Právní poradna


Otázky a odpovědi - 6.2.-17.7.07 - [3]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 6.2.2007 do 17.7.2007:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harantová Petra, 17.7. 2007

Dobrý den,
prosím o radu. Mojí kamarádce nabídly k odkupu obecní byt, ve kterém dlouhodobě bydlí, do osobního vlastnictví. Je možné si půjčit na tento byt? Může si na něj půčit jiná osoba než ona? Ji by asi půčku nedali - je invalidní důchoce. Půjčku bych mohla splácet já. Je možné tím bytem ručit za půjčku, i když bych nebyla majitel? Jak toto právně upravit, abych v případě její smrti byla výlučným majitelem?

Děkuji za radu, Petra Harantová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Hypotéku na koupi - v současné době - obecního bytu lze obdržet. Nicméně dlužníkem může být jen ten, kdo byt kupuje, případně s ním jeho manžel(ka) či druh(žka). Všechno závisí na podmínkách, které obec pro prodej obecního bytu stanoví. Jelikož jde o poněkud komplikovanější problém, u něhož je třeba posoudit více skutečností a okolností, doporučuji osobní poradu u advokáta. Tato "dálková" odpověď může zůstat pouze v dané, zcela obecné, poloze.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludvík Spáčil, 17.7. 2007

Dobrý den,
prosím o odpověď, zda se pověřený správce může vměšovat do záležitosti SVJ (vedení schůze vlastníků, svolání schuze vlastníků a jiné "rady").

Děkuji, s pozdravem, Ludvík Spáčil.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pověřený správce má ve společenství vlastníků bytových jednotek takové postavení, a tedy práva a povinnosti, jaké mu dávají stanovy společenství.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytiska Libor, 16.7. 2007

Dobrý den paní doktorko,
obracím se na Vás s prosbou o radu, jak postupovat nebo jaké jsou možnosti v následujícím případě: Po smrti rodičů zdědily 3 sestry rodinný dům, z nichž jedna v něm bydlí. Zbylé sestry si myslí, že by bylo nejlépe dům prodat a o peníze se rozdělit, ale obávají se, asi právem, že nejmladší na jejich návrh nepřistoupí. Přitom ale nemůže o dědictví pečovat a starat se o jeho údržbu. Je totiž taková, že se může stát, že dům zadluží, již takto přišla o byt v panelovém domě, který prohrála v automatech.

Děkuji za radu, Libor Vytiska

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě jsou všechny sestry podílovými spoluvlastníky nemovitosti a o jejím využívání nebo případném prodeji se musí mezi sebou dohodnout. Nedohodnou-li se, mohou se obrátit na soud s návrhem na zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání buď přikázáním do výlučného vlastnictví jedné z nich a vyplacení zbylých dvou nebo prostě tak, jak bude nejschůdnější.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Kristková, 13.7. 2007

Dobrý den paní doktorko,
obracím se na Vás se žádostí o radu jak postupovat v uvedeném případě.
Pronájem bytu byl uzavřen na dobu určitou od 1.1.2007 do 30.11.2007. V nájemní smlouvě je sjednaná výpovědní doba 1 měsíc. Nájemník smlouvu vypověděl a pronájem končí 31.7.2007. Pronajímatel se domáhá telefonicky, aby nájemník ukončil nájem k 15.7.2007 a vyhrožuje fyzickým vystěhováním. Pokud k tomu dojde, jak má nájemník při neoprávněnému vystěhování postupovat? Jednalo by se o vystěhování v případě nepřítomnosti nájemníka.

Děkuji za odpověď, Hana Kristková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Požadavek pronajímatele na vystěhování v termínu dřívějším než stanoví výpovědní lhůta je jednoznačně protiprávní. Pokud by přesto (a v nepřítomnosti nájemníka) pronajímatel byt vyklidil tímto způsobem, byl by nájemník oprávněn požadovat náhradu všech tím způsobených škod.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Sklenář, 12.7. 2007

Dobrý den,
Rád bych se zeptal na řešení následující situace:
Syn je bydlícím členem družstva, u kterého se uvolnil byt. Reagoval na oznámení BD a jako jediný využil přednostního práva a požádal o jeho "koupi" složením zálohy s tím, že do určitého data zaplatí celou tržní cenu bytu. Musí poté čekat na schválení členskou schůzí ( na co pak by bylo přednostní právo), nebo členská schůze už jen posléze vezme stav věcí pouze na vědomí? Jedná se tedy o "koupi" dalšího bytu (navýšení podílu).

Děkuji za odpověď, pěkný den, Vladimír Sklenář.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ohledně převodu členských práv a povinností k dalšímu družstevnímu bytu bude muset být mezi bytovým družstvem a Vaším synem jako nabyvatelem sepsána a uzavřena smlouva o takovém převodu, včetně smlouvy o finančním vypořádání. Žádné prosté vzetí na vědomí tedy nemůže stačit a je třeba s představenstvem družstva dohodnout, která ze smluvních stran nechá vypracovat příslušné smlouvy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxx, 12.7. 2007

Dobrý den,
chtěl bych se svámi poradit, zda má soused právo být napojen na mojí kanalizaci:
Při opravě staré kanalizace v havarijním stavu, vedoucí z mého dvora pod mým domem ústící do obecní kanalizace, jsem zjistil, že je na mojí kanalizaci napojen soused, který tudy svádí dešťovou i splaškovou vodu. Nikde není uvedeno věcné břemeno o používání mojí kanalizace sousedem. Soused se hájí tím, že moje kanalizace je jím používána od nepaměti. Vím že v minulosti tomu tak nebylo. Kanalizaci jsem opravil na vlastní náklady. Mám právo znemožnit sousedovi přístup do mé kanalizace??

Předem moc děkuji za odpověď a radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Teoreticky byste snad sousedův vstup do Vaší kanalizační přípojky znemožnit mohl, ale praktické následky by zřejmě byly tristní. Je pravda, že by každý z Vás měl mít vlastní přípojku na obecní kanalizaci. Nicméně - v danou chvíli jen pustě teoretizuji, protože neznám konkrétní podmínky a souvislosti. Proto doporučuji spíše dohodu ohledně společného užívání a údržby, pokud možno vyjádřenou i věcným břemenem zapsaným v katastru nemovitostí, aby bylo jasno i do budoucna všem právním nástupcům.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Novák, 11.7. 2007

Dobrý den,
s realitní kanceláří jsem uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu na zprostředkování prodeje mého bytu na dobu určitou. Z prodeje jsme chtěli financovat nákup domečku. Bohužel jsme se dověděli, že byl dům prodán a proto nechceme v prodeji bytu pokračovat. Toto jsem oznámil realtní kanceláři telefonicky. Oni se vyjádřili, že není nutné jim to písemně sdělovat. Jak mám postupovat?

Děkuji, Josef Novák.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rozhodně doporučuji vypovědět smlouvu s realitní kanceláří písemně!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šturm Jiří, Ostrava, 11.7. 2007

Dobrý den,
mám dotazy na postup při prodeji ideální poloviny domu, jednu vlastním *já, druhou bratr*:
- je třeba odhad ceny domu, popř. jak dlouho tento platí (máme asi 2 roky starý),
- v jaké výši jsou ceny za odhad,
- v jaké výši jsou ceny za sepsání smlouvy o prodeji u notáře,
- kdo a kolik platí daně,
- jaké jsou nutné doklady při sepsání smlouvy o prodeji,
- jak postupovat při úschově peněz, aby tyto byly skutečně po přepsání poloviny domu vyplaceny

Děkuji, Šturm Jiří, Ostrava

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Znalecký posudek nesmí být starší tří měsíců a jeho cenu je třeba zjistit u znalce, kterému jej zadáte, stejně tak cenu kupní smlouvy (obojí se pohybují kolem 5-10.000 Kč). Daň z převodu nemovitosti, stejně jako daň z příjmu platí prodávající. K sepsání kupní smlouvy potřebujete aktuální výpis z katastru nemovitostí a nabývací tituly (kupní smlouva, usnesení o dědictví apod.). Úschovu peněz je možno řešit buď notářskou, advokátní nebo bankovní úschovou podle toho, co bude praktičtější (a vždy smlouvou o úschově). I v kupní smlouvě je třeba přesně popsat jakým způsobem bude uhrazena kupní cena, včetně případné úschovy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamil Petráš, 3.7. 2007

Dobrý den,
máme s manželkou podepsanou předkupní smlouvu na prodej pozemku, majitel teď chce odstoupit, máme nárok na uhrazení výdajů ? (odhad pozemku, měření radonu, vypracování smlouvy) Jestli ano, jak máme postupovat ?

Děkuji, s přáním příjemného dne, Kamil Petráš.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uvedenu smluvní pokutu pro popsaný případ, pak máte právo trvat na jejím uhrazení. Nemáte-li v podepsané smlouvě odstoupení od ní, resp. od uzavření jí předpokládané kupní smlouvy upraveno, pak sice můžete požadovat úhradu marně vynaložených nákladů, ale budoucí kupující na ni nemusí přistoupit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Prašivková, 28.6. 2007

Dobrý den,
v roce 2001 jsme zakoupili rodinný dům se zahradou. Ve smlouvě je uvedeno, že nemovitosti kupujeme v rozsahu, jak je užíval původní vlastník (ten nemovitost vlastnil od roku 1991). Letos začal vlastník sousedního pozemku uplatňovat nárok na část našeho pozemku s tím, že plot, který rozděluje tyto dva pozemky a je zde od nepaměti, je na jeho pozemku. Můžeme namítnout vydržení? Jak máme postupovat?

Děkuji, I. Prašivková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ustanovení z kupní smlouvy, které citujete, se vztahuje pouze a jedině k užívání pozemku v rozsahu vymezeném výměrou podle zápisu v katastru nemovitostí. Pokud jde o tzv. vydržení, toho se dovolávat nemůžete už jen proto, že pozemek tak, jak je, neužíváte déle, než 10 let. Obávám se, že by v daném případě bylo i u Vašeho právního předchůdce velmi problematické doložit, že tak, jak on sám pozemek užíval, užíval jej v dobré víře, že je jeho vlastníkem. Myslím, že za této situace bude nejlépe nechat oba pozemky znovu zaměřit (Váš i sousedův), aby bylo jasné kde by měl být plot umístěn a tam ho také umístit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Gardavský, 18.6. 2007

Dobrý den!
Prodáváme zahradu a prosíme o radu, které dokumenty potřebujeme, v jakém pořadí postupovat. Chceme prodej provést bez Realitní kanceláře, protože kupce již máme, s dohodnutou cenou souhlasí. Někdo nám radí, že nejdříve je nutný odhad, dále kupní smlouva, list z evidence nemovitostí a pozemková mapa. Jiný znalec tvrdí, že nejdříve je třeba uzavřít kupní smlouvu se všemi náležitostmi včetně finančního vyrovnání a odhad ceny nemovitosti je nutné provést do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Prosím,poraďte jak správně postupovat.

