Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Jana K. (20.09.2016 10:10:22)
Dobrý dne, prodali jsme dceři a zeťovi byt a nadále v něm s manželem bydlíme. Byt je zatížen hypotékou, zástavní věřitel banka. Dotaz : je potřeba s dcerou a zetěm sepsat smlouvu o doživotním bydlení ( věcné břemeno, nájem, podnájem )? Zeť má z prvního manželství syna jak ošetřit, aby nás jednou nechtěl vystěhovat nebo nepožadoval část podílu. Od narození se se synem nestýká, nemají mezi sebou žádný vztah a syn je už plnoletý. Děkuji za odpověď. Hezký den. Jana K.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (20.09.2016 13:46:05)
Vážená paní K. Děkuji Vám za Váš dotaz. Vzhledem k uvedeným informacím bych Vám poradil uzavřít s Vaší dcerou a zetěm smlouvu o výměnku. Výměnek je institut nově upravený v §§ 2707 - 2715 zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento institut Vám a Vašemu manželovi zajistí nejen dožití ve zmíněném bytě, ale i to, že majitelé bytu souhlasí s tím, že se o Vás budou starat v hmotné, zdravotní či jiné nouzi a vždy Vám zajistí péči. Co se týče syna Vašeho zetě a jeho nároku na Vámi prodaný byt, mohl by nárokovat část podílu pouze při dědickém řízení. Váš zeť má možnost sepsat prohlášení o vydědění, kterým zbaví svého potomka práva na jakoukoliv část pozůstalosti. Tento institut je upraven v § 1646 občanského zákoníku a musí být použit pouze na základě taxativně vyčtených důvodů. Z Vašeho popisu usuzuji, že je nejlépe použitelný § 1646 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, který říká že zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice pokud o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě připraveni Vám smluvně ošetřit oba výše uvedené právní instituty. Těšíme se na návštěvu u nás v kanceláři. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Lucie Polova (19.08.2016 16:53:15)
Dobry den, mam nalehavou otazku a prosim Vas o zodpovezeni. Moje maminka vdova jiz vlastni barak nemovitost je vlastnikem. Ja jsem dcera mam trvale bydliste na stejne adrese zijou semnou dve deti 3a9let tez maji trvale bydliste stejne jako ja. Moje mila maminka se rozhodla mi prikazat abych se vystehovala a nasla si svoje bydleni ze uz semnou nechce mit nic spolecneho. Mam nejake pravo zustat v baraku kde je jedna bytova jednotka a obyvam ji ja s detma. Matka zije v nebytove jednotce kterou si uspusobyla kde byl driv vjezd do garaze, kde nyni ma obyvatelne bydleni. Zajima me zda me muze vystehovat bez problemu kdy bude vsechno na jeji strane nebo mam nejake pravo se branit? i kdyz hrozi prodejem baraku ze ho chce prodat. jak postupovat moc Vas prosim o radu. dekuji moc najemni smlouvu nemam, jsem jeji dcera a mam tu trvale bydliste s detma. pokud bych nechtela odejit tak jestli mam nejake pravo zustat nebo i pres vsechno musim opustit barak.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (23.08.2016 09:06:51)
Vážená paní Polová, z informací, které jste nám poskytla, nelze bez dalšího tvrdit, zda máte konkrétní právo zůstat v daném domě či nikoliv. Obecně lze spíše konstatovat, že zde není dán právní důvod, pro který byste mohla v domě zůstat přes vůli Vaší maminky. Nabízí se teoreticky možnost dovodit Vaše právo s odkazem na ústně uzavřenou nájemní smlouvu, nicméně bez znalosti konkrétních okolností případu (zejména zda jste například platila za bydlení nějakou pravidelnou částku) nelze toto na základě informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, s jistotou tvrdit. V případě zájmu o bližší posouzení a kompletní zodpovězení Vašeho dotazu neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář - Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, tel. +420 222 362 069-71, www.kf-ak.cz. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, advokát
Miroslav K. (17.08.2016 09:38:41)
Dobrý den,vlastním stavební pozemek a chci ho rozdělit na dvě části.Na Katastralním úřadě mě řekli, že na základě geometického zaměření provedou změnu(přečíslování),ale já o tom prvně musím informovat místní stavební úřad.Je to v pořádku.Děkuji.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (17.08.2016 13:13:24)
