Právní poradna


Otázky a odpovědi - 1.12.2007 - 10.3.2008 - [12]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 1.12.2007 do 10.3.2008:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romana Klímová 10.3. 2008

Dobrý den,

chtěla jsem Vás požádat o radu ohledně možnosti odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 6.3.2008 jsem uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě kupní (na koupi pozemku). 7.3.2008 mě prodávající telefonicky informoval, že od uzavřené smlouvy odstupuje z rodinných důvodů. Domnívám se, že k tomuto kroku není oprávněn, neboť dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní má možnost odstoupit pouze v případě, že by z mé strany nedošlo k uzavření kupní smlouvy do 31. 3. 2008. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné na prodávajícím vymáhat uzavření kupní smlouvy soudní cestou, případně jaká je šance, že k uzavření kupní smlouvy a následnému převodu nemovitosti skutečně dojde.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Možnost dostoupení od smlouvy a podmínky takového odstoupení, včetně smluvních sankcí by měla obsahovat smlouva o budoucí smlouvě kupní. Každá ze stran by měla mít možnost od smlouvy odstoupit, a pokud od ní odstoupí z jiných, než ve smlouvě uvedených důvodů, pak by měla být sankcionována příslušnou smluvní pokutou. Vynutit splnění smlouvy o budoucí smlouvě kupní je velmi problematické a převelice záleží jak na obsahu smlouvy samotné, tak na důvodech, které některou ze smluvních stran k odstoupení vedly. Doporučuji proto řádnou poradu s advokátem, který teprve po seznámení se všemi relevantními fakty může poradit přesně.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

František Víšek 10.3. 2008

Dobrý den,

můj dotaz zní - v 2/2005 jsem se rozvedl a naše SJM (byt) jsme vypořádali dohodou přiloženou též k rozsudku. V dohodě nebyla bohužel nemovitost zmíněna s číslem parcely a Katastrální úřad návrh na vklad zamítl a právní úkon (dohodu) označil za neurčitý. V současné době uplynuly více než tři roky od rozvodu a na Katastru nebyla změna "účinně vložena". Čili zápis v katastru nemovitostí (zapsáno stále SJM) není v současné době v souladu se skutečností. Co mám tedy udělat abych toto uvedl do souladu a byt mohl prodat ?

Za odpověď předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel pro vás nemám právě nejlepší zprávu. Pokud od právní moci rozsudku uplynula doba delší 3 let, a to aniž byla provedena právně platná změna v zápisu v katastru nemovitostí, platí, že každý z bývalých vlastníků je spoluvlastníkem ideální 1/2 nemovitosti. Byt tedy můžete prodat, ale jen oba společně. A pro právní čistotu věci je třeba předtím podat na příslušný KÜ nový návrh na zápis vás obou jako spoluvlastníků po uplynutí 3 leté lhůty od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, který je třeba doložit originálem či ověřenou kopií předmětného rozsudku.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vejr Miroslav 10.3. 2008

Dobrý den!

Manželka dostala darem pozemek. A z důvodu výměny plotu (stavby nového) z jedné části pozemku,jsme jednali z majiteli vedlejšího pozemku ohledně stavby plotu. Neboť v současné době je na naší straně i část jejich pozemku a jejich studna. Současný plot stojí min. 20let. Jak je to vydržovacím právem. Chtěli jsme s nimi sepsat smlouvu o souhlasu ze stavbou plotu ve stejné poloze.Neboť majitel ústně požádal, kdybychom oplotili studnu. Chtěli jsme to písemně zvrdit,abychom předešli případným problémům-bourání plotu. On z písemnou smlouvou nejdřív souhlasil, ale pak ji odmítl podepsat s tím,že pak po 10letech po podpisu přijde o pozemek a studnu z důvodu vydržovacího práva. Jak je to v z vydržovacím právem-musí tam být písemná smlouva a nebo se prostě pozemek užívá a je oplocen ( a jaká je lhůta). Nechceme majitele (bratra manželky) o nic připravit. Ale nechceme financovat nový plot a za pár let ho bourat a posouvát.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vydržením lze nabýt vlastnictví jedině tehdy, pokud věc, o jejíž vydržení jde, někdo nejméně 10 let užívá, ovšem jedině tehdy, pokud ji užívá v dobré víře, že je jeho. Ve vašem případě k žádnému vydržení dojít nemůže, protože obě strany velmi dobře ví, co které z nich patří. Pokud chcete svůj problém vyřešit, doporučuji řádnou konzultaci s advokátem, který po seznámení se všemi skutečnostmi, které potřebue vědět, poradí, jak problém řešit.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gregor Miloš 7.3. 2008

Dobrý den,

potřeboval bych od Vás ujasnit pár věcí. Již 25 let se starám o zahradu své matky, která před 2-mi lety zemřela a o její majetek se nyní soudím se svými dvěma neteřemi. Já mám polovic a ony každá 1/4. Chtěl bych se proto zeptat, zda mám na tuto zahradu nějaké přednostní právo (celkem jsou v dědictví takové zahrady 3, ale já bych měl zájem pouze o tuto). Tato stejná zahrada byly soudním znalcem ohodnocena na cenu 40 tisíc korun, oni však za ni, tedy za tu polovičku, chtějí 60 tisíc. Není s nimi rozumná domluva, proto soud.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o soudní spor, do tohoto v žádném případě nelze vstupovat žádnými radami zvenčí.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Radek Jeneš 7.3. 2008

Dobrý den,

od roku 1998 mám nájemní smlouvu na byt v centru Prahy - během let se několikrát změnil majitel nemovitosti, naposledy byla správou bytu pověřena realitní kancelář, která se dostala o značných dluhů.V rámci umoření těchto dluhů se kancelář rozhodla některé byty prodat v exekuci. Exekutor nicméně neuvedl v prohlášení vlastníka věcné břemeno, tedy naší najemní smlouvu.Nový majitel bytu se dožaduje vstupu do bytu a chce nás bez náhrady vystěhovat.Jak jsme dodatečně zjistili,během minulých let také došlo k přečíslování bytů v domě, čili naše nájemní smlouva je na úlně jiný byt, než ve kterém bydlíme.Poraďte mi, prosím, jak máme dále postupovat - napadli jsme pomocí právníka exekuční rozhodnutí, zatím však bez zjevného výsledku. Je taková situace vůbec možná? Jestliže někdo zapomene do prohlášení vlastníka uvést skutečnost, že existuje na daný byt nájemní smlouva a katastr nemovistostí již zapsal nového majitele bytu bez této skutečnosti, musí existovat nástroje, jak zjednat nápravu.Celá věc velmi spěchá, jelikož nový majitel hrozí vystěhováním všech našich věcí z bytu.Může to udělat?

Děkuji moc za Vaši radu i pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každý nový vlastník nemovitosti, či bytu vstupuje do všech práv a povinností původního vlastníka. Musí tedy respektovat existenci (včetně veškeréhoobsahu) platné nájemní smlouvy a nemá nejmenší právo vás jako řádné nájemníky vystěhovávat. Nedejte se zastrašit - pokračujte v nápravě věcí právní cestou a proti novému vlastníku - pokud se bude fakticky snažit vás vystěhovat - povolejte třeba i policii.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Skurovcová 28.2. 2008

Dobrý den,

prosím jak nejvýhodněji provést darování či prodej chaty tety neteři. Vím, že bohužel nepatříme do zvýhodněné I. a II. linie.

Předem děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste ve vztahu teta-neteř, pak patříte do tzv. II. dědické skupiny, která je od darovací daně osvobozena. Proto je v současné době darování nepochybně výhodnější. K sepsání darovací smlouvy (doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem) je třeba jen aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Skurovcová 28.2. 2008

Dobrý den,

můj dotaz zní -- jsem dcera sestřenice, domnívám se tudíž, že neteř, ale nejsem si tím jistá, osoby, která mi chce darovat chatu. Zní to krkolomně, ale můj dotaz je o vysvětlení našeho příbuzenství z hlediska právního.

Děkuji Hanka S.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zlobím se na vás za váš předchozí dotaz, protože byl hrubě nepřesný. Má předchozí odpověď tedy neplatí! Váš příbuzenský vztah tak, jak jste jej popsala v tomto dotazu už do II. dědické skupiny nepatří. Nechávám zveřejnit i váš druhý dotaz, abyste si nejen vy sama, ale všichni, kdo píší své dotazy do této "odpovědny" uvědomili, jak důležité je psát své dotazy s přesnými výchozími údaji - v opačném případě nemohou mé odpovědi odpovídat skutečnosti. Nebo-li svým zkreslujícím dotazem mne nutíte odpovídat nesmysly, což mě jako erudovaného právníka přivádí k šílenství právě proto, že otázky i odpovědi si může přečíst každý, kdo má přístup na internet a jde-li o takový nesmysl, jako u vaší předchozí otázky a mé odpovědi na ni, může být mnoho lidí dezinformováno. Omlouvám se, že jsem se tak široce rozepsala kvůli takové - pro vás nejspíš maličkosti, ale v právní oblasti žádné "maličkosti" neexistují - stačí pro laika nezajímavý detail a všechno může být zcela jinak. Děkuji za pochopení vám i všem dalším tazatelům za trpělivost s níž jste si toto "psaníčko" přečetli a věřím, že se "polepšíte"!

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simona 27 .2. 2008

Dobrý den,

chci si v blízké době koupit přímou nájemní smlouvu na dobu neurčitou od majitele domu v Praze. Vzhledem k tomu,že cena nájemní smlouvy se pohybuje kolem čtyřset tisíc s tím, že se k nájemnímu bytu vztahuje regulovaný nájem (za byt 1+1 asi 3000Kč), chci se zeptat na rizika spojené s pořízením tohoto nájemního vztahu. Jelikož se v brzké době mají nájmy zcela uvolnit, jak lze zajistit to, aby mi majitel nezvýšil nájemné po pár letech naa dvou či vícenásobek? Popř. co vše bych měla požadovat o uvedení do smlouvy,abych tomuto problému předešla?

