Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Marie (24.11.2016 10:42:59)
Dobrý den, máme zhruba rok hypotéku na dům od wustenrot.Nyní nám náš odhadce rozdělil dům na dvě bytové jednotky pod jedním číslem popisným-Žádné úpravy stavební jsme však nedělali, pouze se to papírové rozdělilo kvůli ájemníkům(dvě rodiny).Bance jsme zaslali prohlášení vlastníka a schéma a žádali o odsouhlasení.Banka však žádá jestě stavební povolení a projektovou dokumentaci.Připadá mi to omezování vlastnického práva!My nic takového nemáme, jelikož tu neprobíhali žádné úpravy.Můžeme povolit vklad na rozdělení bez jejich souhlasu?Ve smlouve je jasně uvedeno, že převody ....a úpravy, které snižují hodnotu nemovitosti se hlasí a žádá o souhlas banky, ale my tímto zvyšujeme hodnotu nemovitosti, proto se ještě znova ptám, můžeme provést vklad na rozdělení bez jejich souhlasu??Majitelkou domu je pouze jeden vlastník a to já.Děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.11.2016 14:12:56)
Vážená paní Marie, Při rozdělení nemovitosti na bytové jednotky je třeba tuto změnu zapsat na Katastrální úřad a to dle zák. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Pokud píšete, že cena nemovitosti jako takové stoupne a oznamovací povinnost bance Vám vyplývá pouze pokud cena klesne, vyplývá z toho, že není nutné daný stav bance oznamovat. Bylo by ale dobré je na to upozornit, aby později nedošlo k nějakému omylu. Dle mého názoru by tedy bylo dobré nechat si po rozdělení nemovitosti danou nemovitost ocenit, zda-li opravdu cena bude navýšena a tuto novou skutečnost oznámit bance s vyrozuměním, že nedošlo k žádným stavebním úpravám. Následně bych zažádal Katastrální úřad o rozdělení. Výše uvedené platí pouze v případě, že vlastníkem domu i jednotek v daném domu zůstanete Vy. Pokud budete potřebovat s čímkoli blíže pomoci, neváhejte se na mne, prosím, obrátit. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M
Petr (06.11.2016 19:18:45)
dobry den. Rozvadim se. Manzelka pred snatkem byla obdarovana bytem v druzstevnim vlastnictvim. Po roce zasla na druzstvo, a na me, jako manzela prepsala pulku druzstevnich prav. Po nejake dobe sel byt do OV, kde v katastru je veden jako SJM. Nalezi mi v ramci vyporadani SJM pulka z ceny bytu? DEKUJI ZA ODPOVED
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (08.11.2016 16:47:23)
Vážený pane Tomáši, předně děkuji za Váš dotaz. Při rozvodu se SJM ruší a majetek, který dříve tvořil SJM, se musí vypořádat. Buď se tak stane v rámci Vašeho rozvodu dohodou (vč. dohody, kdo bude v předmětném bytě bydlet a kdo se odstěhuje) – což by bylo pro Vás oba samozřejmě nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější. Druhou možností je podat do tří let od rozhodnutí soudu o rozvodu návrh na vypořádání SJM. Jeden z manželů soudu navrhne, jakým způsobem bude SJM vypořádáno. Dle § 742 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku platí, že podíly obou manželů na vypořádání jsou stejné. Teoreticky tedy ze SJM mají nárok oba manželé přesně na polovinu majetku i závazků. Ovšem dle § 742 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku soud přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Jinými slovy není jisté, že Vám soud, přiřkne přesně polovinu z daného bytu nebo nařídí Vaší manželce, aby Vám zaplatila polovinu z kupní ceny bytu, a to vzhledem k tomu, že byt dostala manželka ještě před uzavřením manželství (byť jen nyní na katastru formálně uvedeno, že spadá celý do Vašeho SJM). Třetí možností je, že pokud se do tří let nedohodnete a ani jeden z Vás nepodá návrh k soudu, je na SJM aplikován § 741 občanského zákoníku a tedy domněnka vypořádání. To znamená, že hmotné věci budou ve vlastnictví toho, kdo je pro svou potřebu nebo potřebu rodiny výlučně užívá jako vlastník. U nemovitých a ostatních věcí se vytvoří podílové spoluvlastnictví a podíly manželů jsou stejné. Tudíž by Vám měla náležet polovina z daného bytu. Pokud budete chtít blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hana Korejsová (01.11.2016 01:45:10)
Dobrý den. Můj dotaz se týká problémové dcery(26 let). Bydlíme v nájmu, v RD, který nájmem splácíme, a s ústním souhlasem majitele jsme k sobě vzali do bytu dceru s dětmi, na dobu, než si něco najde. Dcera po problémech s jejím chováním, dostala od nás písemnou výpověď. Sama tvrdila, že už má kam jít bydlet. Odešla a nechala tu veškeré své věci. Nekomunikuje s námi. Nevíme kde je. Její věci nám tu překáží, potřebujeme na bytě provést úpravy. Co můžeme dělat s jejími věcmi, když si je nechce odvézt? Můžeme je nechat někam převést do uskladnění, na její náklady, například? Děkuji za odpověď a řadu.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.11.2016 15:21:54)
