Právní poradna


Otázky a odpovědi - 25.9.06-5.2.07 - [4]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 25.9.2006 do 5.2.2007:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní A., 5.2. 2007

Vážená paní doktorko,
obracím se na Vás s prosbou o radu k našemu případu. Dne 19.12.2005 jsme podepsali smlouvu o převodu členských práv a povinností včetně práva nájmu k družstevnímu bytu - vše probíhalo přes realitní kancelář v Praze (mimo jiné je velmi známá a je rozšířená po celé ČR). Družstvo nás odmítlo zapsat do seznamu členů a také nemáme smlouvu o užívání bytu, která také byla zamítnuta družstvem. Poté jsme zjistili, že bývalá manželka prodávajícího je stále vedena u družstva jako členka a k tomuto prodeji nedala souhlas(tím se hájí družstvo). Prodávající má rozhodčí nález, který je pravomocný 29.12.2005 a který rozhodl, že výhradním členem družstva je pan prodávající. Na smlouvě o převodu je také uvedena prodávajícího současná manželka, která není vedena u družstva jako členka. Přes RK jsme podali žalobu na družstvo (určovací žalobu), ale byla zamítnuta (špatný petit). V odůvodnění rozsudku stálo, že soud nehodnotil důkazy, protože tato žaloba neměla být podaná jako určovací.RK se začala od tohoto prdeje a problému distancovat a zároveň i prodávající se v tomto problému moc neangažuje a pravděpodobně čeká na naše další kroky. Nyní žijeme v nejistotě a potřebujeme poradit, jak v tomto případu dále pokračovat. Jsme mladá rodina s ročním synem a chceme bydlet v bytě, který jsme zakoupili přes RK a který jsme i na naše náklady částečně zrenovovali. Nechtěli bychom o tento byt přijít, což je důvod proč se na vás obracíme. Už si opravdu nevíme rady a potřebujeme radu od odborníka, který se s tímto nebo podobným případem setkal.

Předem Vám moc děkujeme za rady a doporučení.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš případ je věru dost komplikovaný. Vzhledem k tomu, že v něm proběhlo i soudní řízení (existuje tedy jak žaloba, tak rozsudek), nemohu se jej ani náznakem pokoušet rozklíčovat bez důkladné znalosti obou dokumentů. Jen si snad mohu dovolit vyslovit naději, že Vás v tom RK, přes niž jste byt převáděli, nenechá samotné. Měla by prostřednictvím svých právníků nalézt nový "druh" žaloby, pomocí níž by jste se domohli svého práva - samozřejmě je-li vskutku toto právo na Vaší straně, případně najít jiné adekvátní právní řešení. Nepochybně nejde o jednoduchou záležitost a právníci RK z ní určitě mají hodně těžkou hlavu. Možná i proto se jeví býti poněkud liknavými. Nicméně - možná bude dobré nečekat na aktivity RK a prodávajícího, ale sami problém předat advokátovi, který po důkladném seznámení se všemi skutečnostmi a souvislostmi poradí a pomůže.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirka Straková, 5.2. 2007

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, jak je to při darování nemovitosti vnoučeti. Do jaké skupiny pro výpočet darovací daně se zařazují vnoučata? Je nutno k darovací smlouvě přikládat prohlášení ostatních členů rodiny, že se zříkají daných nemovitostí. Do kolika dnů po zapsání do katastru nemovitostí je povinnost podat přiznání o darovací dani?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vnoučata jsou řazena pro daňové účely do I. skupiny. K darovací smlouvě žádná vyjádření dalších osob, které nejsou vlastníky darované nemovitosti, nepatří. Přiznání k dani je nutno podat obvykle do 3 měsíců ode dne zápisu smlouvy do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Apačová, 30.1. 2007

Dobrý den,
kupuji byt a ráda bych věděla kdo má vystavit kupní smlouvu a jak je to z poplatkem za vystavení této smlouvy. Platí ji kupující nebo prodávající? Jsou na to nějaké předpisy?

Děkuji. Apačová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vypracování kupní smlouvy může hradit jak prodávající, tak i kupující - záleží jen na jejich vzájemné dohodě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ing.Luboš Dolák, 29.1. 2007

Dobrý den,
nevím jestli rada o kterou Vás žádám spadá pod Vaší "kompetenci", ale jedná se zde také o realitní objekt. Velmi rád bych Vás poprosil o krátkou radu na následující problém.
Máme rodinný dům v kdysi klidné části malého městečka v blízkosti krajského města a Stavební úřad před pár lety pozměnil katastrální plán a schválil menší průmyslovou zónu přesně na hranicích našeho pozemku. V této zóně vybudovala svojí provozovnu německá firma a po má zde již delší dobu 2 výrobní a 1 skladovací halu ale ve vzdálenosti ca.50 metrů od hranic našeho pozemku (ca.70 metru od zdí obytného domu). Jenže v současné době firma uvažuje o vybudování administrativní budovy a výrobní haly pouze 2 metry od hranic pozemku, čímž dojde k narušení soukromí, částečnému zastínění pozemku, dalšímu navýšení provozu na přilehlé komunikaci a k podstatnému snížení jeho ceny při možném prodeji. Je možno se tomuto nějak bránit, nebo je pouze na rozhodnutí stavebního úřadu zda takovou stavbu povolí a jeho rozhodnutí není možno napadnout? Měl by řadový občan reálnou šanci zažalovat stavební úřad za znehodnocení svého majetku a v procesu zvítězit?

Děkuji, ing.Luboš Dolák.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Všechny své připomínky k Vámi popsané nové výstavbě máte právo uplatnit ve stavebním řízení před vydáním stavebního povolení na tuto výstavbu. Veškerá oznámení a rozhodnutí v takovém řízení Vám jako bezprostřednímu sousedu musí stavební úřad doručit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Řípová, 24.1. 2007

Dobrý den,

maminka vlastní společně se dvěma sourozenci pozemek, který je t.č. nestavební. Mám v úmyslu požádat o vyjmutí z půdního fondu a na pozemku v budoucnu stavět. Po ústní domluvě se sepsala darovací smlouva, ze které jeden z nich odstoupil za podmínky, že podepíše až jej vyplatím. Na pozemek byl vyhotoven znalecký posudek a jeho cena je 25.000Kč. Jeden z těchto sourozenců teď po mě žádá 80.000Kč za 1/3 pozemku, i když se nejedná o parcelu stavební. Chci se dotázat, kolik si může vlastník nadhodnotit cenu a je to vůbec morální v rámci rodiny?

Děkuji. Řípová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejspíš Vás moc nepotěším, ale jinak nemohu. Otázka kupní ceny je vždy věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonem ji omezit de facto nelze. Na požadovanou cenu Vás ovšem nic nenutí přistoupit. Pokud ji nehodláte zaplatit, můžete věc řešit soudní cestou, což ovšem znamená rovněž nemalé náklady. Navíc - je-li cena stanovená znaleckým posudkem pouze cenou tzv. vyhláškovou, tržní cena může zcela odpovídat uváděnému požadavku. "Morálnost" ve vztahu k právu nemá význam posuzovat, protože právo, jak nás učili, je pouze kodifikovatelnou částí morálky, tedy jen tou její částí, kterou lze zákonem nejen popsat, ale která je současně i vynutitelná.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Kraemerová, 23.1. 2007

Vážená paní doktorko,

Zdědila jsem po mamince chatu a pro potřeby stanovení notářského poplatku za dědictví potřebuji odhad nemovitosti. Soudní znalec si za tento odhad účtuje asi 5 000 Kč. Nelze místo toho předložit tzv. obvyklou cenu, kterou může stanovit realitní kancelář v místě, a to za mnohem nižší poplatek?

Děkuji za odpověď. Kraemerová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V žádném soudním řízení, tedy ani v dědickém, v žádném případě nelze znalecký posudek o ceně nemovitosti nahrazovat odhadem realitní kanceláře.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Benýšková, 22.1. 2007

Dobrý den,

máme zájem o koupi rekreačního objektu, který chceme po rekonstrukci využít k trvalému bydlení. V realitní kanceláři nám sdělili, že pozemek patří z poloviny pozemkovému fondu a z poloviny 30 let nezvěstné emigrantce, kterou se sice snažili dohledat, ale marně. Původní majitel údajně nikdy neplatil nájemné. Co si o tom myslíte? Samozřejmě bychom rádi měli záruku, že pozemek půjde do budoucna odkoupit.

S pozdravem Helena Benýšková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji kontrolu výpisu z katastru nemovitostí - na listu vlastnictví k pozemku budou jasně uvedeni vlastníci. Pokud se RK ani Vám nepodaří s vlastníky pozemku spojit (a dohodnout), pak koupi nemovitosti na něm postavené vřele nedoporučuji - přináší sebou více rizik, než si laik umí představit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Mezihorák, 22.1. 2007

Dobrý den,

koupil jsem byt do OV v bytovém domě o 5 bytových jednotkách.Ve výpisu z katastru nemovitostí figurujeme 3.Já, majitel dalšího z bytů a "pan domácí", který vlastní 3 zbývající (v jednom bydlí on, druhý obývá jeho syn a třetí pronajímá).Nemáme založeno společenství vlastníků a na změnách a opravách se dohadujeme operativně.
1. Doporučovala byste takové společenství (popř. něco jiného) založit a předejít tak případným problémům?
2. Existuje něco jako předkupní právo pro majitele ostatních bytů při případném prodeji pronajímaného bytu?
V těchto otázkách se naprosto nevyznám a proto doufám, že moje dotazy nejsou úplně zcestné.

Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Mezihorák

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Společenství vlastníků vzniká - ze zákona - v domě s nejméně 5 jednotkami, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Z uvedeného plyne, že toto společenství už i u Vás vzniklo. Je tedy třeba nadále postupovat podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Pokud jde o Vámi zmiňované předkupní právo, tak to v tomto případě neexistuje.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.Brettová, 22.1. 2007

Dobrý den, prodávám byt a stěhuji se k přítelovi do rodinného domku. Z prodeje bytu musím vyplatit svého bývalého manžela. Chtěla bych se zeptat, zda musím zaplatit daň z prodeje nemovitosti z celé částky nebo jen z té, kterou skutečně obdržím? A v případě, že nebudu kupovat jinou nemovitost jak je to z daní z příjmu? Přijdu i o rodinné přídavky na dítě?