Předem děkuji za odpověd.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především vás upozorňuji na to, že nájemní smlouva nemůže být předmětem prodeje a koupě - něco takového je zcela jednoznačně nezákonné! Přistoupit na takto jednoznačně nezákonnou nabídku pro vás znamená vystavit se všem myslitelným rizikům a bez jakékoli právní ochrany.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Hříbalová 26.2. 2008

Dobrý den paní doktorko,

prosím Vás o radu na toto téma: Chceme prodat nemovitost - rekreační chatu, kterou vlastníme ve SJM. Manžel uzavřel smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti, v této smlouvě je stanoveno, že minimální cena, na kterou jsme ochotni přistoupit je 1,4 mil Kč. Součástí kupní ceny je provize, která činí minimálně 90 tis. Původní ujednání bylo, že nemovitost bude nabízena za 1,49 mil. Kč. Rychlým jednáním realitní kanceláře bylo docíleno toho, že nemovitost byla nabízena za 1,599 mil Kč a tato cena byla respektována a budoucím kupujícím uhrazen rezervační poplatek ve výši 199 tis. Kč (to má být provize). Tím se stane, že daň z převodu nemovitostí budeme prakticky hradit i z provize RK! Přijde mě to jako jednání proti dobrým mravům. Nyní však ještě k další otázce, která je závažnější. Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí se již zavazujeme k tomu, že bude podán návrh na vklad do KN - na změnu vlastnických práv - převod na budoucího kupujícího; a současně návrh na zástavní právo příslušné hypoteční banky, u které bude budoucí kupující čerpat hypoteční úvěr. Oba s manželem se obáváme toho, že může být proveden zápis do KN aniž bude zřejmé, že kupující obdrží hypoteční úvěr. My nebudeme mít peníze ani nemovitost. Jak by bylo možné toto právně ošetřit? Mojí úvahou je to, že u notáře budou uloženy návrhy na zpětvzetí zápisu do KN, které by ovšem byly účinné jen v případě, že řízení na KN bude stále probíhat. Nebo přímo by mohl být připraven návrh na změnu vlastnických práv zpět?! V případě kladného vyřešení by byly zničeny za účasti všech, což by bylo ve smlouvě uvedeno. Omlouvám se, že píšu dost zmateně, snad je zřejmé, o co jde. V krátké době musíme situaci řešit a jsme opravdu zoufalí. Není prosím Vás možné, navštívit Vás ve vašich hodinách přímo v advokátní kanceláři za úplatu, příp. můžet mi prosím někoho doporučit.

Děkuji mnohokrát.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z toho, co píšete soudím, že vaše obavy nejsou na místě. V prvé řadě - pro daň z převodu nemovitosti (stejně jako následně daň z příjmu) je základem kupní cena uvedená v kupní smlouvě a nikoli částka uvedená v rezervační smlouvě. Za druhé - smlouva o budoucí smlouvě kupní se do KN nevkládá, vkládá se až smlouva kupní. A je-li nemovitost kupována prostřednictvím hypotečního úvěru, postup je vždy takový, jak uvádíte. Nevidím tedy žádný důvod k obavám.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana T. 25.2. 2008

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s prodejem chaty při vlastnictví méně než 5 let. Slyšela jsem, že pokud budeme chtít prodat chatu dříve než uplyne 5 let od jejího zakoupení, budeme muset zaplatit daň z příjmu. Je to tak? Znamená to, že po uplynutí 5-ti let od jejího zakoupení se daň z příjmu neplatí a platí se pouze daň z prodeje nemovitosti?

Předem moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Informace, která se k vám dostala je zcela chybná. Prodáváte-li chatu, nevztahuje se na ni žádná možnost osvobození od daně z příjmu.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Vaculík 24.2. 2008

Dobrý den, paní doktorko,

potřeboval bych pár rad jak postupovat při darování nemovitostí. Jedná se o darování bytu v osobním vlastnictví a chaty s pozemkem pod touto nemovitostí mezi strýcem a synovcem. Podle změny zákona od 1.1.2008 se domnívám, že jsme osvobozeni od daně darovací, ale potřebuji poradit, jak postupovat, jaké doklady je potřeba obstarat a které úřady navštívit.Jestli je nutný odhad nemovitostí. Dále bych se chtěl zeptat, zda lze onu darovací smlouvu sepsat "doma" (rodinné vztahy jsou bezproblémové) nebo je nutné se obrátit na právníka.

Předem moc děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ke každé darovací smlouvě už budete potřebovat jen aktuální výpis z KN. Jakkoli jsou rodiné vztahy bezproblémové, ohledně darování nemovitostí doporučuji nechat si darovací smlouvu sepsat advokátem či notářem, včetně návrhu na její vklad od KN. Jen tak budete mít jistotu, že bude všetak, jak býti má.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Růžička 24.2. 2008

Dobrý den.

Pani Doktorko, mohla by jste mi prosím poradit? Přivedl jsem si do rodinného domu svých rodičů svou přítelkyni, chtěl bych ji tu nechat udělat trvalé bydliště (samozřejmě se souhlasem rodičů). Moje přítelkyně je rozvedená a ze svého manželství si odnesla nejen své dvě děti,ale i pár dluhů.Mám strach,aby k nám nechodili exekutoři a nebrali věci,které patří mojim rodičům a mě.Lze se nějak právně bránit?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jsou věci tak, jak píšete, pak vám vřele nedoporučuji zřizovat své přítelkyni trvalé bydliště v domě vašich rodičů! Jedině nebude-li v něm mít své trvalé bydliště vyhnete se případným exekutorům.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Vacek 22.2. 2008

Dobrý den,

můj dotaz se týká prodeje práv k užívání družstevního bytu. Podmínkou k nezdanění zisku z tohoto prodeje je použití získaných prostředků k obstarání si nového bydlení. Lze pro splnění této podmínky použít tyto prostředky k nákupu zděné chaty s přihlášením k trvalému pobytu? ( MÚ trvalý pobyt povoluje, i když chata má pouze ev.č.)

Děkuji a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Družstevní byt nemůže být předmětem prodeje a koupě - nejde o změnu vlastnictví, ale o převod členských práv a povinností k takovému bytu. I když je takový převod spojen s finančním vyrovnáním, jde o příjem z převodu členských práv družstva a jako takový je od platby daně z příjmu osvobozen.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Pískovská 22.2. 2008

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o radu. Přítelovi rodiče si postavili dům a do té doby bydleli v bytě s regulovaným nájemným. Teď v lednu se odstěhovali a odhlásili. V bytě zůstal bydlet jen můj přítel. Ten v něm má trvalé bydliště. Nájemní smlouva je zatím psaná na jeho otce. Majitel domu a zároveň majitel této bytové jednotky nic nenamítá na přepsání nájemní smlouvy na mého přítele, jenže se už nebude jednat o původní smlouvu. Zároveň chce okamžitě zvýšit nájemné o 100%. Zajímalo by mě jestli má na to právo. Přítelovi rodiče se sice odstěhovali, ale on sám nemá kde bydlet. Musí jeho otec dobrovolně ukončit současnou smlouvu? Jedná se původně o městský byt, tudíž i o smlouvu na dobu neurčitou.

Děkuji předem za odpoveď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud přítel splňuje podmínky zákona (vedl společnou domácnost s rodiči před jejich odstěhováním alespoň 3 roky a nemá vlastní byt), pak jde o tzv. přechod nájmu bytu, a to při zachování všech dosavadních podmínek, tedy nájemní smlouvy stejného znění, jako měli rodiče.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Mens 21.2. 2008

Dobrý den,

před měsícem jsem prodal menší byt a nyní se mi ozvala kupující,že se jí byt nelíbí a že na bytě jsou vady které jsem jí neřekl a hrozí soudem.Upozorňuji,že jsem byt předal v souladu s kupní smlouvou a předávacím protokolem za přítomnosti realitního makléře.Co mě čeká,když dojde na soud?Připadá mi to dosti zvláštní, nejsem si ničeho špatného ze své strany vědom.

Děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste postupoval tak, jak píšete, nedomnívám se, že byste se měl čeho obávat. Pro jistotu doporučuji vyžádat si od kupující její výhrady k bytu a návrh řešení písemně a výsledek konzultovat s advokátem.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byčánková 20.2. 2008

Dobrý den,

zajímá mě zda mohu převést (darovat) byt v osobním vlastnictví na nezletilého syna, jedná se o 3+1 v ostravě a jestli se platí nějaká daň z daru?

Děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Byt v osobním vlastnictví můžete darovat i nezletilému synovi, jen mu předtím k tomuto účelu musíte nechat ustanovit opatrovníka (který za něj podepíše darovací smlouvu). Darovací daň se při darování mezi osobami I. a II. dědické skupiny (kam patří především rodiče a děti) neplatí.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Marková 18.2. 2008

Dobrý den, paní doktorko,

chtěla bych se zeptat, jak je to s darováním nemovitosti. Od 1.1.2008 jsou od daně darovací osvobozeny osoby I. a II. skupiny, patří tam i vnučka? Musí být učiněn odhad nemovitosti? Co vše je potřeba?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Do osob osvobozených od darovací daně patří i vnučka a odhad ceny nemovitosti již není třeba. K darovací smlouvě (kterou doporučuji nechat si sepsat advokátem či notářem) tak potřebujete jen aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirek Hudeček 19.2. 2008

Dobrý den, paní doktorko.

Jsem uživatelem obecního bytu, který spravuje realitní kancelář. V dohledné době mám služebně na delší dobu opustit republiku a zajímalo by mně, jestli tento byt mohu bez rizik pronajmout třetí osobě a pokud ano, jak bych měl postupovat.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K takovému kroku je nezbytně třeba předchozího, a pro váš klid písemně uděleného souhlasu vlastníka (obce) i správce domu.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeňka Nováková 17.2. 2008

Dobrý den,paní doktorko,

měla bych dotaz manželova maminka která je už v důchodě vlastní garsonku, ve které nemá trvalý pobyt. Na podzim to bude 5 let teď by jí chtěla prodat.Chtěla bych proto vědět zda-li jí může prodat už teď nebo počkat až uplyne oněch 5 let,protože jsme někde slyšeli, že po 5 letech se už neplatí daň z příjmu.

