Právní poradna


Otázky a odpovědi - 25.6.-22.9.06 - [5]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 25.6.2006 do 22.9.2006:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Šrámková, 22.9. 2006

Dobrý den paní doktorko, mám dotázek ohledně pronájmu bytu. Protože se mi rýsovala dlouhodobá práce v zahraničí, pronajala jsem na 1 rok (tato přesná lhůta je uvedena ve smlouvě) svůj byt jedné mladé ženě. Bohužel zpracování smlouvy jsem nechala na jejím příteli, který pracuje pro jistou realitní kancelář a proto jsem se domnívala, že ji zpracuje dobře. Ovšem mám pocit, že ji zpracoval hlavně ve prospěch oné ženy, není v ní vůbec uvedena eventuální výpovědní lhůta. Podcenila jsem situaci, protože jsem byla přesvědčena, že se rok skutečně v ČR neukážu. Ovšem stane se vždy to, co nečekáme, mně se situace zcela obrátila, zmíněný rok pobytu v zahraničí je v nedohlednu, do konce nájemní smlouvy zbývá ještě 6 měsíců a já jsem zůstala bez prostředků, práce a bydlení. Dotaz tedy je: lze dát oficiálně oné mladé ženě výpověď z bytu i přesto, že výpovědní lhůta není ve smlouvě zmíněna (z důvodu osobní závažné situace), nebo mi zbývá pouze jedna možno, a to jít za ní a požádat ji, zda by se mohla vystěhovat ještě před vypršením nájemní smlouvy a věřit, že mi vyhoví?

Moc děkuji za pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás moc nepotěším. Jednak Vám nemohu konkrétně - a hlavně přesně - odpovědět, protože neznám celé znění smlouvy. Nicméně obecně - není-li možnost výpovědi ve smlouvě výslovně uvedena, pak platí - ze zákona, že nájemní smlouva na dobu určitou končí uplynutím této doby. To v souhrnu ukazuje spíše na to, že Vám asi nezbude nic jiného, než pokusit se s nájemkyní dohodnout. Pro jistotu ovšem doporučuji konzultovat věc s advokátem, který po seznámení s obsahem celé smlouvy může doporučit ten správný postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Barátová, 18.9. 2006

Vážená paní doktorko, rodiče mi před několika lety darovali dům pouze se stavební parcelou, který vyžaduje nutnou stavební rekonstrukci. Dům je uprostřed pozemku, který je ve vlastnictví rodičů a rodiče mají na tomto pozemku nezkolaudovanou garáž a dále přes tento pozemek jediný přístup k vlastnímu domu na dalším pozemku. Vzhledem k tomu, že k domu, který mi byl darován je nutné zřídit přístavbu - sklad paliva na pozemku rodičů, požaduje stavební úřad doložení mého práva k pozemku "jiného práva k pozemku". Rodiče mi odmítají podepsat nájemní smlouvu na celý okolní pozemek a odůvodňují to tím, že by neměli přístup k vlastnímu domu a mají na něm nezkolaudovanou garáž. Darování ani odkoupení pozemku ani jeho části v současné době nepřichází v úvahu. Chtěla bych se tedy zeptat, zda je možné pronajmout si pouze část pozemku, příp. jak jinak tuto situaci řešit. Jak dále vyřešit, aby nebyla přístavba povolena jako stavba dočasná.

Za odpověď Vám předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém lze řešit nájemní smlouvou pouze k té části pozemku rodičů, která bude Vaší přístavbou zastavěna. Tím vyřešíte i otázku charakteru stavby jako trvalé. Doporučuji nechat sepsat takovou nájemní smlouvu advokátem, abyste Vy i Vaši rodiče měli jistotu, že přesně zachycuje Vaše představy a přání a chrání Vaše zájmy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Flíčková, 15.9. 2006

Dobrý den, jsem vlastníkem ideální šestiny pozemku, který tvoří funkční celek s rod. řadovým domem, převedeným z družstevního do os. vlastnictví. Chtěla bych vědět, zda mám nárok na přístup do kterékoliv části pozemku a mohu zamezit jeho rozdělení na 6 stejných , ale oddělených dílů, s tím , že bych na ostatní části tohoto pozemku neměla umožněn přístup. Domnívám se, že vlastnictví ideálního podílu 1/6 není totožné s rozparcelováním pozemku na 6 stejných dílu, navzájem oddělených. Jinými slovy a stručněji, potřebovala bych vysvětlit, co to vlastně znamená ideální podíl na pozemku.

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte pravdu, pokud se domníváte, že spoluvlastnictví ideálních podílů nelze ztotožňovat s vlastnictvím konkrétních částí pozemku. Ideální spoluvlastnictví umožňuje všem spoluvlastníkům ničím neomezený přístup na - v daném případě - pozemek, který mají spoluvlastníci (každý svým podílem) ve vlastnictví. To ovšem nevylučuje dohodu spoluvlastníků o tom, jakým způsobem budou společně vlastněný pozemek užívat. Naopak - taková dohoda je nanejvýš žádoucí, protože jí lze předejít možným konfliktům mezi spoluvlastníky. Pokud jde o uzavření takové dohody (např. o rozdělení na části odpovídající ideálním podílům), zřejmě ji nebudete moci zmařit - spoluvlastníci rozhodují společně a prostou většinou podle výše svých podílů. Bude-li tudíž zbylých 5 spoluvlastníků s uvažovaným postupem souhlasit, budete se muset jejich rozhodnutí podřídit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Brabec, 14.9. 2006

Dobrý den. Mám speciální dotaz. Jednoho dne jsem koupil v jedné vesničce pozemky o určité rozloze. Uprostřed tohoto pozemku se nacházela budova. Pod touto budovou mám také zakoupený pozemek. Když jsem chtěl koupit také tuto budovu stalo se to, že budovu prodali v konkurzu někomu jinému. Kupující této budovy má v kupní smlouvě jasně napsáno, že budova leží na cizím pozemku a přístup je pouze někudy skrze cizí pozemek. Oficiální cesta na pozemku nikde není. Budova měla dříve v JZD hospodářské využití. Co musím umožnit, udelat a co ne tomuto majiteli? Můj pozemek má momentálně nulovou hodnoutu, protože uprostřed mi stojí cizí budova. Prostě asi dost velká prohra. Jestli můžete, tak prosím o pomoc.

Předem moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě bych doporučovala vstoupit v jednání s novým vlastníkem budovy, a to jednak o zřízení věcného břemene k zajištění jeho přístupu k budově přes Váš pozemek a jednak o nájemní smlouvě ohledně pozemku, na němž budova stojí. Z uvedeného je zřejmé, že Vaše situace nemusí být zas až tak tragická - obé (tedy jak věcné břemeno, tak nájemní smlouva) lze zřídit za úplatu, díky čemuž může být nepříjemnost s cizím domem na vlastním pozemku alespoň částečně kompenzována. Vzhledem k tomu, že jak zřízení věcného břemene, tak nájemní smlouva v daném případě nejsou vhodné k "amatérskému" řešení, doporučuji svěřit se do rukou advokáta.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Králová, 12.9. 2006

Dobrý den paní doktorko! S paní (soukromá spolumajitelka činžovního baráku) jsme uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou (do 30.6.2006). Tato smlouva z naší strany prodloužena nebyla. Dostala jsem dodatek ke smlouvě, aby se prodloužila, ale tento dodatek jsem zatím ještě nepodepsala. Oznámila jsem jí, že chceme opustit byt k 30.9.2006. Oznámila jsem jí to necelý měsíc dopředu (5.9.2006). Ona ale na to, že výpovědní lhůta je daná. Chtěla jsem se s ní dohodnout, ale bohužel, drží se jen a jen své výpovědní lhůty. Z bytu hlavně odcházíme kvůli tomu, že je extrémě vlhký a je tam cítit plíseň. Řekla jsem jí, že jsme prodloužení nepodepsali a že smlouva skončila k 30.6.. Ale ona tvrdí, že se smlouva prodlužuje automaticky podle zákona. Jenže ve sml. nic takového neni. Chci se zeptat, jestli máme právo z bytu odejít, jestliže smlouva skončila k 30.6. a nebo jestli musíme dodržet výpovědní lhůtu. Ve smlouvě je uvedeno, jak smlouva zaniká a jedním důvodem je: po uplynutí doby stanovené ve smlouvě.

Předem Vám děkuji za odpověď a ochotu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém jen ztěží mohu posoudit konkrétně - neznám totiž obsah konkrétní nájemní smlouvy. Obecně (ze zákona) platí, že nájemní smlouva na dobu určitou končí uplynutím této doby. Pokud jste ovšem svým jednáním - tedy nepředáním vyklizeného bytu do 30.6.2006 - dali pronajímatelce najevo, že hodláte byt užívat i nadále, nelze po ní spravedlivě žádat, aby Vám vyhověla v požadavku na ukončení nájmu tehdy, kdy se rozhodnete sami. (Že je byt extrémně vlhký a je v něm cítit plíseň jste zajisté nezjistili až po uplynutí doby nájmu podle smlouvy.) Domnívám se tedy, že pronajímatelka je oprávněna trvat na výpovědní lhůtě uvedené v nájemní smlouvě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Křivánková, 11.9. 2006

Vážená paní doktorko, dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o odbornou radu, jak dále postupovat v následujícím řešení nastalé situace. Vlastním byt v panelovém domě a sdružení vlastníků bytových jednotek se na společné schůzi usneslo provést opravu balkonů a rekonstrukci výtahu v letošním roce a vše financovat z úvěru, který budou vlastníci splácet po dobu 15-ti let. Námi zvolený tří členný výbor sám vybral a oslovil konkrétní dodavatele, ale také sám vyřizuje úvěr a podrobnější podmínky úvěru mi tedy nejsou známy. S postupem nesouhlasím a domnívám se, že by bylo možné postupovat pomaleji a nezatěžovat vlastníky zbytečně velkým úvěrem , ale situace je nezvratná jelikož vlastníci tento postup odhlasovali s tříčtvrtinovou většinou na společné schůzi vlastníků , kde bylo hlasováno pouze zda* ano* čí *ne *provést opravu balkónů a rekonstrukci výtahu v lestošním roce s profinancováním na základě výše zmíněného úvěru. Jako vlastníci jsme nehlasovali o konkrétních dodavatelích a ani od jaké banky a za jakých podmínek bude úvěr realizován. Mám v této situaci alespoň možnost uhradit svůj podíl vzniklých nákladů na opravu a rekonstrukci v plné výši v hotovosti s podmínkou, že nebudu v případě nesplácení úvěru za některého vlastníka povinná hradit jeho závazek?

