Právní poradna


Otázky a odpovědi - archiv [14] - 1.5.2008 - 28.5.2008:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09

Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


Právní poradce Mgr. Michal Müller odpovídá na Vaše otázky od 1.5.2008 do 28.5.2008:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohanková 28.5. 2008

Dobrý den,

s bývalým manželem jsem byla členkou bytového družstva. Po rozvodu jsem se znovu provdala a můj současný manžel se nastěhoval do bytu ke mě. Na družstvu jej zapsali jako spolubydlící osobu. Teprve poté došlo s bývalým manželem k dohodě ohledně členství v družstvu, výlučným členem družstva jsem se stala já. Zajímá mě, zda se můj nynější manžel stal společným členem družstva a současně společným nájemcem nebo se stal jen společným nájemcem okamžikem naší svatby s nárokem na náhradní byt v případě rozvodu?

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Váš nový manžel není společným členem družstva, pokud jste byla členkou družstva již před svatbou, svědčí mu ovšem nájem, který se Vám stal společný okamžikem uzavření manželství, případně později pokud by jste nabyla členská práva výlučně vy později.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagmar Vítková 28.5. 2008

Dobrý den,

u domu využíváme zahradu, nyní při plánované dostavbě jsem zjistila, že část zahrady není v mém vlastnictví, ale města. Dřívější družstvo Jednota část zahrady od nás odkoupilo a později asi prodalo městu, já ale žila v doměmí, že hranice pozemku je dál. Můžete mi poradit, jak mám v tomto případě postupovat? Jde o pozemek o velikosti cca 650m2, s příjezdovou cestou vedený jako zahrada, který využíváme už cca 30let.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, při posouzení možnosti vydržení je podstatné jestli jste nemovitost měli ve svém "oprávněném držení", pokud ano, pak by jste byli schopni po deseti letech žádat nabytí do svého vlastnictví z titulu vydržení. Takovýto případný návrh z Vaší strany posoudí soud.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Erazim 28.5. 2008

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o radu. S přítelkyní plánujeme koupit pozemek pro stavbu rodinného domu. Nemáme peníze v hotovosti, proto budeme nákup řešit prostřednictvím úvěru ze staveb. spoření přítelkyně. Představujeme si to tak, že já budu přítelkyni na splátky úvěru přispívat 1/2. Výstavbu rodinného domu bychom financovali z prodeje mého bytu. Předpokládám, že do výstavby domu by přítelkyně neinvestovala, tudíž dům by patřil mě. Požádal bych Vás o radu, nebo názor, zda je toto dobré řešení, či ne? Byl jsem z více stran varován, že v případě, že bychom se s přítelkyní v budoucnu rozešli, může být vypořádání za pozemek poněkud problematické. Jde toto podchytit nějakou smlouvou? Mohu postavit dům na pozemku, ač nejsem majitelem pozemku? Děkuji za odpověď, případně za nastínění vhodného řešení nákupu pozemku a stavby domu.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, případné vyrovnání může být skutečně problematické. Navíc podle uvažované novely zákona týkající se zápisu vlastnických práv k nemovitostem bude jako vlastník nově zaevidované stavby vlastník pozemku, v jiných případech bude muset být vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby upraven zvláštní listinou. Řešení, které se nabízí, je aby každý z Vás nabyl vlastnictví k ideální polovině pozemku i budovy a zároveň využít služeb advokáta nebo notáře a spolu s přítelkyní uzavřít dohodu, která by upravovala vzájemné majetkové vypořádání pro případ rozchodu (jelikož rozchod nelze právně definovat, šlo by o vypořádání spoluvlastnického podílu na návrh účastníků nebo jednoho z účastníků smlouvy), nebo obdobnou smlouvou vypořádat do budoucna spoluvlastnictví pozemku.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljuševičová 28.5. 2008

Dobrý den.

Mám jednu otázku.Jsme vlastníky bytu,který chceme prodat..Uzavřeli jsme zprostředkovatelskou smlouvu s jistou realitní kanceláři.Smlouva je na dobu určitou.Dohodli jsme se na částce za kterou se byt bude nabízet.Nabídka je i na internetu.Po týdnu jsme s manželem zjistili,že cena je snížená.Nikdo nás o tom neinformoval,což ze smlouvy jasně vyplývá,že musíme být o takových krocích informování.Zhruba za dalších 14 dnů se částka v nabídce opět snížila.Náš makléř si s námi dohodl schůzku,tak jsme čekali,že to zřejmě chce s námi prodiskutovat.Jenomže se nedostavil a omluvil se,že měl nehodu.Ozval se po dalším týdnu s tím,že bude první prohlídka našeho bytu.My čekali a nikdo nepřišel.Dnes je to 14 dnů a my nemáme žádné informace.Vzhledem k tomu,že byt chceme prodat rychle,napsali jsme výpověď pro porušení podmínek,jež jsou uvedené ve smlouvě.Výpověď však nikdo nepřebral a na poště do dnešního dne nikdo nevyzvednul. Zajímá mě,zdali naše výpověď může být brána jako za doručenou a my můžeme začít opět s prodejem bytu.Máme obavy,aby jsme byt nenabízeli a RK po nás nepožadovala 80000kč provize.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, tento případ je těžké posoudit bez prostudování Vaší smlouvy, nicméně je možné se soustředit na několik obecnějších bodů: 1) Smlouva je na dobu určitou, nezanikla již platnost uplynutím času? 2) Jedná se o smlouvu tzv. "exkluzivní" nebo tzv. "neexkluzivní"? Tedy vyplývá ze smlouvy Váš závazek po dobu platnosti této smlouvy neuzavřít stejnou nebo obdobnou smlouvu s jinou RK, popřípadě byt nenabízet sami? 3) Jestliže realitní makléř uzavře rezervační smlouvu se zájemcem na Váš byt, a podmínky této smlouvy (cena) budou v rozporu se zprostředkovatelskou smlouvou, nemusíte na další jednání se zájemci reflektovat. Ve věci nepřebraného dopisu s výpovědí smlouvy: v tomto případě ze zákona fikce doručení bohužel neplatí, pokud není ve smlouvě sjednána, ale pokusil bych se výpověď doručit přímo, popřípadě bych se obrátil na nadřízené Vašeho makléře, anebo (jedná li se o realitní kancelář) bych doporučený dopis adresoval společnosti, nikoli makléři.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavla M. 28.5. 2008

Dobrý den,

měla bych na vás dotaz.Před několika lety my můj otec nechal přepsat družstevní byt na mě.V bytě jsem bydlela ja,můj otec a sestra.Teď jsme obě vdané,ja bydlím v bytě sestra si koupila svůj byt a otec také bydlí jinde.Chceme tento byt prodat a má sestra pomě chce polovinu z prodeje.Má na to nárok,nebo jí nemusím vyplácet?

Předem moc děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, pokud otec opravdu byt převedl na Vás, a nebyla sepsána žádná jiná dohoda o případném vyrovnání při prodeji pak žádný nárok nemá.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Zemanová 15.5. 2008

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o radu. Po mamince jsem zdědila jako jediný dědic právo k užívání družstevního bytu. V současné době jsem vdaná, s manželem žijeme v rodinném domě, jehož jsme vlastníky, a kde jsme oba trvale hlášeni. Protože manželství vede k rozvodu, ráda bych se do zmíněného družstevního bytu odstěhovala. Zajímá mne, zda uzavřením nové smlouvy s družstvem ještě za trvání současného manželství (a to i v případě dědictví), vznikne i manželovi právo na společný nájem, užívání bytu i společné členství v družstvu, jak bylo uvedeno v původní smlouvě, kterou maminka uzavřela.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, domnívám se že z titulu dědictví budete členem družstva pouze vy, nicméně Vám vznikne společný nájem na jehož základě bude manžel byt oprávněn užívat, po rozvodu tento společný nájem zanikne a Váš manžel bude muset odejít.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Řehořková15.5. 2008

Dobrý večer,

bydlíme v pronajatém bytě rodinného domku.Můj dotaz se týká antény,kterou máme umístěnou na střeše tohoto domu. Protože nám nešla televize,poprosili jsme majitele,zda můžeme na střechu,kvůli opravě antény.On nám to nedovolil a ohrazoval se tím,že ze stěchy neplatíme nájem,takže bychom tam anténu v podstatě ani neměli mít.Má na to právo?Je možné,aby po nás chtěl také nájemné,za umístění antény na střeše?A může nám znemožnit přístup k ní?