Děkuji, Jiří Gardavský

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Všechno, co jste uvedl, skutečně k prodeji nemovitosti potřebujete. Jen ten znalecký posudek opravdu postačí nechat udělat do uvedených 3 měsíců, protože v této lhůtě (počítáno od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí) jste jako prodávající povinni podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, jejímiž plátci jste. Kupní smlouvu ovšem vřele nedoporučuji sepisovat amatérským způsobem - svěřte raději její vypracování (spolu s návrhem na vklad do KN) advokátu či notáři, abyste měli jistotu, že je vše podle práva a nemůže hrozit žádný následný problém.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radek Matouch, 18.6. 2007

Dobrý den,
bydlíme s manželkou asi 5 let v družstevním bytě a teď jsme se rozhodli jej "prodat", resp. převést práva k užívání. Ohlásili jsme prodej na obecním úřadu a tam nám řekli, že mají zájemce o náš byt. Při domlouvání ceny (máme v bytě novou kuchyň, vestavěnou skříň, žaluzie atd.) jsme ale narazili na problém - se zájemci bychom se možná domluvili, ale obec do tohoto jednání vnáší spoustu nejasností. Říkají, že cena je vysoká, obviňují nás z "okrádání" lidí atd. A nutí nás, abychom byt převedli v ceně splaceného podílu. Z toho tedy vyplývá, že se se zájemci asi nedomluvíme. Chtěli bychom proto oslovit některou realitní kancelář a byt nabídnout dalším zájemcům, ale problém je s obcí, která nám říká, že byty jsou v jejím vlastnictví, že jsme v nájmu a že bude rozhodovat, komu byt převedeme. Budou nám prý dělat problémy. Má obec vůbec právo zasahovat do ceny převáděného bytu a "schvalovat" nabyvatele ? Podle nás je to přeci otázka dohody mezi převodcem a nabyvatelem. Z nájemní smlouvy vyplývá jen to, že obec musí zajistit po dobu 20 let nájemní bydlení (vyplývá to z podmínek pro dotaci, kterou poskytlo MMR na výstavbu bytového domu).

Děkuji za odpověď, s pozdravem, Radek Matouch.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Žádné bytové družstvo není oprávněno převod práv a povinností k družstevnímu bytu jakkoli ovlivňovat, a to ani pokud by něco podobného mělo ve svých stanovách (stanovy by v takovém případě byly v rozporu se zákonem, a tedy v takové části neplatné).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Jindrů, 15.6. 2007

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda lze prodat nebo vyměnit s odstupným obecní byt. Pokud ano, zda a jak tuto službu můžete zajistit.

Děkuji, Pavel Jindrů.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vyměnit, a to i s odstupným, obecní byt lze, pokud s výměnou obec souhlasí. Prodat obecní byt může ovšem pouze obec jako vlastník (nikdo jiný, kdo není vlastníkem, nemůže nájemní byt prodávat či kupovat).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Novotná, 15.6. 2007

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak postupovat při darování nemovitosti. Matka mi chce darovat nemovitost v Písku, trvalé bydliště máme v Praze. Musím si zařídit notáře v Písku? Co vše musím zařídit a v jakém pořadí? Co vše k tomu budu potřebovat a jaké poplatky budu muset zaplatit? Bude muset být matka u všeho přítomna?

Předem děkuji, Novotná.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ze všeho nejdřív je třeba nechat vyhotovit znalecký posudek o ceně nemovitosti. Následně doporučuji nechat si advokátem či notářem sepsat darovací smlouvu, kterou před tím z nich, kterého si vyberete, obě s maminkou podepíšete a on podpisy ověří a současně vypracuje i návrh na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Po provedení zápisu do katastru se jako obdarovaná stáváte plátcem darovací daně, která ve Vašem případě činí 1% ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti stanovená znaleckým posudkem. Všechny popsané "úkony" lze učinit z Prahy, jen znalec, kterého si vyberete bude muset do Písku, aby nemovitost mohl prohlédnout. I návrh na vklad darovací smlouvy lze katastrálnímu úřadu v Písku jednoduše zaslat poštou. Maminka musí být osobně přítomna podpisu darovací smlouvy, ať ji budete podepisovat u advokáta nebo notáře.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Loníček, 12.6. 2007

Dobrý den obracím se na Vás s dotazem:
S manželkou vlastníme rodinný dům , která je postaven na pozemku zahrady o rozloze 1110 m2. Z toho pozemek pod domem (110 m2 ) je z 1/16 vlastněn minoritním vlastníkem a zbytek pozemku 1000 m2 je opět z 1/16 vlastněn stejným minoritním vlastníkem. Jaké máme s manželkou možnosti prodat naši nemovitost + 15/16 námi vlastněných pozemků, když minoritní vlastník s prodejem nebude souhlasit, popřípadě jaký je postup řešení.

Děkuji za odpověď. Jiří Loníček

JUDr. Hana Matysová Dobrý den! Především je třeba upozornit na skutečnost, že spoluvlastník, byť minoritní, má tzv. předkupní právo, což znamená, že pokud chcete nemovitosti prodat, musíte je nejprve nabídnout ke koupi onomu spoluvlastníku (tedy alespoň chcete-li vše prodat osobě nikoli blízké). Stejně tak máte možnost od spoluvlastníka jeho podíl odkoupit a tím spoluvlastnictví "zlikvidovat", díky čemuž už následný prodej nebude ničím blokován. Pokud bude spoluvlastník vše odmítat, máte možnost obrátit se na soud, aby buď spoluvlastnictví vypořádal (nejlépe asi přikázáním celé nemovitosti do Vašeho vlastnictví za přiměřenou náhradu spoluvlastnického podílu), nebo případně i nahradil souhlas spoluvlastníka s prodejem svým rozhodnutím.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Klapuchová, 11.6. 2007

Dobry den,
kupuji byt v Praze. Bratr a sestra, od nichž byt kupuji, jej nedávno zdědili po své zesnulé matce, proběhlo soudní řízení a bylo vydáno soudní rozhodnutí, kterým se stávají oba majiteli. V katastru nemovitostí však dosud jako oprávněný majitel figuruje jejich zesnulá matka, s tím, že "objekt je dotčen změnou právního stavu". Makléř, který koupi bytu zprostředkovává, tvrdí, že nic nebrání tomu, aby už nyní byla podepsána kupní smlouva. Ja se však domnívám, že z právního hlediska v této fázi kupní smlouvu podepsat nelze, protože, jak už jste uvedla v odpovědi na jiný dotaz, údaje o prodávajícím a údaje na výpisu z katastru se musí plně shodovat. Mám pravdu?

Děkuji za odpověď. Kateřina Klapuchová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ano, máte naprostou pravdu - v tuto chvíli nemáte - podle práva - s kým kupní smlouvu uzavřít.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pan Vaculík, 11.6. 2007

Přeji hezký den.
Moje dcera si z důvodu majetkového vyrovnání po rozvodu dala ocenit soudním znalcem družstevní byt. Znalec byt ocenil, ale ve způsobu ocenění uvádí doslovně toto: jedná se o byt ve výlučně osobním vlastnictví, přestože se jedná byt v majetku družstva. Domnívám se, že v tomto případě výsledná cena neodpovídá skutečnosti. Jakým způsobem je možné se proti takto vypracovanému posudku bránit.

Děkuji za odpověď, Vaculík.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Znalecký posudek s Vámi uváděnou vadou je třeba znalci vrátit s tím, že jej musí přepracovat podle skutečnosti. Mezi cenou bytu v osobním vlastnictví a "cenou" družstevního bytu je nemalý rozdíl.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semerákovi, 6.6. 2007

Vážená paní,
před několika lety jsme se přistěhovali do řadového rodinného domu a společně se sousedem, který již bohužel zemřel, postavili dřevěný plot. V současnosti jeho manželka považuje tento plot za svoje vlastnictví a požaduje, abychom přesadili konifery a květiny z blízkosti plotu na vzdálenost minimálně 1 metru. Ráda bych i nadále udržela dobré sousedské vztahy, ale také nechci rostliny přesazovat z obavy, aby neuhynuly. Můžete mi, prosím, poradit?

Děkuji, Semeráková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém je především lidský, méně už právní. Nicméně - pokud je prokazatelné, že jste plot stavěli jako sousedé společně a je-li přesně na hranici Vašich pozemků, nemá sousedka žádné právo (nárok vyplývající z právních norem) vznášet vůči Vám popsané požadavky. V opačném případě, tedy není-li prokazatelné společné vybudování plotu a je-li plot na pozemku, který vlastní sousedka, je plot jako takový možno považovat za její vlastnictví a jde-li hranice Vašeho pozemku až o onen zmíněný 1 metr za plotem, pak je jí vznesený požadavek podle práva. V každém případě doporučuji problém řešit pokud možno dohodou - jednou narušené sousedské vztahy se již nikdy do "normálu" nevrátí!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Roll, 5.6. 2007

Vážená paní doktorko,
rádi bychom se na Vás obrátili se svým dotazem a předem děkujeme za zodpovězení. V polovině loňského roku se moje přítelkyně stala majitelkou rodinného domu. Na začátku letošního roku si vzala hypotéku na rekonstrukci a já jsem v ní veden jako spoludlužník. Při splácení hypotéky padne 70% splátky na můj vrub a veškeré platby chodí z mého účtu. V létě plánujeme svatbu. Rádi bychom se zeptali, jakým způsobem co nejlépe zajistit naše majetkové poměry tak, aby v případě rozchodu nezanikl můj nárok na podíl ze splacené části hypotéky (tím pádem potažmo na dům).

