Právní poradna


Otázky a odpovědi - 20.7.-19.9.07 - [2]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 20.7.2007 do 19.9.2007:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuzana Pšeničková, 19.9. 2007

Dobrý den pani Matysová,
Už jste mi jednou dobře poradila a opět si dovolím Vás otravovat s malou prosbou. Prodáváme novější dům a právnička řekla kupujícím, že pokud se někdy vyskytnou v domě skryté závady nebo nějaké závady můžou po nás požadovat opravu závady nebo slevu... Kupující si dům dobře prohlídli a vše co jsme věděli jsme jim řekli a nic netajili. Skutečně můžou uplatňovat nárok na opravu nebo peněžní odškodnění nebo odstoupení od smlouvy například po 5 - 10 letech užívaní, že se tam něco pokazilo? Nebo je tam nějaké časové období do kdy můžou něco reklamovat? To abych se pak do smrti bála že se v tom domě něco pokazí. Já přece taky když něco koupím nemám doživotní záruku a nemůžu to reklamovat nebo požadovat náhradu. Stavební firmy dávají taky jen cca 5 let záruku na závady.

Děkuji vám velice za vaši pomoc, s pozdravem Z.P.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete mít v kupní smlouvě uvedeno, že kupující potvrzují, že byli se stavem kupované nemovitosti řádně seznámeni, a že tento stav odpovídá dohodnuté kupní ceně, tak by vám žádné takové hrůzy, které naznačujete neměly do budoucna hrozit. Vykazuje-li nemovitost závady, případně stopy, nasvědčující pro možnou existenci dosud ne zcela zjevných (pouze potenciálně hrozících) závad, pak je nechte rovněž do kupní smlouvy zapsat s tím, že jsou s nimi kupující seznámeni, a že i s těmito kupní cena odpovídá zjištěnému a popsanému stavu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luboš Kincl, 19.9. 2007

Dobrý den vážená paní Matysová,
s manželkou jsme si nechali vypracovat zúžení SJM notářským zápisem bez udání důvodu, nicméně vše je ještě ve fázi před dokončením. V současné době chceme od obce získat pozemek (kupní smlouvou), u kterého bychom rovněž chtěli určit jednoho vlastníka, chceme se tedy přeptat, zda máme vyčkat na dokončení notářského zápisu a vkladu do katastru a pak pomocí této listiny zanést toto do smlouvy kupní nebo již můžeme toto do této kupní smlouvy zanést, pokud to bude mít úřední váhu?? Dále se chceme zeptat, zda-li budeme po notářském zápisu samostatnými vlastníky jednotlivých nemovitostí hned nebo až v den případného rozvodu manželství?

Děkuji, přeji krásný den, Luboš.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nemáte-li dosud notářský zápis o zúžení SJM sepsán, pak můžete pozemek od obce koupit jako manželé a následně jej zahrnout do onoho notářského zápisu tak, aby v něm bylo vymezeno vlastnictví každého z vás i ve vztahu ke koupenému pozemku. Notářský zápis je pak nutno dát zapsat do katastru nemovitostí. Samostatnými vlastníky nemovitostí se stáváte okamžikem zápisu obsahu notářského zápisu do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Květa Peksová, 18.9. 2007

Moc děkuji za Vaši rychlou odpověď, která mě utvrdila v tom, co jsem si myslela. Mohla byste mi prosím ještě vysvětlit, zda Stanovy družstva jsou více než Obchodní, Občanský .... zákoník? Předsedkyně našeho bytového družstva se domnívá, že Stanovy jsou více než zákoníky, což si já nemyslím. Dle mého skromného názoru Stanovy nemohou odporovat zákoníkům, v opačném případě mi neni jasné, proč jsou ve Stanovách odkazy na paragrafy např. z Obchodního zákoníku.

Děkuji Peksová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte naprosto přesnou představu - stanovy musí odpovídat zákonu a v těch ustanoveních, kde by zákonu odporovaly, jsou neplatné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Květa Peksová, 18.9. 2007

Dobrý den pani doktorko,
jsem nájemcem družstevního bytu, který bude přecházet do mého osobního vlastnictví, byt se mnou užívá moje matka. Paní předsedkyně BD mi předložila "Žádost o souhlas s podnájmem", z čehož jsem pochopila, že má matka by v bytě byla podnájemník? Domnívala jsem se, že jelikož tam moje matka žije celý život postačí jen písemně BD oznámit počet lidí užívající se mnou byt pro vyčíslení záloh. Prosím Vás za jakých okolností mě BD může k tomuto přimět?

Děkuji, Peksová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V popsaném případě nevidím jediný zákonný důvod pro takový postup bytového družstva. Pokud bude dosavadní družstevní byt převeden do vašeho osobního vlastnictví, pak jste s ním nadále oprávněna disponovat pouze vy sama, aniž by kdokoli měl právo do takové dispozice (tedy i bydlení matky) zasahovat. I pokud by byt zůstal družstevním, matka je v daném případě skutečně osobou, která byt užívá s vámi a žádným podnájemcem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Procházka, 18.9. 2007

Dobrý den,
Dosud jsem bydlel v nájmu.Teď jsem koupil byt do kterého se chci od příštího měsíce nastěhovat. Pronajímatel však tvrdí, že podle občanského zákoniku nemohu ukončit nájem ihned, ale až po třech měsících a nechce mi proto vrátit kauci. § 710 i § 711 ale řeší jen výpověď z nájmu, kterou dává pronajímatel nájemci nebo to platí i opačně?

Za odpověď děkuji, Petr Procházka.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro ukončení nájmu platí zásadně to, co je uvedeno v nájemní smlouvě, pokud to není v rozporu se zákonem. I když jsem vaši nájemní smlouvu neviděla, nedovedu si představit, že by se pronajímatel vzdal svého práva na výpovědní lhůtu ze strany nájemce. Nejspíš tedy bude mít váš pronajímatel pravdu a i vy budete muset ukončit nájem výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud nájem neukončíte písemnou dohodou k dřívějšímu datu. Na tom se ovšem musíte dohodnout spolu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiřka Příbková, Horšovský Týn, 17.9. 2007

Dobrý den, vážená paní Matysová,
Chtěla bych Vás požádat o radu, jak postupovat v takovémto případě. Jsme jeden rok vlastníky nemovitosti, kterou jsme koupili i s nájemníky. Nájemní smlouvu jsme převzali. Nyní nájemkyně koupila vlastní domek a hodlá se odstěhovat. V bytě žije s dospělým synem, se kterým ve svém novém domě již nechce bydlet společně (pro neshody mezi nimi). Pokud syn byt neopustí, za jakých podmínek mu můžeme dát výpověď. Nebo se jedná o přechod nájmu? Původní vlastník nemovitosti byt pronajal svému zaměstnanci, jejímu manželovi, po jeho smrti byla nájemní smlouva přepsána na ní. Byt je ve velmi špatném stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci.