Moc vám předem děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží na skutečnosti máte-li pronajatý celý dům či pouze konkrétní byt v domě, což z Vašeho dotazu není zcela jasné. Bohužel co se týče případných úprav (nevím nakolik by Vámi zmíněné umístění bylo stavebně náročné) musíte mít souhlas majitele.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Rozehnalová15.5. 2008

Dobrý den,

mám dotaz týkající se možnosti získat kompenzaci za zhoršené životní podmínky vzniklé v okolí našeho domu. V ulici probíhá podzemní stavba, která svým provozem (hluk, prach, otřesy) zhoršuje kvalitu bydlení, současně kvůli této stavbě nelze provádět žádné úpravy na domě. Stavební firma vzhledem k povaze stavby (tunel) sleduje statiku domů, což například obnáší pravidelné návštěvy měřičů, tedy další zásahy do soukromí. Je možné požadovat za tyto zhoršené podmínky bydlení způsobené stavbou, kterou provádí město, náhradu jakým způsobem?

Děkuji mockrát za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, toto záleží na Vaší vzájemné dohodě, zpravidla se obdobné podmínky dojednávají na počátku kdy stavebník žádá o stavební povolení, v tuto chvíli již mnoho prostoru na jednání nevidím, pokud Vám samozřejmě stavbou nevznikla nějaká konkrétní škoda, jejíž náhrady by jste se mohla domáhat.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Tichý15.5. 2008

Přeji dobrý den,

prosím o radu týkající se vyklizení bytu po úmrtí nájemníka. Celá záležitost je složitější, protože se týká rodinných vztahů a nechci využít služeb právníka. Jak mám jako majitel bytu postupovat, když pozůstalý byt odmítají vyklidit? Mám jim nejdříve poslat písemnou žádost s upozorněním, že bude vyklizení provedeno na jejich náklady? V případě, že nebudou reagovat jak tyto náklady na nich uplatním?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, no již teď služeb právníka využíváte. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci, nemá-li někdo z pozůstalých nárok na přechod nájmu, pokud nikoliv a nevyklidí byt dobrovolně pak Vám nezbývá než podat návrh na vyklizení a případné náklady s tímto spojené po nich vymáhat soudní cestou.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Válková 15.5. 2008

Dobrý den,

můj bratr se rozhodl darovat (přepsat ) svůj movitý i nemovitý majetek na moji dceru ( jeho neteř). Na tuto nemovitost má úvěr, který bude ještě delší dobu splácet. Jelikož nechce, aby dědily jeho děti rozhodl se jednat takto. Chtěl by to vyřešit tak, aby neteř mohla disponovat a rozhodovat s touto nemovitostí až po jeho smrti. Do té doby, aby veškerá zodpovědnost za tuto nemovitost byla na něm. Nechce, aby neteř s tím měla jakékoliv starosti, či problém. Měl by v nemovitosti doživotní bydlení se vším. Dále bychom chtěly vědět jak je to s úvěrem. zda i přes to, může nemovitost darovat. prosím o radu, jak postupovat, popřípadě o vzor smlouvy k darování nemovitosti s věcný břemenem za podmínek které jsem již popsala.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, bohužel drobné poradenství v rámci této poradny neobnáší poskytování a zpracovávání podkladů. Z dotazu jsem nepochopil zda-li je vaše dcera již zletilá, pokud ne výrazně by to komplikovalo situaci. nemovitost se dá darovat s tím, že v ní bude zřízeno věcné břemeno doživotního užívání, nicméně pokud je zatížena zástavním právem toto přejde i s nemovitostí, a pokud nebude spláceno bude se banka hojit z oné nemovitosti. co se týče nakládání s nemovitostí, pokud ji jednou Váš Bratr daruje nemůže si ponechat dispoziční právo, to náleží vlastníku nemovitosti.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Hromada15.5. 2008

Dobrý den,

v blýzké budoucnosti bychom si chtěli postavit dům, ale na místě pozemku stojí starý dům. Chci se zeptat ohledně demolice starého domu zřejmě je nutné mít nějaké povolení o demolici, proto bych se chtěl zeptat kde takové povolení můžu získat a taky v jaké peněžní výši se pohybuje takové vystavení?

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, obraťte se na příslušný stavební úřad pro zjištění konkrétních podmínek.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jiří Šinogl 15.5. 2008

Dobrý den,

jsem členem bytového družstva a na poslední schůzi členů našeho domu jsme se rozhodli převést naše byty do osobního vlastnictví. V současné době máme dům po rekonstrukci a naše rekonstrukce z programu "Panel" stála 10 milionů korun. Chtěl bych se zeptat jaký je nejvhodnější způsob postupu v tomto převodu kdy chtějí své byty převést všichni družstevníci. Je vhodnější využít služby právní, či nechat tuto operaci na družstvu? Dále, jakým způsobem je možno převést dluh vůči družstvu, zda se budeme muset vyplatit každý individuálně, či se dluh převede na nově vzniklé společenství vlastníků jednotek a tento si můžeme dále splácet z našeho fondu oprav, který toto pokrývá? Nepřijdeme o dotace z programu "Panel"? Anuitu mají všichni vlastnící splacenu, máme pouze dluh vzniklý rekonstrukcí.

Předem Vám velice děkuji za radu.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, co se týče programu panel v tom vám opravdu nejsem schopen odpovědět, obraťte se na společnost která jej poskytuje. před převodem do OV musíte dům rozdělit na bytové jednotky, což se domnívám bez pomoci advokáta nebudete schopni udělat. K Vašemu dluhu, ten nelze převést na společenství vlastníků, nýbrž je nutné aby jste k němu přistoupili jednotlivě, toto je však třeba projednat s bankou která vám úvěr poskytla.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Přílučík15.5. 2008

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat jestli je legální sepsat smlouvu o prodeji bytu když...... Město prodává byty družstvu a já jsem jeho členem (ještě neproběhl převod) a já bych chtěl tento byt prodat. Je legální prodávat byt který ještě není v mém vlastnictví a mám od města pouze smlouvu o budoucím prodeji?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, netuším z vašeho vysvětlení zda-li se jedná o byt v osobním vlastnictví a budete-li jeho vlastníkem vy nebo družstvo, pokud budete vlastníkem vy nemůžete s nemovitostí disponovat pokud jste se nestal jejím vlastníkem, tedy nejdříve po podání návrhu na vklad kupní smlouvy z města na Vás. Pokud bude patřit družstvu a vy chcete převádět svá členská práva a povinnosti, ty převést můžete, je ovšem otázka zda-li je od Vás někdo koupí pokus nimi není spojeno právo nájmu konkrétního bytu, což nebudu minimálně do doby než město převede byt na družstvo.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukáš Knotek 15.5. 2008

