Právní poradna


Otázky a odpovědi - 4.4.-25.4.06 - [8]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 4.4.2006 do 25.4.2006:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert Martínek, 25.4. 2006

Vážená paní doktorko, pokud je to možné, prosím o zodpovězení dotazu. Před dvěma roky jsem koupil starší rodinný domek jehož kanalizační přípojka je vedena částečně v délce 10 m přes pozemek souseda. Chtěl bych na přípojku zřídit věcné břemeno (právo údržby a oprav), ale soused požaduje podle mne nepřiměřenou částu 50 tis. Kč (já jsem nabízel 10tis.). Přípojku zřídil původní majitel domu asi před 8 lety s písemným souhlasem otce souseda, ale v té době již byl pozemek darovací smlouvou převeden na syna(nynějšího majitele).K přípojce nemám doklady o stavebním povolení, ani nevím zda existuje. Je částka 50 tis. Kč oprávněná? Může soused přípojku beztrestně vykopat, nebo ucpat pokud nebude zřízeno věcné břemeno?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel nejsem expert přes ceny těchto přípojek, nemohu tedy posoudit oprávněnost sousedova požadavku. Ony katastrofické eventruality, o nichž píšete, se bohužel opravdu mohou naplnit (i když by nešlo o jednání v souladu s právem) a náprava by byla problematičtější (neřku-li dražší) než dnes ještě možná dohoda.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk Benda, 25.4. 2006

Dobrý den! Velice děkuji za možnost napsat Vám dotaz a hlavně, že existuje tato poradna. Je moc a moc potřebná. Můj dotaz zní velice jednoduše. V minulém roce jsem zdědil 1/2 rod. domku po rodičích. Dnes ji prodávám vlastníkovi druhé poloviny. V rámci dědictví byl vypracován znalecký posudek. Nyní se dočítám, že prodávající musí uhradit daň z prodeje nemovitosti se znaleckým posudkem ne starším 3 měsíce. Daň z prodeje činí 3%. Dále budu asi platit daň z příjmu při prodeji domku. Bytovou stránku mám již vyřešenou. Nemovitost jsem měl ve vlastnictví necelý rok. Dle dědické závěti můj podíl činil 750.000,- Kč a nyní ho prodávám za 500.000,- Kč. Kolik budu platit daň z příjmu?

Děkuji za radu. Hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Mnohokrát děkuji za milá slova o této "odpovědně", hned se mi odpovídá radostněji. Nicméně Váš dotaz je spíše pro daňového poradce nebo přímo finanční úřad, nikoli pro mne. K výši daně z příjmu lze dospět výpočtem, který neovládám.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renáta Růžková, 25.4. 2006

Dobrý den! Chci se zeptat, zda je platný převod DB, pokud jsem družstvu napsla písemně, že byt převádím na jinou osobu a tato osoba členství, právaa povinnnosti z něho vyplývající přijímá. Tento dokument je ověřen. Není žádná dohoda o převodu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný převod členských práv a povinností zřejmě družstvem uznán nebude - je třeba jej provést řádnou smlouvou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniela Havlová, 25.4. 2006

Vážená paní doktorko, můj otec na mě chce přepsat nájemní byt. Na úřadě jsme zjistili, že až po odhlášení otce z bytu a změnu trvalého bydliště já požádám o změnu nájmu bytu, že se otec ke dni..... odstěhoval a pak zasedne komice či rada a nájemní smlouvu na byt přepíšou na mě. S otcem jsem v tomto bytě již 7 let, žádné dluhy za nájem atd. jsme nikdy neměli, jsem zletilá a pracující. Podstupujeme nějaké riziko, že by jsem byt po otci nemusela dostat, jelikož on trvalé bydliště musí změnit dříve než komise byt přidělí mě? Pokud by byt z jakéhokoli důvodu mě nebyl přidělen, lze otce přehlásit zpět, aby jsme o byt nepřišli?

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud Vy sama nemáte vlastní byt, pak by měl být uznán tzv. přechod nájmu bytu bez problémů. Samotným zrušením trvalého pobytu otce jako dosavadního nájemce bytu by žádné riziko hrozit nemělo.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Kubešová, 25.4. 2006

Dobrý den, děkuji za odpověď na můj předchozí dotaz týkající se zápisu podíloveho spoluvlastnictví manželů k rodinnému domu do katastru nemovitostí. V návaznosti na něj bych měla ještě doplnující dotazy. V případě, že budou vlastnické podíly pro nákup rodinného domu vyjádřeny už v kupní smlouvě, budou již pak katastrem nemovitostí bez problému zapsány? Nebo musí ještě existovat nějaká další listina? Je tedy postup takový, že my sepíšeme kupní smlouvu s notářem a katastr nemovitostí již vloží podíly k nemovitosti?

Předem moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sepsanou a podepsanou smlouvu je třeba s návrh na vklad předložit příslušnému katastrálnímu úřadu. Každý advokát či notář, který Vám bude sepisovat smlouvu Vám současně sepíše i zmíněný návrh tak, aby už nic zápisu vlastnictví nebránilo.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Mohelská, 25.4. 2006

Dobrý den! Babička mi chce darovat svoji část rodiného domu, k zápisu do katastu nemovitosti potřebuji rozhodnutí soudu o dědictví, které nemůžeme nikde dohledat. Lze si zažádat někde o druhopis.

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě doporučuji navštívit příslušný katastrální úřad, který archivuje veškeré nabývací tituly k jednotlivým nemovitostem a od něj si vyžádat ověřenou kopii potřebného rozhodnutí. (Označení příslušného rozhodnutí najdete na listu vlastnictví k domu.)

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Talpová, 24.4. 2006

Dobrý den paní doktorko! Moje matka spolu s dvěma bratry zdědili po jejich tatínkovi rodinný dům, který se, protože každý z nich RD dům již vlastní, rozhodli prodat za částku 1.300 000,- Kč. Budou muset platit k dani z převodu z nemovitosti ( 3 %) platit ještě daň z příjmů a v jaké výši?

Za Vaši odpověď předem děkuji a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud nebudou z výtěžku z prodeje pro sebe pořizovat jiné bydlení, pak budou povinni hradit i daň z příjmu. V jaké výši jim bude příslušným finančním úřadem vyměřena nelze říci, protože její výše není zákonem stanovena určitým procentem, ale je dána celkovou výší příjmů plátce daně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antonín Pittr, 24.4. 2006

Dobrý den. Rád bych se u Vás informoval. Jsem družstevník a dnes jsem zažádal o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví. Na bytovém družstvu mi bylo sděleno, že mi byt převedou až v roce 2009. Jako důvod uvedli naplnění kvoty 100 převodů ročně. A tak se na nás dostane až v roce 2009. Rád bych věděl zda existuje zákonná možnost jak tuto dobu zkrátit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste si jako členové družstva takový postup odsouhlasili v souladu se stanovami Vašeho družstva, pak je družstvo v právu. Obvyklý je ovšem převod do osobního vlastnictví ihned poté, co je o něj zažádáno. Některá družstva se ovšem způsobem, který popisujete, brání svému zániku. Proto bych doporučovala - pokud chcete převod urychlit - obrátit se na advokáta, který po zjištění všech relevantních skutečností poradí a pomůže.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kobierska Danuše, 24.4. 2006

Dobrý den vážená paní doktorko, při hledání pomoci jsem se dostala na stránku, kde byl odkaz na Vaši mailovou adresu. Moc Vás prosím, bylo by možné požádat Vás o pomoc? Rodiče nechali ocenit byt v osobním vlastnictví z důvodu převodu na mne, jako dceru. Po provedení odhadu tržní ceny ve výši Kč 800 tis. Kč je požadována dň z převodu ve výši 1%, tj. 8 tis. Kč, za provedení odhadu bylo účtováno 2.500,-- Kč. K tomu bylo rodičům sděleno notářkou, že bude dále nutno uhradit notářský poplatek ve výši Kč 12.000 za sepsání smlouvy a podpisy u notáře. Moc prosím, je toto standardní postup a odpovídající výše požadovaného notářského poplatku? Darovací daň a poplatek za odhad tržní ceny bytu jsme očekávali, ale zaskočila nás výše požadovaného notářského poplatku.

Moc děkuji za Vaši pomoc a přeji příjemný zbytek dne.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný postup je zcela standardní, a to včetně platby za sepsání smlouvy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radka Doležalová, 24.4. 2006

Vážená paní doktorko, před 3 lety jsem darem nabyla nemovitost. V tomto domě nebydlím, ani zde nemám trvalé bydliště. Co nejdříve bych tuto nemovitost chtěla prodat a peníze z prodeje použít na financovaní stavby domu. Prosím poraďte, jakou daň z prodeje nemovitosti bych platila nebo jestli by tento příjem byl od daně osvobozen, jelikož bude investován na stavbu nového bydlení?

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako prodávající budete plátcem daně z převodu nemovitostí a pokud z kupní ceny budete financovat nové bydlení budete naopak osvobozena od platby daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Pánková, 24.4. 2006

Dobrý den! Prosím o radu, jaký je postup při zřízení věcného břemene. Jedná se o kabel el. vedení ( přípojky ) , který vede pod zemí přes sousední dva pozemky od sloupu el. vedení k našemu domu. Je vůbec nutné zřizovat věcné břemeno neexistuje nějaký jiný způsob ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Věcné břemeno k nemovitosti je v daném případě třeba zřídit smlouvou, kterou je nutno zapsat do katastru nemovitostí. Doporučuji tento akt svěřit advokátu, aby smlouva měla všechny nutné náležitosti a byla tak bez problémů příslušným katastrálním úřadem zapsána.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnošt Šandera, 24.4. 2006

Dobrý den přeji, jsem nájemcem nebytových prostor na dobu určitou, které jsem na základě smlouvy na své náklady přebudoval na prostory bytové. V současné době se obec rozhodla, že tyto prostory prodají. Prý mi nevzniká nárok na předkupní právo. Mám nějaká práva, nebo budu muset byt opustit, pokud jiný zájemce nabídne více?