Vážený pane Miroslave, Vámi popsaný postup v pořádku je. V praxi však existuje vícero možností jak postupovat. Katastrální úřad ze zákona požaduje připojení listiny prokazující souhlas příslušného orgánu veřejné moci (tj. stavebního úřadu) s dělením pozemku až pro zahájení vkladového řízení. Pro potvrzení geometrického plánu (provedeného geometrického zaměření), však toto nezbytné není. V praxi je tedy také možné nejprve nechat provést geometrický plán, poté tento nechat ověřit katastrálním úřadem, který ve svém ověření odsouhlasí očíslování parcel, a na základě tohoto žádat o vydání Sdělení příslušného stavebního úřadu o souhlasu s dělením pozemku. Tyto listiny (tj. vypracovaný geometrický plán, ve kterém je udělen souhlas katastrálního úřadu s očíslováním parcel, a Sdělení o souhlasu s dělením pozemku) jsou nezbytnými náležitostmi pro zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí, bez kterých by k zápisu do katastru nemovitostí nedošlo. V případě dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na níže uvedeném e-mailu: josef.firt@kf-ak.cz, příp. na telefonním čísle: 222 360 069. S pozdravem Josef Fiřt
Tomáš (31.07.2016 11:38:25)
Dobrý den, dotaz zcela z jiného soudku. Vlastním doménu na své jméno např. jannovak.cz provozuji na ní eshop cca 2 roky. Teď mě oslovil nějaký jiný Jan Novák s tím že má vlastnictví na práva na své jméno a má firmu Jan novak s.r.o. Má právnický nárok na tuto doménu? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.08.2016 10:26:38)
Vážený pane Tomáši, pojem internetová doména není definován v žádném z platných zákonů ČR. S ohledem na „stáří“ i „techničnost“ samotné problematiky se tak nevyskytuje ani mnoho judikatury, která by alespoň obdobné problémy řešila. Způsob dispozice s doménovými jmény se odvíjí od povahy, kterou tyto mají. Jak však bylo uvedeno, jejich povaha ještě přesně stanovena není. Nicméně, v dnešní době převažuje názor, že se jedná o věc nehmotnou, tj. že se jedná buď o práva, jejichž povaha to připouští či jiné věci bez hmotné podstaty. Převažujícím názorem je pak také postulát, že povaha doménového jména má povahu relativního majetkového práva, tj. že práva a povinnosti vyplývající z takového závazkového právního vztahu platí jen mezi stranami, a to též dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), který je účinný od 1.1.2014. Nejedná se však o názor jediný a je možné, že soudní praxí bude dovozeno, že se jedná o majetková práva absolutní, která pak působí vůči všem a do kterých řadíme např. vlastnictví. Právní praxe zatím častěji řešila otázky, ve kterých nějaká osoba neoprávněně a na úkor jiné osoby provozuje danou internetovou doménu. V takovém případě se uplatňují ustanovení z příbuzných právních institutů, kterými mohou být zejména ustanovení pro nekalou soutěž (typicky ustanovení pro parazitování), ustanovení o nedovoleném užívání jména firmy či ustanovení o právech z ochranné známky. Avšak, jak již bylo zmíněno, internetová doména, je na rozdíl od ostatních výše zmíněných institutů specifická a zatím nakládání s touto věcí není zákonem upraveno. S ohledem na výše uvedené Vám proto můžeme doporučit do doby, než bude otázka internetových domén najisto vyřešena, postupovat co nejpřesněji dle účelu smlouvy týkající se Vaší domény, stejně jako mít tento co nejpodrobněji specifikovaný včetně veškerých dalších podmínek týkajících se Vaší domény. Dále Vám můžeme doporučit prozkoumat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by obsah Vašich internetových stránek připodobňoval jiným, tak aby nedocházelo ke zneužívání pověsti druhých a taktéž, aby alespoň při vstupu na Vaše internetové stránky nebylo možné konstatovat nebezpečí záměny s označením Vašeho/Vašich konkurentů, tj. aby bylo možné při vstupu na Vaše internetové stránky na první pohled konstatovat, že se nejedná o internetové stránky konkurentů. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. Z toho vyplývá, že nelze neoprávněně užívat jména, ovšem za takové užití jména nelze považovat každé označení jménem, které je shodné se jménem, které někomu přísluší, nýbrž jen označení takovým jménem za okolností, jež by objektivně mohly ve veřejnosti, kde k uvedení došlo, vyvolat dojem, že jde o konkrétní fyzickou osobu. Pouze za splnění těchto předpokladů je užití jména újmou na osobnosti konkrétní fyzické osoby, která je podmínkou pro osobnostněprávní ochranu, jak dovodil Nejvyšší soud. Důležitou roli hraje též priorita užívání, a lze obecně přisvědčit, že doménu na své jméno má přednost užívat ten, kdo ji oprávněně užíval jako první. Na druhou stranu, ani v takové situaci nelze zcela vyloučit, že tím nedochází např. k újmě na osobnosti konkrétní fyzické osoby, jak je uvedeno výše. Pro zhodnocení případu, zda Vaše doména naplňuje některou z výše uvedených podmínek či nikoliv nedisponujeme dostatečnými informacemi. V případě dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na níže uvedeném e-mailu: josef.firt@kf-ak.cz, příp. na telefonním čísle: 222 360 069. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Szokeova Jana (27.07.2016 16:54:03)
Chci odkoupit nebytový prostor,bývalá kočárkárna v domě,který je družtvo Družba Brno a několik lidí byt koupilo ale nemají zatím výbor společenství vlastníků.Na Družbě mi řekli,že to nejde,proč?Je to opravdu tak? Děkuji,s pozdravem JS
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.07.2016 16:13:59)
Vážená paní Szokeová, k Vašemu dotazu uvádíme, že je velmi konkrétní. V daném případě mohou být specifické okolnosti, které bez bližších informací a údajů nemůžeme posoudit a vyhodnotit. Družstva (obecně) jsou obchodními korporacemi jednajícími na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a jako takové jsou povinně zapisovány do obchodního rejstříku. Oproti tomu pojem společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku dle ustanovení § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společenství vlastníků jsou pak zapisována do rejstříku společenství vlastníků. Jakákoliv osoba nemůže být zároveň družstvem a společenstvím vlastníků. Konkrétních důvodů proč nelze prodat nebytový prostor družstva či společenství vlastníků může být rozhodně více. Nicméně bytové družstvo je dle zákona o obchodních korporacích založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Je tedy jednoduše možné, že o pronájem takového prostoru projevil zájem člen družstva. Obdobná situace může platit též pro společenství vlastníků. Jak už jsme však uvedli výše bez konkrétnějších informací nemůžeme danou situaci vyhodnotit. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na níže uvedeném e-mailu: josef.firt@kf-ak.cz, příp. na telefonním čísle: 222 360 069. S pozdravem Josef Fiřt, advokát
Bohdana (26.07.2016 23:28:20)
S manželem společně vlastníme dům v hodnotě cca 3,5 mil. Kč, bohužel je na něm hypotéka ve výši 0,8 mil. Kč. Chtěli bychom polovinu darovat synovi, který bydlí s námi a objekt pomáhal zrekonstruovat (a nadále se podílí na investicích a práci na objektu). Jak to lze provést vzhledem k hypotéce?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.07.2016 17:22:11)
Vážená paní Bohdano, k Vašemu dotazu lze bez znalosti bližších podrobností uvést, že nemovitou věc (nebo její část) lze darovat i v případě, že je zatížena hypotékou. Je však zapotřebí, abyste nejprve důkladně prostudovali podmínky zástavní smlouvy, kterou jste s bankou uzavřeli. Následně pak lze doporučit požádat banku o vydání souhlasu s převodem vlastnického práva k zastavené nemovité věci, zjistit konkrétní postup banky v takových případech a vyjednat, jakým způsobem budete hypotéku dále splácet. V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě schopni Váš případ podrobněji analyzovat a s ohledem na dané okolnosti Vám doporučit konkrétní kroky. Kontaktovat nás můžete na tel. (+420) 222 362 069, případně e-mailem na adrese ak@kf-ak.cz. Bližší informace o naší kanceláři naleznete na www.kf-ak.cz. S pozdravem za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...