Dobrý den,

prosím o radu v následujícím problému: Bydlíme v podnájmu v družstevní bytě a minulý měsíc se nám stala nehoda - uvolnilo se těsnění a protékal odpad u sprchy. Závady jsme si nemohli všimnout - byla skryta pod vanou a nešla nijak odhalit. Upozornil nás až soused z bytu pod námi, který přijel po týdnu domů a našel byt vytopený. Vznikla škoda, kterou chce zaplatit po majitelu bytu - nájemci. Ten chce však abychom škodu zaplatili my, jako podnájemce. Ve smlouvě se přitom píše, že podnájemce odstraní škody, které zavinil sám - což dle našeho názoru není tento případ, navíc veškeré zařízení v bytě, jako trubky, záchod atd. je ve špatném stavu a dle našeho názoru se jedná o odpovědnost nájemce. Nájemce rovněž nemá zaplacenou pojistku a dle jeho slov by i toto měla být naše starost, totiž abychom byt pojistili proti podobným nehodám. Prosím Vás o radu, zda lze v této věci jednoduše určit, na čí straně je tedy zodpovědnost.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, domnívám se že ve Vámi popsaném případě by povinnost uhradit škodu zůstala spíše na nájemci bytu, tedy družstevníkovi. Co se týče pojistky záleží na ujednání vaší podnájemní smlouvy.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jana Breznakova15.5. 2008

Dobrý den,

jsme vlastníkem poloviny nemovitosti. Další polovina je rozdělena na čtvrtiny a každá čtvrtina má jiného vlastníka.Jsme tedy tři vlastníci. Ráda bych mou polovinu prodala. V případě, že oba dva další vlastníci nebudou chtít nemovitost koupit, mohu ji nabídnout k prodeji někomu jinému? Dále se chci zeptat jak s prodejem postupovat, když nemovitost není zkolaudovaná. Je nutné, pokud chci svou polovinu prodat, zkolaudovat nemovitost a zapsat ji do katastru nemovitostí?

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, nemovitost můžete prodat někomu jinému, ale na základě předkupního práva máte povinnost ji před prodejem nabídnout ostatním spoluvlastník k odkoupení za stejných podmínek. Nemovitost můžete prodat i pokud zkolaudována není, nicméně jak záleží na skutečnosti je-li alespoň zapsána v katastru jako rozestavěná stavba. Fakt že zkolaudována není nicméně rozhodně snižuje kupní cenu.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simona Haasová 13.5. 2008

Dobrý den,

minuly rok jsem koupili stavebni parcelu, kterou vsak nemuzeme ani oplotit ani na ni zacit stavet, protoze k ni neni dořešena přijezdova cesta. Pozemek, kde bude prijezdova cesta patri obci. Obec vsak nechce zaplatit ani projekt ani vystavbu komunikace a argumentuje tim, ze komunikaci ma zaplatit prodavajici jednotlivych stavebnich pozemku od kterého obec pozemek koupila. Prodavajici vsak vystavbu komonikace zaplatit nechce a nuti majitele jednotlivych stavebnich pozemku, aby si vystavbu prijezdove cesty zaplatili sami i kdyz pred koupi pozemku o tom nebyla rec a v kupni smlouve take neni zminka. Musime prijezdovou cestu opravdu platit my, majitele stavebnich parcel? Pokud ne, kdo by mel projekt a celou vystavbu platit?

Dekuji za odpoved.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, bývá pravidlem, že v obdobných případech je již prodávajícím připravena rámcová dohoda s obcí o výstavbě sítí a komunikací, s tím že obec většinou tyto investice neplatí ale platí je zájemci o nové pozemky s tím, že je toto započítáno do kupní ceny, ta se pak skládá z kupní ceny za pozemek a za částku na příspěvek na výstavbu sítí a komunikací. V tuto chvíli se obávám, že pokud nemáte nikde zanesen závazek prodávajícího tyto práce provést a obec je není ochotna zainvestovat budete muset výstavby platit sami, nicméně vše závisí na konkrétních podmínkách prodeje při kterém jste pozemek koupili.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvárková Martina13.5. 2008

Dobrý den,

mám na Vás dotaz ohledně složení zálohy na koupi dr.bytu.S manželem jsme si vyhlédli byt ke koupi,jelikož původní majitelé po nás požadují zálohu-150.000Kč,prý aby mohli složit zálohu na dům,který budou kupovat,chceme se zeptat,zda-li se dá sepsat nějaká smlouva o předání této zálohy,abychom o ní třeba nepřišli?

Velice děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, dá se sepsat smlouva o smlouvě budoucí kupní na základě které příslušnou částku můžete vyplatit, doporučuji Vám nechat si takovou smlouvu sepsat advokátem.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martina Kasáčková13.5. 2008

Dobrý den,

můj otec má byt v osobním vlastnictví a chtěl by mi ho darovat s doložkou, že v něm může do smrti dožít. Můžete mi prosím poradit, jak máme při darování postupovat a jestli budu muset zaplatit darovací daň. Četla jsem, že v 1.linii je daň 0, ale jinde uváděli 1% do 100000 a nad 100000 potom 1,3%.

Předem děkuji za odpověď

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, plátce darovací daně u darování nemovitosti z rodičů na děti je od placení daně osvobozen. Postup je takový, že by jste měli sepsat darovací smlouvu, sjednat věcné břemeno na dožití pro vašeho otce a oboje podat do příslušného katastru nemovitostí. Dobré je si nechat takovouto smlouvu sepsat odborníkem.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drahuše Novotná13.5. 2008

Dobrý den,

vím, že se letošním rokem zjednodušilo a zlevnilo darování nemovitosti mezi členy rodiny. Před několika lety mi chtěl otec darovat byt v osobním vlastnictví, ale z katastru nám přišlo zamítnutí, protože chybělo Prohlášení vlastníka (je-li to správný název dokumentu). Naše Sdružení vlastníků nic takového nemělo a nám mezitím propadl znalecký odhad. Předpokládám, že tento odhad už nyní nepotřebujeme - jak je to s "Prohlášením vlastníka"?

Děkuji za laskavou odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, dnes pro podání daňového přiznání k dani darovací posudek nepotřebujete pokud je poplatník od daně darovací zcela osvobozen.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koutná 13.5. 2008

Dobrý den,

v srpnu 2007 jsme koupili hotovou novostavbu RD vč. pozemku. Teď po osmi měsících po nastěhování nám prodávající sdělil, že přes zahradu vede obecní vodovod a telekomunikační kabel, nemůžeme si tedy pořídit bazén do země, ani pevný plot.!!! Ve výpisu z katastru nemovitostí ani v mapách není o vodovodu jediný zápis. Prodávající byl prý ? obeznámen obcí (prodejce pozemků) až když byly domy dokončeny a nemá tuto skutečnost uvedenou v kupní smlouvě, pouze to, že pozemkem vede telekomunikační kabel, ale ani toto nám před prodejem nesdělil.Můžeme uplatnit nějaké právní nároky za znehodnocený pozemek ?