Předem Vám velice děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám krásný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný postup při rozhodování - a následně i realizaci - oprav a rekonstrukcí je plně v souladu se vzorovými stanovami společenství vlastníků bytových jednotek. Předpokládám tedy, že i v souladu se stanovami, které jste sami přijali. S Vaším specifickým přáním se můžete obrátit na výbor společenství a ten posoudí, zda je možno (s ohledem na veškeré souvisící skutečnosti a podmínky) takovému individuálnímu přání vyhovět - z právního hlediska tomu nic nebrání.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Hora, 8.9. 2006

Dobrý den! Jsem vlastníkem pozemku na kterém chce dcera s přítelem /nejsou ještě manželé/ stavět rodinný dům. Stavbu domu bude financovat dcery přítel a chce se stát vlastníkem domu. Chystáme se dceři pozemek darovat, ale jak ošetřit, aby v případě rozchodu o pozemek nepřišla, když dům na něm stojící bude vlastnictvím jejího současného přítele? Stačí když uzavřeme smlouvu v které bude popsán způsob vypořádání v případě rozchodu, hodnota domu bude vyplacena? Neexistuje možnost, aby v případě rozchodu dcera o pozemek přišla například vzhledem k tomu, že cena pozemku je nižší než cena domu? Jak toto ošetřit.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, aby dcera o pozemek nemohla přijít, postačí řádná darovací smlouva, nehlépe sepsaná notářem či advokátem. Následně je možno majetkové poměry mezi dcerou a jejím přítelem ošetřit i předmanželskou smlouvou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Soukup, 7.9. 2006

Přeji dobrý den, chtěl bych se zeptat, když s bratrem vlastníme každý ideální polovinu chalupy i pozemku, zda je možné, abych vyplatil bratra polovinou chalupy (tudíž bych ji měl celou ve vlastnictví) a pozemek aby zůstal přitom společný. Oboum by tato dohoda vyhovovala.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Prodat, resp. koupit podíl spoluvlastníka tak, jak uvádíte, je možný. Jenom doporučuji svěřit sepsání kupní smlouvy notáři či advokátu, abyste měli jistotu právní perfektnosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Králík, 6.9. 2006

Paní doktorko, rád bych Vám položil dotaz týkající se majetkových vztahů k nemovitosti v manželství. Jeden ze snoubenců je vlastníkem družstevního bytu (resp. nájemní smlouvy). Po uzavření manželství bude byt převeden do OV na tohoto snoubence - již manžela. Je pak tento byt součástí společného jmění manželů či nikoli(za předpokladu, že není sepsána předmanželská smlouva).

Předem Vám děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Za předpokladu, že bude byt převeden pouze na snoubence a tak i zapsán do katastru nemovitostí, stává se - a zůstává - ve výlučném vlastnictví snoubence, a tedy nemůže tvořit předmět společného jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Rástočný, 5.9. 2006

Dobrý den paní doktorko, máme s manželkou malý problém. Koupili jsme před třemi lety byt do osobního vlastnictví jestě za svobodna a máme každý idealní polovinu. Příští rok chceme začít stavět dům a rádi bychom byt prodali, jenže máme tam trvalé bydliště pouze rok, protože jsme si do svatby nechtěli měnit doklady a teď máme problém s daní z příjmu. Existuje nějaké východisko, jak se dani vyhnout, když chceme peníze z prodeje použít na bydlení?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud z výtěžku z prodeje bytu pořídíte pro sebe jiné bydlení, jste od platby daně z příjmu (z prodeje bytu) osvobozeni, bez ohledu na to, jak dlouho jste v prodávaném bytě bydleli.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Závorková, 4.9. 2006

Dobrý den! Prosím o informaci o dědictví nevlastních dětí po otci. V roce 1979 jsem se podruhé vdala, mám tři děti. Do mého bytu v panelovém domě se přistěhoval manžel, který má dvě děti. V roce 2003 bylo založeno bytové družstvo, jehož jsem členem. Družstvo koupilo dům za podíly členů (205 600,- Kč). Manžel v srpnu zemřel.Patří byt do dědictví manželových dětí? Pokud ano počítá se jeho hodnota podle zaplacené částky nebo podle současné tržní hodnoty? Co všechno patří do dědictví po manželovi?

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě - alespoň pokud jsem správně pochopila Vaši formulaci - bylo práva nájmu k družstevnímu bytu nabyto za trvání manželství, takže členem družstva zůstáváte Vy jako pozůstalá manželka a Vám také náleží členský podíl, k čemuž bude v dědickém řízení přihlédnuto. Jinak se předmětem dědictví po zůstaviteli stává všechno, co bylo jeho osobním vlastnictvím a ze společného jmění manželů to, co zůstane po vypořádání tohoto společného jmění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Benešová, 1.9. 2006

Vážená paní Matysová, svému synovi chci v dědictví po mé smrti odkázat svůj dům. Bude potom dům náležet výhradně jemu, nebo také jeho manželce a jejich dětem?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Dědictví je výlučným vlastnictvím dědice - nespadá tedy do tzv. společného jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslava Novotná, 31.8. 2006

Dobrý den paní doktorko, naskytla se nám možnost koupit byt, ale v real. kanceláři nám řekli, že se jedná o obecní byt, který lze do osobního vlastnictví převést až za 15 let, protože dům byl postaven v r. 2006 a je na něho poskytnuta státní dotace. Nájemník má na tento byt uzavřenou předkupní smlouvu, a nyní splácí nájem a také anuitu bytu. Pozemek pod domem je odkoupen jednotlivými nájemníky. Chtěla bych se Vás zeptat zda je možné tento byt prodat a zda veškerá práva, která má současný nájemník je možné převést i na nás jako nové nájemníky tohoto obecního bytu.

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že Vámi uvažovanou transakci nelze legálním způsobem provést. Pokud je mi známo, jsou-li prodávány byty nájemníkům, prodávající-vlastníci (zejména, jde-li o byty obecní) si ve smlouvách vymiňují právo zpětné koupě pro případ, že by nájemník získaný byt chtěl např. dříve, než za 2 roky prodat, čímž je alespoň částečně bráněno spekulativním nákupům a prodejům obecních bytů (nájemníkům jsou byty prodávány vždy za nižší, než tržní ceny). Vřele tedy doporučuji nechat si veškeré podklady prověřit advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Henzlová, 30.8. 2006

Vážená paní doktorko, s manželem vlastníme ve SJM dům se zastavěnou plochou a zahradou. Jelikož v domě bydlíme se setrou a jejím manželem a podíleli jsme se na splácení našeho ůvěru (na koupi této nemovitosti), budeme jim prodávat ideální polovinu domu, dvoru a zahrady. Prosím o radu ohledně rozdělení majetku, my obýváme přízemí a polovinu 1.patra a sestra s manželem obývají polovinu 1.patra s podkrovím. Mají také uzavřené schodiště do podkroví v rámci bytu. Dům není rozdělen na bytové jednotky. Lze na katastru mít napsány nás 4 jako rovné majitele nemovitostí a potom uzavřít smlouvu mezi rodinami o užívání částí domu a společných prostor se dvorem a zahradou? Jak by se takové vlastnictví na katastru zavádělo a nazývalo? Bude to vhodné do budoucnosti pro naše děti? Rádi bychom předešli případným dalším dohadům a nepříjemnostem při případném odprodeji poloviny nemovitostí. Zahrada a zastavěná plocha a nádvoří jsou pod samostatnými čísly parcel.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi naznačené řešení shledávám velmi rozumným. Samozřejmě můžete být všichni podílovými spoluvlastníky (každý může být vlastníkem jedné ideální čtvrtiny všech nemovitostí) a následně můžete jako dva a dva spoluvlastníci uzavřít dohodu o užívání nemovitostí, v nichž si vymezíte která dvojice bude užívat které konkrétní části týchž nemovitostí. Celou uvažovanou "transakci" ovšem doporučuji svěřit do rukou advokáta, který s Vámi současně prohovoří i výhody a nevýhody, které může toto řešení přinést do budoucna Vašim dědicům. Všechny zmíněné výhody a nevýhody Vám v této "odpovědně" vypsat nemohu, protože by si vyžádaly mnohem více času a místa, než tomu mohu věnovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Zapletalová, 29.8. 2006

Dobrý den vážená paní doktorko! Dovoluji si Vás oslovit a požádat o následující radu, týkající se bytového družstva, které bylo založeno k 1.12.2003. Nyní se začala řešit rekontrukce domu (okna,balkony,zateplení,střecha,výtah). Představenstvo, které čítá 5 členů-vše řeší jen 2 se chovají jako majitelé. Ke schůzím je doslova nutíme, jakékoliv návrky, připomínky negují-není možná diskuse. Protože naní nic moc, půjčka bude činit 6.000 000,-Kč, bez jakékoliv debaty přivedli na schůzi zástupce stav. spořitelny a nechali podepsat souhlas. Protože odmítá předseda ukázat podpisový arch se souhlasem, kde mimo uvádí nadpoloviční většinu, nevíme, kam se obrátit. Zajímalo by mě, zda plná moc, která sloužila jen na čl. schůzi BD(aby mohli jednat)je počítána do oněch souhlasných procent pro úvěr a podpsal-li úvěr někdo z příbuzných(nebydlí ve spol. domácnosti)jeli-to právně správné. Navíc předtavenstvo neplní stanovy v mnoha bodech. Můžete mi prosím poradit, jak se proti tomu bránit, když je nás bohužel menší polovina? Jakým způsobem donutit představenstvo a revizní komisi k průhlednosti? Čl. schůze BD bývá 1x ročně, trvá asi 2 1/2 hod. a předseda vede monolog.

Předem děkuji za ochotu mi poradit.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V této věci Vám jako právník ztěží tímto "dálkovým" způsobem mohu pomoci. Nicméně - máte-li se svým představenstvem, dokonce i revizní komisí problémy, doporučuji obrátit se o pomoc na Svaz českých a moravských bytových družstev, Praha 4, Podolská 50.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlasta Dostalová, 28.8. 2006

Dobrý den. Mám byt v osobním vlastnictví, splácím ho u stavební spořitelny. Mám přítele, který přispívá na bydlení a já bych chtěla co nejlevněji na něj převést, darovat, nebo něco takového, část (spoluvlastnický podíl) předmětného bytu. Pro případ, že se mi něco stane, nebo že se rozejdeme.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Polovinu svého bytu můžete svému příteli převést buď darovací smlouvou nebo kupní smlouvou (za symbolickou cenu). K oběma smlouvám budete potřebovat znalecký posudek o ceně bytu (pro následný výpočet buď darovací daně nebo daně z převodu nemovitostí). Kteroukoli z těchto smluv Vám sepíše notář či advokát, včetně podání návrhu na vklad práva z příslušné smlouvy do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ing. Jiří Šťovík, 25.8. 2006

Dobrý den! Prosím o radu - rodiče mojí ženy chtějí darovat domek našim 2 dcerám, tedy svým vnučkám. Jedna z nich je ale nezletilá, bylo jí teprve 15 let. Je možné darovací smlouvu napsat i na ní nebo je nutné podniknout jiné kroky?