Předem děkuji za odpověď, Jiřka Příbková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud syn bydlí s matkou v předmětném bytě po dobu delší než 3 roky, lze předpokládat, že s ní vede i společnou domácnost. Odstěhuje-li se matka jinam, nájemní právo přechází na syna. Ono "dávné" určení bytu pro zaměstnance vlastníka domu pozbylo platnosti okamžikem přechodu vlastnictví na nového vlastníka domu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šuhájek Jiří, 13.9. 2007

Dobrý den paní doktorko,
měl bych na Váš dotaz. Máme v malé obci chatu, kterou nyní chceme rozšířit. Chata je postavena na obecním pozemku (pozemek máme v pronájmu). Požádal jsem tedy o odkoupení pozemku, ale obec nám toto zamítla s tím, že žádné pozemky prodávat nechce. Optal jsem se tedy, zda by souhlasili s rozšířením chaty a vypadá to, že povolení dostanu (povolení ke stavbě na pronajatém pozemku). Můj dotaz spočívá v tom, zda bych si měl dát na něco pozor, chci do rozšíření věnovat částku přes 1 mil. Kč a mám obavy, aby se za čas něco nezvrtlo právě ohledně toho pozemku. V současné smlouvě máme zakotveno předkupní právo, což je asi klasické, ale nevím zda není možný nějaký jiný problém.

Moc Vám děkuji za ochotu, Jiří Šuhájek.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte v nájemní smlouvě k pozemku zakotveno předkupní právo, pak by žádný problém neměl nastat, tedy alespoň v tom smyslu, že i případný problém by byl podle této smlouvy řešitelný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Linhart, Praha, 13.9. 2007

Dobrý den,
chtěl bych prodat řadovou garáž v osobním vlastnictví na obecním pozemku. Garáž vlastním již více než 10 let, mám výpis z katastru nemovitostí a s kupujícím jsme na ceně dohodnuti. Potřebuji mít ještě znalecký odhad nemovitosti? A budu platit z prodeje nějakou daň?

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem Jiří Linhart, Praha.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K prodeji jako takovému, tedy k uzavření kupní smlouvy, už potřebujete jen onu kupní smlouvu samotnou. Znalecký posudek o ceně budete potřebovat k přiznání daně z převodu nemovitosti, které je nutno podat do 3 měsíců ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Základ daně se totiž stanoví z té ceny, která je vyšší (buď z ceny uváděné znaleckým posudkem, nebo z ceny kupní).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Božena Grünwaldová, 11.9. 2007

Dobrý den paní doktorko,
Prosím o radu. Vlastním pozemek v bezpodílovém vlastnictví s manželem. Ten jsme kupovali s tím, že na něm syn bude stavět. Nyní je manžel proti. Chtěla bych mu tedy darovat moji polovinu. Je to možné? Jak v tomto případě postupovat.

Děkuji, s pozdravem B. Grünwaldová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel i k darování části společného jmění manželů je třeba souhlasu obou manželů. Pokud tedy manžel nebude s darováním souhlasit, nedá se nic dělat. Je možná ještě jedna cesta, a to tzv. zúžení společného jmění manželů, které lze nechat sepsat u notáře, a v němž byste si i za trvání manželství mohli pozemek rozdělit - stali byste se podílovými spoluvlastníky jako dva zcela cizí lidé. Poté byste mohla svůj podíl synovi bez problémů darovat, protože takový akt už by schválení manžela nevyžadoval.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohumil Kalvoda, 11.9. 2007

Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak je to s nabytím nemovitosti v ČR cizincem, konkrétně ze Slovenska, fyzická osoba s trvalým pobytem v SR. Jsou nějaké náležitosti potřebné ke splnění, anebo je to v rámci EU bez nutnosti vybavovaní dalších náležitostí.

Děkuji, Bohumil Kalvoda.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Občan kteréhokoli státu EU může v ČR kupovat nemovitosti (nejde-li o zemědělskou půdu ve vlastnictví státu) bez prokazování jiných náležitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandra Pazdírková, Brno, 10.9. 2007

Dobrý den.

Dovoluji si požádat o radu, týkající se společného vjezdu do garáže. Máme garáž v osobním vlastnictví (s podílem na společných prostorách) v uzavřeném komplexu cca 30 garáží se společným vjezdem opatřeným dvojdílnými vraty. Včera jsem zjistila, že je znemožněno otevírání obou vratových křídel (přiletováním kovové zarážky k jednomu křídlu), takže je možno otevřít jen polovinu. Vzniklý průjezd má 202cm, přičemž šířka našeho auta po sklopení bočních zrcátek je 179,9cm. Považuji za velký problém tímto velmi těsným otvorem bezpečně projet (se sklopenými zrdcátky je to spíše akrobatický výkon) - respektive si nedokážu vůbec představit, jak budu projíždět například v noci, za intenzivního deště, kdy není dobrá viditelnost, nebo v zimě, kdy tento výjezd připomíná kluziště. Existuje nějaká možnost domoci se zpřístupnění obou křídel garáže? Nebo nějaký předpis - např. protipožární ochrany, který by autory tohoto omezení donutil vrátit bránu do původního použitelného stavu?

Předem děkuji za odpověď, A. Pazdírková, Brno.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Opatření, které popisujete se jeví býti poněkud šíleným a vůbec si neumím představit důvod, proč někdo něco takového udělá. Jen vám bohužel neporadím, zda takové jednání je či není také v rozporu s právem, když se zdravým rozumem určitě je, protože ve speciálních předpisech se neorientuji tak, jak by pro tento případ bylo žádoucí. Doporučuji proto obrátit se s tímto dotazem přímo na nejbližší protipožární stanici. Myslím, že jejich speciálním předpisům to opravdu odporovat může (z hlediska bezpečného a co nejrychlejšího výjezdu z objektu v případě požáru).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Feixová, 6.9. 2007

Dobrý den!
S bývalým manželem jsme rozvedeni. Po rozvodu se manžel znovu oženil, pořídil si nový dům a z RD kde jsme za manželství žili se odstěhoval. Nyní RD obývám já s dětmi, mí rodiče + bratr s rodinou. Manžel vlastní "ideální část tohoto RD", kde jsme společně bydleli (resp. je 1 spoluvlastníkem nemovitosti a další tři spoluvlastníci nemovitosti jsem z 1/4 já a z 3/8 můj bratr + 1/8 otec). Před rozvodem muž přislíbil, že tuto svou "část daruje nebo převede na jednoho z naši 2 synů". Nestalo se tak. Nyní, když se naše vzájemné vztahy zhoršují, zpočátku vyhrožoval, že tuto svou čtvrtinu bude pronajímat, anebo že ji prodá.. Ovšem nyní se prý rozhodl nemovitosti DAROVAT ne synovi – nýbrž cizí osobě a tento obdarovaný prý bude ode mne inkasovat nájemné... Ptám se, zda je to skutečně možné takto darovat svůj podíl RD.., a žádat ode mě nájemné ?!? Ještě připomínám, že na údržbě nemovitosti, jakož i na pojištění + daních se bývalý muž vůbec nepodílí..

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Žádný podílový spoluvlastník nemovitosti (bez ohledu na to, zda je bývalým manželem) nemůže svůj spoluvlastnický podíl prodat či darovat, aniž by jej ke koupi předtím nenabídl ostatním spoluvlastníkům. Pokud jde o pronájem, tam nemohu soudit, protože neznám všechny skutečnosti a souvislosti. V každém případě doporučuji poradu s advokátem nad konkrétním písemným návrhem řešení ze strany bývalého manžela - podílového spoluvlastníka nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Havlík, 6.9. 2007

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdědili jsme dům a máme možnost jej výhodně prodat. Máme dědické rozhodnutí, ale ještě jsme nestihli podat návrh na vklad do KN. Je možné takový dům prodat a smlouvu sepsat pouze na základě dědického rozhodnutí nebo musí být proveden vklad do KN.