Děkuji předem za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, jedná se o právní vadu, s kterou pokud Vás prodávající neseznámil, můžete se domáhat náhrady škody, případně smluvní pokuty nebo odstoupení od smlouvy, vše záleží samozřejmě na faktu jak máte v kupní smlouvě upraveno prohlášení prodávajícího o tom, že nemovitost nemá žádné právní či jiné vady a jak je toto prohlášení ve smlouvě upraveno. Nicméně všechny tyto omezení se dají nějaký m způsobem řešit, konkrétní podmínky omezení výstavby plotu nebo bazénu, musí vyplývat ze smlouvy uzavřené s obcí nebo jiným oprávněným a původním majitelem pozemku, bylo by tedy dobré mít tyto podklady k dispozici.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holohlavská 13.5. 2008

Dobrý den,

s partnerem hodláme koupit byt do OV, s prodávajícím jsme sepsali předběžnou kupní smlouvu (listopad 07), ve které je zahrnuta částka, kterou po nás bude chtít prodávající do jednoho měsíce po podepsání kupní smlouvy převést na svůj účet,dále jsou v ní uvedeny rozměry bytu a také to, že se prodávající zavazuje provést rekonstrukci bytu (byt byl neobyvatelný),. Nyní je květen, kupní smlouvu jsme ještě nepodepsali, ale prodávající po nás náhle začal vyžadovat částku o 250tisíc vyšší, než ta kterou uvedl v předběžné kupní smouvě,prodávající do předběžné kupní smlouvy ani potenciální zvýšení částky neuvedl. Také nám ,,vyhrožuje", že na byt má několik různých zájemců, takže od koupě, pokud se nám zvýšení částky nelíbí můžeme odstoupit. Chci se proto zeptat, zdali po nás může požadovat zvýšenou částku.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží samozřejmě na konkrétních ustanoveních Vaší smlouvy, bez její znalosti se není možné zcela relevantně vyjádřit, nicméně, obecně platí, že pokud nemáte ve smlouvě zvýšení ceny sjednáno, není možné aby cenu jedna smluvní strana jednostranně navýšila.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie Macháčková 13.5. 2008

Dobrý den,

ráda bych se informovala, jak postupovat při koupi nemovitosti (pozemku), na kterou byl vydán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti. Kdo je v takovém případě majitelem pozemku (osoba povinná nebo soud)? A lze vůbec za této situace pozemek koupit bez dražby?

Děkuji za odpověď

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, obávám se že obdobný dotaz opravdu nelze zodpovědět v internetové poradně, máte-li zájem se v uvedené transakci angažovat doporučuji Vám konzultaci s advokátem, který Vám pomůže bezpečně situaci vyřešit.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendula Ladmanová13.5. 2008

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o radu. Moje maminka by na mě a mého manžela chtěla převést část nemovitosti, kterou vlastní. Jelikož byla zrušena darovací daň, chtěla bych se zeptat, zda je i nadále nutný pro tento úkon odhad nemovitosti a jak vlastně postupovat při darování nemovitosti. Dále bych se chtěla zeptat jak je v zákoně řešeno případné dědictví. Moji rodiče jsou 15 let rozvedeni, Otec vlastní 3/4 nemovistosti a s mojí matkou mají společne 3 dcery. Otec se však podruhé oženil (s druhou manželkou nemá žádné společné děti, ona má syna z předchozího manželství ). Většinovou část nemovitosti, kterou můj otec vlastní, měl již před druhým manželstvím. Chtěla bych se zeptat, kdyby se případně s mým otcem něco stalo a neměl by sepsanou jakoukoliv závěť, jaký by byl dědický podíl připadající na mě a mé dvě sestry a jaký na jeho druhou manželku. S manželem bydlíme v této nemovitosti společně s otcem a macechou a ačkoliv nám zde nic nepatří, investovali jsme do renovace nemovitosti značné finanční prostředky ( veškeré účty máme schovány ).

Děkuji vám předem za radu a odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, je-li darování zcela osvobozeno od daně, pak není povinnost posudek k daňovému přiznání přikládat. Darování je převod "jako každý jiný", musíte tedy sepsat darovací smlouvu a tu podat k příslušnému katastrálnímu úřadu. Co se týče dědění,v první skupině dědí manžel a děti a to každý stejným dílem, tedy bez závěti by si otcův podíl rozdělili všechny jeho děti a manželka rovným dílem.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Lucie Machalová, DiS. 13.5. 2008

Dobrý den,

žiji se svým otcem v bytě s regulovaným nájemným. Na mého otce je dekret napsán. Je možné, aby se můj otec přestěhoval do jiného bytu, a na mě by byl dekret přepsán?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, s převodem nájemní smlouvy musí také souhlasit majitel.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Jana Šilhanová 13.5. 2008

Dobrý den,

dnes jsme s přítelem zaplatili realitní kanceláři rezervační poplatek na koupi bytu. Jedná se o družstvení byt, kde je již podána žádost o převod do osobního a financování přes hypotéku nic nebrání. Chtěla jsem Vás požádat o radu - kolik zaplatíme bytovému družstvu za převod bytu do OV? Současná majitelka bytu i realitní kancelář nám sdělila, že byt je splacen. Znamená to tedy, že převod bude bezplatný (pokud nepočítám poplatky spojené s převodem)?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, obávám se že tento dotaz by jste měli směřovat spíše na konkrétní družstvo, nicméně zpravidla je převod do osobního vlastnictví bezplatný, vyjma nákladů spojených s převodem.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarmila Kulhánková13.5. 2008

Dobrý den,

jsem členem Stavebního bytového družstva v Klatovech a mám byt 3+1. Slyšela jsem, že do roku 2010 je možno tyto byty bezúplatně převádět do OV, pouze za cenu anuity. Chci se zeptat jak takový převod probíhá a co je s tím spojeno. Jak dále pistupovat, pokud budu vlastníkem a co je potřeba založit. Případně mi poraďte stránky, zákon, nebo směr, kde bych se dozvěděla více informací.

Předem Vám děkuji za informace a přeji krásný den.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, ano, je možné družstevní byty převádět do osobního vlastnictví, záleží ovšem na konkrétních podmínkách, tuto problematiku upravuje zákon o vlastnictví bytů, podmínek, které je nutné pro převod splnit je více a v tomto směru bych Vám doporučil se obrátit na advokáta, který Vám s potřebným postupem pomůže. Váš dotaz je poměrně obecný a obsáhlý a popisováním všech detailů bychom zabrali několik stránek což je mimo rozsah této poradny.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bednarzova Barbora13.5. 2008

Dobrý den,

potrebovala bych par informaci. Po sve babicce jsem zdedila byt 2+1 v Ostrave. Jelikoz musim vzplatit dalsi dedicku, svou tetu a tuto castku nemam, rozhodla jsem se bzt prodat. Co vse musim udelat pred kontaktovanim realitni kancelare? Musim nechat prepsat byt na sebe - upozornit plynarny CEZ, vodarny-ze se meni majitel, nebo to jde vse automaticky po nabyti pravni moci rozsudku? Mym problemem je casova omezenost vzhledem k tomu, ze neziji v CR...

Děkuji predem za odpoveď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, z textu jsem pochopil, že dědictví ještě není ukončeno, tedy vy se stáváte vlastníkem bytu v okamžiku nabytí právní moci usnesení o dědictví a to ke dni úmrtí zůstavitele. Na záklě této skutečnosti by jste měla být schopna převést příslušné smlouvy na sebe (CEZ, plyn, atd) tento úkol je na Vás. Co se týče bytu, usnesení zasílá soud na katastr nemovitostí a na základě toho se byt v katastru nemovitostí přepíše na Vás. Poté jej můžete kupní smlouvou převést na třetí osobu.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Nová 13.5. 2008

Dobrý den,

mám na Vás dotaz, chtěla bych po známé převzít hypotéku na půlku domku kterou by na mě po převzetí hypotéky přepsala. Kdo bude platit zápis v katastru a jak je to s daní z převodu nemovistosti?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, zápis do katastru stojí 500,- Kč za jeden návrh a je na Vaší dohodě kdo jej zaplatí, Daň z převodu nemovitosti činí 3% z kupní nebo odhadní ceny, podle toho, která je vyšší a platí ji ze zákona prodávající.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronika Hromádková 13.5. 2008

Dobrý den.

Moc Vám děkuji za Vaši odpověď ohledně plotu. Nastal zase problém,plot jsme postavili na naše náklady a soused teď tvrdí,že se mu nelíbí a že je moc vysoký a stíní mu kousek pozemku.A že ho tam nechce,co se dá s tím udělat?

Moc děkuji za radu.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Historii Vašeho plotu bohužel neznám, nicméně bych v tuto chvíli případné další kroky ponechal na sousedovi a dle toho danou situaci řešil. Předpokládám, že jste plot stavěle v souladu s podmínkami stavebního zákona.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Havelková13.5. 2008

Dobrý den.

