Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Lenka (10.02.2017 23:06:21)
Dobry den dne 8.12 jsem vám sem poslala dotaz ohledně podnajmu bytu který byl v exekuci nyní ma nového vlastníka který nam v prosinci donesl k podpisu výpověď insolvenčnímu správci bylo nam řečeno ze jinak nemůžeme dostat novou smlouvu k bytu podepsali jsme.Mnohokrat jsme zkoušeli komunikovat s novou majitelkou budovy bez reakce.Az po delší době nam bylo řečeno ze chce snámi uzavřít nove smlouvy.Do ted nove smlouvy nemáme a nekomunikuje snami.Nedávno jsme zjistili ze budovu prodava.Existuje nějaký zákon ze je povinna nam vystavit nove smlouvy do určitého datumu? Jak máme postupovat když snami vůbec nekomunikuje? Předem děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.02.2017 10:59:46)
Vážená paní Lenko, vzhledem k tomu, že v dotazu chybí mnoho podstatných informací si Vám dovoluji odpovědět pouze v mezích Vámi sděleného. Pokud tedy nemovitost změní vlastníka, přecházejí na něho práva a povinnosti z dříve uzavřené nájemní smlouvy s potencionálními nájemci. To znamená, že je kontinuita Vámi uzavřené smlouvy zaručena zákonem a pouze se mění osoba, které máte plnit – tedy které máte platit nájem. Pokud s Vámi chce uzavřít novou smlouvu, ukončí se tak platnost staré nájemní smlouvy a budou se aplikovat ustanovení nová. Důležité je ale zmínit, že při změně majitele nemovitosti nemáte povinnost podepisovat novou smlouvu (která může být pro Vás nevýhodná), protože stále platí ta uzavřená s předchozím majitelem! Pokud budete potřebovat blíže pomoci, jsem Vám k dispozici. Zdravím a přeji hezký den Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Nemo (09.02.2017 22:45:14)
prosím o odpověď zda při rozvodu, kdy za partnera budu hradit hyp.úvěr na nedostavěnou stavbu /tzv.vyvázání/ musím v případě, že není splacená ani část tohoto úvěru ani není stavba zkolaoudována doplácet ještě rozdíl mezi cenou obvyklou a stávající hypotékou?Nebo tím, že jej vyváži z hypotéky je celá věc vyřešena. Bydlení máme oba svoje.Žádné jiné peníze jsme do stavby nedávali
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.02.2017 16:51:31)
Dobrý den, při vyvázání jednoho z partnerů z hypotéky při rozvodu se postupuje nesnadně. Předně musíte bance předložit potvrzení od soudu o tom, že jsou Vaše majetkové poměry vypořádané, za druhé banka posuzuje Vaši bonitu – tedy schopnost splácet hypotéku. Pokud Vám vyvázání povolí a Vy si hypotéku převedete na sebe, měla byste manželovi vyplatit to, co on splatil na úrocích. Pokud píšete, že z hypotéky nebylo zatím splaceno nic, nemusíte nic vyplácet. Jsem s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Nemo (28.02.2017 20:13:18)
Děkuji za odpověď Dodatečně bych se chtěla ještě zeptat: Pokud jsme pro stavbu koupili ze SJ pozemek na stavbu, budu v případě vyvázání platit manželovy polovinu ceny z kupní smlouvy, nebo z ceny pozemku zhodnoceného stavbou, která je násobně větší? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (03.03.2017 17:28:27)
Dobrý den, pokud hodnotu majetku v SJM určuje soud, pak určí tuto ke dni vydání rozhodnutí ve věci. Ve Vašem případě by to tedy byla hodnota pozemku zhodnoceného stavbou, jelikož lze předpokládat, že z věci budete mít v budoucnosti užitek, který již rozvedený manžel mít nebude z důvodu rozvodu. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Nemo (25.05.2017 10:30:53)
Dobrý den Dnes jsme měli stání u advokáta, partner požaduje před podepsání žádosti o vyvázání z úvěru, majetkové vyrovnání z nesplacené nemovitosti a to 1/2 rozdílu mezi odhadní cenou a výší úvěru. Je jeho návrh opodstatněný, když jeho polovinu nemovitosti, kterou převede na mne budu splácet po leta sám včetně úroků? Příští stání máme za měsíc Můžete mi do tohoto termínu odpovědět ? Děkuji a jsem s pozdravem
Navrátilová (09.02.2017 21:29:22)