Dobrý den, veškeré případy nevyklizení bytu nájemcem jsou poměrně právně složité. Z Vašeho dotazu předpokládám, že byt byl řádně předán dle § 2292 občanského zákoníku – tedy byly Vám předány klíče a nic Vám nebrání v přístupu do bytu. Pokud se v bytě nachází některé předměty, lze postupovat dle § 2296 občanského zákoníku – o věc se může pronajímatel postarat ve prospěch nájemce a na jeho účet. Pokud si věc nájemce nepřevezme bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne přiměřenou lhůtu k převzetí. Ovšem pozor, takto postupovat nelze, lze-li věci v bytě považovat za zjevně opuštěnou (myslím si, že ve Vašem případě věc za zjevně opuštěnou považovat nelze). Pokud Vaši dceru nemůžete kontaktovat, pomůže Vám § 570 občanského zákoníku a tzv. domněnka doručení písemnosti. Písemnost se má za doručenou jejím dojetím. Pošlete proto dceři poštou upozornění s dodejkou a vyčkejte, až Vás pošta upozorní na doručení. Tímto se veškeré písemnosti, upozornění či předžalobní výzvy považují za doručené. Vaší další možností, sice poněkud zdlouhavou, avšak z pohledu práva nejjistější, se zdá být žaloba na vyklizení. Dle § 2262 máte právo podat k soudu návrh na vyklizení bytu, odmítne-li nájemce byt vyklidit. Radím Vám proto, abyste dceři na adresu trvalého bydliště poslali výzvu k vyklizení bytu, po doručení a přiměřené lhůtě poskytnuté k vyklizení, Vám doporučuji poslat předžalobní výzvu a po jejím doručení podat žalobu na vyklizení bytu. Dejte si ale, prosím, pozor. Na podání žaloby máte od odmítnutí vyklizení nájemcem (ve Vašem případě doručení předžalobní výzvy) pouze deset dní! Po uplynutí deseti dní zaniká právo domáhat se vyklizení bytu. Pokud budete s kterýmkoliv z výše uvedených institutů potřebovat více pomoci, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
M. v. Hulzen (31.10.2016 13:43:18)
Dobry den, chtela bych se zeptat, bydlim v zahranici a proto jsem dala me sestre plnou moc na prodej chaty (vlastnictvi me a meho muze). Chata se pred par tydny prodala a nyni se ozvali kupujici, ze jim zatyka do chaty a chteji to resit. Co je a neni nase povinnost? Predem dekuji za odpoved.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.11.2016 14:24:23)
Vážená paní van Hulzen, děkujeme za Váš dotaz. Předně je zásadní, jak je koncipována předmětná kupní smlouva, jak jsou v ní nastavena práva a povinnosti prodávajících a kupujících, smluvní pokuty, odpovědnost za škodu apod. Jinak obecně dle § 2129 občanského zákoníku platí, že prodávající odpovídá za skrytou vadu věci, pokud ji kupující uplatní ve lhůtě 5 let od nabytí nemovitosti. Předpokládám, že se tak stalo. Pak by nezbývalo nic jiného než dle § 1923 občanského zákoníku vadu odstranit, pokud se toho nabyvatel domáhá. Je možné, že se bude domáhat přiměřené slevy z ceny. Pokud se ukáže, že je vada neodstranitelná, má nabyvatel právo od smlouvy odstoupit nebo opět požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Jak je uvedeno výše, důležité je v první řadě zkontrolovat kupní smlouvu. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
M. v. Hulzen (02.11.2016 07:52:26)
Mockrat dekuji za odpoved!!
Tomáš (18.10.2016 07:22:30)
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat,jestli jako spoluvlastnik domu mám povinnost platit dluh,ktery vznikl za spotřebu vody.Dum neužívám i adresu trvalého bydliště mám jinde.Jde o dluh,ktery udělal strýc.Ten je spoluvlastník domu a zároveň tu má trvalé bydliště a dům občas užívá.Smlouva na vodu je napsána na jeho jméno.Může po mě společnost jako po spolumajiteli domu dluh vymáhat? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (18.10.2016 11:10:29)
Vážený pane Tomáši, pokud je smlouva psaná pouze na Vašeho strýce je dle § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazná pouze pro něj. Vám se může nicméně stát, že vodárenská společnost odpojí nemovitost od přívodu vody. Pokud budete chtít dluh převzít, musíte získat souhlas věřitele, tedy vodárenské společnosti, dle § 1888 téhož zákona. Pokud budete chtít blíže pomoci s Vaším problémem, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Tomáš (18.10.2016 16:40:31)
Děkuji za odpověd. Mohl by jste mi tedy v emailu zanechat nějaký kontakt na Vás? Potřeboval bych odbornější poradu. Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (18.10.2016 16:50:43)
Dobrý den, zde jsou kontakty: josef.firt@kf-ak.cz Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Opletalova 55, 110 00 Praha 1 tel. +420 222 362 069-71, fax +420 222 362 059 Děkuji, s pozdravem Josef Fiřt
Petr (13.10.2016 19:38:55)
Dobrý den,mám dotaz,vlastním dům,který mi darovali rodiče.Vše jsme zaplatili společně s manželkou,odhad,sepsání darovací smlouvy,darovací daň atd.Rád bych polovinu domu přepsal na manželku,jak prosím postupovat.Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (17.10.2016 13:53:58)
Dobrý den, máte v podstatě dvě možnosti. První je, že dům převedete do společného jmění manželů (SJM). Pokud tak učiníte, bude nemovitost náležet rovným dílem Vám oběma. Je třeba podepsat manželskou smlouvu o rozšíření SJM,a to formou notářského zápisu. Poté se zanese na katastr nemovitostí a následný převod nemovitosti bude zapsán. Druhou možností je darovací smlouva k ideální 1/2 části předmětné nemovitosti, což bude znamenat, že nemovitost budete mít oba v ideálním spoluvlastnictví, každý ve výši 1/2. Pokud budete potřebovat s jakoukoliv z výše uvedených variant pomoci, jsem Vám a naše advokátní kancelář k dispozici. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...