Právní poradna


Otázky a odpovědi - 11.3.-4.4.06 - [9]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 11.3.2006 do 4.4.2006:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Janis, 4.4. 2006

Dobrý den. Můj tatínek je vlastníkem domu. Za domem má větší zahradu asi cca 2 ha půdy. Otec je vlastníkem pouze zastavěné plochy a nemovitosti, zahradu měl pouze v pronájmu od Pozemkového fondu. Nyní však zjistil, že dotyčný pozemek byl bezúplatně převeden na obec. Bylo mu sděleno, že se jedná o historický majetek obce a ta že na něj má nárok. Má možnost nahlédnout do podkladů, které obec předložila pozemkovému fondu a na jejichž základě byl pozemek vydán? Na základě čeho jsou vydávány pozemky obcím, které s nimi pouze "kšeftaří" prodávají je se ziskem apod. Nemá obec hospodařit se svěřeným majetkem? Ne se řídit pouze heslem levně či zadarmo získat a draze prodat. Existuje obrana proti takovému to jednání obce? I obec by se měla řídit zájmy svých občanů, nikoliv spekulovat na jejich úkor.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Historickým majetkem obce se rozumí nemovitosti, které byly k 31.12.1949 ve vlastnictví obce a přechází na ně znovu podle zák.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Na další - akademickou - otázku, či spíše povzdech asi odpověď nečekáte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Hlavěnková, 4.4. 2006

Zdravím paní doktorko. Manžel koupil po zúžení sjm pro danou nemovitost domek za dar od své babičky, částečně za naše peníze a částečně na hypotéku, kde jsem já spoludlužníkem. V současné době hodně pije a vyhrožuje že domek prodá a když se s ním rozvedu naše investované peníze neuvidím, protože je do rozvodu utratí. Mám nějakou šanci se u soudu po rozvodu dovolat poloviny investovaných peněz a jaké důkazy k tomu potřebuju.

Za odpověď Vám předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Důkazem je už sama hypotéka, jste-li Vy sama spoludlužníkem. Rozhodně alespoň této části investic, kterou představuje hypotéka, se při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství můžete domoci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Zavadil, 4.4. 2006

Dobrý den! Pokud dobře chápu tak tomu, aby z bytu byla kancelář je nutný souhlas zbývajících spoluvlastníků. To znamená, že si nemůže jeden dělat co chce bez předchozího souhlasu zbývajících? Pokud toto je někde psané poraďte mi zákon, který tyto věci řeší, abych získal základní znalosti a mohl jednat s právníkem.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Spoluvlastnictví upravují obecně ustanovení §§ 136-142 občanského zákoníku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Pícha, 4.4. 2006

Dobrý den, mám dotaz. Chtěl bych převést svůj byt na přítelkyni, se kterou mám syna. Co všechno musí být ve smlouvě napsáno a co všechno musím udělat. Platí se daň,i když byt převádím na přítelkyni(družku).

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz by si vyžádal příliš obsáhlou odpověď, pro niž v této "odpovědně" není prostor. Smlouvu (kupní či darovací) je lépe nechat si vypracovat advokátem či notářem, aby v ní bylo správně vyjádřeno vše, co potřebujete. Pokud jde o daně, tak při smlouvě kupní je plátcem daně z převodu nemovitostí prodávající, při smlouvě darovací je plátcem darovací daně obdarovaný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Dvořáková, 4.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, mohla byste mi prosím zodpovědět následující dotaz? Členka našeho malého bytového družstva by chtěla převést členská práva a povinnosti související s členstvím v našem družstvu na svého syna, který s ní však nežije ve společné domácnosti. Ze zákonů jsem se dozvěděla, že s převodem členských práv a povinností zaniká nájemní smlouva převádějícího člena a společný nájem družstevního bytu je možný pouze mezi manžely. Syn stávající členky chce jako budoucí člen družstva uplatnit svého práva na uzavření nájemní smlouvy s tím, že by chtěl, aby v bytě i nadále zůstala bydlet jeho matka, mluví o jakémsi závazku na dožití, on sám v bytě bydlet nebude (má jiný byt). Jsme malé družstvo, všichni se dobře známe, chceme situaci vyřešit k co nejlepší spokojenosti obou stran - budoucího člena i našeho družstva. Jak by mohlo naše družstvo postupovat, aby mělo z hlediska práva vše v pořádku? Jakým způsobem to lze v nájemní smlouvě ošetřit a vyplývají z možného řešení nějaké daňové povinnosti pro nového člena? Lze doplnit například k bodu, jenž se týká závazku nájemce, že byt nepřenechá bez souhlasu družstva do podnájmu jiné osobě, větu, že družstvo souhlasí, aby byl byt užíván převádějící členkou dle závazku při převodu členských práv a povinností?

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nový člen družstva, na něhož byla převedena členská práva a povinnosti (tedy i nájemní právo k družstevnímu bytu) má právo jako nový nájemce bytu nechat byt užívat i své matce. Pokud chcete tuto skutečnost zakotvit v nové nájemní smlouvě, lze to učinit způsobem, jaký jste sama uvedla. Pokud jde o daňové povinnosti nového družstevníka, nic dalšího z nové situace nevyplývá - alespoň ne v této obecné rovině.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Urbancová, 3.4. 2006

Dobrý den, chtěla bych pronajmout byt v osobním vlastnictví (nachází se v panelovém domě, které spravuje SBD) a zajímalo by mě jaké mám povinnosti vůči nájemníkovi. Dále by mě zajímalo, kdyby v bytě vznikl požár vinou nájemníka a okolní byty by požadovaly náhradu za vzniklou škodu, bylo by to čistě na nájemníkovi nebo bych odpovědnost za vzniklé škody nesla i já.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz nelze v této rubrice zodpovědět, protože odpověď by byla neúměrně obsáhlá. Vzhledem k tomu si Vás dovoluji odkázat na ustanovení §§ 685-716 občanského zákoníku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Krausová, 3.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, mám dotaz ohledně převodu práv družstevního bytu.Pokud na někoho převádím práva družstevního bytu za úplatu- odstupné, a to za účelem pořízení bytu většího a v jiném městě, musí se platit daň a jaká, vždyť nemovitost neprodávám a přiznává se ono odstupné jako příjem, výdej na nové bydlení bude daleko větší.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud z odstupného pořídíte pro sebe jiné bydlení, nepodléhá ani dani z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Hájková, 3.4. 2006

Dobrý den. Předně děkuji za Vaši odpověď na moji předchozí odpověď. Měla bych však ještě jednu. Jak jsem již minule napsala, vlastním se setrou rodinný domek, který nám přepsali naši rodiče. Každá máme ideální polovinu. Tato polovina je napsaná na mé jméno. Prosím poraďte mi, co všechno musím udělat, abych mohla jako spolumajitele mé poloviny připsat svého manžela. Tak abychom byli majitelé oba. Musím mít(mimo jiné) také odhad nemovitosti?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, aby se Váš manžel stal spoluvlastníkem Vaší poloviny domu, lze užít jak kupní, tak darovací smlouvy. V každém případě k ní potřebujete aktuální znalecký posudek o ceně nemovitosti (buď k výpočtu daně z převodu nemovitostí, nebo k výpočtu daně darovací). Smlouvu kupní či darovací Vám sepíše snad každý advokát nebo notář.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.Česáková, 3.4. 2006

Dobrý den paní doktorko. Moji rodiče vlastní na půl rod.dům. Mám ještě sestru, která žije v SRN. Dům by nám měl připadnout také na půl. Jenže já v tom domě chci vybudovat bydlení pro sebe a svého přítele, což by bylo pouze v podkroví. Potřebuji tedy dům přepsat. Rodiče ho darují. Jen nevím, zda nebudu mít problémy s tím, že by polovina domu patřila sestře, která bydlí daleko odsud. Asi by bylo nejlepší dům napsat pouze na mě, ale nechci sestru nijak diskriminovat, tak se chci zeptat jestli to jde v té darovací smlouvě nějak ošetřit jinak. Bylo by možné poslat i popř. vzor smlouvy ?