Mnohokrát děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především musím upozornit, že darování nemovitostí neznamená na obdarovaného je "napsat". K darování nemovitosti je nutno sepsat (lépe nechat sepsat notářem či advokátem) darovací smlouvu, která musí být podepsána oběma smluvními stranami a jejich podpisy musí být úředně ověřeny a darovací smlouva musí být zapsána do katastru nemovitostí. Z uvedeného vyplývá, že nezletilá osoba nemůže činit právní úkony, jakým je i podpis jakékoli smlouvy. Může být osobou obdarovanou, ale darovací smlouva musí být podepsána buď jejím zákonným zástupcem, tedy některým z rodičů či oběma rodiči, nebo ustanoveným opatrovníkem. Vzhledem k uvedenému doporučuji obrátit se o pomoc v této věci na advokáta, který vše vypracuje právně perfektním způsobem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beatrice Markéta Hrušková, 24.8. 2006

Dobrý den, paní doktorko. Chtěla bych se Vás zeptat, jaká práva mají cizinci, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v bytě, který je v osobním vlastnictví, a zda ho může vlastník bytu bez jejich souhlasu zrušit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Přihlásíte-li si do svého bytu cizince k trvalému pobytu dáváte mu tím možnost nejen zde pracovat, ale následně i koupit si vlastní nemovitost. Vzhledem k uvedenému se tedy nemáte čeho bát. Pokud bude mít v bytě pouze onen trvalý pobyt a nebude se v něm (buď od samého začátku, nebo následně) zdržovat a nebude-li v něm mít své věci, můžete - ukáže-li se taková potřeba - následně zcela bez jeho souhlasu jeho trvalý pobyt nechat zrušit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcela Hladká, 23.8. 2006

Dobrý den. Obracím se ve věci návrhu soudní výpovědi z bytu OKD, kterou dostal otec. Vloni po mozkové příhodě matka ochrnula na levou polovinu těla. Jelikož byt se nacházel ve 3 poschodí bez výtahu a otec trpí parkinsonovou chorobou, přestěhovala rodiče do mého družstevního bytu, který se nachází v přízemí a v místě, kde bydlím s manželem. Jedná se tedy o podnájem mého bytu. Matka nemůže být sama a oba potřebují mou celodenní pomoc. Ještě v období, kdy matka byla v nemocnici, přihlásila jsem se s dcerou do bytu k otci. Výpověď dostali z důvodu, že vlastní více bytů, ze zištných důvodů jsem přihlásila dceru k otci a protože jsem půjčila klíče od bytu kolegyni, která tam občas zašla, starala se o květiny a vytřela chodbu, že byt používá jiná osoba. Zajímalo by mne, zde OKD může dát výpověď z nájmu, když rodiče bydlí v mém bytě v podnájmu. Případně z jiného výše uvedeného důvodů. Byty OKD se mají z rok prodávat současným nájemníkům a neradi bychom o něj přišli. Jenže zdravodní stav a vzdálenost od mého bydliště mě nutilo věc zařídit tak, jak výše uvedeno. Máme byt vrátit, protože nemáme šanci a soud prohrajeme a budeme zbytečně platit soudní výlohy?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vaší situaci doporučuji okamžitě vyhledat advokáta, který po seznámení se všemi relevantními podklady pomůže - podá žalobu proti výpovědi. Domnívám se, že by měla být úspěšná, právě z těch důvodů, které uvádíte a které nesporně doložíte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Polívková, 22.8. 2006

Dobrý den! Nedávno jsem objevila Vaše stránky poradenství. Velice Vám děkuji, že něco takového děláte. Ráda bych Vás požádala o radu. S manželem jsme žili v mém bytě od ÚMO, který jsme po narození dcery vyměnili s mou maminkou za družstevní byt v panelovém domě. Já jsem zde vedena jako člen BD. 21.9.1995 jsme se rozvedli. Při rozvodu byli upraveny práva a povinnosti k dětem, avšak majetkové vypořádání se jetě v té době nedělalo. Od 1.7.1998 se mnou a s dětmi již v tomto bytě nežije, nemá zde své os. věci, ani neplní závazky k tomuto bytu, jako je např. spolupodílnictví na placení najemného, údržbě domu, bytu,... Od této doby o něm nic nevím. Od r.2000 žiji s novým přítelem, se kterým tvoříme novou rodinu. Nedávno jsem zjistila, že můj bývalý manžel přišel z výkonu trestu a na tento byt si vzal hned dvě půjčky. Pro složenky na splácení půjček se v bytě nestavil. Proto mu chci zrušit trv. pobyt na této adrese, protože to již podle poslední novelizace mohu udělat i já, avšak na ÚMO mi bylo sděleno, že musím mít majetkové vypořádání. Musím ho skutečně mít, po těch letech od rozvodu? Má vůbec ještě na něco nárok, když zde tolik let nežije - myslím tím spíše polovinu bytu, než věci v něm, protože zde žádné nemá. Kterých § bych se měla držet v případě soudního jednání, abych se vyhla případnému vyrovnání, na které nemám? Jsme obyčejní lidé, nejsme prosperující podnikatelé.

S úctou a díky Vám.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V prvé řadě Vás musím opravit - vypořádání společného jmění (dříve společného majetku) se provádělo už dávno před dobou, než jste se rozváděla. Jelikož ve Vašem případě nebylo provedeno (zákonná lhůta je obecně do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství) a byt, o nějž se jedná je bytem družstevním, nezbude Vám nic jiného, než alespoň následně - a nejspíš už jedině soudní cestou - nechat určit, který z Vás bude nadále jako člen družstva nájemcem bytu. Tím, že jste získala družstevní byt za trvání manželství, stal se členem družstva i Váš tehdejší manžel a oběma Vám vzniklo právo společného nájmu. A nic z toho se neruší ani pouhým rozvodem manželství jako takovým, tím méně plynutím času.Vzhledem k uvedenému tedy doporučuji vyhledat pomoc advokáta.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Malijovská, 21.8. 2006

Dobrý den, prosím o radu. Vlastním byt v podkroví, po dešti zatéká na několika místech čím dál víc. Společenství vlastníků bylo ustanoveno teprve nedávno. Informovala jsem jak u bývalého správce, tak u nového, který byl zvolen, ale nikdo s tím nechce mít nic společného. Můžu vůbec něco dělat, kromě odstěhování se?

Velice děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Doporučuji písemně požádat představenstvo družstva o příspěvek na opravu z tzv. fondu oprav. O Vaší žádosti musí být následně rozhodnuto v duchu a podle stanov Vašeho družstva. Ještě před tím by bylo dobré zjistit rozsah poškození, kterým je problém způsoben tak, aby bylo zřejmé zda hrozí podobné problémy i bytům Vašich sousedů, nebo jen bytu Vašemu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Šlehovrová, 18.8. 2006

Dobrý den paní doktorko! Chtěla bych poprosit o radu. Bydlím společně s rodiči v rodinném domě. Jsem vdaná a mám bratra. Rodiče chtějí dům darovat,převést nebo ponechat do dědictví.Bratr zájem o dům nemá a dům by byl pouze v mém vlastnictví. Nevím jak nejlépe převést dům do mého vlastnictí. Rodiče by zde byli jako věcné břemeno. Dům má odhad 1.800 000,-kč. Chtěla bych jej opravovat a myslím, že tím bych zvýšila jeho odhadní cenu. Pomozte mi prosím.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Doporučuji nechat sepsat (notářem či advokátem) darovací smlouvu podle vůle rodičů. Profesionálním sepsáním zajistíte i perfektní úpravu věcného břemene pro rodiče.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Borovský, 17.8. 2006

Dobrý den, obracím se na Vás v následující věci. V současné době jsem majitelem bytu v obci Louny, který pronajímám rodine, se kterou mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, do listopadu tohoto roku. Můj dotaz zní, jak mám postupovat v případě ukončení této smlouvy. Tito nájemníci dlouhodobě neplatí nájem ani služby spojené s užíváním bytu. Podle předbežného kontaktu s nimi, nehodlají v listopadu můj byt opustit. V tuto chvíli nevím, jak postupovat, abych mohl dotyčné nájemníky, v co možná nejkratší době, při dodržení zákonných prostředků vystěhovat.

Velice Vám děkuji za případnou odpověď a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě nelze postupovat jinak, než jak stanoví mezi Vámi a nájemníkem uzavřená nájemní smlouva. Nicméně navíc doporučuji k písemnému upozornění na skončení nájmu a povinnost k tomuto datu byt vyklidit a vyklizený řádně předat, současně připojit upozornění, že pokud byt nebude v řádném termínu vyklizen a předán, vyklizení bytu a uskladnění vyklizených věcí provedete sám na náklady nájemníka. Pokud neuspokojíte své pohledávky na nájemném z nájemníkem složené jistiny (kauce), máte právo domáhat se úhrady i soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Stratil, 16.8. 2006

Dobrý den! Žádám o poskytnutí informací spojené s koupí pozemku. Jedná se o koupi zatravněného pozemku, kde bych chtěl zřídit sad (nikoli stavební parcela). Nevím kolik je kupní daň, kdo ji platí co je potřeba k prodeji (např.znalecký posudek)atd.

Za odpověd předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ke koupi jakékoli nemovitosti je prakticky vždy třeba znaleckého posudku. Ten si ovšem nechává vypracovat prodávající, protože je to on kdo je ze zákona plátcem daně z převodu nemovitosti (výše daně je finančním úřadem stanovena z té ceny, která je vyšší - buď stanovená znaleckým posudkem nebo cena kupní). Ke koupi nemovitosti je vždy třeba uzavřít kupní smlouvu, nechat na ní ověřit podpisy a dát zapsat do katastru nemovitostí. Doporučuji nechat si smlouvu sepsat advokátem nebo notářem - budete mít jistotu, že vše proběhne právně bezvadným způsobem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martina Pipková, 15.8. 2006

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu ohledně problematiky trvalého bydliště. Mám v osobním vlastnictví byt (splácím hypotéku) zakoupený před uzavřením manželství. V tomto bytě bydlíme s manželem, ale můj manžel zde zatím nemá trvalé bydliště (je hlášený ve svém bytě, který by ale chtěl prodat). Co by se stalo v případě našeho případného rozchodu (rozvodu), pokud umožním svému manželovi získat trvalé bydliště v "mém" bytě? Mohla bych mu potom trvalé bydliště zase zrušit nebo by to pro mne znamenalo, že bych mu musela zajisti náhradní bydlení? Lze nějak právně upravit (smlouvou, čestným prohlášením...), že by se v takovém případě dobrovolně vystěhoval a trvalého bydliště se vzdal?