Prosím o radu ve věci nájemní smlouvy při výměně nájemních bytů. Chci vyměnit velký byt v domě s majitelem (smlouvu máme na dobu neurčitou s regulovaným nájemným) s rodinou, která má v nájmu menší obecní byt. Zajímá mě, zda náš majitel domu musí dát této rodině smlouvu se stejnými podmínkami, jako máme dosud my. Pokud ne, na základě čeho?

Děkuji za odpověď, problém potřebujeme vyřešit.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, bohužel k výměně potřebujete souhlas obou majitelů nemovitostí, majitel nemusí souhlasit s uzavřením smlouvy za stejných podmínek jako byla Vaše.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Mrázková13.5. 2008

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o radu. Chceme s manželem prodat náš byt a peníze za jeho prodej použít na výstavbu domu. Náš byt je v novostavbě, jsme tedy osvobozeni jak od daně z příjmu, tak od daně z převodu nemovitosti? Četla jsem, že novostavby jsou na 15 let osvobozeny. Dále bych se chtěla zeptat, developer, od kterého chceme dům nechat postavit, má zástavní právo smluvní, co to pro nás znamená, je to nějaká překážka? Má o něm zmíňku i v OR. A poslední dotaz, byt manžel koupil před 2 lety a developer se soudil s jednou firmou, která pro něj při výstavbě dělala nějakou práci a náš byt nebyl na manžela zapsán do KN. V lednu se obě strany mimisoudně dohodly, ale nám pře 14dny přišel dopis z KN, že žádost propadla a musí se podat nová žádost na vložení do KN. Dá se zapsání nějak urychlit?

Moc Vám děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, novostavby jsou 15 let osvobozeny, ale pouze od daně z nemovitosti, nikoliv daně z převodu nemovitosti, tu musíte zapltit vždy, a nuikoliv od daně z příjmu, od té jste osvobozeni po 5 letech vlastnictví nemovitosti, nebo po 2 letech bydlení v nemovitosti, velmi zjednodušeně řečeno. Zástavní právo je docela zásadní právní vada, jejíž odstranění by jste si měli po dohodě s investorem zajistit pokud hodláte nemovitost kupovat, v podstatě to znamená, že developer nemovitostí ručí za úvěr do výše v zástavě popsané. Pokud stále byt není na Vás zapsán, v zásadě nemáte co prodávat, pokud Vám řízení katastr opravdu zastavil budete opravdu muset kupní smlouvu do katastru podat znovu.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markéta Benčová13.5. 2008

Dobrý den,

na základě nabídky realitních kanceláří zvažuji možnost řešení bytové situace způsobem "přenechání nájemní smlouvy za odstupné". Jedná se o byt ve vlastnictví majitele a smlouvu na dobu neurčitou s regulovaným nájemným ( byt v Praze, cca 3+1, odstupné cca 650tis.) Chtěla bych se zeptat na případná rizika (eventuelně pozitiva) tohoto způsobu "pořízení" nemovitosti a zda je vůbec taková forma transakce právně vpořádku ( pořizovat vlastní bydlení formou hypotéky z finančních i osobních důvodů nechci).

Velice předem děkuji za Vaši odpověď

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, koupit nájemní smlouvu nelze, jak jste se již dozvěděla v odpocvědi na stejný dotaz z 29.4.2008. Já osobně bych Vám řešení životní situace touto cestou nedoporučil, raději uzavřete řádnou nájemní smlouvu bez odstupného za místně obvyklé nájemné, než "probydlíte" 650 tis, může být situace s nájemnímy byty naprosto odlišná.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Schilderová 13.5. 2008

Dobrý den,

ctěla bych Vás požádat o radu. Před 5ti lety jsme koupili rodinný domek, bohužel jsme si vše pořádně neprohlídli. Zjistili jsme, že necelý metr od jedné strany domu je postavena zeď vysoká asi 2 metry. Tuto stranu domu nemůžeme opravit, stěny jsou mokré a objevuje se plíseň. Zeď nám zakrývá i okna. Mám dvě dcery, které jsou astmatičky a alergičky, jejich stav se výrazně zhoršil. Snažili jsme se se sousedy domluvit o zrušení této zdi a postavení nového plotu na naše náklady, bohužel jsme nepochodili. Proto Vás prosím o radu co máme dále podniknout.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, nevím na čím pozemku zeď stojí, případně čí zeď vlastně je,nicméně pokud se jedná o nezbytnou údržbu Vaší nemovitosti a není jiná možnost než přes sousední soukromý pozemek, je možné si toto právo vynutit soudní cestou jakožto věcné břemeno, v daném případě bych Vám doporučil se obrátit na advokáta aby Vás v dané věci zastupoval.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena13.5. 2008

Dobrý den,

bydlím jako nájemník v domě, který patří firmě. Jsou tu dva nájemní byty. Nyní byly nabídnuty k prodeji. Já mám zájem o koupi, soused ne. Má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že bych koupila celý dům, mohu platnost jeho smlouvy změnit na dobu určitou nebo musí být jeho stávající smlouva dodržena? Mohu mu zvýšit nájemné nebo musím dodržet regulované nájemné?

Velice děkuji za Vaši odpověď

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, nájmení smlouva přechází na nového majitele v nezměněné podobě, bez souhlasu nájemníka ji nelze změnit, zvýšit nájemné můžete jednostranně pouze v rámci rozmezí daného zákonem, v souvislosti s tzv. deregulací nájemného.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čupa Petr13.5. 2008

Dobrý večer,

obracím se na Vás s prosbou o radu , koupil jsem dům před pár lety ,který těsně sousedí s vedlejším domem ( z mé strany 1m a z jejich cca 3m ),jelikož jsem s původními sousedy měl velmi dobré sousedské vztahy, tak jsem plot mezi pozemky nestavěl, nyní je situace jiná původní sousedi dům prodali novým majitelům a tím vše začalo.Chtěji mi pod okny ( přízemí ) metr od baráku na hranici našich pozemku postavit plot,ale otázka zní do jaké výšky ho mohou postavit? Jedná se o to že mám výšce cca 1m od terénu velké kuchyňské okno a oni mi tam metr před něho chtějí postavit 180cm , hlavně mi jde o denní světlo.Otázka zní do jaké výšky mohou postavit plot? Dalším problémem je můj odpad, který se napojuje na jejich odpad, mohou mi sousedi odpad zaslepit ?odpad vede udajně do trativodu,ale myslím si že je napojen na státní kanalizaci, dům jsem koupil s tím,že odpady jsou napojeny na stávající kanalizaci,tak mi to původní majitele sdělili. Jaké kroky bych měl učiniti kdyby mě odpad ucpali a plot udělali příliš vysoko?

Předem moc děkuji za Vaše rady.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Váš soused může bez stavebního povolení nebo ohlášení postavit plot do výšky 1,8m. Z vašeho dotazu k odpadu není úplně jasné v jakém stavu současná situace je, nicméně domnívám, se že pokud jste napojeni na veřejnou kanalizační síť a jediná možnost připojení je přes sousední pozemek, s čímž předchozí majitel souhlasil, jste schopen si tuto povinnost strpět Vaše připojení na kanalizační síť vynutit soudní cestou, nicméně se domnívám, že předchozí majitel musel s tímto připojení souhlasit a tedy by mělo být možné ve stavební dokumnetaci tento jeho souhlas dohledat.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra 13.5. 2008

Dobrý den,

prosím o radu , co podniknout před tím, než bych se musela obrátit na soud v této věci : Dokoupila jsem na pasení koní cca 1 ha pozemků v několika menších výměrách v blízkosti mé zem.usedlosti na polosamotě. Naneštěstí několik parcel sousedí se sousedem (který tady má rekr.chalupu) a po vyměření geometrem bylo zjištěno, že je poněkud "roztažen" svými živými ploty či keři a užíváním na tyto mnou koupené parcely. Nemá mne rád, takže po mém ústním požádání o vyklizení a uvolnění mých pozemků, abych je mohla používat se mi vpodstatě vysmál. Nerada bych se dočkala, že pokud na pozemky pustím koně a oni zničí jeho keře, já budu hradit nějakou škodu atp. Chtěla bych ho o odstranění keřů požádat písemně, ale nevím, jak formulovat a zdali tam zmínit nějaký zákon či paragraf. Nebo je ještě jiné řešení, nějaká pomoc od úřadu např.stavebního.? Děkuji za radu a příjemný den.