Předem děkuji a přeji pohodový den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Vaši otázku nemohu odpovědět, protože neznám obsah smlouvy, na jejímž základě jste nájemcem, tím méně smlouvu týkající se přebudování nebytových prostor na bytové. Doporučuji Vám proto obrátit se na advokáta, který po seznámení se všemi rozhodnými skutečnostmi poradí a pomůže.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Stašková, 24.4. 2006

Dobrý den, prarodiče se mi rozhodli darovat rodinný dům. Má maminka se svého podílu vzdává v můj prospěch a strýce vyplácíme částkou 400.000,- Kč. Je nutné toto vložit do darovací smlouvy, pro případ, aby strýc v případě úmrtí prarodičů tuto dar. smlouvu nenapadl a nepožadoval vyplatit /znovu/ ze svého dědického nároku.

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vyrovnání s matkou a strýcem pojmově do darovací smlouvy nepatří, nicméně je možné je v darovací smlouvě zmínit. Obdarovaný nemá žádnou povinnost kohokoli dalšího kdykoli v budoucnu "vyplácet" - dárce má zcela neomezené právo obdarovat toho, koho chce.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Tereza Podlešáková, 24.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, pronajímám nebytový prostor jedné paní, která již více než rok neplatí služby a telefony uvedené ve smlouvě a nyní se rozhodla neplatit i měsíční nájemné. Ve smlouvě stojí, že pokud nezapaltí, můžu od smlouvy okamžitě odstoupit, ona musí okamžitě vyklidit pronajímané prostory a to do prvního dne následujícího měsíce. To se však nestalo. Za jakých podmínek mohu prostory vystěhovat svépomocí?

Děkuji Vám předem za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tuto situaci by měla řešit nájemní smlouva. Pokud neřeší, máte právo - po písemném upozornění - vybavení bytu vyklidit a uskladnit na náklady nájemníka, případně vůči tomuto vybavení uplatnit tzv. zadržovací právo (vydat věci pouze proti úhradě všech dlužných částek). K obému ovšem doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám s řešením pomůže konkrétně a profesionálně, tedy bez rizik pro Vaši osobu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Hloušek, 23.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, zajímá mě pojem slov odhadní cena bytu a tržní cena bytu. Jaký je rozdíl v těchto pojmech. Jedná se o dědictví bytu, který zdědila manželka spolu s její sestrou. Dohodly se, že sestra manželku vyplatí. Sestra tento byt bude užívat pro svou potřebu. Jak by takové vyplacení co do výše mělo vypadat nebo podle jakých zásad by se mělo řídit?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obě Vámi uvedené ceny jsou odhadní - tržní jen navíc zohledňuje obecnou dle příslušné vyhlášky vypočtenou cenu o hledisko obvyklých kupních cen srovanatelných bytů v dané lokalitě. Při tzv. vyplacení dědictví se vychází z ceny bytu stanovené znaleckým posudkem vypracovaným pro účely dědického řízení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Neklová, 23.4. 2006

Vážená paní doktorko, rádi bychom Vás poprosili o radu, neboť už nevíme, kam se máme obrátit. Moji rodiče vlastní byt v obci poblíž Benešova.Je obýván nájemnicí. Na začátku roku rozhodl soud, že může být vystěhována (dlouhodobě neplatila nájemné). Rodiče tedy hledali pro tuto nájemnici náhradní ubytování, aby jí mohli vystěhovat. Když však případný ubytovatel zjistí, o co se jedná(je mu jasné, že mu po třech měsících, které by jí ještě rodiče byli ochotni zaplatit, aby se jim uvolnil byt, tato žena rovněž nebude platit), tuto ženu neubytuje. Existuje ještě nějaké místo či instituce, kam je možné se obrátit? Rodiče jakožto majitelé bytu jsou teď úplně bezmocní, navíc za nájemnici platí každý měsíc příspěvek na údržbu domu do bytového družstva.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S tímto problémem Vám, bohužel, poradit nemohu, protože nejde o problém právní. Chápu, že je těžké najít pronajímatele, který by "uvítal" potencionálního neplatiče nájmu, ale v dané situaci nelze než hledat dál, případně za pomoci obecního úřadu ubytovat takového do tzv. holobytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivo Kulíšek , 23.4. 2006

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o Váš právní názor. Manželka má dekret na obecní byt. V nájemní smlouvě je uvedena jen ona. Já jsem uveden na evidenčním listě jako spoluuživatel. Chtěli jsme tento obecní byt vyměnit za jiný obecní byt. Zde bych chtěl uvést, že jsem ještě před uzavřením manželství získal od rodičů byt do osobního vlastnictví. Tady se dostávám k jádru problému. Při schvalování naší žádosti ohledně výměny bytu jsme u byt. odboru protistrany dostali souhlas k výměně. U bytového odboru spravujícího byt k němuž máme dekret jsme dostali zamítavé stanovisko bez udání důvodu. Bylo nám, ale naznačeno, že je to z důvodu toho, že vlastním jiný byt. Zde se chci zeptat zda když mám k obecnímu bytu vztah jen jako spoluuživatel a byt, který vlastním jsem získal již před uzavřením manželství, může to být důvod k zamítnutí. Jestli ano, mohu tuto situaci nyní napravit tím, že svůj byt daruji darovací smlouvou své matce. Tady se chci zeptat zda tento byt bude poté jen mé matky nebo i současně mého otce, když spolu mají společné vlastnictví.

Děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o výměnu bytu je odmítnutí souhlasu k ní z důvodu vlastnictví jiného bytu zcela nezákonné a dává Vám právo nechat souhlas takto jednajícího vlastníka nahradit rozhodnutím soudu. Pokud jde o darování nemovitosti, ve Vašem případě bytu v osobním vlastnictví, tam rozhoduje o tom, koho obdaruje, sám dárce. Obdarovaného je třeba jasně označit přímo v darovací smlouvě. Dary nespadají do společného jmění manželů, ale zůstávají ve výlučném vlastnictví obdarovaného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simona Hendrychová, 23.4. 2006

Vážená paní doktorko, při převodu členských práv od nás SBD bytové družstvo Venkov se sídlem v Šenově u N.Jičína požadovalo poplatek 5.000,- Kč + 5 kč jako manipulační poplatek. Podle informací (taktéž i z pořadu televize Nova) vyplývá, že na tyto poplatky nemá družstvo nárok. Prosím Vás tímto o zaslání odkazu na právní úpravu k této záležitosti a o radu, jak postupovat v případě, že družstvo nebude ochotno tuto částku vrátit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud družstvo má ve svých stanovách poplatky zakotveny, je oprávněno požadovat jejich úhradu. Nemá-li poplatky ve svých stanovách a odmítne již uhrazené vrátit, nezbude Vám, než se obrátit na soud. (Poznamenávám, že vysvětlení věci v TV Nova jste nepochopili správně, ale nic si z toho neděljete, nejste sami.)

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Klimeš, 22.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, prosím o odpověď na můj dotaz. V jedné odpovědi jste psala, že družstvo si může při převodu družst. bytu do vlastnictví stanovit ve svých stanovách poplatek. Jak se to ale slučuje se zákonem 72/1994 Sb., kde se v § 24 píše, že při převodu družstevního bytu do vlastnictví, nemá bytové družstvo nárok žádat o uhrazení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s převodem bytu do vlastnictví. Ve stanovách bytového družstva SBD Liaz Jablonec toto je, a to částka přes 6 000,- Kč za byt..

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi citované ustanovení zákona má na mysli bezplatnost vlastního převodu z družstevního do osobního vlastnictví, nikoli nákladů s převodem spojených. Proto není a nemůže být v rozporu se zákonem, jestliže družstvo požaduje úhradu těchto nákladů od družstevníků, jimž byt převádí do osobního vlastnictví. Žádné družstvo se totiž při těchto převodech neobjede minimálně bez pomoci právníka, jejichž služby nepatří mezi nejlevnější.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Frydrych, 22.4. 2006

Dobrý den! SVJ v našem domě plánuje revitalizaci domu, jejíž součástí bude i výměna 40 let starých oken za nové. Ve třech bytech jsme si však okna již vyměnili na vlastní náklady ( 70 tisíc ). K poskytnutí úvěru je třeba, aby byla okna převedena do společných prostor ( podílového spoluvlastnictví ). Chci se zeptat, zda mohu žádat po SVJ při převodu majetku různé hodnoty do společných prostor o finanční vyrovnání s tím, že v případě uvěru budu splácet splátky podle mého skutečného podílu na společných prostorech. Mé obavy pramení z toho, že nyní převedu bezplatně nová okna do společných prostor, revitalizace se pak nemusí uskutečnit a já si tak snížím cenu bytu.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že na Váš požadavek společenství vlastníků nepřistoupí, pokud ve svých stanovách takové řešení nemá zakotveno, nebo pokud dodatečně podobné řešení neschválí orgán stanovami k tomu povolaný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Joštová, 21.4. 2006

Dobrý večer přeji, chtěla bych se zaptat, jak brzo před opuštěním bytu (z důvodu stěhování do družstevního bytu s dotací od státu) je potřeba vypovědět písemně smlouvu z nájemního bytu, ke kterému máme dekret a je v domě s vlastníkem? Byt opustíme bez náhrady bydlení, protože jsme museli podepsat prohlášení, že pokud dostaneme dotaci od státu na druž.byt, vzdáme se dekretu k bytu, ve kterém žijeme. Při předání bytu majiteli musí být sepsaný předávací protokol? S kým ho sepíšeme - tedy musí u toho být majitel domu nebo stačí jeho správce objektu? A poslední dotaz, v jakém stavu musí být byt při předání (musí být vymalovaný apod.)?

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vypovědět nájemní smlouvu je třeba s takovým předstihem, aby mohla do opuštění bytu proběhnout výpovědní lhůta, kterou stanoví nájemní smlouva. Sepsání předávacího protokolu sice není "povinné", nicméně jej mohu jen vřele doporučit (vyloučí do budoucna všechny možné spory ohledně stavu a vybavení bytu). Předávací protokol lze sepsat jak přímo s vlastníkem domu, tak i se správcem domu. Byt by měl být předáván ve stavu, v jakém byl přebírán s ohledem na běžné opotřebení (čerstvé vymalování není podmínkou).

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Dědák, 21.4. 2006

Dobrý den. Majitel chaty chce tuto prodat, ale chata je na cizím pozemku. S majitelem pozemku má sepsanou smlouvu o pronájmu. Můžete mi prosím objasnit jaká mohou nastat rizika při takovéto koupi?

Moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejobvyklejší je požadavek vlastníka pozemku na zvýšení nájemného. Možná by bylo dobré pokusit se o koupi i pozemku, případně i možnost koupě do budoucna.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Míla Holíková, 21.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, měla bych dotaz ohledně státního bytu. Jsem už v důchodovém věku a chtěla bych přepsat státní byt na svou vnučku, co vše je potřeba provést a kolik let vnučce musí být.

Děkuji Vám za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Státní, resp. obecní byt nelze tak snadno "přepsat", protože jste pouze jeho nájemcem. Zde je možný jen tzv. přechod nájmu, který musí být akceptovatelný pro vlastníka, tedy obec. To znamená, že by vnučka musela splňovat všechny zákonem stanovené podmínky - minimálně by s Vámi musela vést společnou domácnost, případně být na Vás odkázána výživou a nemít vlastní byt. Vnučka by musela být zletilá, tzn., že by jí muselo být nejméně 18 let.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marek Průcha, 21.4. 2006

Vážená paní doktorko, potřeboval bych od Vás radu. Koupili jsme s přítelkyní byt, dali jsme zálohu xxx,- a zbytek platby do výše ceny bytu, dáváme formou nájemného. Bylo nám také přiděleno garážové stání a teď se dostávám k jádru mého problému. Naše garážové stání je tak velkého rozměru, že lze na něj zaparkovat dvě auta a to tak, že nikomu nepřekážíme a nezasahujeme da dalších parkovacích míst. No a správce baráku nám teď začal vyhrožovat, že nám nechá jedno auto z místa odtáhnout, že je to parkování na jedno auto atd. Jak se máme bránit, nebo co máme dělat. V příloze Vám zasílam foto + jednu stranu nájemní smlouvy o garážovém stání.

Moc Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás asi nepotěším, ale garážové stání je určeno k parkování jednoho vozidla, nikoli dvou, byť se na něj vejdou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Kubešová, 20.4. 2006

Dobrý den! Kupujeme s manželem nový rodinný dům. Chceme, aby tento rodinný dům nebyl předmetem společného jmění manželů, ale aby v katastru nemovitostí byly vyznačeny vlastnické podíly (70:30%). Mohla byste nám prosím poradit, co je nutné udělat pro zapsaní vlastnických podílů do katastru nemovitostí? Musí se sepsat dohoda před notářem?

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém není řešitelný pouze vkladem do katastru nemovitostí. Podílové spoluvlastnictví musí být vyjádřeno už v kupní smlouvě. Vzhledem k tomu doporučuji nechat si kupní smlouvu sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Malá, 19.4. 2006

Dobrý den! Bydlím v družstevním bytě. Manžela nemám, mám jednoho syna a dvě vnoučata. Trvalý pobyt má se mnou vnuk. Jak bude probíhat dědické řízení? Bude byt celý vnuka když se mnou bydlí?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě bude dědicem syn.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Gallová, 19.4. 2006

Dobrý den! Moje matka má 2 děti (mě a syna, se kterým se již 25 let nesetkala). Odešel z domu a byl několikrát soudně trestaný. Asi před 2 lety sepsala závěť, abych veškerý majetek zdědila já. Zároveň sepsala bratrovo vydědění. V současné době řešíme otázku, jak dále naložit s matčiným bytem. Jejím výslovným přáním je, abych byt zdědila já, neboť jsem byt splácela (v rámci odkoupení bytu), starám se o ní a jsem s ní v neustálém kontaktu. Chtěla by sepsat darovací smlouvu, a tak bych se stala majitelkou bytu já. Je to napadnutelné? Jak postupovat, abych se o byt nemusela dělit a nemusla bratra jakkoliv vyplácet? Vyřešilo by se něco tím, když by se byt daroval mému synovi, kterému je 16 let?

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud se matka rozhodne darovat byt Vám, nic tomu nebrání a do budoucna nehrozí žádná povinnost jakéhokoli vyrovnávání se s bratrem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Matyášová, 18.4. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Chystám se koupit byt do osobního vlastnictví, problém je však v tom, že majitelka je již stará paní a proto vše zařizuje její dcera. Ta však uvádí, že na zplnomocnění dané matkou je třeba mít souhlas soudu, jinak by jí jej neuznali na katastrálním úřadu. Je to pravda? a ještě prosím jeden dotaz, vyšlo najevo, že tato dcera má záznam v rejstříku trestu, bude nutné aby nejprve požádala o jeho zahlazení nebo to na soudní zplnomocnění nebude mít vliv?

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V běžných případech k zastupování i při koupi nemovitosti postačí plná moc s notářem či obecním úřadem ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněného. To neplatí v případě, že je majitelka zbavena způsobilosti k právním úkonům - v takovém případě může za ni a jejím jménem jednat pouze soudem ustanovený opatrovník. Bude-li dcera teprve žádat o zbavení svéprávnosti matky s tím, že dcera by byla ustanovena jejím opatrovníkem, záleží jen na soudu samém, zda záznam v rejstříku trestů bude či nebude pokládat za neslučitelný s navrhovaným ustanovením. Rozhodně doporučuji koupi bytu s takovými komplikacemi svěřit do rukou advokáta - sama byste všechny problémy s tím spojené "neuhlídala".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Král, 18.4. 2006

Paní doktorko, bydlím v soukromém domě požaduji po vlastníkovi domu opravu vodoinstalace. Bylo zjištěno, že je třeba vyměnit ohřívač vody a baterii v kuchyni. Vlastník po mě požaduje úhradu buď to hotově nebo formou splátek zvýšením nájmu. Musím to platit nebo je to v povinnostech vlastníka domu? Pokud bych to platil a odcházel z tohoto bytu mohu požadovat zpětné proplacení?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud by šlo o pouhou opravu ohřívače vody a výměnu baterie, byl byste povinen nést náklady takové opravy. Jestliže je však nutná výměna jak baterie, tak ohřívače vody, náklady společně přesahují míru "drobných oprav bytu", jak jsou tyto definovány nařízením vlády ČR č. 258/1995 Sb., jímž se provádí občanský zákoník. Mám za to, že v tomto případě by již náklady měl nést vlastník domu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Kyselová, 18.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, nyní jsem zdědila po manželovi dům, který jsem se rozhodla prodat a koupit si družstevní byt. Jakou budu platit daň z prodeje domu a zda nebudu mít nějakou úlevu na dani, když si kupuji byt, za finance získané prodejem.

Mnohokrát děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud z výtěžku prodeje domu budete financovat koupi bytu (samozřejmě pro sebe), pak budete pouze plátcem daně z převodu nemovitostí a od platby daně z příjmu budete osvobozena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniela Havlová, 18.4. 2006

Vážená paní doktorko, bydlím v nájemním domě. V bytě jsem měli pouze 1 waw kamna, podali jsme si žádost na bytový odbor o zřízení topení kotlem. Nechali jsme na vlastní náklady udělat projekt, se kterým město souhlasilo - tudíž máme povolení. Celé topení jsme dělali na vlastní náklady a od všeho máme účtenky a fakturu. Máme v případě stěhování nárok na odškodnění a jak se v takovém případě postupuje?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že pokud nemáte tuto záležitost s vlastníkem domu řešenu smluvně, instalované topení se stalo součástí bytu a pokud jej budete chtít opustit, bude jen na dobré vůli vlastníka domu, zda Vám bude či nebude ochoten něco z Vaši nákladů kompenzovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vancová Miroslava, 17.4. 2006

Dobrý den paní doktorko! Se svým druhem jsem před 2 roky koupila chatu, vlastníme každý polovinu. Z finančních důvodů jsem se rozhodla svoji polovinu chaty prodat. Protože se však se svým druhem nemohu dohodnout, aby si mou polovinu chaty odkoupil, chtěla bych polovinu chaty prodat jeho otci, který má o koupi zájem. Je k prodeji poloviny nemovitosti nutný souhlas vlastníka druhé poloviny, nebo mohu v tomto případě jednat jen s jeho otcem, který se snaží mi pomoci ve finanční tísni a je připraven část chaty odkoupit?

Děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ze zákona jste jako spoluvlastník nemovitosti především povinna svůj podíl nabídnout ke koupi druhému spoluvlastníku. Pouze tehdy, jestliže spoluvlastník Váš podíl odmítne odkoupit, můžete jej nabídnout třetí osobě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniela Korčáková, 17.4. 2006

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s daní z prodeje nemovitosti. Vlastníme byt 3 roky a chtěli bychom ho prodat a hned v zápětí koupit větší zajímalo by mě jestli tu daň z prodeje musíme zaplatit když získanými prostředky splatíme úvěr který jsme si vzaly na pořízení toho bytu a budeme si brát nový úvěr na pořízení většího bytu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Daň z převodu nemovitostí je třeba uhradit vždy - jejím plátcem je prodávající. Pokud z prostředků získaných prodejem pořídíte jiné bydlení budete osvobozeni od platby daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Modlíková, 16.4. 2006

Vážená paní doktorko! Moje babička mi řádně podepsanou darovací smlouvou darovala nemovitost. Zaplatily jsme darovací daň. Převodem nemovitosti v katastru byl pověřen právník, který nepodal ani návrh na vklad do katastru a babička mezi tím zemřela. Nyní přímí dědicové, tj. moje teta a strýc, darovaní zpochybňují a domáhají se domu v rámci dědictvi. Mají na nemovitost právo? A kdo má v tomto případě podat návrh na vklad do katastru? Právník, který měl vše vyřídit, mi radí, ať ještě počkám, ale čekám již dva roky a nic se neděje a nevím vlastně na co čekám ...

Předem velmi děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Píši to nerada, ale právník, který měl neprodleně po podpisu darovací smlouvy dát návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, Vám mohl způsobit velkou škodu. Doufám, že tím právníkem byl advokát, protože advokáti jsou alespoň pojištěni pro případ, že svému klientu způsobí škodu. Nicméně doporučuji už opravdu na nic nečekat a obrátit se s řešením tohoto problému na advokáta, který Vám jedině může pomoci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Petřík, 16.4. 2006

Vážená paní doktorko! Žádám Vás touto formou o poskytnutí informace. Babička do roku 1996 byla členem družstevního bytu v panelovém domě, kde bydlela trvale do současné doby. V roce 1996 babička převedla členský podíl na mou osobu a manželku, s tím, že v bytě bude nadále bydlet. Já s manželkou jsme v družstevním bytě neměli trvalé bydliště, pouze jsem v bytě přespával cca 1x do týdne z důvodu pracovní náplně. Babička se však v současné době z důvodu zdravotních přestěhovala trvale bytem k nám a zde byla přehlášena k trv. pobytu. Zvažujeme družstevní byt prodat. Když byt prodáme budeme platit nějakou daň, nebo nějaké jiné, pro nás neznámé poplatky? Jeden Finanční úřad uvádí že zaplatíme daň z příjmu a jiný Finanční úřad uvádí že nic, Jak jsme tedy na tom, abychom nebyly popotahováni že neplatíme daň a penále s tím jistě spojené.