Předem děkuji za Vaší odpověď .

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud maminka ve svém bytě trvale nebydlí, žádná doba uplynuvší od jeho koupě ji nezbaví povinnosti platit daň z příjmu, jestliže jej prodá.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Chvapilová 17.2. 2008

Dobrý den.

Mohla bych Vás poprosit o informace ohledně koupi bytu? Chtěla bych koupit byt od realitní kanceláře v Berouně, kde prodejní cena je 1300000 a odhadní cena je 980000. Chtěla bych se zeptat, zda je tento rozdíl v ceně od realitní kanceláře v pořádku a také zda je možné navýšit o cenu o 320000 kc než je odhadní cena.

Předem děkuji za pomoc a odpověd.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především je třeba si uvědomit, že kupní cenu stanoví prodávající, nikoli realitní kancelář (ta stanoví jen výši provize, většinou k tíži prodávajícího, nikoli kupujícího). A pokud jde o výši kupní ceny a ceny stanovené znaleckým posudkem - rozdíl ve prospěch kupní ceny je běžnou věcí. Záleží jedině na kupujícím, zda na takovou kupní cenu přistoupí, či nikoli.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondřej Gungaa 17.2. 2008

Dobrý den paní doktorko,

koupili jsme RD na vesnici, zahájili kompletní rekonstrukci a přitom narazili na následující problém: Sousedka před třemi roky zemřela, od té doby se k její nemovitosti nikdo nehlásí (pravděpodobně nemá žádné dědice). Vzhledem k tomu, že potřebujeme souhlas sousedů na stavební povolení, dále potřebujeme přes sousedčin pozemek vést kanalizaci, bylo by pro nás nejjednoduší tuto nemovitost odkoupit. Jak postupovat?

Předem velmi děkuji za zodpovězení dotazu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Koupě bude stejně problematická, jako vše, o čem se zmiňujete. Bezpodmínečně totiž předpokládá řádného vlastníka vzešlého z dědického řízení. Ze všeho nejdřív tedy musíte zjistit, zda a s jakým výsledkem dědické řízení proběhlo. Pro začátek doporučuji pořídit si aktuální výpis z katastru nemovitostí, v němž bude nový vlastník zapsán. Přeji krásný den!

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Fíla 17.2. 2008

Dobrý den.

Jeden z manželů uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou s realitní kanceláří na prodej nemovitosti v sjm obou manželů. Na naší verzi smlouvy je uveden pouze jeden z manželů. Je možné tuto smlouvu považovat za neplatnou? Ve smlouvě je také uveden odstavec "Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, jestliže zájemce uzavřel s třetí osobou smlouvu, na základě které se převádí vlastnické právo k předmětným nemovitostem, nebo smlouvu o této budoucí smlouvě. Zprostředkovateli vznikne nárok na provizi i tehdy, jestliže zprostředkovávanou smlouvu s třetí osobou zájemce uzavřel za doby účinnosti této smlouvy i bez přímé součinnosti zprostředkovatele. Zájemce je povinen zaplatit zprostředkovateli zprostředkovatelskou provizi ve výši ..." Není toto také v rozporu s dobrými mravy? Jaké osobní údaje je nutné na takovéto smlouvě uvést?

> S pozdravem Jan Fíla

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zprostředkovatelskou smlouvu týkající se nemovitosti v SJM, podepsanou jen jedním z manželů nelze považovat za neplatnou (souhlas s jejím uzavřením nemusí být vyjádřen písemně). Ani další ustanovení, která citujete ze smlouvy, nejsou v rozporu s dobrými mravy - uvědomte si, prosím, že každá realitní kancelář má se zprostředkováním obchodu řadu výdajů, a to bez ohledu na to, zda je nakonec obchod uzavřen nebo nikoli. Právě proto existují zprostředkovatelské smlouvy. Pokud jde o osobní údaje, které mají být ve smlouvě uvedeny, pak pro ně platí totéž jako pro kteroukoli jinou smlouvu - přesné označení smluvních stran. U fyzických osob jde o jméno, příjmení, data narození a bydliště.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Chvapil 16.2. 2008

Dobrý den.

Vážená Judr. Matysová, chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně převodu bytu z podílového do osobního vlastnictví. V současné době jsem majitelem bytu v podílovém vlastnictví a chtěl bych se zeptat na podmínky, postup, práva a povinnosti při převodu. je možné, žádat jednotlivě anebo je potřeba souhlas všech spoluvlastníků domu? Dálepak i cenu, jež bych za tento převod zaplatil.

Předem děkuji za informaci a s přáním hezkého víkendu se s Vámi loučím.

S pozdravem Martin Chvapil

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz chápu tak, že byt máte v osobním vlastnictví a současně jste podílovým spoluvlastníkem (v rozsahu odpovídajícím bytu) společných částí domu a pozemku, na němž stojí. Je-li tomu tak, pak k prodeji či darování bytu nepotřebujete žádný souhlas spoluvlastníků oněch společných částí domu a pozemku. Pokud svůj byt prodáte, jste plátcem daně z převodu nemovitosti a (pokud nebudete splňovat některou z podmínek pro osvobození) také daně z příjmu.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.B. 14.2. 2008

Dobrý den.

Má otázka je stručná. U nás v rodině se schyluje k rozvodu, a manželka mi vyhrožuje, že pokud k nměmu dojde, nechá si byt. Jelikož by usilovala o to, aby jí soud přiřkl dítě do opatrování, a to je prý důvod k tomu že byt je automaticky její. Byt jsem nabyl nájemní smlouvou na mé jméno, ještě před sňatkem. Hlášení jsme oba dva, a dítě.

Díky moc za info. L.B. Ostrava.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Věc není tak jednoznačná, jak se vaše paní domnívá. Pokud se ohledně bytu spolu nedohodnete, pak po rozvodu manželství má právo kterýkoli z vás navrhnout soudu, aby o následném tzv. výlučném nájemci bytu rozhodl sám. Pokud jste nabyl nájemní právo k bytu ještě před manželstvím, máte naopak naději, že vám nájemní právo k němu zůstane zachováno a v dané době již bývalé manželce s dítětem přiznáno právo na náhradní bydlení. Rozhodně však doporučuji rozumnou vzájemnou dohodu - soudní žízení je vždy rizikové pro obě strany, časově a finančně náročné.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radka Kratochvílová 14.2. 2008

Dobrý den paní doktorko,

svůj OV 2+1 bych ráda prodala sousedům a koupila od nich jejich OV 3+1.Naše byty patřily dříve jednomu BD,po splacení anuity jsme se stali vlastníky my a spadáme taktéž pod družstvo vlastníků. Chtěli bychom toto řešit mimo RK. Můžete nám prosím poradit,které instituce je třeba vyhledat a jaké smlouvy si nechat odborně připravit?

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K prodeji (a koupi) bytů potřebujete aktuální výpisy z katastru nemovitostí a pro následné daňové povinnosti rovněž znalecké posudky o ceně bytů. Vlastní kupní smlouvy s návrhy na jejich vklad do katastru nemovitostí je moudré nechat si sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslava Vlasáková 12.2. 2008

Dobrý den, paní doktorko, jsem ráda, že mohu využít vaší rady.

Bydlíme v nájemním bytě Sellier a Bellot Vlašim od r.1985. Později byty přešly pod Vlašimskou realitní společnost,která je spravuje.V r.2000 nám bylo nabídnuto odkoupení bytu do osobního vlastnictví a jelikož jsme nevlastnili žádné finanční prostředky,byt jsme si neodkoupili. Nyní jsme se rozhodli k odkoupení bytu a dozvěděli jsme se, že několik bytů koupil i s nájemníky jíný zájemce. Chtěla bych se zeptat, jestli nám neměl být byt ještě jednou nabídnut k prodeji a jestli lze takovýto byt ještě nějakým způsobem koupit. Dotaz ohledně předkupního práva jsme dali na realitní společnost a tam nám bylo řečeno, že jsme ho měli využít v roce 2000.

Děkuji Vám velmi za Vaši radu v naší současné situaci.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste nevyužili nabídky k odkoupení bytu, měl její vlastník právo prodat jej jinému zájemci. Co ve vaší nynější situaci dělat vám tímto "dálkovým" způsobem neporadím, protože neznám všechny rozhodné skutečnosti. Doporučuji proto řádnou poradu s advokátem.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Gráfková 8.2. 2008

Dobrý den paní doktorko,

chtěla bych se zeptat, zda víte, jak dlouho obecně trvá rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy ohledně přechodu nájmu. S maminkou jsme bydleli ve společné domácnosti v podstatě od mého narození.V roce 2005 nám byl magistrátem přidělen jiný byt, kde jsme stále žili společně. 7.1.2008 jsme ještě s maminkou s platností od února na správě nemovitosti nahlásili k užívání bytu také mého přítele a pak náhle maminka 19.1. zemřela. Jelikož nemáme s přítelem jinou možnost bydlení a na hypotéku a koupi vlastního bytu finanční prostředky , podala jsem žádost o přechod nájmu bytu a chtěla bych vědět, jaké jsou mé šance na kladné vyřízení a jak dlouho to bude trvat.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jak dlouho bude trvat vyřízení vaší žádosti nevím, nicméně obecně platí lhůta 3 měsíců. Podle toho, co píšete, jasně splňujete zákonné podmínky pro přechod nájmu (tedy konkrétně vy osobně).