Moc děkuji za odpověď. Brettová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte uzavřenu písemnou dohodu o vypořádání společného jmění manželů, v němž je Vaše povinnost vyplatit bývalého manžela z prodeje bytu, pak plátci daně z převodu nemovitosti jste s bývalým manželem oba - každý svou polovinou. Pokud jde o daň z příjmu i tam jste povinni tuto daň uhradit - opět každý za svou polovinu. Rodinné přídavky s tímto příjmem nesouvisí. Vše výše uvedené platí tehdy, jde-li skutečně o prodej bytu, tedy bytu v osobním vlastnictví. Jinak je tomu u převodu členských práv a povinností k bytu družstevnímu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Rubasová, 19.1. 2007

Dobrý den, paní doktorko,

plánujeme prodat "náš družstevní" byt, ve kterém trvale bydlíme. Vím, že jako prodávající musím zaplatit v každém případě daň z převodu nemovitosti. Jak je to s placením daně z přijmu?

Děkuji. Jana Rubasová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud převádíte svá členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu, pak nejde o žádný převod nemovitosti, proto se také žádná daň z převodu nemovitostí nemůže platit a neplatí. Od daně z příjmu je takový převod členských práv a povinností osvobozen, pokud doba mezi nabytím a převodem přesáhne 5 let.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Motejzíková, 18.1. 2007

Dobrý den,

mám stručný dotaz k dani z převodu nemovitosti. Kdo ji platí? (prodávající / kupující). Kolik procent činí? Z jaké ceny se stanovuje a kdo všechno může tuto cenu stanovit?

Děkuji Vám za odpověď. Motejzíková.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Plátcem daně z převodu nemovitostí je prodávající a činí 3% ze základu daně, kterým je ta z cen, která je vyšší (tedy buď cena kupní nebo cena stanovená znaleckým posudkem).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Felcmanová, 17.1. 2007

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně odkupu pozemku. V chatové oblasti máme chatu na pronajatém pozemku. Nájemní smlouva je na 20 let s větou, že máme přednostní právo dalšího pronájmu, eventuelně odkoupení. Uzavřena v r. 1993. My bychom měli zájem pozemek - zahradu odkoupit. Můžete mi prosím poradit postup? Majitele pozemku jsme de facto od uzavření smlouvy neviděli.

Děkuji moc a přeji Vám hezký den. Jana Felcmanová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při koupi pozemku se bez vlastníka neobejdete. Musíte jej tedy kontaktovat a nechat - nejlépe advokátem či notářem - sepsat kupní smlouvu a tu nechat zapsat do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renata Kavková, 15.1. 2007

Vážená paní doktorko,

rodiče mi před 3 lety darovali byt, s VB jejich doživotního užívání mého bytu. Otec zemřel a máma nechce v bytě zůstat sama, protože já mám trvalý pobyt 250 km daleko. Prodejem bytu po rodičích bych ráda získala prostředky na zakoupení nebo výměnu za byt blízko mého trvalého bydliště, kam bych matku přestěhovala. Dozvěděla jsem se však, že pokud v bytě sama nebydlím, musela bych při jeho prodeji (do 5 let po nabytí) platit vysokou daň. Mám v DS zakotvenu povinnost postarat se o rodiče ve stáří, ale nemohu za tímto účelem jezdit přes půl republiky. Prosím poraďte mi, jestli existuje v takovém případě možnost darovaný byt prodat (vyměnit, postavit jiný), aniž bych musela platit nekřesťanskou daň z převodu nemovitosti.

Děkuji. Renata Kavková

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Daň z převodu nemovitostí není zdaleka "nekřesťanská", činí pouhá 3% ze základu (kupní ceny nebo znaleckého posudku - podle toho, která je vyšší). A z této daně není úniku - jste a budete jejím plátcem v každém případě. To, z čeho můžete být osvobozena, je daň z příjmu, a to i v případě, že z výtěžku z prodeje bytu si pořídíte jiné bydlení (v takovém případě nezáleží na tom, zda a jak dlouho v prodávaném bytě bydlíte, ani kdy jste si ho pořídila).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.Pelikánová, 15.1. 2007

Dobrý den, paní doktorko,

chtěla jsem se zeptat, jak dál postupovat při koupi (převodu) družstevního bytu. Byt prodává realitní kancelář. Majitelku bytu zastupuje její syn, má vyřízenou plnou moc. Při vyřizování úvěru mi však stavební spořitelna vrátila smlouvu o smlouvě budoucí i plnou moc syna majitelky s tím, že to není zcela v pořádku. Při vyřizování nové smlouvy však majitelka bytu zemřela. Teď nevím, zda prodej může pokračovat nebo je potřeba počkat na vyřízení dědictví? Realitka mi tvrdí, že je vše v pořádku,že vypracuje novou smlouvu a můžu pokračovat v novém žádání o úvěr. Mně se to ale moc nelíbí. Mám obavy, že byt zaplatím a byt nakonec v dědickém řízení dostane někdo jiný.

Děkuji za radu. J. Pelikánová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě realitní kancelář s jejími nápady odmítněte - jejich postup je krajně neseriozní. Byt v daném případě nelze převádět - jedině až po skončení dědického řízení!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Tymlová, 11.1. 2007

Dobrý den, paní doktorko Matysová.

Obracím se na Vás s prosbou. Stěhujeme se s manželem z nájemního bytu do rodinného domku. Majitelem tohoto bytu je soukromník, který by uvítal, pokud bychom byt opustili a mohl ho pronajímat .... Máme 19-ti letou dceru, která chce zůstat v tomto bytě. Je zde od narození hlášená. Zjistili jsme si, že podle § 708 Obč.zák. na ní právo užívat tento byt přechází. Mám dotaz, jak je to v případě jejího přítele, pokud by chtěla, aby s ní v tomto bytě bydlel (nemyslím tím, aby zde byl trvale hlášen). Je nám jasné, že o tom musí informovat majitele domu, ale jde o to, zda s tím může majitel nesouhlasit, a také zda přítel bude platit stejné částky za služby jako dcera, nebo mu tyto úhrady může majitel určit vyšší.

Moc děkuji za Vaši odpověď. H. Tymlová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud dcera nemá jinou možnost bydlení, pak by na ni - teoreticky - mělo přejít nájemní právo k bytu. Teoreticky zdůrazňuji proto, že neznám veškeré souvislosti. Pokud jde o vlastníka bytu, nemůže právně platným způsobem bránit, tím méně zabránit, aby v něm (poté, co se stane výlučným nájemcem) dcera současně nežila se svým přítelem. Poplatky za služby spojené s užíváním bytu se u těch z nich, které jsou závislé na počtu osob byt užívajících, jen zdvojnásobí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renáta Svobodová, 11.1. 2007

Dobrý den,

dnešního dne jsme byli podepsat smlouvu o bezúplatném převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Jedno vyhotovení smlouvy mám ještě u sebe, protože je třeba ještě provést legalizaci podpisů před vkladem do katastru nemovitostí. Teprve teď jsem si pozorně přečetla celou smlouvu a všimla jsem si, že je zde uvedeno, že spolu s vlastnictvím k jednotce bytu přechází na nabyvatele i spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy včetně výtahu, výtahové šachty a strojovny. Jde mi o to, že budeme vlastníky bytu v *přízemí *a výtah vůbec nevyužíváme. Chtěla bych se zeptat, je-li možné trvat na tom, aby výtah a jeho příslušenství nebyl součástí mého spoluvlastnictví - tudíž, abych neměla práva a povinnosti se podílet na jeho opravách a údržbě. Popřípadě jakým zůsobem se tomu můžu bránit.

Děkuji mockrát za odpověď. Svobodová Renáta

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zásadní chybou je přečíst si takovou smlouvu až poté, co je podepsána. Jakoukoli další úpravu, byť z Vašeho hlediska oprávněnou, díky tomu může druhá smluvní strana odmítnout. Nicméně - nezoufejte, pokuste se s protistranou jednat o dodatku k podepsané smlouvě, v němž by mohlo být ono spoluvlastnictví k výtahu eliminováno. Připravte se ovšem na to, že Váš požadavek nemusí být akceptován, např. i s odůvodněním, že fakt bydlení v přízemí automaticky neznamená, že nikdy nikdo z Vás do výtahu nevstoupí (můžete jím stejně "jezdit" na půdu, je-li na ní společně užívaná půda-sušárna, či za sousedy bydlícími ve vyšších patrech).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolářová, 10.1. 2007

Dobrý den paní doktorko,

před 14-ti dny mi zemřela maminka. Já jsem její jediná dcera, tudíž jediný dědic. Je možné s bytem disponovat, pokud ještě nedošlo k právně převzetí dědictví? Byt je v osobním vlastnictví. Sama platím hypotéku na byt a další nájemné v bytě po mamince není pro mne možné uplatit. Notář mne bude kontaktovat prý cca za 6-12 měsíců, do té doby nemohu sama nájemné platit. Pokud ano, potřebuji nějaké potvrzení a odkud, že s bytem mohu manipulovat.

Předem Vám moc děkuji za odpověď, s pozdravem Kolářová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nevím, co máte na mysli formulací "manipulovat" s bytem. Pokud byste jej chtěla prodat, tak to není možné dříve, než se stanete řádným vlastníkem. Pokud chcete byt pronajímat, mělo by stačit potvrzení notáře o tom, že jste jedinou dědičkou maminčina bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lejla Hricová, 9.1. 2007

Dobrý den paní dr.Matysová,

jsem samoživitelka s jedním dítětem. Bydlím v bytě 3+1, který jsme v r.2001 spolu, teď už s bývalým přítelem, zakoupili do osobního vlastnictví pomocí dvou stejných uvěrů ze stavebního spoření. Tyto úvěry jsme tři roky spláceli společně, ale po narození naší dcery v r.2003 a mým nástupem na MD se moje platební schopnost výrazně omezila a přítel musí tyto úvěry i nyní splácet sám. V této době se navíc se mnou rozešel a odstěhoval se. Byt nadále obývám pouze já s dcerou (mám zde i trvalé bydliště), ale při jeho pořizování byl zapsán jako jeho majitel bývalý přítel. Nyní, po mém návratu do práce, si bývalý přítel a jeho matka začínají nárokovat své podíly. Já mám samozřejmě snahu tuto situaci řešit, ale nejde to ze dne na den. Navíc se jim víc hodí varianta vystěhovat se s tím, že mně vyplatí. Já jsem pro řešení nestěhovat se a splácet. Prosím Vás o radu, co dělat v případě, že druhá strana bude taky trvat na svém. Můžou mně vystěhovat? Co mi hrozí z jejich strany, když já budu jejich podíly sice pomalu, ale poctivě splácet? Hypotéka je v mé současné životní situaci asi riskantní záležitost (věk 38, samoživitelka).