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete převádět členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu, neplatíte sice daň z převodu nemovitostí, ale daň z příjmů ano.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iveta Zemanová, 15.4. 2006

Vážená paní doktorko, mám dotaz. Kupuji dvě nemovitosti v jednom objektu a problém je v tom, že v jednom z domů žije nevlastní bratr prodávajícího, který nemá žádné vlastnické právo ani nájemní smlouvu, pouze trvalé bydliště. Ve smlouvě, kterou jsem sepsala pod dohledem právníka, jsem napsala, že po určité době mu prodávající zajistí náhradní bydlení. Nevlastní bratr se ale nebude chtít dobrovolně vzdát svého nynějšího bydliště. Chtěla jsem se zeptat, jakou formou ho má (ještě nynější vlastník) vystěhovat. Pokud je nutné soudně, prosím o sdělení zda se má podat návrh na vystěhování nebo žaloba na vystěhování z důvodu prodeje nemovitosti.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že s Vaším problémem Vám tímto dálkovým způsobem nemohu pomoci. K seriozní odpovědi mi totiž chybí konkrétní znalost celého problému. Doporučuji svěřit řešení do rukou advokáta.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Laurin, 14.4. 2006

Dobrý den! Prosím ještě o jednu odpověď, co v případě, když obdarovaný nechce již setrvávat v manželském svazku a požádá o rozvod. I v tomto případě existuje právo zrušení darovací smlouvy? Platí to i v případě, když o rozvod požádá dárce z důvodu uzavření dalšího manželství. Pokud ano má dárce povinnost finančního vyrovnání ?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Když dovolíte, začnu od konce - dárce, který se domáhá a domůže vrácení daru nemá žádnou povinnost finančního ani jiného vyrovnání. Dárce má neomezené právo obdarovat koho chce a stejně tak vyžádat si svůj dar zpět, jestliže dospěje k závěru, že obdarovaný se k němu chová tak, že si žádný dar nezaslouží. Důvod může dárce vidět prakticky v čemkoli, ale musí jeho existenci (a příslušnou závažnost) prokázat soudu.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sikorová Zdena, 14.4. 2006

Hezký den! Děkuji za Vaší odpověď. Prosím ještě o radu, má manžel povinnost najít mi nahradní bydlení, když já a naše děti nemáme kde bydlet? Finanční vyrovnání určitě nebude stačit na pořízení nového bytu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Takovou povinnost, bohužel, manželovi zákon neukládá. Nicméně znovu doporučuji obrátit se s otázkou vypořádání společného jmění manželů na advokáta.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Flídrová, 14.4. 2006

Dobrý den, potřebovala bych poradit, ohledně kupní smlouvi na koupi nemovitosti a následného návrhu na vklad do KN. Koncem minulého měsíce (24.3.2006 jsem od majitelky 1/2 nemovitosti dle kupní smlouvy koupila již zmíněnou polovinu nemovitosti (RD vč. pozemnku). Druhou polovinu zjískal přítel (formou veřejné dražby). Ježtě týž den jsem jela podat návrh na vklad do KN. Bohužel mi včera přišel dopis ohledně zamítnutí a to z důvodu toho, že jsem měla ve smlouvě formulaci "Shora citovaná nemovitost" vč. parcely se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, bude prodávajícím převedena podle uzavřené kupní smlouvy na kupujícího do vlastnictví. K tomu napsali že z toho není zcela zřejmé, zda dochází k převodu předmětných nemovitostí právě touto smlouvou. Když jsem na KÚ volala, tak my bylo velmi neochotně sděleno, že si mám smlouvu předělat, opět nechat ověřit a pak podat návrh nový s 500,- Kč kolkem. Chtěla jsem vědět, jak by zhruba měla věta znít a bylo my řečeno, že tam má být něco o projevu vůle k převodu. Jsem teď dost bezradná, na právníka, který by my smlouvu upravil už my bohužel peníze nevychází. Prosím Vás tedy o radu!

Předem moc děkuji a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Velmi se omlouvám, ale nemohu Vám napsat žádnou "náhradní" formulaci, když neznám celý obsah kupní smlouvy. Sepsání kupní smlouvy na nemovitost je vždy lépe nechat na advokátovi či notáři, aby z "amatérského" znění nevznikly následně podobné problémy, ba ještě větší, než popisujete a jejichž řešení bude mnohem finančně náročnější, než platba za sepsání smlouvy profesionálem.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Vladyková, 14.4. 2006

Vážená paní doktorko, kupuji přes realitní kancelář byt v družstevním vlastnictví, ve kterém dosavadní majitelé stále bydlí. Můj dotaz se týká záruk, že dojde k vystěhování a předání bytu. Ve smlouvě je stanoveno, že 80% ceny bude z advokátní úschovy vyplaceno po převodu členských práv a povinností a zbylých 20% po předání bytu. Pokud k předání nedojde do určitého data, je stanovena smluvní pokuta. Ve stanovách družstva je dáno, že družstevní podíl je spojen s výlučným právem užívání určitého bytu (na jiném místě: na uzavření nájemní smlouvy k bytu). Dále že nájem vzniká nájemní smlouvou mezi družstvem a členem družstva a zaniká zánikem členství v družstvu. Přitom členství v družstvu zaniká písemným oznámením o převodu členství vedení družstva. Zdá se tedy, že při převodu práv a povinností převodcům končí právo na nájem bytu automaticky, aniž by se ho sami výslovně vzdali? Chtěla jsem jejich nájemní smlouvu vidět, ale údajně ani žádnou nájemní smlouvu nemají a nemohou se tedy zavazovat k jejímu ukončení. S novými družstevníky prý nájemní smlouva již sepisována je. Jsou záruky, že dojde k vystěhování a předání bytu dostatečné, a je za těchto podmínek vystěhování soudně vymahatelné?

Moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li věc ve smlouvě o převodu členských práv a povinností ošetřenu tak, jak popisujete, jde o ošetření zcela dostatečné i případně soudně vymyhatelné.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Šulc, 13.4. 2006

Dobrý den, stal jsem se majitelem pozemků, na nichž před rokem 1989 vybudoval stavby jiný subjekt (dnes akciová společnost). Předchozí majitel měl s a.s. uzavřenou nájemní smlouvu na velmi nízké nájemné za užívání pozemků. Požadoval jsem nájem zvýšit, ale s a.s. jsme se nedohodli. Jak mám postupovat a jak silně mohu vynucovat své vlastnické právo? Můžu přinutit a.s., aby v krajním případě své budouvy zbourala a já mohl své pozemky využívat?

Díky za reakci.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás asi nepotěším, ale máte pouze možnost postupovat podle nájemní smlouvy, kterou s a.s. uzavřel předchozí vlastník pozemků. Koupí pozemků jste vstoupil do všech práv, ale i povinností předchozího vlastníka. Jste tudíž povinen dodržet všechna ustanovení uzavřené nájemní smlouvy. Můžete se tudíž pouze pokusit o dohodu o změně této smlouvy.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Laurin, 13.4. 2006

Dobrý den. Přijměte mou omluvu, svou otázku jsem špatně formuloval. Polovina rodinného domku byla na mě napsaná s mým souhlasem. Měl jsem na mysli jestli má žena má právo vzít si dar, který mi jednou odkázala (polovina domku) vzít zpět a od darovací smlouvy odstoupit?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I tato možnost existuje - pokud se obdarovaný zachoval nebo chová prokazatelně nedobře vůči dárci, dárce má právo domáhat se zrušení darovací smlouvy soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukáš Chudoba, 13.4. 2006

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o Váš právní názor na tuto situaci. Rodina notorických neplatičů má nájemní smlouvu na dobu určitou. Pronajímatel pochopitelně nemá zájem smlouvu s lidmi, kteří mu dluží několik set tisíc, prodlužovat. Co má však dělat, pokud se neplatiči po skončení nájmu z bytu dobrovolně neodstěhují? Na první pohled se podle zákona očekává, že pronajímatel podá žalobu na vyklizení bytu. Je to však jediný možný postup? Neplatiči budou byt po skončení smlouvy užívat neoprávněně, tzn. budou na úrovni squatterů, kteří obsazují cizí nemovitosti. Nebudou tak zasahovat do práv majitele bytu a nemá on proto právo tyto zásahy svépomocí podle § 6 OZ odvrátit a byt sám vyklidit? Navíc myslím, že bývalí nájemci by se setrváváním v bytě dopouštěli trestného činu podle § 249a odst. 1 TZ, takže každé jednání proti nim by bylo chápáno jako nutná obrana. V případě, že pronajímatel prokáže, že nájemci byt po skončení smlouvy přes výzvu nevyklidili a bude postupovat citlivě (pokud možno nepoškodí jejich majetek, věci vyklidí do skladu a ne na ulici apod.) a byt sám vyklidí, neporuší přeci žádný právní předpis, nebo se mýlím ?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obecně se s Vaším názorem nedá nesouhlasit. A zcela se s ním dá souhlasit, pokud máte tuto situaci řešenu v nájemní smlouvě, což je už dávno běžné. Nemáte-li přímo v nájemní smlouvě zakotveno oprávnění pronajímatele vyklidit byt a uskladnit jeho vybavení - vše na náklady nájemce, doporučuji v písemné výzvě k vyklizení upozornit na to, že ze strany pronajímatele bude tímto způsobem postupováno.

Přeji krásné Velikonoce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sikorová Zdena, 12.4. 2006

Paní doktorko velmi Vás prosím o radu. Žijeme s manželem patnáct let v rodinném domku, který jeho rodiče darovali pouze jemu (již po uzavření manželství). Do domu jsme společně investovali dost peněz asi 800.000,- Kč. Máme dvě nezletilé děti ve věku 15 a 12let. Nyní se manžel chce dát rozvést a vyhrožuje mi ,že budu muset opustit dům s tím že je jen jeho. Mám právo na nějaké vyrovnání a na náhradní bydlení.