Děkuji za odpověď, Marek Roll.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji uzavření tzv. předmanželské smlouvy, kterou Vám nejlépe sepíše notář.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Roll, 5.6. 2007

Vážená paní doktorko,
děkujeme za předchozí odpověď. Rád bych se zeptal ještě na jednu věc. Rodiče již 30 let bydlí v bytě, který loni přešel z družstevního do jejich osobního vlastnictví (podíl nevypořádávali, již byl splacen). Nyní chtějí byt prodat, ale notářkou byly varováni, že z důvodu, že nemají byt ve vlastnictví déle jak dva roky, budou nuceni platit daň z příjmu při prodeji bytu. Zákon 486/92 Sb. ale hovoří o tom, že tam stačí mít bydliště déle jak dva roky, aby daň neplatili. Můžete nám prosím poradit, co je tedy správně a zda daň bude nutné platit?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den, Marek Roll

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Paní notářka zřejmě nevěděla o tom, jak dlouho rodiče v bytě, o jehož prodeji uvažují, bydlí. Máte pravdu - pokud mají v prodávaném bytě déle než 2 roky své trvalé bydliště, jsou osvobozeni od daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ida Kleszczová, Ostrava, 4.6. 2007

Dobrý den,
Chci se poradit. Složili jsme rezervační poplatek na pozemek tři dny před termínem určeným v rezervační smlouvě. Smlouvu podepsala RK, a my, manželé. Při prohlídce jsme na pozemku neshledali nic divného, měl být mírně svažitý. Po zaplacení jsme šli na pozemek a zděsili jsme se. Od horní hrany do dolní hrany pozemku je převýšení cca 9m !!!! Je to přímo kopec. Pozemek jde snad řešit kaskádovitě, ale takto jsme to nechtěli. Už z důvodu, že mám nemocnou páteř. Teď RK má naše peníze (když odstoupíme, nechají si bezpracně částku rezervačního poplatku 300000,-Kč !!!!!) a my chceme smlouvu zrušit, protože pozemek neodpovídá nabízenému pozemku a na hodnotu pozemku cca 3 mil.Kč bychom museli investovat více než 1 mil.Kč k terénním úpravám, aby se dům mohl vůbec stavět. RK nás svým způsobem tlačili, že když nekoupíme, tak že má dalšího zájemce. Jsme opravdu bezradní a nevíme, jak při jednání v RK obstojíme. Chceme svoje peníze 300000,-Kč zpátky, na ulici je nanejdeme. Pomozte nám prosím.

I.Kleszczová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem dotazu vidím jeden zásadní rozpor - při prohlídce pozemku před podpisem smlouvy a složením zřejmě rezervačního poplatku jste nic divného neshledali, zatímco po podpisu a po složení peněz ano. Nechápu, jak jste si pozemek před jakýmkoli závazným krokem prohlíželi. Obávám se, že pokud nyní od smlouvy odstoupíte, RK Vám složený rezervační poplatek nevrátí, a zcela právem, protože tím zmaříte práci makléře, který se Vám věnoval, náklady RK na reklamu a právní služby atd. Není chybou RK, že jste si kupovaný pozemek důkladně neprohlédli před podpisem smlouvy a složením rezervačního poplatku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Varmuža, 30.5. 2007

Dobrý den,
Nedávno jsme privatizovali byty v našem domě z obecního bytového fondu. Jelikož můj byt je pro mne malý, rozhodl jsem se, že bych odkoupil nevyužívaný půdní prostor v domě a vybudoval z něj bytový prostor. Z ústního jednání ostatních vlastníků, mám přislíbeno, že nebudou mít námitek, jelikož tyto prostory nevyužívají. Poradíte mi prosím, jak postupovat při odkoupení? Měl bych při odkupu jednat s každým vlastníkem bytu samostatně (jak jsou zapsáni v katastru nemovitosti), nebo bych měl jednat pouze se společenstvím domu? Podle předběžné dohody s ostatními vlastníky v domě, mi půdní prostory (svůj podíl na domě) přenechají bezúplatně, pouze za opravu střechy na mé náklady. Jak to tedy pak bude s "daní z převodu nemovitostí" když ode mne nedostanou peníze, ale opravenou střechu na domě?

Děkuji Varmuža, Moravská Ostrava

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve vztahu ke společným prostorám domu jste všichni spoluvlastníci, každý nějakým určitým podílem, tedy včetně Vás samotného. V takovém případě budete od každého jednoho ze spoluvlastníků kupovat jeho podíl a když bude kupní cena každého podílu jen ona symbolická 1,-Kč, bude každý z těchto spoluvlastníků plátcem daně z převodu nemovitosti. Základem daně bude pak cena stanovená znaleckým posudkem, protože bude nepochybně vyšší, než ona symbolická kupní cena. V každém případě je tedy třeba nechat vypracovat znalecký posudek o ceně půdního prostoru. Současně doporučuji svěřit řešení celé záležitosti advokátovi, který Vám vypracuje veškeré kupní smlouvy a návrhy na jejich vklad do katastru nemovitostí tak, aby všechno bylo provedeno přesně v souladu s právem. Případně lze celou věc řešit i tak, že si stavební firmou necháte zpracovat projekt a rozpočet opravy střechy a jako kupní cenu do jednotlivých kupních smluv uvedete příslušné podíly této ceny odpovídající spoluvlastnickým podílům jednotlivých prodejců. V jednotlivých kupních smlouvách pak bude moci být specifikován způsob úhrady kupní ceny úhradou opravy střechy podle vypracovaného rozpočtu. Který způsob bude pro Vás a prodávající vhodnější a výhodnější Vám rovněž vysvětlí advokát, kterému věc svěříte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staněk Milan, 29.5. 2007

Dobrý den,
S manželkou a ještě s jiným manželským párem jsme vlastníky nemovitosti bytového domu ve kterém jsou umístěny čtyři bytové jednotky. V jedné bytové jednotce bydlí manželský pár, který je spoluvlastník nemovitosti, ostatní bytové jednotky jsou v nájemním stavu na dobu neurčitou. Já s manželkou a dcerami bydlíme v rodinném domu mimo předmětnou nemovitost. Okolnosti vyvolaly potřebu rozdělení domácností mezi námi a jednou dcerou, která by chtěla využít možnosti užívání jednoho z bytů v bytovém domě. Lze v tomto případě podat výpověď z bytové jednotky jednoho z nájemníků a pokud ano za jakých okolností a požadavků.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Potřebuje-li vlastník nájemní byt pro členy své rodiny, pak může dát nájemníkovi z tohoto důvodu výpověď z nájmu, ovšem pouze s přivolením soudu, a dostane-li se mu přivolení soudu, je povinen nájemníkovi zajistit přiměřený náhradní byt. To jsou asi ty nejdůležitější podmínky při tomto typu výpovědi. Pro úplnější představu doporučuji prostudovat alespoň ustanovení § 711a občanského zákoníku v platném znění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"czkoudy", 29.5. 2007

Dobrý den,
Vlastním 3 roky byt v osobním vlastnictví a chci koupit větší byt, který bude výměnou s doplatkem z mojí strany. Nyní je budoucí byt ještě v družstevním vlastnictví a nevím jestli bude možné v okamžiku jeho nabytí ho převést do osobního vlastnictví nebo až po nějaké době? Chci se zeptat, zda v obou případech se platí nějaká daň z převodu nemovitosti a z jaké částky a kdo ji stanoví. Zda se vychází z doplatku či původní kupní smlouvy na stávající byt či je třeba mít nějaké odhady cen nemovitostí ?

Děkuji a jsem S pozdravem

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Když dovolíte, začnu od konce. Při každé koupi nemovitosti je třeba znalecký posudek o její ceně. Ve Vašem případě bude třeba nechat ocenit oba byty, protože nepůjde o výměnu, ale o prodej a koupi každého jednotlivě. Znaleckých posudků je třeba právě kvůli platbám daně z převodu nemovitosti. Ta se rovněž platí při každém prodeji a koupi nemovitosti. Jejím plátcem je vždy prodávající, kupující je ze zákona ručitelem této platby. Na otázku ohledně převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví Vám neodpovím, to si budete muset zjistit u příslušného družstva, zda a kdy je s převodem konkrétního družstevního bytu do osobního vlastnictví uvažováno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Mikulová, 28.5. 2007

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Chci koupit dům, který je v nabídce realitní kanceláře. Majitelka RK tvrdila, že majitel je pán, který tam žije, když jsem se dívala na internet do katastru nemovitostí, zjistila jsem, že vlastníkem je už nějaká realitní a dražební společnost. Když jsem se majitelky RK ptala, co to znamená, tvrdila, že je vše v pořádku a že je to ošetřené. Můj dotaz zní: je nějaký problém koupit dům od oné realitní a dražební společnosti, nebo se to běžně stává, že nemovitost vydraží a nabízí ji jiná RK? Bojím se, abych nějak nenaletěla.

Předem Děkuji za Vaši brzkou odpověď, Mikulová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný případ opravdu není obvyklý, nicméně není ani sebeméně v rozporu se zákonem. Koupit nemovitost ovšem stejně můžete jen od skutečného vlastníka - v kupní smlouvě musí být prodávající (stejně jako kupující) jasně, přesně a úplně označen. Označení prodávajícího musí plně odpovídat aktuálnímu výpisu z katastru nemovitostí. Pro jistotu si od RK, jejímž prostřednictvím nemovitost kupujete, nechte předložit nový výpis z KN a připravenou kupní smlouvu si nechte překontrolovat advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peterová H., 25.5. 2007

Dobrý den,
prosila bych o radu ohledně přechodu nájemní smlouvy. Bydlím s přítelem v nájemním bytě, původně státním, nyní však celý panelák odkoupila realitní společnost. Nájemní smlouvu má přítel, já mám v bytě i se svým 13ti letým synem trvalé bydliště. Pokud by přítel byt opustil a já splňovala podmínku 3letého společného soužití, předpokládám, že bych mohla požádat o přechod nájemní smlouvy. Obávám se však, že realitní kancelář mi nabídne smlouvu novou, s vyšším nájmem.Původní smlouva je totiž s regulovaným nájemným. Je toto zcela na rozhodnutí realitní kanceláře?

Moc děkuji za odpověď, Peterová H.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při přechodu nájmu bytu, splňujete-li všechny podmínky zákona, nemůže být v nájemní smlouvě jiná změna, než změna uživatele bytu (nájemce). Jde-li o přechod nájmu vstupujete namísto dosavadního nájemce do veškerých jeho práv a povinností tak, jak je měl stanoveny on.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuzana Kostková, 21.5. 2007

Dobrý den paní doktorko,
plánujeme s přítelem vstoupit do manželství, ale rádi bychom před vstupem uzavřeli předmanželskou smlouvu. Přítel vlastní pozemek na dům a zároveň by rád financoval i dům z vlastních prostředků. Přesto, že bych se také byla určitou částí přesněji 1/5 podílet na financování domu, nestojí o to z důvodu možného budoucího dělení majetku, kterému se chce vyhnout. Navrhl mi, abych ze svých prostredků koupila byt a budoucí uvěr at splácejí nájemníci a já bydlím u něj v domě. Jaká rizika mi hrozí, pokud bychom se po letech rozešli? Myslíte si, že je takto řešená smlouva spravedlivá pro obě strany? Nechci v případě rozpadu manželství, nic co mi nebude patřit,ale z druhé strany bych nerada zůstala nezaopatřená s dětmi. Vše co budeme investovat do dalšího zhodnocení domu je dokazatelné nebo automaticky vstupuje do majetku jeho majitele? Pokud bychom v době rozchodu měli již děti a děti by byly přiděleny matce, mění se něco na předmanželské smlouvě?

