Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Petr (06.11.2016 19:18:45)
dobry den. Rozvadim se. Manzelka pred snatkem byla obdarovana bytem v druzstevnim vlastnictvim. Po roce zasla na druzstvo, a na me, jako manzela prepsala pulku druzstevnich prav. Po nejake dobe sel byt do OV, kde v katastru je veden jako SJM. Nalezi mi v ramci vyporadani SJM pulka z ceny bytu? DEKUJI ZA ODPOVED
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (08.11.2016 16:47:23)
Vážený pane Tomáši, předně děkuji za Váš dotaz. Při rozvodu se SJM ruší a majetek, který dříve tvořil SJM, se musí vypořádat. Buď se tak stane v rámci Vašeho rozvodu dohodou (vč. dohody, kdo bude v předmětném bytě bydlet a kdo se odstěhuje) – což by bylo pro Vás oba samozřejmě nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější. Druhou možností je podat do tří let od rozhodnutí soudu o rozvodu návrh na vypořádání SJM. Jeden z manželů soudu navrhne, jakým způsobem bude SJM vypořádáno. Dle § 742 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku platí, že podíly obou manželů na vypořádání jsou stejné. Teoreticky tedy ze SJM mají nárok oba manželé přesně na polovinu majetku i závazků. Ovšem dle § 742 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku soud přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Jinými slovy není jisté, že Vám soud, přiřkne přesně polovinu z daného bytu nebo nařídí Vaší manželce, aby Vám zaplatila polovinu z kupní ceny bytu, a to vzhledem k tomu, že byt dostala manželka ještě před uzavřením manželství (byť jen nyní na katastru formálně uvedeno, že spadá celý do Vašeho SJM). Třetí možností je, že pokud se do tří let nedohodnete a ani jeden z Vás nepodá návrh k soudu, je na SJM aplikován § 741 občanského zákoníku a tedy domněnka vypořádání. To znamená, že hmotné věci budou ve vlastnictví toho, kdo je pro svou potřebu nebo potřebu rodiny výlučně užívá jako vlastník. U nemovitých a ostatních věcí se vytvoří podílové spoluvlastnictví a podíly manželů jsou stejné. Tudíž by Vám měla náležet polovina z daného bytu. Pokud budete chtít blíže pomoci, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hana Korejsová (01.11.2016 01:45:10)
Dobrý den. Můj dotaz se týká problémové dcery(26 let). Bydlíme v nájmu, v RD, který nájmem splácíme, a s ústním souhlasem majitele jsme k sobě vzali do bytu dceru s dětmi, na dobu, než si něco najde. Dcera po problémech s jejím chováním, dostala od nás písemnou výpověď. Sama tvrdila, že už má kam jít bydlet. Odešla a nechala tu veškeré své věci. Nekomunikuje s námi. Nevíme kde je. Její věci nám tu překáží, potřebujeme na bytě provést úpravy. Co můžeme dělat s jejími věcmi, když si je nechce odvézt? Můžeme je nechat někam převést do uskladnění, na její náklady, například? Děkuji za odpověď a řadu.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.11.2016 15:21:54)
Dobrý den, veškeré případy nevyklizení bytu nájemcem jsou poměrně právně složité. Z Vašeho dotazu předpokládám, že byt byl řádně předán dle § 2292 občanského zákoníku – tedy byly Vám předány klíče a nic Vám nebrání v přístupu do bytu. Pokud se v bytě nachází některé předměty, lze postupovat dle § 2296 občanského zákoníku – o věc se může pronajímatel postarat ve prospěch nájemce a na jeho účet. Pokud si věc nájemce nepřevezme bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne přiměřenou lhůtu k převzetí. Ovšem pozor, takto postupovat nelze, lze-li věci v bytě považovat za zjevně opuštěnou (myslím si, že ve Vašem případě věc za zjevně opuštěnou považovat nelze). Pokud Vaši dceru nemůžete kontaktovat, pomůže Vám § 570 občanského zákoníku a tzv. domněnka doručení písemnosti. Písemnost se má za doručenou jejím dojetím. Pošlete proto dceři poštou upozornění s dodejkou a vyčkejte, až Vás pošta upozorní na doručení. Tímto se veškeré písemnosti, upozornění či předžalobní výzvy považují za doručené. Vaší další