Mockrát děkuji za zodpovězení dotazu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě nebudete mít v případě rozvodu žádnou povinnost manželovi zajišťovat náhradní bydlení. Zrušit mu ovšem bez jeho souhlasu trvalý pobyt ve Vašem bytě půjde jen tehdy, pokud se v něm nebude zdržovat, ani v něm nebude mít žádné své věci. Svůj klid si můžete případně "pojistit" ještě vzájemnou dohodou pro případ rozvodu, v níž se manžel předem vzdá jakýchkoli nároků na bydlení ve Vašem bytě v případě rozvodu. Upozorňuji ovšem, že i tato dohoda nemusí být v případě rozvodu (jak už to tak bývá) dodržena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaďka Fritzová, 14.8. 2006

Dobrý den! Chtěla bych se zeptat na to, zda má kupující právo, při koupi nemovitosti k rekreaci, požadovat po prodávajícím finanční náklady, které byli spojené s vyklizením nemovitosti a týkajících se objektů. Byl zde zanechán opravdu velký „bordel“ (azbestový desky, železné trubky, sudy, dráty, sklenice, skla, ipa…..). Nebude to stačit ani na jeden kontejner…

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Otázku vyklizení nemovitosti a náklady s ním případně spojené by musela řešit buď kupní smlouva nebo na ni navazující protokol o předání a převzetí nemovitosti. Pokud nic z toho neexistuje, je jen na dobré vůli prodávajícího, zda Vám náklady s vyklizením spojené, uhradí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek John, 13.8. 2006

Dobrý den, žádám o zodpovězení dotazu ohledně darované nemovitosti. Jsem povinen vyplatit z domu manželku? Dům byl darován na mé jméno a jsem jeho výhradním vlastníkem. Se ženou se hodlám vyrovnat jinou formou. Bydlíme odděleně, zatím bez rozvodu. Bydlím s otcem a nerad bych se i s ním dostal na ulici.

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud Vám osobně byl darován dům, jste jeho výlučným vlastníkem (dům nespadá do tzv. společného jmění manželů) a nemáte tudíž žádnou povinnost vyrovnávat se v této věci s manželkou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcela Sikorová, 12.8. 2006

Dobrý den! Mám dotaz ohledně darovací smlouvy. S manželem jsme darovali náš rodinný domek našemu synovi. Letos v srpnu. Chtěla bych se zeptat existuje nějaká lhůta, kdy bezdůvodně můžeme darovací smlouvu rušit?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud byla darovací smlouva řádně zapsána do katastru nemovitostí, neexistuje žádná lhůta, ani možnost pro bezdůvodné zrušení takové smlouvy. Máte ovšem možnost domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k Vám či členům Vaší rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy. A to i soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

paní Hubáčková, 11.8. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o radu. Babička sama bydlela v nájemním bytě soukromého majitele. Po její smrti jsme byt vyklidili, uklidili a chystali předat majiteli. Ten však po nás požaduje celkovou renovaci bytu- nátěry dveří a zárubní, oken, renovaci parket, výměnu parapetů a vymalování. Loni majitel provedl rekonstrukci koupelny, kterou předal bez baterií - ty po nás teď požaduje. Také provedl rekonstrukci elektroinstalace, bez následného vymalování. Má právo toto požadovat po pozůstalých, kteří s bytem nemají nic společného?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tímto "dálkovým" způsobem se mohu pouze domnívat, že požadavky vlastníka bytu jsou nepřiměřené. Povinnost odevzdat byt ze zákona je v tom stavu, v jakém byl do užívání předán, ovšem s ohledem k přiměřenému opotřebení. Pokud by tedy na Vámi uvedených požadavcích trval, musel by nejprve prokázat, že byt odevzdáváte ve stavu neodpovídajícím běžnému opotřebení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Sedláčková, 10.8. 2006

Dobrý den paní doktorko, před dvěma lety jsem od města koupila byt, ve kterém jsem bydlela. Nyní byt prodávám a chtěla bych vědět, zda budu muset příští rok zaplatit daň z příjmu a v případě že ano, zda a jakým způsobem je možné snížit daňový základ. Jsem fyzická osoba v zaměstnaneckém poměru (nepodnikatel).

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete mít před prodejem bytu nejméně 2 roky v tomto bytě své bydliště, je prodej takového bytu od daně z příjmu osvobozen.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maroš Šimko, 9.8. 2006

Dobrý den, prosím Vás o radu. S manželkou se chystáme koupit pozemek ke stavbě rodinného domu, v územním plánu obce je pozemek schválen jako pozemek stavební. Je nutné kupní smlouvu sepsat u notáře nebo stačí podepsat kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícim sepsanou podle nějakého vzoru? (kde lze vzor získat?) Kdo a kdy podává návrh na vklad do katastru nemovitostí? Jak to bude v případě, že kupní cenu za kupujíciho zaplatí banka z hypotečního úvěru?

Děkuji za odpovědi.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při koupi pozemku na následnou výstavbu obytného domu nepoužívejte žádné po internetu a podobně získané vzory! Každý případ je jiný a všechny tyto "vzory" mají nejrůznější nedostatky. Svěřte sepsání kupní smlouvy advokátu či notáři, kteří současně prověří serioznost veškerých podkladů k sepsání smlouvy nutných. Pokud budete koupi financovat z hypotečního úvěru, sama banka poskytující úvěr Vám sdělí veškeré podmínky, které je nutno k poskytnutí úvěru splnit (v nich bude i sepsání a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a následně vlastní kupní smlouvy). Znovu důrazně varuji před jakýmkoli "amatérským" sepisováním uvedených smluv! To, co byste ušetřili na platbách za advokáta či notáře by se Vám mnohonásobně prodražilo na následných problémech!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanislav Pata, 8.8. 2006

Přeji pěkný večer paní Matysová! Mám následující dotaz. Hodlám uzavřít smlouvu o prodeji nemovitosti. Sdělte mi prosím, zda k tomu, aby tato smlouva byla platná je nutná signace svědků nebo notáře.

Moc Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Kupní smlouva na nemovitost musí mít úředně ověřeny podpisy smluvních stran. Ověřit je může jak advokát, který kupní smlouvu sepisuje, stejně tak notář, případně i obecní úřad. K platnosti je ovšem třeba i následný zápis vlastnického práva z kupní smlouvy do příslušného katatsru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohumila Solnařová, 7.8. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o sdělení jak ošetřit situaci, kdy v jednom domě bydlí rodiče a jeden ze synů, který celý dům opravuje na vlastní náklady. Původní domluva rodičů a dětí byla, že celá nemovitost po úmrtí rodičů připadne tomu, kdo se o ně a o dům postará a bude v nemovitosti bydlet. Vzhledem k tomu, že celá záležitost měla být notářsky ověřena bylo nám sděleno, že se jedná o nepřiměřený dar ze strany rodičů jednomu z přímých dědiců a v případě napadnutí této závěti dalším přímým dědicem by došlo stejně k rovnému dělení majetku (případně vyplacení z nemovitosti). Tento případ je prý možné řešit pouze prodejem části nebo celé nemovitosti.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Podle mého názoru se Vám nedostalo úplné odpovědi. Domnívám se, že právo rodičů jako vlastníků nemůže být ničím omezeno, tedy ani počtem dětí. Vaši situaci by nejlépe řešilo darování nemovitosti tomu z dětí, které o ni i rodiče pečuje. Pro právní jistotu rodičů by v darovací smlouvě mělo být zřízeno věcné břemeno - právo užívat část nemovitosti až do smrti. Takováto řádně sepsaná a do katastru nemovitostí zapsaná darovací smlouva by byla i do budoucna nenapadnutelná, nebo alespoň nikoli napadnutelná úspěšně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Pícha, 6.8. 2006

Zdravím Vás paní doktorko. Jsem uživatelem státního, tj. obecního bytu, do kterého jsem přihlásil k trvalému pobytu i svou přítelkyni. Zajímalo by mě, zda a za jakých podmínek by mohlo přejít užívací právo k tomuto bytu výlučně na ni (např. v případě mého úmrtí, apod.). Upozorňuji, že jsem rozvedený (a ženit se nechci), bezdětný a tato přítelkyně není v právním vztahu mou družkou. Ona sama nevlastní žádný byt a k trvalému pobytu je přihlášena na mé adrese.

Velice děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nájem bytu by v případě Vašeho úmrtí mohl na Vaši přítelkyni přejít tehdy, jestliže by pečovala o společnou domácnost s Vámi a jestliže by prokázala, že s Vámi žila nepřetržitě nejméně alespoň po dobu 3 let před Vaší smrtí a neměla by vlastní byt.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Kejklíček, 5.8. 2006

Dobrý den! Vlastníme byt 2+1 v Praze a chceme ho prodat bratrovi . Chceme se zeptat jestli je možné byt prodat za 1 korunu a jestli musí byt odhad bytu nebo celého domu. A z čeho budeme platit daň.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K prodeji bytu stačí znalecký posudek na jeho cenu. Daň budete (v případě, že byt prodáte za 1 Kč) platit z ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Berger, 4.8. 2006

Dobrý den, chtěl bych začít stavět půdní vestavbu v rodiném domku, který vlastní moji rodiče. Vzhledem k tomu, že mám ještě bratra, tak rodiče nechcou přepsat nemovitost na mě. Je možné přepsat pouze půdu (kde bych mohl stavět), tak aby po smrti mých rodičů nebyla půdní vestavba zahrnuta do vypořádání mezi mne a bratra? Pokud ano, tak jakým způsobem?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vyčlenit z domu pouze půdu reálně ani právně nelze. Nicméně by mohla pomoci darovací smlouva např. na ideální 1/3 domu, která by pak nemohla být předmětem dědictví. Darovací smlouvu doporučuji nechat sepsat notářem nebo advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Navrátilová, 3.8. 2006

Vážená paní Matysová! Celá rodina bydlíme v třípokojovém bytě, jenž byl převeden do vlastnitví manžela jeho rodiči na základě Darovací smlouvy v listopadu minulého roku. S manželem jsme se dohodli na nové darovací smlouvě, kdy bude polovina hodnoty nemovitosti převedena i na mou osobu. Jako podklad pro novou darovací smlouvu mi posloužila Darovací smlouva jeho rodičů. Poraďte mi prosím, zda je správně uvádět cituji: polovinu nemovitosti uvedenou v bodě I. smlouvy, a to bytovou jednotku č. 896/14 včetně jejich součástí a příslušenství daruji své manželce XY …………
Je vůbec polovina správný termín, který je možný užít v darovací smlouvě?Je nutné pozněnit hodnoty velikosti ploch jednotlivých místností v předmětu (odstavec I)darovací smmlouvy? Má se znalecký posudek týkat celé menovitosti, anebo pouze darované poloviny?

