Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážený pane Klepáčku, poskytnutí kopie vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý rok, kam spadá též vyúčtování ohledně topení, teplé a studené vody, v případě, že jste o tuto požádal, v pořádku není. Ustanovení § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) zakotvuje právo nájemce nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů. Jedná se o obecný požadavek, který je blíže upraven v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, který upravuje též konkrétněji lhůty pro předložení vyúčtování atd. Mj. tento zakotvuje též povinnost pronajímatele doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. V tomto případě Vám tedy doporučujeme písemně zažádat pronajímatele (dle Vámi uvedených informací vlastníka bytu) o doložení kopie nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže můžeme pomoci s řešením dané situace – právo týkající se nemovitostí (včetně nájmu nemovitosti) je běžnou agendou naší advokátní kanceláře. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   čtyři sta devadesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...