Děkuji a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Váš dotaz se mi neodpovídá dobře, protože Vás nemohu potěšit. Za této situace opravdu o bydlení nejspíš přijdete. Nicméně vřele doporučuji obrátit se na advokáta, aby Vám pomohl získat alespoň nějakou finanční náhradu z toho, co jste společně (tedy ze společného jmění manželů) do nemovitosti investovali.

Přeji hodně štěstí a krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Červený, 12.4. 2006

Dobrý den paní doktorko! V rámci společného jmění manželů jsme vlastníli s bývalou manželkou nemovitost. Vypořádání proběhne tak, že tato nemovitost bude v rámci vypořádání převedena na jednoho z manželů. Tento manžel bude finančně kompenzovat druhému z manželů polovinu této nemovitosti. Chtěl bych se zeptat, zda se při tomto vypořádání platí nějaké daně? Např. daň z převodu nemovitosti, či daň z příjmů či jiná.

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! U vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství je každý z manželů samostatným poplatníkem (každý hradí polovinu) daně z převodu nemovitostí. Bude-li některý z nich i plátcem daně z příjmů záleží na dalších okolnostech - doporučuji přečíst § 4 zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Laurin, 11.4. 2006

Dobrý den. Prosím o radu. Manželka zdědila rodinný domek po rodičích, který jsme společně opravili. Nyní mi darovala polovinu rodinného domku. Lze tuto darovací smlouvu zrušit? Pokud ano tak za jakých okolností?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Přijatý dar lze vrátit prostou smlouvou o vrácení daru. Doporučuji nechat ji sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Kopecká, 11.4. 2006

Vážená paní doktorko! Protože jsem neměla svůj vlastní byt využila jsem služeb realitní kanceláře, která mi zprostředkovala koupi malé garsoniéry. Její majitel chce ode mne 830.000,- Kč. Jedná se o byt umístěný v domě, který nedávno postavilo město a byty měli dostat po zaplacení určitého členského příspěvku (zřejmě polovinu z požadované částky) pouze ti co nemají jiný byt. O tom rozhoduje rada města. Když se předchozí nájemce souhlasil, že garsonieru opustí a já dostala od města písemný souhlas k nastěhování, původnímu majiteli se nějak nechce byt opustit. Teď mi zbývá ještě sepsat nájemní smlouvu a výši nájmu s družstvem, který dům spravuje.A tak se naskýtá otázka může po mě chtít předchozí majitel dvojnásobnou částku, přestože je dům vlastně v užívání města?

Mockrár děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel mi z Vašeho dotazu není jasný druh Vámi prováděné transakce - jde-li o koupi bytu v osobním vlastnictví, převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu, nebo o tzv. koupi nájemní smlouvy? Každý z těchto "druhů" převodu má jiný právní režim. Pokud jde o požadavek prodávajícího či převádějícího na výši ceny či odstupného ten - obecně - může být jakýkoli - záleží jen na druhé smluvní straně, zda na něj přistoupí. Rozhodně ovšem doporučuji seznámit s celou transakcí advokáta, abyste se nedopustila chyby, která by Vás do budoucna mohla přijít mnohem dráž, než dnešní platba advokátovi.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Nedoma, 11.4. 2006

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz, kdo bude platit nájem za nájemníka v bytě s regulovaným nájemným, který nastoupil do výkonu trestu na 2 roky nepodmíněně. Neznám žádného příbuzného a nedostal jsem z jeho věcí ani klíče od bytu. To mám čekat dva roky na jeho návrat?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě doporučuji obrátit se na ředitelství vězeňské správy - jednak Vám zjistí, kde dotyčný vykonává uložený trest a možná i zařídí, aby ze svého výdělku ve výkonu trestu hradil nájemné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Šotáková, 10.4. 2006

Dobrý den paní doktorko. Jsem majitelkou bytového domu. Zaslala jsem na obecní úřad žádost, aby byly k trvalému pobytu v mém domě přihlášeny pouze osoby, které budou mít můj písemný souhlas. Obec mi sdělila, že můj podpis na žádosti musí být ověřený, což jsem učinila. Přesto přihlásila k trvalému pobytu další osoby, na základě nájemní smlouvy na dobu určitou. Jak mám postupovat? Jak je možné někoho odhlásit z trvalého bydliště pokud byt už neužívá?

Děkuji za odpověď a přeji krásný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Trvalý pobyt lze zrušit prostřednictvím žádosti u příslušného obecního úřadu. U Vaší předchozí žádosti Vás měl obecní úřad upozornit, že nemůže odmítat přihlášení k pobytu osobám majícím souhlas nájemce bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Šťovík, 10.4. 2006

Dobrý den. Otec manželky nám chce přenechat domek, ve kterém žije. Druhému dítěti, synovi, se chce revanšovat finančně. Je pro nás výhodnější darování nebo dědění domku? Jaké doklady se musí pro právní akt zajistit - odhad nemovitosti, ...?

Děkuji za informaci.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K darovací smlouvě týkající se nemovitosti potřebujete aktuální znalecký posudek o ceně nemovitosti (z této odhadní ceny je vypočítávána darovací daň, kterou platí obdarovaný). Jde-li o osoby v tzv. prvé dědické skupině je darování i dědění mezi nimi de facto stejně výhodné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Masařík, 10.4. 2006

Dobrý den paní doktorko! Chtěl bych se zeptat, kdo platí daň z prodeje bytu. Je to prodejce nebo kupující?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Plátcem daně z převodu nemovitostí je ze zákona prodávající, kupující je - rovněž ze zákona - ručitelem platby daně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Kocourková, 9.4. 2006

Dobrý den paní doktorkou, zhruba před rokem a čtvrt koupil můj přítel nájemní smlouvu "dekret", a to od majitele domu. Nyní jsme v situaci, kdy jsme si pořídili byt na hypotéku a přítel by se chtěl z nynějšího bytu odstěhovat a ukončit tak nájemní smlouvu, která je na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena nájemní smlouvy nebyla zanedbatelná a do bytu bylo investováno na drobné úpravy, chtěla jsem se Vás tímto zeptat, jaké varianty přítel má, aby nedošel bez financí, alespoň částečných, které do nemovitosti vložil. Chtěla bych ještě předeslat, že majitel domu, od doby kdy mu bylo sděleno, že přítel bude chtít v dohledné době byt opustit, přestal komunikovat a nereaguje na písemné ani telefonické impulsy. Měli jsme v plánu, že finance použijeme na rekonstrukci pořízeného bytu, tak bychom rádi věděli, jaké jsou naše šance.

Předem Vám děkuji za podané rady a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že přítel neinvestoval své peníze právě nejrozumnějším způsobem, když kupoval nájemní smlouvu. Neznám sice obsah kupní smlouvy, kterou tak učinil, ale velmi by mě překvapilo, kdyby obsahovala ustanovení o možné zpětné koupi nájemní smlouvy. Jedině takové ustanovení by dávalo šanci získat zpět peníze vložené do takové "koupě". Jediné, co Vám mohu v této situaci poradit, je svěřit se do rukou advokáta, který možná nějaké řešení najde. Váš dotaz si současně dovoluji využít k tomu nejdůraznějšímu varování všech nájemců bytů v domech se soukromými vlastníky - nekupujte nájemní smlouvy, nebo alespoň ne bez předchozí porady s právníkem, který Vám vysvětlí, jak nesmyslně a riskantně byste investovali své peníze!

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truncová Michaela , 9.4. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za odpověď za můj dotaz týkající se vztahu kupující-real.kanc. Psala jste,že ukončení vztahu mezi kupujícím a real.kanceláří končí podpisem kupní smlouvy. Co mám ale dělat, když jsme uzavřely kupní smlouvu, ale prodávající nedodržel podmínky kupní smlouvy. Už je to měsíc ode dne zavkladování kupní smlouvy na katastrálním úřadě na mé jméno a předešlý majitel má stále uzamčen jeden pokoj plný svého nábytku, teď již v mém bytě. Na předávacím protokolu při předání bytu za přítomnosti pracovníka realitní kanceláře bylo napsáno,že si nábytek odveze nejpozději v den zavkladování.(zavkladování proběhlo již 8.3.2006). Poté vyzývala real.kancelář prodávajícího dopisem, aby se vystěhoval v prodlouženém termínu nejpozději do 31.3.2006. Prodávající jim přislíbil, že 1.4.2006 v 10hodin si nábytek odveze. V 10hodin mi přišla pouze sms, že nepřijede. Do dnešního data si nábytek neodvezl, já nemám klíč od tohoto pokoje a ani není nahlášen stav topení z radiátoru na správce domu, protože já v tomto pokoji ještě nebyla a nedošlo tak k převzetí celého předmětu prodeje z kupní smlouvy. Přestože poznámka o odvozu nábytku do dne zavkladování byla napsána na předávacím protokolu realitní kanceláře a podepsána pracovníkem realitní kanceláře,teď od toho tato kancelář dává ruce pryč. Já nevím co dělat. Prosím o radu. Má se o toto postarat realt.kancelář? Vždyť nedošlo k naplnění kupní smlouvy. Nebo mám volat Policii a nábytek vystěhovat? Jak se v takovýchto případech postupuje?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Znovu opakuji, že realitní kancelář neodpovídá a ani odpovídat nemůže za závazky z kupní smlouvy. Jde totiž o smlouvu výlučně mezi kupujícím a prodávajícím. Všechny problémy vzniklé nedodržením kupní smlouvy jsou tedy už řešitelné výlučně mezi smluvními stranami a podle konkrétní kupní smlouvy. Doporučuji obrátit se na advokáta, který po prostudování kupní smlouvy a zjištění všech dalších souvislostí poradí nejlepší postup. Konkrétnější radu Vám tímto "dálkovým" způsobem dát nemohu, protože neznám ani kupní smlouvu ani další nutné souvislosti a skutečnosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Zaviačič, 9.4. 2006

