu), pokud by jeden z nás přestal platit, a zároveň bychom byli vlastníky nemovitosti oba, došlo by k problémům..... Prosím Vás o radu, jak máme oba postupovat, abychom byli oba spokojení a abychom si každý zajistili svoji budoucnost.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud do budoucna plánujete, či alespoň nevylučujete uzavření sňatku, doporučuji nechat si u notáře sepsat tzv. předmanželskou smlouvu, v níž lze zájmy Vás obou ošetřit k naprosté spokojenosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiřina Řezníčková, 31.5. 2006

Dobrý den, potřebovala bych vědět podle kterého paragrafu občanského zákoníku se bude dědit v našem případě. V r. 1997 je otcem sepsána závěť kde je uvedeno, že veškerý majetek připadne po smrti otce bratrovi. Bratr asi zjistil že tato závěť je neplatná a napadnutelná, proto v březnu 2006 nechal podepsat darovací smlouvu na tentýž veškerý majetek jak je uveden v závěti z r. 1997 ve svůj prospěch, tato darovací smlouva byla na místě ověřena notářem. K tomuto se bratr snížil zřejmě proto aby se nemusel s nikým dělit. Tady bych chtěla podotknout, že otec v této době byl umístěn na lůžkovém oddělení pro dlouhodobě nemocné v jedné nejmenované nemocnici. Otec ale ještě tentýž den zemřel, darovací smlouva byla se žádosti o zápis do KÚ podána notářem cca 5 hodin po otcově smrti. Na mé oznámení na KÚ přepis na bratra nebyl proveden, takže je vlastníkem všech nemovitostí stále již zemřelý otec. Do 14 dní bude probíhat dědické řízení, tady mám obavy, aby na mne zase nebyl použit nějaký podraz. Co vlastně platí závěť, darovací smlouva nebo ani jedno a bude se dědit ze zákona tj. rovným dílem?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vzhledem k tomu, že neznám celou závěť, berte, prosím, mou odpověď za ryze obecnou. Pokud byl otec před svou smrtí zcela svéprávný, pak by měla být darovací smlouva nezpochybnitelná, a to zejména ve vztahu k závěti, je-li obsah obou aktů stejný (je-li zůstavitelem a dárcem v jedné osobě odkazována či darována stejné osobě tatáž nemovitost). Jestliže otec svou závětí z r. 1997 odkázal vše Vašemu bratrovi a darovací smlouvou učinil totéž, je směřování otcovy vůle jednoznačné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Žitná, 30.5. 2006

Dobrý den, je možné vyměnit družstevní byt za jiný byt každý v jiném městě ?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z právního hlediska takové výměně nic nebrání, pokud jde o dva družstevní byty. Je-li družstevní jen jeden z nich, doporučuji vyhledat poradu právníka.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Matoušková, 30.5. 2006

Dobrý den. Prosím o radu. Je pravdou, že pokud prodám nemovitost /byt v osobním vlastnictví/ a peníze použiji na koupi staršího rodinného domku, neplatím daň z převodu nemovitosti? Pokud ano, platí to i v případě, že domek zaplatím dřív než získám peníze za byt? Jedná se o časový posun asi 1měsíc,peníze mi půjčí rodiče.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Daň z převodu nemovitostí platí prodávající vždy. To, od čeho můžete být jako prodávající osvobozena je daň z příjmu. Pokud jde o Váš konkrétní případ, obávám se, že prodej bytu by měl předcházet koupi jiného bydlení, aby Vám osvobození od daně z příjmu příslušný finanční úřad uznal. Nicméně zkuste tuto věc konzultovat s příslušným finančním úřadem. (Osvobození od daně s příjmu by mohla zabezpečit smlouva o půjčce uzavřená mezi Vámi a Vašimi rodiči, v níž bude přesně uveden účel a důvod půjčky, stejně jako termín vrácení půjčených peněz.)