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě vřele nedoporučuji "opisovat" původní darovací smlouvu, protože právě předmět smlouvy je třeba vymezit perfektně, aby byla smlouva katastrálním úřadem akceptována a tedy zapsána do katastru nemovitostí. Raději zadejte její sepsání advokátu či notáři. Pokud jde o znalecký posudek, ten se vždy vypracovává na celou nemovitost.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristýna Kňávová, 2.8. 2006

Dobrý den! Chci se zeptat jak se dá ošetřit dědictví ohledně manželova syna z prvního manželství,během společného manželství jsme si koupili a zrekonstruovali rodinný dům,syn nejeví zájem a chtěli bychom aby dům připadl naší dceři. Lze syna v dědickém řízení zcela vynechat či aspoň vypořádat se s ním jinak nežli hmotným majetkem.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li na mysli závěť, pak v ní lze pominout dítě jen tehdy, pokud je současně sepsána i listina o vydědění. Nárok neopominutelného dědice, kterým je každý potomek v řadě přímé, lze vypořádat i příslušnou finanční částkou. Budete-li uvažovat o vydědění, doporučuji závěť i listinu o vydědění nechat sepsat notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirka Svatá, 1.8. 2006

Dobrý den paní doktorko, před 14 lety jsme projednávali u notáře dědictví po matce. S bratrem jsme se dohodli, že se do domu po matce nastěhuje, prodá byt a vyplatí mi finanční částku, na které jsme se dohodli. Splatnost bez úroků byla 5 let. Dodnes mi bratr nezaplatil, pokud se zeptám kdy mi peníze vyplatí, slibuje, že až na to bude mít.. Poraďte jak mám postupovat, abych dostala to,co mi dluží.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě je důležitý obsah rozhodnutí soudu o dědictví. Je-li v něm Vaše dohoda s bratrem jako dohoda dědiců zachycena, máte možnost domáhat se splnění této dohody soudní cestou (i když se obávám, že jste svůj nárok "úspěšně" nechala promlčet). Není-li Vaše dohoda nikde písemně zachycena, pak se obávám, že Vám nezbude, než apelovat na bratrovo svědomí. Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Adámková, 31.7. 2006

Dobrý den, potřebovala bych radu ohledně spoluvlastnictví. S přítelem jsme se rozhodli koupit byt. Přítel je rozvedený a má dvě děti. Byt budeme pořizovat na hypotéku, kde bude posuzovaný i můj plat. Byt budeme splácet společně rovným dílem. Přítel je o 20 let starší a v případě jeho smrti, jsme se dohodli, že byt zůstane pouze v mém vlastnictví a jeho děti na něj nebudou mít nárok. Zajímá mě, jak by šel tento případ ošetřit, abych se po jeho smrti nemusela s nikým dělit a nepřišla tak o investované peníze do tohoto bytu. Poradíte mi prosím jaké jsou možnosti?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Předpokládám, že byt budete kupovat oba (stanete se podílovými spoluvlastníky bytu, nejspíš každý jednou polovinou). Po zápisu práva vlastnického do katastru nemovitostí je následně možné, abyste mezi sebou uzavřeli buď kupní nebo darovací smlouvu na onu přítelovu jednu polovinu bytu. Tím se vyhnete jakýmkoli následným možným problémům.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vojtěch Joza, 30.7. 2006

Dobrý den, prosím Vás můžete mi poradit čeho se mám vyvarovat chci-li koupit bytový dům se čtyřmi byty na něž se vztahuje regulované nájemné, které se smlouvou o prodeji přejde automaticky na mne. Vyplatí se vůbec taková investice? Skončí někdy regulované nájemné na byt? Třeba změnou nájemníka? Může nájemník přenecht smlouvu na byt nějaké jiné osobě nebo to jde jen se souhlasem vlastníka? Předpokládám, že mi budou nájemníci platit částku která mi pokryje úvěr. Časem se snad regulované nájemné zvedne tak že bych si mohl přilepšit nějakou tu tisícovku měsíčně. Za 15 let bude bytový dům můj a půjdou mi z něj čisté peníze. Tohle je všechno hezké, ale já jako majitel domu se musím starat o všechny jeho opravy nebo částečně přispívají i nájemníci? Jak je toto právně ošetřeno? Má v tomto případě větší právo vlastník nebo majitel?

Děkuji a budu se těšit na odpověd.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zda se Vám vyplatí investice do bytového domu s nájemníky si musíte posoudit sám. Pokud jde o právní aspekty věci k Vašim otázkám lze uvést následující. Regulované nájemné, jak asi víte, postupnou deregulací od 1.1.2007 končí. Změnou nájemníka končí regulace rovněž, ovšem jen tehdy, nejde-li o tzv. přechod nájmu tak, jak je upraven v občanském zákoníku, což musí respektovat každý vlastník. Tím současně odpovídám i na Vaši otázku ohledně "přenechání" smlouvy jiné osobě - termín "přenechání" zákon nezná, ale zná právě onen zmíněný přechod nájmu bytu za podmínek v zákoně uvedených. Pokud jde o opravy domu a povinnost vlastníka (nájemce bytu)udržovat byty v uživatelném stavu, nájemníci na takové opravy nepřispívají. Nájemníci hradí ze svého pouze drobné opravy a běžnou údržbu bytu (např. opravy i výměny vodovodních baterií, malování apod. K tomu, abyste získal trošku větší přehled o tom, co Vás "čeká a nemine" koupíte-li takový dům, doporučuji prostudovat alespoň zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů (a jímž se rovněž mění některá ustanovení občanského zákoníku)a občanský zákoník, zejména ustanovení §§ 685-879b.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

manželé Murtinovi, 29.7. 2006

Vážená paní doktorko, jako manželé jsme nájemci bytové jednotky ve vlastnictví hl. m. Prahy a projevili jsme zájem o nabídku na její privatizaci. Vlastník nám však předkládá návrh smlouvy o převodu vlastnictví, kde je jako nabyvatel uveden jen jeden z nás, a to i přesto, že oba splňujeme všechny požadavky kladené na nájemce oprávněné účastnit se tohoto převodu. Je tento postup správný a stane se takto koupený byt automaticky společným jměním manželů?

Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Možná se obec jen dopustila omylu - v kupní smlouvě byste měli být uvedeni oba, a na tom také trvejte. Pak nemohou do budoucna vzniknout žádné problémy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Hájková, 28.7. 2006

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, co vše je zapotřebí k tomu, abych mohla pěvést polovinu ze své ideální poloviny rod. domu ktrou vlastním na manžela.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Doporučuji obrátit se na advokáta či notáře, kteří Vám sepíší darovací, příp. kupní smlouvu, k níž vždy potřebujete znalecký posudek o ceně nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stáňa Bízová, 27.7. 2006

Vážená paní doktorko, Chtěla bych se Vás zeptat na následující záležitost: zhruba před půl rokem jsme prodali přes realitní kancelář starší rodinný dům - dům je z 1/2 podsklepen s tím, že se zde nachází 2 sklepy: první je dostupný zevnitř z chodby a druhý sklep je oddělený a vchází se do něj ze dvora. Tento vstup byl ponechán celoročně otevřen - také vzhledem k tomu, že byl poměrně členitý a vedl pod schodištěm z verandy a vchod do něj byl celkem malý a nevhodný pro osazení typizovanými dveřmi. Nicméně pokoj nad tímto sklepem měl zateplenou podlahu a tak jsme ani neměli potřebu toto nějak řešit. Po cca 5 měsících se noví majitelé ozvali, že tam nechali udělat dveře a následně se jim v pokoji nad sklepem objevila vlhkost v podobě odlupující se malby. Sklep tedy opět nechali otevřený a když jsme se tam byli podívat, vše bylo ve stejném stavu jako při prodeji a předání domu. Současní majitelé po nás ale požadují kompenzaci ve výši nákladů na podřezání zdiva ver výši cca 50 000 Kč. Můj dotaz tedy zní: - zda se dodatečně zjištěná vlhkost zdiva bere jako skrytá vada, za kterou my neseme odpovědnost (bohužel v době prodeje si kupující nepřizvali žádného odborníka, který by pravděpodobně tuto závadu dokázal zjistit) - zda máme povinnost a případně do jaké míry podílet se na odstranění závady - do jaké doby se noví majitelé na nás mohou obracet s případnými dalšími zjištěnými problémy (po pravdě řečeno - jedná se o lidi naprosto nezkušené se správou domu, kteří předtím bydleli v panelákovém bytě, a už jsme z nich trochu nešťastní, protože všechno vidí jako problém a obrací se nás i s věcmi jako spuštění kotle, bojleru apod.)

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že ve Vámi popsaném případě nemůže jít o skrytou vadu, neboť vada jako taková se objevila až poté, co noví vlastníci do té doby otevřený sklep uzavřeli dveřmi, nebo-li poté, co sami provedli byť jednoduchou, nicméně stavebnětechnickou úpravu, která sama o sobě zřejmě následný problém způsobila. V daném případě tedy jako prodávající nenesete vůči kupujícím žádnou odpovědnost. Pokud jde o délku doby, po niž se na Vás noví vlastníci mohou obracet s problémy, které se v nemovitosti vyskytnou, obecnou promlčecí lhůtou zde bude 6 měsíců ode dne prodeje nemovitosti.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestr Zdeněk, 26.7. 2006

Dobrý den. Matka vlastní rod. dům, který chce prodat. Mám na tuto nemovitost předkupní právo, když dům udržuju(mam na to doklady) a žiju zde i s rodinou?

