Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážený pane Petře, z Vámi poskytnutých informací vychází najevo, že uživateli bytu vyhovuje být majoritním vlastníkem a nemá v úmyslu se dobrovolně tohoto stavu vzdát. Odpověď na Vaši otázku hledejme v § 1140 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který stanoví, že nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnickém vztahu. Občanský zákoník přitom předjímá dva postupy vypořádání spoluvlastnických vztahů. Prvním je dohoda všech spoluvlastníků o vypořádání, což z Vámi poskytnutých informací nebude patrně možné. Druhý způsob je poté zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu, tzn. předpokládá se podání návrhu na soud, který rozhodne o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podle § 1143. Jelikož bytová jednotka je nemovitou věcí, která jako celek slouží určitému účelu (bydlení), nemůže být proto podle §1142 v rámci vypořádání mezi spoluvlastníky rozdělena. Jak bylo výše zmíněno, rozhodne-li soud podle §1143 o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne také o způsobu vypořádání. Způsoby vypořádání spoluvlastníků jsou v zákoně uvedeny taxativním výčtem, konkrétně v § 1144 a § 1147. Prvním je rozdělení věci mezi spoluvlastníky (podle § 1144), který jsme vyloučili z důvodu účelu bytu, tj. obývat soubor místností tvořící jeden byt. Dalším způsobem je přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu a v případě, že by nikdo ze spoluvlastníků o věc nestál, soud nařídí prodej věci ve veřejné dražbě a výtěžek se použije na vypořádání vzájemných pohledávek, které souvisejí se spoluvlastnictvím podle §1148 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud by nastal jakýkoliv problém s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   tři sta dvacet tři


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...