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanislav Stržinský, 29.5. 2006

Dobrý den přeji. Domluvil jsem se s matkou o převodu nemovitosti, v které bydlím se svoji rodinou a to formou darovací smlouvy. Současně bych chtěl tuto nemovitost darovat manželce. Jak mám co nejjednodušeji a nejlevněji postupovat ve smyslu nabývacích listin pro Katastrální úřad a darovacích daní, které fakticky zaplatím já.

Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě doporučuji darovací smlouvu, v níž by dárcem byla Vaše maminka a obdarovanými Vy a Vaše manželka, každý jednou polovinou. Darovací smlouvu doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem, abyste měl jistotu, že je vše tak, jak má být (každý advokát či notář Vám současně sepíše i návrh na vklad vlastnictnického práva do KN). K darovací smlouvě je rovněž třeba nechat si vypracovat znalecký posudek o ceně namovitosti, z něhož se pak vyměřuje darovací daň, jejímiž plátci budete Vy a Vaše manželka jako obdarovaní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Rydrych, 29.5. 2006

Zdravím paní doktorko. Bydlím v domě, který před 11 lety koupil soukromý vlastník. Nájemní smlouva je na dědu, bydleli jsme tam tři. Letos babička zemřela. Já s dědou tam máme trvalé bydliště i tam oba bydlíme. Chodím do práce od 6 do 16 hodin. Vlastník domu tvrdí, že tam nejsem a nyní zrušil za mne poplatky za společnou elektřinu a popelnice. Má na to právo? Jak mám postupovat? Mám se mu každý den hlásit že přicházím domů?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě doporučuji sdělit vlastníkovi písemně všechny skutečnosti, které jste uvedl v dotazu s tím, že v bytě bydlíte od roku ? nepřetržitě a budete bydlet i nadále - jediné co se změnilo je úmrtí babičky, tedy fakt, že jste v bytě již pouze dva. Je-li nájemcem bytu dědeček, je třeba, aby toto písemné sdělení učinil on. Současně v tomto sdělení požádejte o nový výpočet výše záloh na vodné a stočné a další služby, pokud se stanovují podle počtu členů jednotlivých domácností.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Schrammová, 28.5. 2006

Dobrý den. Tak jako pán, kterému jste naposledy odpovídala, jsem i já ráda, že jsem narazila na Vaši poradnu. Zvažujeme koupi rodinného domku (na hypotéku) a následně prodej našeho bytu - budeme to dělat poprvé v životě a doufám, že i naposledy, proto naše dotazy. V našem případě, jak to bude s daní z prodeje nemovitosti/bytu - je možnost nějakého ponížení? Může kupující poskytnout prodávajícímu zn. posudek, který si kupující nechá vyhotovit pro banku (vzájemná vstřícnost)?

Děkuji za Váš čas a odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě doporučuji sdělit vlastníkovi písemně všechny skutečnosti, které jste uvedl v dotazu s tím, že v bytě bydlíte od roku ? nepřetržitě a budete bydlet i nadále - jediné co se změnilo je úmrtí babičky, tedy fakt, že jste v bytě již pouze dva. Je-li nájemcem bytu dědeček, je třeba, aby toto písemné sdělení učinil on. Současně v tomto sdělení požádejte o nový výpočet výše záloh na vodné a stočné a další služby, pokud se stanovují podle počtu členů jednotlivých domácností.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Zemamnová, 28.5. 2006

Dobrý den! Měla bych dotaz bydlím v rodiném domku , který patří rodičům , ale před 15 lety se rozvedly a teď by chtěli ,abych vyplatila sestru a mamka si tam nechá doživotně místnost a tátovi, když se rozváděl a neměl kde bydlet, tak jsem mu dala bez papíru peníze samozřejmě, že to teď zapřel. Ale potřebuji vědět, že pokud se nedohodnem na ceně, můžou mě rodiče vystěhovat? A kdyby to chtěli prodat mám na to jako první nárok? Ještě, co je lepší neboli levnější darovací a nebo prodávající daň?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jsou rodiče dosud ideálními spoluvlastníky (každý 1/2) domku, v němž máte Vy pouze trvalé bydliště (nikoli např. i nájemní smlouvu), mohou Vás rodiče jako vlastníci "vystěhovat" kdykoli, bez náhrady a včetně zrušení trvalého bydliště. Pokud jde o darování mezi rodiči a dětmi, pak se dá předpokládat, že darovací daň bude nižší, než daň z převodu nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Urválková, 28.5. 2006