Děkuji za odpověď, Zuzana Kostková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Když dovolíte, začnu od konce. Na předmanželské smlouvě se narozením dětí, ani jejich svěřením do péče jednoho z rodičů při rozvodu, nic nemění, pokud není taková změna v samotné předmanželské smlouvě popsána. Pokud jde o návrh Vašeho přítele, shledávám jej velmi rozumným - i pro případ rozvodu manželství byste měla svůj vlastní byt a nezůstala odkázána na bydlení v domě bývalého manžela, případně musela absolvovat dlouhodobé a i finačně vyčerpávající dohadování ohledně vyrovnání. Rozhodně bude lepší, budete-li mít každý svou nemovitost, i když ze společných prostředků budete zvelebovat a udržovat obě nemovitosti. A snad budete v případě rozvodu i natolik soudní, abyste se nesnažili dohadovat o každou tisícikorunu kam že byla vložena - zda do Vaší či manželovy nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Floriánová, 21.5. 2007

Dobrý den paní doktorko,
prosím o radu ve věci možného převodu práva bydlení ve státním bytě. Dcera bydlela s mojí babičkou v bytě 1+1. Po její smrti, před 6 lety, byla s dcerou sepsána řádná nájemní smlouva. Před třemi lety se k ní přistěhoval přítel a oba tam mají trvalý pobyt. Před více jak rokem se ale rozešli a v současné době si chce dcera se svým novým přítelem založit rodinu a postavit RD. S bývalým přítelem vychází dobře a proto by chtěla, aby mohl v bytě zůstat.
Co je třeba udělat, aby to tak mohlo být a nemusel se z bytu vystěhovat? Jinou možnost bydlení nemá a jeho rodiče žijí dost daleko.

Děkuji za odpověď, Petra Floriánová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Dcera s bývalým přítelem mohou požádat příslušnou obec o přechod nájemního práva k bytu z dcery na bývalého přítele. Obávám se ovšem, že se jim nepodaří prokázat "péče o společnou domácnost" nepřetržitě a dosud trvající, když dcera má již přítele jiného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Vychytilová, 21.5. 2007

Dobrý den paní doktorko,
prosím o zodpovězení otázky: má byt, přidělený domovní správou, resp. Magistrátem v roce 2005, automaticky regulované nájemné?

Děkuji, Magdalena Vychytilová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je vlastníkem domu obec, pak ano.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galova Zdeňka, 17.5. 2007

Dobrý den,
Vlastním 3 domku, který chceme prodat, můj strýc vlastní 1. A já musím udělat nabídku nejprve jemu, než to dám k prodeji. A potřebovala bych vědět, jak na to, co tam napsat a jestli nevíte, kde bych mohla sehnat takovy to návrh smlouvy.

Děkuji za odpověd, Galova Zdeňka

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nabídka spoluvlastníku není tak jednoduchá, abych Vám ji mohla v této "odpovědně" podrobně popsat a použití jakéhokoli internetového "návodu" vřele nedoporučuji. Porada u advokáta Vás rozhodně finančně nezruinuje a budete mít jistotu, že následná kupní smlouva bude právně nenapadnutelná.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Petr Malý, 17.5. 2007

Dobrý den paní doktorko,
Jsem členem bytového družstva s vlastnictvím členského podílu, který se vztahuje k bytu, ve kterém bydlí nájemníci s regulovaným nájmem. Užívací právo je na dvě osoby. Již přes rok však v tomto bytě bydlí šest osob. Musí družstvo souhlasit s tím, aby v bytě bydleli i příbuzní nájemníků. Je nějaká možnost, jak jim v tom zabránit?

Předem děkuji za odpověď, Ing. Petr Malý

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu nejsem příliš moudrá, nicméně snad jsem pochopila jeho podstatu. Nájemníkovi nemůže nikdo bránit v tom, aby si do pronajatého bytu vzal své příbuzné. Nicméně - každý nájemník je povinen vlastníkovi bytu, resp. pronajímateli hlásit každou změnu v počtu osob, které byt užívají spolu s ním, jinak se vystavuje nebezpečí výpovědi nájmu bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbyněk Sluka, 17.5. 2007

Dobrý den,
prosím o radu. Máme možnost koupit nezasíťovaný pozemek s tím, že sítě budou dokončeny v dubnu příštího roku. Majitel chce však celou cenu uhradit okamžitě. Je to obvyklý postup ? Částka bude v právní úschově, část bude vyplacena majiteli po provedení zápisu nás jako nového vlastníka do katastru. Na pozemku se smí však začít pracovat na sítích až v listopadu letošního roku (zatím tam hospodaří ZD) a to pravděpodobně podle počasí, které v listopadu může být různé. Je obvyklé hradit cenu rok předem ? Můžete prosím poradit jak postupovat?

Díky moc za pomoc, Zbyněk.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Okamžitá úhrada celé kupní ceny je v takovém případě poněkud nezvyklá - běžná praxe vypadá tak, že je prodávajícímu je uhrazena pouze část kupní ceny (např. cca 40%) a zbytek až poté, co jsou vybudovány, kolaudovány a protokolárně předány inženýrské sítě. Doporučuji s návrhem kupní smlouvy navštívit advokáta a celou věc s ním konzultovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Pasek, 17.5. 2007

Vážená paní doktorko,
mám možnost koupit velmi pěknou nemovitost, která je ale zatížena úvěrem (zástavní právo v katastru nemovitostí). Existuje doporučeni na oboustranně (kupující x prodávající) přijatelný způsob vypořádání zástavy? Nákup bude totiž proveden za hotové nikoliv z úvěru. Zatím jsem si zjistil, že banky v případě nákupu z úvěru, vyžadují předem vloženi dalšího zástavního práva. Mám požadovat rovněž předem vložení zástavního práva pro sebe, jakožto poskytovatele peněz na vypořádání stávající zástavy, nebo existuje i jiné korektní (oboustranně přijatelně bezpečné) řešení převodu?
Možná se špatně vyjadřuji, ale jedná se mi o ošetření okamžiku, kdy původní majitel vymaže zástavu (z mých peněz), nemovitost je proto čistá a mohl by tento okamžik zneužít a prodat nemovitost třetí osobě.

Předem děkuji za případnou odpověď, J. Pasek

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Takovou "transakci" vřele doporučuji svěřit advokátovi, který v prvé řadě sepíše smlouvu o budoucí smlouvě kupní, v níž bude právní řešení zástavy řádně a precizně ošetřeno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanislava Králová, 17.5. 2007

Dobrý den, paní doktorko,
můj dotaz se týká nemovité kulturní památky. Tuto vlastní moji rodiče a chtěli by ji převést na mne. Ze zákona je převod osvobozan od daně (FÚ). Je zapotřebí k převodu mít odhad? Musí smlouvu sepsat notář anebo stačí jen ověřené podpisy?

Velmi Vám předem děkuji za odpověď, Stanislava Králová, Mladá Boleslav.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je převod nemovitosti osvobozen jak od daně z převodu nemovitostí, tak i od daně z příjmu, pak znaleckého posudku není třeba. Smlouva o převodu (kupní či darovací) musí mít ověřené podpisy smluvních stran. Nedoporučuji ovšem "amatérské sepisování" takové smlouvy - případné chyby, resp. jejich náprava bývá mnohem dražší, než sepsání smlouvy advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra. B., 11.5. 2007

Dobrý den paní doktorko,
kupujeme s přítelem byt v novostavbě a já platím vyšší podíl kupní ceny než přítel. Chtěla bych proto vlastnit větší podíl na tomto bytě. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní jsme oba uvedeni jako společní kupující bez určení podílu, což předpokládám znamená, že každý z nás vlastní 50% bytu. Můj dotaz zní: Jak správně ošetřit rozdílné podíly ve spoluvlastnictví nemovitosti ? Stačí zápisem v katastru nemovitostí nebo musí určení podílu obsahovat již kupní smlouva? A dále bych se chtěla zeptat, jak postupovat v oznámení o rozdílných podílech spoluvlastnictví developerské společnosti pro zápis do katastru? Lze například prohlášením podepsaným mnou a přítelem nebo je třeba nějaký notářský zápis?

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den, Petra B.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Skutečný podíl vlastnictví je nutno uvést již v kupní smlouvě, která se následně dává zapsat do katastru nemovitostí, kde bude - podle smlouvy - příslušný podíl vlastnictví zaznamenán a veden. Stejný podíl měl být vyjádřen už ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, nicméně ve vlastní kupní smlouvě lze podíl vyjádřit odlišně od smlouvy budoucí. Prodávajícímu (developerské společnosti), který připravuje smlouvy postačí včas před vypracováním kupní smlouvy písemně sdělit velikost každého podílu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

František Čapek, 9.5. 2007

Vážená paní doktorko,
prosíme Vás o informaci ohledně darování bytu. Své dceři jsme v roce 1995 zaplatili byt a nechali zapsat do katastru nemovitostí na její jméno. V té době byla dcera ještě svobodná. Nyní po 11 létech se manželství rozpadá z viny dcery a máme obavy, že dcera byt prodá a utratí peníze s novým přítelem. Protože bychom rádi chtěli byt zachovat pro svá 2 nezletilá vnoučata, prosíme Vás o radu, zda je možné převést na nás (rodiče) s tím, že máme důkazy o zaplacení bytu z našich peněz.

Děkujeme za radu, s pozdravem manželé Čapkovi

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Za této situace, kdy je dcera i v KN vedena jako výlučný vlastník, nelze její vlastnictví žádným právním způsobem zpochybnit, pokud s tím sama nebude souhlasit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Svobodová, 9.5. 2007

Vážená paní doktorko,prosím Vás tímto o radu.
Téměř před 20lety jsme spolu s manželem vyměnili dva malé státní byty za jeden družstevní. Patřím do generace, kdy bylo zvykem nechat napsat zásadní věci na muže jako hlavu rodiny, a tak byl také zapsán můj muž jako člen družstva. Před třemi roky byl tento byt převeden do osobního vlastnictví. Z nedostatku času jsem vyřizování převodu bytu nechala opět na manželovi, který byl také zapsán jako vlastník, což jsem si ověřila nahlédnutím do KN.
Dotaz: Je nějaká možnost dodatečně tento zápis v KN pozměnit, nebo se jedná o nabytí bytu během manželství a tím jsem spoluvlastníkem automaticky, jak jsem byla ujišťována při při podávání žádosti o převod, ve které jsem jako manželka uvedena?