Děkuji Vám za jakoukoliv odpověď. Lejla Hricová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste byt zakoupili oba, tedy každý jste jednou polovinou spoluvlastníky (tedy i takto zapsáni v katastru nemovitostí), pak se na řešení nějak dohodnout musíte. Pokud se nedohodnete, pak bude muset k návrhu některého z vás rozhodnout soud. Dokud neuzavřete jasnou dohodu o řešení, nebo dokud nerozhodne soud, žádné vystěhovávání Vám nehrozí. Ale opakuji, že to vše platí tehdy, jestliže jste - každý jednou polovinou - spoluvlastníky bytu. Víc Vám poradit nemohu, jak jsem výše uvedla, dohodnout se nějak musíte. V každém případě pokud se dohodnete na splátkách, musíte o tom sepsat smlouvu - zřejmě kupní na 1/2 bytu s tím, že kupní cena bude zaplacena ve splátkách. Takovou smlouvu doporučuji nechat sepsat buď advokátem, nebo notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka E., 9.1. 2007

Dobrý den,

žiju již dva roky v družstevním bytě otcovy přítelkyně, která žije s ním. Letos má dojít ke splacení bytu a pak se budou převádět do osobního vlastnictví. Tento byt mi má být darován, lze tedy stát se členem družstva a změnit nájemní smlouvu již nyní? Nebo je třeba čekat až bude byt v osobním vlastnictví a pak byt převést? Prosím Vás o radu, kdy je vhodnější byt převést, jaký je správný postup a jaké poplatky k tomu náleží.

Děkuji s pozdravem, Jitka E.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Byt je možno převést na Vás jak okamžitě (smlouvou o převodu členských práv a povinností) tak i následně po převodu do osobního vlastnictví darovací či kupní smlouvou. Pokud jde o "poplatky", pak při převodu členských práv a povinností nejsou žádné daňové povinnosti, u smlouvy darovací jde o daň darovací a u smlouvy kupní o daň z převodu nemovitostí a daň z příjmu. Tolik pro základní orientaci, další podrobnosti by v této "odpovědně" zabraly příliš mnoho času i místa, na něž není určena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Tůma, 8.1. 2007

Dobrý den,

s přítelkyní stavíme rodinný dům, na jehož stavbu jsem využil úvěru ze stavebního spoření. Nyní jsou však již mé finanční možnosti vyčerpány a proto jsme se domluvili s přítelkyní, že mi finančně vypomůže a po svatbě bych na ni převedl odpovídající podíl domu. Její finanční výpomoc jsme se pro případ rozchodu rozhodli řešit smlouvou o půjčce. Chci se zeptat, zda je nutné tuto smlouvu nechávat úředně ověřovat a kolik za toto úřední ověření zaplatíme? Dále by mne zajímaly všechny nutné náležitosti, které v této smlouvě musí být obsaženy, aby byla platná?

Děkuji za odpověď. M. Tůma

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Podpisy na smlouvě o půjčce nemusí být úředně ověřeny. Nicméně Vám vřele nedoporučuji sepisovat si takovou smlouvu amatérsky podle nějakých internetových návodů, ale nechat ji sepsat advokátem či notářem, kteří jsou zárukou toho, že bude skutečně odpovídat všem požadavkům zákona a bude tudíž platná a nezpochybnitelná. Nešetřete tam, kde by se Vám to mohlo v budoucnu hrubě nevyplatit!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hutterer Roman, 8.1. 2007

Vážená paní doktorko,

užívám firemní byt na který mám řádnou písemnou smlouvu.Smlouva je uzavřena na dobu trvání pracovního poměru k nájemci a skončí spolu se skončením tohoto pracovního poměru.Po skončení smluvního vztahu je podnájemce povinen byt vyklidit a předat ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení. Nevyklidí-li podnájemce byt, je povinen zaplatit smluvní sankci 50,-Kč za každý den prodlení. Tolik citace z této nájemní smlouvy. Hodlám odejít od zaměstnavatele, ale byt chci ještě dále užívat na dobu nezbytně nutnou, než si najdu jiné zázemí. Pokud budu v tomto období řádně a včas platit nájem a smluvní sankce, může mě nájemce přesto z právního hlediska vystěhovat?

Děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Hutterer Roman, Raspenava.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud se zachováte tak, jak popisujete, porušujete smluvní ujednání a i když budete platit smluvní sankce vlastník bytu Vás může nechat vystěhovat. Doporučuji předem se - pokud možno písemně - s vlastníkem bytu (a zaměstnavatelem) dohodnout na tom, že vyklizení a odevzdání bytu bude uskutečněno např. do 1 měsíce od ukončení nájmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk Horák, 8.1. 2007

Vážení přátelé, mám náledující dotaz :

Jsem menšinovým vlastníkem domu s několika byty a jeden z bytů bychom chtěli s manželkou trvale užívat k bydlení. Ostatní spoluvlastníci s tím souhlasí. Jakou máme na toto užívání bytu uzavřít s ostatními spoluvlastníky smlouvu - nájemní nebo jinou smlouvu ?

Velmi děkuji za odpověď. Zdeněk Horák

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud Váš spoluvlastnický podíl alespoň "rámcově" odpovídá reálnému bytu, který chcete užívat, pak k jeho užívání není třeba žádné smlouvy, protože budete užívat de facto své vlastnictví.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Heroutová, 8.1. 2007

Dobrý den!

Zdědila jsem po otci družstevní garsonku, sama bydlím v bytě se soukromým vlastníkem a regulovaným nájmem. Uvažuju o tom, že bych zděděnou garsonku pronajala, ale nevím, jesti je zcela "košer" bydlet za regulovaný nájem a přitom vydělávat na jiné nemovitosti. Také by mě zajímalo, jak se z takového příjmu platí daně.

Děkuju za odpověď! A. Heroutová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejen, že takový postup není "košer", ale je navíc důvodem pro pronajímatele bytu k výpovědi z nájmu, neboť tím pádem máte byty dva. Doporučuji proto buď zděděnou garsoniéru rychle prodat nebo se do ní nastěhovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Žaža, 3.1. 2007

Dobrý den,

s přítelkyní jsme společně koupili družstevní byt, který se chystáme převést do osobního vlastnictví. Byt je napsaný na přítelkyni, ačkoli máme v nemovitosti vloženy finanční prostředky oba. Uvažujeme o variantě, že bychom při převodu bytu do osobního vlastnictví nechali do katastru nemovitostí zapsat jako majitele bytu pouze přítelkyni a vlastnická práva k bytu bychom si upravili smlouvou - přítelkyně by ve smlouvě prohlásila, že určitý ideální podíl nemovitosti je můj jako spolumajitele bytu. Ptám se, jestli v případě sporu by byl rozhodující zápis v katastru nemovitostí a nebo smlouva, kterou bychom si s přítelkyní sepsali.

Předem děkuji za odpověď. Petr Z.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V každém případě je rozhodující zápis v katastru nemovitostí. Jakákoli smlouva týkající se vlastnictví (spoluvlastnictví) nemovitosti sama o sobě nenabude platnosti - té se nabývá až zápisem smlouvy do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Janáková, 3.1. 2007

Dobrý den,

měla bych na Vás jednu otázku, pokud mi ji můžete odpovědět. Firma má v pronájmu byty v pronajatém objektu pro zaměstnance, kde vykonávají pracovní činnost. S podnájemci je uzavřena smlouva o podnájmu bytu na dobu neurčitou, která může být skončena a)dohodou b)výpovědí podnájemcem kdykoli bez udání důvodu c)výpovědí nájemcem v případě porušení smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu trvání pracovního poměru k nájemci a skončí spolu se skončením tohoto pracovního poměru. Podnájemce chce ukončit pracovní poměr, má trvalé bydliště v pronajatém bytě firmy. Byt nechce zatím opustit. Je povinnen se vystěhovat, když na tom bude firma trvat? Snad můj dotaz je výstižný.

Děkuji Vám za informaci a přeji Vám pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je trvání podnájemní smlouvy spojeno s trváním pracovního poměru, pak podnájemní smlouva skončí dnem skončení pracovního poměru a a podnájemce je povinen k témuž dni byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli (zaměstnavateli).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Lupinská, 2.1. 2007

Dobrý den,

Dovolují si Vás touto cestou požádat o radu. Mí rodiče by chtěli vydědit svého syna (mého bratra), již 12let nebydlí doma, většinu svého života prožil ve vězení, ale ještě si nezrušil trvalé bydliště, korespodence a různé obsílky chodí stále na adresu mých rodičů. Prosím jak mají postupovat, aby v případě smrti nezdědil jejich majetek?

Děkují Fránková Marie

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vzhledem k tomu, že vydědění musí - má-li být právně perfektní - splňovat náležitosti stanovené zákonem, je třeba navštívit notáře a jím nechat sepsat jak závěť, tak i listinu o vydědění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandra Soukupová, 2.1. 2007

Dobrý den,

můj manžel je vlastníkem ideálního podílu nemovitosti, která je ve spolupodílovém vlastnictví 5 majitelů. Podíl je v "dohodě účastníků" jasně definován jako 1.bytová jednotka, o velikosti x metrů, na x tém podlaží. Nyní chceme v tomto bytě ubytovat mého otce, mou matku a mého bratra. Jednalo by se tedy o smlouvu o pronájmu mezi mým manželem a jeho tchánem, tchýní a švagrem, s tím, že tyto tři osoby budou přihlášeny v bytě, na adrese k trvalému pobytu. Má můj manžel jako spolupodílník povinnost zajistit si v tomto případě souhlas ostatních spolumajitelů či nějakou jinnou povinnost?

Velice děkuji a jsem s pozdravem A.Soukupová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud manžel jako jeden ze spoluvlastníků nemovitosti ubytuje ve svém ideálním podílu na této nemovitosti (skutečně jasně stanoveném platným právním aktem), pak k takovému kroku nepotřebuje souhlas ostatních spoluvlastníků a nemá ani jinou s tím spojenou povinnost. Pro zachování dobrých vztahů mezi spoluvlastníky (což je vždycky nesmírně důležité) doporučuji ostatní spoluvlastníky s chystaným krokem předem seznámit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie Hrabalová, 18.12. 2006

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, v dubnu 2006 jsme s manželem prodali družstevní byt, jehož vlastníky jsme byli necelý rok, od srpna 2006 nežijeme ve společné domácnosti a dohodli jsme se, že z peněz za byt si můžu koupit jiný byt, který budu kupovat jen na mé jméno (bude doloženo,že spolu nežijeme ve společné domácnosti). Musím zaplatit daň z příjmu nebo manžel?