Dobrý den! Na mého manžela, v době našeho manželství jeho matka na neho nechala prepsat dům, ve kterém teď společně bydlíme. A můj dotaz zní. Kdybychom se rozváděli, jestli mám nárok na půlku domu, nebo je jeho celý.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud byl dům darován výlučně manželovi (a u darů tomu tak bývá), pak je a zůstane výlučně jeho.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Vašutová, 27.5. 2006

Dobrý den, mám na Vás takový dotaz. Kdyby jste byla tak moc hodná a odepsala mi, byla bych velice ráda. Můj přítel žil 2 roky s přítelkyní v bytě. Vzhledem k neshodám, které u nich nastali se jeho bývalá přítelkyně odstěhovala do podnájmu. Tak to se stalo v říjnu 2005. Odstěhovala si své osobní věci, movitý majetek. V bytě se nezdržuje a po domluvě byl vyměněn i zámek. Vzhledem k tomu, že se s jeho bývalou přítelkyní nedá domluvit, aby si odhlásila své trvalé bydliště z toho bytu (i když přítel je výhradním nájemcem zmiňovaného bytu) tato nechce a chce po něm za odhlášení peníze. Na odboru správním jsme podali žádost o zrušení jejího trvalého bydliště. Ale i přesto přítel chce mít vše podchycené i právně. Jak dál postupovat?

Děkujeme Vám moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu jste učinili vše, co po právu učinit lze. Ničeho dalšího již není třeba.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rudolf Fuciman, 27.5. 2006

Dobrý den! Za prodaný byt jsem dostal 580.000,- Kč, ale fin.ůřad chce zaplatit daň z odhadní ceny bytu 2+1, kterou soudní odhadce kvůli hypotečnímu úvěru stanovil na 980.000,-Kč!!? aniž by mě o této ceně kupjící předem informoval. Podotykám, že jsem ten byt prodal přes RK a ani ta mě o této skutečností neinformovala a ani mi před prodejem neposkytla žádnou pravní radu. Mohu si nechat udělat nový odhad bytu jiným znalcem?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Postup finančního úřadu je zcela v souladu se zákonem - daň z převodu nemovitostí je vždy stanovována z té ceny, která je vyšší - tedy buď z ceny kupní nebo z ceny stanovené znaleckým posudkem. Ve Vašem případě je už na nový znalecký posudek pozdě, neboť kupní smlouva již musela být uzavřena. Nevím, jaké informace Vám před prodejem poskytla realitní kancelář, nicméně jste to měl být Vy, kdo si měl nechat vypracovat znalecký posudek (právě proto, že jste to Vy jako prodávající, kdo je ze zákona plátcem daně z převodu nemovitosti). Pokud jste schopen prokázat, že jste nebyl informován o rozdílu mezi kupní cenou a cenou stanovenou znalcem, můžete se pokusit dohodnout s kupujícími na úhradě části daně z převodu nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Hájek, 26.5. 2006

Vážená paní doktorko, měl bych k danému dotazu ještě doplňující otázku : Předchozí majitelé onoho námi koupeného bytu byly dva - manželé. Podle stanov družstva musely při přepsání členských práv a povinností na mě toto podepsat oba manželé. Pokud by došlo ke mnou zmíněné eventualitě (viz.minulý email), musely by takovou smlouvu nějakému potencionálnímu věřiteli podepsat, coby spolumajitelé oba manželé, aby byla platná?