Děkuji za odpověď. Hana Svobodová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rozhodně doporučuji požádat příslušný katastrální úřad o změnu zápisu na Vás oba jako manžele s tím, že jde o společné jmění manželů (pomocí oné žádosti o převod bytu do osobního vlastnictví). Je-li nyní (byť chybně) v KN veden jako vlastník pouze manžel, v případném sporu soud vychází jen z tohoto zápisu, který neznamená nic jiného, než výlučné vlastnictví bytu ve prospěch manžela.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapaňová Eva, 27.4. 2007

Vážená paní doktorko,
Prosím o radu, jak postupovat v případě nájemníka, kterému skončila nájemní smlouva a přesto nechce opustit byt. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou (na 6 měsíců ). Navíc za celou dobu nezaplatil ani jeden nájem a služby související s užíváním bytu (voda,topení -- vše jsem po celou dobu hradila za něj). Dala jsem mu na srozuměnou, že nemám v úmyslu smlouvu obnovit a požádala o včasné vystěhování (nejpozději v poslední den platnosti smlouvy). Mám právo takového nájemníka sama vystěhovat? Děkuji za radu.

S přáním hezkého dne, Rapaňová Eva

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Právo vystěhovat nájemníka máte jen tehdy, jestliže máte tuto možnost uvedenu v nájemní smlouvě. Jinak doporučuji doporučeným dopisem vyzvat nájemníka k vyklizení a předání předmětu nájmu do určitého termínu s upozorněním na to, že nebude-li stanovený termín dodržen, vyklizení provedete sama a vyklizené věci na náklady nájemníka necháte uskladnit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Dvořáková, 27.4. 2007

Dobrý den, paní doktorko,
je v kompetenci členské schůze, aby stanovila pravidlo, jakou formou se bude nájemníkům vyplácet případný přeplatek služeb (vodné a stočné, odpad atd.), tj. že se například zavrhne možnost vrácení přeplatku na bankovní účet nájemce a striktně se určí, že přeplatek si musí nájemce převzít v hotovosti? Pokud tak lze, mělo by takové usnesení zpětnou účinnost, tj. mohlo by se podobné usnesení přijaté např. v květnu t.r. týkat i způsobu vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb za minulý rok, které jsme dostali v polovině dubna?

P.S. Omlouvám se za tak absurdní otázku, ale v našem družstvu je bohužel absurdních záležitostí plno. Máme přeplatek, na vyúčtování stojí, že si máme vybrat mezi vyplacením formou šeku v bance nebo bankovním převodem, zvolili jsme bankovní převod, ale místopředseda družstva nás za to slovně napadl a nutil nás, abychom peníze přijali v hotovosti. Copak má právo s námi takhle jednat a z naprosto banální věci udělat veleobří problém a z nás problémové sousedy? Mějte se moc pěkně. Ráda pročítám Vaše odpovědi, jsou jasné, stručné, výstižné, profesionální.

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den, Dana Dvořáková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V kompetenci členské schůze Vámi uváděné rozhodnutí je. Se zpětnou účinností takového rozhodnutí je to ovšem již na pováženou - takovou možnost by podle mého názoru musely výslovně připouštět stanovy družstva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RNDr. Marcela Janíková, 24.4. 2007

Dobrý den, prosím o radu v následující věci:
Kupujeme byt v novostavbě, který však neprošel kolaudačním řízením z důvodu překročení stanovených limitů hlučnosti. Bylo nám řečeno, že bude zkolaudován jako ateliér, a že v něm nebude možnost zřízení trvalého bydliště. Mohli byste nám prosím sdělit, za jakých podmínek by bylo možné trvalý pobyt zřídit. Dále by mě zajímalo, zda by po případném pozdějším přeměření hodnot bylo možno požádat o nové kolaudační řízení.

Děkuji za odpověď, RNDr. Marcela Janíková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! To, co je vybudováno, nesmí být užíváno jinak, než k těm účelům, pro něž to bylo kolaudováno. Bude-li objekt kolaudován jako ateliér, nelze v něm žádným způsobem zřídit trvalé bydliště, neboť nejde o objekt určený k bydlení. Pozdější přeměření hodnot na věci nic nezmění. Odstranění skutečnosti, která brání kolaudovat objekt jako byt, lze pouze nutnými stavebními úpravami po jejichž provedení lze požádat o rekolaudaci na byt. Podaří-li se, je vyhráno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Voříšková, 19.4. 2007

Paní doktorko, mám dotaz:
bývalý manžel měl před našim sňatkem RD, za dobu našeho manželstvi 11 let jsme společně investovali peníze do jeho RD (ústř.topeni, střecha, plyn+rozvod, voda nové rozvody), doklady zůstaly v RD, vše jsme dělali pro syna, ten ale zemřel v loni a bývalý manžel letos. Mimomanželské vyrovnání jsme nikdy neudělali, po rozvodě jsem tam bydlela dalších 7 let. Jeho sestřenice vyklízejí RD, je to v pořádku? Mám já na něco právo?

Děkuji Voříšková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud bývalý manžel vlastnil nemovitost před uzavřením manželství s Vámi, pak vlastnictví takové nemovitosti nikdy nepatřilo do společného jmění manželů (dříve bezpodílového spoluvlastnictví manželů). Z toho vyplývá, že ve vztahu k vlastnictví této nemovitosti si nemůžete činit žádné nároky. Otázkou je i Vaše právo užívání této nemovitosti, pokud nemáte ani nájemní smlouvu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jaroslav Maur, 17.4. 2007

Dobrý den, prosím o radu v následující věci:
Jsme podílovými vlastníky bytového domu se dvěma vchody, v každém je 23 bytových jednotek. Každý vchod hospodaří samostatně, mezi sebou máme věcné břemeno dodávky tepla a dodávky vody pro sousedy. Dosud jsme nevytvořili žádné společenství vlastníků. Nyní se obyvatelé našeho vchodu rozhodli ustavit nějakou formu SVJ. Sousedé však nic takového nechtějí. Bylo nám řečeno, že SVJ lze vytvořit v každém vchodu samostatně, ale je nutno uzavřít dohodu o využívání společných prostor. Jádro problému je v tom, že sousedé si na střeše domu nechali instalovat antény jednoho z mobilních operátorů. Ten jim pochopitelně platí za pronájem střechy. Podle názoru některých právníků musí být střecha i ostatní společné prostory užívány společně a zisk z pronájmu by měl být tedy dělen podle velikosti podílu každého vchodu. Instalace antén bez souhlasu obyvatel v druhém vchodě je prý protiprávní a mělo by dojít dokonce i ke zpětnému finančnímu vyrovnání. Je to pravda? Nyní je v plánu eventuelní výstavba domovní kotelny a podobný problém by tedy zřejmě nastal znovu, tentokrát ale ve sklepě. Dělí rovina mezi oběma vchody je lomená. Stavební úřad tvrdí, že stačí jen vzájemná dohoda o společných prostorách a souhlas všech majitelů a potom prý lze na katastrálním úřadu provést změnu evidence tak, že podílové vlastnictví bude změněno na vlastnictví bytů se společnou péčí o společné prostory. Je takový postup správný a legální a v případě že ne, jak tedy správně postupovat?

Předem děkuji za odpověď, radu nebo odkaz, ing.Jaroslav Maur.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Názor stavebního úřadu je správný, a tedy i v souladu s právem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Krajánková, 17.4. 2007

Dobrý den,
bydlím společně v rodinném domku se svým bratrancem. Majiteli jsou můj otec a strýc. Domek je přízemní a má dvě samostatné bytové jednotky. Máme ovšem společné prostory chodby, dvorek a dvojgaráž. Bratranec si před několika lety udělal ve své části garáže zámečnickou dílnu pro podnikatelské účely, kde řeže, sváří různé materiály a tak podobně. Tyto prostory nyní nemůžeme dostatečně využívat, protože dílna není zabezpečená tak, aby nám neničil majetek a mnohdy je rozložen i na naší polovině. Děti si nemohou ani na dvorku hrát, protože je zde spousta materiálu a mám strach o jejich zdraví. A to nemluvím o obrovském hluku, který bratranec při práci produkuje a to je prakticky pořád. Tento hluk proniká i do domu. Připadám si jako v továrně, ke klidnému bydlení má tato situace opravdu daleko. Nyní jsme se dostaly do sporu, protože bychom rádi zřídily půdní vestavbu a strýc tvrdí, že nám to nepovolí a na můj argument, že tedy bratranec bude muset skončit s podnikáním tvrdí, že on mu to povolil a naše povolení nepotřebuje. Ráda bych se zeptala jestli mi opravdu může přímo pod okny postavit továrnu bez povolení mého otce jako spoluvlastníka nemovitosti a mého jako nájemníka a já musím mít jejich povolení (spoluvlastníka a nájemníka) na půdní vestavbu.

Mockrát děkuji za odpověd, s pozdravem Alena Krajánková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z právního hlediska - pokud byste se chtěla domáhat práv nájemníka, musela byste mít uzavřenu nájemní smlouvu s oběma spoluvlastníky. Jinak je Váš problém řešitelný jedině prostřednictvím dohody spoluvlastníků, tedy Vašich rodičů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Šrautová, 16.4.2007

Vážená paní doktorko,
prosím Vás o radu. Jsme tři sourozenci a po vypořádání dědictví po matce vlastníme každý 1/3 domu. Mám pouze ústní dohodu se sourozenci o užívání podkroví v tomto domku. Jakým způsobem je možné tuto 1/3 domu přesně vymezit a mít ji takto zapsanou na katastru nemovitosti? V případě úprav pak v této vymezené 1/3 již nebudu muset žádat o souhlas sourozenců? Budu moci ručit touto vymezenou 1/3 domu bez souhlasu sourozenců?

Děkuji za odpověď a přeji příjemný den Alena Š.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás musím zklamat - ve Vašem případě (jde-li o podkroví domu) nelze dům reálně, a tedy ani právně rozdělit. Dům tedy bude muset zůstat v podílovém spoluvlastnictví, pokud se se sourozenci nerozhodnete toto spoluvlastnictví zrušit (např. tím, že některý z Vás odkoupí od zbývajících jejich podíly). Pokud zůstane spoluvlastnictví zachováno, vždy bude každý z Vás v dispozičních právech omezen společnou vůlí všech spoluvlastníků.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Kašpar, 16.4. 2007

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zdali je možné prodat nemovitost, na které je soudcovské zástavní právo. Z mé strany se jedná o koupi zahrady, která má 4 vlastníky. Jeden z nich má na svém podílu, ve výši 1/4 uvedeno soudcovské zástavní právo. Jak v tomto případě postupovat? Lze sepsat běžnou kupní smlouvu s tím, že zástavní právo bude vypořádáno současným vlastníkem z prodeje nemovitosti, nebo je třeba aby se k prodeji nemovitosti vyjádřil i zástavní věřitel a byl uveden v kupní smlouvě?