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Frantová 8.2. 2008

Vážená paní doktorko,

před nedávnem jsme s bývalým manželem podali na katastr žádost o převední bezpodílového vlastnictví bytu a přilehlých nebytových prostor a pozemků na podílové. Každý podle smlouvy o vypořádání majetkových vztahů po dobu po rozvodu získal jednu polovinu předmětných nemovitostí. Ráda bych nyní sepsala podle vzoru z Internetu darovací smlouvu pro dceru na svou polovinu nemovitostí a hned ji podala. V jaké formě však musím mít souhlas bývalého manžela? Stačí to napsat do Smlouvy, kde to manžel podpíše,nebo to musí být ve zvláštním prohlášení a existuje na to nějaký vzor, či musí tam být nějaká specifická formulace ?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sepisovat jakoukoli smlouvu ohledně nemovitosti podle nějakého vzoru z internetu vřele nedoporučuji. Převod vlastnictví není tím případem, u něhož by se mělo šetřit, protože se to obvykle tím či oním způsobem vymstí (např.. takovou "internetovou" smlouvu odmítne katastr zapsat - a to je ještě ten nejmenší možný zádrhel). Naopak - doporučuji nechat smlouvu sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastimil Dejl 8.2. 2008

Dobrý den,

po více jak 30 dnech po řádném ukončení nájmu pronajímatel nevyúčtoval vratnou kauci, kterou měl dle nájemní smlouvy vrátit do 30 dnů od ukončení nájemní smlouvy a předání bytu. Pronajímatele se mi nedaří žádným způsobem zastihnout. Jaké kroky mohu v této věci podniknout?

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vrácení kauce se můžete domáhat i soudní cestou. Doporučuji navštívit advokáta.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Bartošová 5.2. 2008

Dobrý den,

bydlím v nájemním bytě 1+1. Tento byt jsem se rozhodla vyměnit za větší. Majitel domu mi sice dal k výměně písemný souhlas, ale s upozorněním, že nový nájemce bude platit vyšší nájemné cca o 1.000,- Kč. Obávám se, že za těchto podmínek nemám šanci svůj byt, který je navíc v dost špatném stavu stejně jako dům, vyměnit. Chci se zeptat, jestli majitel domu má právo nezachovat stávající smlouvu, jestli se mohu nějak bránit.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud vlastník domu souhlasí s výměnou bytu, pak se vším všudy, tedy i se zachováním stávající nájemní smlouvy v plném rozsahu. Trvejte tedy na souhlasu s výměnou při zachování stávající nájemní smlouvy. Pokud by vlastník domu odmítl souhlas s výměnou dát, máte možnost domáhat se souhlasu soudní cestou.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Kasparová 5.2. 2008

Dobrý den,

potrebovala bych poradit,je mi 40let a ziju i se svou rodinou v dome svych rodicu,jsme 3sourozenci,a muj otec se rozhodl darovat dum pouze memu bratrovi,ten mi bohuzel nechce umoznit abych zde mohla jeste bydlet aspon 3-4 roky, dal mi ultimatum pouze na rok a pak se musim odstehovat i kdyz nemam kde a taky nemame dost financi.Mam tady cely zivot trvale bydliste,bratr me chce vyplatit z baraku pouze 100 000kc a za to si nekoupim ani garsonku,jsem z toho zoufala a nevim co mam v takovem pripade delat,prosim poradte mi jesli taky nemam na neco narok kdyz s timto jednanim nesouhlasim.

Děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vlastník má plné právo naložit se svým vlastnictvím tak, jak sám uzná za vhodné. Na vašem souhlasu či nesouhlasu se způsobem darování nemovitosti tedy vůbec nezáleží. S tím se nedá nic dělat.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pivodová Ivana 4.2. 2008

Dobrý den,

rodiče chtějí bratrovi podstoupit darovaním pozemek jenž vlastní ke stavbě rodinného domku , já s tím v podstatě nesouhlasím mohu proti tomu něco dělat ?

Děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každý vlastník má nezadatelné právo naložit se svým vlastnictvím tak, jak sám uzná za vhodné a nikdo není oprávněn mu v tom jakkoli bránit.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Sixta 3.2. 2008

Dobrý den,

jsem vlastníkem nemovitosti a pozemku pouze pod touto nemovitostí. Nyní mi vlastník přilehlých pozemků dává ultimáta, že musím odkoupit okolní pozemky za jim stanovenou cenu(dle mého zcela přehnanou), jinak že mi znemožní přístup k mému domu. Jaké kroky mohu podniknout? Existuje nějaká zákonná povinnost, že mi musí nechat nějakou přístupovou cestu (např. 2m širokou)? Již možná 15 let se o tyto přilehlé pozemky starám, slyšel jsem něco o pojmu vydržovací právo.

Velmi Vás prosím o pomoc a děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nikdo vás nemůže nutit koupit něco, co koupit nechcete. Přístup k domu vám musí být zachován, např. formou zřízení věcného břemene k příslušnému pozemku, které může být jak bezúplatné, tak i za úplatu. Pokud by vám chtěl vlastník pozemku bránit v přístupu k vašemu domu, můžete se práva zřízení věcného břemene domáhat i soudní cestou.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.Z. 1.2. 2008

Dobrý den,

potřebuji poradit, jak zřídit v darovací smlouvě věcné břemeno doživotního užívání pro dárce. Rodiče mi chtějí darovat rodinný dům, který je momentálně jednopodlažní, jednobytový. Já jej po darování chci rekonstruovat a vestavět navíc půdní vestavbu, ve které chci bydlet, ale s největší pravděpodobností nebudu vytvářet další bytovou jednotku, tedy současný byt a půdní vestavba budou tvořit jednu bytovou jednotku. Do darovací smlouvy chceme zahrnout i uvedené věcné břemeno. Nevíme ale, jak přesně musí být vymezeno. Náš původní záměr byl, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že se zřizuje věcné břemeno doživotního užívání stvávajícího bytu v budově xy na parcele xy v katastru...atd. v nynějším rozsahu pro dárce. Stačí to takto uvedeno, nebo musí být ten pojem "stávající byt" a "nynější rozsah" nějak definován? V případě, že to bude muset být definováno, jak to udělat ? Máme například uvést že do věcného břemene se zahrnují např. 4 přízemní pokoje, uvést rozlohu každého toho pokoje + příslušenství...nebo jak to vlastně vyžaduje zákon??? Potřebujeme hlavně, aby nám to nevrátili z katastrálního úřadu zpět jako nesrozumitelné a nejasné.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Darovací smlouvu s věcným břemenem doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem (šetřit na tomto místě se nevyplácí), který současně sepíše i návrh na její vklad od katastru nemovitostí. Tak budete mít jistotu, že vše bude tak, jak býti má. Konkrétní formulace do "amatérsky" sepisovaných smluv tato poradna neposkytuje.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernerová 1.2. 2008

Dobrý den.

Paní doktorko měla bych na Vás dotaz. Z důvodu rozvodu jsme prodali byt,s bývalým manželem jsme se o částku rozdělili. Já jsem si obratem koupila koupila byt za tyto peníze. Proto se ptám jestli musím platit dan z příjmu. Dan z převodu určitě zaplatit musím, mohla by jste mě odpovědět kolik procent z převodu budu muset zaplatit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Od platby daně z příjmu jste osvobozena, protože jste z příjmu pořídila nové bydlení pro sebe a daň z převodu nemovitostí činí 3% z kupní ceny.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rambousek Jiří 28.1. 2008

Dobrý den,

Vzal jsem si hypoteku a pres realitni kancelar jsem si vyhledl nemovitost. Realitni kancelar po mne zadala rezervacni poplatek 50 000 czk coz mel byt jejich vydelek po prodeji. Rekl jsem jim ze jim dam jen 10 000czk, protoze se bojim moznosti ze v pripade ze banka neodsouhlasi tuto nemovitost ,mohl bych tuto nemalou castku ztratit. Realitka souhlasila a dala mi podepsat Zprostredkovatelskou smlouvu, kterou jsem jim bez blizssiho zkoumani podepsal. Tyden na to mi banka oznamila ze mi nemuze tuto nemovitost financovat. Realitni kancelar ted po me chce ale jeste doplatek 40 000czk za to ze jsem od smlouvy odstoupil(ikdyz ne vlastni vinnou) .Po pozdejsim prozkoumani zprostredkovatelske smlouvy jsem tam skutecne nasel tento dodatek o zaplaceni rozdilu. 50 000czk se mi vsak zda hodne za nezakoupenou nemovitost a zaroven se citim podveden. Je nejaka pomoc?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste podepsal smlouvu, v níž je takový dodatek, jste povinen tuto smlouvu respektovat a dodržet. Nikomu nelze klást za vinu, že jste si smlouvu před podpisem řádně nepřečetl. Stejně tak není vinou realitní kanceláře, že jste nedostal na koupi úvěr - to je jednoznačně a vždy věcí kupujícího. Navíc - realitní kancelář do daného obchodního případu investovala nemalé náklady, (reklama, čas, práce makléře, právní služby apod.) a je jen spravedlivé, aby jí byly uhrazeny. Z právního hlediska nemáte žádný důvod cítit se podveden.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Herbová 28.1. 2008

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat: slyšeli jsme, že po koupi stavebního pozemku je zákonem stanovená lhůta asi 3 roky, než je možné ho znovu prodat. Otázka je, jestli se tato lhůta vztahuje i na darování. Moje rodiče koupili pozemek před 2,5 lety a chtěli by ho darovat mě a mému manželovi.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděné omezení se vztahuje jen k povinnosti platit daň z příjmu, k ničemu jinému. Pokud uvažujete o darování, toto není ničím omezeno.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrátilová Zdena 27.1. 2008

Dobrý den,

jsem majitelka družstevního bytu, který chci darovat sestře. Na katastrálním úřadě je zapsáno jako vlastník domu Bytové družstvo.Musím při darování bytu podávat návrh na převod na katastrální úřad? Nebo to je nutné jen u bytů v OV?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! U družstevního bytu jde vždy o smluvní převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu, nikoli o měnu vlastnictví. Proto je třeba darování jen předem projednat s příslušným družstvem, bez návrhu na jakýkoli zápis do KN.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markéta Dudková 24.1. 2008

Dobrý den paní doktorko.

Chtěla jsem Vás poprosit o radu v níže uvedené věci.S manželem uvažujeme o koupi RD, s tím, že na financování použijeme peníze z prodeje 2 bytů a hypotéky.Nevíme ale,nač si dávat pozor při koupi RD přes realitní kancelář.Musí nám realitky sdělit pravdivé informace o stavu RD (topení,střechy,rozvodů), včetně věcných břemen,exekucí aj.,nebo nám to mohou zatajit.Je možné se potom nějak bránit.A také když je inzerovaná cena např. 3.000.000,- je to cena konečná nebo k ní přibudou další poplatky,které musíme jako kupující zaplatit. Omlouvám se za tyto laické otázky,ale celý život jsme všichni bydleli v bytě a netušíme jaký je tento postup,abychom nenaletěli.