Dobrý den, pracuji ve výboru SVJ. Jako v každém domě i my máme své potížisty - manžele v důchodu. Každý měsíc od nich dostáváme dopisy s různými dotazy a požadavky. Nyní žádají abychom jim originály smluv a podklady k výběrovým řízením přinesli osobně domů anebo jim je vhodily do jejich poštovní schránky, s tím že nám je pak vrátí zpět do schránky SVJ. Odvolávají se na právo nahlížet do spisů. Děkuji moc za Vaši reakci. Navrátilová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.02.2017 16:49:00)
Vážená paní Navrátilová, je pravda, že nahlížení a seznamování se s dokumenty spojenými s hospodařením SVJ je právo jasně zapsané v § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále ovšem pojem „nahlížení do spisů“ konkrétně upraveno není. Primárně dává zákonodárce prostor samotnému SVJ, aby si tento institut upravilo ve svých stanovách – tedy včetně nahlížení a poskytování originálů smluv. Z důvodové zprávy lze ale vyčíst, že: „Pokud detailní způsob seznámení se s hospodařením takto upraven nebude (tedy nebude upraven stanovami – pozn. advokáta), uplatní se podle důvodové zprávy obecná pravidla pro soukromý styk, spočívající v nutnosti dodržování dobrých mravů (se zřetelem ke zvyklostem soukromého života), a že se zjevnému zneužití práva odnímá právní ochrana, což platí i v tomto případě oboustranně, tedy jak pro vlastníka, tak pro osobu pověřenou správou domu, která nesmí určit podmínky výkonu práva příliš omezeně.“ Jinými slovy se domnívám, že požadavek odevzdání originálů smluv jednomu vlastníkovi jednotek a tedy vydání těchto smluv napospas jeho užívání, by mohlo být požadováno jako šikanózní chování, které jde proti dobrým mravům. Na místě je změna stanov a úprava nahlížení do dokumentů SVJ obecně. Nyní bych se přikláněl k domluvě ad hoc ve tom smyslu, že manželům umožníte nahlížení do originálu a možné pořízení kopií smluv (což dle judikátu NS musíte povolit), avšak nepůjčíte jim originály smluv a už vůbec ne způsobem takto riskantním – tedy vhozením do schránky a následně budete čekat na vrácení těchto smluv opět naprosto nevyhovujícím způsobem, který se již z logiky k věci k takto citlivým dokumentům absolutně nehodí a není žádoucí. Pokud budete potřebovat s čímkoliv blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. Jsem s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát josef.firt@kf-ak.cz
Navrátilová (20.02.2017 17:25:39)
Děkuji mnohokrát za Vaši velmi cennou radu a budu Vás určitě doporučovat. Navrátilová
Adolf Vogel (08.02.2017 20:35:10)
Dobrý den, prosím o radu ve věci majetku pozemku, který dobré víře obhospodařujeme jako zeleninovou zahradu více než deset let. Slyšeli jsme, že by tento pozemek měl být po deseti letech naším vlastnictvím. Jaké právní kroky je nutno v této věci učinit ? Děkuji za odpověď Adolf Vogel Hevlín 38 67169
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (09.02.2017 10:32:15)
Vážený pane Vogele, je pravdou, že obecně je k nabytí vlastnického práva nemovité věci třeba ji mít v držení alespoň 10 let. Přitom je třeba splnit tři podmínky, které zakládají nabytí vlastnictví vydržením. Musí se jednat o tzv. poctivého držitele, držba musí být pravá a musí se zakládat na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva (tedy tzv. podmínka řádné držby). Pokud tento právní důvod držby neexistuje, vlastnictví držitel nabývá až po 20 letech, ovšem nesmí ho vést nepoctivý úmysl. První podmínka, tedy poctivost, se prokazuje právě dobrou vírou. Tedy držitel musí mít z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo držby a že při vykonávání svého práva neruší práva jiného. Pokud držitel ví nebo mu musí být zřejmé, že držba mu nenáleží, jde o nepoctivého držitele. Podmínka pravé držby dle dikce občanského zákoníku znamená, že se držitel nesmí v držbu vetřít potajmu nebo lstí. Platný právní důvod, tedy to, že je držba řádná, znamená, že držitel neruší cizí držbu, nebo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku státního orgánu (nelze tedy vydržet například věc opatřenou krádeží). Obecně se má za to, že držba je řádná, poctivá a pravá. Opak by musela případná protistrana sporu dokazovat. Aby se stav nabytí vlastnického práva vydržením promítnul i reálně, doporučujeme zažádat o zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. K tomu budete potřebovat