Moc děkuji za pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Rodiče jako vlastníci nemovitosti se musí sami rozhodnout, zda jej darují Vám a Vaší sestře rovným dílem, nebo pouze Vám. Pro sepsání darovací smlouvy doporučuji právníka, který Vám současně vysvětlí, z čeho a jaké problémy by mohly v budoucnu nastat. Vzory žádných smluv nelze tímto způsobem zasílat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Bouchlouchová, 2.4. 2006

Dobrý den paní doktorko, potřebovala bych se zeptat na právo užívání státního bytu. Již cca 15 let mám trvalý pobyt ve státním bytě(8 let i s manželem). Nájemní smlouva je psaná na mojí babičku. Jelikož se potřebuji i s rodinou přechodně přestěhovat za prací do podnájmu do Prahy, mám strach, abych nepřišla o nárok na ten státní byt. Nevím totiž, jestli je tento nárok podmiňován pouze přihlášením k trvalému pobytu, nebo jeho užíváním. Potřebovala bych se zeptat i na to, jestli je nějaká možnost převodu nájemní smlouvy i za babiččina života - kromně toho přihlášení k trvalému pobytu totiž nemám žádný doklad o užívání - veškeré úhrady spojené s bytem jsou totiž hrazené z účtu mé babičky, i když jí měsíčně na nájem a provoz bytu přispívám, nemám o tom žádný doklad.

Moc vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V tomto případě bych doporučovala požádat příslušný obecní úřad o přechod nájmu bytu - pokud nemáte ani Vy, ani Váš manžel vlastní byt, mohli byste splňovat podmínky pro přechod nájmu. Pokud následně nebudete žít spolu s babičkou, o možnost přechodu nájmu bytu byste s největší pravděpodobností přišli.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olga Čapková, 2.4. 2006

Dobrý den, bydlím v nájemním domě 3+1 se dvěma syny kteří mají zde trvalý pobyt, jeden ze synů dostal nyní přidělen byt a tak zde budem jen my dva ,chtěla jsem byt vyměnit zamenší jelikož je byt veliký a drahý nájemce výměnu zamítnul bez udání důvodu ( obrátím se na soud) a navíc jsem na mateřské dovolené kde mé třetí dítě je nahlášené u otce a střídavě žiju ve svém bytě a v bytě u otce dítěte, druh nechce bydlet s mým synem v bytě 3+1 ,chtěla bych konečně bydlet s otcem dítěte v jeho bytě a byt menší přenechat na syna jelikož 3+1 nezvládne finančně sám a navíc byt 3+1 musíme stále dotovat. a ted bych potřebovala vědět zda mohu prosím Vás přepsat nájemní smlouvuna svého zletilého syna a to bud ten nynější 3+1nebo případně vyměněný byt menší . Musí souhlasit majitel domu s přepisem nájemní smlouvy?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vy sama nájemní smlouvu na nikoho přepsat nemůžete - to může učinit pouze vlastník a pouze tehdy, jestliže syn, na něhož chcete nájem převést splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro tzv. přechod nájmu bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Dušánek, 1.4. 2006

Vážená paní doktorko, dostali jsme s manželkou možnost odkoupení městského bytu, ve kterém v současné době bydlíme. Rozhodli jsme se, že tento byt koupíme, ale s tím, že jediným kupujícím bude manželka. Zastupující právník města chce ode mě žádost (kterou ani nevím jak specifikovat), aby mohla tento byt koupit sama a on prý do půl roku rozhodne, je-li to možné nebo ne. Prosím Vás tímto o radu, jak v této věci postupovat, neboť dle mého názoru, pokud máme oba jako manželé předkupní právo, nemusíme se dožadovat svolení, kdo z nás tuto bytovou jednotku může nebo nemůže koupit.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jste dosud nájemci bytu jako manželé, dává se v případě prodeje do osobního vlastnictví přednost tomu, abyste kupujícími byli oba. Obec se tím chrání před následnými možnými problémy s tím z Vás, který by nebyl kupcem. Zřejmě Vám nezbude nic jiného, než požadovanou žádost podat a čekat, jak to dopadne. Případně se můžete obrátit na advokáta, který Vám - na základě znalostí všech souvislostí - poradí nejlepší postup. Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ing.Václav Zavadil, 1.4. 2006

Vážení paní doktorko, před lety jsme koupili společně dům o čtyřech bytových jednotkách. Čtyři spolumajitelé každý vlatnící 1/4 domu. Po roce se jeden z nás rozhodl svůj podíl prodat. Nabídk jej ostatním spoluvlastníkům (z původní ceny 300 000,- byl jeho požadavek 1 500 000,-Kč) tuto částku nikdo ze zbývajících tří spoluvlastníků nebyl schopen zaplatit. Byt byl tedy prodán bez toho, že by nám bylo sděleno kdo jej koupil. Až když byly zahájeny stavební úpravy jsme se dozvěděli, že byt se přestavuje na kanceláře a že zde bude mít sídlo exekutorská kancelář. Na dotaz zda je to v souladu se zákonem nám bylo sděleno, že když si koupím byt tak si v něm pak mohu dělat co chci - třeba i kancelář. Otázky :

1. Je prodávající a kupující povinnen sdělit spoluvlastníkům částku za kterou byl byt prodán ? Máme dojem, že nám byl byt nabídnut za neúměrně vysokou cenu a následně prodán za cenu za kterou bychom jej jako spoluvlastníci mohli koupit.

2. Je možné z bytu, který je určen k bydlení udělat kancelář bez souhlasu ostatních spolumajitelů domu.

3.. Máme možnost žádat zrušení kanceláře v našem domě? Provoz kanceláře nám ostatním spoluvlastníkům přináší jen problémy, které dříve nebyly - parkovací místa před domem zabírají zaměstnanci exekuční kanceláře a uklizečka exekutorů odmítá třídit odpad (kontejnery jsou 20 metrů od domu). Popelnice jsou přeplněny -- A v neposlední řadě dům je denně průchozí různorodou a vzhledem k povaze kanceláře ne zrovna klidnou klientelou.

