Daňová poradna


Spolupracujeme s daňovou poradenskou kanceláří AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě, která se specializuje na auditní, daňové a související poradenství

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Daňová poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům daňové poradny. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Markéta (21.09.2016 10:12:07)
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Mám hypoteční úvěr sama a teď jsem se vdala. Manžel není vlastníkem nemovitosti. Jsem nyní na mateřské a nemám možnost si tedy odečíst hypotéku z daní. Můžeme si s manželem spojit daně a on si tu hypotéku odečíst? Děkuji
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (30.09.2016 08:56:09)
Dobrý den, bohužel to není možné, úroky z hypotéky dle § 15 odst.3 a 4 zákona o daních z příjmů si může uplatnit pouze účastník smlouvy, nebo osoby, které i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, tak závazek z úvěru převzaly, nebo k závazku z úvěru přistoupili na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o převzetí závazku. Do toto okruhu osob nepatří ručitelé.
Bohouš (09.08.2016 10:27:43)
Dobrý den, jak daňově posuzovat stropní svítidla a žárovky v nich? Předpokládám, že stropní osvětlení (tj. lampy, lustry, ...) jsou součástí stavby, a proto vcházejí do daňových nákladů jako součást odpisů bytu v jednotlivých letech. Pokud jsem se stropními svítidly koupil samostatně i LED žárovky (tj. jsou vyměnitelné), je jejich cena též součástí stavby anebo je lze zahrnout do daňových výdajů v běžném roce? A abych to ještě zkomplikoval, jedno z osvětlení má integrované LED žárovečky (tj. nejsou vyměnitelné) , v tomto případě bych celé osvětlení vč. žároveček zahrnul do odpisů. Děkuji za odpověď.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (24.08.2016 14:02:29)
Dobrý den Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl, zahrnující např.: - vnitřní rozvody elektroinstalace včetně nástropních a nástěnných svítidel a příslušných rozvodných skříní a rozvaděčů, slaboproudá a sdělovací vnitřní vedení, včetně rozvodů zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení, rozvody datových sítí atd. Pokud se jedná o koupi bytu tak součástí ceny nemovitosti jsou i žárovky do těchto svítidlech. Pozdější výměna žárovky již samozřejmě je běžný náklad.
Klára (25.07.2016 09:40:12)
Dobrý den, teta mi prodává byt za 1 800 000 Kč. Reálná hodnota je 2 800 000 Kč. Z jaké částky se bude platit daň z převodu nemovitosti? A jak se postupuje při řešení daně z převodu nemovitosti? Děkuji předem, Klára N.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (24.08.2016 13:27:07)
Dobrý den Předně se z úplatných převodů platí daň z nabytí nemovitostí, která nahradila daň z převodu nemovitostí. Sazba daně je 4 %. Do 31.10.2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí prodávající, pokud se ve smlouvě nedohodnete jinak, od 1.11.2016 je poplatníkem již jen nabyvatel. Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se podává ke konci 3 měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Základem daně je buď cena sjednaná z kupní smlouvy nebo 75% cena dle posudku znalce a to ta, která je větší. Pokud si nechcete nechat vypracovat znalecký posudek, pak se základ daně určuje z porovnání ceny sjednané a ceny 75% směrné hodnoty, kdy základem daně je opět ta větší hodnota z nich. Směrnou hodnotu určí správce daně z Vámi vyplněných speciálních příloh k přiznání k dani z nabytí nemovitostí. Pro Vaši orientaci jsou kalkulačky určující směrné hodnoty na stránkách Finanční správy.