Velice Vám děkuji za odpověď. Hrabalová Marie

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud i nadále zůstáváte manžely a máte beze změny zachováno i společné jmění manželů, pak byste - teoreticky - měli být od platby daně z příjmu osvobozeni, a to bez ohledu na skutečnost, že z prostředků získaných prodejem bytu bude nové bydlení na své jméno pořizovat jen jeden z Vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Hejl, 18.12. 2006

Dobrý den,

pronajímám byt na dobu určitou, nájem končí dne 1.4.07. Nájemné a zálohy na energie dle smlouvy splatné do 20.dne příslušného měsíce. Od počátku nájemce neplatí včas a řádně. Momentálné dluží část najemného a záloh za měsíc říjen 06, v plném rozsahu za listopad a oznámil mi ,že nejakou část zaplatí až 23.12.06. Uvažuji o výzvě k doplacení celkové dlužné častky na nájemné a zálohy na energii do 20.1.07, s tím, že pokud tak nebude učiněno přeruším dodávky energií do doby, než bude dluh v plné výši uhrazen. Samozřejmě písemnou formou proti podpisu při převzetí. Jednám správně v zájmu ochrany mých i nájemníkových práv? Podotýkám, že se nejedná o rodinu s dětmi. V případě že ani 1.4. nebude uhrazeno dlužné nájemné a energie v plné míře, jak dál postupovat?

Děkuji. Petr.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji postupovat přesně tak, jak stanoví uzavřená nájemní smlouva. Předpokládám totiž, že je v ní rovněž zakotvena kauce (jistina), určená právě na možné nedoplatky nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu. Pokud tomu tak není, pak doporučuji písemnou, doporučeně (či na doručenku) zaslanou výzvu k úhradě dlužných částek do Vámi stanoveného data. Pokud Vám nebudou dlužné částky uhrazeny ani ke dni skončení nájmu, máte právo uspokojit své pohledávky z kauce (jistiny), která byla na počátku nájmu složena, a pokud snad nebyla, pak máte právo podat k soudu návrh na vydání platebního rozkazu proti nájemci o zaplacení dlužné částky. Přerušování dodávek energií - byť po předchozím písemném upozornění - rozhodně nedoporučuji. Takovým zásahem byste totiž byt učinil neuživatelným se všemi z toho plynoucími důsledky.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslava Klímová, 13.12. 2006

Dobrý den,

Chci si koupit byt přes realitní kancelář. Jaká práva má kupující a jaká prodávající, neboť u té samé realitky koupila byt kamarádka a zaplatila ke kupní ceně ještě poplatky realitní kanceláři ve výši cca 10.000,- Kč. Myslela jsem, že poplatky spojené s prodejem platí prodávající. Pokud ne, musí mě kancelář na to upozornit nebo čím jsou dána pravidla? Já jsem si chtěla koupit byt u jiné realitky a tam mi majitel kanceláře řekl, že musím pouze zaplatit 500,-Kč na katastrální úřad. Doufám, že můj dotaz je srozumitelný.

Děkuji. Klimová.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je sice srozumitelný, leč ztěží zodpověditelný. Žádný právní předpis realitním kancelářím nepředepisuje jaké provize si mají účtovat, tím méně od koho. A je to také logické, protože každá realitní kancelář poskytuje klientům jiný rozsah služeb spojených se zprostředkovatelskou činností. Záleží na Vás, kterou realitní kancelář si vyberete. Pokud jde o platby provizí je pravdou, že většina RK žádá provizi od prodávajícího, ale nemusí tomu tak být vždy. Nicméně každá - alespoň seriozní RK - Vás předem s podmínkami poskytování svých služeb nejen seznámí předem, ale také s Vámi uzavře písemnou zprostředkovatelskou smlouvu, v níž jsou veškeré vztahy mezi RK a jejím klientem jasně a srozumitelně popsány. Pokud jde o platby spojené s vlastním prodejem (koupí) nemovitosti, pak např. náklady znaleckého posudku o ceně nemovitosti hradí prodávající (znalecký posudek potřebuje k přiznání daně z převodu nemovitostí, jejímž je plátcem), ale např. o úhradě správního poplatku z návrhu na vklad práva z kupní smlouvy se mohou strany dohodnout, pokud uvedené náklady nehradí ze své provize RK. Jak vidíte - praxe může být, a také je, velmi rozdílná.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin, 11.12. 2006

Dobrý den,

před 6 lety jsme s bratrem zdědili rovným dílem po rodičích rodinný domek. Bratr jej po celou dobu využívá, já nemám zájem a ani nemohu (bydlím daleko, v jiném městě). Chtěl bych se vyrovnat, ale bratr nemá zájem ani domek prodat, ani "moji" půlku dle odhadu (cca za půl mil. Kč) odkoupit. Jak mám postupovat, abych někdy ze svého dědictví něco měl? Domek nelze rozdělit na 2 samostatné části a tak prodej jen mé poloviny není prakticky možný.
P.S. Také bych prosil o radu, jak bychom měli postupovat (bez realitní kanceláře), kdyby si to bratr rozmyslel, chtěl si domek ponechat a mě "vyplatit".

Děkuji moc za Vaši pomoc a radu. Zdraví Martin.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě zřejmě nepùjde nic jiného, než řešit věc soudní cestou, k čemuž rozhodně budete potřebovat advokáta. Tímto "dálkovým" způsobem Váš problém řešitelný není. Pokud bratr přistoupí na odkoupení Vašeho podílu, pak postačí řádná kupní smlouva a její zápis do katastru nemovitostí. K tomu žádnou realitní kancelář nepotřebujete, nicméně opět doporučuji kupní smlouvu nechat sepsat advokátem či notářem, aby byla perfektní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Tomanová, 8.12. 2006

Dobrý den,

kupujeme byt přes realitní kancelář, majitelka bytu prodává byt přes svoji firmu, která asi přiliš neprosperuje. Předkupní smouvu již máme podepsanou. Podpis kupní smlouvy a předání peněz má být 10.1.2007, majitelka však požaduje vystěhování až 5.3.2007. Můžeme v takovém připadě požadovat v okamžiku nabytí bytu placená nájmu? Majitelka je Ruska a nemáme o ní moc informací. Jakým způsobem bychom se měli chránit v kupní smlouvě?

Děkujeme.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I takový problém je možné - a nanejvýš žádoucí - ošetřit řádně v kupní smlouvě. Tímto "dálkovým" způsobem to ovšem není možné. Vřele doporučuji jednak při jednání s realitní kanceláří trvat na tom, aby návrh kupní smlouvy toto ošetření obsahoval (každá solidní realitní kancelář má právníka) a jednak předložený návrh kupní smlouvy konzultovat s advokátem tak, abyste měli jistotu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zlata Patrná, 7.12. 2006

Dobrý den,

mám dotaz ohledně dědického řízení. V roce 1992 jsem nabyla polovinu rodinného domu a přilehlých pozemků v dědickém řízení po zemřelé babičce. Finanční vypořádání s ostatními příbuznými dosud neproběhlo, jelikož spoluvlastník - děda chtěl v domě dožít sám a finance na vyplacení z podílu jsem měla získat při prodeji družstevního bytu, ve kterém žiji sama s dětmi. O dědu jsem se starala a stále starám. Nyní leží v nemocnici a lékaři mi sdělili, že brzy zemře. Děda sepsal závěť bez notáře v níž mi druhou polovinu odkázal. Tato závěť se však stratila a s ní doklady k domu. Synové dědy chtějí nemovitost prodat. Jak mám postupovat, když nechci aby byl dům prodán, ale chci v něm bydlet. Mají ostatní budoucí dědici právo požadovat po mně vyšší finanční vypořádání, než kolik bude odhad nemovitosti?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejjednodušší cesta je zřejmě odkoupit podíly dědový synů, které nabudou v dědickém řízení. Pokud jde o cenu, ta je vždy věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím, bez ohledu na výši ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Pelz, 6.12. 2006

Dobrý den,

Měl bych dotaz. Žiji v bytě, ve kterém jsou jako nájemníci uvedeni můj otec a matka. Jde o to, že otec nás opustil a odstěhoval se do RD svénové přítelkyně.. Nájem zde neplatí a zhruba půl roku vše plat matka. Otec zde má ještě několik věcí. Je možné bez otcova souhlasu zrušit jeho trvalé bydliště v bytě, kde už nebydlí a neplatí nájem? Byt je družstva (BD Trnovany Teplice).

Předem děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den!

Jde-li o drustevní byt, pak je nutno vyčkat případného rozvodu manželství a vypořádání společného jmění, v jeho rámci se rodiče dohodnout, kdo bude nadále výlučným nájemcem bytu a členem družstva současně. Do té doby nelze otcovo trvalé bydliště zrušit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Procházka, 5.12. 2006

Dobrý den,

potřeboval bych poradit, má sestřenice zdědila dům s věcným břemenem ''babičkou'' , která v dnešní době není ochotna nechat v klidu obývat mou sestřenici, jakož to vlastníka nemovitosti, z důvodu, aby jí nevyhodila na ''ulici'', k tomu to závěru došla když k ní na návštěvu přijela jedna z dcer. Proto se tedy chceme zeptat, jestli se dá prodat nemovitost s věcným břemenem, a jaké jsou podmínky.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Prodat nemovitost s věcným břemenem lze bez jakýchkoli problémů, jen musí zůstat zachováno ono věcné břemeno, je-li věcným břemenem na dožití, jak v podobných případech bývá.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iveta Cielecká, 4.12. 2006

Vážená paní doktorko,

prosím o sdělení jaký postup zvolit. Jsem nájemcem obecního bytu. Před třemi roky jsem zažádala bytový odbor o schválení, aby mohla se mnou bydlet neteř ve společné domácnosti. Bytový odbor tuto žádost schválil a neteř byla zapsána do evidenčního listu na placení služeb. Po tomto schválení se neteř do bytu trvale přihlásila a bydlíme spolu ve společné domácnosti. Ráda bych se z tohoto bytu trvale odstěhovala a neteř by si zažádala o přechod nájmu z důvodu opuštění společné domácnosti. Mou obavou je strach, že když se trvale odhlásím a bytový odbor žádosti nevyhoví, tak se o byt přijde.