Vážená paní doktorko, máme v pronájmu nebytové prostory jednoho družstevního domu v Praze na Jižním Městě, nájemné řádně platíme, dokonce na celý rok dopředu. Družstvo minulý týden vyměnilo vstupní dveře do domu a tím samozřejmě také klíče. Obdrželi jsme pouze jeden klíč (přestože kanceláře využíváme dva a navíc potřebujeme klíč pro správce, který v době naší nepřítomnosti do prostor dochází) a družstvo nám oznámilo, že další klíč nedostaneme (ani si nemůžeme zakoupit!), neboť důvod "potřeba vstupu správce do prostoru" není podle úsudku představenstva dostatečný. Má družstvo právo takovýmto způsobem omezovat možnost zakoupení klíčů a pro nájemníky ponižujícím způsobem vyžadovat písemné důvody pro potřebu klíčů (a tyto důvody pak případně prohlásit za nedostatečné a klíče nevydat/neprodat)? Také ostatní družstevníci si stěžují, že když požadovali klíče např. pro své děti, dělalo představenstvo velké drahoty.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém spadá spíše do oblasti mezilidských vztahů, než do oblasti ryze právní. Myslím, že je namístě snažit se pochopit důvody které družstvo k takovému jednání vedou. Nesporně je to především bezpečnost všech obyvatel domu a ochrana družstevního vlastnictví. Doporučuji tudíž rozumně se dohodnout, což zajisté nebude žádný problém, jde-li na obou stranách o dospělé lidi.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr.Petr Gregor, 9.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, před pěti lety jsme se stali vlastníky rodinného domku a dvou přilehlých zahrad. Na hranici jedné ze zahrad ze sousedním pozemkem , vybudoval soused před 30 ti lety se stavebním povolením septik, zasahující z 1/3 na náš pozemek a odvod je vedev po celé délce našich potemků. A to bez písemného souhlasu původních majitelů.Septiki přes urgence státní zprávy není zkolaudován a je po celou dobu použiván. Na naše i písemné nabídky o zapsání věcného břemene do katastru nemovitosti za podmínky uvedení zejména odvodu ze septiku v délce 20m do užvatelního stavu nebylo po celou dobu ze strany majitelů septiku vůbec reagováno. Jak dlouho platí stavební povolení, když nebylo žádáno o prodložení povolení , může být stavební povolení zrušeno když v něm není uvedeno číslo pozeku na kterém se z 1/3 nachází.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz bude nejlépe zodpovězen stavebním úřadem - na detaily týkající se stavebního řízení nejsem specialistou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Kren, 8.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, moje manželka zdědila po otci družstevní byt v roce 1994. V roce 2003 jsme byt odkoupili do vlastníctví. Nyní se jedná o SJM. V bytě jsme nebyli nikdy trvale hlášeni. Nyní byt potřebuje prodat. Finance hodláme investovat do inženýrských sítí a na pozemku, kde bychom si rádi postavili dům. Jedná se o větší pozemek a po zasíťování bude vetší část pozemku odprodána. Můj dotaz zní: Jaká bude daň za prodej bytu, který máme nyní v osobním vlastníctví společně s manželkou pouze dva roky ? V případě, že jsme nuceni zaplatit daně v plné výši ( byt nemáme v osobním vlastnictví 5 let, protože předtím to byl družstevní byt, dále poslední dva roky zde nejsme hlášeni trvale), lze uplatnit úlevy na daně v tom směru, že finance použijeme na nové bydlení? Pro úplnost dodávám, že momentálně bydlíme v jiném bytě.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud prodejem získané prostředky použijete na koupi nového bydlení, nepodléhají dani z příjmu. V konkrétním případě - pozemek, na němž se teprve bude stavět - doporučuji obrátit se o radu spíše na daňového poradce, případně přímo na finanční úřad.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirka Kokešová, 7.4. 2006

Vážená paní doktorko, od srpna loňského roku mám od své známé pronajatý družstevní byt. Zajímalo by mě, jestli se družstevní byt pronajímat vlastně může. A pokud ne, zda o tento byt může vlastník bytu díky pronajímání přijít. Co se týče placení, platím ji minimálně o 2.000,- Kč víc, než jsou účty za byt. Moje teta, která bydlí vedle ve velikostně stejném bytě má účty za byt do 2.500,- Kč. Já své známé každý měsíc platím za pronajatí bytu 3.300,- Kč (což je prý na nájem, vodu, elektřinu a plyn) a dále ji platím 2.000,- Kč navíc. Na ty 2.000,- Kč navíc bohužel nemám žádný doklad.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I byt v družstevním vlastnictví lze pronajímat - za podmínek uvedených ve stanovách příslušného družstva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štefan Kollár, 7.4. 2006

Vážená paní doktorko, prosím Vás o krátkou konzultaci. V roce 2005 převedlo bytové družstvo na mou žádost mnou užívaný byt do osobního vlastnictví. Doplatil jsem tzv. anuitu, byl proveden zápis do katastru nemovitostí, zaplatil jsem i roční daň z nemovitosti. Finanční úřad po mě ještě požaduje úhradu daně darovací včetně předložení znaleckého posudku ocenění nemovitosti. Je výzva finančního úřadu k podání přiznání z darovací daně v tomto případě oprávněná ? Dle zákona činí v takovémto případě 7% z ceny nemovitosti. Tento družstevní byt jsem přece splácel a uhradí již družstvu.

Velmi děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste byl členem družstva, nejen uživatelem družstevního bytu a nedošlo-li tudíž k darování bytu, pouhý převod z družstevního do osobního vlastnictví žádné darovací dani nepodléhá. Zřejmě na finančním úřadu došlo k omylu, takže se mu situaci snažte vysvětlit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Muchová, 7.4. 2006

Dobrý den! Vážená paní doktorko, prosila bych o informaci ohledně darování nemovitosti. Po rozvodu mi byl cca před měsícem na katastálním úřadě převeden do vlastnictví rodinný domek. Nyní bych ho chtěla darovat příteli. V domku jsou ale nájemníci, kteří mají smlouvu ještě na rok. Zajímalo by mě, zda zůstane nadále v platnosti jejich nájemní smlouva nebo zda s nimi musí nový majitel uzavřít smlouvu novou nebo zda může od smlouvy odstoupit.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den a příjemný víkend.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je-li jakkoli převáděno vlastnictví k nemovitosti v níž jsou řádní nájemníci, nový vlastník nemovitosti vstupuje do všech práv a povinností předchozího vlastníka. Přebírá tudíž i práva a povinnosti nájemce vůči nájemníkům, aniž by bylo nutno uzavírat novou nájemní smlouvu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Klibrová, 7.4. 2006

Dobrý den, prosím, chci "koupit" družstevní byt. Jsme s prodávajícím dohodnuti, že na družstvu podepíšeme dohodu o převodu členských práv a povinností /to má již družstvo připravené vzorové dohody, přikládám jako soubor jpg/ a poté předám v hotovosti prodávajícímu dohodnutou částku. V dohodě o převodu práv není samozřejmě uvedena částka, protože částka družstvo "nezajímá". Chtěla bych mít ale nějaký doklad o tom, že prodávající převzal částku jako úhradu za "prodej práv". Prosím o radu, jak by takový doklad měl vypadat, zda to musí být dohoda o převodu práv, která více méně bude kopírovat tu dohodu, co podepíšeme na družstvu a navíc tam bude uvedena smluvená částka, nebo použít příjmový doklad? Máme si to nechat ověřit notářem? Obrátit se na právníka ??

Děkuji moc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Přílohu v této "odpovědně" studovat nemohu, nicméně doporučuji nechat si smlouvu sepsat právníkem. Běžně se jedná o smlouvu o převodu členských práv a povinností, jejíž nedílnou součástí je smlouva o finančním vypořádání, kde je samozřejmě uvedena výše odstupného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Kortanová, 7.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, zhruba před půl rokem prodával podnik byty, ale odprodej byl možný jen při koupi celého paneláku (tedy poloviny-druhou polovinu mělo město). V listopadu byly složeny peníze na účet a panelák byl odkoupen. Bylo založeno bytové družstvo kde je 48 členů! Nyní by někteří, i my, chtěli převést byt do osobního vlastnictví. Ale předseda družstva byl proti. Nechápeme proč. Přeci nám nemůžou bránit. Hájí se tím, že bytové družstvo má větší výhody a kdybychom převedli byty do osobního vlastnictví, tak bychom se neshodli. Chci Vás tedy touto cestou požádat o upřesnění informací. Jaké máme možnosti a co nás čeká při převodu do osobního vlastnictví. Zda je to podobné jako bytové družstvo.

Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale vyčerpávající odpověď na Váš dotaz by si vyžádala příliš velký prostor, na nějž tato "odpovědna" není stavěna. Doporučuji dohodnout si konzultaci s advokátem, při níž lze obdržet úplné informace.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Luděk Jedlička, 7.4. 2006

Dobrý den, paní doktorku, zajímaloby mne jaký způsobem může řešit, příp. postihovat SVJ porušování domovního řádu, který zakazuje kouření ve společných prostorech domu.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tento problém je řešitelný na základě stanov společenství vlastníků, případně zvláštním usnesením k tomu přijatým tím orgánem, který máte ve svých stanovách popsán.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helena Matoušková, 6.4. 2006

Vážená paní doktorko, máme v pronájmu nebytové prostory jednoho družstevního domu v Praze na Jižním Městě, nájemné řádně platíme, dokonce na celý rok dopředu. Družstvo minulý týden vyměnilo vstupní dveře do domu a tím samozřejmě také klíče. Obdrželi jsme pouze jeden klíč (přestože kanceláře využíváme dva a navíc potřebujeme klíč pro správce, který v době naší nepřítomnosti do prostor dochází) a družstvo nám oznámilo, že další klíč nedostaneme (ani si nemůžeme zakoupit!), neboť důvod "potřeba vstupu správce do prostoru" není podle úsudku představenstva dostatečný. Má družstvo právo takovýmto způsobem omezovat možnost zakoupení klíčů a pro nájemníky ponižujícím způsobem vyžadovat písemné důvody pro potřebu klíčů (a tyto důvody pak případně prohlásit za nedostatečné a klíče nevydat/neprodat)? Také ostatní družstevníci si stěžují, že když požadovali klíče např. pro své děti, dělalo představenstvo velké drahoty.