Děkuji za radu a příjemný den.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, bohužel (bohudík) výkon vlastnického práva je na Vás, záleží jak jste pozemky koupila, co máte v smlouvě, případně existovali-li nějaká předchozí dohoda s původním majitelem a sousedem o užívání předmětných pozemků. Pokud žádná dohoda nebyla a vy máte ve slouvě, že jste pozemky koupila včetně trvalých porostů, začal bych pozemky normálně užívat.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipárová 13.5. 2008

Dobrý den,

jsem spolumajitelkou nemovitosti (podílové spoluvlastnictví ve výši 50%). Druhý spoluvlastník mi písemně sdělil,že jeho polovinu zamýšlí prodat a vzhledem k předkupnímu právu se mám vyjádřit, zda ji chci odkoupit.Zamýšlenou prodejní cenu však neuvedl. Dokdy mu musím sdělit své rozhodnutí? Dále mi oznámil, že i když nebudu jeho polovinu chtít, budu mu hradit polovinu znaleckého posudku (myslím, že to není odůvodněné?). Já v podstatě o jeho polovinu zájem nemám. Co by se stalo v případě, že by zájem o druhou polovinu měli lidé, s prodejem jimž bych nesouhlasila ?

Děkuji za odpověď,

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Co se týče předkupního práva, v okamžiku prodeje Vám musí spoluvlastník nemovitost nabídnout za stejných podmínek, jako jiným kupujícím, tedy i za stejnou cenu, kterou Vám tedy musí zdělit. Poté máte 2 měsíce na vyjádření Vašeho zájmu. Přiznám se že úplně nerozumím za co požaduje polovinu ceny posudku, tedy jediné pro co ji dle mého soudu potřebuje, je zaplacení daně z převodu nemovitosti a domnívám se že to rozhodně není důvod proč by jste jej měli platit na půl. V momentě kdy nevyužijete nabídky předkupního práva již nemáte v zásadě jinou možnost jak omezit jeho dispozici s nemovitostí, bez ohladu na to jestli s prodejem kupujícím souhlasíte.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bednářová 13.5. 2008

Dobrý den,

prosím o sdělení, jak vymáhat zpět vratnou kauci. Dcera při sepisování smlouvy o podnájmu uhradila vratnou kauci ve výši 12000,-Kč. Nyní se z podnájmu odstěhovala a bylo jí vráceno pouze 6000,- s tím, že zbytek vratné kauce bude použit na vyúčtování služeb.Platba nájmu činila měsíčně 12 000,-Kč.Chceme jen zeptat, zda má majitel domu právo zadržet část vratné kauce pouze z výše uvedeného důvodu.Jinak platby nájmu byly hrazeny pravidelně každý měsíc.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží na tom co jste si sjednali v nájemní smlouvě, v principu je pronajímatel oprávně si kauci zadržet pokud došlo k poškození bytu nebo vybavení a nebo pokud jsou nějaké nedoplatky na nájmu nebo úhradách za služby. V klaždém případě by Vám měl výše uvedené vyúčtovat.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladislav Hnízda 6.5. 2008

Dobrý den,

tento můj dotaz se netýká přímo bydlení, ale přesto prosím alespoň o radu, kde získat informace. Od roku 1991 udržujeme pozemek kolem naší nemovitosti, který je majetkem obce. Požádal jsem o jeho zakoupení, doslechl jsem se však, že snad je možné požádat o převedení pozemku v případě, že jej tolik let udržuji a užívám. Nejedná se mi o peníze za pozemek, který je malé rozlohya peníze přijdou obci, kde vlastním nemovitost, ale spíše o možnosti, které zde existují, pokud má o tento pozemek zájkem osoba, která s ním nemá nic společného. Sám nevím, kde mám hledat podklady, prosím tímto o radu.

Za tuto předem děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, možnost o které se zmiňujete je vydržení nemovitosti, předpokladem pro tuto skutečnost je, že nemovitost v držbě déle jak deset let. Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. Nejsem si tedy jist na základě Vámi poskytnutých informaci, zda-li by se jednalo o vydržení neboť jsem pochoppil, že jste po celou dobu věděl o tom že nemovitost je vlastnictví obce a pokud jsem to dobře pochopil měli jste i nějakou byť ústní dohodu o užívání pozemku. Jistější cesta tedy je prostřednictvím odkoupení od obce.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Kulich 6.5. 2008

Dobrý den,

V roce 2002 jsme pořídili s přítelkyní (manželka od 2003) zahradu na které jsme v roce 2006 postavili dům, který je v SJM (nabyto ve svazku), ale pozemek byl tehdy pořízen kupní smlouvou na manželku, kvůli mému ručení nebylo možné být zároveň spolumajitelem. Pozemek je splacen a náš dotaz zní jakým nejjednodušším a nejlevnějším způsobem lze takto nabytý pozemek rozdělit 50/50 do SJM.

Děkuji za Vaši odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, nelze jej rozdělit 50/50 do SJM, buď máte nemovitost 50/50 tedy každý id. 1/2 , což můžete učinit snadno, manželka Vám daruje polovinu zmíněného pozemku, nebu druhá možnost máte pozemek celý v SJM, pak by ste jej museli "převést" celý z výlučného vlastnictví manželky do SJM.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarmila Alföldiová 6.5. 2008

Dobrý den,

při prohlížení na internetu jsem narazila na Vaše stránky a prosím o odpověď na můj dotaz. Se sousedem máme zřízeno věcné břemeno na část cesty. Další část cesty soused odkoupil bez našeho vědomí asi v délce cca 1Om. Bez problémů jsme mohli, s jeho tichým souhlasem, tuto cestu využívat po dobu 25 let /na řízení věcného břemene na tuto část nepřistoupil/. Nyní jsme se dozvěděli, že soused chatu a přilehlé pozemky prodává. Musíme být o prodeji oficielně informování, vzhledem ke zřízení věcného břemene na část příjezdové cesty?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, co se týče zřízení věcného břemene, rozhodně bych se jej snažil zřídit před prodejem nemovitostí se sousedem, pokud je takováto dohoda možná. Pokud nikoliv je na místě se co nejdříve obrátit na soud a žádat zřízení věcného břemene soudní cestou, jsou dvě možnosti buď je to jediná pro Vás možná přístupová cesta a nebo jste si věcné břemeno vydrželi a to kontinuálním užíváním po dobu deseti let do dnešních dnů. rozhodně s řešením neotálejte. Žádná povinnost Vás informovat při převodu nemovitosti neexistuje, pokud nejste spoluvlastníci, pak máte k nemovitosti zákonné předkupní právo.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Kučerová 6.5. 2008

Dobrý den,

vážený pane doktore, máme možnost koupit dům, který by se nám líbil, ale je "v exekuci". Realitní kancelář tvrdí, že je třeba nejprve "vyplatit exekutora" (v našem případě částkou 240 tis. Kč) a teprve potom bude dům volný pro prodej, kdy se vyhotoví smlouva o smlouvě budoucí a prostě se bude postupovat jako při prodeji jakékoli jiné nemovitosti. Zajímalo by nás, do jaké míry je taková praxe běžná. A jak si zajistíme, že až vyplatíme exekutora, tak se rodina nenastěhuje zpět do domu, který již nebude vázán exekucí a třeba jej již nebudou chtít prodat.