Ještě jednou děkuji za Váš čas a těším se na odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud neměli nějakým způsobem zúženo společné jmění manželů, pak by museli takovou smlouvu uzavřít oba. V případě, že jeden z nich byl či je podnikatelem, dá se předpokládat, že mohli mít notářským zápisem společné jmění zúženo.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Dvořák, 26.5. 2006

Dobrý den, chtěl bych se zeptat - manželka se dohodla na výměně byty a majitel bytů souhlasil s výměnou. Podotýkám že jsme s manželkou nebydleli asi půl roku, proto chtěla větší byt vyměnit za menší a já s tím souhlasil. Ale dali jsme se znovu s manželkou dohromady a chtěli bychom v bytě bydlet dál. Stačí pouze pronajímateli našeho bytu oznámit že k výměně nedojde? Druhá strana o zrušení výměny ví a souhlasila s ní. Jak postupovat při odstoupení z dohody o výměně bytu, pokud k žádné výměně ještě nedošlo a žádné straně nenastaly žádné škody?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při zrušení dohody o výměně bytu stačí postupovat podle obsahu uzavřené dohody - tedy nejspíš opět formou písemné dohody o zrušení oné původní. Sdělení o tom, že se plánovaná výměna neuskuteční, by měla majiteli stačit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Kumpán, 25.5. 2006

Dobrý den přeji. Obracím se na Vás s otázkou, na níž jsem doposud nikde nenalezl odpověď. Možná jsem hledal na nesprávných stránkách. V každém případě jsem rád, že jsem narazil na Vaší adresu. Jedná se mi o následující záležitost. Mám velmi starou matku, se kterou bydlí ve společné domácnosti její vnuk. Spíše by se ale dalo říci, že je zde pouze úředně přihlášen. Mám ale za to, že je to skoro totéž jako by u ní bydlel. Pokud má matka nečekaně zemře, případně se rozhodne strávit zbytek života v domově důchodců, kdo bude mít povinnost vyklidit tento byt. Je zde též totiž možnost, že synovec, v případě odchodu mé matky do domova důchodců, nebude mít zájem být v bytě nadále přihlášen.

Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obecně povinnost vyklidit byt po zesnulé osobě mají její dědicové. S tím, kdo v bytě se zesnulou bydlel, či je v něm jen hlášen to souvisí jen do té míry, zda uplatní svůj případný nárok na tzv. přechod nájmu bytu. Pokud se maminka rozhodne pro odchod do domova důchodců, pak to bude ona sama, kdo bude mít povinnost byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojtěch Bajgar, 25.5. 2006

Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost úpravy popř. zrušení věcného břemene (VB). Koupili jsem pozemek ke které mu je řešen příjezd formou VB. Nyní jsme se dohodli se sousedem, že od něj část jeho pozemku odkoupíme. Jedná se o část, která slouží právě pro příjezd a bude vedeno pod novým par.č.. VB je však zapsáno na celý pozemek. Lze to nějakým způsobem ošetřit tak, aby VB bylo pouze na nově vzniklém pozemku a ne již na pozemku souseda, kde již postrádá VB opodstatnění. Popř. je také možné ho zrušit, když budu mít VB na svém pozemku sám pro sebe ???

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete věci řešit tak, jak píšete, pak věcné břemeno ztratí své odpodstatnění. Jeho zrušení je pak otázkou jen zcela jednoduché písemné dohody a návrhu vkladu jejího obsahu do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiřina Sovová, 25.5. 2006

Dobrý den! Prosím o radu, která se týká mé dcery. Ta dostala od zaměstnavatele byt, kde bydlí s manželem a dvěmi dětmi. Dnes je jejich manželství před rozvodem. Byt je určen k odkoupení. Dcera neví, jaká jsou práva a povinnosti pro ni, kdyby koupila sama tento byt ještě před rozvodem. A kdyby byt koupila, jak se musí při dělení majetku s manželem vypořádat. Ten nechce byt opustit ani v současné době platit nájemné.Děti byly svěřeny do péče matky.