Děkuji, P.H.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve vztahu k nemovitosti, každá dispozice s ní, tedy i dědění nabývá účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Až tímto vkladem se dědicové stávají vlastníky a jsou tedy oprávněni nemovitost prodat. Máte-li možnost okamžitého výhodného prodeje, doporučuji nechat si advokátem, či přímo notářem, který dědictví vyřizoval, sepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kterou uzavřete bezprostředně poté, co budete jako vlastníci zapsáni do KN.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věra Doležalová, 3.9. 2007

Dobrý den paní doktorko,
Prosím o radu. Manžel podal žádost o rozvod. Dosud nejsme rozvedeni. Máme od MČ Praha 4 společně pronajatý byt 3+1, ve kterém bydlíme se zletilými dětmi, které studují. Pokud se nedohodneme, kdo bude v bytě bydlet, kdo se stane po rozvodu výlučným nájemcem? Je třeba o to požádat? Pokud bych se stala výlučným nájemcem bytu já a bydlela v tomto bytě společně s dětmi, musela bych zajistit manželovi náhradní bydlení? Jestli ano, mohla bych mu sehnat nájemní byt třeba přes realitní kancelář? Je velikost bytu a výše nájmu nějak omezena ? Nebo bych mu musela nějaký byt koupit?

Děkuji Vám za odpověď, J. Doležalová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud byste se s manželem nedohodli, jak po rozvodu vyřešit bydlení vás obou, pak na návrh kteréhokoli z vás rozhodne soud. Současně takový soud rozhodne o tom, jak bude řešena otázka toho z bývalých manželů, který se nestane výlučným nájemcem bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věra Doležalová, 3.9. 2007

Dobrý den paní doktorko,

Manžel podal žádost o rozvod. Dosud nejsme rozvedeni. Jsme spoluvlastníky rodinného domu, který využíváme k rekreaci. Chtěla bych se zeptat, zda můžu přepsat nebo darovat svůj podíl našim zletilým dětem,které dosud studují a zda k tomu potřebuji souhlas manžela. V případě že by to bylo možné, jak dál postupovat? Dále bych se chtěla zeptat. Máme pronajatý obecní byt, ve kterém bydlíme. Kdo se stane po rozvodu výlučným nájemcem? Pokud bych se jím stala já může manžel požadovat odstupné nebo náhradní byt, který bych musela zaplatit? Pokud by se jím stal on, může mě z bytu vyhodit?

Děkuji za odpověď, Doležalová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o darování spoluvlastnického podílu na nemovitosti vlastním dětem, nepodléhá takový akt schváení spoluvlastníka. Pokud jde o nájemní právo k bytu u rozvedených manželů, tam pokud se sami nedohodnete (jak vyřešíte otázku bydlení pro každého z vás), může na návrh kteréhokoli z vás rozhodnout soud. Žádné "vyhazováíní" z bytu bez dalšího není možné.K uvedenému jen upozorňuji, že moje odpověď je obecná, nikoli konkrétní, protože neznám všechny skutečnosti a okolnosti vašeho konkrétního případu tak, abych mohla odpovědět zcela přesně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linda Blaževičová, 3.9. 2007

Vážená paní doktorko,
prosím Vás o krátkou radu. S přítelem jsme si napůl koupili na hypoteční úvěr byt. Po rozchodu jsme se nyní dohodli, vlastnictví bytu i zbylý hypoteční úver se převede na mne. Z banky mi již poslali nutné dokumenty (souhlas klienta se zpracováním osobních údajů, potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů, nová žádost o úvěr, čestné prohlášení žadatele), bohužel mi nikdo není schopen říci (ani v bance ne), které dokumenty musíme mít sepsané a ověřené notářem, aby banka vůbec novou žádost a převod začala vyřizovat. Jedná se o "dohodu o vypořádání" a "žádost o vyvázání"? Nebo se jedná ještě o jiné dokumenty? Dá se prosím někde zjistit alespoň přibližné znění, obsah a formulace těchto dokumentů? Kolik je prosím daň převodu nemovitosti a z jaké částky by se v tomto případě platila. Plánujeme si samozřejmě vzít právníka, ale ráda bych předem alespoň přibližně věděla, co nás čeká.

Děkuji moc předem za Vaši dopověď, s pozdravem Linda Blaževičová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud se nemýlím, tak ze všeho nejdříve je nutno vypořádat vlastnictví bytu, to znamená, že mezi sebou musíte uzavřít buď kupní nebo darovací smlouvu, kterou se dosavadní podílové spoluvlastnictví bytu změní na výlučné vlastnictví jednoho z vás. Daň z převodu nemovitostí ždy, a tedy i v tomto případě, platí prodávající, v případě darovací smlouvy obdarovaný a její výši určuje cena poloviny bytu. Ke stanovení základu daně je nezbytné předložit znalecký posudek o ceně bytu, přičemž daň se stanoví z té částky, která je vyšší - buď z částky stanovené znaleckým posudkem nebo ceny kupní. Nějaké pochybné návody, jak mají příslušné dokumenty vypadat se snad po internetu "potulují", ale protože jsem je pochopitelně nikdy nepotřebovala, nemohu vám poradit, kde je lze najít. U jakýchkoli dispozic s nemovitostmi lze jakékoli amatérské sepisování smluv jedině vřele nedoporučit - naopak - vždy se vyplatí nechat si je vypracovat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Hrabáková, 30.8. 2007

Dobrý den,
potřebovala bych moc poradit ohledně rozestavené nemovitosti. S bývalým manželem jsme stavili barák, rozvedli jsme se, ale hned jsme se majetkově nevypořádali. Teď po dvou letech bychom to rádi dořešili, ale není mám jasné, zda se má ten barák posuzovat jak byl v době když jsme se rozvedli nebo podle současného stavu? Bývalý manžel ten barák dostavěl a není nám jasné z jakého stavu se má se mnou nyní finančně vypořádat.

Předem velice děkujeme za odpověď, s pozdravem Lenka Hrabáková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro vypořádání společného jmění manželů je jeho stav (tedy i stav rozestavěné nemovitosti) ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktor Chvojka, Pardubice, 30.8. 2007

Dobrý den,
Zajímá mne Váš názor prosím. Prostřednictvím RK byl prodán RD včetně pozemku za cenu 2,8 mil.Kč. Po předání hotovosti jsem zaplatil daň z prodeje nemovitosti na FÚ. Za měsíc mi přišlo z KÚ, že z důvodu špatně specifikované smlouvy přešlo do vlastnictví kupující právo pouze na pozemek a RD je stále veden na me jmeno to same logicky dostala i kupující. Názor FÚ je shodný z názorem KÚ = špatná specifikace smlouvy. RK tuto situaci hodla řešit zpětvzetím návrhu na vklad do katastru a sepsáním dodatečné smlouvy jen na prodej RD. Toto já logicky odmítám z důvodů - 1) nemůžu podepsat kupní smlouvu na něco, co jsem již prodal, 2) nehodlám znovu platit daň z prodeje nemovitosti. Zapeklitá situace. RK přestává brát telefony kupující začíná vyhrožovat soudní žalobou. Co radíte? Mimochodem provize RK byla 180.000,-Kč, na kterou jsem nedostal ani doklad...