Předem děkuji za kladnou odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Předkupní právo k nemovitosti byste měl jen v případě, že byste byl jejím spoluvlastníkem. Skutečnost, že v domě bydlíte a dům udržujete Vám předkupní právo nedává.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Koten, 25.7. 2006

Vážená paní doktorko, žiji se svou přítelkyní již sedm let. Ona dostala dědickým darem rodinný dům, ve kterém spolu žijeme. Byla zapotřebí rekonstrukce a tak jsem si vzal hypotéku a partnerka mi ručí touto nemovitostí. Chtěl jsem se zeptat jestli je nějaká možnost sepsat smlouvu, abych se stal spoluvlastníkem této nemovitosti (v zástavním právu). Nějaká smlouva o smlouvě budoucí nebo tak něco. Nehodlám totiž platit věc, která není ani z části moje. Partnerka se spoluvlastnictvím souhlasí, ale nevíme jak postupovat.

Děkuji vám za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S Vaší věcí doporučuji vyhledat advokáta nebo notáře, kteří Vám sepíší např. darovací smlouvu na část nemovitosti, na jaké se s partnerkou dohodnete. Každý z Vás pak bude spoluvlastníkem určitého ideálního podílu nemovitosti.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Pergl, 24.7. 2006

Dobrý den paní doktorko! Měl bych na Vás dotaz ohledně členství v družstvu. Na manželku byl před svatbou převeden členský podíl v bytovém družstvu. Pokud by tento podíl získala po svatbě, byli bychom členy družstva oba (dle stanov...). Je možné abych se také stal členem družstva, nebo jím jsem? Někde jsem kdysi zahlédl, že je prý možná něco v OZ, ale bohužel už to nemůžu najít. Takto se bohuzel nemůžu podílet na chodu družstva atd.

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě doporučuji obrátit se na orgány družstva - pokud s tím Vaše paní souhlasí - s dotazem, jakým způsobem se můžete stát členem družstva, když sňatkem s členkou družstva Vám vzniklo jen právo společného užívání bytu. Záleží na tom, jak tuto problematiku řeší stanovy družstva, a v případě, že stanovy tuto věc neřeší, jak ji bude řešit družstvo samo.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Kunášek, 23.7. 2006

Dobrý den, v současné době zvažuji koupi reality. Jedná se o menší rodinný domek s pozemky, v katastru jsem zjistil, ze jsou 3 majitelé. Většinový vlastník, který vlastní polovinu nemovitosti a zbylý 2 po 1/4 nemovitosti. Chtěl jsem se zeptat, jak postupovat při jednání, aby nedošlo po vyřízení veškerých náležitostí (ohodnocení nemovitosti, zařízení půjčky, příprava smlouvy) k tomu, že jeden ze současných majitelů odmítne prodej nemovitosti. Dále jak postupovat, v případě, že podepíši kupní smlouvu a k převodu dojde až po uhrazení částky na účet prodávajícího. Aby mezitím nebyla nemovitost prodána jinému zájemci, předpokládám, že je možný nějaký zápis na katastr nemovitostí. Poslední dotaz je, zda při jednání na katastru nemovitostí je nutná účast obou stran, jak prodávajícího, tak kupujícího. Případně, zda je něco jiného, čeho se vyvarovat a na co dát pozor.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji uzavřít nejprve smlouvu o budoucí smlouvě kupní, v níž se obě smluvní strany (tedy na straně prodávajících všichni tři spoluvlastníci) zaváží, že do dohodnutého data uzavřou kupní smlouvu na příslušnou nemovitost. Datum uzavření kupní smlouvy je třeba stanovit podle toho, jak dlouho Vám bude trvat vyřízení všech souvisích záležitostí. Tuto, ani následně vlastní kupní, smlouvu doporučuji nechat sepsat advokátem či notářem, kteří sepíší i návrh na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí a tento s Vaším souhlasem i na příslušný katastrální úřad podají. Oni také příslušným způsobem v obou smlouvách ošetří všechny Vaše potřeby a jistoty.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věra Bernardová, 22.7. 2006

Dobrý den, jde mi o to, že chci u otce v rodinném domě zrekonstruovat půdu - na půdní byt, je mi jasné že potřebuji stavební povolení, ale jde mi o to, že dům je stále v SJM, tedy i na mou matku, která v domě již od roku 1993 nebydlí a jsou rozvedeni. Řešení je takové, že matka mi svoji ideální 1/2 daruje, ale je tu problém takový, že otec asi v roce 1990 dělal stavební úpravy na které neměl stavební povolení, mám tedy nejdřív vyřídit darovací smlouvu či stavební povolení na dostavbu?

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V prvé řadě by bylo záhodno uvést stav právní do souladu se stavem faktickým, to jest nechat provést dodatečnou kolaudaci oněch stavebních úprav, které byly na nemovitosti provedeny bez stavebního povolení. Pak teprve lze zadat znalecký posudek na cenu nemovitosti, aby tento mohl odpovídat skutečnosti. Následně teprve přichází v úvahu darovací smlouva (k níž budete onen znalecký posudek potřebovat - nejpozději k vyměření darovací daně). Až poté, co bude darovací smlouva, respektive vlastnické právo z ní vyplývající zapsáno do katastru nemovitostí, můžete Vy sama žádat o stavební povolení na půdní vestavbu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Mrzenová, 20.7. 2006

Dobrý den, chystám se koupit byt (DV) přes realitní kancelář. Ráda bych se informovala, nač si dát pozor, jaké všechny dokumenty musí převod obsahovat atd.

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Především je třeba upřesnit, že družstevní byt nelze koupit - jde o převod členských práv a povinností s finančním vypořádáním. Uvedený převod se uskutečňuje smlouvou o převodu členských práv a povinností, která obsahuje i smlouvu o finančním vypořádání. Pokud jde o realitní kancelář, která má vlastního právníka nebo spolupracujícího advokáta, jistě veškeré právní záležitosti ošetří dobře. Pokud jde o realitní kancelář bez právnického zázemí, doporučuji před podpisem smlouvy tuto konzultovat s advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Loukotová, 19.7. 2006

Dobrý den. Rodiče mi chtějí přepsat kus společného pozemku, ale jsou právě třetí rok rozvedeni a nemají vypořádaný majetek. Matka chce dát žádost o vypořádání k soudu.Mohou mi pozemek přepsat nebo se musí čekat na soudní rozhodnutí? Žádost zatím nepodala a na katastru nemovitostí jsou vedení oba jako majitelé.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Dokud jsou rodiče spoluvlastníky pozemku mohou jeho část - oba společně - převést na Vás aniž by bylo nutno vyčkat rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Plachý, 18.7. 2006

Dobrý den, obracím se na vás s prosobou o radu v nádledující věci. Na schůzi Společenství jsem dostal od vlastníků souhlas, že si mohu zbudovat kotelnu / etážové topení / v polsedním patře domu. Písemně byl tento souhlasu udělen kromě jednoho vlastníka všemi. Nechal jsem si zpracovat projekt / zpalatil ho/ požádal o stavební povolení a v jeho řízení podali i přes uvedený souhlas někteří námitky / chvi upozornit, že vztahy nejsou dobré , nechci společně s ostatními jít do plynové kotelny, důvody jsem vysvětlit ostatním - mám celou dobu v bytě zimu, nikdo se nikdy nestarl o zlepšení a regulaci topení, dále cleý projekt je od začátku uchopen jedním vlastníákem, který se této činnosti věnuje a má na tom finanční zaájem, výběrové řízení nebylo provedeno, o záměrech, jak to bude vše vypadat, jak se bude hradit kotelna a kolik budu muset uhradit mi bylo odpovězeno, že to není důležité/ Proto mne všechno toto vedlo k tomu, že si zřídím vlastní zdroj, protože ani o této možnosti jsme jako vlastníci neměli možnost rozhnodnout. Jak mám dále postupovat, když jednání ze strany ostatních je vlastně bezvýsledné, protože to je odveta za to, že chvi něco jiného. Na schůzi jsem i sdělil, že je mi jasné, že se budu podílet na úhradě polečných prostorů. Cítím s omezen na nejvyšší míru ve výkonu mého vlastníického práva a na uvedený zdraj , tj. společnou kotelnu nechci přisptoupit a raději bych chtěl zůstat na Teplárně. Co má tedy dělat? Je vůbec nějaké řešení proti zlovůli?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako v každém společenství, tak i ve společenství vlastníků se musí menšina podřídit většině. Jste-li jediným, kdo odmítá to, co všichni ostatní odsouhlasili, budete se muset podřídit. Vždy je třeba předem počítat s tím, že budu-li vlastníkem jedné bytové jednotky v obytném domě, nebudu nikdy moci užívat svých vlastnických práv neomezeně, ale vždy jen v rámci toho, o čem a jak rozhodne většina vlastníků ostatních bytů v domě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martina Přikrylová, 17.7. 2006

Dobrý den! Bydlíme s manželem u jeho rodičů. Ideální polovinu rodinného domu na něj přepsali v minulosti. V podkroví jsme vybudovali tři ložnice a wc(půda v domě byla, jen jsme postavili příčky). Potřebuji poradit jak postupovat. Manžel má ještě sestru a pokud by byl dům předmětem dědického řízení, museli bychom vyplatit sestru i z podkroví, které jsme s manželem vybudovali. Od stavby nemáme doklady, vše bylo stavěno svépomocí, máme jen pár dokladů na stavební materiál. Manželovi rodiče na manžela zbytek domu přepsat nechtějí (mají špatnou zkušenost s dcetrou a jejím manželem). A měla bych ještě jeden dotaz. Polovina domu je přepsaná na manžela. V případě rozvodu nemám na nic nárok? Za trvání manželství jsme vybudovali ono zmíněné podkroví a většinu finančních prostředků investovali do bydlení.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste činili úpravy na nemovitosti až v době, kdy již byla její ideální polovina ve vlastnictví manžela,z hlediska práva jste "zvelebovali" právě tu svou polovinu. Předmětem dědického řízení bude jen ideální polovina nemovitosti, která dosud patří rodičům. Nezapomeňte rovněž, že s největší pravděpodobností zemře jeden z rodičů dříve, takže nejprve bude vypořádáváno jejich společné jmění jako manželů - tedy z jejich společné ideální poloviny na toto vypořádání půjde polovina na přeživšího manžela, teprve zbytek bude předmětem dědictví. Pokud jde o Váš vlastní nárok vůči nemovitosti v případě rozvodu, pak půjde jen o polovinu prostředků vložených za trvání manželství do oprav a úprav této nemovitosti. Toť vše.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Rapaňová, 16.7. 2006

Dobrý den paní doktorko, ráda bych poprosila o radu. Stala jsem se podíl.spoluvlastníkem jednoho celého vchodu v panelovém domě. Původně jsem kupovala jen svůj byt , ale prodávající nás takto zapsal i na katastr. Je nás celkem 10 s různými podíly a na ničem se nemůžeme rozumně dohodnout. Chtěli jsme proto založit sdružení, ale ne všichni zase souhlasí. Část z nás přispívá na společné údržby, jiní zase ne. Dokonce ani na pořadí nutných oprav se neshodneme. Prosím poradila byste, jaké jsou možnosti řešení?

