Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Jiřina Jakubcová (24.07.2017 09:22:28)
Dobrý den, jsme bytový dům o osmi bytových jednotkách. Je nás pět vlastníků z toho tři jsou majiteli 1/8 domu a dva jsou vlastníky 1/4. Nyní má dojít na rozdělení bytových jednotek a vzniku SVJ. Během období roku 2011 jsme se domluvili s ostatními majiteli domu, že si z půdních prostor uděláme rozšířené bydlení (vše na vlastní náklady). Spolumajitelé nám dali písemný souhlas. V současné době se jedná o to, že jeden ze spoluvlastníků chce kompenzaci "svých" půdních prostor. Nevím z čeho vycházet a jak se přesně domluvit, aby se zbytečně nenarušili sousedské vztahy. Předem děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (09.08.2017 15:40:42)
Vážená paní Jakubcová, společné části domu jsou dle občanského zákoníku ty části nemovitosti, které slouží vlastníkům společně. Pokud je Váš dům v režimu spoluvlastnictví a nyní dochází k rozdělení tohoto spoluvlastnictví, dopadá na Vaši situaci úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Dle § 1141 spoluvlastnictví zaniká dohodou všech spoluvlastníků. Je tedy nyní na všech spoluvlastnících, aby se dohodli na tom, jak bude společná věc rozdělena, přičemž dle § 1141 občanského zákoníku platí, že tato dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Váš soused, má na kompenzaci tedy právo, jelikož částečným vlastníkem půdních prostor jsou všichni spoluvlastníci. Je teď na Vás, jak se v předmětné dohodě na vypořádání dohodnete. Přeji hodně štěstí a v případě nutné asistence je naše kancelář k dispozici. Hezký den, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Marcela Valentová (27.06.2017 12:10:54)
Jak přinutit spoluvlastníka(paní ve věku 83 let) bytového domu o dvou bytech k úhradě podílové částky za rekonstrukci střechy ?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (27.06.2017 16:39:26)
Vážená paní Valentová, při rekonstrukcích společných částí domu obecně platí, že každý spoluvlastník je povinen přispět na náklady spojené s nutnou údržbou dle velikosti svého podílu. Spoluvlastníci by se ovšem před samotnou realizací rekonstrukce měli domluvit a o plánovaných pracích rozhodovat společně. Toto již pro Vaši situaci nejspíš není aktuální. Pokud jde o rekonstrukci střechy, lze v tomto případě tvrdit, že šlo o nezbytnou opravu, která měla za cíl zabránit dalšímu poškozování společné věci a tedy o záležitost, která vyžaduje jednat okamžitě. Tuto situaci upravuje § 1128 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto případě platí, že byl-li spoluvlastník opominut při rozhodování o této neodkladné záležitosti, může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí o této záležitosti vůči němu nemá právní účinky (a je například nemajetný, či jinak by bylo nespravedlivé po něm úhradu požadovat). Tento návrh ovšem musí podat do třiceti dnů od rozhodnutí o neodkladné záležitosti, či od okamžiku, kdy se dozvěděl, že k touto rozhodnutí došlo. Pokud již se spoluvlastník takto bránit nemůže, navrhuji nejdříve zkusit paní kontaktovat a informovat ji o její povinnosti podílet se vyplývající z jejího spoluvlastnického podílu. Pokud toto nepovede k žádoucímu řešení situace, doporučuji se obrátit na soud se žalobou o bezdůvodné obohacení (v důsledku Vaší investice došlo ke zhodnocení i podílu druhého spoluvlastníka). Neváhejte se v této věci na nás dále obrátit, právo spojené s nemovitostmi je součástí našeho portfolia. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Nemo (20.06.2017 21:57:30)
Dobrý den Dne 25.5.2017 jsem rozšířila svůj dotaz k problematice rozvodu v souvislosti s vyvázáním manžela a neobdržela jsem odpověď. Proto ji zde ještě jednou opakuji a prosím o radu. Nemo (25.05.2017 10:30:53) Dnes jsme měli stání u advokáta, partner požaduje před podepsání žádosti o vyvázání z úvěru, majetkové vyrovnání z nesplacené nemovitosti a to 1/2 rozdílu mezi odhadní cenou a výší úvěru. Je jeho návrh opodstatněný, když jeho polovinu nemovitosti, kterou převede na mne budu splácet po leta sám včetně úroků? Příští stání máme za měsíc Můžete mi do tohoto termínu odpovědět ? Poslední Vaše odpověď byla, že budu hradit zhodnocený pozemek + splacené úroky .Děkuji a jsem s pozdravem .