Velké díky za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém spadá spíše do oblasti mezilidských vztahů, než do oblasti ryze právní. Myslím, že je namístě snažit se pochopit důvody které družstvo k takovému jednání vedou. Nesporně je to především bezpečnost všech obyvatel domu a ochrana družstevního vlastnictví. Doporučuji tudíž rozumně se dohodnout, což zajisté nebude žádný problém, jde-li na obou stranách o dospělé lidi.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Musilová, 6.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, vlasníme chalupu na Šumavě. Nemovitost je v obci a vede k ní obecní cesta, na které bude soukromá firma stavící v její blízkosti 2 bytové domy budovat novou vozovku. Paní starostka nám vyhrožuje, že tuto cestu soukromé firmě odprodá. Máme obavu, zda se na svůj pozemek v budoucnu dostaneme. Prosím poraďte mi, zda je v nějakém zákoně upraveno právo na přístupovou cestu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že se nemáte čeho bát, protože vždy je zde možnost zřídit tzv. věcné břemeno v podobě práva jízdy a chůze jde-li o jedinou možnost přístupu k Vaší nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Matějka, 6.4. 2006

Dobrý den, jsme nově vzniklé společenství vlastníků. Spravujeme, v souladu se stanovami, společné části budovy, zastavěný pozemek pod domem (pozemek A) a sousední pozemek (nudle okolo domu - pozemek B), jak je určeno v prohlášení vlastníka. Protože developer nepřipravil hned od začátku dobře okolní pozemky, nyní mu zbývají některé pozemky. Ty nabízí je jako dar společenství jako právnické osobě. Narážíme však na rozdílný výklad, zda může společenství tento dar přijmout, tedy stát se vlastníkem nemovitost - pozemeku, byť tento těsně sousedí s pozemkem B, a jsou na něm chodníky k vstupům do domu a vjezd do garáží. Jaký je Váš názor na vlastnění pozemku právnickou osobou společenství vlastníků? Rádi bychom nastalou situaci vyřešili, je to i v našem zájmu, ale jsme odrazováni od varianty vlastník pozemku=právnická osoba společenství vlastníků. Nevidíme ale jako schůdnou ani variantu druhou, tedy darovat pozemek přímo fyzickým osobám - v podílu podle ploch bytů, obdobně jako tito lidé vlastní společně pozemek A a B: chyběla by pak asi nakonec vazba na společenství. Doufám, že je problém zřejmý, rád upřesním.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že vlastnění pozemků právnickou osobou, tedy včetně společenství vlastníků, nic nebrání. Záleží jen na Vás, jak celou záležitost vyhodnotíte - tedy co bude praktičtější.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Králová, 6.4. 2006

Dobrý den, prosím Vás o radu. Můj otec bydlí celý život v družstevním bytě a nyní ho už bude mít splacen a chtěl by ho převést do osobního vlastnictví. Co k tomu potřebuje? Je pravda, ze si může družstvo naúčtovat za převod i 2000,-Kč?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Po splacení tzv. anuity u družstevního bytu má každý družstevník právo žádat, aby mu příslušné družstvo byt převedlo do jeho osobního vlastnictví. Co k tomu potřebuje mu sdělí příslušné družstvo. Za provedení tohoto převodu má družstvo právo účtovat si takový poplatek, jaký má uveden ve svých stanovách.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ladislav Motyčka, 6.4. 2006

Zdravím. Je předmětem dědictví i zástavní právo uvedené na listu vlastnictví?

Díky.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Předmětem dědictví jsou jak aktiva (v daném případě zřejmě nemovitost), tak pasiva - v daném případě zástavní právo na nemovitosti báznoucí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Švec, 6.4. 2006

Dobrý den. Mě by zajímalo jestli je smlouva platná na vklad na katastrální úřad i po třeba 15 letech od jejího podpisu.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Řádně uzavřenou kupní smlouvu na nemovitost (s ověřenými podpisy) je třeba vložit na katastr bezprostředně po podpisu, nikoli až po 15 letech.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladislav Řeháček, 5.4. 2006

Paní doktorko, prosím o vysvětlení. Při vkladu do katastru nemovitostí vznikají práv. účinky vkladu dnem doručení a vklad práva je zapsán logicky později. Od kterého z těchto dvou dat se odvozuje termín NABYTÍ nemovitosti? (Rozdíl těchto dvou dat se kdysi rovnal i třem měsícům.) Mám si to vyložit tak, že po povolení vkladu (zápisu) je termínem NABYTÍ datum s právními účinky vkladu? K motivaci otázky: např. pro daň z příjmů je formul. v zák. ...přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let... Pro daň z přev. nemov. je ovšem zase směrodatný termín zápisu vkladu.

Srdečně zdravím a díky.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nemovitosti se nabývá dnem, který je vyznačen na kupní (darovací) smlouvě jako den počátku právního účinku vkladu. Tento den je totožný se dnem podání návrhu na vklad práva do katastru - bez ohledu na to, kdy je fakticky vklad katastrálním úřadem proveden. Např. kupní smlouva je uzavřena dne 15.3.2006, návrh na vklad do KN podán dne 18.3.2006, katastrální úřad vrátí kupní smlouvu opatřenou doložkou vkladu po půl roce, nicméně s účinky vkladu od 18.3.2006.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Chobot, 5.4. 2006

Dobrý den. Vážená paní doktorko, rád bych využil vaší poradenské služby. Rodiče vlastnili rekreační objekt. V roce 1985 zemřel otec. Před projednáváním pozůstalosti u notáře byl proveden znalecký odhad objektu. Jako děti jsme se u notáře zřekly podílu, který jsme na objektu vlastnili, takže na matku přešla veškerá vlastnická práva. Matce je v současné době 78 let. Rekreační objekt prodat nechce a proto začala zvažovat možnost, že by tuto nemovitost darovala některému ze svých dětí(jedná se o výběr jednoho ze tří vlastních dětí. Zde začínají naše potíže. Nevíme jak celou záležitost provést a jaké další úkony jsou zapotřebí, aby bylo darování v souladu se zákonem. V případě, že se matka rozhodne nemovitost darovat jednomu ze svých dětí, tak se začne pokládat další otázka. Zda se musí nový vlastník finančně vyrovnat se sourozenci?

Předem Vám děkuji za odbornou radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K darování je třeba uzavřít darovací smlouvu a tuto nechat zapsat do katastru nemovitostí. Maminka si samozřejmě má právo vybrat, kterému z dětí, nebo všem dohromady nemovitost daruje. Obdarovanému přijetím daru nevzniká žádná povinnost vyrovnání se s neobdarovanými.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Souček, 5.4. 2006

Dobrý den. Jsem svobodný a mám trvalé bydliště spolu s rodiči v rodinném domě. Můj otec je stále nájemcem družstevního bytu, ve kterém jsme dříve bydleli. Sehnal jsem práci poblíž tohoto bytu a chodím tam se souhlasem otce přespávat ve všedních dnech. Byt není zařízený kromě nejnutnější výbavy (lednice, mikrovlnka, počítač ...) Nájemné je řádně placeno a je nahlášeno, že se v bytě zdržuje jedna osoba. Myslím si, že je jedno, kdo se tam zdržuje - otec, já, sestra či matka. Družstvo mi tvrdí, že tam bydlím načerno a je nutné buď převést členská práva na mě nebo sepsat podnájemní smlouvu mezi mnou a mým otcem, což se mi nezdá. Jaký je váš názor prosím.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vycházeje z toho, co jste uvedl, soudím, že družstvo pravdu nemá. Nicméně pro jistotu si prosím, důkladně prostudujte stanovy družstva. Je možné, že v tomto směru ukládají svým členům povinnosti, které jste nesplnil.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie Holadová, 5.4. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli si cizinec, který nemá trvalý ani přechodný pobyt v České republice, může koupit pozemek v České republice a stavět na něm rodinný domek? Nebo jeslti může být spolumajitel rodinného domu, který staví občan ČR?

Předem děkuji za odpověd.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud je občanem členského státu Evropské unie, pak ano.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šárka Puškárová, 5.4. 2006

Dobrý den. Jsem majitelkou RD od 1998, který jsme zdědila po rodičích. V roce 2004 se přitěhoval můj přítel, kterému jsem povolila travalý pobyt. Jde tento pobyt zrušit bez náhrady bydlení? Jestli ano, prosím Vás o radu jak postupovat.

Děkuji za odpověd.

JUDr. Hana Matysová

obrý den! Pokud má ve Vaší nemovitosti přítel pouze hlášen trvalý pobyt (nikoli i nájemní smlouvu), pak jej lze zrušit bez jakékoli povinnosti poskytnout náhradní byt či bydlení. Pokud sám nehodlá na Vaše přání svůj trvalý pobyt zrušit, obraťte se na správní odbor příslušného obecního úřadu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miluška Thumová, 5.4. 2006

Dobrý den, požádala jsem písemně družstvo o převod mého bytu do osobního vlastnictví. Družstvo odpovědělo, že není problém a abych nejdříve zaplatila poplatek za žádost okolo 8.000,-Kč. Zaplatila jsem. Po třech měsících přišel do mého bytu technik družstva. Po prohlídce bytu jsem se dozvěděla, že mám udělané určité bytové úpravy, které neschvalují nějaké předpisy /z 1+1 mám 2+k.k./. Bez odstranění těchto úprav nebo dodatečného legalizování stavebních úprav není možné údajně moji žádost potvrdit. Takto upravený byt jsem převzala po původní majitelce. Technik družstva požaduje odstranění nebo zřízení příčky, zazdění nebo zřízení dveří a podobné jiné úpravy včetně všech možných revizí. Nevím co mám dělat.

Předem děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale s touto věcí Vám tímto "dálkovým" způsobem konkrétně poradit nemohu. Přesnost odpovědi by si vyžadovala přesnou znalost všech podkladů a souvislostí. Nicméně - doporučuji obrátit se na advokáta, který po seznámení se všemi skutečnostmi, poradí a pomůže.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Homola, 5.4. 2006

Vážená paní doktorko, chtěli bychom synovi pomoci s bydlením a teď se nám nabídla možnost koupit byt za, dá se říct že v současné době za rozumnou cenu. Byt je ale obsazen nájemníkem. Jedná se o 3+1 a bydlí v něm starší paní, která je sama. Má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. My máme představu, že by se syn chtěl do bytu nastěhovat do dvou let po koupi. Chtěli bychom vědět, jestli existuje možnost dát původnímu nájemníkovi v takovémto časovém horizontu výpověď nájemní smlouvy a za jakých podmínek podle zákona.