Mnohokráte děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zdá se, že nikdo z vlastníků bytových jednotek, nebo alespoň rozhodně ne všichni, jsou si vědomi svých povinností ze zákona. Podle zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění jasně vymezuje kdy vzniká společenství vlastníků, že všichni vlastníci jednotlivých bytů jsou současně členy tohoto společenství a jaké jsou orgány tohoto společenství. Doporučuji pořídit si a prostudovat tento zákon a iniciativně rozmnožit pro každého z vlastníků zejména jeho část týkající se společenství vlastníků, tj. §§ 9-12 označeného zákona. Snad si pak všichni své povinnosti uvědomí a dokáží podle toho jednat. Pokud to lze doporučuji současně požádat původního vlastníka stavby (zřejmě dřívější bytové družstvo), aby svolal shromáždění vlastníků tak, jak mu ukládá zákon.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Šubrt, 15.7. 2006

Dobrý den paní doktorko! Mám dotaz ohledně prodloužení NÁJEMNÍ SMLOUVY / dále NS / na dobu určitou, kdy NS byla prodlužována dle ustanovení O.Z.§ 676, odstavec 2/ Nová úprava O.Z., zákonem 107, § 676a,odstavec 6, však uvádí : Na nájem bytu nelze použít ustanovení o prodloužení nájmu /§676 odstavec 2/ Týká se tato úprava jen nových N.S. po účinnosti úpravy zákona , nebo i starých N.S. . Jak se dá pak řešit tato situace ? Nová N.S. , vždy na dobu určitou ? Nebo pak nájem přechází do režimu doby neurčité ? Je problém se v neustálých a mnohdy nelogických změnách vůbec vyznat . Prosím Vás zdvořile o Vás výklad k této problematice a o radu jak postupovat.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud Vám byla nájemní smlouva na byt dříve prodlužována podle § 676 odst. 2 občanského zákoníku, pak se jednalo o právně chybný postup - označené ustanovení se nikdy nevztahovalo na nájem bytu. Nájmu bytu se vždy týkala a týkají jen ustanovení §§ 685-716 o.z. Novela provedená zákonem č. 107/2006 Sb. jen neúčinnost § 676/2 o.z. výslovně uvádí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Tůmová, 14.7. 2006

Dobrý den, paní doktorko, ráda bych se zeptala - bydlím ve státním bytě (mám osvědčení z MČ, že jsem jediným nájemcem), který by se měl převádět do družstevního vl. v rámci privatizace – již vzniklo bytové družstvo, kterého jsem členem. Byt se mnou užívá zletilý syn, má zde i trvalé bydliště, který ovšem nijak na provoz nepřispívá (nepracuje), a zřejmě asi ani přispívat nebude. Byla bych ráda, aby syn tento byt opustil a bylo mu zrušeno trvalé bydliště. Dobrovolně to neudělá,ale já se obávám jeho případných dluhů. Vždy mi bylo řečeno, že toto mohu řešit jedině soudní cestou.Je i jiná možnost? Lze někomu zrušit trvalý pobyt, i když byt užívá a bydlí v něm?

Děkuji za případnou odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě bych doporučovala obrátit se se žádostí o zrušení synova trvalého bydliště na příslušný obecní úřad, a v této žádosti uvést, co všechno Vás k tomuto kroku vede. Není vyloučeno, že by Vám v následném správním řízení nemohli vyhovět. Je to ovšem jen pokus. Nevyjde-li, doporučuji vyčkat převodu bytu do Vašeho osobního vlastnictví. Neuzavřete-li následně se synem žádnou nájemní smlouvu, budete jej moci vystěhovat (nechat vystěhovat) bez jakékoli povinnosti zajistit mu náhradní byt či ubytování. V žádném případě ovšem nebude realizace jednoduchá.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Stuchlík, 13.7. 2006

Vážená paní doktorko, rád bych Vás požádal o radu v následující záležitosti. Jsem vlastníkem dvougeneračního rodinného domku, v němž jeden byt obývá moje matka. Chtěli bychom mezi sebou uzavřít nájemní smlouvu a potřebovali bychom vědět, jaké náležitosti kromě specifikace předmětu a doby pronájmu musí smlouva obsahovat (ověřené podpisy, registrace notářskou kanceláří atd.?). V případě, že bych chtěl v budoucnu domek prodat a ve smlouvě bychom měli zakotvenu moji povinnost zajistit mé matce náhradní bydlení, byla by částka investovaná do koupě bytu pro ni osvobozena od daně z příjmu?

Děkuji Vám nejen za odpověď na mé dotazy, ale za celou Vaši poradnu, neboť i z odpovědí na dotazy jiných se člověk bez právnického vzdělání poučí.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nájemní smlouva, o níž uvažujete, nevyžaduje ani úřední ověření podpisů smluvních stran, ani žádnou registraci. Pokud jde o koupi bytu pro Vaši maminku a daň z příjmu, pak se obávám, že dani z příjmu by u Vás podléhal celý výtěžek z prodeje domku, protože byste z tohoto výtěžku nepořizoval bydlení pro sebe, ale pro svou matku.

Děkuji za dobré slovo k této "odpovědně" a přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Boukalová, 12.7. 2006

Přeji Vám dobrý den paní doktorko! Chtěla bych se zeptat, s bývalým přítelem jsme si koupili dům, každý vlastníme jeho polovinu. Rozešli jsme se a on se odstěhoval zpátky ke svým rodičům, nejdříve po mě chtěl, aby jsem si tam vzala někoho do podnájmu, s čímž jsem nesouhlasila, jelikož veškeré vybavení je mé a nechci se s někým cizým dělit o jedno soc. zařízení. Doufám tedy, že bez mého souhlasu nelze domek pronajímat. Tvrdí, že se ptal právníka a může dům pronajímat bez mého souhlasu. Ještě po mě také chce,abych mu z jeho vlastnické poloviny platila já nájem, když nechci podnájemníka. Je to možné? Druhý dotaz je jak postupovat, když ho chci vyplatit, protože on tvrdí, že mu mám zaplatit vše, co do toho investoval. Což o to, ale že to chce splatit i s úroky které platí z půjčky . Rodina a kolegové z práce říkají, že je to nesmysl, že se má nechat udělat nový odhad a pak s právníky sepsat smlouvu a z odhadu se mu prý vyplatí ta jeho půlka, tak nevím, ráda bych to vše už vyřešila, prosím Vás, poraďte mi jak postupovat.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V takových případech, jaký popisujete, je vskutku nejlepším řešením prodej a koupě ideální poloviny druhého spoluvlastníka. Je, samozřejmě, zcela jedno, jest-li koupíte Vy polovinu bývalého přítelem nebo on tu Vaši. Doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám sepíše příslušnou kupní smlouvu, resp. nejprve její návrh, jakmile budete mít k dispozici nový znalecký posudek o ceně nemovitosti. Do té doby máte oba vůči společně vlastněné nemovitosti stejná práva i povinnosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Matocha, 11.7. 2006

Dobrý den paní doktorko, v roce 1999 jsem si zřídil trvalé bydliště u své babičky v Praze (o kterou se již tím pádem i systematicky od roku 99 starám). Dům má svého majitele a na byt má babička pravoplatný dekret. Pokud babička jednou zemře, získám automaticky nárok na užívání bytu? Majiteli jsem hned při zřizovaní nového bydliště společně za souhlasu mé babičky oznámil změnu počtu lidí v bytě a požádal jsem ho o doplnění (dekretu) resp. dnes už prý tento slovní pojem neexistuje tak tedy o doplnění najemní smlouvy o mé jméno a tím i o úpravu režijních nákladů. Majitel na mé oznámení nijak nereflektoval a při osobním setkání se mi smál do očí a říkal mi, "klidně si teď s babičkou bydlete, ale nemyslete si, že až Vaše babička zemře, že tu po ní budete moci zůstat". Měl majitel skutečně pravdu nebo to byla z jeho strany jen výhrůžka a já budu mít opravdu na užívání bytu nárok? P.S. Režie je upravená skutečně pro dvě osoby, ale v najemní smlouvě figuruje jen jméno mé babičky. Kopie oznamení o změně počtu lidí jak jsem doporučeně posílal majiteli v roce 1999 mám uschované.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Myslím, že ve Vašem případě tak, jak jste mi jej popsal (musím Vás pochválit za sdělení veškerých relevantních údajů) Vám žádné nebezpečí nehrozí. Po úmrtí babičky na Vás přejde právo nájmu k bytu podle občanského zákoníku. Nepřešlo by jen tehdy, pokud byste měl vlastní byt.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilona Jiříková, 10.7. 2006

Dobrý den! Darovali jsme dceři finanční hotovost a chceme sepsat darovací smlouvu, aby tato částka nespadala do spol. vlastnictví manželů - musí být podpisy ověřeny u notáře? Druhý problém, který potřebujeme vyřešit je vypořádání jejího dědického podílu-chceme to dát do pořádku ještě za našeho života. V rodinném domě s námi zůstane bydlet syn, který bude mít přepsánu 1/2 domu do vlastnictví a chtěli bychom aby i po naší smrti zdědil i celou druhou polovinu (z tohoto důvodu byla dcera vyplacena dopředu finanč.hotovostí), ale nevíme jak to řádně sepsat, aby do budoucna nenastaly nějaké právní nesrovnalosti.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I když podpisy na darovací smlouvě na finanční hotovost nemusí být úředně ověřeny, doporučuji nechat tuto darovací smlouvu sepsat notářem či advokátem, abyste měli jistotu, že má veškeré právní náležitosti. Pokud jde o druhý problém doporučuji sepsání závěti, v níž ohledně dceřina podílu na nemovitosti odkážete na darovací smlouvu - opět doporučuji sepsání závěti formou notářského zápisu tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k jakémukoli zpochybnění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Jung, 6.7. 2006

Dobrý den, v inzerátech nachazim formulaci "Přímá smlouva s majitelem", byt přímo od majitele, atd. s garantovanou výší nájemného. Jedná se v tomto případě o nákup bytu do osobního vlastnictví a pokud ne, jaká práva má v případě takového smlouvy kupující.