4. Rád bych znal odpovědi na tyto otázky. Nemyslím si, že je správné, že když má někdo dlouhé prsty a peníze, že proto musí strádat zbytek spoluvlastníků. (Stavební úpravy byly prováděny na černo a kolaudace a povolení stavby bylo provedeno až dodatečně. Když jsme k tomu měli výhrady bylo nám řečeno, že kdyby firma exekutorů čekala na stavební povolení propadl by ji úvěr a nemohla by stavební úpravy financovat. Na stavebním úřadu řešili "věci" tak dlouho až bylo dostavěno a dodatečně vydáno povolení a zkolaudováno Majitel 1/4 našeho domu (exekutor) žije s druhem a vlastní jěště jiný byt ve kterém žijí. Byt(kancelář) užívají jen jako kancelář v průměru pondělí až pátek 7°° - 18°° hodin. Byt(kancelář) není obydlen - nikdo v něm nebydlí trvale. Máme možnost se bránit ??? Pokud ano tak jak ???

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o povinnost sdělit spoluvlastníkům za jakou kupní cenu byl prodán spoluvlastnický podíl, musím Vás zklamat. Žádnou takovou povinnost zákon neukládá. Rozhodně však bez předchozího souhlasu spoluvlastníků nemůže další spoluvlastník činit jakékoli stavební úpravy a změny na společně vlastněné nemovitosti. Pokud jde o další problémy s vytvořením kanceláře, doporučuji svěřit jejich řešení advokátu, protože si zřejmě vyžádá řešení věci soudní cestou, což bez právníka není jednoduché.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Málková, 31.3. 2006

Dobrý den paní doktorko, včera jsem viděla v televizi reportáž o družstvu, které převádí byty do osobního vlastnictví a přitom zato vybírá protiprávně poplatky. Bohužel mi tam trochu uniklo, v jakých případech by tento převod měl být zdarma. Jsme členy družstva a v nejbližší době by se náš byt také měl převádět do osobního vlastnictví a to poté co doplatíme tzv. anuitu, nejdéle však do 31.5.06. Družstvo má vypsány poplatky snad za vše a je tam i poplatek za tento převod do osobního vlastnictví a ten činí skoro 5 tis. Ráda bych se Vás proto zeptala v jakých případech by tento převod měl být zdarma popř. v jakém zákoně či vyhlášce bych toto našla.

Děkuji moc a přeji krásný den.

JUDr. Hana Matysová >

Dobrý den! Vámi zmiňovanou reportáž jsem sice neviděla, leč jak znám naše média, právní problémy popisují většinou převelice zkresleně, takže si z toho laik učiní zcela chybný závěr. Bezplatný převod družstevních bytů do osobního vlastnictví je možný výlučně tehdy, jestliže jej jako takový má družstvo ve svých stanovách, což ovšem alespoň lehce poučené družstvo neučiní. U takového převodu se totiž neobejde minimálně bez právníka (o ostaním nemluvě) a my věru nepracujeme zadarmo. Logicky tedy v žádném zákoně, ani vyhlášce není a nemůže být uvedeno, zda a kdy je tento úkon bezplatný či úplatný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrik Danda, 30.3. 2006

Vážená paní doktorko, k domu mých známých přísluší velký k jihu svažitý pozemek, který by chtěli v dolní části odprodat zájemci, který by si na něm chtěl vystavět rodinný domek. Existuje však obava, že na tomto pozemku by mohl vzniknout i několikapatrový obytný dům či hotel. Známý by rád zajistil, aby výška stavby na prodané části pozemku nepřesáhla určitou výšku, která by mu bránila v krásném výhledu do okolí, a aby na této parcele nebyla stavba, která by je svým provozem obtěžovala, neboť se jedná o velice klidné místo, i když uprostřed města. Poraďte mi prosím, zda existuje nějaké věcné břemeno či něco jiného, co by v případě nutnosti bylo vymahatelné a zda je pak můj známý povinen platit nějaké poplatky či daně za toto břemeno.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Přeji krásný den! Asi Vás zklamu, ale momentálně mě nenapadá žádná možnost, jak zabránit tomu, čeho se obáváte. Tedy kromě toho, že by Vaši přátelé jednoduše část svého pozemku neprodali.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Trsek, 30.3. 2006

Dobrý den. Jsem členem sdružení spoluvlastníků bytů(42, které existuje od roku 1999, dům byl v té době více než 30let starý. V prodejní smlouvě máme výslovně uvedeno, že bytová okna jsou součásti bytů, proto jsem si já a další 2 spolumajitelé se souhlasem výboru okna vyměnit a zaplatili si náklady ze svého.Dalších 35 slavtníků se rozhodlo vyměnit bytová okna v roce2004 a pro tuto akci použili FO s tím, že si navýsí platby do fondu. Spolu s akcí bytových oken bylo rozhodnuto vyměnit i společná okna na chodbách, s čímž jsme souhlasili.Jak ale dopadlo rozpočtení oněch nákladů mě a ostatní 7 členům vzalo dech,neboť ve stanovách máme,že přispíváme na FO stejným dílem dle počtu m2- svou podílovou částkou na společné věci domu.Ze 42 bytů nová okna měli 3 a z různých důvodů si je nenechali udělat 4 byty.Domnívám se, že v rozporu jsou: 1)nerozdělená faktůra na proci bytová a chodbová okna, 2) předražená chodbová okna ve výši cca970tis(nabitky cca500tis.) ,3) v současné době platíme(7 bytů) do FO pokud se odečtou platby za okna o cca 100% více na m2 než 35 bytů. Zplácení oken je stanoveno na 60 měsíců.Pro objasnění případu Vám zasílám ještě přílohu s podrobnými údaji. Chtěl bych znát Váš názor ev. radu , co s tím,zda musíme vystupovat v tomto případě jednotlivě nebo můžeme společně.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém je možno posoudit jen se znalostí stanov Vašeho družstva (což není pokyn k tomu, abyste mi je zasílal!)a nejpíš i účetnictví. V žádném případě ale v této rubrice nelze ani studovat podrobnosti, tím méně rozsáhlé přiložené písemnosti. Jediným, na co z Vašeho dotazu lze v této rubrice odpovědět, je otázka, zda Vy, kteří se cítíte poškozeni, musíte postupovat jednotlivě, nebo můžete postupovat společně. Odpovídám tedy, že obé je možné, a to včetně případného právního zastoupení všech, jichž se to týká, pokud ovšem nebudou zájmy zastupovaných jednotlivců mezi sebou v rozporu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Procházková, 30.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu. Pokud vlastním dům o 4 bytových jednotkách, jednu obývám a 3 plánuji pronajímat, umožňuje zákon pronajímat byty rodinným příslušníkům (syn, matka, bratranec)? Jde mi o budoucí přiznání příjmů a následné zvýhodnění nákladů.