Děkuji za Váš čas, hezký den, Viktor Chvojka.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z vašeho dotazu je zřejmé, že kupní smlouva byla prostě špatně sepsána a sepisovala-li tuto RK, nese za to plnou odpovědnost. Jestliže katastrální úřad zapsal z kupní smlouvy pouze pozemek, pak je nutno sepsat další kupní smlouvu, tentokrát výlučně na dům na pozemku stojící. Zdůrazňuji ovšem, že má odpověď je poněkud akademická, protože neznám obsah všech aktů, které byly v této věci sepsány, ani obsah odpovědi KÚ. Nicméně - celá náprava věci musí jít finančně k tíži toho, kdo sepsal či nechal sepsat onu původní, zřejmě špatně sepsanou, kupní smlouvu, a to včetně případné další platby daní. Doporučuji nechat si realitní kanceláří sepsat návrh nové kupní smlouvy, včetně návrhu na její vklad do KN a tuto spolu se všemi dalšími listinami věci se týkajíícími dát ke konzultaci advokátovi, který vám po prostudování všech podkladů řekne zda již bude vše v pořádku. Po realitní kanceláři bych na vašem místě požadovala i úhradu konzultace u advokáta.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Malá, 30.8. 2007

Dobrý den,
mám otázku se kterou si nevím rady - jak se dědí družstevní byt? Družstevní byt vlastní rodiče. Jak by se dědilo kdyby jeden zemřel, ještě mám sestru. Sestra tam má hlášený trvalý pobyt já ne. Má na dědění vliv trvalý pobyt? Jak se dědí podle závěti? Může se stát, že jeden potomek zdědí více než druhý?

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Dědění družstevního bytu nelze "rozdělovat" několika lidem. V uváděném případě by se jediným členem družstva a vlastníkem družstevního podílu stal jedině pozůstalý manžel. Bydliště sestry v družstevním bytě rodičů tedy nic neovlivní. Pokud jde o dědění obecně, pak závětí lze nejen odkázat zcela různé "podíly" na dědictví, ale některého z dědiců ze zákonem uvedených důvodů i vydědit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lada Kouklíková, Praha 4, 29.8. 2007

Vážená paní doktorko,
mám v Praze byt v osobním vlastnictví, kde mám i trvalé bydliště. Z rodinných důvodů se budu stěhovat k matce mimo Prahu a chtěla bych byt pronajmout. Rovněž bych potřebovala změnit trvale bydliště mimo Prahu. Je možné pražský byt vlastnit i bez trvalého bydliště a hrozí nějaké riziko při pronájmu, pokud je trvalé bydliště jinde?

Děkuji za odpověď, s pozdravem Lada Kouklíková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je-li byt ve vašem osobním vlastnictví, pak s ním můžete nakládat zcela podle svého uvážení a potřeb. To znamená, že v něm nemusíte mít ani trvalé bydliště, ani jej sama užívat. Je vaším nezadatelným právem jej i pronajímat, stejně jako prodat či darovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vácha Jiří, 26.8. 2007

Dobrý den,
bydlíme s manželkou v nemovitosti, kterou zdědila spolu s bratrem. Jsme přihlášeni k trvalému pobytu a všechny platby spojené s nemovitostí řádně platíme. Bratr v nemovitosti nebydlí. Dohodli jsme se, že na případné přespání bude mít samostatnou místnost i s kuchyní a sociálním zařízením. Na žádných poplatcích ani na úpravách a údržbě nemovitosti se finančně nepodílí. Ukázalo se, že spoluvlastnictví s bratrem není možné. Vždy, když přijde (většinou pod vlivem alkoholu), dochází k pro nás nepříjemným a znechucujícím konfliktům všeho druhu. Na finanční vyrovnání nejsou prostředky. Je možné znemožnit tomuto spoluvlastníkovi přístup do prostoru nemovitosti?

Předem děkujeme za odpověď, J. Vácha.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bránit v přístupu do nemovitosti kterémukoli ze spoluvlastníků je nezákonné, a to v každém případě. Váš problém budete muset řešit buď dohodou spoluvlastníků nebo prostřednictvím soudu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyptová Dagmar Bc., 23.8. 2007

Vážená paní doktorko,
prosím o radu. Jsme vlastníci 2/3 nemovitosti. Vlastník 1/3, manželka zemřelého majitele, užívá celý dům se svým přítelem a rozvedeným synem z jiného manželství, který tam má také novou přítelkyni a nám odmítá vstup do domu. Dům nelze reálně rozdělit. Všude má svoje věci a nám tvrdí, že pokud vstoupíme do domu bude nás žalovat, že se jí ztratily její věci. Jsme mladí manželé a čekáme rodinu, rádi bychom 2/3 domu užívali. Menšinová vlastnice má v nemovitosti trvalé bydliště, my nikoliv. Její přítel bydlí u nás v domě a svůj krásný rodinný domek pronajímá, stávající situace jim vyhovuje, protože mají příjem z pronájmu. Od r. 1993 dům užívají, neprovádí ani základní udržovací práce, dům značně chátrá. Odmítají nám prodat 1/3 s tím, že dům nechají raději spadnout. Při jiném jednání byl jejich finanční požadavek o 100 % tržní ceny nadhodnocen. My jim nabízíme 1 mil., oni chtějí 2, celý dům je prodejný maximálně za 3 mil. Jaké máme možnosti, když ona tam má trvalé bydliště a my ne. Můžeme ji vystěhovat a za jakých podmínek, aby nás nemohla žalovat za zcizení jejích věcí. Nám by nevadilo, kdyby bydlela v 1. patře a užívala 1/3 domu, my bychom si opravili přízemí, které ona dosud obývá právě proto, že v lednu budeme mít minimo. Máme možnost toto provést?

Děkuji za radu Kyptová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém není řešitelný tímto "dálkovým" způsobem. Jen obecně - rozhodně vám spoluvlastnice nemůže odpírat vstup do nemovitosti, jejímiž jste spoluvlastníky, tím méně jeho část odpovídající vašemu spoluvlastnickému podílu užívat. Svých práv se můžete domoci i soudní cestou. Nicméně doporučuji navštívit advokláta a poradit se s ním o všech možnostech a postupech, jak problém řešit - od dohod o užívání až po žalobu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Zajíček, Olomouc, 23.8. 2007

Dobrý den,
mám specifický dotaz. Koupil jsem dům určený k rekonstrukci, makléřka mě ubezpečovala, že dům je z pálených cihel. Teď se ovšem ukazuje, že dům je z vepřovic. Byl jsem tedy obelhán. Mám nějakou šanci se dovolat spravedlnosti i přesto, že v kupní smlouvě a odhadu je zmínka pouze, že dům je zděný?

Děkuji za odpověď, Martin Zajíček, Olomouc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tento dotaz si netroufám zodpovědět bez konzultace se znalcem, který vyhotovil znalecký posudek. I vám tedy doporučuji obrátit se nejprve na něj, aby vám vyjasnil, co mínil popisem domu jako zděného a zda lze (a odpovídá vyhlášce pro oceňování) pod tento pojem zahrnout oba zmíněné stavební materiály. Až s výsledkem takové konzultace (doporučuji vznést tento dotaz písemně a žádat na něj i písemnou odpověď) doporučuji obrátit se na advokáta. Pálená cihla a vepřovice jsou, myslím, dost nesrovnatelné materiály na to, abyste měl a mohl uplatňovat sankce za uvedení v omyl (ať už ze stramy realitní makléřky, prodávajícího či znalce).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radko Svrdlin, 23.8. 2007

Dobrý den,
můj dotaz se týká koupě nemovitosti vlastněné více podílníky, z nichž někteří mají své podíly zatíženy exekucí. Lze uzavřít takovou kupní smlouvu, která by vyřešila převod peněz na Exekutorské úřady, tak ať se vyčistí LV? Podílníci - dlužníci s prodejem samozřejmě souhlasí. Dále by mne zajímalo, zda lze za těchto podmínek financovat koupi hypotečním úvěrem, nebo pouze hotovostí.