Děkuji velice za Vaši odpoveď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V těchto případech nikdy nejde o koupi takto označeného bytu, ale pouze a jedině o nájem bytu. Důrazně varuji i před tzv. koupí nájemní smlouvy! Jde ze strany vlastníků o velmi šikovný podvod, který jako laik neodhalíte. Doporučuji skutečnou koupi bytu výlučně přes solidní realitní kancelář nebo alespoň s asistencí právníka.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

manželé Váchalovi, 4.7. 2006

Dobrý den přeji, chtěli bychom s manželem koupit rodinný domek. Ale vůbec nevíme na co všechno se připravit, kromě toho, že si zařídíme úvěr ze stavebního spoření... Manžel je podnikatel - já na mateřské dovolené... Co dále kromě úvěru je důležité a spojené s koupí nemovitosti...

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ač to nebývá zvykem, doporučuji obrátit se na realitní kancelář, která má ve své nabídce takovou nemovitost, po jaké toužíte. Pokud současně půjde o RK, která má vlastního právníka, nebo spolupracujícího advokáta, můžete se zcela spolehnout na její služby - taková RK si umí nejen řádně prověřit právní stav prodávané nemovitosti, ale i poskytnout k prodeji veškeré právní služby (sepsání veškerých smluv), případně i vyřízení hypotéky - to vše v rámci své provize, a tedy bez jakýchkoli Vašich vlastních starostí. Pokud se do koupě nemovitosti pustíte sami, nejprve si od stávajícího majitele vyžádejte aktuální výpis z katastru nemovitostí. Z něj zjistíte, zda ten, s kým jednáte, je skutečným vlastníkem nemovitosti, co vše nemovitost tvoří a zda je tato nemovitost něčím zatížena (věcné břemeno, hypotéka, exekuce apod.). Poté si nechte notářem či advokátem nechat sepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kterou budete potřebovat pro hypoteční banku a návazně na ni vlastní kupní smlouvu. V žádném případě se do sepisování smluv nepouštějte sami podle nějakých pochybných návodů od sousedů a známých nebo nalezených na internetu! Nepochybně byste se dočkali řady nepříjemných překvapení. Když už celou věc nesvěříte solidní realitní kanceláři, jak jsem ji charakterizovala výše, nesnažte se ušetřit náklady na sepsání nutných smluv profesionálem - ten Vám před vlastním sepsáním smluv prověří právní bezvadnost prodávané nemovitosti, což sami nedokážete.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Petráčková, 3.7. 2006

Dobrý den. Mám jěště jeden dotaz. Vloni v srpnu mi otec podepsal darovací smlouvu i s notářským ověřením na dům a já jsem si ji ponechala u sebe. Letos v dubnu dostal mozkovou mrtvici a já tuto smlouvu dala na katastrální úřad k převodu. Během týdne otec zemřel. Bude převod nemovitosti na KÚ zastaven? Je darovací smlouva platná i za rok?

Mnohokrát děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Každá smlouva - ať kupní či darovací - na nemovitost nabývá účinnosti až dnem zápisu do katastru nemovitostí. Obávám se, že ve Vašem případě tedy k darovací smlouvě v dědickém řízení nebude moci být přihlíženo a nemovitost se stane součástí předmětu dědictví.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Sobota, 2.7. 2006

Dobrý den! Moje manželka zdědila po otci jednu čtvrtinu zahrady, zbytek vlastní její velmi těžce nemocná matka. Jiné sourozence nemá. Protože bychom rádi požádali o změnu územního plánu, chceme část pozemku převést z matky na dceru formou daru, což zjednoduší vyřizování. Je to zanedbaný pozemek bez oplocení, vjezdu i stromů, kde roste jen plevel, který si vyžádá značné investice. Moje otázka zní, musí být k převodu odhad, jaké poplatky státu budeme platit a z čeho se stanovuje cena za zpracování smluv notáři.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K darovací smlouvě i na zcela zanedbaný pozemek potřebujete znalecký posudek o ceně pozemku, protože darovací daň, jejímž plátcem je obdarovaný, se stanovuje právě z takto zjištěné ceny. Z čeho se stanovuje cena za sepsání smlouvy u notáře je třeba zjistit u notáře. Pokud smlouvy sepisují advokáti, vychází rovněž z odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Petráčková, 1.7. 2006

Dobrý den. Potřebovala bych poradit ve věci dědictví. Zemřel nám otec a jsme čtyři dědici. Jeden ze sourozenců však místo vlastnictví svého podílu na domě a pozemcích chce vyplatit. Musíme mu dát peníze nebo musí přijmout podíl? Slyšela jsem že ho budeme muset vyplatit i kdyby jsme nemovitosti museli prodat. Je to pravda?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! To, co jste slyšela, rámcově odpovídá skutečnosti. Jestliže se v rámci dědického řízení nedohodnete, soud nakonec rozhodne podle zákona, tzn., že jste-li 4 sourozenci, pak každý z vás zdědí 1/4 nemovitosti. Bude-li jeden z Vás i nadále trvat na vyplacení, nabídne Vám ostatním, jak je jako spoluvlastník povinen, svou 1/4 ke koupi. Odmítnete-li jeho podíl koupit, má právo jej nabídnout ke koupi komukoli jinému. Chcete, abyste měli na zděděné nemovitosti v konečném důsledku zcela cizího spoluvlastníka 1/4? Domnívám se, že po něčem takovém nikdo z Vás netouží. Proto doporučuji dohodnout se na společném vyplacení ceny podílu toho z dědiců, který toto řešení navrhuje.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Přibyl, 30.6. 2006

Dobrý den. Zemřel nám otec a jsme tři sourozenci. Předmětem dědictví je nemovitost, kterou užívají obě sestry, ale pro mě je příliš daleko a nejezdím tam. Chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat, když bych chtěl z mého podílu vyplatit a tak přenechat nemovitost sestrám. Dědictví je bez závěti.

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pro Váš případ postačí uzavřít v tomto smyslu dohodu mezi dědici přímo v dědickém řízení tak, aby mohla být usnesením příslušného soudu schválena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Svobodová, 29.6. 2006

Dobrý den, prosím vás o radu. Jak mám postupovat, když syn , který má si ce u mne trvalé byliště se u mne více jak rok nezdržuje, je samý dluh do bytu mi chodí exekutoři. Zabavují věci, které jsou moje. Můžu mu zrušit trvalé byliště? A jak s věcma, když v bytě není nic jeho.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V této situaci bych doporučovala podat žádost na správní odbor příslušného obecního úřadu o zrušení trvalého bydliště syna, neboť se v místě tohoto bydliště již déle než rok nezdržuje. Co k žádosti bude třeba doložit Vám sdělí obecní úřad sám.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Krátká, 28.6. 2006

Dobrý den, prosím o radu, která se týká nákupu nemovitosti. V nucené dražbě bude k prodeji ideální polovina rodinného domu s jednou bytovou jednotkou 4 +1 se zahradou. Mám zájem tuto ideální polovinu v dražbě koupit. Celý domek obývá osoba, která vlastní druhou ideální polovinu. Je tato osoba povinna mi svoji polovinu prodat, pokud jí nabídnu odkoupení a pokud ano, mohu ji po odkupu vystěhovat a za jakých podmínek? Za jakou cenu mi musí svoji polovinu prodat? Za odhadní cenu, za cenu nejnižšího podání při dražbě nebo za cenu, za kterou byla druhá polovina vydražena?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Spoluvlastník je sice povinen nabídnout ke koupi svůj podíl druhému spoluvlastníku, nicméně za jakou cenu není (a ani nemůže být) žádným právním předpisem stanoveno. Žádný zákon rovněž nestanoví povinnost prodat - vlastní prodej a koupě je už jen na dohodě prodávajícího a kupujícího, samozřejmě včetně ceny. Ze zákona jde tedy - mezi spoluvlastníky - o povinnost nabídnout ke koupi, nikoli povinnost prodat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lýdie Vizingerová, 27.6. 2006

Dobrý den! Mám pronajatý byt. Pronajímatel ve městě nebydlí 10 let a ani se nehodlá vrátit. Rád by byt přepsal na mé jméno. Je to městský byt, na který má pronajímatel dekret. Jakým způsobem postupovat, aby město na mě byt přepsalo a já měla dekret na tento byt? V bytě bydlím necelý rok. Žádost o byt, na Městském úřadě mám již několik let.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vámi popsaném případě není tzv. přechod nájmu bytu možný, protože nesplňujete ani základní podmínky pro tento přechod. S nájemcem bytu byste musela žít ve společné domácnosti, a to nejméně 3 roky před podáním žádosti o přechod nájmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Cagásek, 26.6. 2006

Dobrý den, paní doktorko. Chtěl bych kupovat prostřednictvím realitní kanceláře byt do osobního vlastnictví. Prodávající byt je v osobním vlastnictví staré paní umístěné v léčebně a byt za ni prodává její dcera, která byla usnesením soudu stanovena opatrovníkem. Majitelka bytu má však více dětí i vnoučat a tak mám obavy když koupím byt zda nemůžou nastat nějaké okolnosti za kterých by se její rodina mohla bytu domáhat /třeba později v dědickém řízení apod./.

Velice děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděná možnost sice hrozí, ale případná úspěšnost ostatních dětí při možném napadení platnosti kupní smlouvy je velmi malá. Chcete-li mít jistotu, nechte kupní smlouvu, zejména v osobě prodávající prověřit advokátem. Jde zejména o prověření platnosti zastupování vlastnice opatrovnicí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Pilníková, 25.6. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak postupovat. S manželem budeme kupovat byt do osobního vlastnictví. Hypotéku již máme vyřízenou,aby byla naplněna je třeba do konce měsíce června podepsat kupní smlouvu. Vlastník bytu však potřebuje byt opustit až v říjnu. Chci se zeptat jak to správně ošetřit ve smlouvě a zda-li prodávajícímu zaslat peníze již teď. Realitní kancelář tvrdí, že to vše bude ošetřeno v kupní smlouvě. Můžete nám prosím poradit na co vše si dát pozor?

Předem mnohokrát děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jde-li o realitní kancelář, která má svého právníka, nebo spolupracujícího advokáta, mělo by všechno být v pořádku. V kupní smlouvě prakticky stačí zvláštní ustanovení o tom, kdy dojde k vyklizení a předání bytu (včetně finanční sankce za nedodržení stanoveného termínu). Současně lze část kupní ceny nechat uložit do advokátní nebo notářské úschovy (případně nechat na úschovním účtu hypoteční banky, některé realitní kanceláře mají k těmto účelům rovněž své úschovní účty)s tím, že bude tato část kupní ceny uvolněna prodávajícímu až po předložení ověřeného předávacího protokolu o předání bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...