Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Vorlíčková (19.03.2018 17:48:23)
Dobrý den, jsem členem bytového družstva (vlastním družstevní podíl) a zároveň jeho nájemníkem bytu. Již cca ¾ roku žádám opakovaně ústně, ale i písemně družstvo o nahlížení a poskytnutí kopií z účetnictví a hospodaření družstva, zejména výpisů z běžného účtu a účetních deníků za určitá období, bohužel, stále bez úspěchu. Nejdříve mi sdělili, že mi nic nedají, po té přišli s argumentem, že jsou tam uvedená u plateb nájmu jako variabilní symbol rodná čísla některých nájemníků. Argumentovala jsem, že jako VS u nájmu za byty nemá být uvedeno žádné rodné číslo, že družstvo by mělo zajistit, aby si jednotliví nájemníci toto opravili a že k nájmu jednotlivých bytů se jako VS vztahují čísla bytů tak, jako je to i u vyúčtování apod. Za pravdu mi dal i předseda družstva, ale později vše popřel. Před několika lety jsem žádala rovněž o nahlédnutí do účetnictví a to tehdy nebyl žádný problém. Účetní, která zajišťuje správu vč. účetnictví, a to i tehdy jako nyní, mi domů zapůjčila 2 roky kompletního účetnictví, takže jsem mohla nejen nahlížet, ale pořizovat si výpisky či kopie. Později mi odmítali opět vydat konkrétní dokumenty, takže jsem prostřednictvím právníka žádala o jejich vydání. Ve stanovisku právník uváděl, že neexistuje žádný předpis, který by zakazoval mě, jako členovi družstva resp. spoluvlastníkovi domu, nahlížet do účetnictví a hospodaření , či si pořizovat výpisky či kopie. Mimo jiné, paní, která nám toto zajišťuje na dohodu o provedení práce, má již několik let pozastavenou činnost ŽL a za ní to účetnictví provádějí její 2 dcery a z toho jedna bere honorář. Tuto skutečnost jsme však nikdy neprojednávali na žádné členské schůzi, pouze si to dohodla s předsedou. V poslední korespondenci mi opět představenstvo družstva písemně odmítlo vydat kopie s tím, že argument, že neexistuje žádný právní předpis, který by družstvu zakazoval mi doklady vydat neznamená, že co není v zákoně uvedeno, je tudíž dovoleno. V podstatě bez uvedení konkrétního důvodu mi oznámili, že mi nevyhoví. Poslední osobní návštěvu o úřední hodiny mi dokonce neumožnili ani nahlížet a striktně sdělili, že nemám na to právo. Mám důvodné podezření, a vše tomu nasvědčuje, že oprávněně, že jsou tam uvedeny platby jedné firmě, které nemám vidět a prokázat družstvu jejich pochybení. Prosím, můžete mi pomoci a poradit, jak mám jako člen družstva, resp. spoluvlastník domu, dosáhnout nahlížení vč. pořizování kopií dokladů, které mě zajímají ? Ve stanovách nic takového také nemáme zakotveno a i kdyby bylo, stanovy přeci nemohou být nad zákony.