Děkuji mnohokrát Markéta D.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete nemovitost kupovat přes realitní kancelář, pak trvejte na tom, aby ve zprostředkovatelské smlouvě, kterou s ní uzavřete, byla kupovaná nemovitost přesně popsána (aby vám k ní RK předložila aktuální a úplný výpis z katastru nemovitostí - v něm jsou uvedena všechna právní fakta týkající se nemovitosti, tedy včetně případných věcných břemen, zástavního práva, případně exekuce apod.), a to i s případně zjištěnými závadami. Pokud by vám jakékoli závady zatajili buď prodávající, nebo společně i s RK, budete mít právo od smlouvy odstoupit. Pro zjištění technického stavu doporučuji nechat si od prodávajícíhc předložit plány domu a prohlídku nemovitosti absolvovat i s odborníkem-stavařem. Všechny smlouvy předložené RK si pro úplnou jistotu i se všemi podklady nechte zkonzultovat advokátem, a to vždy p ř e d jejich podpisem.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Novotný 24.1. 2008

Dobrý den,

Asi půl roku po koupi bytu mně kontaktoval finanční úřad kvůli tomu, že prodávající nezaplatila daň z převodu nemovitosti, ačkoli v kupní smlouvě je stanoveno, že prodávající zaplatí tuto daň do 3. měsíce následujícím po měsíci, kdy byl zanesen vklad do KN. Ze zákona jsem se dověděl, že pokud prodávající tuto daň nezaplatí, přechází povinnost na kupujícího. Může po mě tyto peníze FÚ vymáhat? Myslíte si, že je reálné, tyto peníze nějak vymoci od prodávající, např. pomocí soudu či exekuce?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako kupující jste ze zákona ručitelem platby daně z převodu nemovitostí, nebo-li zcela bez dalšího povinen daň zaplatit, pokud tak včas a řádně neučiní prodávající. Po zaplacení se můžete domáhat úhrady na prodávajícím, a to i soudní cestou.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Veselý 23.1. 2008

Dobrý den,prosím o radu.

Rodiče mě chtějí darovat dům - jaké podklady k tomu potřebuji a z čeho se platí jaké poplatky?

Děkuji moc. Veselý Jan

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K řádnému darování nemovitosti je třeba darovací smlouvy a jejího zápisu do katastru nemovitostí. Jde-li o darování rodičů dětem není tento úkon žádným způsobem zdaněn (nepodává se ani daňové přiznání, není tudíž třeba ani znaleckého posudku o ceně daru). Darovací smlouvu doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem, abyste měli jistotu právní perfektnosti.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boverová 23.1. 2008

Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotaz : Manželé mají celkem 4 děti. Pán má 2 zaopatřené syny (mají vlastní bydlení),paní má dceru z 1. manželství a spolu mají dospělého syna. Rádi by darovali nemovitost dceři a společnému synovi , každému 1 polovinu.Pokud máme správnou informaci, tak u darování v 1 skupině se neplatí již daň, takže si myslíme, že netí třeba odhad. Je to správně? Pokud se platí daň - tak kolik a kolik za odhad? Je možné darovat pouze dvou dětem.

Děkujeme za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o darování dětem, pak se daroavcí daň (ani žádná jiná) neplatí a nepodává se ani daňové přiznání. Není tedy zákonný důvod pro pořizoávní znaleckého posudku. Pokud jde o úvahu o obdarování jen některého či některých z více dětí, je toto rozhodnutí zcela v rukou dárce.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Marková 23.1. 2008

Dobrý den,

vlastním byt v panelovém domě v OV (převedený družstevní byt), který bych rád v budoucnu prodal. SBD pokrok, které má ve společenství vlastníků bez právní subjektivity mírnou většinu si nechalo odhlasovat celkovou rekonstrukci domu, která každý byt zatíží cca 200 000 Kč dluhem. Zároveň chce, aby se všichni družstevníci (bez ohledu zda byt vlastní či nikoliv) písemně zavázali ke splácení dluhu u každé jednotky. K tomu se nechci zavázat, neboť při prodeji bych byt prodal a závazky by mi zbyly a i když to jistě jde smluvně zajistit s převodem dluhu při prodeji, je to komplikace, které bych se chtěl vyhnout. Domnívám se že zatížení dluhem může i snížit cenu bytu při prodeji. Navíc zákon i bez smlouvy ukládá zákon vlastníkovy aby se podílel na hrazení nákladů, tak nevím proč nějakou další smlouvu. Chtěl bych se zeptat, zda v případě, že písemný závazek nepodepíši může po mě družstvo vymáhat (i exekucí) zaplacení celé částky najednou, i když se mnou žádnou smlouvu uzavřenou nemá a vše je pouze uvedeno v nějakém nejasném zápise ze schůze samosprávy.

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zřejmě vás nepotěším, ale bez ohledu na vaše záměry s bytem se budete muset podřídit stanovám družstva a tomu, jak většinově rozhodli ostatní členové družstva. Úhradu rekonstrukce po vás samozřejmě družstvo bude požadovat tak, jak bylo rozhodnuto.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Hladký 22.1.2008

Dobrý den,

mám sjednanou smlouvu o prodeji bytu s realitní kanceláří PROLUX, ve smlouvě je dohodnuta cena 600 000,-Kč pro prodávajícízo a 40 000,-Kč provize RK i přes tuto skutečnost zmíněná agentura inzeruje prodej bytu za částku 670 000,-Kč což je vzhledem k množství nabídek neadekvátní, je toto důvod k vypovězení smlouvy.

Děkuji za odpověď Jan Hladký.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jelikož neznám obsah celé zprostředkovatelské smlouvy, nemohu říci, zda vámi uváděná okolnost je či není důvodem k vypovězení této smlouvy. Rozhodně však doporučuji - nejlépe písemně - realitní kancelář na tuto skutečnost upozornit a uplatnit své výhrady s tím, že jí inzerovaná cena může mít neblahý vliv na množství zájemců o koupi a tím ohrozit prodej.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Radikovský 22.1.2008

Dobrý den,

bydlíme v městském bytě a stavíme rodinný dům. Ráda bych se zeptala, zda po opuštění městského bytu může být tento převeden na nevlastního syna, který v současné době nemá vlastní byt, ale zároveň není ještě v tomto přihlášen k trvalému bydlení.

Ďěkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tak, jak situaci popisujete, syn nesplňuje zákonné podmínky pro tzv. přechod nájmu bytu.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.Vágnerová 22.1. 2008

Dobrý den paní doktorko,

ráda bych Vás požádala o radu.Jedná se o byt 4+1 u majitele.Tento byt je rozdělen na dvě nájemní smlouvy. Půlka na mé rodiče,půlka na mého švagra.V bytě je společené soc.zařízení a kuchyně.Do tohoto bytu jsem se trvale nahlásila v září 2007 a bydlela tam spoulu s rodiči.V prosinci oba rodiče zemřeli.Navštívila jsem majitele domu,se žádostí o přepsání nájemní smlouvy na mé jméno a tento mé žádosti nechce vyhovět.Podotýkám že nejsem majitelkou žádného jiného bytu,bydlela jsem v podnájmu.Mám na tento byt nárok?

Předem děkuji za vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve vašem případě by mělo jít o tzv. přechod nájmu, kdy nájemní právo rodičů přechází na vás a jehož se můžete domáhat i soudní cestou.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libuše Hrabáková 21.1. 2008

Dobrý den,

Měla bych tento dotaz: Před více než 5ti roky jsme začali s manželem stavět svépomocí rodinný domek. Není provedena kolaudace (úraz manžela) -- nebydlíme v něm. Nyní bychom chtěli tento domek prodat. Budeme muset zaplatit daň z příjmu? Čím se dokládá délka vlastnictví rozestavěné nemovitosti a platili bychom daň z příjmu i v tom případě, že bychom získané peníze z prodeje použili na pořízení bytu v OV?

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud z příjmu získaného prodejem nemovitosti si pro sebe pořídíte jiné bydlení, pak jste od platby daně z příjmu osvobozeni.

Přeji krásný den!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirka Fousková 20.1. 2008

Dobrý den, paní doktorko,
bratr chtěl koupit byt, zaplatil zálohu realitní kanceláři za zprostředkování. Bohužel ve zprostředkovatelské smlouvě není uvedeno, do kdy musí být podepsána smlouva mezi ním a prodávajícím. Prodávající již rok odmítá podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Bratr ale chce už bydlet, nemůže čekat věčně... Realitní kancelář mu odmítá vrátit Zálohu, i když je vina na straně prodávajícího. Jak má postupovat?

Děkuji za odpověď Mirka Fouskova

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I když neznám obsah zprostředkovatelské smlouvy, domnívám se, že by ji měl bratr vypovědět se žádostí o vrácení zaplacené zálohy (či provize) z důvodu neúměrně dlouho trvající doby pro uzavření kupní smlouvy. I když ve zprostředkovatelské smlouvě není uveden termín uzavření kupní smlouvy, rozhodně tato doba nemůže trvat rok nebo dokonce ještě déle. Realitní kancelář by měla platbu, kterou vrátí, požadovat po prodávajícím, který prodej blokuje, nemá-li pro to vážný důvod.

Přeji krásný den!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiri Novák 18.1. 2008

Dobrý den paní doktorko,
před cca. 10 lety jsem koupil byt do osobního vlastnictví. V současné době v něm cca. 2,5 roku žiji se svou družkou a jejím synem (mají zde trvalé bydliště). Zajímalo by mě, zda při případném rozchodu jsem povinen či nikoli jim zajistit náhradní bydlení?