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji navrhnout bytovému odboru uzavření písemné dohody o přechodu nájmu na neteř ve smylu ustanovení § 706 odst. 2 občanského zákoníku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luboš Nový, 3.12. 2006

Vážená paní doktorko,

má obec jako správce a vlastník vodovodního řádu právo určovat firmu , která pro náš pozemek provede napojení vody , tj. zemní práce , navrtání stávajícího řádu a osazení všech potřebných komponentů?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je obec současně investorem (jak tomu obvykle bývá), pak nesporně ano.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Podskalská, 2.12. 2006

Děkuji!

Omlouvám se za doplňující otázku - ale mohu tedy (v nejhorším případě za právní asistence) začít s majitelem o výměně jednat a pokud bude dále odmítat, řešit to soudní cestou?

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zcela nepochybně ano.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Podskalská, 2.12. 2006

Zdravím paní doktorko!

Mám na Vás jednu otázku - má dnes podle stávajících předpisů a zákona soukromý majitel domu právo odmítnout výměnu bytu ve svém domě?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro odmítnutí souhlasu s výměnou bytu není žádný zákonný podklad.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Němec, 1.12. 2006

Dobrý den,

vlastním družstevní byt 1+1, který pronajímám od 1. září 2006. Nájemné mi nájemník zaplatil jen za září 2006 a říjen ani listopad zaplacen nebyl. Ve smlouvě byla uvedena vratná záloha ve výši jednoho měsíčního nájmu, který činí 6.500,-Kč. Pod různými výmluvami nájemníci neustále oddalovali datum splatnosti dlužné částky. Nyní mají oba vypnutý mobilní telefon a ani jiným způsobem se mě nesnaží kontaktovat. Bohužel od bytu nemám klíč. Prosím, poraďte jak nyní tuto situaci řešit. Nejde mi o to, že příjdu o peníze z nájemného, přeji si je jen co nejrychleji vystěhovat.

Mnohokrát děkuji za Vaši radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vámi popsaném případě zřejmě přichází v úvahu výpověď nájemní smlouvy, učiněná písemně a s výpovědní lhůtou stanovenou nájemní smlouvou. Do výpovědi doporučuji uvést lhůtu, do kdy jsou stávající nájemníci povinni byt vyklidit a vyklizený předat (nesmí být kratší, než výpovědní lhůta podle nájemní smlouvy) s upozorněním, že pokud se tak nestane bude byt vyklizen a věci z něho vyklizené uskladněny - vše na náklady stávajících nájemců.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Veletová, 30.11. 2006

Dobrý den,

moc Vás prosím o radu, jsem již bezradná a bohužel na právníka nemám peníze. Naše obec staví domy se čtyřmi byty se samostatným vchodem. Noví nájemníci nejprve založili družstvo, složili každý 300.000,- Kč, obec najala firmu, zajistila hypotéku, postavila byty - 51% majetek obce, 49% družstva. Každý nájemník si mohl vybrat nadstandart, který si doplatil ze svého. Měsíčně platíme přes 5.000,- Kč nájemné a za 20 let budou byty naše. Prvních 5 let je záruka na bezplatné opravy. Nastěhovali jsme se minulý rok v prosinci hned po kolaudaci. V únoru jsme nahlásili první vážné závady - do bytu zatýká pod parapety, pod francouzským oknem není vypěnováno - vidíme ven, v obyváku máme zmrzlé kaluže vody. Závadu jsem hlásila několikrát, přišli se několikrát podívat zástupci firmy a starosta, slíbili, že závadu odstraní, nestalo se, stále jen slibují. V obýváku je celé elko (dvě stěny promočené asi 30 cm mokré fleky od země na celou šířku místnosti, na zemi kaluž mokra též přes celou jednu stěnu, plesniví zeď, plesniví nám sedací souprava, která je na nožičkách a 30 cm od stěny. Nejprve bylo ve vzduchu cítit hrozné vlhko - pozvala jsem do bytu opět starostu i se zástupcem firmy, slíbili nápravu, ale opět se nic neděje, nyní cítíme plíseň, sedačka je zespodu celá mokrá, plesniví zespodu i z boku. Mám malé děti alergické na plísně. Dcera pokašlává, má zvýšenou teplotu 37,2 a pálí ji v krku. Dětská lékařka neschledala u ní žádnou nemoc, pouze alergii na plísně. Stále si chodím na obecní úřad stěžovat, ale nepomáhá to. Mám nárok na nějaké odškodnění za zničenou sedačku, bobtnající nábytek, zničené zdraví svých dětí, nervy? Situace nám narušuje i naše manželství, protože se pouze trápíme nad bezmocností, rozčilujeme se a bereme si v práci volno, abychom mohli byt předvést, ale stále nikdo na opravy nechodí. Je to již třičtvrtě roku, co žádám o odstranění závad. Jak se mohu bránit?

Děkuji za pomoc, jste moje jediná naděje.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako právník Vám mohu poradit jedině to, abyste se obrátila na advokáta, který Vám s řešením pomůže - tímto "dálkovým" způsobem problém řešit nelze. Pokud na advokáta nemáte finanční prostředky, můžete se o pomoc obrátit na Českou advokátní komoru, která Vám může advokáta na bezplatnou pomoc přidělit. Jako člověka mě ovšem napadá možná daleko účinnější řešení - co o Vašem problému informovat např. Občanské judo a podobné televizní pořady. Myslím si, že jsou-li věci tak, jak je popisujete, jak obec, tak družstvo by si velmi zasloužily pořádnou veřejnou ostudu, díky které by určitě zjednaly nápravu přímo bleskově.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasťo Harhovský, 29.11. 2006

Vážená paní doktorko,

mám zdánlivě dotaz z jiného soudku, ale týká se rovněž nemovitosti, pronajatého bytu. Možná poradíte, nebo odkážete na specializovaného odborníka. Mám pronajatý byt, trvalé zaměstnáni a k tomu ještě podnikám. Problém je v tom, že bývalý nájemce zrějmě za něco dluží, ale nesouvisí to s bytem. Zjistil jsem to tím zbůsobem, že se mi do bytu pokoušel vniknout údajný statní úředník s tím, že brzy přijdou vykonat "exekuci" adresovanou na bývalého nájemce bytu, který se trvale zdržuje nejspíš v zahraničí. Z toho důvodu, ze používám k podnikání nákladné zařízení, na které mám účty, zajímá mne jestli se mohu cítit ohrožen. Dotaz zní: mohou státní úředníci násilně vniknout do "cizího" bytu a odnést zařízení, které má jiná osoba ve vlastnictví, užívá k podnikání a vše poctivě zdokladováno? Viděl jsem v televizi kritiku na tyto pochybení ze strany státních úředníků, také vystupování a jednání osoby se kterou jsem přišel do styku bylo vulgární v duchu výhružek a proto cítím potřebu se informovat.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte na veškeré vybavení užívaného bytu doklady o koupi, pak byste se neměl čeho obávat. Pokud Vás skutečně navštíví exekutor, mělo by stačit předložení těchto dokladů k tomu, aby i on pochopil, že vlastníkem všech věcí v bytě jste Vy, nikoli ten, komu se říká povinný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pan Janda, 28.11. 2006

Dobrý den!

Prosím o radu. Zajímalo by mě zda je rozdíl mezi odhadem nemovitosti v případě dědického řízení a odhadem při prodeji nemovitosti. Odhadce totiž odhadl rodinný dům o velikosti dvou byt. jednotek pouze na 1200000 kč. mně se odhad rod. domu zdá podceněn protože je tam plznové topení, plastová okne garáž.

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Znalecké posudky o ceně nemovitosti se mohou lišit tehdy, jestliže jde pouze o tzv. vyhláškovou cenu nemovitosti - tedy ocenění podle příslušných vyhlášek, nebo jde o odhad tržní ceny nemovitosti, který je většinou vyšší. Cena tudíž nesouvisí s tím, pro jaký účel je znalecký posudek vypracováván.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiřina Krauskopfová, 27.11. 2006

Vážená paní doktorko,

v roce 1989 jsme koupili dům od soukromého majitele, bez pozemku - pozemek byl v té době státní. Od té doby jsme se snažili uvést věc do majetkového souladu. V roce 1997, kdy se pozemek převáděl na město jsme zažádali o nájem a posléze o prodej tohoto pozemku. Městská rada prodej v r. 1997 odsouhlasila, ale písemně nás o této skutečnosti neinformovala a k prodeji nedošlo. (žádali jsme ještě o další dva sousedící pozemky, které bylo třeba rozdělit geometrickým plánem a ten nebylo možné provést) a celá složka ležela na městě v šuplíku. V loňském roce jsme opět městký úřad oslovili písemně a ten nám teď chce pozemek prodat za cenu 4 x vyšší než v r. 97 a ještě žádá vydat bezdůvodné obohacení. Chtěla jsem se zeptat, zda jsme po 17 letech užívání a udržování pozemku jeho oprávněným vlastníkem (dle par. 134 OZ), nebo když neoprávněným, jestli po nás město může chtít dva roky zpět vydat bezdůvodné obohacení. Je naše právo žádat po městu prodat pozemek za cenu obvyklou v roce 97, kdy byl původní záměr odsouhlasen? To že jsme nemohli koupit pozemek není naše vina.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tzv. vydržení pozemku u Vás nemohlo dojít, protože jste jej sice užívali, nikoli však v dobré víře, že patří do Vašeho vlastnictví. Požadavky města vůči Vám jsou zcela v souladu se zákonem, včetně požadavku na vydání bezdůvodného obohacení, které v tomto případě představuje poplatek za užívání cizího pozemku. O to, jak bylo naloženo s Vaší žádostí o koupi pozemku, jste se měli zajímat hned v r. 1997, nikoli až v r. 2005. Vlastník je tedy plně oprávněn stanovit si k případnému prodeji současnou kupní cenu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamila Normark, 24.11. 2006

Dobrý den,

S manželem jsme majitelé chalupy a pozemku v okrese Česká lípa. Chalupa je na odlehlém místě. Z jedné strany chalupy je pozemek který tvořil rokle+louku. Tento pozemek není v našem vlastnictví a začíná jeden metr od stavby. Majitel se rozhodl, že na tento pozemek vysází bukový les. Bez našeho vědomí vysázel bukové sazenice cca 2 metry od stavby. Má majitel pozemku na takovouto výsadbu právo?

S pozdravem a díky za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nevím o žádné právní normě, která by postupu souseda bránila.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslava Králová, 23.11. 2006

Dobrý den,

prosila bych poradit v jedné, pro nás zapeklité situaci. Dům, kde bydlí můj syn, jde do privatizace. Založili družstvo a budou byty kupovat. Jeho sousedka, které je 94 let dala plnou moc své dceři, aby ji zastupovala na úřadech. S majitelkou a její dcerou se dohodl, že odkoupí její podíl v družstvu. Nevíme však, jestli smlouvu o smlouvě budoucí máme adresovat na majitelku, nebo na její dceru s plnou mocí.