Moc děkujeme za radu!

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, situace jistě není zcela běžná a skýtá mnohá rizika, většinou jsou obdobné transakce kompenzovány výhodnější cenou, neboť v případě prodje v dražbě by na tom prodávájící byli podstatně hůře s prřípadným výnosem. Nicméně pokud je dispozice s nemovitostí zablokována exekutorem, je prvním krokem tuto situaci s exekutorem vyřešit, jednimým možným řešením je zpravidla opravdu splacení celé částky. Co se týče případného vyplacení peněz před převodem je třeba toto dobře zajistit, přinejmenším dobře ošetřenou platnou smlouvou o smlouvě budoucí, kde pro případ proušení podmínek budou stanoveny dostatečné sankce, a případná vyplacená záloha bude zajištěna, například směnkou, zástavní právem nebo podobně pro Vaší větší jistotu. Rozhodně bych Vám doporučoval tuto suituaci řešit prostřednictvím zkušeného právníka v oboru relait a nikoliv na vlastní pěst.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Hačecká 6.5. 2008

Dobrý den,

v současnosti se nacházím v situaci, kdy jsem zdědila po otci družstevní byt a v celém domě momentálně probíhá převod bytů do osobního vlastnictví. Ráda bych se proto zeptala, zda je nutné nejprve se stát členem družstva (které se transformuje na společenství vlastníků) nebo můžu rovnou zažádat o převod bytu do osobního vlastnictví přeskočit fázi vstupu do zanikajícího družstva.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží samozřejmě na konkrétním družstvu, ale já se domnívám, že je nutné aby jste se stala členem družstva a poté teprve můžete žádat o převod do osobního vlastnictví. navíc družstevní byt na Vás přejde ke dni úmrtí Vašeho otce, tedy ani z pohledu dědictví není možné to udělat jinak než přijmou členský podíl v družstvu.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filip Mrkvička 6.5. 2008

Dobrý den.

Prosím vás o radu.Přes Realitní společnost jsme si chtěli koupit pozemek o výměře 550 m2 na kterém jsme chtěli stavět menší rodinný domeček.Složily jsme na něj zálohu 50.000,- Poté jsme se dozvěděli, že se pozemek prodává už přes rok a nejsme jediný zájemci kteří zájem projevily, ale to nebylo vše na pozemku je věcné břemeno na septik kteří užívají sousedé z bytovky, jedná se o záplavovou část a na pozemku chybí voda elektrika a plyn, který nám realitní společnost slibovala na hranici pozemku.Taky jsme se dozvěděli, že lidi z bytovky se o zahrádky na pozemku starají přes 30 let a mohou se dožadovat užívacího práva.Také nám Realitka zatajila, že příjezdová cesta není obecní ale soukromá.Protože jsem byl uveden v omyl, rozhodl jsme se poslat doporučený dopis o celé věci Realitní společnosti a zároveň jsem žádal o navrácení zálohy v plné výši zpět.Realitka mi odpověděla, že v ničem nevidí problém a peníze nevrátí.Poraďte mi prosím jak postupovat a jakou bych měl popřípadě šanci na výhru u soudu.

Předem moc děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Ve Vašem případě bych Vám doporučil zažádat o vrácení rezervačního poplatku a odstoupit od rezervační smlouvy a to s odvoláním, na rozpor skutečného stavu nemovitosti s inzerovaným a písemně stvrzeným v rezervační smlouvě. pokud Vám kancelář nevyhoví je na místě se obrátit na soud s žalobou a domáhat se vrácení peněz soudní cestou, dle Vašeho popisu soudím, že by jste měli být úspěšní, ale záleží samozřejmě na posuzení konkrétních smluv a situace.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie Thumeová 6.5. 2008

Dobrý den,

vlastním 3/4 nemovitosti, 1/4 nemovitosti vlastní má nezl. dcera.Nyní chci dům prodat. Jak postupovat u prodeje domu, když jeden z vlastníků je nezletilý?Musí být nejprve sepsána kupní smouva a tu pak bude schvalovat soud?Nebo jsou i jiné možnosti?

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, sama jste víceméně odpověděla správně nejprve musíte mít kupní smlouvu poté požádat soud o její schválení a poté teprve, pokud soud souhlasí, můžete nemovitost převést, tedy podat smlouvu do příslušného katastru nemovitostí. Počítejte, že tento proces Vám ke standartnímu převodu přidá cca 3 měsíce.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Hrabánková 6.5. 2008

Dobrý den,

rodiče mi chtějí darovat rod.domek.Mám dvě děti,syn 21let,dcera 16let. Jsem rozvedená od roku1994.Děti jsou soudně svěřeny do mé péče. Bývalý manžel pouze platí výživné v částce 3.000,-Kč měsíčně na nezletilou dceru,jinak s námi nemá žádný kontakt.Je znovu ženatý a má další dvě děti. Chci se zeptat,vzhledem k nezletilosti dcery, má-li nějaké právo její otec(tvale žijící jinde) na darovaný majetek(matce) jejími rodiči,v případě že bych se z jakýchkoliv důvodů(úmrtí) nemohla o dceru starat do jejich 18-ti let?Je skutečnost, že chci zakázat bývalému manželovi "sáhnout" na tento majetek možná zapsáním do darovací smlouvy?

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, v případě Vaší smrti by jakýkoliv majetek přecházel na dědice, pokud jste rozvedená a nemáte závět pak výhradně na Vaše děti, nikoliv na bývalého manžela. Pokud by Vaše dcera byla v době Vašeho úmrtí nezletilá, musela by být svěřena do doby své zletilosti tedy 18 let někomu do péče, tímto nemusí být nutně Váš byvalý manžel, nicméně pokud by to tak bylo zastupoval by ji samozřejmě vě věcech správy jejího majetku. Nicméně pro případ zcizení nemovitosti (prodje, darování, etc.) existuje zvláštní ochrana, která má nevýhodné manipulaci s majetkem zabránit, při případném prodeji by potřeboval Váš manžel souhlas soudu s prodejem majetku nezletilé dcery, soud přezkoumává výhodnost takové transakce pro nezletilce a pokud ji shledá ke škodě dítěte tak takovou transakci neodsouhlasí a není nemovitost možné převést.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Slavík Josef 6.5. 2008

Važený pane magistře.

Jsem spoluvlastníkem rodinného domu o 2 samostatných bytových jednotkách(přízemí a patro) se společným vchodem.K bytu v patře,který užívá můj spoluvlastník, přináleží i balkón,který je přístupný pouze z tohoto bytu.Pod tímto balkónem (v přízemí) se nachází t.zv.alkov,který je přístupný pouze z mého bytu. Do tohoto alkovu začalo z důvodu opotřebení pronikat stropem vlhkost,z důvodu poškození isolace v podlaze balkónu.Se spoluvlastníkem jsme se dostali do neantagnostického sporu, kdo opravu balkónu provede a kdo ho bude financovat. Jsem si vědom,že tohoto druhu vlastnictví platí u převažující části problémů, v z á j e m n á d o h o d a. V zájmu realizace takovéto dohody,prosím o odborný výklad k dále uvedenému: 1) jak rozumět ust. § 121 odst.2 zákona č.40/1964 Sb.-Občanský zákoník(ve znění pozdějších zákonů) ,kde se říká:Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu,aby byly s bytem užívány.(konec citace) Pokud je tímto prostorem balkón,k němuž je přístup pouze s konkrétního bytu - je příslušenstvím bytu? 2) § 2 písm.g) zákona č.72/1994 Sb.-o vlastnictví bytů se říká: společnými částmi domu jsou části domu určené pro s p o l e č n é u ž í v á n í, zejména chodby,balkóny,terasy atd. Osobní závěr: balkón,který je uznán jako příslušenství konkrétního bytu,nemůže být současně společnou částí domu. Prosím o kvalifikované rozhodnutí našeho sporu s odvoláním na znění právního předpisu,který tento případ řeší.

