Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Adámková, obecně vzato prodej většinového podílu možný je, nicméně situace je poněkud složitější. Komplikace nastává z důvodu novely občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který k 1.1.2018 znovu do našeho právního řádu vrátil institut zákonného předkupního práva. Od 1. ledna letošního roku tedy v případě převodu (ať už prodeje nebo darování) spoluvlastnického podílu na nemovité věci mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo k tomuto podílu. To ovšem neplatí za každé situace. Výjimka je možná, pokud byste svůj spoluvlastnický podíl převáděla na osobu blízkou – tedy např. příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela,… (osoba blízká je definována v § 22 odst. 1 občanského zákoníku), v tomto případě se předkupní právo neuplatní. V případě, že se ale nejedná o převod na osobu blízkou, jste povinna učinit spoluvlastníkům písemnou nabídku na odkoupení vašeho podílu. Tato povinnost Vám vzniká uzavřením smlouvy, na základě které je spoluvlastnický podíl převáděn např. ve formě kupní nebo darovací smlouvy. Jinak řečeno, taková převodní smlouva je potom uzavírána s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, což znamená, že v případě, kdy kterýkoliv ze spoluvlastníků využije svého předkupního práva, daná převodní smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. V písemné nabídce jste také povinna seznámit ostatní spoluvlastníky s obsahem převodní smlouvy uzavírané s jinou osobou. Pokud by však ostatní spoluvlastníci neměli zájem na tom, aby se předkupní právo vůči nim uplatnilo, mohou se svého zákonného předkupního práva písemně vzdát a to s účinky pro svého právního nástupce. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   devět set sedmdesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...