Předem děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem Radko Svrdlin.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Kupní smlouvou lze precizně ošetřit způsob platby kupní ceny - část na exekuce, zbytek spoluvlastníkům. Moje zkušenost praví, že takto lze nemovitost koupit i na hypoteční úvěr. Samozřejmě je třeba splňovat podmínky hypotečního ústavu a plně respektovat jejich požadavky zejména stran zástavního práva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamila Šebestová, 22.8. 2007

Dobrý den,
na základě mé soukromé inzerce dostala jsem nabídku na koupi finského domku s pozemkem v Praze. Nemovitost jsem si prověřovala na stránkách katastrálního úřadu a zjistila, že se jedná sice o rodinnný dům, ale bez čísla popisného nebo evidenčního. Ptám se zdvořile, zda tato chrakteristika nemovitosti neukrývá nějakou právní vadu, např. z hlediska úvěrování nebo stavebního zákona. Současně se ptám, kde bych mohla zjistit současnou tržní cenu za pozemek, když prodávající navrhuje dvojnásobek ceny stanovené cenovou mapou pozemků v hl.m.Praze.

Děkuji za laskavé vysvětlení a jsem s pozdravem, Kamila Šebestová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud internetová informace z katastru nemovitostí neuvádí ani číslo popisné, ani evidenční, nemusí to znamenat žádnou právní vadu. Rozhodně ovšem doporučuji nechat si prodávajícím předložit, nebo si sama opatřit řádný a aktuální výpis z KN. Pokud jde o zjištění tržní ceny konkrétního pozemku, pak tuto může stamnovit jedině znalecký posudek a i ten ji uvede jen orientačně v rozmezí od - do. Kupní cena je totiž vždy věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R. Langová, 17.8. 2007

Dobrý den,
Vlastním 3/4 rekreační chalupy, má sestra 1/4. 13 let se nepodílela finančně na provozu chalupy a ani jí nenavštěvovala. A nyní když byla dokončena vodovodní síť (která vyžadovala z mé strany nemalých investic a na kterých se sestra nepodílela) do chalupy požaduje klíče od chalupy. Má na ně nárok?

Předem děkuji za radu, s pozdravem, R.Langová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém je jedním z nejčastějších, které bývají spojeny se spoluvlastnictvím. Ze zákona jsou všichni spoluvlastníci oprávněni užívat spoluvlastnictví a povinni na jejich údržbu přispívat - vše v poměru svých podílů a na způsobu užívání i na rozsahu a nutnosti investic do spoluvlastněné nemovitosti se vždy spolu dohodnout. Pokud sestra rekreační chalupu vůbec neužívala, měla jste ji k dispozici - a celou - sama. Ztěží pak můžete po sestře požadovat, aby přispívala na její údržbu či investice do ní. A to tím méně, pokud od nemovitosti nemá ani klíče, na které má - bez jakýchkoli pochybností - nesporný nárok. Jak by také bez nich mohla realizovat své užívací právo? Vámi uváděných 13 let je více než dostatečný časový prostor na to, abyste měly již dávno stanovena (ddohodnuta) pravidla užívání i financování údržby spoluvlastněných nemovitostí. Jen tehdy, pokud dohoda mezi spoluvlastníky není možná, může k návrhu některého z nich rozhodnout soud.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Šťasta, 15.8. 2007

Dobrý den paní doktorko,
potřeboval bych radu. Jsme čtyřčlenná skupina lidí. Našli jsme si k pronájmu byt. Ve smlouvě jsem jako hlavní nájemník napsán já. Ostatní tři lidé jsou jen připsáni pode mnou. Chtěl jsem se zeptat jakou nesu odpovědnost při fyzické či jiné škodě, třeba i na zdraví, pokud by ji způsobil někdo ze zbylých tří nájemníků, se kterými jsem v bytě. Modelová situace třeba požár výbuch plynu atd. Nesl bych odpovědnost já, jakožto hlavní nájemník nebo ten kdo ji způsobil (já bych se na příčině škody nepodílel)??

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je-li nájemní smlouva psána tak, jak uvádíte (tedy vy jako nájemce, ostatní pouze jako ti, kteří spolu s vámi byt užívají), pak jste jedinou odpovědnou osobou za naprosto všechno vy sám, a to i kdyby jakoukoli škodu zavinil kdokoli z ostatních.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Novotný, 12.8. 2007

Dobrý den,
přítel (kamarád) mě požádal o to, abych se stal jeho přistupitelem k úvěru při koupi rodinného domu. Přesvědčuje mě o tom, že potřebuje přistupitele pouze z formálního hlediska kvůli uzavření úvěru, a že v případě jeho platební nechopnosti prodají jeho rodiče svoje nemovitosti a tím zajistí další splácení úvěru. Rodiče se údajně nemohou stát přistupiteli kvůli věku. Takže moje role přistupitele by byla pouze formální, kvůli uzavření úvěru. Zajímalo by mě, jestli je možné abych uzavřel s rodiči svého přítele písemnou dohodu, v níž by tento jejich slib byl závazně stvrzen ? To znamená, že v případě platební neschopnosti přítele bych se mohl právně domáhat toho, aby mi rodiče přítele spláceli celou částku, kterou bych jako přistupitel musel za svého nesolventního přítele platit? A jak ošetřit případ úmrtí rodičů mého přítele, kdy by se majitelem jejich nemovitostí stal můj přítel ? Pokud jsem ovšem správně pochopil roli přistupitele tak, že je povinen v případě platební neschopnosti dlužníka splácet daný úvěr.

Děkuji za odpověď, s pozdravem Pavel Novotný.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vaše hodnocení postavení přistupitele je naprosto správné. Proto mohu jen vřele doporučit osobní konzultaci s advokátem, který vám sepíše příslušné dohody (jak s rodiči přítele, tak i pro případ jejich smrti s přítelem samotným) tak, aby byly perfektní a přinesly vám kýženou právní jistotu. Bez těchto dohod k úvěru raději nepřistupujte - nejde o projev nedůvěry vůči příteli, to jen prostý život může do budoucna přinést nejedno překvapení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Tulinger, 12.8. 2007

Dobrý den,
jaká jsou rizika při koupi chty na pronajatém pozemku? Jde mi o případné problémy právě s tím, že pozemek je pronajatý na dobu neurčitou, nikoliv koupený do osobního vlastnictví.

