Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Eli, pro obecný přehled ohledně liniových staveb (dříve inženýrských sítí) je s odkazem na § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nutno podotknout, že tyto liniové stavby (tedy vaše přípojky) nejsou součástí pozemku. Toto ustanovení tedy říká, že takovéto přípojky jsou samostatnými věcmi. Na režim každé z přípojek se však bude třeba nahlížet trochu jiným způsobem, neboť zásadní roli hraje otázka jejich vlastnictví. Co se týče vodovodní přípojky, režim upravuje především § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, který říká, že vlastníkem vodovodní přípojky zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy před rokem 2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Pokud jste tedy vlastníkem pozemku a potažmo i přípojek, bylo by jistě dobré do kupní smlouvy zahrnout informaci o tom, že zde jsou a převádí se spolu s nemovitostí. Vzhledem k tomu, že nevím podrobnosti Vašeho případu, mohu Vás v problematice věcných břemen pouze odkázat na to, abyste se podívala do katastru nemovitostí a zjistila, zda na sousedním pozemku Lesů ČR nějaká váznou. Pokud ano, bude potřeba zjistit jaký je jejich právní režim dle zákona, podle kterého vznikla (tedy zákona účinného v roce 1942). Režim elektrických a plynovodních přípojek je trochu odlišný. Tyto přípojky se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, který v aktuálním znění dle § 45 a 66 říká, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastníkem přípojek tedy nemusí být osoba, která je vlastníkem pozemku. Zde je potřeba taktéž z výpisu z katastru nemovitostí zjistit, zda existují nějaká věcná břemena k Vašemu nebo sousednímu pozemku. V tomto případě by se uplatnil § 98 odst. 4 energetického zákona, ze kterého vyplývá, že věcná břemena vzniklá za účinnosti předchozích předpisů ve prospěch energetických podniků zůstávají (bezúplatně) zachována. To, zda je zřízení věcného břemene podmínkou získání úvěru, musí posoudit banka kupce nemovitosti dle jejích úvěrových podmínek. Problematiku zápisu věcných břemen bych při prodeji nemovitosti každopádně konzultoval s příslušným katastrálním úřadem a v každém případě by bylo vhodné celou situaci ohledně prodeje probrat s právníkem, který by Vám pomohl ji vyřešit na základě hlubší znalosti Vašeho případu. Neváhejte na nás obrátit, právo nemovitostí je součástí naší právní agendy. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   osm set čtyřicet šest


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...