Děkuji moc a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V pronájmu jednotlivých bytů ve Vašem domě jednotlivým příbuzným z právního hlediska nic nebrání. Pokud jde o daňového posouzení "výhodnosti" takového řešení, s tím se budete muset obrátit na daňového poradce, nikoli právníka.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Pyszková, 29.3. 2006

Dobrý den. Paní doktorko prosím vás o radu.Měla jsem byt v osobním vlastnictví.Odhadce stanovil cenu bytu na 950 tis.Kč (bez zařízení). Byt jsem prodala za 1,2 mil.Kč a v kupní smlouvě bylo řečeno, že tato cena zahrnuje i zařízení, tj.kuchyňskou linku včetně spotřebičů, zařízení jídelny a koupelny (sanita, koupelnový nábytek).Ale v kupní smlouvě jsme nespecifikovali,kolik je cena za byt a kolik je cena za zařízení.Je to v jedné částce 1,2 mil. Prosím, poraďte: můžeme s kupujícím podepsat dodatek ke kupní smlouvě a rozdělit kupní cenu tak,že cena za byt by byla 950 tis.Kč podle odhadu? A mohu v tomto případě zaplatit daň z převodu nemovitosti z částky 950 tis.?

Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že řešení Vašeho problému tak, jak uvádíte, je možné. Nicméně doporučuji plánovanou změnu kupní smlouvy nechat vypracovat advokátem, aby z "amatérského" sepsání nevznikly do budoucna problémy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Lukáš Chwistek, 29.3. 2006

Dobrý den, po převodu čl. práv v bytovém družstvu odmítá předseda BD - uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou - vydat aktuální znění stanov, výpis z čl. evidence Který zákon a § stanoví povinnost BD předat členovi stanovy. ( Zde předpokládám, že je nesmysl, aby si člen jednotlivě zajišťoval a platil opis z OR) V OZ jsem nalezl povinnost pouze k výpisu z čl. evidence. V které právní normě je jasně stanoveno, že nemůže krátit právo na uzavření náj. Smlouvy na dobu neurčitou ? Takovýto byt se pro nás stal nprodejným - respektive členské právo je úplatně těžko převoditelné. Člen který převáděl práva je má matka a měla smlouvu na neurčito. Smlouva byla řádně sepsána s osvedcěnými podpisy a takto předložena spolu s písemnou žádostí o uzavření náj. smlouvy představenstvu.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K problému předání stanov připomínám, že tyto musela mít k dipozici původní členka družstva a ta by je také měla předat tomu, na koho převedla svá členská práva a povinnosti. Pokud byl převod členských práv a povinností proveden se všemi náležitostmi a podle příslušných stanov, nemá družstvo právo jakkoli omezovat nového člena v jeho nájemních právech. Je ovšem otázkou, jakým způsobem jste se "dostali" k bytu po mamince, která - jak sám uvádíte - byla "členem, který převáděl práva".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcela Němcová, 29.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Jaký je rozdíl mezi družstvem vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvem.

Děkuji a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je natolik obecný, že jeho úplné zodpovězení by bylo příliš obsáhlé a tudíž zcela se vymykající poslání této "odpovědny".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie Nováková, 29.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu týkající se přístupu k pozemku. Jsme s manželem spoluvlastníky pozemku, který jsme po dohodě nechali geodetem rozměřit. Na notářství nám bylo řečeno, že musíme mít vyjádření od stavebního úřadu, že s geoplánem souhlasí, aby se vše dalo zanést do KN, ale bohužel k našemu údivu nám na staveb. úřadě bylo řečeno, že se ke geoplánu vyjádřit nemůže, že k pozemku je přístup přes cestu, která patří "neznámému vlastníkovi" a musíme mít souhlas, že můžeme komunikaci užívat. Na KN nám bylo řečeno, že původním vlastníkem byla církev, ale protože v ČR dosud neexistuje "církevní zákon", nemůže se k tomu vyjádřit žádná instituce v ČR (dokonce ani úřad, který zastupuje stát ve věcech majetkových). Můžete mi, prosím, poradit, co se dá v této situaci dělat, když komunikace je jedinou přístupnou?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém, bohužel, tvoří takový propletenec, že jej nelze řešit tímto "dálkovým" způsobem. Jediné, co Vám mohu doporučit je svěřit řešení problému advokátovi, nebo se s ním alespoň poradit. Řešení určitě nebude jednoduché, díky čemuž to "laickým" postupem nepůjde.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdena Kolárová, 29.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Již 15 let žiji se svým druhem ve svém domu, který jsem zdědila po svém manželovi. Mám s druhem 16 letou dceru. Druh má na této adrese přihlášen trvalý pobyt, ale není zde vázán žádnou smlouvou a ani nejsme oddáni. V současné době bych chtěla dům darovat své první dceři, kterou mám se svým zemřelým manželem a odstěhovat se s druhou dcerou do bytu bez mého druha. Jsou velké problémy v tom, že nám vyhrožuje náhradou nového bydlení nebo finanční částkou a není možné se s ním dohodnout. Vím, že se na druha nevztahuje žádná náhrada, ale platí to i v tomto případě?

Přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Trvalý pobyt druha ve Vaší nemovitosti lze zrušit na příslušném obecním úřadě. Pokud nemá na bydlení ve Vačí nemovitosti žádnou nájemní smlouvu, pak nemá nárok na žádnou bytovou náhradu. Nicméně doporučuji svěřit řešení tohoto problému advokátovi, který vše vyřídí profesionálně a bez jakýchkoli rizik do budoucna.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šindelář Stanislav, 28.3. 2006

Vážená paní doktorko! Mám konkrétní dotaz ohledně koupě družstevního bytu do osobního vlastnicví. Jsem členem bytového družstva SCHZ Lovosice. Moje žádost o koupi bytu v roce 2006 nebyla přijata z důvodu, že proběhlo zasedání delegátů a to schválilo rok 2010 jako rok pro hromadné převody. Já si přesto myslím ,že mám nárok na individuální převod. Domnívám se proto, že družstvo postupuje protiprávně a brání se proti svému možnému zániku. Potřeboval bych proto právní argument, jímž mohu dosáhnout svého práva.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte splacenu tzv. anuitu, máte právo žádat družstvo o převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví a družstvo je povinno Vám vyhovět - viz zák.č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markéta Novotná, 28.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi nemůže vzniknout nějaký problém problém s majitelem domu, kde bydlím v nájemním bytě. Mám klasickou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s původně regulovaným nájemným, které jsem si po dohodě s majitelem nechala dobrovolně zvýšit na necelý dvojnásobek (uvedené ve smlouvě). Jsem OSČV - umělecká činnost a čas od času pracuji doma na počítači - což si myslím, že je v pořádku. Občas ale přichází lidé ke mně do bytu, abych jim práci ukázala. V daňovém přiznání náklady za pracovnu žádné neuvádím. Prosím poraďte mi, aby mi nevznikly nějaké komplikace, pan majitel by mě totiž nejraději vystěhoval (dům je v centru Prahy).