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jakákoli kupní smlouva, a stejně tak i smlouva o budoucí smlouvě kupní musí obsahovat označení smluvních stran, z nichž jedna je prodávající a druhá kupující. Jako prodávajícího samozřejmě nelze označit nikoho jiného, než vlastníka a je-li zastoupen, pak je ono zastoupení nutno vyjádřit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.Pospíšilová, 22.11. 2006

Dobrý den paní doktorko!

Moc Vás prosím ještě o jednu radu. Jak jsme si níže psaly, pan majitel nakonec dal souhlas s výměnou na náš požadavek s určitým nájemníkem (s podmínkou, že po něm nebude požadovat modernizaci). Ti lidé si to nakonec rozmysleli a couvli. Teď jsme sehnali další zájemce - jedná se o smíšený pár Češka a Američan. Řádná smlouva s regulovaným nájmem a dobou na neurčito je vystavena na paní, tedy Češku. Majitel našeho baráku však rezolutně prohlásil, že v tomto případě nedá souhlas (a ani další spolumajitelé - bratr, sestra), protože prý zná Američany, atd... Přitom ten pár se z Ameriky vystěhoval sem, přivezli si i jeho maminku, chtějí investovat do renovace bytu. No, mám prosbu - může mi odmítnout souhlas z tohoto důvodu? Když bychom to dali k soudu, tak ti naši zájemci nebudou čekat, mají malé děti a potřebují prostor.

Moc Vám děkuji za radu a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vlastníkem bytu uváděný důvod v žádném případě není důvodem, pro který by bylo možno odmítnout souhlas s výměnou bytu!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Hajný, 21.11. 2006

Dobrý den,

bydlím s rodinou ve vlastním domu se zahradou. Vchod je z ulice a přes zahradu v zadní části domu je vjezd do garáže, která byla zcela legálně zřízena v sedmdesátých letech. Výjezd ze zahrady vedl přes městský pozemek vedený jako ostatní komunikace, která ústí na ulici. Tento pozemek přísluší k velkému bytovému domu, který byl v majetku města. V roce 2000 prodalo město bytový dům nájemníkům a s domem i zmíněný pozemek kolem. Až nyní jsme zjistili, že nebylo zřízeno věcné břemeno a tudíž je pravděpodobné, že dojde k omezení možnosti vjezdu na náš pozemek z důvodu případného oplocení, či pouhého blokování našich výjezdových vrat parkujícími automobily či složeným materiálem. V době, kdy pozemek vlastnilo město nikoho nenapadlo věcné břemeno zřizovat. Prodej proběhl v tichosti, oznámen byl prý pouze na vývěsní desce magistrátu. Prosím o radu, jak postupovat, aby bylo věcné břemenu průjezdu na pozemek dodatečně zapsáno do katastru a jakou máme naději na úspěch.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě doporučuji jednat se společenstvím vlastníků jako reprezentantem všech spoluvlastníků o uzavření smlouvy o věcném břemeni, kterou je pak třeba nechat zapsat do katastru nemovitostí. Doporučuji poradu s advokátem, který Vám nejen poradí, ale i připraví příslušnou smlouvu a povede za Vás jednání s výše zmíněným společenstvím vlastníků.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Glas, 20.11. 2006

Dobrý den.

Jsem rozvedený a bývalá manželka se neozývá na na moje návrhy na dohodu s vypořádáním majetk. Za manželství jsme nabyli 1/8 činžovního domu, což odpovídá jednomu (našemu) bytu v domě. Je tady 8 bytových jednotek. Další byt jsem si ještě pronajal na své jméno u naší spolumajitelky na 99let. Manželka se odstěhovala do našeho druhého bytu, na který mám hypotéku. Tuto hypotéku je ochotna si přepsát na sebe a za 1/8 domu chtěla 250.000,- Kč. Ústně jsme se domluvili, že ji tyto peníze budu splácet od října tohoto roku po pěti tisících měsíčně, ale ona nečekala a dala to rozdělení k soudu koncem srpna, aniž by mě informovala. Dozvěděl jsem se to až začátkem listopadu a to náhodou. Byl jsem připraven splnit dohodu a začít splácet, ale teď nevím jestli jí ty penízemám posílat nebo ne. Když jsem jí poslal přes internet návrh dohody tak mi oznámila ,že je to málo a že chce více, ale neřekla kolik. Je možné zaslat jí tuto dohodu doporučeně a napsat do ní, že jestli do 30-ti dnů nepodá jiný návrh nebo souhlas, tak to považuji za souhlas a začnu jí posílat peníze? Co potom s tím soudem? Nyní pronajímám tyto dva byty. Pronajatý byt jsem musel kompletně zrekonstruovat z vlastních peněz. Jsem povinen jí polovinu z nájmu odevzdávat, ikdyž se o nic nestará a já z toho odvádím daně? Chtěl bych udělat co nejvíce, aby se to vyřešilo co nejdříve a ne až soud a kdoví kdy.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je již u soudu návrh na vypořádání společného jmění, doporučuji svěřit se do rukou advokáta, který po prostudování všech konkrétních skutečností a souvislostí poradí nejlepší postup. Tímto "dálkovým" způsobem Váš problém řešit nelze.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Kučerová, 17.11. 2006

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala, zda budu nucena zaplatit daň z přijmu z prodeje nemovitosti. Vlastním id.polovinu RD, v současné době probíhá soudní vypořádání tohoto vlastnictví s bývalým manželem. V RDjsem měla trvalé bydliště 10 let, avšak nebylo možné zde bydlet společně i po rozvodu, není možné reálné rozdělení. Nyní mám trvalé bydliště již 5 let jinde. Zajímalo, by mě zda budu muset platit daň z přijmu v případě, že soud přikáže vyrovnání podílů prodejem nemovitosti.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že ve Vašem případě nebude důvod pro osvobození od daně z příjmu, pokud si vzápětí po takovém nařízeném prodeji z výtěžku nepořídíte jiné bydlení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radowan Newmann, 16. 11. 2006

Vážená paní doktorko,

byl bych Vám velice zavázán, kdybyste mi dokázala pomoci. Mí prarodiče se rozhodli, že mi darují pozemek, vhodný pro výstavbu rodinného domu. Zajímalo by mě, jaké kroky je třeba učinit, zda je třeba nechat provést znalecký odhad atd. Celou záležitost komplikuje fakt, že moje babička vlastní pozemek společně s nějakým pánem, jde o takzvané podílové spoluvastnictví, kdy každý vlastní polovinu. Bude zde třeba nechat pozemek nějak rozdělit a na babičku i onoho pána zapsat do katastru jejich podíl a až poté může proběhnout darování?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o nutnost reálného rozdělení pozemku, tak ta ve Vašem případě není, neboť tzv. předkupní právo spoluvlastníka se neuplatní, jestliže druhý spoluvlastník chce svůj podíl darovat osobě blízké. Nicméně znalecký posudek ohledně ceny darované nemovitosti nutný je (výše ceny takto stanovené je základem pro výpočet darovací daně).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miloslav Šlahora, 15. 11. 2006

Dobrý den.

Vlastníme s manželkou rod.domek,kde bydlíme společně s její matkou /věcné břemeno/. Do opravy a rekonstrukce roz- padajícího se domku jsme investovali přes milion korun,ale matka jakkoli přispět odmítla. Nepřispívá ani na běžnou údržbu a drobné opravy společných prostor a na energie přispívá pouze minimálně podle vlastního uvážení. Je možné podíl na nákladech určit, příp. nějak vymáhat? Může si matka zvát a pouštět do domku kohokoli i bez na- šeho svolení ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Váš dotaz nemohu dost dobře odpovědět, protože jste mi nesdělil jak vzniklo věcné břemeno ve prospěch matky. Pokud Vám totiž dům darovala a věcné břemeno vzniklo právě z darovací smlouvy, pak znamená bezúplatné užívání nemovitosti na dožití. Matka tudíž není povinna jakkoli na své bydlení či opravy domu přispívat. A pokud jde o návštěvy u matky, tam už vůbec nejste oprávněni jakkoli ji v tomto směru omezovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.Pospíšilová, 13. 11. 2006

Dobrý den paní doktorko!

Moc Vás prosím ještě o jednu radu. Jak jsme si níže psaly, pan majitel nakonec dal souhlas s výměnou na náš požadavek s určitým nájemníkem (s podmínkou, že po něm nebude požadovat modernizaci). Ti lidé si to nakonec rozmysleli a couvli. Teď jsme sehnali další zájemce - jedná se o smíšený pár Češka a Američan. Řádná smlouva s regulovaným nájmem a dobou na neurčito je vystavena na paní, tedy Češku. Majitel našeho baráku však rezolutně prohlásil, že v tomto případě nedá souhlas (a ani další spolumajitelé - bratr, sestra), protože prý zná Američany, atd... Přitom ten pár se z Ameriky vystěhoval sem, přivezli si i jeho maminku, chtějí investovat do renovace bytu. No, mám prosbu - může mi odmítnout souhlas z tohoto důvodu? Když bychom to dali k soudu, tak ti naši zájemci nebudou čekat, mají malé děti a potřebují prostor.

Moc Vám děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vlastníkem bytu uváděný důvod v žádném případě není důvodem, pro který by bylo možno odmítnout souhlas s výměnou bytu!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbora Křivdová, 9. 11. 2006

Dobrý den!

S přítelkyní bydlíme 2 roky v obecním bytě (Praha 8), ve kterém je ona nájemcem a já jsem v něm hlášena jako spolubydlící (mám zde i trvalé bydliště). Ona teď plánuje natrvalo odjet do zahraničí, ale já zůstávám. Domníváte se, že by mohlo být problematické převést s jejím souhlasem nájem tohoto obecního bytu na mne?
Děkuji za pomoc!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jednou ze základních podmínek pro tzv. přechod nájmu bytu je nejméně tři roky trvající společné bydlení a vedení společné domácnosti. Obávám se tedy, že vzhledem k tomu Vám zřejmě přechod nájmu odsouhlasen nebude.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana, Slovenská Republika, 6. 11. 2006

Dobrý deň.