Děkuji za odpověď, Miroslav Tulinger.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud s koupí chaty samotné přejde na vás - s plným vědomím a souhlasem vlastníka pozemku - i nájemní právo k pozemku (a tak by to mělo být, pokud je o nájmu pozemku sepsána řádná a platná nájemní smlouva, v níž je možnost přechodu nájmu řešena v souvislosti s prodejem chaty), pak z takové koupě vyplývá prakticky jen "riziko" zvyšování nájemného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Svobodová, 12.8. 2007

Dobrý den, paní doktorko, prosíme o radu.
V našem SVJ jeden člen před lety zabral kolárnu, má v ní dílnu a zamčenou. Na schůzi vlastníků jsme od něj požadovali podepsat nájemní smlouvu na 250 Kč/měs., ale nepřevzal si ji už dvakrát, ani neplatí. Jaký je správný postup proti němu. Můžeme podat trestní oznámení za neoprávněné zabrání nebytového prostoru? Jak máme dosáhnout toho, aby prostor vyklidil ? Děkujeme Svobodová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud onen "nájemník" nemá uzavřenu ani nájemní smlouvu, můžete prostor jím takto neoprávněně užívaný (či spíše "okupovaný") sami otevřít, vyklidit a věci v něm se nacházející nechat uskladnit - to vše na náklady takového "nájemníka". Jen bych jej předem doporučeným dopisem vyzvala k tomu, aby prostor vyklidil a vyklizený vám předal do určité lhůty s tím, že pokud tak neučiní, učiníte to sami, jak shora popsáno. Nevyzvedne-li si tuto výzvu v tzv. úložné době (15 dnů), považuje se výzva za doručenou a vy můžete jednat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luboš Hrůza, 11.8. 2007

Dobrý den,
chtěli bychom se přeptat, zda-li za trvání manželství je možná úprava SJM tak, aby v případě rozvodu naše nemovitosti byly rozděleny dle námi odsouhlasených kritérií a požadavků, samozřejmě za předpokladu, že s tím budeme s manželkou oba výlučně souhlasit. Máme na mysli obdobu předmanželské smlouvy, ale nyní za trvání manželství. Např. zda-li je možné na manželku převést můj podíl na nemovitostech - pozemcích - a naopak na mě její podíl na rozestavěném rodinném domu, kde do současné doby byly proinvestovány finanční prostředky získané z prodeje nemovitosti, kterou jsem získal darem ještě před vznikem manželství a kde další investice získané půjčkami, respektive dluhy vůči třetí osobě, by byly na můj vrub.

Děkujeme za informaci, přeji hezký den, Luboš Hrůza.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Změna rozsahu (a obsahu) SJM za trvání manželství je možná prostřednictvím tzv. zúžení společného jmění. Kterýkoli notář, na něhož se obrátíte vám takové zúžení podle vašich představ a přání sepíše.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela Čurdová, 2.8. 2007

Dobrý den,
v minulém roce jsme absolvovali pokus o mimosoudní vypořádání spoluvlastnického podílu na rodinném domě. Vyjednávání bylo neúspěšné, neboť majoritní vlastník nejprve požadoval darování spoluvlastnického podílu, respektive byl ochoten vyplatit částku podílu z ceny odhadu z roku 1976. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi současných tržních cen srovnatelných nemovitostí v dané oblasti, na tyto návrhy jsme nepřistoupili. Majoritní vlastník rodinného domu dal věc k rozhodnutí soudu, který jsme vlastně vyhráli, neboť soudce přikázal vyplacení podílu na základě aktuálního soudního odhadu, který byl v přijatelné výši. V soudním jednání jsme se dali zastupovat právníkem a zaplatili mu podle poskytnutých služeb. Nechápu ovšem, proč nám soudce nepřiznal úhradu nákladů na zastupování, když jsme soud vyhráli a sami jsme žalobu nepodávali. U soudu byly listinné doklady o písemném vyjednávání obsahující nestydaté návrhy majoritního vlastníka a výsměšné odmítávání naší snahy bylo u soudu zmiňováno zastupujícím právníkem. Rozhodnutí soudce nechápu, prosím Vás o objasnění, proč takové rozhodnutí může soudce vydat i na základě veškerých listinných dokladů a s účastí advokáta na jednání.

Děkuji a jsem s pozdravem Michaela Čurdová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Omlouvám se, ale v žádném případě nemohu komentovat rozhodnutí soudu, aniž bych znala všechny rozhodné skutečnosti, které k němu vedly, tím méně rozhodnutí samo.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těhanová Pavlína, 1.8. 2007

Dobrý den,
ráda bych se optala, jak postupovat při odstoupení nájemní smlouvy realitní kanceláře. Vyřizuji to za bratra (thč na v.v.) a realitka mi tvrdí, že smlouvu ukončí, když jim zaplatím další 2 měsíční nájmy. Má smlouvu na dobu určitou (5.let). Řekli mi, že mu tu smlouvu můžou nechat běžet po celou dobu. V tom případě nerozumím kaucím, které se realitním kancelářím skládají, když pak smlouvu ani neukončí bez dalšího placení.

Předem Vám moc děkuji, s pozdravem Těhanová Pavlína.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém nemohu tímto "dálkovým" způsobem posoudit, protože neznám ani smlouvu s realitní kanceláří, tím méně vlastní nájemní smlouvu. Pokud realitní kanceláři nevěříte, a dovoluji si podotknout, že z vašeho dotazu důvodnost takové nedůvěry nevidím, nezbude vám než se osobně poradit s advokátem. Jedině on po prostudování příslušných podkladů může zodpovědně říci, co a jak dál.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libor Slavotínek, 31.7. 2007

Vážená JUDr. Matysová,
prodávám byt a s budoucím kupujícím jsem podepsal rezervační smlouvu, v které se píše: v případě neuzavření kupní smlouvy se stává jím zaplacený rezervační poplatek (10.000,-) nevratným a náleží plně Budoucímu prodávajícímu. Kupující si to rozmyslel a byt nekoupil. Kontaktoval mě jeho právní zástupce, že poplatek musím vrátit, protože není právní důvod si ho nechat (dle OZ § 451). Prosím můžete mi poradit zda mu poplatek musím vrátit?

Děkují s pozdravem Libor Slavotínek.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rezervační poplatky vyžadují realitní kanceláře, aby měly z čeho hradit své náklady spojené s nabídkou, inzercí, reklamou a prací realitních makléřů a právníků při vyhledávání zájemců o nabízené nemovitosti a obráceně. Rezervační poplatek není určen k tomu, aby byl požadován přímo prodávajícím (není pro něj žádný z výše uváděných důvodů). Pokud si prodávající chce zajistit, aby zájemce o jeho nemovitost skutečně tuto koupil, pak je na místě uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní, v níž lze upravit i tzv. smluvní pokutu pro případ, že by některá ze stran vlastní kupní smlouvu odmítla uzavřít. Domnívám se proto, že požadavek právního zástupce, o němž píšete, je oprávněný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela Málková, 31.7. 2007

Dobrý den!
S manželem chceme koupit pozemek přes realitní kancelář. Složili jsme rezervační zálohu a nyní nám byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Tento návrh jsem předložila ke kontrole právníkovi. Ten by rád viděl tzv. nabývací tituly a zprostředkovatelskou smlouvu. Měla by nám realitní kancelář tyto dokumenty bez problémů předložit? Dále by mě zajímalo, jestli se na kupní smlouvu podepisuje i zprostředkovatel. Myslela jsem si totiž, že kupní smlouva je záležitost výhradně prodávajícího a kupujícího.