Přeji hezký den a předem děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, z Vašeho dotazu mi není jasné jestli máte dům rozdělen na bytové jednotky, spíše jsem pochopil, že nikoliv, v takovém případě by se na vás nevztahoval režim zákona o vlastnictví bytů tedy o určení příslušenství bytu apod. Pokud nemáte upravenmy vztahy se spoluvlastníkem vzájemnou dohodou, platí při spoluvlastnictví vždy režim, že se na opravách spoluvlastníci podílejí dle svých spoluvlastnických podílů, tedy ve vašem případě každý jednou polovinou, a to bez ohledu na to co kdo užíváte. Zejména pokud se nejená o vnitřní vybavení bytu ale o vnější plášť budovy. Jen pro doplnění obdobně by se situace řešila obdobným způsobem i pokud by byl dům rozdělen na jednotky, neboť se jedná dle mého soudu o společné části domu, na jejichž opravě by se měli podílet všichni vlastníci jednotek.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geryková Kamila 6.5. 2008

Dobrý den,

v příštím roce musíme od města odkoupit obecní byt. Náš dům má 24 bytů a cca. 5 nájemníků si tento svůj byt odkoupit nechce. Nám se tímto navýší kupní cena bytu o 30 000 na jeden byt. Jak máme docílit toho, aby se nám tyto prostředky, které musíme za ně zaplatit vrátily? Je možné dát do stanov, že kdyby v budoucnu chtěli tento svůj byt odkoupit od družstva, tak, že to bude za tržní cenu?

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží na pravidlech privatizace, které si usnesením stanovila vaše obec jako vlastník privatizovaných bytů, prodává-li Vám celý dům jako např. Družstvu, bude v budoucnu zcela na Vás za jakých podmínek a cenu a jestli vůbec byty oněm cca 5 nájemníkům prodáte. Pokud by se jednalo o prodej vyčleněných bytových jednotek dle zákona o vlastnictví bytů, pak se cena stanovuje zpravidla za m2 plochy bytu a ta by měla být pro všechny stejná, jak teď tak v budoucnu a rozhodně ji nebudete schopni ovlivnit, neboť je na rozhodnutí obce za jakých podmínek byty prodá. Nicméně podmínky by měli být pro všechny stejné.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Hryzbilová 6.5. 2008

Dobrý den,

jakým způsobem je možné převést družstevní byt , který zatím není v OV , na mého bratra , který je sice ženatý, ale byt bych chtěla převést pouze na něj, ne na oba manžele. Pokud by tato možnost byla jen v případě družstvevního bytu v osobním vlastnictví , jak mám postupovat? Žádost do OV mám družstvem schválenou - v tom by problém nebyl.

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, Já bych Vám doporučil si byt nejprve převést do osobního vlastnictví a poté darovat pouze bratrovi, i když to znamená zvýšené náklady za smlouvy a převod v katastru nemovitostí, pokud budete darovat družstevní byt vznikne vašmu bratrovi a jeho manželce společný nájem a jeho manželka bude mít na případnou dispozici s bytem vliv.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobošová 6.5. 2008

Dobrý den,

Chtela bych se zeptat uzavrela jsem smlouvu o budouci kupni smlouve dala jsem mou nemovitost realitni kanc.PROLUX ta uzavrela kupni sml. obud.kup.smlouve kupujici odstuopilya nemohu z nich dostat 28.250,-kč ma to vymahat PROLUX nebo ja jako majitel.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, přiznám se že jsem nepochopil z Vašeho dotazu, kdo ony peníze má v současné chvíli, pokud se jedná o rezervaci kterou vybrala firma PROLUX a ta propadla, pakliže máte nárok na jejíčást pak ji musíte rozhodně vymáhat na PROLUXU. POkud se jedná o smluvní pokutu ze smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Vámi a kupující pak je na místě se peněz domáhat na kupující.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobošová 6.5. 2008

Dobrý den,

Rada bych se zeptala když jsem dala dvou měsíční vypověd ,podle smlouvy proluxu ta mi ted vyprsela . Jestli mohu mou nemovitost prodat komu chci. Oni mi tvrdí že nemohu .To je přece moje nemovitist a né PROLUXU.

Děkuji.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží na konkrétních ustanoveních smlouvy se společností PROLUX, v principu lze říci, že pokud nemáte ve smlouvě nějaké zvláštní ustanovení a platně jste podala výpověď, kterou druhá strana nespochybnila, můžete po uplynutí výpovědní doby nemovitost sama prodávat.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poloučková 6.5. 2008

Dobrý den,

Manžel daroval synovi dům a 7 ha pozemků. Ústní dohoda byla, že se pozemky nesmí prodávat, což již porušil, rovněž se nechová jako správný syn. Je možno tuto darovací smlouvu zrušit a jakým způsobem toto lze provést.

Děkuji za odpověď.

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, obávám se že domáhat se omezení k prodeji pozemků, pokud tot nebylo písemně stanoveno za konkrétních podmínek, nicméně za jistých okolností se můžete domáhat vrácení daru a to dle §630 obč. zák. "Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy." tedy můžete se domáhat vrácení na svých dětech, pokud se nedohodnete, je třeba se obrátit na soud.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věra 5.5. 2008

Dobrý den,

prosím o vysvětlení - podle rozsudku soudu nám má majitel domu,kde bydlíme 18 let v bytě 3+1 /rod.domek se zahradou,byt o vel.cca 130m2/ zajistit adekvátní byt.náhradu.Majitel nyní nabízí byt v obci vzdálené 20km v bytě 3+1 zhruba poloviční výměry,v panelové bytovce o 6 nájemnících s nájmem o tisícovku vyšším než je dosavadní.Navíc mám zavedenou dílnu v naší obci,kde podnikám 15let a bude pro mne nevýhodné i dojíždění.Jsem povinen takovou náhradu bytu přijmout,nebo mám nárok na výhodnější nabídku v místě dosavadního bydliště? Podotýkám,že věc řeším navíc i tím,že se chci odstěhovat vlastními náklady do jiného kraje za synem a hledám vhodný objekt tam,ale není to rychlé řešení.Poraďte vhodný postup, s majitelem se nelze domluvit rozumně.

Děkuji za odpověď!

Mgr. Michal Müller

Dobrý den, záleží hodně na skutečnosti z jakého důvodu jste výpověď dostala a argumentaci soudu v rozsudku. Co se týče výše nájemného zde je zpravidla jediným parametrem, že jeho výše je místně obvyklá (tržní), nejedná se tedy o tzv. regulované nájemné. Co se týče typu bytu mělo by se jednat o byt, který je podle místních podmínek zásadňe rovnocený původnímu bytu. Nicméně soud může v rozsudku rozhodnout o tom že máte nárok pouze na byt o menší podlahové ploše. Dá se tedy říci, že velmi záleží na místě, pokud se jedná ve Vašem případě o malou obec, kde není možné zajistit adekvátní byt, je principielně možné aby náhradní byt byl v jiné obci v blízkém okolí. Co se týče mého doporučení pokuste se s majitelem dohodnout na tom, že Vám místo náhradního bytu vyplatí finanční náhradu a pokuste se si situaci vyřešit sama viz Vaše poslední věta.

S pozdravem Mgr. Michal Müller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 30.4.2008 převzal službu právní poradna Mgr. Michal Müller
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...