Chcela by som sa spýtať, či môžem ako občan Slovenskej republiky kúpiť byt v Českej republike. Môj starý otec, trvale bytom v ČR má možnosť odkúpiť byt, v ktorom žije 30 rokov do osobného vlastníctva. Nakoľko na to nemá finančné prostriedky, tak túto možnosť poskytol mne ako vnučke.
Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Občan kteréhokoli členského státu EU může v ČR koupit byt bez jakýchkoli omezení. Jen si dovoluji upozornit, že pokud dědeček má možnost jako nájemník odkoupit byt od současného vlastníka, kterým je obec (a tedy mnohem levněji, než osoba, která není nájemníkem), zřejmě bude v kupní smlouvě podmínka tzv. zpětného odkupu (dědeček bude muset byt koupit sám jako nájemník a po stanovenou dobu - např. 2 roky - jej nebude smět převést na jinou osobu, než zpět na současného vlastníka). Obce se tímto způsobem brání spekulativním koupím tímto způsobem privatizovaných bytů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Krejčová, 1. 11. 2006

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o radu. Máme nového majitele bytu. Máme podepsat novou nájemní smlouvu. Smlouva obsahuje zákaz přihlásit kohokoliv dalšího k trvalému pobytu, dále nás nutí uzavřít pojistku domácnosti. Má na toto právo?
Mnohokrát děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každá smlouva je tzv. dvoustranným právním aktem. Záleží tedy na obou smluvních stranách na čem se dohodnou. Požadavek zákazu přihlásit si do bytu kohokoli dalšího k trvalému pobytu není v souladu se zákonem (tohoto práva Vás zejména vůči Vašim dětem, rodičům, snachám a zeťům nikdo zbavovat nesmí). Ani pojištění domácnosti nepatří mezi zákonné povinnosti nájemce.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

František Šejvl, 1. 11. 2006

Dobrý den,
v dědickém řízení jsem dostal garáž, ze které jsem polovinu dal na vkladní knížku postiženému bratrovi (do ˇUSP), pro dědické řízení stačil odhad z realitní kanceláře, nyní jsme garáž prodali na kupní smlouvu" bez realitky (ta nebyla schopná garáž prodat. Problém nám nastal na finančním úřadě, kde od nás chtějí znalecký posudek soudního znalce. Prodej již nabyl právní moci a doklady jsme předali majitelce. Musíme odhad soudního znalce mít a jak máme požadovat odhad na něco, co již není naše.
Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K prodeji každé nemovitosti je prodávající jako plátce daně z převodu nemovitosti povinen předložit znalecký posudek o ceně prodávané a kupované nemovitosti. Základem daně je pak ta cena, která je vyšší (buď stanovená znaleckým posudkem nebo cena kupní). Vzhledem k tomu si musíte nechat vyhotovit znalecký posudek. To, že nemovitost Vám již nepatří není žádnou překážkou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Lánová, 1. 11. 2006

Dobrý den,
chtěla jsem Vás poprosit o radu. Věc se má takto : Dali jsme s manželem byt na prodej do nabídky real. kanceláře. (Chtěla bych jenom říci, že jsme neuzavřeli exkluzivní smlouvu). Po 3 měsících, kdy realitní kanc. sehnala pouze 1 zájemce, který ale po prohlídce o byt neprojevil zájem, jsme kupce na byt sehnali vlastními silami. Po oznámení této skutečnosti nám real. kancelář poslala fakturu a vyúčtování za její služby. Požadovaná cena mi připadá neúměrně vysoká a tuto navrženou částku zvažuji nezaplatit. Mám výhrady ke službám real. kanceláře a hlavně jsem nebyla srozuměna s výší ceníku za služby ani za výši poplatku za odstoupení od smlouvy. Chtěla bych jenom vědět, zda kancelář má na peníze nárok, i když jsem nebyla srozuměna s tarify a ceníkem služeb, případně zda je smlouva vůbec platná, když na ní není uvedeno datum sepsání a když na zmiňovaném dokumentu vůbec není uvedeno, že se jedná o smlouvu. A zda realitní kanc. může mj. účtovat nafocení bytu, vždyť to je samozřejmostí při nabízení nemovitosti, vždyť jinak by ani nabízet nešla.
Děkuji předem moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Váš dotaz mohu odpovědět pouze obecně, protože neznám obsah zprostředkovatelské smlouvy, kterou jste s realitní kanceláří uzavřeli. Pokud jde o ceny služeb realitních kanceláří, pak jsou tyto běžně uváděny právě v konkrétních uzavíraných zprostředkovatelských smlouvách (běžné je uvést v ní výši provize v daném konkrétním případě, dojde-li k uzavření kupní smlouvy), včetně veškerých podmínek, za nichž je provize splatná. Pokud ve Vašem případě nešlo o výhradní zprostředkovatelskou smlouvu a její platnost skončila dříve, než jste sami sehnali kupce, pak se domnívám, že by realitní kancelář neměla mít na provizi nárok. Zdůrazňuji ovšem, že jde o obecnou odpověď - podle Vaší konkrétní zprostředkovatelské smlouvy může být všechno jinak!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radovan Neumann, 30. 10. 2006

Vážená paní doktorko,
byl bych Vám velice zavázán, kdybyste mi dokázala pomoci.
Mí prarodiče se rozhodli, že mi darují pozemek, vhodný pro výstavbu rodinného domu. Zajímalo by mě, jaké kroky je třeba učinit, zda je třeba nechat provést znalecký odhad atd. Celou záležitost komplikuje fakt, že moje babička vlastní pozemek společně s nějakým pánem, jde o takzvané podílové spoluvlastnictví, kdy každý vlastní polovinu. Bude zde třeba nechat pozemek nějak rozdělit a na babičku i onoho pána zapsat do katastru jejich podíl a až poté může proběhnout darování?
Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o nutnost reálného rozdělení pozemku, tak ta ve Vašem případě není, neboť tzv. předkupní právo spoluvlastníka se neuplatní, jestliže druhý spoluvlastník chce svůj podíl darovat osobě blízké. Nicméně znalecký posudek ohledně ceny darované nemovitosti nutný je (výše ceny takto stanovené je základem pro výpočet darovací daně).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darina Vyskočilová, 30. 10. 2006

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Můj přítel má trvalý pobyt hlášený v Brně, zde má také k dispozici malý byt, ve kterém bydlí jeho bratr s přítelkyní. Mají zde již také nahlášený trvalý pobyt. Zajímalo by mě, jestli jim vzniká za nějakou dobu právo na tento byt a jak dlouho zde musí být přihlášen i můj přítel,aby jeho bratr s přítelkyní nepřišli o tento státní byt. Chtěli bychom si s přítelem koupit byt svůj vlastní, ale to nelze,dokud bude mít na sebe napsaný ten státní.
Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je poněkud zmatený, protože neuvádí, kdo je nájemcem onoho bytu, v němž má Váš přítel trvalé bydliště. Nicméně - obecně je možný přechod nájmu bytu při minimálně tříletém trvání společné domácnosti. Mám jisté pochyby, zda by kdokoli uznal jako možné vedení společné domácnosti dvou dospělých bratrů s přítelkyní jednoho z nich. V koupi vlastního bytu Vás a Vašeho přítele ovšem nic neomezuje.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Chadimová, 27. 10. 2006

Dobrý den paní doktorko,
měla bych jeden závažný dotaz. Máme teď s přítelem možnost uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s deregulovaným nájemným?
Současný deregulovaný nájem činí včetně všech poplatků od 1.1.2007 5004 Kč . Jedná se o byt Praha 10 Vršovice, 80m2. Stále nechápu rozdíl mezi regulovaným a deregulovaným nájmem?
Je to pro nás výhodnější než hypotéka, která by činila na byt za 2 miliony 12 000 Kč?
Děkuji za Vaši moudrou radu a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Když dovolíte, začnu spíš od konce. Regulované nájemné je nájemné, které se řídí příslušnými právními předpisy, na jejichž základě (podle nového zákona) bude toto nájemné postupně jednostranně zvyšováno, a to až do 31.12.2010 (tedy tzv. deregulováno). Pojem "deregulované nájemné" je právní nesmysl, nicméně užívaný - jde o nájemné smluvní, které není omezeno zákonem, ale které si dohodnou smluvní strany. Píšete-li o "současném deregulovaném nájemném", pak je třeba s vlastníkem bytu vyjasnit, co tím míní, resp. zda bude v jeho jednostranném zvyšování pokračováno podle zákona, či se jedná o konečnou částku. Pokud jde o výhodnost platby buď smluvního nájemného či splátek hypotéky, domnívám se, že splácení hypotéky je vždy z perspektivního hlediska rozumnější - ale pozor, to je jen můj názor.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Bulvasová, 19. 10. 2006

Dobrý den,
já s mou rodinou užíváme nájemní byt se smlouvou na dobu neurčitou.
Byt nám byl nabídnut za 1.500.000,- Kč k odkoupení.
Tato částka se nám zdá nad naše poměry, a tak jsme oznámili prodávající firmě, že v současné době na tuto částku nemůžeme přistoupit. Majitel tedy nabídl byt k odprodeji další osobě.
Nyní mě majitel žádá, abych zpřístupnila byt jejich pracovníkovi, který si byt přijde prohlédnout spolu s osobami, které mají o koupi zájem. Majiteli jsem oznámila, že nesouhlasím s návštěvou cizích osob. Dále jsem mu oznámila, že zpřístupním byt pouze zástupci majitele, který může zkontrolovat, jak byt užíváme.
Domnívám se totiž, že jako nájemce musím dát souhlas k návštěvě jakékoliv cizí osoby. Mám pravdu? A nebo mě majitel může nějakými právními prostředky přinutit k tomu, abych pustila do bytu potenciální zájemce o koupi.
Dále mám ještě dotaz na váš názor: myslíte si, že je rozumné, aby někdo kupoval byt zatížený nájemní smlouvou na dobu neurčitou za 1.500.000,- (3pokojový panelákový v Praze).
Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V otázce zpřístupnění bytu k prohlídce pro zájemce o jeho koupi se mýlíte - jako nájemce, kterému byl byt ke koupi nabídnut a který jeho koupi odmítl, jste povinni umožnit prohlídku bytu jinému zájemci o jeho koupi (v doprovodu zástupce vlastníka bytu). K Vaší druhé otázce uvádím, že nemohu soudit co je a co není rozumné, ale mohu Vás ujistit, že koupě, kterou popisujete, se dějí zcela běžně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Kočková, 18. 10. 2006

chystáme s spřítelem kupovat byt. Nicméně, po našem odkoupení bytu potřebují současní majitelé ještě rok v bytě zůstat s tím, že by nám platili nájem. Samozřejmě si k takovému kroku vezmeme právníka, jen bysme potřebovali vědět, zda vůbec můžeme byt takhle pronajíímat, co k tomu bude třeba, apod. Ještě váháme, jestli je to rozumný krok....O tento byt máme ale velký zájem....
Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud kupujete byt do svého osobního vlastnictví, pak Vás nic neomezuje v tom, jak s ním hodláte nakládat, tedy ani v tom, budete-li chtít jej pronajmout. Jde-li ovšem o převod členských práv a povinností (družstevní byt), tam je k pronajímání třeba souhlasu družstva tak, jak upravují jeho vlastní stanovy. K pronájmu bytu je nikoli nutné, ale rozhodně rozumné, uzavřít písemnou nájemní smlouvu, kterou Vám právník na Vaše přání rovněž připraví.

