Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Ivana (12.04.2017 09:12:35)
Dobrý den.Mám dotaz ohledně smlouvy na pronajatý byt.Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na půl roku.Ve smlouvě je zakotveno,že neplatí automatické prodloužení po třech měsících bydlení.V bytě bydlíme dál,platíme samozřejmě nájem.Než měla smlouva skončit,tak jsem se majitelce zmínila o prodloužení.Říkala jo,jo.Od té doby nereaguje,není k dosažení.Vím,že zde v domě je takových nájemníku víc.Bydlí zde několik let a to bez smlouvy.Jak se mám k tomuto postavit?Napadlo mě,zda jsme v bytě načerno?Máme zde ale trvalý pobyt.Děkuji moc za radu.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (12.04.2017 11:58:32)
Vážená paní Ivano, byt můžete s klidem užívat, jelikož v době, kdy uplyne doba, na kterou byl nájem ujednán, má sám pronajímatel povinnost Vás vyzvat k odstěhování. Pokud Vás do jednoho měsíce nevyzve, byt užíváte oprávněně. Nájemní smlouva je Vám od uplynutí nájemní doby prodlužena o půl rok a pokaždé co uplyne tato doba se Vám nájemní smlouva obnovuje na tento časový úsek. V případě nejasností sena nás neváhejte obrátit. S přátelským pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hanka Havlikova (11.04.2017 20:49:21)
Dobry vecer prosim o radu. Rada bych koupila od mesta byt. Bohuzel v byte bydli pani ktera byt zdemolovala byt je podle mestskeho zastupitelstva ktere udelalo kontrolu neobyvatelny a pani ma dekret na byt ! Moje otazka zni : mohu byt od mesta koupit bez najemnice ? Jsem povinna najit ji jine bydleni ? Nebo byt ziskam i s najemnici ? Moc dekuji za odpoved Hanka Havlikova
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (12.04.2017 11:08:11)
Vážená paní Hanko, byt od obce koupit můžete. Pokud by Vám ale obec byt prodala, jako nový vlastník nemáte právo vypovědět nájemní smlouvu paní nájemkyně z důvodu, že jste se stala novým vlastníkem bytu okamžitě a musela byste paní nájemkyni nechat v bytu dále bydlet až do doby, kdy uplyne doba platnosti nájemní smlouvy sjednané mezi obcí a paní nájemkyní, pokud byla nájemní smlouva sjednána na dobu určitou. Pokud byla nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou, mohla byste ji jednoduše vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. I pro Vás je tedy podstatné, zda-li je nájemní smlouva uzavřená mezi obcí a paní nájemkyní ujednána na dobu určitou nebo neurčitou, protože obsah této smlouvy přechází na Vás jako na nového pronajímatele. Ve Vaší situaci existuje ale i další východisko, o jehož realizaci byste se mohla pokusit. Týká se zhoršeného stavu bytu: pokud nájemkyně užívá bytu tak, že ho sama přivádí do zdemolovaného stavu, jak jste naznačila, bylo by možné - po přechozí výzvě nájemkyni k napravení tohoto stavu – nájem vypovědět, a to i bez výpovědní doby, pokud paní nájemkyně Vaší výzvy neuposlechne. Pokud budete potřebovat s čímkoli poradit, neváhejte se na mě obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Helena Kovárníková (01.04.2017 22:41:12)
Dobrý den,mému otci zemřela družka, v lednu. Bydleli spolu v bytě v osobním vlastnictví družky, 15 let. Nyní dostal otec od její dcery termín, konec dubna, aby se vystěhoval. Je nějaká ochranná lhůta, aby se otázka jeho nového bydlení vyřešila bez časové tísně? Tak tak se z toho vzpamatoval, rovněž úmrtí družky podlomilo jeho zdraví. Už byl 2x hospitalizován v nemocnici. Děkuji za odpověď. Helena.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (03.04.2017 11:49:56)