Děkuji mockrát.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Vaši otázku lze odpovědět jen těžko. Problémy Vám vzniknout mohou a nemusí - záleží na vlastníkovi domu a obsahu Vaší nájemní smlouvy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Černá, 28.3. 2006

Dobrý den, s manželem dlouhodobě užíváme obecní byt 1+1, který bychom z důvodu založení rodiny chtěli vyměnit za větší, také obecní. Je, prosím, povoleno za rozdíl ve velikosti bytu platit běžný doplatek, nebo bychom se dopustili nelegálního činu, nechtěli bychom se dostat do problémů. Měla bych, prosím, ještě druhý dotaz, slyšela jsem o nově připravovaném zákonu, který by umožnil snažší prodej obecních bytů do přímého vlastnictví, i bez privatizace nebo založení družstva, nemám však o tomto žádné informace.

Děkuji Vám za odpověďi a přeji Vám příjemný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud se dohodnete na nějaké kompenzaci za rozdílnou velikost bytu, není v tom nic nelegálního, byť jde o byty obecní. K Vašemu dalšímu dotazu nemohu sdělit nic bližšího, protože o této zákonodárné úvaze nic nevím.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilém Steiner, 27.3. 2006

Dobrý den! Potřeboval bych od Vás poradit.Se svou nezletilou sestrou jsme před rokem zdědili byt,který je v osobním vlastnictví .Na katastrálním uřadě jsme provedli převod jednotky na nás.Takže ve výpisu nemovitostí jsme již uváděni jako vlastníci bytové jednotky a to každý z 1/2.Nyní bych však potřeboval slouvu k bytu,kterou musím doložit na SVJ.Jakým způsobem a koho bych měl požádat o vydání této smlouvy?

Předem Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sice nevím, co je "SVJ", nicméně žádnou smlouvu od nikoho nemůžete dostat, protože jste byt, resp. jeho část nenabyl smluvně, ale rozhodnutím soudu o dědictví. A právě toto rozhodnutí, tedy pravomocné usnesení soudu o dědictví, je dokladem o tom, že jste (stejně jako Vaše sestra) nabyli část bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Prachařová, 27.3. 2006

Dobrý den, paní doktorko ráda bych se zeptala na toto: koupili jsme byt s nájemníkem. Jak máme postupovat a jaká máme práva a povinosti v případě, že jim nabídneme náhradní bydlení a oni toto odmítnou. S rodinou chceme samozřejmně tento byt užívat a to v co nejkratší době.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, abych Vám tento dotaz zodpověděla, jste mi sdělila příliš málo údajů. Nicméně se domnívám, že svůj problém budete muset řešit pomocí advokáta, do jehož kvalifikované péče se svěříte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludmila Hanáková, 27.3. 2006

Dobrý den paní doktorko! Prosím o radu, jak postupovat při prodeji ideální poloviny rod.domu, který vlastním spolu se sestrou. Vchod do domu je společný, já obývám přízemí, sestra 1.patro, sestra využívá garáž, ja nikoli. Pro neshody se sestrou a špatnou finanční siruaci jsem nucena svou polovinu domu prodat. Prosím Vás, jak mám postupovat, ať se nedopustím nějaké zásadní chyby.

Děkuji Vám.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Odpověď na Vás dotaz by byla poněkud obsáhlejší, než umožňuje tato "odpovědna". Doporučuji Vám obrátit se s prodejem na advokáta, případně jej svěřte dobré realitní kanceláři.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Křehlík Milan, 27.3. 2006

Dobrý den, mám byt v osobním vlastnictví. V domě je 24 bytů a je zde společenství vlastníků. Dům je připojen na centrální zdroj tepla. Vzhledem k tomu, že teplo je v našem městě velmi drahé a ostatní vlatníci odmítají investice do zateplení objektu (výměna oken, zateplení stěn), chtěl bych si uvedené úpravy udělat sám na své náklady a změnit i způsob vytápění (odpojit se od centrálního zdroje tepla), stavební řešení domu to umožňuje. Můj byt je pod střechou na kraji domu, je nejchladnější z celého domu. Připomínka o využívání tepla z okolních bytů tedy rozhodně není na místě. Byt obývám celoročně a byl by trvale vytápěn. Brání tomuto postupu nějaký zákon?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete postupovat v souladu se stanovami Vašeho družstva vlastníků, nic dalšího Vám nebrání. Stanovy ovšem dodržet musíte - právě s ohledem na ostatní vlastníky bytů, a tedy spluvlastníky domu, do něhož svým postupem zasáhnete.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronika Nedvědová, 27.3. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o radu. Manžel zdědil po své babičce dům, kde byl ještě před 5 lety hlášen k trvalému pobytu. Chce tuto nemovitost prodat a zajímá nás, zda a v jaké výši bude platit daň z prodeje nemovitosti, jestli to bude z odhadní nebo z prodejní ceny, jestli bude platit daň z převodu nemovitosti na jiného majitele a zda osvobození od daně se bude vztahovat i na něho, když v této nemovitosti byl hlášen cca 30 k trvalému pobytu, ale posledních 5 let je hlášen jinde.

Mnohokrát děkuji za vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při Vámi uvažovaném prodeji bude manžel plátcem daně z převodu nemovitostí. Výše daně se určuje z té ceny, která je vyšší (buď cena stanovená posudkem nebo cena kupní). Současně bude manžel povinen platit daň z příjmu, pokud z výtěžku prodeje nepořídí pro sebe (a Vás) nové bydlení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aschenbrenner Radek, 27.3. 2006

Dobrý den, mám dotaz. Jsme družstevní dům o šesti bytech nikdo nemá byt v OS. Když si jeden z nájemníků nechal udělat půdní vestavbu a tím zvětšil užívací prostory, zvýšila se každému nájemníkovi anuita, je to možné?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při výstavbě půdní vestavby muselo být postupováno podle stanov Vašeho družstva, stejně tak i při změně výše anuity. Bylo-li postupováno v souladu se zmíněnými stanovami, je Vámi uváděná skutečnost možná.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Matějková, 27.3. 2006

Přeji Vám dobrý den. Vážená paní doktorko mám dotaz. Mému příteli končí smlouva o nájmu bytu a pronajímatel požaduje vymalování bytu. Ale ve smlouvě o pronájmu bytu je pouze napsáno že ke dni skončení nájmu je nájemce povinen, předat pronajímateli byt uklizený včetně příslušenství bytu. Dále je ve smlouvě uvedeno, že nájemce hradí náklady spojené s drobnými opravami v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou. Je tím myšleno i vymalování?