osvědčení ve formě notářského zápisu nebo soudem schválený soudní smír. Oba tyto dokumenty potvrzují shodu bývalého oficiálního majitele pozemku a vydržitele, o vzniku vlastnického práva vydržením. Pokud této dohody mezi stranami nelze dosáhnout, bude třeba obrátit se na soud s návrhem na určení vlastnictví, kde již bude muset proběhnout dokazování výše zmíněných podmínek vydržení. V případě nutnosti asistence se na nás neváhejte obrátit, s právními záležitostmi kolem zápisu Vám rádi pomůžeme Přeji pěkný den a jsem s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Lenka Brázdová (05.02.2017 19:46:25)
Dobrý den,prosim o radu ,maminka mého manžela prodala v březnu 2016 byt v osobním vlastnictví, když mělo dojít k vyúčtování za služby, tak na byt.družstvu mamince řekli, že na to nemá nárok, že už to jde za novou majitelkou,zdá se mi to jako nesmysl,když ty zálohy neplatila. Děkuji za odpověď.Brázdová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.02.2017 14:56:19)
Vážená paní Brázdová, Vaše maminka by měla obdržet vyúčtování za služby vždy nejdéle do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Přeplatky jsou poté splatné za další tři měsíce od skončení čtyřměsíční lhůty pro vydání vyúčtování. Vaše maminka by měla dostat přeplatky za rok 2015 (pokud tedy nějaké vznikly) a následně za cca dva měsíce roku 2016 – tedy k datu, kdy bylo vlastnické právo k předmětnému bytu zapsáno ve prospěch jiného vlastníka. Při předání bytu byl jistě sepsán předávací protokol, do kterého se zanášejí data z jednotlivých měřičů, která jsou pak vyhodnocena v rámci změny vlastníka nemovitosti při ročním vyúčtování. Vaše maminka má právo na dané přeplatky především dle zákona č. 37/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a to především § 2252 a § 2221. Pokud by nový vlastník nabyl přeplatky za služby, které hradila Vaše maminka, šlo by o bezdůvodné obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/23012 Sb., občanský zákoník. Pokud budete potřebovat s čímkoliv více pomoci, neváhejte se na mne obrátit. Přeji pěkný a jsem s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
josef suchý (30.01.2017 13:58:12)
arogantní chování stavebního uřadu v Líšni.Již 3 roky vyřizuji stavební povolení na mém pozemku po předběžném zjištění na stavebním uřadě jestli je tento pozemek k čistému bydlení jsem objednal dřevostavbu u Haas Fertingbau do dnešního dne mohu doložit moje náklady 200 000 Kč. a díky neprofesní pracovnici uřadu povolení není mohu po uřadu požadovat vynaložené náklady.rád bych pozemek prodal třeba developerum kteří si z uřadem v Líšni určitě poradí
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.02.2017 12:57:32)
Vážený pane Suchý, v prvé řadě je třeba objasnit problematiku lhůt při vydávání úředních rozhodnutí dle správního řádu. Obecně mají úřady lhůtu 30 dní na vydání rozhodnutí, v některých, složitějších, případech pak dnů 60. Poté se lze dovolávat nesprávného úředního postupu z důvodu nečinnosti daného orgánu. Toho se ale nemůže dovolávat účastník, který tuto nečinnost svým jednáním způsobil. Nejdříve by bylo vhodné obrátit se na nadřízený orgán Vašeho stavebního úřadu s žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti dle zákona 500/2004 Sb., správní řád. Nadřízený orgán může poté přikázat správnímu orgánu, aby vydal rozhodnutí, či v některých případech i sám rozhodnutí vydat. Dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem lze poté po úřadu požadovat i náhradu škody vzniklé při průtazích v řízení či z důvodu nečinnosti. Nárok je třeba uplatnit podáním, ve kterém vylíčíte, co požadujete, postupem kterého úřadu vám vznikla škoda, o jaký případ konkrétně šlo (zde je třeba osvětlit důležité okolnosti vašeho případu) a také například jak jste se proti nečinnosti úřadu doposud bránil. Nárok se uplatňuje u Ministerstva pro místní rozvoj. Uplatnění nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu je podmínkou pozdějšího uplatnění nároku na náhradu škody u soudu. Přeji šťastné pořízení, s pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...