Bohouš (22.06.2016 11:47:12)
Dobrý den, Vlastník pronajímá byt bez sklepa či garáže (používá je pro soukromé účely). 1. V jaké výši má uplatnit daňové výdaje typu: zálohy na pojištění domu, revize hasicích přístrojů, správní poplatky, odměny volených orgánů apod., které jsou měsíčně předepsány na celou bytovou jednotku (tj. obsahující byt, sklep i garáž)? Má tyto náklady pokrátit v poměru ceny bytu k ceně celé bytové jednotky? Pro informaci uvádím, že ceny jednotlivých složek bytové jednotky jsou vyjádřeny v kupní smlouvě. 2. Návazně se ještě dotazuji, zda uplatnit výši zaplacených záloh nebo počkat až na jejich roční vyúčtování (zde je, ale problém, že jej dostávám nejdříve v dubnu, což je již po termínu pro odevzdání DAP)? Děkuji Vám.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 11:41:43)
Dobrý den, krátit náklady můžete podle poměru cen vlastní bytové jednotky, sklepu a garáže pokud jej znáte. Můžete také poměr počítat podle podlahové plochy. Záleží na tom, zda jsou zálohy placeny dohromady za byt, sklep i garáž. Potom skutečně musíte stanovit ekonomicky vysvětlitelný poměr viz. výše. Nákladem budou placené zálohy v běžném roce, ponížené, či povýšené o vyúčtování, které v tomto příslušném roce za minulý rok dostanete.
Bohouš (16.06.2016 17:21:50)
Dobrý den, jak správně pohlížet na příspěvky do fondu oprav z hlediska jejich daňové uznatelnosti při stanovení dílčího základu daně dle § 9 ZDP? Pokud jsou nákladem, ve kterém momentě se stávají daňově uznatelnými; v období placení záloh či až v období použití prostředků nakumulovaných v tomto fondu oprav na úhradu konkrétních oprav, údržby či modernizace bytového domu? Jinými slovy: Mohu při stanovení dílčího základu daně dle § 9 uplatnit souhrn zaplacených záloh na fond oprav nebo pouze částku odpovídající mému spoluvlastnickému podílu na základě vyúčtování uskutečněných úhrad z fondu oprav (předložené výborem SVJ) za příslušné zdaňovací období? Děkuji Vám.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 11:37:01)
Dobrý den, do nákladů si můžete uplatnit pouze částku odpovídající Vašemu spoluvlastnickému podílu na základě vyúčtování uskutečněných úhrad z fondu oprav, respektive ze zaplacených záloh na opravy.
Jan S. (16.06.2016 15:49:53)
Dobrý den, prodali jsme byt v Berouně, hypotéku jsme převedli na byt v Praze na Zličíně – změnila se tedy zástava k hypotéce, vše se stalo v roce 2015. Nyní jsme si chtěli uplatnit vracení daní na zaplacených úrocích za hypotéku za rok 2015 a Finanční úřad nám nevyhověl. Tvrdí, že na všech smlouvách k hyp. úvěru je uvedený byt v Berouně a dodatky o změně zástavy nejsou pro ně důležité, že se řídí tím co je na smlouvě. Potřebuji tedy dodatek ke smlouvě, že účelem hypotéčního úvěru je byt na Zličíně! O tento dodatek ke smlouvě jsme požádali banku a oni nevyhověli, že pro nás už udělali dost, a že tento dodatek nevydají. Nicméně jsem je požádala o písemné vyjádření zamítnutí naší žádosti – na to čekám. Ještě ke všemu jsem s bankou podepsali novou fixaci, která platí od 9/2016 na následujících 5 let, takže pokud od nich ten dodatek neobdržíme, nemáme nárok následujících 5 letech na vracení dani ze zaplacených úroku...  Víte jak v tomto případě postupovat, abychom dosáhli vrácení daně na které máme nárok? Děkuji předem. Jan S.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 13:18:53)
Dobrý den, odčitatelnou položkou k základu daně jsou mimo jiné úroky z hypotečního úvěru, který je použit pro bytové potřeby (tzn. vlastní bydlení). Z uzavřených smluv musí být zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a předmětnou bytovou potřebou. Pokud tedy hypoteční smlouva nená souvislost s bytem, ve kterém bydlíte nemáte nárok na snížení základu daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru. Ve Vašem případě tedy pravděpodobně splácíte pořád hypotéku na byt v Berouně, jen ručíte bytem v Praze. Jediným řešením bude navázat hypotéku na byt v Praze, jinak nebudete mít ani nadále možnost snížit základ daně z titulu zaplacených úroků na hypoteční úvěr.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...