Dobrý den, paní Kovárníková, v prvé řadě je potřeba určit, zda družka Vašeho otce zanechala závěť či ne. V ní mohla otci určitou část majetku odkázat. Pokud ne, nastává takzvaná zákonná dědická posloupnost, v rámci které primárně dědí děti, popř. manžel zemřelého. Dcera družky tedy nejspíš zdědila byt, který spolu s Vaším otcem družka obývala a má nyní právo ho plně užívat. Dle občanského zákoníku má osoba, která žila ve společné domácnosti se zemřelým a požívala tak až do jeho smrti bezplatné zaopatření, právo na toto zaopatření ještě tři týdny po smrti zůstavitele. Jelikož družka zemřela již v lednu, Váš otec bohužel nemá možnost, jak se proti jednání dcery sám účinně bránit. Pokud by Váš otec byt nadále neoprávněně obýval, dcera se může bránit žalobou na vyklizení bytu. V tomto případě by soud rozhodoval, zda a kdy se má osoba, která po určitou dobu žila se zemřelým ve společné domácnosti, vystěhovat. Soud by mohl uložit dceři, aby otci poskytla určitou lhůtu k nalezení vlastního bydlení a tím jeho práva k užívání bytu prodloužit, v krajním případě by mohl i rozhodnout, že dcera je povinna Vašemu otci poskytnout náhradní byt. V tomto případě by soud zohledňoval například zdravotní stav Vašeho otce, dobu, kterou v bytě s družkou společně žili či jeho finanční situaci. Nejspíše nejschůdnějším řešením by se v této situaci jevilo nabídnout dceři, že otec bude platit v bytě (alespoň do té doby, než si najde jiné bydlení) nájem, jinak má ale na vyklizení bytu, jakožto jeho vlastník, plné právo. V případě dalších dotazů či potřeby právní pomoci se na nás neváhejte obrátit! S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Jiří Houška (31.03.2017 20:33:10)
Dobrý den mám dotaz ohledně koupě polností.Mám možnost koupit pole ale majitel vlastní polovinu pozemku druha polovina je napsána na dva nedohledatelné vlastníky a na konci roku propadne státu.Já by jsem chtěl odkoupit od majitelky tu polovinu jestli je to teda možné bez souhlasu nedohledatelných spoluvlastniku?????Popřípadě dokončit dědické rízení ohledně dědictví po nedohledatelných vlastnících protože potencialní dědicové neví proč polnosti nebyly převedeny na jejich jména a ani nemají o pozemky asi zájem¨,ale mě by je klidně přenechali pokud bych si to vyřídil,ale já bohužel nevím jak přesně bych měl postupovat jestli nejdřív odkoupit polovinu pozemku a poté vyřizovat dědictví nebo počkat až to propadne státu a stát by mi to nabídl k odprodeji přednostně jako spoluvlastníkovi.Předem děkuji za radu s pozdravem Jirka
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (03.04.2017 11:44:25)
Vážený pane Houško, pokud jde o tzv. nedohledatelné vlastníky, opravdu platí, že pokud se do deseti let od vyhlášení na úřední desce o vybranou nemovitost majitel nepřihlásí, propadnou tyto státu. I předtím, než se toto stane, je ale v současnosti možné další podíl bez problému odkoupit. Souhlas spoluvlastníků v tomto případě není třeba. Co se totiž týče přednostní nabídky koupě spoluvlastníkovi, tuto úpravu obsahoval starý občanský zákoník, který ale k 1. lednu 2014 pozbyl platnosti. Nový občanský zákoník tuto úpravu neobsahuje a spoluvlastnický podíl tak nyní může být bez omezení a souhlasu dalších spoluvlastníků převeden prakticky na kohokoliv. S koupí poloviny pozemku od paní majitelky byste si ale měl pospíšit, jelikož novela občanského zákoníku institut předkupního práva znovu od 1. ledna 2018 zavádí. Tedy pokud budete mít zájem o koupi nyní, může Vám jej majitelka bez potíží prodat. Od ledna 2018 by již primárně musela svou polovinu nabízet nejprve vlastníkům druhé části. Poté, co nemovitost připadne státu a ten se ji rozhodne prodat, bude Vám, jakožto vlastníkovi druhé poloviny, muset tuto předmětnou