Velice děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděná formulace v nájemní smlouvě zahrnuje podle zákona i malování, které je běžnou údržbou bytu, zejména při delším užívání bytu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Václav Rožec, 26.3. 2006

Dobrý den! Prosím o radu. Můj otec mi daroval pozemky ( orná půda a trvalý travnatý porost). Vklad do katastru již proběhl a proto prosím o radu jak dál a správně postupovat s finančním úřadem.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako obdarovaný jste povinen podat daňové přiznání k darovací dani, doložené darovací smlouvou a znaleckým posudkem o ceně darované nemovitosti. Příslušný finanční úřad Vám z ceny stanovené posudkem následně vyměří výši darovací daně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Tomáš, 26.3. 2006

Paní doktorko! Obracím se na vás s prosbou o radu. Jsem spolumajitel činžovního domu .Jsme podílníci fyzické osoby . Vlastním 1/8 podílu domu. Mohu si vytvořit nějaký fond oprav na nákladnou rekonstrukci topení v bytech a převést tyto peníze do dalšího roku? Také mě čeká oprava střechy a z vybraného nájmu musím šetřit asi 4 roky. Nebo to musím pokaždé zdanit na konci roku. Nejsme ani společenství vlastníků ani družstvo, ale jen podílníci. V žádném zákoně se nepíše o podílovém vlastnictví a vedení účetnictví a fond oprav. I informace z finančního úřadu nejsou jednoznačné. Nerad bych se dostal do křížku se zákonem.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S tímto dotazem se musíte obrátit na daňového poradce - tato "odpovědna" je zaměřena pouze na právní problémy týkající se nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Oravcová, 26.3. 2006

Dobrý den, vlastním chatu i se zastavěným pozemkem. Pozemek okolo chaty byl mojí matky. Po její smrti my náleží 1/2 a mojím 2 neteřím každé 1/4. Ráda bych se zeptala, zda jsem majoritním vlastníkem pozemku.

Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jestliže již proběhlo a bylo tak, jak píšete pravomocně ukončeno dědické řízení, pak jste majoritním vlastníkem pozemku.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karel Laník, 26.3. 2006

Vážená paní doktorko, obracím se na Vás v tíživé životní situaci. Minulý týden jsme byli po 18 letech rozvedeni. Bývalá manželka se vystěhovala ke svému příteli se kterým má již nové dítě a mně zanechala v našem společném bytě samotného (byt je vystěhován - zůstal mi gauč a jídelní příbor s talířem. To by mi až tak velký problém nedělalo. Hlavní je to, že dosud neproběhlo majetkové vyrovnání a bývalá manželka již přivedla kupce na náš byt, požaduje rychlý prodej bytu a převedení poloviny prodejní ceny na sebe. V tom je můj hlavní problém - v případě, že bude byt prodán, já nebudu mít kde bydlet a stanu se prakticky bezdomovcem. Za byt kupec nabízí 800 000,- Kč. Vzhledem k cenám bytů nemám šanci za svůj podíl koupit byt na bydlení. Ptám se : 1. Musím souhlasit s prodejem bytu ? 2. Mohu sepsat s bývalou manželkou smlouvu o tom, že ji budu polovinu ceny za byt splácet. 3. Před dvěma měsíci se přestala bývalá manželka podílet v dohodnuté výši na úhradě nájemného za náš byt (byli jsme slovně dohodnuti na úhradě 50% nájemného včetně poplatků za inkaso). 4. Platí pouze polovinu čistého nájmu za náš družstevní byt. 5. Je bývalá manželka povinna platit dohodnuté peníze (nájem včetně inkasa) i když bydlí jinde, ale v našem bytě má stále trvalé bydliště. 6. V případě, že by soud rozhodl o přidělení celého bytu bývalé manželce vyplyne z tohoto rozhodnutí pro ni povinnost zajistit mi bydlení??

Děkuji za odpovědi.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz souvisí spíše s vypořádáním společného jmění manželů, než s nemovitostmi, pro něž je tato "odpovědna" určena. Přesto doporučuji nejprve vypořádat společné jmění manželů - buď dohodou, kterou si sepíšete a podepíšete (doporučuji podpisy nechat ověřit), nebo s pomocí soudu (do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu), tj. podáním návrhu na toto vypořádání. Do té doby, dokud nebude vypořádání provedeno, Váš souhlas s prodejem, resp. převodem členských práv a povinností k družstevnímu bytu, nemá nikdo právo vynucovat. V tak komplikované situaci doporučji obrátit se na advokáta, který Vám pomůže věc řešit tak, abyste se skutečně nemohl stát bezdomovcem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Jádrová, 26.3. 2006

Dobrý den, můj otec se svou ženou z druhého manželství mi chtějí darovat svůj domek. Jsem vdaná, máme společné jmění manželů. Musí být můj manžel uveden jako obdarovaný v darovací smlouvě? A do jaké kategorie budeme patřit při placení darovací daně?

Srdečně zdravím a děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Záleží jen a jen na dárci, koho chce obdarovat - chce-li obdarovat pouze Vás uvedete v darovací smlouvě jako obdarovaného pouze Vás. To, co je - byť za trvání manželství - získáno darem jednomu z manželů, patří do výlučného vlastnictví obdarovaného manžela, nikoli do společného jmění manželů. Pokud půjde o darování Vám jde o darování v tzv. první skupině.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ladislav Hladík , 26.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu. Rodiče bydleli v rodinném domku s velkou zahradou. Asi před 20 lety jsme s otcem postavili v rohu zahrady dvojgaráž s tím,že jedna garáž bude rodičů,jedna moje. Výjezd z garáže je přímo na místní komunikaci. Nejezdí se přes pozemek rodičů. Garáž je "papírově" majetkem rodičů, nebyla ne mne připsána.V lednu otec zemřel. Dohodli jsme se s matkou, že půlka dvojgaráže bude přepsána na mne. Co je pro mne nejvýhodnější (nechci aby garáž byla předmětem dědictví, sám jsem stavbu své garáže financoval a stavěl)? Dědické řízení zatím neproběhlo. Darování nebo odkoupení? Jak postupovat? Jaké budu platit poplatky?V době,kdy se garáž stavěla bylo ve stavebním povolení uvedeno, že se jedná o garáž s hospodářskou budovou. Komplikuje to nějak situaci?Je dobré garáž přepsat před dědickým řízením? Je možné, že novým majitelem domu, zahrady i poloviny dvojgaráže bude někdo jiný z příbuzenstva.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz je příliš obsáhlý a komplikovaný na "dálkovou" odpověď. V daném případě proto doporučuji obrátit se na advokáta, který teprve po seznámení se všemi relevantními skutečnostmi může dát kvalifikovanou konkrétní radu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ladislav Hunyadi, 24.3. 2006

Dobrý den paní doktorko, chtěl bych se zeptat,jak postupovat v tomto případě:Na byt,který jsem koupil,bylo z důvodu půjčky vloženo zástavní právo do katastru nemovitostí, ve prospěch ĆMSS.Nyní jsem půjčku splatil a od ĆMSS jsem obdržel písemné potvrzení o jejím splacení. Jak nyní postupovat na katastrálním úřadě,když chci zástavní právo zrušit? Stačí na KÚ předat zmíněné potvrzení a KÚ sám provede výmaz, nebo postupovat jinak?