Předem děkuji za odpověď, Jiří N.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pouhé trvalé bydliště nezakládá žádné právo na případné náhradní bydlení, ani ubytování. Zajistit jiné bydlení by pro vás plynula jedině (a to jen za zákonem stanovených podmínek) z nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Vojtová 17.1. 2008

Dobrý den,
vlastníme rodinný dům již 20 let.Sousedův plot stojí celou dobu na našem pozemku. To nám sám soused oznámil, když jsme dům koupili. Argumentoval tím, že by nezajel do dvora. Nám to nikterak v té době nevadilo, takže jsme to tolerovali. Dnes se vztahy zhoršily natolik,že chceme dát vše dopořádku. On dal vše k advokátovi a nyní argumentují vydržením pozemku. V případě, že nebudeme s vydržením souhlasit, dají nás k soudu. Máme nějakou šanci dokázat, že k vydržení nedošlo?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že máte velmi dobrou šanci prokázat, že k vydržení nedošlo. Z toho, co píšete totiž vyplývá, že pro vydržení není na straně vašeho souseda splněna základní podmínka - jeho dobrá víra, že užívá vlastní pozemek.

Přeji krásný den!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Kuncl 17.1. 2008

Vážená paní doktorko,
Chtěl bych Vás poprosit zodpovězení mé otázky. V březnu 2007 jsme s přítelkyní koupili na hypotéku pozemek. Hypotéku vzala přítelkyně na sebe a tím byla do katastrau zapsána jako vlastník nemovitosti. V červnu jsme uzavřeli manželství a společně tento pozemek splácíme. Nyní bychom chtěli vzít hypotéku na můj plat a postavit na tomto pozemku rodinný dům.Chtěl jsem , aby majetek byl společný, ale způsob jaký jsme zvolili mě připravil zřejmě o pozemek, že? Pokud byla pouze manželka zapsána do katastru, ale bude platit hypotéku ze společných peněz je pouze ona vlastníkem? Pozemek je zastaven u Banky. Pokud nyní postavíme společně dům na jejím pozemku, při případném prodeji, rozchodu apod. jakým způsobem se bude řešit tato situace? Manželka nebude moci prodat dům bez mého svolení podmínek a tím můžeme rozdělit peníze za prodaný dům s pozemkem na půl? Mám nějaké možnosti, aby jsme vlastnili společně pozemek i rodinný dům, nebo to v tomto případě není nutné?

Předeme mnohakrát děkuji,. Marek K.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vaši situaci mohla vyřešit tzv. předmanželská smlouva, na kterou je v tuto chvíli už pozdě. Nicméně i teď je řešitelná, a to notářským zápisem o rozšíření společného jmění manželů, který vřele doporučuji zejména na všechna možná rizika ponechání věcí v současném stavu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Molnár 17.1. 2008

Dobrý den
Vážená paní Matysová, rád bych se Vás zeptal jakým způsobem , kde a jak se informovat zda-li je či není na určitou nemovitost vypsáno exekuční řízení, zástava či jakýkoli jiný dluh. Jsme těsně před koupí bytu od jisté paní (přes zprostředkovatele - realitní kancelář), o které jsme slyšeli různé zvěsti o údajných dluzích exekucích a jiných problémech. Nechci být tím kdo dá na pomluvy, ale chci dostát odpovědí a pak se k tomu postavit. Jedná se o nemalé peníze a tak je to jistě pochopitelné.

Za Vaši odpověd budu velice rád a předem moc děkuji a jsem s pozdravem David Molnár

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Realitní kanceláří si nechte předložit aktuální a úplný výpis z katastru nemovitostí - listu vlastnictví, na němž je byt zapsán. V něm najdete veškeré údaje, které potřebujete vědět. A příště se neomlouvejte - to, co žádáte, je tím vůbec nejdůležitějším u každé koupě nemovitostí!

Přeji krásný den!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Sládek 17.1. 2008

Dobrý den,
rád bych se zeptal na radu jak postupovat v případě, že jsem zdědil byt po sestře, která tragicky zemřela a také proto se o bytě dlouho nevědělo. Zemřela v roce 2002 (nedožitých 33 let) a v původním dědickém řízení se o bytě vůbec nevědělo, byl následně vyřešen až v dodatečném dědickém řízení, které skončilo v roce 2007. Za dobu od smrti sestry vzniklo několik pohledávek, a to zejména společenství vlastníků, kde se platilo 1960 Kč měsíčně, dluh je tedy za těch 5 let přes 100 000 Kč. V domě se ale rozpočítává teplo i ohřev vody apod., je možné argumentovat, že zaplatím jen část dluhu, protože byt byl prázdný, tedy nebylo spotřebováváno teplo, voda, odvoz odpadků, výtah atd.? Nebo musím uhradit celou částku? Pohledávka na PRE - vznikla po smrti, domnívám se, že je dokonce již promlčena, když je to 5 let. Pohledávka Plyn - to samé. Pohledávka TV a R poplatků. Chtěl bych byt prodat, abych umořil dluhy, ale nejprv musím tyto záležitosti vyřešit. Moc Vám děkuji za odpověď, která mě posune trochu kupředu.

S pozdravem Martin Sládek

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především - i pohledávky za zůstavitelem (vaší sestrou) měly být součástí dědického řízení. Měla o ně být snížena hodnota aktiv dědictví, atd. Pokud tomu tak nebylo, obávám se, že následně už vám nezbude nic jiného, než veškeré pohledávky uhradit. Společenství vlastníků by mohlo přistoupit na určitou kompenzaci prokazatelně nespotřebovaného, případně i splátkový kalendář. Je třeba o tom s ním jednat. K pohledávkám za elekřinu, plyn a další se vyjádřit nemohu, protože nevím, kdy a jak byla jejich úhrada požadována (došlo-li či nedošlo k promlčení). Vcelku doporučuji poradu s advokátem, který po prostudování všech podkladů poradí nejlepší postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Slipková, 14.1. 2008

Dobrý den paní doktorko,
ráda bych Vás požádala o radu. Můj otec vlastní nemovitost, kterou mi chce darovat. Jsem ze tří sourozenců. Po ústní dohodě, že se vzdají nároku na nemovitost byli ostatní obdarováni finanční částou. Já bych prosila o radu, jak máme v této věci (darování nemovitosti) postupovat a co všechno se bude muset uhradit.

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Jana Slipková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ohledně darování nemovitosti je třeba nechat sepsat darovací smlouvu a návrh na její vklad do katastru nemovitostí. Doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem, aby všechno bylo tak, jak býti má a nemohly následně (např. v dědickém řízení) vzniknout žádné problémy. Doufám, že i ohledně finančních darů vašim sourozencům byly sepsány řádné darovací smlouvy!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radek Kalivoda, 14.1. 2008

Dobrý den,
Můj otec mi daroval před osmi lety dům.Teď můj otec zemřel a mí bratři přišli se závětí, že jim otec dům před šesti měsíci odkázal. Je možné odkázat jinému již darovanou věc?

Předem děkuji, Radek Kalivoda.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je otázkou, zda byla darovací smlouva ve váš prospěch řádně zapsána do katastru nemovitostí. Jestliže ano, pak jste a zůstáváte vlastníkem nemovitosti vy a žádná pozdější závěť na tom nemůže nic změnit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavlína Homoky, 13.1. 2008

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Četla jsem, že od 1.1.2008 jsou příbuzní v řadě přímé osvobozeni od darovací daně. Je ale možné darovat nemovitost, která je zatížena zástavním právem a je na ní věcné břemeno? Manželova maminka by chtěla přepsat rodinný dům na něj, nebo naše dítě.Ale tato nemovitost je zastavěna v úvěru a je na ní věcné břemeno, lze to tedy? A lze darovat nemovitost i nezletilému dítěti?

Předem moc děkuji za odpověď, s pozdravem, Pavlína Homoky.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I nemovitost zatíženou zástavním právem a věcným břemenem lze prodat i darovat. Nemovitost lze darovat i nezletilému, kterého zastupuje buď zákonný zástupce nebo opatrovník ustanovený soudem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soňa Remsová, 13.1. 2008

Dobrý den,
musím platit daň z převodu nemovitosti pokud jde o prodej za účelem stěhování a dojde obratem ke koupi nového bytu?

Děkuji za Vaši odpověď, Soňa Remsová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Od platby daně z převodu nemovitosti nemůžete být osvobozena. V případě, který popisujete budete osvobozena od platby daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Otte, 13.1. 2008

Dobrý den,
jsem vlastníkem nemovitosti - rodinný dům se zahradou. Chtěl bych své přítelkyni darovat ideální polovinu této nemovitosti. Nemovitost není zatížena žádnými věcnými břemeny, zástavními právy ani hypotéčním úvěrem. Můžete poradit, jakým způsobem postupovat.

Předem děkuji za odpověď, Tomáš Otte, Brno.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K uvedenému úkonu je třeba sepsat darovací smlouvu (doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem) a nechat si udělat znalecký posudek o ceně nemovitosti, který je nutný k daňovým účelům.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otakar Šebek, 13.1. 2008

Dobrý den,
Chtěl bych darovat část nemovitosti konrétně celé podkroví rodinného domku své vdané dceři. Mohu to učinit tak, že napíši darovací smlouvu, ve které uvedu, že daruji podkroví rodinného domu o výměře -- zde uvedu výměry místností, dále uvedu, že část nemovitosti daruji za účelem zřízení samostatné bytové jednotky se samostatným vchodem, kanalizací, elektřinou, vytápěním a že opravy a údržbu společných částí budeme hradit společně. Lze takto formulovat darovací smlouvu?

Děkuji, Otakar Šebek.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro uvažované darování části nemovitosti doporučuji nechat si sepsat darovací smlouvu advokátem či notářem - pro amatérské sepisování je trochu složitější, než si představujete a než vám v této "odpovědně" mohu popsat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena M., 10.1. 2008

Dobrý den,
jsem majitelkou bytu v osobním vlastnictví. S přítelem plánujeme společné bydlení v tomto bytě a následnou rekonstrukci na které se budeme podílet společně. Chci se zeptat jak jde zajistit než dojde ke svatbě, aby měl přítel jistotu, že jej nemohu z bytu jen tak vykázat a také aby měl určitý podíl na bytě, ale zároveň abych neztratila možnost o bytě rozhodovat sama. Mám tím na mysli nějakou smlouvu apod.