Marketa (19.03.2018 16:02:05)
Dobry den.Rodice mi chteji darovat RD s pozemky. Pro jistotu si chteji zridit vecne bremeno doziti.Ale v soucasne dobe je RD na prodej a vsichni v tom nadale chceme pokracovat.Rodice pak mohou sami vecne bremeno zrusit a zridit si ho v novem RD ktery pak budu vlastnit ja.Dekuji marketa
Mariroz (19.03.2018 01:36:00)
Dobry den.Koupili jsme v listopadu 2017 pozemek - zemedelsky v zjednodešenė evidence a pak zjistili Ze ho cena nekokikrat levnej a neda se na nem delat to co jsme planovali.Mužem nejak od byvaleho majitela pozadat o vraceni peniz z prepoctu od realni tržni ceny?Existuji nejaky zakon?Dekujeme.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (20.03.2018 10:11:59)
Vážený pane Marirozi, z Vašeho popisu nelze jednoznačně určit skutkové okolnosti dané situace, ale obecně platí následující. Dohodnutá cena při koupi je dispozitivní, a tedy není jasně stanovena cena pro určené pozemky či zboží. Vše se ponechává na průsečíku poptávky a nabídky. Zároveň také platí, že mimo případy, kdy prodávající neuvedl pravdivé informace o stavu pozemku nebo má pozemek skrytou vadu, která brání užívání, tak je prodej po právu. Dále také kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které mohl kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy podle §2103 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jak jsem zmínil výše, tak z Vašeho obecného popisu se nedají posoudit skutkové okolnosti případu. Odpověď na Vaši situaci by se dala nalézt až po prozkoumání příslušných dokumentů. V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Ilona Zedníčková (20.02.2018 20:20:38)
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat,zda je možné přepsat komerční objekt/obchod/ na objekt bydlení.Vlastníme obchod a je nevyužitý.Na městském úřadě nám bylo sděleno,že v územním plánu města je objekt veden jako komerční objekt tedy prodejna potravin a není možné zde ani jinak podnikat.Město by chtělo zachovat prodejnu,ale je zde málo obyvatel a neprosperuje.Dost zájemců se ptalo,zda by bylo možné objekt přepsat a opravit na rodinný domek.Děkuji Zedníčková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.03.2018 09:42:15)
Vážená paní Zedníčková, změna územního plánu je samozřejmě možná. Tuto proceduru upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“). §44 stanovuje, které osoby jsou oprávněny podat návrh na změnu územního plánu obecnímu úřadu (např. občan obce, právnická osoba se sídlem na území obce či fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce.). §45 stavebního zákona poté stanovuje způsob úhrady nákladů na pořízení. Zpravidla platí, že náklady hradí obec, ale pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec její pořízení podmínit částečnou nebo úplnou úhradou nákladů spojených s pořízením územního plánu mapových podkladů navrhovatelem. Dále se podle §46 stavebního zákona vypracuje návrh, který splňuje podmínky odst. 1 písm. a) - e). Ten poté podáte na obecní úřad. V případě, že budete potřebovat pomoc při řešení Vašeho problému, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Havelková (20.02.2018 08:01:41)
Dobrý den,v bytě ve kterém bydlím se rozbil kotel na vodu a topení.Již týden bydlím s dětmi v místnostech,kde je asi 14 stupňů.Volala jsem na správu domu, kde mi bylo řečeno,že jim je to líto,ale majitelé jsou na dovolené.Budeme muset v té zimě být až do konce týdne a nikdo s tím nechce nic dělat.Toto mi ale bylo řečeno již v létě, když se kotel rozbil poprvé.To jsem opravu uhradila,ale nyní má stát oprava 10000 a to dávat nechci.Jaká mám práva v tomto konkrétním případu? Děkuji za odpověď.Havelková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.03.2018 09:41:47)
Vážená paní Havelková, otázka, kdo nese odpovědnost za opravy různého vybavení v obytných prostorách, byla předmětem dlouhých diskuzí, jelikož §2257 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) stanovuje, že nájemce provádí a hradí pouze drobné opravy a běžnou údržbu. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. blíže specifikuje tyto dva pojmy. Zde se v §4, kde je vyjmenováno vybavení, za jejichž opravu odpovídá nájemce, vyskytuje i Váš ohřívač vody. Tudíž za drobné opravy odpovídá nájemce. Ve Vašem případě to bude ale popřípadě trochu jinak. Celková cena za provedené drobné opravy nesmí přesáhnout ročně částku, která se vypočítá pomocí vzorce 100 Kč*m2 podlahové plochy bytu, jinak se za drobné opravy nepovažují. Pokud tedy Váš byt nedosahuje rozměrů 100m2 a více, tak budeme vycházet z §2264 a §2265 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že vzniklou vadu, kterou si nájemce, podle výše uvedeného neplatí sám, musí nájemce oznámit pronajímateli a ten ji musí v přiměřené době odstranit. Pokud pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, může vadu odstranit nájemce a žádat náhradu nákladů. V případě, že Váš byt má 100m2 nebo více a žádná oprava v tomto roce ještě prováděna nebyla, tak bude stále spadat do kategorie drobných oprav, ale každá další oprava v tomto roce již nebude za drobnou opravu považována. Pokud nastane jakýkoliv problém s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...