Děkuji za odpověď a přeji Vám hezký víkend!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tak, jak banka sama vypracovala návrh na vklad svého zástavního práva do katastru nemovitostí, stejně by měla sama vypracovat návrh na výmaz tohoto zástavního práva a tento buď sama příslušnému katastrálnímu úřadu podat nebo toto podání svěřit Vám. V každém případě je nutno dát na KÚ spolu s potvrzením o úhradě i návrh na výmaz zástavního práva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

František Kučera, 24.3. 2006

Dobrý den paní doktorko. Rodiče mi darovali domek, a chci ho mít na důchod, protože nemohu dojíždět tak daleko do zaměstnání. Otec zemřel a matka tam žije sama. Je nemocná (roztroušená skleroza) a je to pro ni nebezpečné být sama bez dozoru. Chci matku dát do domu s pečovatelskou službou, kde o ni bude postaráno, ale ona nechce-neuvědomuje si možná nebezpečí. Nemohu na domě ani nic dělat, protože rekonstrukce domu s "nájemníkem" není možná. Mohu matku nějak přemístit bez jejího souhlasu? Přihlášku do domu se službu musí podepsat a ona nechce.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš dotaz se zcela vymyká určení této "odpovědny". Nicméně se Vám pokusím poradit. Zkuste se obrátit o pomoc k maminčinu ošetřujícímu lékaři.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Kunstová, 24.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Zamýšlím koupi pozemku. Jelikož je jeho rozloha poměrně velká, chtěla bych posléze část prodat. Slyšela jsem, že pokud tyto peníze použiji na stavbu domu, nemusím z prodeje platit daň ze zisku, tak jak je to případě prodeje nemovitosti do pěti let.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o prodej pozemku, nikoli domu či bytu, není tento prodej (i když z výtěžku pořídíte vlastní bydlení) osvobozen od daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Lepšíková, 24.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné prodat pouze polovinu bytu v OV? Jelikož bude byt ještě několik měsíců „zastaven“, chci sepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Jelikož kupující je přítelem rodiny, dohodli jsme se, že bychom sepsali smlouvu pouze mezi sebou, je takto sepsaná smlouva platná? Jak máme smluvně ošetřit předání peněz předem, před sepsáním kupní smlouvy? Je to možné i bez notáře?

Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Prodej části bytu v ososbním vlastnictví je možné jako u každé jiné nemovitosti. Nicméně ve Vašem případě vřele nedoporučuji "amatérské" sepisování ani smlouvy o budoucí smlouvě kupní, ani vlastní kupní smlouvy, protože nejde o jednoduchou věc. Bez notáře či advokáta, kteří Vám obě smlouvy sepíší tak, aby v nich bylo ošetřeno řádně vše, co je třeba a co potřebujete, se neobejdete minimálně pro ověření podpisů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladislav Řeháček, 23.3. 2006

Vážená paní doktorko, díky za velké množství Vašich rad. Zmátla mě ale odpověď ze 4.1.2006, problém syna, kterému chce otec darovat byt. Ve vysvětlení se uvádí "následně nutno zaplatit daň z převodu nemovitostí, jejímž plátcem je v případě darování obdarovaný". Podle mého obdarovaný platí daň darovací a proti dani z přev. nem. (3 % vždy) je to 1 % v I. sk. = rozdíl 20 000 Kč z milionu. Daň z přev. nem. platí vždy prodávající (kromě ručení), dle zákona při úplatném převodu (kromě specifik), neplatí se tedy při darování. Protože je to pro mne aktuální, jak je to tedy?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Děkuji za upozornění, je možné, že se mi "vloudila chybička" (následně zkrontroluji). Při darování nemovitosti se platí samozřejmě daň darovací, jejímž plátcem je obdarovaný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Holubová, 23.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu. Dcera se svým přítelem, s nímž má dítě, ale nejsou spolu oddáni, si pořizují nový byt. Na dvě třetiny ceny bytu si vzal přítel hypotéku (dcera nevydělává, neboť je doma s dítětem), třetinu ceny bytu bude hotově hradit dcera z úspor. Je možné, aby byla dcera rovněž zapsána v katastru nemovitostí jako spoluvlastník bytu, když na byt bude díky přítelově hypotéce zástavní právo u banky? Tj. mohou být v kupní smlouvě na byt uvedeni oba jako podíloví spoluvlastníci? Případně jakým jiným způsobem by šlo zajistit (smlouvou mezi přítelem a dcerou?), aby dcera měla na bytě oficiálně podíl ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ideální by bylo uvést oba jako kupující a současně tedy podílové spoluvlastníky bytu tak, aby tento stav mohl být také zapsán do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Petr Rozsypal, 22.3. 2006

Dobrý den, mám dotaz ohledně ověření podpisu na darovací smlouvě. Matka se již před časem rozhodla přenechat svůj domek svému vnukovi. Těsně před podpisy darovací smlouvy a jejich ověření na matrice však matka onemocněla a bude delší čas hospitalizována v nemocnici. Přesto nechce ve věci darování nic dále odkládat a to i z důvodů nutných oprav, které by bylo vhodné stihnout ještě v době platnosti 5% DPH na stavební práce. Jaká je v tomto případě možnost ověření podpisu, aby matčin podpis na smlouvě vyhovoval katastrálnímu a ostatním úřadům? Je nutné se domluvit s nějakým notářem aby do nemocnice za matkou zajel? Smlouva byla vypracována bez právní pomoci dle vzorové smlouvy a všichni s ní v této podobě souhlasí včetně katastrálního úřadu, kde bude poté předkládána.

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě se můžete obrátit jak na notáře, tak na příslušný obecní úřad, který rovněž ověřuje podpisy a může maminku v nemocnici navštívit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Kovář, 21.3. 2006

Vážená paní doktorko, jsem jediným majitelem bytu. V tomto bytě se mnou bydlí můj zletilý syn, ale na provoz bytu a domácnosti nepřispívá. Hodlám byt prodat a odstěhovat se na chalupu. Nevím ale, jaké mám povinnosti k synovi , co se týče náhradního bytu. Nájemní smlouvu se mnou nemá žádnou a v bytě bydlí občas, jinak je u družky. V mém bytě má trvalé bydliště a je uveden jako spolubydlící. Prosím, poraďte. <> Děkuji a s pozdravem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jsou-li věci tak, jak uvádíte, pak se domnívám, že vůči zletilému synovi nemáte žádnou povinnost týkající se náhradního bytu či ubytování.Stačí prakticky jen zrušit trvalé bydliště, což by měl ideálně provést sám. Nebude-li s ním dohoda možná, můžete mu nechat toto trvalé bydliště zrušit sám na příslušném obecním úřadě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristýna Heinlová, 20.3. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o Vaši radu, jsme v komplikované situaci a nevím kam se o kvalifikovanou radu obrátit. Matka je již 10 let nájemcem obecního bytu. V bytě žiji i já, jsem zde nahlášena, mám zde trvalé bydliště a také moje sestra (nenahlášena, trvalé bydliště jinde). Matka bude během 2 měsíců dědičkou rodinného domu, bude uvedena jako majitel v katastru nemovitostí a do tohoto domu se také nastěhuje. Neradi bychom jako rodina o tento obecní byt přišli, naší představou je, že by jej v konečném důsledku trvale užívala moje sestra a já s matkou bydleli v rodinném domě. Jak máme nyní postupovat? Obecní byt bychom chtěli vyměnit v časovém horizontu 3 měsíců za obecní byt v jiné lokalitě (případně směnit za byt družstevní s doplatkem). Kdo by měl výměnu bytu provádět? Matka jako majitel obecního bytu (hrozí však že již bude zapsána v katastru jako vlastník domu) nebo já (nutný nejdříve převod práv na užívání bytu?). Je možné aby byla ve vyměněném bytě již jako jediný nájemník napsána moje sestra? (tedy zřejmě převod trvalého bydliště a souhlas mojí matky jako majitelky obecního bytu?). Nebo je možné abych měla obecní byt napsaný na sebe a bydlela v domě s mojí matkou „jen jako v přechodném bydlišti“? Neradi bychom o obecní byt přišli a též je pro nás důležité jej v této době vyměnit za jiný.