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Alena M.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě bude asi jedinou možností sepsat a uzavřít s přítelem nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Pašek, 8.1. 2008

Dobrý den,
prodávám byt OV, který nevlastním dva roky. Je mi známo, že při investování, zisku z prodeje, do dalšího bydlení jsem osvobozen od daně z příjmu. Lze tímto příjmem jednorázově splatit hypotéční úvěr, který vznikl před nabytím zmíněného bytu.

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Jan Pašek.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jak užijete příjem z prodeje bytu je pouze na vás, můžete jím tedy uhradit i předchozí hypotéku. Tím ovšem není splněna podmínka osvobození od daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.Melicharová, 7.1. 2008

Vážená paní doktorko,
mám na Vás otázku ohledně rozparcelování pozemku. Jeden z našich sousedů dělá naschvály a při jakémkoliv souhlasu k naší, třeba i byť drobné stavbě, se vyjadřuje záporně. Abychom nemuseli neustále protahovat každé povolení, bylo nám doporučeno, abychom si rozparcelovali pozemek, tak aby stavby o které budeme žádat, byly na parcele, která nesousedí s tímto problémovým sousedem. Znamenalo by to, udělat rovnoběžnou hranici s původní hranicí našeho pozemku, třeba o 20cm hlouběji do našeho pozemku. Pak by tento nově vzniklý proužek pozemku, odděloval stávající stavební parcelu od našeho problémového souseda. Tím by jsme se stali sami sobě sousedem a mohli by jsme si povolení pro stavbu z této naší jižní části parcely povolovat sami sobě. Chtěla jsem se tedy zeptat, zda-li se dá tímto způsobem vyřešit jednou pro vždy tento sousedský spor. Jestli můžeme být majiteli zase všichni, jako jsme na našem stávajícím pozemku, nebo jestli to musí být někdo jiný (rodič), protože třeba povolení sami sobě dávat nemůžeme.

Děkuji moc, moc za odpověď, R.Melicharová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rada, která vám byla poskytnuta, je věru báječná! Pro naprostou jistotu bych doporučovala prodej tohoto pruhu např. rodičům. Tím by byl problém opravdu jednou pro vždy vyřešen.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Skalický, 7.1. 2008

Dobrý den,
bydlíme v Praze v činžovním domě s reg. nájemným, který vlastní skupina majitelů. Rádi bychom se na neurčitý čas přestěhovali na chalupu a náš byt (dekret na dobu neurčitou) pronajímali - abychom nájem v době naší nepřítomnosti nemuseli platit. Pakliže náš záměr majitelům oznámíme, mohou nám v pronajímání dalším osobám zabránit? Pokud ano, za jakých podmínek. Pokud nebudeme byt cca 2 roky obývat, mohou dekret zrušit?

Děkuji mnohokrát, Marta Kračková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi zamýšlený postup hrozí výpovědí z nájmu bytu, protože dává tušit, že máte k dispozici jiné (vlastní) bydlení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radka Čermáková, 7.1. 2008

Dobrý den paní doktorko,
můj dotaz bude asi dost hektický. Má tchýně má pronajmutý rodinný domek, poslední smlouvu, kterou od majitelky domu má je ze dne 1.6.2001 s tím, že nájemné je 800,-Kč. Od té doby však mamince bylo nájemné několikrát zvýšeno bez předchozí domluvy, bez nové smlouvy, prostě jen ústně. Poněvadž mamince je 80 let, nájemné zaplatí, i když nyní už platí 2000,-Kč holé nájemné za rodinný domek o velikosti 3+1, kde je topení na uhlí, pouze studená voda. Dnes jsem vše konzultovala s advokátem, který mi sdělil, že v rodinném domku se nájemné nezvyšuje, což jsem ale nikde na internetu nenašla, ani jsem nenašla žádný zákon, kde bych si toto přečetla. Mohla by jste mi, prosím, poradit, jak má tchýně postupovat? Přijde mi, že se paní majitelka na mamince pouze obohacuje.

Děkuji za odpověď, Radka Čermáková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jednostranné zvyšování nájemného z rodinného domku bez toho, aniž by to umožňovala nájemní smlouva, opravdu není možné. Doporučuji přečíst řádně nájemní smlouvu - je totiž možné, že obsahuje tzv. inflační doložku, na jejímž základě se nájemné každý rok zvyšuje o příslušnou míru inflace.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan, 7.1. 2008

Dobrý den,
Vážená paní doktorko potřeboval bych radu a měl bych na Vás následující dotaz. Od roku 1980 bydlím v bytovce v nájemním bytě jehož majitelem je OÚ a k trvalému pobytu jsou zde mimo manželky hlášeni i moji dva synové z prvního manželství ve věku 27 a 24 let. S těmito jsem se v minulých letech dostal do konfliktu vzhledem k jejich způsobu života (páchání tr. činnosti, soudně trestáni apod.) a oba dva se prokazatelně již od roku 2000 v našem bytě - místě bydliště nezdržují, nemají zde žádné osobní ani jiné věci, o jejich pobytu nám není nic známo a s těmito neudržuji žádné styky ani oni s námi. V současné době nám OÚ nabídl byt k prodeji do osobního vlastnictví a proto bych se chtěl zeptal, zda v případě, že byt s manželkou koupíme, jak to bude s trvalým bydlištěm synů, kteří jsou zde hlášeni defakto formálně, zda eventuelně nevznikne těmto nějaké právo na byt a jak postupovat, když nechci, aby byli nadále na naší adrese přihlášeni k trvalému pobytu v souvislosti s koupí a převodem bytu do osobního vlastnictví.

Přeji Vám krásný den a předem děkuji za Vaši odpověď, M i l a n .

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě doporučuji požádat příslušný obecní úřad o zrušení trvalého bydliště synů ve vašem bytě. Bude to ve všech směrech pro vás ochrana do budoucnosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Podhrázský, 4.1. 2008

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu. Situace se má následovně. Vlastním stavební pozemek, k němuž je přístup příjezdovou cestou ve spoluvlastnictví se sousedem, každý vlastní ideální 1/2. Chci si vzít hypotéku na budoucí dům na tomto pozemku a ručit tímto pozemkem. V návrhu smlouvy od banky je jako zástavce uveden i soused s podílem 1/2. Je takto navržená smlouva v pořádku a je to nezbytně nutné? Myslím si, že by se asi žádnému sousedovi moc do podpisu smlouvy, kde bude uveden jako zástavce pozemku, nechtělo, neboť bude mít obavy, aby nepřišel o pozemek.

S pozdravem, Podhrázský Michal.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Smlouva s uváděným obsahem je zcela v pořádku - podílové spoluvlastnictví přístupové cesty v ní musí být uvedeno, tedy i skutečnost, že zástavcem nejste vy sám, ale i soused svým podílem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcela Szabová, 3.1. 2008

Přeji krásný večer,
mám velkou prosbu o radu, bydlíme v panelovém domě v bytě 2+kk. Byt je psaný na maminku mého manžela, ale ta již tady nebydlí je odhlášená, smlouva je na dobu neurčitou, jsme tady přihlášeni i s dvěma dětmi, může smlouva přejít na manžela za stejných podmínek, nebo nám pronajímatel může dát smlouvu na dobu určitou. Chtěli jsme si byt vyměnit za větší se sousedem, který žije sám v 3+1, ale majitel nám nabídl na dobu určitou s vysokým nájemným. Dočetla jsem se, že by nám to měl vyměnit za těch samých podmínek, co jsme měli předtím je to pravda?

Děkuji mockrát za odpověď, Marcela Szabová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je nájemní smlouva dosud vedena na manželovu maminku, pak sami s bytem nemůžete žádným způsobem disponovat. Ze všeho nejdříve musíte požádat o přechod nájemního práva k bytu. Pokud budete splňovat všechny požadavky zákona stanovené pro přechod nájmu, nájem na vás přejde za zcela stejných podmínek, jaké má v nájemní smlouvě dosavadní nájemnice. S možnou následnou výměnou bytu je to už trochu složitejší, protože při výměně jde o dohodu dvou stran, z nichž každá může mít zcela jiné představy a požadavky.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Nováková, 3.1. 2008

Vážená paní doktorko,
dostali jsme před dvěma lety od tchýně chalupu a nějaké pozemky. Na dvou z našich pozemků, kultury orná půda, postavilo bývalé družstvo prasečák. Vzhledem k tomu, že máme malou zahradu a tyto dvy pozemky jsou u cesty na dohled od obce, rádi bychom si část oplotili a založili zde sad a zahradu. Nejsme však schopni se dohodnout s majitelem budovy, jak tento stav vypořádat. Družstvo neexistuje, následník družstva je v konkurzu a správce konkurzní podstaty se s námi odmítá bavit. Katastrální úřad změnil v roce 2003 ornou půdu pod stavbou na stavební parcelu a na dotaz proč, nám udělal písemnou přednášku o kolektivizaci, ale kdo a proč zažádal o změnu kultury, to jsme se nedověděli. Stručně: máme pozemek, který chychom rádi oplotili a využili a na pozemku cizí stavbu, o které s námi nikdo nechce jednat. Myslím, že jsme vyčerpali všechny naše možnosti, jak se dohodnout, ale zcela bez úspěchu. Nevíme, jestli se obrátit na radu k advokátovi (pokud ano, kde najít toho správného?), nebo podat přímo žádost k soudu (v tom případě žádat o co a jak?).

Děkujeme za odpověď, s pozdravem Helena Nováková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S tímto problémem je opravdu třeba obrátit se na advokáta, nejlépe se specializací na občanské právo, kterého lze najít jednak na internetu, případně přes Českou advokátní komoru. Vybraný advokát vám poradí, co a jak dál, včetně sepsání příslušné žaloby a zastupování před soudem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Valachová, 3.1. 2008

Dobrý den,
Jsem v podnájmu, musím přispívat do fondu oprav nebo tato povinnost připadá majiteli bytu? Děkuji moc, neptala bych se, kdyby nešlo o víc než 1000,-Kč.