možností, sice poněkud zdlouhavou, avšak z pohledu práva nejjistější, se zdá být žaloba na vyklizení. Dle § 2262 máte právo podat k soudu návrh na vyklizení bytu, odmítne-li nájemce byt vyklidit. Radím Vám proto, abyste dceři na adresu trvalého bydliště poslali výzvu k vyklizení bytu, po doručení a přiměřené lhůtě poskytnuté k vyklizení, Vám doporučuji poslat předžalobní výzvu a po jejím doručení podat žalobu na vyklizení bytu. Dejte si ale, prosím, pozor. Na podání žaloby máte od odmítnutí vyklizení nájemcem (ve Vašem případě doručení předžalobní výzvy) pouze deset dní! Po uplynutí deseti dní zaniká právo domáhat se vyklizení bytu. Pokud budete s kterýmkoliv z výše uvedených institutů potřebovat více pomoci, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
M. v. Hulzen (31.10.2016 13:43:18)
Dobry den, chtela bych se zeptat, bydlim v zahranici a proto jsem dala me sestre plnou moc na prodej chaty (vlastnictvi me a meho muze). Chata se pred par tydny prodala a nyni se ozvali kupujici, ze jim zatyka do chaty a chteji to resit. Co je a neni nase povinnost? Predem dekuji za odpoved.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.11.2016 14:24:23)
Vážená paní van Hulzen, děkujeme za Váš dotaz. Předně je zásadní, jak je koncipována předmětná kupní smlouva, jak jsou v ní nastavena práva a povinnosti prodávajících a kupujících, smluvní pokuty, odpovědnost za škodu apod. Jinak obecně dle § 2129 občanského zákoníku platí, že prodávající odpovídá za skrytou vadu věci, pokud ji kupující uplatní ve lhůtě 5 let od nabytí nemovitosti. Předpokládám, že se tak stalo. Pak by nezbývalo nic jiného než dle § 1923 občanského zákoníku vadu odstranit, pokud se toho nabyvatel domáhá. Je možné, že se bude domáhat přiměřené slevy z ceny. Pokud se ukáže, že je vada neodstranitelná, má nabyvatel právo od smlouvy odstoupit nebo opět požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Jak je uvedeno výše, důležité je v první řadě zkontrolovat kupní smlouvu. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
M. v. Hulzen (02.11.2016 07:52:26)
Mockrat dekuji za odpoved!!
Tomáš (18.10.2016 07:22:30)
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat,jestli jako spoluvlastnik domu mám povinnost platit dluh,ktery vznikl za spotřebu vody.Dum neužívám i adresu trvalého bydliště mám jinde.Jde o dluh,ktery udělal strýc.Ten je spoluvlastník domu a zároveň tu má trvalé bydliště a dům občas užívá.Smlouva na vodu je napsána na jeho jméno.Může po mě společnost jako po spolumajiteli domu dluh vymáhat? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (18.10.2016 11:10:29)
Vážený pane Tomáši, pokud je smlouva psaná pouze na Vašeho strýce je dle § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazná pouze pro něj. Vám se může nicméně stát, že vodárenská společnost odpojí nemovitost od přívodu vody. Pokud budete chtít dluh převzít, musíte získat souhlas věřitele, tedy vodárenské společnosti, dle § 1888 téhož zákona. Pokud budete chtít blíže pomoci s Vaším problémem, neváhejte se na mne obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Tomáš (18.10.2016 16:40:31)
Děkuji za odpověd. Mohl by jste mi tedy v emailu zanechat nějaký kontakt na Vás? Potřeboval bych odbornější poradu. Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (18.10.2016 16:50:43)
Dobrý den, zde jsou kontakty: josef.firt@kf-ak.cz Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Opletalova 55, 110 00 Praha 1 tel. +420 222 362 069-71, fax +420 222 362 059 Děkuji, s pozdravem Josef Fiřt
Petr (13.10.2016 19:38:55)
Dobrý den,mám dotaz,vlastním dům,který mi darovali rodiče.Vše jsme zaplatili společně s manželkou,odhad,sepsání darovací smlouvy,darovací daň atd.Rád bych polovinu domu přepsal na manželku,jak prosím postupovat.Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (17.10.2016 13:53:58)