Předem Vám děkuji za odpověď Málková Michaela.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každá seriozní realitní kancelář by vám měla bez dalšího k návrhu smlouvy předložit příslušné podklady, tedy včetně tzv. nabývacích titulů a zprostředkovatelskou smlouvu, kterou jste s ní uzavřeli, máte nepochybně k dispozici (každou smlouvu obdrží vždy obě smluvní strany). Pokud jde o podpis na kupní smlouvě, tady budu zdrženlivější, protože nevím, zda např. realitní kancelář nezastupuje i samotného prodávajícího (je zplnomocněna k uzavírání kupních smluv). V takovém případě samozřejmě realitní kancelář kupní smlouvu podepisuje za prodávajícího. K tomu by vám ovšem měla předložit alespoň k nahlédnutí (lépe poskytnout fotokopii) příslušné plné moci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renata Klementová, 31.7. 2007

Vážená paní advokátko,
chtěla bych se tímto zeptat, poněvadž nevím, co mám dělat. Bydlím v rodinném domě se třemi nezletilými dětmi. Rodinný dům patří rodičům mého bývalého manžela. Tchýně se před 20 roky rozvedla a z domu se odstěhovala. V rodinném domě zůstal bydlet tchán. Bohužel se stalo, že před dvěma měsíci ho postihla těžká mozková mrtvice. Vzhledem ke zdravotnímu stavu s ním již nelze komunikovat, je prakticky klinicky mrtvý a pravděpodobně skončí v ústavu. Situace nyní využila tchýně a rozhodla se, že mě vyhodí na ulici. Podotýkám, že tchýně vlastní polovinu rodinného domu a nemá do dnešního dne vypořádané společné jmění manželů. Dále uvádím, že mám s tchýní uzavřenou od roku 2004 nájemní smlouvu na dobu neurčitou a jsem s dětmi v domě trvale hlášena. Majitelka se o dům 20 let nestarala, všechno jsme si platili sami, výměnu oken, bojler, kotel na topení, v domě neni zábradlí a jiné důležité věci. Elektriku a topení si v pořádku platíme. Jedná se mi především, zda mě může tchýně jen tak vyhodit na ulici, vyhrožuje mi, že mi nasadí do domu ukrajince a že uvidím. Vůbec jí nezajímá, že jsem s ní uzavřela nájemní smlouvu. Taky je mi podivné, jak může manipulovat s druhou polovinou rodinného domu, když tchán ještě žije a nemá vypořádané SJM. Dále ještě uvádím, že nájemní smlouvu mám sespanou jen s tchýní, která vlastní polovinu domu, a bydlím prakticky v její polovině, protože se jedná o dvě bytové jednotky, v jedné bydlím já s dětmi, v druhé polovině tchán. Nevím, co mám nyní dělat, ale bojím se, že mě tchýně vyhodí na ulici, nebere na nic zřetel, chce dům prodat, aby získala peníze a hřeší na to, že tchán je klinicky mrtvý, protože kdyby tchán žil, tak by si to nedovolila. Napiště mi prosím, co mám dělat a zda je možné, aby soud udělal nějaké předběžné opatření. Tchýni nic nezajímá jenom vždycky přijede a řve na mě, že mám vypadnout, že jí nezajímá, že nemám kde bydlet, dům se prodává a hotovo.

Za podání zprávy děkuji, s pozdravem Renata Klementová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li uzavřenu řádnou nájemní smlouvu, pak se Vás tchýně může "zbavit" jedině řádnou výpovědí této smlouvy, když Vám současně zajistí náhradní bydlení. Doporučuji proto tchýni upozornit, že pokud byste měla byt opustit, pak jedině na základě řádné výpovědi, k níž musí přivolit soud a pokud Vám zajistí náhradní bydlení. Dostanete-li od ní onu řádnou písemnou výpověď, doporučuji navštívit s ní advokáta, který Vám poradí další postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z., 30.7. 2007

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na takovou věc: bydlím s přítelem v domě, který je napsaný celý na mě. Na tento jsme si vzali úvěr, který je psaný na přítele, jelikož má větší příjem. Přítel na domě provádí opravy, investuje do nich vlastní peníze a vlastně nemá vůbec žádnou jistotu, že to všechno nedělá zbytečně a že v případě, že se rozejdeme, mu nikdo vynaložené finanční prostředky nevrátí, nemluvě o úvěru. Proto bych ráda část nemovitosti (např. 1/5) převedla na něj. Zajímalo by mě, zda a v případě, že ano, tak kolik bychom museli za tento převod zaplatit a jak by zhruba měla vypadat smlouva. Ještě bych měla asi doplnit, že na nemovitosti jsou dvě věcná břemena (moje máti a babička). Je k převodu nutný i jejich souhlas?

Moc děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Z.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Kupní či darovací smlouvu, o níž uvažujete, je v daném případě bezpodmínečně nutno svěřit k vypracování advokátovi či notáři, kteří ví, jak taková smlouva musí vypadat. Souhlas osob, v jejichž prospěch je nemovitost zatížena věcným břemenem (předpokládám, že jde o právo užívat na dožití), není nutný, protože se na něm ani převodem celé nemovitosti, natož její pouhé části, nic nemění (nemovitost zůstává nadále zatížena tímto věcným břemenem). Kategorického imperativu ohledně vypracování smlouvy jsem užila nikoli proto, že by to předepisoval zákon, ale proto, že jde o složitou právní problematiku, kterou amatérským sepisováním smlouvy lze jedině učiniti ještě "zamotanější". Odměna za sepsání smlouvy se vždycky vyplatí. Ohledně její výše je nejlépe informovat se u advokáta či notáře, kterému její vypracování chcete svěřit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Grosmanová, 30.7. 2007

Dobrý den,
mám k vám pár dotazů týkající se finančního vyrovnání z družstevního bytu během rozvodu. V roce 2001 jsme s manželem koupili družstevní byt, na který nám polovinu 100.000,- kč půjčila moje matka a 50.000 jsem dostala od mé sestry za dům po mamince. Byt jsme kupovali v ceně 200.000,- korun a zbylých 50.000 korun jsme měli našetřených. Nyní jsme se s manželem rozešli a budeme žádat o rozvod a on pořád chce nějaké peníze za byt. Přitom do toho bytu nedal ani korunu a jeho rodina také ne. Nyní v bytě žije sám a nehodlá se odstěhovat a já žiji s přítelem a moji dcerkou. Jenže přítelovi končí smlouva na podnájem domu a nemáme tedy kam jít. Manželovi zůstalo auto, na které byl vzat úvěr v hodnotě 60.000 korun od banky a tento úvěr platím já jako vyrovnání. A ještě jsem mu řekla, ať si vezme všechno zařízení z bytu, které také platila moje maminka a při součtu mi to dalo cca 200.000 korun jako na jeho vyplacení. Jak mohu postupovat, aby se manžel musel odstěhovat z mého bytu. Na družstvu jsem psána jako já nájemce a spolubydlící je můj manžel.

Velice děkuji za brzkou odpověď, Grosmanová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud není s manželem ohledně vypořádání společného jmění (včetně bytu a bydlení) možná dohoda, pak vám nezbude, než tuto věc řešit poté, co budete rozvedeni, a to prostřednictvím návrhu, který soudu podá některý z vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk Morávek, 27.7. 2007

Dobrý den,
moji rodiče vlastní chatu, kterou chtějí z důvodu stáří prodat. Bohužel jejich zdravotní stav jim to znemožňuje. Já jsem jejich jediným dědicem. Mohu je při prodeji zastupovat na základě plné moci? Pokud ano, jak dlouhou má tato plná moc platnost?