část nabídnout ke koupi přednostně. Další možností řešení by také bylo kontaktovat možné dědice a zkusit se s nimi domluvit na dokončení dědického řízení a následném odkupu jejich poloviny. Často ale v těchto případech neexistuje vůle dědiců věc řešit, z důvodu nákladnosti a zdlouhavosti řízení. Nejvhodnějším řešením v této situaci by tedy nejspíš bylo odkoupit polovinu pozemku od paní majitelky nyní a poté vyčkat a nabídnout odkup části, která propadne státu (pokud Vám, jakožto spoluvlastníkovi pozemku, tuto část ještě předtím stát sám nenabídne). V případě Vašeho zájmu se neváhejte na naši kancelář obrátit, rádi s problémem pomůžeme. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Mendl Jaroslav (25.03.2017 21:55:04)
Dovolil jsem vnukovi,aby sídlo firmy měl v rodinném domě.udělal jsem dobře?Případně jaké je nebezpečí. Děkuji Mendl j
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (27.03.2017 11:39:48)
Vážený pane Mendle, sídlo firmy v rodinném domě je poměrně rutinní záležitostí, mnoho podnikatelů volí tento způsob výběru sídla při zakládání společnosti. Pokud jde o legislativu, tento postup je v souladu se zákonem. Potýkat se budete pravděpodobně s tím, že Vám na domácí adresu může přicházet pošta určená firmě Vašeho vnuka, či že k Vám mohou přicházet zákazníci, obchodní partneři vnuka či úředníci státní správy, kteří mohou být oprávněni provádět v nemovitosti kontroly v rámci vykonávání činností České obchodní inspekce či pravomocí úředníků stavebního úřadu. Na místě může být i obava z případné exekuce, pokud by se Váš vnuk dostal při svém podnikání do finančních potíží. Zde ovšem upozorňuji, že i kdyby exekutor na Vaši adresu dorazil, nemá právo zabavovat předměty, jejichž vlastníkem jste Vy. Pokud by daná situace v budoucnu způsobovala těžkosti, můžete souhlas s umístěním sídla odvolat. Neváhejte se na mne, v případě dalších dotazů, dále obrátit. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Hakr Václav (21.03.2017 13:04:35)
Chci koupit řadovou garáž na malém městě (cena asi 30 000kč)musím mít znalecký posudek(odhad)? Zajímá mě kvůli katastru a Fú.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.03.2017 16:59:56)
Vážený pane Hakře, předpokládáme, že garáž je zapsána v katastru nemovitostí, a tedy bude podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Tu hradí kupující, tedy Vy, přičemž sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti, tedy ve Vašem případě cena garáže. Vycházet lze z kupní ceny garáže, nebo ze směrné hodnoty – což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se vypočte z vyšší z nich. Platí přitom, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné (čili místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent. Pokud by Vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte o to ale finanční úřad požádat a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní – podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně. Doporučujeme tedy informovat se na místním finančním úřadě, zda cena garáže ve výši 30.000,- Kč odpovídá ceně obvyklé, abyste nemusel nechat dělat znalecký posudek. V případě nemovitosti je pak nutné uzavřít písemnou kupní smlouvu. Na katastrálním úřadě následně pouze předložíte kupní smlouvu, která Vám poslouží jako vkladová listina, a formulář pro vklad Vašeho vlastnického práva ke garáži do katastru nemovitostí. Tím se stanete vlastníkem garáže. V případě zájmu jsme připraveni Vám kupní smlouvu sestavit, vč. nutného návrhu na vklad Vašeho vlastnického práv do katastru nemovitostí. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...