Dobrý den, máte v podstatě dvě možnosti. První je, že dům převedete do společného jmění manželů (SJM). Pokud tak učiníte, bude nemovitost náležet rovným dílem Vám oběma. Je třeba podepsat manželskou smlouvu o rozšíření SJM,a to formou notářského zápisu. Poté se zanese na katastr nemovitostí a následný převod nemovitosti bude zapsán. Druhou možností je darovací smlouva k ideální 1/2 části předmětné nemovitosti, což bude znamenat, že nemovitost budete mít oba v ideálním spoluvlastnictví, každý ve výši 1/2. Pokud budete potřebovat s jakoukoliv z výše uvedených variant pomoci, jsem Vám a naše advokátní kancelář k dispozici. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Navrátilová (06.10.2016 12:15:54)
mám dotaz ohledně úklidu společných prostor. V kostce – kdysi dávno se lidi v jednom vchodě domluvili, že si budou uklízet svépomocí, každý týden jedna rodina (vlastník). Na základě této dohody jim nebyl při ročním vyúčtování služeb účtován úklid (ostatním vchodům ano). Teď po založení SVJ se někdo tohoto systému účastnit nechce. Předseda výboru, chce v tomto vchodě uspořádá anketu a podle výsledku rozhodne, zda úklid bude I nadále prováděn svépomocí nebo se doobjedná úklid i u tohoto vchodu. Může však být někdo donucen k úklidu svépomocí, pokud bude v anketě přehlasován většinou hlasů ve vchodě ?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (07.10.2016 12:31:14)
Vážená paní Navrátilová, dle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přispívá vlastník jednotky na správu domu, nebylo-li určeno jinak – tedy střídání se v úklidu společných prostor je možným institutem a nahrazením tak poplatku za úklid sjednanou firmou. Dle § 1176 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu, tedy pravidly dle stanov či domovního řádu, na kterém se usneslo shromáždění vlastníků jednotek většinou svých hlasů. Do správy domu se mimo jiné zahrnuje i udržování společných prostor domu dle § 1189 občasnkého zákoníku. Jinými slovy – pokud shromáždění vlastníků jednotek v SVJ rozhodne o tom, že úklid bytových prostor bude probíhat tím způsobem, že se vlastníci budou střídat, platí toto rozhodnutí pro všechny vlastníky jednotek. Pokud někdo nebude ochoten toto rozhodnutí akceptovat, je možné objednat úklidovou službu, kterou daný vlastník uhradí, dle povinnosti uvedené v § 1180. Nelze však donutit vlastníka jednotky k úklidu pomocí institutu svépomoci. Tento institut upravený v § 14 občanského zákoníku je použitelný pouze v naprostém minimu případů a je pouze jakousi pojistkou – jde například o zadržení zloděje, dokud nedorazí orgán veřejné moci (např. policie). Pokud budete chtít poradit více konkrétně, neváhejte se na nás obrátit. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. et Mgr Josef Fiřt, LL.M., advokát
Navrátilová (07.10.2016 19:36:32)
Dobrý den, děkuji za odpověď. Stanovy našeho SVJ neříkají jakým způsobem má být prováděn úklid společných prostor, domovní řád nemáme a ani shromáždění vlastníků o tom nehlasovalo. Předpokládám tedy, že mě předseda SVJ nemůže nutit, ikdyž si to sousedé v našem vchodě odsouhlasili. Jedná se jen o jeden vchod kde si lidé chtějí uklízet sami, tedy kromě mě, v ostatních vchodem uklízí firma. Děkuji Navrátilová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (10.10.2016 11:31:08)
Vážená paní Navrátilová, pokud o tomto způsobu úklidu společných prostor nebylo rozhodnuto řádně dle zákona (tedy per-rollam, schůzí etc.), není Vaší povinností ho dodržovat. Ovšem je Vaší povinností přispívat na správu domu dle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podílet se na udržování společných prostor. Doporučuji Vám tedy dohodnout se s předsedou SVJ, aby se vždy v termín Vašeho úklidu zavolala úklidová firma, kterou Vy - namísto fyzického úklidu - budete hradit. Pokud budete potřebovat jakékoliv konkrétnější rady či pomoc, rádi Vás uvítáme u nás v kanceláři. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...