Přeji krásný den !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Nosek, Trutnov, 17. 10. 2006

obracím se s důvěrou na vás a prosím o radu. Stavební společnost chce s námi uzvařít smlouvu o smlouvě budoucí podle § 262 obch. zák. , kdy předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k bytové jednotce č. ... o velikosti o předpokládaných orzměrech. Tento dům zatím nestojí a snad jsou jenom základy / na LV je stále uvedeno, že se jedná o travnatý porost - zemědělský půdní fond/. Nevím, zda vůbec lze uzavírat na něco, co ještě neexistuje takovou smlouvu, proč podle Obch. zák. Částku 50.tis. jsme uhradili při rezervaci smlouvy s realitní kancelůáří. pak máme rozespané další splátky, kdy poslední splátka je vázána na lhůtu 21 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Prosím , moc o radu, zda je standartní uzavírat takovou smlouvu.
Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Uzavírání Vámi popsané smlouvy rozhodně standardní není, což ovšem neznamená, že není vše tak, jak má být. Vzhledem k tomu, že neznám kompletní znění rezervační smlouvy s realitní kanceláří, tím méně oné smlouvy o smlouvě budoucí, nic více Vám k tomu říci nemohu. Vřele však doporučuji poradu s advokátem dříve, než cokoli podepíšete.

Přeji krásný den !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yvonne Lambert, 16. 10. 2006

Dobrý den,
prosim o radu v nasledujici zalezitosti:
Jsem vlasnikem bytu (osobni vlastnictvi) a vzhledem k mému veku (76let) bych byt chtela jeste za svého zivota darovat své jediné dceri. Ta bohuzel, ac Ceska, emigraci ziskala svycarské obcanstvi a ceské nema.Slysela jsem, ze cizinci nemohou v Republice ziskat nemovity majetek. Jak zalezitost resit, kdyz nechci cekat az na posmrtné vyreseni formou dedictvi.
Za Vasi odpoved predem dekuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás musím zklamat - Vaše dcera jako švýcarská občanka u nás nemůže Váš byt získat jinak, než děděním, protože Švýcarsko není členským státem EU.

Přeji krásný den !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Nová, 13. 10. 2006

Dobry den pani doktorko,

mam dotaz. Jsem majitelkou idealni poloviny nemivitosti , druhou polovinu donedavna vlastnil soused, ozenil se a jeho idealni polovinu daroval sve manzelce, ta ji nyni prepisuje na sveho syna.K darovani musi byt odhad, ale nikdo nevidel tu cast , kterou obyvam ja, dala jsem do ni behem poslednich 15 let asi 300000,-Kc, mam nove topeni, radiatory, okna, nove stuky, podlahy, ve sklepe to same, u nich doma neni nic udelano, ve sklepe maji na zemi hlinu a opadanou omitku az na cihlu.Je mozne , aby odhadce neprosel celou nemovitost a udelal jim odhad?Dale bych chtela vedet, jak mam postupovat , jelikoz jejich byt je vetsi nez muj, sklep taktez , takze nemohu uzivat polovinu nemovitosti, ktere jsem majitelkou.Co se s tim da delat?

Děkuji predem Nová

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že odhad nemovitosti by me(l být proveden na základe( znalosti celé nemovitosti, ne jen její c(ásti - záleží i na objednateli, zda s takovým posudkem bude spokojen c(i nikoliv. Pokud jde o užívání nemovitosti, tam Vám te(žko mohu poradit. Jde-li o spoluvlastnictví ideální poloviny, pak tuto ideální polovinu ve(tšinou nelze pr(esne( aplikovat na reálné c(ásti. Záleží tudíž na dohode( spoluvlastníku* jakou konkrétní c(ást nemovitosti bude ten který z nich užívat.

Přeji krásný den !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcela Nová, 13. 10. 2006

Dobrý den,

zdědila jsem po otci polovinu bytu, z které mě vyplatí sestra. Z těch peněz bych chtěla koupit byt, ale budu potřebovat na to ještě část peněz vzít ze společné domácnosti s manželem. Zajímalo by mě, když ten nový koupím a z větší části bude zaplacen z mého dědictví, jak to ošetřit, kdybych se náhodou s manželem rozváděla, aby manželovi nepřipadla polovina bytu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete v usnesení soudu o dědictví uvedena jako dědička a jakým podílem, pak není třeba žádného zvláštního "ošetření". Tímto usnesením kdykoli v budoucnu prokážete, jakou částí byl nový byt pořízen z tohoto dědictví a jakou částí ze společného jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Kuchar, 6.10. 2006

Dobrý den paní doktorko! Chtěl bych se zeptat jak se dá ošetřit dědictví ohledně manželky. Mám rodinný domek v mém vlastnictví, manželka se asi před 3 lety odstěhovala a žije s jiným partnerem, vůbec se nestýkáme. Mám tři děti, kterým bych chtěl svůj majetek přenechat rozdělený stejným dílem. Manželku bych chtěl vydědit, aby nedostala žádnou část mého majetku. Poradíte mi je-li to možné.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o nemovitost, tam můžete použít darovací smlouvy, pomocí níž můžete nemovitost převést na své děti. Pokud jde o manželku a její dědění po Vás, pak připomínám, že v dědickém řízení je nejdříve vypořádáváno společné jmění manželů - ze všeho, co patří do tohoto společného jmění musí pozůstalá manželka obdržet polovinu, teprve druhá polovina se stává předmětem dědického řízení. Doporučuji proto sepsat závěť, a to nejlépe formou notářského zápisu - notář Vám poradí, jak nejlépe Váš problém tímto způsobem vyřešit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Himmerová, 3.10. 2006

Dobrý den! Manželovi rodiče kupují v rámci privatizace obecní byt. Poté by ho chtěli přenechat / darovat svému jedinému synovi (mému muži). Zajímalo by mne na základě čeho může být takový převod uskutečněn. Zdali je na to potřeba pouze darovací smlouva či kupní smlouva, popř. jiné náležitosti.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že poněkud předbíháte věcem, které ještě nenastaly. Pokud totiž obecní úřady prodávají své byty do osobního vlastnictví, pak takové odkoupení adresují stávajícím nájemcům příslušných bytů. V kupních smlouvách pak si vždy vymiňují právo zpětné koupě, pokud nájemce, který si od nich byt koupí tento do určité doby (2, 3-5 let, např.) chtějí prodat. Tím se obecní úřady brání spekulativním nákupům těchto bytů - svým nájemníkům totiž byty prodávají mnohem levněji, než by bylo možno je prodat volně. Takto získaný byt tedy nelze vzápětí ani darovat třetí osobě. Proto doporučuji vyčkat na návrh smlouvy o koupi bytu a teprve podle toho, jak v ní bude shora uvedená věc ošetřena, zvažovat další postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbora Peterková, 29.9. 2006

Dobrý den! Bydlíme v dvougeneračním rodinném domě s manželovými rodiči, rodiče od manžela se rozhodli, že dům darují synovi s tím, že nadále budou bydlet v tomto domě s námi, většinou se tato skutečnost asi zanese do smluv(je to věcné břemeno dle právnických regulí?). Zajímá mě, zda je někdy v budoucnu možno tento rodinný dům prodat či pronajmout bez ohledu na věcné břemeno? Napadla mě ještě jedna věc, manželova matka má sídlo firmy v rodinném domě, kde žijeme, má tady ta věc vliv na darování domu či následný prodej či pronájem nemovitosti a pokud ano jaký?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Právo doživotního užívání domu pro rodiče je třeba - jako věcné břemeno - upravit v darovací smlouvě. Skutečnost, že jeden z rodičů má v domě sídlo firmy, nemá na darování žádný vliv (pokud ovšem není dům z části v majetku firmy). Ani věcné břemeno, ani sídlo firmy nepřekáží následnému prodeji či pronájmu domu - jen je na tyto skutečnosti nutno upozornit potenciálního kupujícího či nájemce předem. Na kupujícího koupí přechází i věcné břemeno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Růžičková, 25.9. 2006

Dobrý den, bydlíme s manželem a dcerou (17 let) v panelovém domě, v bytě 1+1, který jsme zakoupili do osobního vlastnictví a spolu s dalšími sousedy založili bytové družstvo. Od roku 1986 jsme měli, vzhledem k tomu, že náš byt nemá balkon, pod oknem připevněný sušák na prádlo. Na jaře t.r. družstvo měnilo okna za nová, plastová a protože dodavatel nemohl vyhovět našim soukromým požadavkům, sjednali jsme si výměnu u jiné firmy. Po výměně oken jsme umístili sušák na stejné místo jako před výměnou. Zástupci bytového družstva nám zaslali dopor.dopis a pod pohrůžkou soudního řízení požadují, aby byl sušák přemístěn pod okno druhého pokoje. Na odboru rozvoje a na stavební odboru městské části jsem zjistila, že neexistuje vyhláška,která by umístění sušáku na námi zvoleném místě zakazovala či nějak upravovala. Pokud bych sušák přemístila, nemohla bych ho používat z důvodu špatného přístupu k oknu (pokoj je velký jen 3x4m a obývá jej dcera).Mohu se účině bránit a sušák ponechat na svém místě? Jak zabránit případnému soudnímu sporu? Snaha o domluvu selhala (soudit se prý s námi budou, i kdyby jen z principu, řekl místopředseda).

Děkuji za odpověď a za Vaši ochotu pomáhat lidem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Žádný obecně závazný právní předpis neurčuje kde si lze či nelze umístit sušák. Nicméně - pokud se společenství vlastníků podle svých vlastních stanov dohodne na tom, jak má dům jako celek vypadat s tím, že sušáky budou umístěny určitým způsobem, pak se budete muset podřídit. To je jedno z omezení plynoucích z vlastnictví bytu v bytovém domě.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...