Velmi se těším na Vaši zprávu a předem moc děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V případě Vašeho dotazu bych jeho zodpovězením nahrazovala práci advokáta, což v této "odpovědně" nelze. Tedy jen stručně - výpověď nájemníkovi sice dát můžete, nicméně s přivolením soudu. Obávám se, že byste ovšem u soudu neuspěli, protože byt vědomě kupujete s nájemníkem a předem tedy víte, že není tzv. právně volný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Lomitzki, 5.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, moji rodiče jsou nájemci obecního bytu. Můj starší syn je již několik let v tomto bytě též trvale hlášen. Jaké další úkony je nutno provést, aby jednou mohl tento byt nadále užívat jako nájemce?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pouhé přihlášení k trvalému pobytu v obecním bytě pro následný možný přechod nájmu v žádném případě nestačí. Vnuk by současně musel v bytě nejen fakticky bydlet, ale i vést s prarodiči společnou domácnost a.t.d. S variantou získání obecního bytu touto cestou nedoporučuji počítat - podmínky přechodu nájmu se novelizacemi zákona neustále zpřísňují a směřují postupně snad k úplné likvidaci této možnosti, nebo alespoň k možnosti krajně výjimečné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liba Němečková, 5.4. 2006

Dobrý den, mám trochu rozsáhlejší dotaz. Žijeme v rodinném domku společně s manželovými rodiči. Máme celé horní patro k užívaní, ale v katastru nemovitostí je tento dům veden jako dům k bydlení a jeho vlasníky jsou manželovi rodiče. Zajímá mě, jak máme postupovat, abychom se jednou nedožili toho není sepsána závěť, vedou se jen ústní debaty, že to bude jednou manžela a že i naše zařízené patro bude předmětem dědictví ze zákona. Manžel má ještě dva bratry, které jeho rodiče postupně vyplácí podle vlastního uvážení, ale manžel, který se tu o ně stará, zařizuje vše kolem baráku, zvyšuje jeho cenu...,by mohly být jednou tyto debaty k ničemu. Jde mi o to, aby bylo alespoň vyřešeno horní patro. Na přepsání nikoho nutit nemůžeme, přestože jsme do baráku vložili nemalé peníze. Prosím, jak tuto nepříjemnou situaci řešit?

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vaše situace je vskutku nezáviděníhodná, protože do budoucna - za daného stavu věcí - hrozí nepříjemnostmi. A vůbec nejhorší na tom je, že sami bez "součinnosti" rodičů ji nevyřešíte. Váš problém lze řešit prakticky jen buď formou darovací, případně kupní smlouvy, nebo závětí. Nezbývá Vám tedy nic jiného, než dohodnout se s rodiči na způsobu a formě řešení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Foretník, 5.4. 2006

V nejbližší době budu prodávat byt v osobním vlastnictví a z těchto finančních prostředků obratem kupovat větší byt také v osobním vlastnictví. Jaké daně jsem či nejsem povinen platit a případně kolik tyto daně činí.

Mockrát Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vámi uváděném případě jste jako prodávající plátcem daně z převodu nemovitostí, a to ve výši 3% z kupní ceny, pokud tato není nižší než cena stanovená znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klára Musilová, 4.4. 2006

Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně přenechání pronájmu nebytových prostror. Pronajala jsem si od RK sklepní nebytové prostory na dobu neurčitou po zjištění, že prostor nevyhovuje mým představám jsem ho přenechala kamarádovi. Poté se mi stala rodiná tragédie a já už věc nedořešila. Kamarád mě ujistil, že pronájem přepsal na sebe, ale já to nemám písemně. Myslíte, že mi hrozí nějaké nebezpečí v podobě nějakého placení zpětně už je to déle než rok a kamarád již prostor také nevyužívá.

Děkuji za Váš čas a odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že z takovéto situace pro Vás opravdu může vzniknout řada problémů Proto doporučuji do nejrychleji navázat kontakt s pronajímatelem a s ním a podle mezi Vámi uzavřené nájemní smlouvy problém vyřešit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela Tůmová, 4.4. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,zda je běžné,že se ve smlouve kupní zapisuje,že prodejce nemovitosti nechává na zaplaceni daně z nemovitosti peníze v advokatni ůschově? Nevím, zda je to běžná praxe, nebo si to musí kupující u realitní kanceláře vyžádat. Pokud tak není uvedeno a je uvedeno pouze, že daň hradí ze zákona prodávající a nestalo by se tak a podle zákona je kupující ručitelem, prodávající by měl nějaké nemovitosti a daň nezaplatil, může se na nemovitost prodávajícího,který daň neuhradí,jak má? Mám problém,že jsme koupila s bratrem baráček a realitka,tam nezapsala o advokátni uschově,ani tam peníze nenechala a já bych na zaplaceni daně za prodávajícího neměla, mám hypo na 30 let a neměla bych si kde peníze půjčit.....raději se ptám takto dopředu.

Děkuji mockráte za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je místy zcela nesrozumitelný, nicméně asi vím, oč Vám jde. Pokud jde o zajištění platby daně z převodu nemovitostí v kupní smlouvě, každá realitní kancelář postupuje jinak. Nebo-li - ošetření této věci není nezbytnou součástí kupní smlouvy, nicméně profesionální RK se o ně snaží a záleží jen na smluvních stranách, zda s takovým ošetřením ve smlouvě budou či nebudou souhlasit. Pokud by se ve Vašem případě stalo, že prodávající včas a řádně neuhradí daň z převodu nemovitostí, příslušný finanční úřad se bude - bez dalšího - domáhat zaplacení na Vás jako kupujících. Po uhrazení této daně za prodávajícího máte právo domáhat se této úhrady na prodávajícím, a to i soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Dvořáková, 4.4. 2006

Dobrý den, paní doktorko, mohla bych na Vás mít ještě další dva dotazy, které se týkají přímo mé osoby a mé rodiny? členkou družstva jsem se stala ještě před svatbou. Na členském vkladu jsme se tehdy podíleli s mým tehdejším druhem, nynějším manželem oba stejným dílem, i proto bych na něj nyní chtěla převést svá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v našem družstvu, a také proto, aby byl z hlediska práva chráněn i pro případ mého úmrtí. Studovala jsem teď nějaké materiály k této problematice a zjistila, že z § 714 občanského zákoníku vyplývá, že převodem členských práv zanikne má nájemní smlouva k bytu. Zároveň jsem se dozvěděla, že převodem členství na jednoho z manželů se členem družstva stává i druhý z manželů, tj. že tímto převodem de facto členství ztrácím, ale zároveň jej získávám. Jak je to ale s onou nájemní smlouvou v tomto konkrétním případě? Může zůstat platná původní smlouva uzavřená se mnou, nebo je nutné, aby můj manžel jako nový člen uplatnil právo vyplývající ze stanov družstva a požádal o uzavření nové nájemní smlouvy znějící na jeho jméno? Nebo má být nová nájemní smlouva uzavřena mezi družstvem a námi oběma? Ve stanovách družstva, potažmo v obchodním zákoníku se také píše, že členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství. Mám tomu rozumět tak, že jde o faktické předložení smlouvy na členské schůzi družstva a že tady není povinnost předat kopii smlouvy družstvu?

Předem děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nová nájemní smlouva by měla být uzavřena mezi družstvem a Vámi oběma jako manžely. Smlouvu o převodu členských práv a povinností je třeba družstvu nejen předložit, ale i jedno vyhotovení nechat k dispozici pro potřeby družstva. Současně si Vás dovoluji požádat, abyste k této věci již další dotazy nezasílala - v této rubrice je velmi problematické odpovídat "na pokračování", protože to pro mne znamená studovat celou věc vždy od začátku, na což není čas.

Děkuji za pochopení a přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarmila Kočová, 4.4. 2006

Vážená paní doktorko, obracím se na Vás s žádostí o radu. Jsem členem společenství vlastníků bytových jednotek. Při vzniku společenství jsme si odsouhlasili částku, kterou budeme odvádět do Fondu oprav. Částka byla 500 Kč a bohatě pokrývala náklady spojené s údržbou a opravami našeho panelového domu. Letos chce nový výbor částku navýšit, zřejmě s cílem vzít si úvěr na střechu a zateplení domu. Zajímá mne, zda s navýšením musí souhlasit všichni společníci. V domě žijí lidé s velmi odlišnými příjmy, od důchodců až po lidi s třemi příjmy a příspěvky na bydlení od vojáků. Navýšení částky pro důchodce znamená značný zásah do jeho rozpočtu, protože dostává-li důchod cca 8 tisíc Kč, 4 tisíce odevzdá za byt včetně peněz do fondu, zbývají mu 4 tisíce na žití, pokud se částka do fondu navýší o 5OOKč, což ale není vůvec jasné, zejména nebude-li se navyšovat víc, pak bude důchodce na mizině. Proto by mne zajímalo, zda je v nějakém zákonu pamatováno na tuto eventualitu. Kolik společníků rozhoduje o navýšení. myslím, že by to měla být otázka všech. Budu-li mít vlastní dům a nebudu-li mít na fasádu, tedy na úvěr, pak ji nebudu moct dělat. Může mě někdo proti mé vůli zadlužit, anebo mi dokonce nařídit vyšší platbu, aniž by měl můj souhlas? Z jakých prostředků pak budu žít? Nikde v zákoně to nemohu najít, nemám takové možnosti ani takový přehled. Jen jsem vyčetla, jestli tomu dobře rozumím, že zastavit můj byt mohou jedině s mým souhlasem. Ale co to navýšení? Jak se mohu bránit?

Děkuji za Vaši ochotu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Odpověď na své otázky najdete ve stanovách Vašeho družstva, podle nichž musí být ve všech případech postupováno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Eva Kilianová, 4.4. 2006

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda stále platí, že k opravě nebo renovaci společných částí spoluvlastníků (Sdružení spolumajitelů) je nutný souhlas 100% spolumajitelů. Lze do stanov při založení Sdružení uvést jinou podmínku,např.souhlas 75% spoluvlastníků, nebo je vždy nutno žádat soud ,pokud jeden spolumajitel hodlá trvale blokovat jakoukoliv opravu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vše, co by měly obsahovat stanovy zakládaného družstva lze nalézt v nařízení vlády ČR č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. A co není touto normou zakázáno, je dovoleno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...