Děkuji za odpověď, Vladimír Kašpar.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! O prodeji takto zastavené nemovitosti musí být zástavní věřitel informován a měl by k němu dát svůj souhlas - tedy k tomu, že z kupní ceny bude zástava vyplacena (uhrazen dluh, který je zástavním právem zajištěn). V kupní smlouvě by měla být upravena povinnost prodávajícího uhradit dluh, zajištěný zástavním právem. Sepsání takové kupní smlouvy a vyžádání souhlasu zástavního věřitele s jejím uzavřením je třeba svěřit advokátovi, abyste měl jistotu, že vše je v souladu s právem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Vojtěchovský, 2.4. 2007

Dobrý den,
prosím o odpověď na následující otázku:
Potřebuji prosím při prodeji garáže, která je v OV (pozemek je MČ) k zápisu do katastru nemovitostí: kupní smlouvu s ověřenými podpisy, znalecký posudek / odhad ceny, geodetický plánek + výpis LV, zajistit vklad na katastr nemovitostí, zaplatit daň z převodu nemovitosti 3%

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem, Pavel Vojtěchovský

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K návrhu na vklad kupní smlouvy na garáž je třeba přiložit kupní smlouvu s ověřenými podpisy (tolik výtisků, kolik je účastníků smlouvy plus dva pro potřeby KN), výpis z KN a snímek katastrální mapy. Znalecký posudek budete potřebovat doložit k přiznání k dani z převodu nemovitostí, která činí 3% ze základu daně (z ceny, která je vyšší - buď stanovená znaleckým posudkem nebo cena kupní z kupní smlouvy).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Mansfeldová, 29.3. 2007

Dobrý den,
převádíme družstevní byt do OV.Družstevní byt je napsaný na přítele, ale byt v osobním vlastnictví už bychom chtěli napsat na oba dva, abychom byli spolumajitelé. Ale na družstvu nám řekli, že ten převod z družstevního bytu na osobní lze udělat zase jen na přítele a přitom předtím nám tvrdili, že to nebude problém napsat na oba.Tak vůbec nevíme, co máme dělat. Já se tam chystám investovat větší částku peněz, a tak se mi nelíbí, že bych v tom vlastnictví nikde nefigurovala. Ani moc nechápu, co je v tom za problém, přeci když je něco v osobním vlastnictví, tak si s tím jakoby "můžeme dělat, co chceme".
Chtěla bych se Vás zeptat, jaká je možnost, abychom se stali vlastníky bytu oba dva?Vůbec si nevíme rady, proto Vás žádám o pomoc.

Moc děkuji! Šárka Mansfeldová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V zásadě má v tomto případě pravdu družstvo - převádět byt z tzv. družstevního do osobního vlastnictví lze jen u členů družstva. Jediné, co Vám mohu doporučit, je porada s advokátem, který po seznámení se všemi skutečnostmi může najít řešení. Pokud se nepodaří lze věc napravit následně, tedy po přepsání do osobního vlastnictví může vlastník určitou část bytu prodat Vám a tím se stanete podílovými vlastníky bytu oba.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INA, 29.3. 2007

Dobrý den paní doktorko.
Má matka se v dědickém řízení vzdala domu ve prospěch svého syna (mého bratra) v kterém společně bydlí. Bratr dům zatížil hypotékou, vážně onemocněl a oženil se. Matka se obává, že by mohla nastat situace, kdy bratr o dům příjde, nebo ho po něm zdědí jeho žena a matka tak příjde o bydlení. Poradˇte prosím, jak zajistit matce právo v domě dožít, zatim tam má jen trvalý pobyt.

Děkuji za odpovědˇ. Ina

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě lze maminčin klid zajitit pouze smlouvou o zřízení věcného břemene - práva užívat v maminčin prospěch a smlouvu nechal registrovat u příslušného katastrálního úřadu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyrchalová Iveta, 29.3. 2007

Dobrý den, prosím o radu.
Co dělat v případě, když zletilé dítě odejde ze společné domácnosti rodičů a více než půl roku již o sobě nedalo vědět? Mohou rodiče nějakým způsobem dosáhnout toho, aby toto zletilé dítě odhlásili na matrice z trvalé adresy? Je prý možnost, aby matrika takovou osobu trvale přihlásila na adrese Městského úřadu. Je to pravda a jaký je postup?

Děkuji. Iveta Pyrchalová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zrušení trvalého bydliště dítěte je v takovém případě možné. Stačí podat žádost příslušnému obecnímu úřadu a doložit ji všemi doklady, které si obecní úřad vyžádá.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Štryncl, 29.3. 2007

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem a předem děkuji za odpověď.
Bydlím v domě s 10 bytovými jednotkami a jejich majitelé tvoří "Společenství vlastníků". Mám zájem o odkoupení části půdy. Všichni spolubydlící, až na jednoho, s prodejem souhlasí. Ze stanov "Společenství" je zapotřebí (cituji): souhlas všech vlastníků k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu. V bodě předcházejícím je uvedeno, že ke změně stanov je zapotřebí tříčvrtinové většiny hlasů. Ptám se proto, jestli existuje nějaká možnost, jak odkoupení části půdy zrealizovat i bez 100 % souhlasu vlastníků.

Moc děkuji, Pavel Štryncl.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás nepotěším, je-li daná problematika podle stanov vázána na souhlas všech vlastníků, nelze žádným způsobem "obejít" nesouhlas byť jediného z nich.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Kotenová, 27.3. 2007

Dobrý den, moc Vás prosím o radu.
Od dubna budeme bydlet v pronajatém bytě a vlastník nám řekl, že chce mít smlouvu právnicky ověřenou, za což si bude právník účtovat 5000,-Kč. Vlastník po nás bude chtít polovinu, tedy 2500,-Kč, prý je to podle nového zákona, dříve to platit celé sám. My jsme účast právníka nepožadovali. Prosím moc o odpověď, zda je naše povinnost částku 2500,-Kč uhradit.

Opravdu děkuji, Monika Kotenová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud si vlastník-pronajímatel nechal od právníka vypracovat nájemní smlouvu, pak její vypracování musí také uhradit, a sám. Vy jako nájemník byste byl povinen uhradit náklady právníka jen tehdy, pokud byste si nájemní smlouvu nechal vypracovat sám, nebo pronajímatelem předložený návrh takové smlouvy nechal právníkem posoudit. Zcela jasně řečeno - náklady na právníka platí ten, kdo si jeho služby objedná.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štefan Dobra, 26.3. 2007

Přeji hezký den,
koupil jsem byt a jeho 6-ti metrovou lodžii jsem v roce 2005 nechal,jako i někteří další vlastníci bytů, zasklít renomovanou firmou na základě schváleného stav.povolení. Naše "Společenství vlastníků bytů" se loňského roku rozhodlo provést opravu celého činž.domu včetně lodžií a výměny zábradlí na nich. Nyní jsme našim představenstvem nuceni na vlastní náklady nechat zasklení demontovat. Po opravě lodžie nebude možné, vzhledem k jiné konstrukci zábradlí, bývalé zasklení použít a musí se zaplatit za montáž nového typu zasklení, které dokonce svojí konstrukcí nezamezí zatékání do zmíněného prostoru. Jako vlastník bytu jsem za původní zasklení zaplatil 20.000 Kč. Nové zasklení se dá pořídit za dalších 13.400 Kč. Na členské schůzi, kde byla odhlasována celková rekonstrukce činž.domu, nebyl postup, při kterém budou takto dotčena vlastnícká práva jednotlivých majitelů bytů, vůbec projednán. Pokud je tento postup legální, obávám se další opravy lodžie za několik let, kdy architekt navrhne opět jiné řešení zábradlí a nájemníci mohou být nuceni zaplatit další typ zasklení. Poradíte mi,prosím, jak v tomto případě postupovat ?

Děkuji, Š.Dobra

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud členská schůze společenství vlastníků rozhodla o celkové rekonstrukci domu, včetně problematiky lodžií, budete se muset takovému rozhodnutí podřídit. Při úvahách o různých vylepšeních vlastního bytu je vždy třeba brát v úvahu skutečnost, že pokud jde o společné prostory domu a jeho venkovní vzhled rozhoduje společná vůle všech (či většiny) vlastníků bytových jednotek, čímž je každý jednotlivý vlastník jednotlivé bytové jednotky ve svém vlastnickém právu ze zákona limitován a omezen.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Roll, 26.3. 2007

Vážená paní doktorko,
rádi bychom se na Vás obrátili se svým dotazem a předem děkujeme za zodpovězení. V polovině loňského roku se moje přítelkyně stala majitelkou rodinného domu. Na začátku letošního roku si vzala hypotéku na rekonstrukci a já jsem v ní veden jako spoludlužník. Při splácení hypotéky padne 70% splátky na můj vrub a veškeré platby chodí z mého účtu. V létě plánujeme svatbu. Rádi bychom se zeptali, jakým způsobem co nejlépe zajistit naše majetkové poměry tak, aby v případě rozchodu nezanikl můj nárok na podíl ze splacené části hypotéky (tím pádem potažmo na dům).

Děkuji za odpověď, Marek Roll

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji uzavření tzv. předmanželské smlouvy, kterou Vám nejlépe sepíše notář.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Stoklasa, 22.3. 2007

Dobrý den,
bydlím v nájemním bytě, majitelem je město. V souvislosti se zvyšováním nájemného město najalo firmu na přeměřeni a pasportizaci bytu. Je mou povinností umožnit této firmě vstup do bytu k provedení nezbytných úkonů? Podotýkám, že byt je spravován jinou, spravní firmou, která má o bytu veškeré údaje.

Děkuji moc za radu. Aleš Stoklasa.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako nájemník jste povinen umožnit provedení pasportizace bytu, a tedy zpřístupnit byt k úkonům s tím spojeným.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raptor Raparot, 20.3. 2007

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak se řeší majetkové poměry mezi partnery, pokud ještě nejsou manželi. Konkrétní případ - realizace stavby rodinného domu, s poměrem vložených finančních prostředků 60/40, financované ze stavebního spoření. Zajímá mě to hlavně z toho důvodu, protože úvěr ze stavebního spoření budou oba splácet až 20 let a to za trvání BSM. Mění se tím nějak majetkový poměr takto získané nemovitosti? Jak se vůbec řeší stavební spoření, případně úvěry ze stavebního spoření nebo hypotéky při ukončení BSM (rozvod, úmrtí jednoho z manželů)? Jakým způsobem bude proveden zápis do katastru nemovitostí - bude tam zohledněn poměr vlastnictví?