Děkuji Vám mnohokrát za odpověď, Jana Morávková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na řádně udělenou plnou moc může kdokoli zastupovat kohokoli a platná je (pokud sama v sobě nemá výslovně uvedenu časovou omezenost) do jejího písemného odvolání. Plnou moc k prodeji nemovitosti doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Gonzorczyk, 26.7.2007

Dobrý den,
před několika lety jsem s manželkou sepsal smlouvu/notářský zápis+vklad do KN (o zúžení SJM) a to tak, že nemovitosti netvoří SJM a jsou vlastnictvím manželky. Co nastane v případě rozvodu? Budu mít nárok na jiný byt či na vyplacení, abych si mohl byt koupit? Je mi již 72let (starobní důchod), a manželka, která je v invalidním důchodu nyní odešla ze společné domácnosti (nadále mi přispívá na poplatky). Chce svůj podíl (určen k bydlení), jelikož to je spoluvlastnictví nemovitosti prodat, ale já prostě neodejdu - bydlím tu již 50let a chtěl bych tu i dožít. Mohu se nějak bránit v případě rozvodu???

Mockrát vám děkuji za vaši odpověď, D.Gonzorczyk

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V případě, že nemovitosti již byly pravomocně ze společného jmění manželů vyloučeny a jediným, výlučným vlastníkem je manželka, nemáte, bohužel vůči těmto nemovitostem naprosto žádná práva a manželka s nimi může nakládat zcela svobodně podle své vůle. V případě rozvodu (a vašeho trvajícího nesouhlasu s vystěhováním) mohl byste být i soudní cestou v krajním případě přinucen nemovitost vyklidit. Vzhledem k uvedenému tedy vřele doporučuji rozumnou dohodu ohledně manželkou uvažovaného prodeje, pokud bude ochotna z obdržených peněz pořídit Vám alespoň náhradní bydlení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Struziak, 26.7. 2007

Dobrý den paní doktorko.
Bydlím s přítelkyní v domě, který před 2 lety koupila na hypotéku za cca 1.400.000 Kč a splácí ho pravidelně. V katastru nemovitosti je zapsána jako výlučný vlastník jen ona. Pro urychlení splácení jsem ji z prodeje svého bytu dal 440.000 Kč bez žádné smlouvy, či písemné dohody. Chceme se vzít a proto bych se moc rád dotázal, jak zajistit, abych po případném rozvodu nepřišel o všechno. Mám tím na mysli, jak specifikovat předání těch 440.000 Kč a jak zajistit můj vstup do katastru nemovitostí.

Děkuji Tomek

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte dvě možnosti - jedna je sepsání kupní smlouvy (s kupní cenou 440.000,- Kč), včetně vkladu do katastru nemovitostí, nebo sepsání tzv. předmanželské smlouvy u notáře, kde rovněž - mimo jiné - necháte zaznamenat i oněch již vyplacených 440.000,- Kč a co se s nimi, případně bydlením za ně pořízeným má stát v případě následného rozvodu manželství.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Zgrochová, 24.7. 2007

Dobrý den,
měla bych takový záludný dotaz. Můj otec zakoupil v roce 2002 na základě privatizačního projektu od FNM ČR starý domek, který býval zdravotním střediskem. V kupní smlouvě je uvedeno předkupní právo pro FNM ČR s podmínkou, že po dobu 25-ti let, zde musí být provozována ordinace lékaře. Dům je dvoupatrový (přízemí a první patro) a k účelům otcovy ordinace slouží pouze první patro. V přízemí se nachází 4 nevyužité místnosti, které chátrají. Já, jako jeho dcera a zároveň spolupracující osoba, bych to zde chtěla zrekonstruovat a udělat si zde byt. Teď řešíme, jakým způsobem to půjde. V této kupní smlouvě se dále nachází, že otec jako kupující je oprávněn držet, užívat, požívat plody a užitky z této nemovitosti, pouze se souhlasem FNM smí uzavřít nájemní smlouvu jen na nebytové prostory, musí mít souhlas od FNM k nástavbě, vestavbě či přístavbě, se souhlasem FNM může prodat část nemovitosti a předkupní právo FNM platí i v případě darování. Chtěli bychom najít to nejjednodušší řešení, s tím, kam se vlastně máme obrátit..

Předem mnohokrát děkuji za odpověď, Jana Zgrochová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především doporučuji navštívit advokáta a celou věc - zejména příslušnou smlouvu - s ním konzultovat. Tímto "dálkovým" způsobem nelze žádnou radu poskytnout právě proto, že neznám celé znění a všechny okolnosti uzavření smlouvy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová Hana a Nový Jiří, 23.7. 2007

Dobrý den,
se sousedkou (je vlastníkem nemovitosti) jsme se dohodli, že odkoupíme část jejich pozemků (2 parcelní čísla - celkem asi 900 m2, my z toho chceme odkoupit asi 40 m2), abychom zarovnali hranice našich pozemků. Dohodli jsme se, že nejprve postavíme plot a necháme pozemek zaměřit k plotu a potom potřebnou část odkoupíme. Sepsali jsme smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zažádali o stavební povolení plotu. Nyní jsme se náhodou dozvěděli, že se na pozemky vztahuje zástavní právo. Mohla byste mi poradit, jak máme dále postupovat? Může sousedka část pozemků prodat? V případě, že ano, jak je to potom se zástavním právem?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Váš dotaz tak, jak je formulován nelze odpovědět. K přesné odpovědi je nutno znát přesný obsah i rozsah zástavního práva. Nicméně alespoň obecně - nemovitost zatíženou zástavním právem lze prodávat i kupovat, jen je třeba splnit určité - opět zcela konkrétní - podmínky. Doporučuji osobní poradu s advokátem. Jen poznamenávám, že naprosto nechápu na základě čeho jste sepisovali smlouvu o budoucí smlouvě kupní, když každý advokát či notář by k jejímu sepsání vyžadoval výpis z katastru nemovitostí, v němž musí být zástavní právo zapsáno?

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. Jungmann a D.Kornalíková, 20.7. 2007

Dobrý den,
jsme mladý pár a chceme stavět dům. Nejsme manželé a chceme mít oba stejný nárok na dům, v případě, že by vznikl nějaký problém (nehoda, rozchod, ...). Budeme kupovat pozemek (cash) a pro vyšší stavební úvěr je výhodnější, aby byl vlastníkem pouze jeden. Pokud budeme v katastru zapsáni oba jako majitelé pozemku 50/50, je ještě možnost přistoupení spoluvlastníka jako ručitele úvěru. Je řešení, v případě, že bude v katastru zapsán pouze jeden majitel pozemku, smlouva o podílovém spoluvlastnictví nebo je to totéž jako zápis obou v katastru ? Řeší se vůbec smlouvou o podílovém spoluvlastnictví náš případ - společného vlastnictví nemovitosti resp. stavení nemovitosti dvou fyzických osob? Prosíme vás tímto o vaší radu.

S pozdravem P.Jungmann a D.Kornalíková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ideální je koupit pozemek oba - každý např. jednou polovinou, abyste takto jako jasní podíloví spoluvlastníci byli zapsáni v KN. Pokud to není možné, resp. je vzhledem k úvěru méně výhodné, pak lze věc řešit i následně poté, co bude jeden z vás zapsán do KN jako výlučný vlastník, a to buď kupní nebo darovací smlouvou. Upozorňuji ovšem, že žádnou z těchto smluv nelze získat "zadarmo". Nejde jen o jejich vypracování, ale i o následné daně z převodu nemovitosti či darovací daně, pořízení znaleckého posudku o ceně a různé poplatky u hypoteční banky za to, že vám umožní nakládat hypotekou zatíženou nemovitostí. Je na vás, jak všechny výhody a nevýhody zvážíte a jaký si učiníte závěr. Já si myslím, že ze všech hledisek je nejlepší prostě koupit pozemek na půl, na společnou hypotéku se stanovením splátek pro každého z vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...