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.06.2017 12:31:05)
Dobrý den, omlouváme se za mírné zdržení způsobené informačním šumem. K Vašemu dotazu uvádíme následující: Za prvé, v případě vyvázání z úvěru tak, jak jej popisujete ve Vašem případě, bude mít zejména hlavní slovo úvěrující instituce (předpokládáme, že banka), která Vám a Vašemu partnerovi poskytla úvěr, neboť fakticky dojde ke zhoršení jejího postavení, když se ze dvou dlužníků, stane dlužník jeden. Je tedy třeba primárně komunikovat tento proces také s ní. Co se týče opodstatněnosti návrhu Vašeho partnera, je třeba říci, že tento není v rozporu s žádnými právními předpisy a závisí jen a pouze na Vaší dohodě. Otázkou samozřejmě může být jeho přiměřenost, nicméně tuto nejsme, bez dalších informací (jako je např. cena nemovitosti, výše úvěru, vložený kapitál zvlášť ze strany obou partnerů atd.), schopni posoudit, nicméně je třeba mít na paměti, že celá nemovitost bude Vaše a její cena v čase patrně poroste. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže můžeme pomoci s řešením dané situace – právo týkající se nemovitostí (včetně úvěrů) je běžnou agendou naší advokátní kanceláře. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
václav klepáček (12.06.2017 08:40:14)
dobrý den.mám dotaz jedna paní nas koupila i s bytem když je vyučtování telé a studené vody plus topení tak nám omítá dát kopiji.je to správné vůči nám.díky za odpověd.v klepáček
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.06.2017 12:45:37)
Vážený pane Klepáčku, poskytnutí kopie vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý rok, kam spadá též vyúčtování ohledně topení, teplé a studené vody, v případě, že jste o tuto požádal, v pořádku není. Ustanovení § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) zakotvuje právo nájemce nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů. Jedná se o obecný požadavek, který je blíže upraven v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, který upravuje též konkrétněji lhůty pro předložení vyúčtování atd. Mj. tento zakotvuje též povinnost pronajímatele doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. V tomto případě Vám tedy doporučujeme písemně zažádat pronajímatele (dle Vámi uvedených informací vlastníka bytu) o doložení kopie nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže můžeme pomoci s řešením dané situace – právo týkající se nemovitostí (včetně nájmu nemovitosti) je běžnou agendou naší advokátní kanceláře. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Makula (31.05.2017 18:12:19)
Mame družstevni byt manželka odešla bydled k tatovi je pocinna mi přizpivat na najem dekuji Makula
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.06.2017 14:00:49)
Dobrý den, pane Makulo, nájemné je obecně povinen platit nájemce, tedy ten, na koho zní nájemní smlouva. Pokud tato zní na oba manžele, nebo také pokud byla nájemní smlouva uzavřena byť i jedním z manželů, ale za doby trvání manželství, obecně platí, že jsou oba manželé společnými nájemníky. Tedy pronajímatel může žádat nájemné od kteréhokoli z manželů. V případě, že byt budete nadále obývat jen Vy, je pravděpodobné, že pronajímatel se bude s žádostí o platbu nájemného obracet právě na Vás. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže, můžeme pomoci s řešením dané situace - právo týkající se nemovitostí je běžnou agendou naší kanceláře. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt LL.M., advokát
Naděžda Machová (18.05.2017 18:28:28)
Dobrý den, mám dotaz ohledně věcného břemene. Bývalý statek proměnilo JZD na 4 bytovky( řadové). Nyní se rozhodl první soused, že na věcném břemeni postaví železná vrata 2m vysoká. Já jsem nemocná a nesmím nosit ani zvedat nic těžkého( glaukom, meniskus) a manželovi bude 70. Oni nám dají od vrat klíč, ale jak se dozvíme , že k nám jede sanita, hasiči atd. Hlavně jaké má povinnosti, naby nás neomezil v užívání věcného břemene. Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. N.Machová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (26.05.2017 08:16:01)
Vážená paní Machová, Ke zodpovězení vašeho dotazu jsou důležité dvě věci, a to sice: kdo je vlastníkem pozemku, kde se mají vrata stavět a jaká práva a povinnosti vyplývají ze smlouvy, ve které je sjednáno věcné břemeno. Bez znalosti dotyčné smlouvy se dá pouze předpokládat, že rozhodující slovo by v tomto případě měl mít vlastník pozemku, kde se vrata mají stavět, jelikož se jedná o podstatnou změnu pozemku. Pokud je vlastníkem soused, který chce vrata stavět, zřejmě by je tam postavit mohl. Avšak ze zákona vyplývá, že ani ten nesmí nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Záleží na tom, jak moc byste se tedy postavením vrat cítili omezeni. Pokud jste vlastníky Vy, Váš soused by neměl mít právo na Vašem pozemku stavět vrata, zvlášť pokud zasahují do Vašich práv. A pokud je vlastníkem někdo úplně jiný, chtělo by si to s vlastníkem pozemku předně promluvit. A ještě znovu dodávám, že nejvíce záleží na tom co je obsahem smlouvy, ve které je věcné břemeno sjednáno, protože právě tam budou práva a povinnosti Vašeho souseda zakotveny. S přátelským pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...