Děkuji za právní pomoc a radu jak má dcera postupovat.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě bych doporučovala před uvažovanou koupí bytu uzavřít s manželem dohodu o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství, případně nechat u notáře sepsat tzv. zúžení společného jmění manželů. Dcera sice může byt koupit do svého výlučného vlastnictví, ale - bez realizace výše uvedeného - jen se souhlasem manžela. I s tímto souhlasem by však při následném vypořádání SJM jen velmi obtížně dokazovala, že peníze, které za byt zaplatila, byly pouze její vlastní (nespadající do SJM). S největší pravděpodobností by musela manželovi vyplatit polovinu ceny bytu (aby si i on mohl pořídit bydlení). Aby dcera získala úplný a správný pohled na celou problematiku SJM a bydlení manželů po rozvodu, doporučuji konzultaci s advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Starý, 25.5. 2006

Dobrý den, chtěl bych Vás tímto poprosit o radu jak dále postupovat v jedné mě dosti nepříjemné věci. Jedná se o starší RD který je veden v KÚ na dvě osoby, které užívají každá jedno poschodí. To vše by bylo ještě v pořádku, ale jeden vlastník dle svého uvážení provádí rekonstrukci( voda, rozvod plynu, elektřiny, plastová okna, topení atd,), to vše na své náklady a v prostoru který užívá. Druhý vlastník chce pravděpodobně svou id.polovinu časem prodat. Zajímá mě tedy, jestli se bude poté odhadní cena té jeho id.poloviny vypočítávat z celkového odhadu nemovitosti, nebo jen z té části kterou dosud užívá a jestli já, jakožto spoluvlastník bych měl nárok na snížení případné kupní ceny v důsledku mých investic.

Předem Vám moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V zásadě podle zákona platí, že spoluvlastníci by se o každé dispozici se spoluvlastnictvím - tedy i rekonstrukci - měli předem dohodnout. Nedojde-li k dohodě, pak má každý ze spoluvlastníků právo obrátit se na soud, aby svým rozhodnutím souhlas druhého spoluvlastníka nahradil. Pokud jde o znalecké ocenění nemovitosti to by mělo obsahovat popis stavu nemovitosti jako celku i jednotlivých částí, a tedy i zřejmě odlišnou výši ceny obou polovin domu (záleží na zadání znaleckého posudku). V ceně nerekonstruované poloviny domu tedy budou zohledněny Vaše investice do vlastní poloviny domu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Krejčí, 25.5. 2006

Dobrý den, měl bych takový dotaz. Chci si koupit družstevní byt 2+1 a vzhledem k tomu, že si peníze budu půjčovat ze stavebni spořitelny, tak potřebuji zastavit nějakou nemovitost. Možnost je zastavit úvěr barákem mých rodičů, ale zhledem k tomu, že si chci vzít družstevní byt ihned po koupi do osobního vlastnictví, tak by bylo pro mě i pro rodiče nejlepší zástavu převést na ten družstevní byt v osobním vlastnictvi. Poraďte mi prosím jestli je to možné a taky jak dlouho bude asi trvat převod zástavy na družstevní byt a nebo jestli to obnáší i nějaké jiné náležitosti.

Děkuji moc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je mi známo, hypoteční ústavy nečiní svým klientům žádné potíže, jestliže při převodu členských práv a povinností ručí jinou nemovitostí a v zápětí po převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví přenesou zástavní právo na onen byt. Veškeré podmínky takového případu ručení Vám sdělí každý hypoteční ústav, na který se obrátíte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Hájek, 24.5. 2006

Drahá paní doktorko, dnes jsme podepisovali přímo na družstvu Převod členských práv a povinností s majitelem bytu,který kupujeme. A mě napadlo:co když současný majitel bytu třeba před měsícem nebo rokem sepsal někdě s někým, že si půjčuje peníze a pokud nebude dluh platit, převádí se členská práva a povinnosti na toho, od koho si půjčil? Pokud toto majitel bytu v minulosti udělal,jistě nám to neřekne. Jak se proti tomuto můžeme bránit? Kdo je v takovém případě v právu? Ten byt nás stál dost peněz.

Děkuji srdečně za jakoukoliv odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděná eventualita opravdu nastat může. Nicméně se domnívám, že byste své dobré právo k členským právům a povinnostem k družstevnímu bytu uhájili, nicméně nikoli snadno. Abych Vás alespoň trochu uklidnila - pokud by nějaký Vámi naznačený dluh existoval, dá se předpokládat, že převodce by jej uhradil z prostředků získaných finančním vyrovnáním s Vámi (tedy z toho, co jste za převod zaplatili).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...