Děkuji za odpověď, RR

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nemohu si odpustit poznámku, že odpověď na Váš dotaz je zhruba na dvouhodinovou poradu v advokátní kanceláři, nikoli na tuto "odpovědnu". Nicméně alespoň to základní - veškeré majetkové poměry mezi partnery, nejsou-li dosud manžely, je nutno řešit smluvně, aby byla práva obou zúčastněných byla řádně ošetřena. A zdůrazňuji - veškeré smlouvy je moudré nechat sepsat advokátem, případně notářem, aby bylo všechno tak, jak má být právě pro případ toho, že se partneři rozejdou, či následní manželé se rozvedou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smrž Miroslav, 19.3. 2007

Dobrý den,
před domkem, jehož jsem asi 2 roky vlastníkem, je předzahrádka. Jak jsem ale zjistil, tato není na mém pozemku, ale na pozemku obce. Tento stav, tedy užívání části pozemku obce jako předzahrádky, trvá již asi 35 let, vznikl ještě za přechozích vlastníků. Jaké mám možnosti získání pozemku s předzahrádkou do vlastnictví ? Slyšel jsem, že snad existuje nějaká možnost, že při dlouhodobém užívání pozemku přechází tento do vlastnictví uživatele. Je to pravda ?

Děkuji za odpoveď, M.Smrž

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud některý z vlastníků domu užíval pozemek s předzahrádkou v dobré víře, že je jeho vlastnictvím, a to nejméně po dobu deseti let, pak je možné, že vlastnictví k němu tzv. vydržel. Vydržení vlastnictví k pozemku tak, aby mohlo být zapsáno i do katastru nemovitostí, je ovšem třeba se domoci - ať už cestou smluvní nebo soudní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marta Holubová, 12.3. 2007

Dobrý den,
Obracím se na Vás o radu týkající se dědického řízení bytu v osobním vlastnictví. V tomto bytě bydlí naše babička, která si nechce dělat hlavu se psaním závěti, proto doufá, že se bez problémů vyrovnáme po její smrti, což je při vztazích mezi rodinami nemožné. Situace je taková, že má dva přímě dědice -- syna a dceru a současně mají v jejím bytě nahlášené trvalé bydliště dvě vnučky (plnoleté) a jeden pravnuk (neplnoletý) a všichni jsou tam nahlášeni více čtyři roky.
Jak se bude po babiččině smrti byt rozdělovat? Mají nárok jen přímí potomci, nebo i trvale nahlášení mají nárok na stejnou poměrnou část? Otázka s tím související: Jak dlouho musím být trvale nahlášená v tomto bytě, abych měla také nárok na jeho část?

Děkuji za odpověď a přeji krásný den, Marta Holubová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Byt v osobním vlastnictví budou - ze zákona - dědit rovným dílem pouze a jedině babiččiny děti, bez ohledu na to, kolik dalších osob a jak dlouho babiččin byt užívá. Vy jako vnučka na žádnou část dědictví nemáte a nemůžete mít nárok ani kdybyste byla v bytě trvale hlášena sebedéle (užívání bytu a jeho vlastnictví, tedy i dědění spolu nikterak nesouvisí). Jediná možnost, jak byste mohla část bytu získat do svého vlastnictví je ta, že by se babiččiny děti (resp. to z nich, které je Vaším rodičem) svého dědictví vzdaly ve prospěch svých dětí (babiččiných vnuků), kteří by ovšem opět dědili všichni a všichni rovným dílem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdenek C., 12.3. 2007

Dobrý den.
Bydlím v rod. domě se svou rodinou, který chce matka prodat. Do domu jsem investoval přes 500 tis. Kč. Dům se prodává přes realitní kancelář, která nám sdělila, že se musíme odstěhovat do 1 měsíce od vyplacení peněz od kupce. Matka už v domě nebydlí. Je tato lhůta na odstěhování nějak daná? Mohu po matce žádat náhradní byt i když nemám podnájemní smlouvu? Údajně se nepředpokládá, že by rodiče s dětma smlouvu sepisovali, když před 19 lety, co jsme se přestěhovali jsem nebyl plnoletý.

Děkuji za odpověď, Zdeněk, 30 let.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nemáte-li uzavřenu nájemní smlouvu, nemůžete po matce žádat náhradní byt. Pokud jde o termín vystěhování prodávané nemovitosti ten není žádným právním předpisem určen, ale většinou stanoven v kupní smlouvě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Boroschová, 7.3. 2007

Dobrý den,
potřebovala bych poradit, budeme s přítelem kupovat dům. Ráda bych věděla, jak vše právně ochránit, jelikož příteli v bance poradili, že je jednodušší, aby si vzal hypotéku pouze sám na sebe. Svatbu neplánujeme a každý máme z předchozích manželství děti. Zajímá mě, kdybychom se třeba rozešli nebo jeden z nás zemřel, jak zajistit, aby nezůstal někdo bez majetku nebo nějakým způsobem ošizen (myslím tím i děti). Stačí když bude mé jméno zaneseno v kupní smlouvě?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den, Petra B.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro ochranu Vašeho vlastnictví postačí, budete-li uvedena jako kupující (předpokládám jednou polovinou) v kupní smlouvě, která bude následně zapsána do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladislav Navrátil, 5.3. 2007

Dobrý den paní doktorko,
spolu s manželkou jsme většinovými vlastníky domku, který nelze rozdělit na části. Obě manželčiny sestry tuto skutečnost nechtějí uznat a bombardují nás dopisy, v nichž nás žádají, abychom uvolnili pro jejich podnikání část domku. Dokonce k nám přišly a řekly, že se z místnosti nehnou, dokud ji nevyklidíme. Bohužel ani policie není v této oblasti dosti vzdělaná a přivolaní policisté jsou na rozpacích, když je žádáme o vyvedení obou sester z domu. Práva většinových vlastníků prý upravuje občanský zákoník, ale mě se nepodařila najít přímá odpověď na náš problém.

Předem děkuji za odpověď, V. Navrátil

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Žádná práva tzv. většinových vlastníků neexistují. Spoluvlastníci mají všichni stejná práva i povinnosti ke spoluvlastněné nemovitosti. Vždy se tudíž musí všichni dohodnout na způsobu užívání takové nemovitosti a nedohodnou-li se, musí k návrhu některého z nich rozhodnout soud. Pokud si chcete ověřit práva a povinnosti spoluvlastníků, uvádí je ustanovení §§ 137-142 občanského zákoníku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Kupková, 2.3. 2007

Dobrý den,
chci požádat o radu. V družstevním domě si chceme pronajmout kočárkárnu, připojit ji ke svému bytu a až to bude možné (po splacení úvěru, který zatím neumožňuje družstvu volý prodej majetku) kočárkárnu od družstva odkoupit. Otázka zní, zda je možné do nájemní smlouvy na nebytový prostor (kočárkárnu) dát paragraf o předkupním právu na tento prostor a jestli tam případně musí být uvedena cena (např. přesná částka nebo "za tržní cenu" apod.).

Děkuji za radu, zdravím, L. Kupková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ano, do nájemní smlouvy lze (a pro Váš případ je i žádoucí) zakomponovat i ustanovení o předkupním právu na pronajímaný nebytový prostor. Kupní cenu takového prostoru není nutno ve smlouvě uvádět vůbec. Upozorňuji ovšem, že ani ustanovení o předkupním právu v nájemní smlouvě Vám nezaručí to, co jím sledujete. Ve stejném okamžiku, kdy dnešní družstvo bude moci nebytovými prostory nakládat, vznikne - ze zákona - na jeho místě společenství vlastníků (bytových jednotek a spoluvlastníků společných prostor v domě), které žádné takové ustanovení nemusí respektovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronika Rohánková, 1.3. 2007

Vážená paní doktorko,
obec, kde máme nemovitost chce od nás souhlas k věcnému břemenu pro souseda, aby přes náš pozemek mohl vést kanalizaci a vodovod a prý je to ve veřejném zájmu obce! Nemovitost nevyužíváme a chceme časem prodat, proto nechceme s věcným břemenem souhlasit, je možné se tomu nějak vyhnout?

Předem děkuji. Rohánková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz zřejmě není zcela úplný. Pokud totiž obec na svém území buduje kanalizaci a vodovod, pak je nesporně buduje ve veřejném zájmu a po Vás tedy právem požaduje zřízení věcného břemene. A zejména tehdy, když pozemek neužíváte na rozdíl od stálých obyvatel obce, jimž jak kanalizace, tak vodovod značně usnadní život.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.M., 26.2. 2007

Dobrý den,
jsme společenství podílníků na domě (máme starý vzor, podílu na domě). Zůstali jsme u tohoto vzoru, aby jsme měli možnost ovlivnit prodej. Založili jsme sdružení podle vzorových stanov a dohodli pravidla. Je nás 8 a jeden odmítl vstoupit, dodržovat pravidla a platit na fond údržby.Jakou máme právní subjektivitu, jak můžeme postupovat proti jednotlivci,užívání společných prostor ap. Dům se musí spravovat, provádět vyúčtování, uzavírat smlouvy aj., s jednotlivci se organizace nebaví. Uvítáme i obsáhlejší odpověď a názor na mail.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pojem "společenství podílníků v domě" náš právní řád nezná. Máte-li ovšem na mysli společenství vlastníků (tedy vlastníků jednotlivých bytů v domě a spoluvlastníků společných prostor v domě), pak toto společenství vzniká ze zákona (je-li v domě nejméně 5 bytů s nejméně třemi různými vlastníky) a ze zákona jsou všichni vlastníci členy tohoto společenství a všichni jsou také povinni řídit se stanovami společenství. Víc Vám tímto "dálkovým" způsobem sdělit nemohu. Doporučuji poradu s advokátem, který teprve po seznámení se všemi skutečnostmi řekne, co a jak dál.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Svobodová, 21.2. 2007

Vážená paní doktorko,
podepsali jsme jako manželé, spoluvlastníci nemovitosti smlouvu o smlouvě budoucí, ohledně věcného břemene na vedení kanalizace přes náš pozemek. Zajímá nás, zdali se tento pozemek v současnosti dá s tímto omezením prodat.