Hezký den a děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Do fondu oprav je povinen přispívat vlastník bytu. Nicméně - pokud se tak dohodnete, nebo máte-li tak uvedeno v podnájemní smlouvě, může na vás jako podnájemníka tuto povinnost přenést, ale vždy jen na záklaldě vzájemné dohody.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

René Draštata, 18.12. 2007

Dobrý den,
máme se synem napůl dům (po smrti manželky), ve kterém ale bydlí pouze syn s družkou, jejím synem (18) a jejich společným dítětem (3měsíce) a obývají i mou část domu. Tento stav trvá již 4 roky, po celou tuto dobu bydlím u své partnerky. Chování synovy družky k nám nám znemožnilo, abychom se nadále navštěvovali a abych občas vůbec mohl strávit čas i doma. Navrhl jsem synovi dohodu, dle které bychom dům prodali a každý si pořídili vastní bydlení. To odmítl. Požádal jsem o zrušení spoluvlastnictví soudní cestou, to však trvá dlouho, spis je stále u soudce. Nevím, jak nejlépe a nejrychleji vyřešit kauzu, je mi 63 let a čas je proti mně, mám dotaz, zda lze prodat svou polovinu domu třetí osobě, či realitní kanceláři, bez svolení spoluvlastníka.

Děkuji, René Draštata.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel vás nepotěším - budete muset vyčkat rozhodnutí soudu. Bez souhlasu spoluvlastníka, případně nahrazeným rozhodnutím soudu, nelze nemovitost prodat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka D., 14.12. 2007

Dobrý den,
můj otec je majitel domu na Vinohradech. V domě je nájemník, který se oženil a jeho žena má byt v osobním vlastnictví v Mělníce, který pronajímá a u nás bydlí za regulované nájemné. Vzhledem k tomu, že se nám narodilo druhé dítě a bydlíme v 1+1 bychom chtěli nájemníka vystěhovat a nastěhovat se do tatínkova domu. Nájemník nechce o ničem takovém slyšet, chce odstupné vyšší než milion a ještě k tomu jiný byt 2+1 (nechce za žádnou cenu odejít). Je nějaká cesta, jak ho vystěhovat? Má právo na náhradní byt, pokud jeho žena vlastní byt (který je menší, než stávající)?

Předem moc děkuji za odpověď, Šárka D.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jsou-li věci tak, jak uvádíte, to znamená, že váš nájemník, resp. jeho manželka, má vlastní byt, pak máte právo dát mu z tohoto důvodu výpověď z nájmu. Předem ovšem doporučuji konzultaci s advokátem, který po posouzení všech skutečností poradí přesně, jak to udělat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Rufert, 14.12. 2007

Vážená paní doktorko,
Potřeboval bych radu v otázce řešení ideální poloviny. Konkrétně jde o tento případ. Byly dvě sestry, kterým otec přepsal nemovitost. Každá ze sester svou část (polovinu) nemovitosti přepsala na své dítě. V současnosti jsou 2 majitelé: bratranec a sestřenice. Bratranec vlastní byt v prvním patře, sestřenice byt v přízemí. Zbytek – tedy půda, chodba, sklep a dvůr se dělí ideální polovinou. Bratranec má zájem dohodnout se sestřenicí na tom, že by se společné prostory, konkrétně půda a sklep, rozdělily tak, že by si bratranec vzal půdu a sestřenice sklep. Jak se toto dá řešit, když to nejde domluvou?

Děkuji, s úctou, Michal Rufert.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud spoluvlastníci nejsou schopni dohodnout se na užívání společných prostor, pka nezbývá, než domáhat se rozhodnutí soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radek Hrcek, 12.12. 2007

Dobrý den,
Chystám se pronajmout byt v osobním vlastnictví bez písemné smlouvy, jen na základě ústní domluvy. Rád bych věděl, jestli v tomto případě vzniká jakékoliv riziko, popř. jestli nájemníkovi vznikají stejné právní nároky a povinnosti, jako u písemné smlouvy. Jsme domluveni i na případném vypracování písemné smlouvy s určenýma podmínkama, ale snažíme se domluvit tzv."mezi džentlmeny". V čem je riziko takovéto domluvy?

Děkuji Radek Hrcek

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rizika pouze ústní dohody o nájmu jsou příliš velká a četná na to, aby byla vůbec v úplnosti popsatelná. Doporučuji smlouvu písemnou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Kurnik, 10.12. 2007

Dobrý den.
Potřeboval bych radu ohledně trvalého bydliště. Jsem majitelem bytu v osobním vlastnictví. Nemám zde ale trvalé bydliště. Chtěl bych sem přihlásit přítelkyni. Otázka zní - jaký by měla právní vztah k bytu po případném rozchodu? Musel bych ji hledat náhradní bydlení? Je lepší si sepsat nějakou smlouvu nebo stačí ústní dohoda?

Moc děkuji za odpověď, s pozdravem Miroslav Kurnik.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pouhým přihlášením, byť i trvalého bydliště do vašeho bytu přítelkyně nezískává vůči bytu žádné nároky, a to ani na náhradní bydlení v případě rozchodu. Nárok na náhradní bydlení by získala jedině v případě, že byste s ní uzavřel nájemní smlouvu k bytu na dobu neurčitou a následně jí ze zákonem stanovených důvodů dal z nájmu výpověď. Není tudíž třeba nic sepisovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.Raslová, 9.12. 2007

Děkuji za odpověď. Měla bych ještě jeden dotaz. Kamarádka žije se svým přítelem v domě, který je její. Přítel má ale u ní nahlášen trvalý pobyt. Teď by chtěla dům prodat, s přítelem se rozejít. Musí mu hledat jiné bydlení, když tam má trvalé bydliště?

Děkuji, Raslová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Povinnost zajištění náhradního bydlení by přítelkyně měla jen tehdy, pokud by s přítele měla uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, z níž by mu dávala výpověď. I to jen v zákonem stanovených případech. Pouhé trvalé bydliště žádný nárok na náhradní bydlení nezakládá.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.Raslová, 9.12. 2007

Pani doktorko, prosím o radu.
U chalupy vlastníme necelý hektar neoplocené louky. Mistní zemedělec, který má okolní louky v pronájmu, nám louku vždy poseká a vezme si seno. Chtěl od nás louku odkoupit, ale neprodali jsme. Přesto dál louku seká. Nám to nevadí, ale nemůže se stát, že by si na ni mohl dělat takzvané vydržovací právo? Máme udělat nějaká opatření ?

Děkuji za odpověď, Raslová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tzv. vydržení předmětného pozemku sice dojít nemůže (soused ví, že popsaným způsobem zachází z cizím pozemkem), nicméně by byla lepší a jistější situace pro obě strany, kdybyste spolu uzavřeli dohodu o užívání pozemku, ať už za úplatu nebo bezúplatně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kobert, 3.12. 2007

Dobrý den,
máme prosím Vás problém. Realitní kancelář nabízela družstevní byt. Makléř nám předložil nabídku, která se skládala z ceny za převod práv a povinností a z anuity. Makléř nás ujišťoval, a opakovaně, po našich neustálých dotazech, zda sumy jsou koncové, že anuita je celková suma, která každou další splátkou ubývá a že to prostě tak je. Bohužel jsme po podepsání smlouvy o převodu s předchozím nájemcem, pak na družstvu zjistili jinou pravdu, že anuita nebyla anuitou, ale úvěr, kde nebyl zahrnut úrok z hypotečního úvěru. Tím pádem je celková cena o cca 350.000,-Kč vyšší než bylo RK uváděno v nabídce - můžeme to doložit, jak jsme to dostali od makléře na schůzce - vytištěné z netu. Co máme dělat? Lze se bránit? Na RK jsme uplatňovali slevu ve výši toho rozdílu, ale odmítají s námi cokoliv řešit a tvrdí, že chyba je na naší straně, že oni chybu neudělali. Prosím poraďte nám. Jen dodávám, že když jsme to zjistili, pozastavili jsme část platby, dokud se to nevyřeší. RK jsme to písemně oznámili, i pak naši žádost o slevu a již je to tři týdny a RK nám oficiálně nic nesdělila, jen mailem nám řekli, že chybu neudělali, že máme ihned sumu doplatit atd... Poradíte nám?

Děkujeme.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S touto věcí doporučuji co nejrychlejší poradu s advokátem. Tímto "dálkovým" způsobem mohu poradit jen ryze obecně, protože neznám celý obsah příslušných smluv a dalších dokladů. Z toho, co uvádíte lze soudit, že RK vám neposkytla před podpisem smlouvy takové informace, jaké byla povinna poskytnout, což by pro vás mohl být důvod k odstoupení od smlouvy. Ale znovu zdůrazňuji - poraďte se s advokátem. Teprve při znalosti všech skutečností a okolností případu lze učinit konkrétní závěr.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Hejkalová, 1.12. 2007

Dobrý den,
existuje nějaká právní ochrana spotřebitele, která by zajistila rovnoprávný vztah mezi kupujícím a prodávajícím (investorem)? Máme zájem o koupi nového bytu, ale nedaří se nám dohodnout s investorem znění budoucí kupní smlouvy. Je nevyvážená, především v oblasti smluvních pokut a odstoupení od smlouvy. Zatímco prodávající se zavazuje pouze k nízké smluvní pokutě, kupující je ve velmi nevýhodné pozici. Přístup investora je v podstatě takový, že pokud nemáme zájem na tuto smlouvu přistoupit, nemusíme byt kupovat. Byla již složena rezervační záloha.

Děkuji za radu, Eva Hejkalová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jsou - bohužel - situace v životě lidském, kdy nezbývá, než uzavřít i hrubě nevýhodnou smlouvu. Na druhé straně už - díky bohu - máme v občanském zákoníku ustanovení o spotřebitelských smlouvách (mezi něž ta vaše patří), a která umožňují dovolat se soudní cestou možnosti odstoupení od takové "ďábelské" smlouvy, případně její neplatnosti. Uzavření takové smlouvy v sobě ovšem nese riziko, že se ani přes jasné znění příslušných ustanovení zákona nemusíme dovolat spravedlnosti. A k úpravě navrhované smlouvy tak, aby byla jak v souladu se zákonem, tak i vaší vůlí a přáním nedonutí protistranu prostě nic.

Tak vám přeji hodně štěstí a krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...