Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážený pane Pařeze, s ohledem na ustanovení § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), má pronajímatel, v případě, že nezaplatíte nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, abyste mu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu) byt odevzdal. Povinností pronajímatele je uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení Vaší povinnosti a vyzvat Vás před doručením výpovědi, abyste v přiměřené době nájem uhradil. Neučiní-li tak, k výpovědi se nepřihlíží. Rovněž je povinností pronajímatele Vás poučit o Vašem právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V případě, že Vás o těchto právech nepoučil, je výpověď považována za neplatnou. Výpověď je neplatná také tehdy, nemá-li písemnou formu. Co se týče hrozby vyklizení bytu samotným pronajímatelem, bylo by nejdříve nutné, aby se obrátil na soud s žalobou na vyklizení předmětného bytu a následně na exekutora. Věřím, že pro Vás tyto informace byly přínosné. Budete-li mít další otázky, neváhejte se obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sto devadesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...