Děkuji za odpověd. Svobodovi

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I s popsaným omezením lze pozemek prodat. Jen je třeba předem zájemce na toto omezení upozornit, protože jako kupující vstupuje do všech práv a povinností, které máte Vy, tedy i do povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrik Hromádka, 21.2. 2007

Prosil bych Vás o radu v následující věci. V únoru nám končí nájemní smlouva. Obávám se však, že se s majitelem nedomluvíme na následném vyúčtování služeb. Majitel bytu nám rozepsal do smlouvy měsíční platby jako "nájemné" + "záloha na služby s nájmem spojené" (kterou rozepsal na jednotlivé služby a jejichž součet dává onu zálohu na služby s nájmem spojené). Teď po nás ale chce navíc doplatek za osvětlení společných prostor, výtah, úklid, fond oprav, správní poplatek a pojištění bytu (ve výši 600,-Kč/ měsíc). Má právo po nás tento "nedoplatek" požadovat, i když není zmíněn ve smlouvě?
Cituji ze smlouvy:
1) Nájemné se dle této smlouvy sjednává ve výši měsíčně 8.000,-Kč.
2) V nájemném není zahnuta úhrada ceny služeb s nájmem spojených. Nájemce se proto zavazuje platit cenu služeb s nájmem spojených, a to zálohovou částkou ve výši měsíčně 2.000,-Kč, přičemž tato částka zahrnuje zálohy na:
- el.energie ... 500,-Kč, teplo na vytápění ... 500,-Kč, teplo na ohřev vody ... 500,-Kč, vodné ... 500,-Kč
3) Nájemné a záloha na služby budou hrazeny společně, celkem částka 10.000,-Kč měsíčně předem.
4) Pronajímatelé jsou povinni provést vyúčtování záloh na služby s nájmem bytu spojené dle skutečně vynaložených nákladů na tyto služby, a to nejméně 1x ročně.

Za odpověď děkuji. S pozdravem, Patrik Hromádka.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Myslím si, že v daném případě byste se mohli těmto dalším doplatkům bránit, i když v případném soudním řízení byste nejspíš úspěšní nebyli, protože i když tyto jakoby "nové" doplatky nejsou výslovně zmíněny ve smlouvě, zcela logicky a jednoznačně jsou součástí poplatků za služby spojené s užíváním bytu, s výjimkou pojištění, které do těchto poplatků naopak v žádném případě nepatří.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Sýkora, 15.2. 2007

Vážená paní doktorko,
rád bych Vás požádal o odpověď v následující záležitosti. Jsem spoluvlastníkem rodinného domu - část svého podílu jsem získal jako dědictví po svém otci v roce 1990, další část jako dědictví po dědečkovi v roce 2003. V letech 1980 - 2004 jsem měl v tomto domě trvalé bydliště, dnes bydlím jinde. S ostatními spoluvlastníky zvažujeme možnost, že bych jim svůj podíl prodal a pořídil si vlastní bydlení. Byla by v takovém případě částka získaná prodejem osvobozena od daně z příjmu?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den, Jan Sýkora.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud si z výtěžku prodeje pořídíte bydlení, pak by kupní cena byla od daně z příjmu osvobozena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Mantuanelli, 14.2. 2007

Dobrý den,
Mamka se znovu vdala. Její nynější manžel bydlel v rodinném domě. Jako manželé, vyplatili podíl jeho bývalé manželce (mamka má doklady schované), a jeho sestra se podílu na dům vzdala. Společně přistavěli 1/2 domu, ale stavební povolení bylo vydáno pouze na něj, neboť až v průběhu stavby se vzali. Kolaudace proběhla opět pouze na jeho jméno. I když mamce bylo přislíbeno, že na ni napíše podíl na domu, do dnes se tak nestalo. Mamka má všechny účty ze stavby schované. Jak to bude v budoucnu vypadat, v případě dědictví po manželovi, když on má tři děti? Bude mít mamka na něco nárok, nebo ji mohou "děti" vystěhovat z domu?

Děkuji a přeji pěkný den, Jana Mantuanelli.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Za stávající situace, kdy je zřejmě celá nemovitost ve výlučném vlastnictví manžela, by v případě jeho úmrtí - ze zákona, tedy pokud by nezanechal závěť - dědila polovinu maminka a druhou polovinu děti z manželova prvého manželství.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radovan Vodák, 13.2. 2007

Přeji dobrý den,
a prosím o radu. Můj bratr koupil od naší babičky dům a potom nešťastnou náhodou zemřel, dům zdědila, a jako jediný vlastník je na katastru zapsaná, jeho dcera, moje neteř, které je 15 let. S ní i s její matkou (mojí švagrovou) jsme se dohodli, že od ní dům koupím. Vzhledem ke špatnému stavu za cenu, která nekoresponduje s odhadem. Tudíž není možné věc řešit teď, za účasti opatrovníka, Krajského úřadu, protože mi řekli, a zřejmě správně, že prodej není v zájmu dítěte. Jsem tedy nucen počkat 3 roky, do její zletilosti. Ovšem je nutné na domě provést dost prací, z nichž některé nesnesou moc odkladu. Rád bych si nějak „pojistil“ jak koupi samotnou, tak i cenu, na které jsme se teď dohodli. Myslím, že s neteří to, vzhledem k věku, není možné a se švagrovou také ne, protože se nemůže teď zaručit za cokoli, co bude platné v okamžiku dospělosti neteře. Rád bych alespoň, kdyby vše padlo, dostal zaplacené práce a materiál, které budu muset zainvestovat. Existuje nějaké řešení?

Děkuji, Radovan Vodák.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě by možná byla vhodná smlouva o půjčce, znějící na částku ve výši celkových předpokládaných nákladů na nutné "udržovací" práce na nemovitosti. Zkuste tento návrh projednat nejprve s opatrovníkem. Nutná údržba nemovitosti rozhodně v zájmu dítěte je.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jan Bednařík, 13.2. 2007

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda můžeme být osvobozeni od platby daně z prodeje nemovitosti. Byt jsme koupili v lednu 2000 jako družstevní. V dubnu 2001 jsme doplatili anuitu a byt přešel do osobního vlastnictví. Jelikož jsme tehdy ještě nebyli manželé (to až od června 2002), byt je na katastrálním úřadě stále veden na manželku. Oba v něm máme stále veden trvalý pobyt. Od prosince roku 2003 jsme oba dlouhodobě v zahraničí. Chtěli bychom byt prodat během toho léta. Budeme stále osvobození od daně z příjmu z prodeje, pokud si manželka převede trvalé bydliště jinam již v únoru (z důvodu vyřízení jiných dokladů) - tedy několik měsíců před plánovaným prodejem? (Zákon č. 586/1992 Sb. § 4.1 hovoří o bydlišti po dobu 2 let bezprostředně předprodejem. Co je to bezprostředně?). Já budu mít trvalé bydliště stále tam, ale budu i já prodávající? Můžete doporučit, nějaké další kroky?

Děkuji a s pozdravem, ing. Jan Bednařík.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jsou-li Vámi uváděná data správná, pak by manželka měla být osvobozena od daně z příjmu, protože bude byt prodávat za dobu delší než 5 let od nabytí. V takovém případě nezáleží na tom, bude-li mít i bezprostředně před prodejem v bytě trvalé bydliště. Vy osobně prodávajícím nebudete, protože jako vlastník je - jak sám uvádíte - v katastru nemovitostí vedena jen manželka a prodávajícím nemůže být nikdo jiný, než vlastník.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oldřich Kocián, 13.2. 2007

Dobrý den,
Chci se Vás zeptat.... Začal jsem loni stavět dům a nevyšel jsem finančně...chci ho prodat....je to rok a je to hrubá stavba se střechou. Nebudu muset platit daň z příjmu? (jako, že to prodávám tak brzo?)

Předem děkuji za odpověď, Kocián.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud prodejem získané prostředky použijete na uspokojení své bytové potřeby, pak ani tak brzký prodej nebude podléhat dani z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Mazuch, 12.2. 2007

Mám v nájmu pozemek, využívaný k rekreaci od Povodí Labe. Smlouvu mám ještě na 8 let s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Náhodou jsem se na Katastru nemovitostí dozvěděl, že na zmíněném pozemku probíhá zavkladování do vlastnictví na jinou osobu, aniž bych byl informován, nebo mi byla vypovězena smlouva. Je to v pořádku? Co bude asi následovat, popř.jak se mám zachovat?

Děkuji za případnou odpověď, s pozdravem Jiří Mazuch.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! O změně vlastníka budete zřejmě informován až poté, co zápisem v katastru nemovitostí vlastnictví pozemku přejde na jinou osobu. Při změně vlastníka není nutno informovat nájemce, protože pro něj se změnou vlastníka nic nemění - nový vlastník vstupuje do všech práv a povinností, která náležela původnímu vlastníku, tedy i do nájemní smlouvy na straně pronajímatele. Pro jistotu by možná bylo dobré, abyste sám nového vlastníka co nejdříve na existenci své nájemní smlouvy upozornil - pro případ, že by původní vlastník tuto skutečnost při převodu vlastnictví před novým vlastníkem zatajil.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anežka Čiháková, 6.2. 2007

Dobrý den,
nastala nám v rodině trochu komplikovaná situace: babička darovala byt své dceři. Než katastrální úřad tuto změnu vlastnictví zapsal, babička zemřela. Další majetek zemřelé babičky je hotovost (do 50 tisíc), drobné šperky a běžné vybavení domácnosti. Babička má kromě obdarované dcery ještě syna, ten ale prohlásil, že se vzdá dědictví. A vyplývající otázky: bude mít "nezapsání od katastru" vliv na vlastnictví? žádost byla předložena 3 dny po podpisu darovací smlouvy, více než 2 měsíce před smrtí babičky, ... pokud vím, dar se započítává na dědický podíl - automaticky nebo na vyžádání dalších dědiců? pokud je jen jeden dědic, započítává se? .... pokud by se započítával, poplatek notáři by se určoval z majetku + cena darovaného bytu?

Děkuji moc !

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Prozatím doporučuji nezatěžovat si hlavu žádným započítáváním. Jsou-li pouze dva dědicové, z nichž jeden v dědickém řízení prohlásí, že se dědictví vzdává, není vůbec co započítávat. V dědickém řízení je samozřejmě třeba předložit darovací smlouvu spolu s návrhem na její vklad od KN (samozřejmě potvrzeným podacím razítkem) tak, aby z obého bylo zřejmé, že darování bylo provedeno právně platným způsobem. Katastr samozřejmě - pokud je darovací smlouva i návrh na její vklad vpořádku - darovací smlouvu zapíše bez ohledu na následné dědické řízení a smlouva nabyde platnosti (s právními účinky) dnem podpisu darovací smlouvy, resp. dnem podání návrhu na vklad do KN.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Sochorová, 6.2. 2007

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je nutný souhlas všech ostatních spoluvlastníků pozemku, když chci svoji část odprodat jednomu ze spoluvlastníků tohoto pozemku, který má o moji část zájem. Nebo jestli stačí, když jen já a kupující to nahlásíme na katastr nemovitostí.

Děkuji, Sochorová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud svůj spoluvlastnický podíl prodáváte jednomu z dalších spoluvlastníků, souhlas zbylých spoluvlastníků již nutný není. Předpokládám, že víte, že na katastr nemovitostí nestačí jen nějaké ohlášení, ale návrh na vklad práva z kupní smlouvy!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...