Velmi děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S Vaším případem doporučuji seznámit advokáta, který Vám - po seznámení se všemi skutečnostmi - poradí možné postupy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Malijovská, 20.3. 2006

Dobrý den, prosim o radu. Mé tři děti získali v restituci jednu šestinu pozemku. jedním z jejich spoluvlastníků je jejich teta, proti které vede fond narodního majetku spor o zaplacení velkého dluhu. Dostali jsme rozporuplné informace.je možno takto pozemek prodat kdyby všichni spoluvlastníci souhlasili.?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud na pozemku nevázne zástavní právo, ani na něj není uvalena exekuce, lze jej bez problémů prodat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Králíková, 20.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda nás může družstvo nutit k úvěru, který je určen na výměnu oken. Situace je taková, že my jsme vlastníci bytu, sami jsme před dvěma lety byt rekonstruovali a jedno okno vyměnili na vlastní náklady aniž bychom požadovali nějakou náhradu. Druhé okno které máme je v dobrém stavu a není ho potřeba měnit. Část nájemníků chce okna měnit a část ne, protože nemáme momentálně na fondu oprav potřebné prostředky bylo by nutné tuto investici řešit úvěrem či hypotékou, ale stímto řešením mi zásadně nesouhlasíme. Chtěli bychom vědět zda může družstvo s ostaními nájemníky uzavřít úvěrovou smlouvu či hypotéku i bez našeho souhlasu. Nechceme, aby na našem bytě bylo zapsáno v katastru jakékoliv břemeno spojené s těmito úvěry.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda jde o družstvo vlastníků bytových jednotek, ale takto to předpokládám. V daném případě se musí jak takové družstvo, tak i Vy jako jeho členové, řídit stanovami družstva. V těch bude nejspíš i ustanovení o tom, jaký poměr členů rozhoduje o opravách domu, resp. užití fondu oprav, včetně případného úvěru na opravy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

manželé Murtinovi, 20.3. 2006

Vážená paní doktorko, jako manželé jsme nájemci bytové jednotky ve vlastnictví hl. m. Prahy a projevili jsme zájem o nabídku na její privatizaci. Vlastník nám však předkládá návrh smlouvy o převodu vlastnictví, kde je jako nabyvatel uveden jen jeden z nás, a to i přesto, že oba splňujeme všechny požadavky kladené na nájemce oprávněné účastnit se tohoto převodu. Je tento postup správný a stane se takto koupený byt automaticky společným jměním manželů? Po seznámení s Vaší odpovědí na dotaz paní Jany Pospíšilové z 2.3.2006 o tom pochybujeme.

Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Možná se obec jen dopustila omylu - v kupní smlouvě byste měli být uvedeni oba, a na tom také trvejte. Pak nemohou do budoucna vzniknout žádné problémy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Hájková, 20.3. 2006

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, co vše je zapotřebí k tomu, abych mohla pěvést polovinu ze své ideální poloviny rod. domu ktrou vlastním na manžela.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Doporučuji obrátit se na advokáta či notáře, kteří Vám sepíší darovací, příp. kupní smlouvu, k níž vždy potřebujete znalecký posudek o ceně nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olda Kaláb , 20.3. 2006

Dobrý den paní doktorko, jsem majitelem ideální poloviny domu, která na mne byla převedena od mého otce. Druhou polovinu vlastní jako SJM můj strýc s tetou. V dome byly tři bytové jednotky (BJ), z nichž jednu užíva strýc s tetou, druhou mí rodiče. V podkroví byla BJ bez topeni (zrušeno UT) a bez koupelny. Tuto BJ jsem adaptoval, rozšířil o půdní prostory, vybudoval koupelnu a topení. To vše bez přispění druhých majitelů. Dům je podfinancován a potřebuje investice na údržbu, na kterou můj strýc nemá finanční prostředky. Na žádný z bytů není sepsána najemní smlouva. Nyní řesím odkoupení strýcovy poloviny. Strýc po mě požaduje kompenzaci za užívání této bytové jednotky, s íim, že výši nájmu si určí sám podle jeho pravidel. Je jeho postup spravný? Zároveň se nechce hlásit k provedeným investicím, které prokazatelně zvedly cenu nemovitosti. Mám nárok na uhrazení poloviny této částky? V případě, že se nedohodneme, mohu provést opravy na svůj účet a následně je vymáhat po druhém spolumajiteli?

Děkuji za odpoveď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Předpokládám, že před tím, než jste prováděl jakékoli opravy a úpravy jste se na tom se spoluvlastníkem dohodli, a to včetně úhrady nákladů. Pokud ne, zřejmě se jen těžko budete domáhat náhrady nákladů. Pokud nedostanete předchozí souhlas spoluvlastníka, doporučuji nechat jeho souhlas nahradit rozhodnutím soudu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.Hercík, 17.3. 2006

Dobrý den. Na hypotéku jsme zakoupili dům. V tomto domě jsme v prvním patře pronajali byt rodině s 5 dětmi a trvale je zde přihlásili.Prosím o radu jaká je možnost je vystěhovat.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Možnosti ukončení nájmu by měly být uvedeno v nájemní smlouvě.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Poláková, 17.3. 2006

Děkuji Vám za rychlou odpověď, ještě bych se Vás ráda zeptala, zda se daň z prodeje počítá z kupní ceny i v případě, že kupní cena je několikanásobně nižší než odhadní cena.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Děkuji za tento dotaz, je velmi důležitý. Daň z převodu nemovitostí se vypočítává z té ceny, která je vyšší! Ve Vámi naznačeném případě to tudíž bude samozřejmě z ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Vik, 17.3. 2006

Dobrý den, po své tetě jsem zdědil jednu polovinu domu. Druhou polovinu vlastní má druhá teta. Chtěl bych se zeptat jestli budu platit nějakou daň z prodeje nebo z koupi, popř. kolik, když jedna polovina domu činí 650.000,- Kč.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zkuste mi, prosím, nejdřív prozradit, co hodláte se svým dědictvím podniknout.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Poláková, 17.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se informovat, jak postupovat při prodeji pozemku od soukromého vlastníka statutárnímu městu. Jsme dva roky vlastníky pozemku, který užívá město bez jakékoliv smlouvy. Při návrhu prodeje jsme požadovali, aby byly uhrazeny veškeré náklady spojené s prodejem, s čím v nepasné dohodě kupující souhlasili - ale v nynějším návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího - města, je napsáno, že kupující uhradí poplatky spojené s vkladem návrhu do KN. Bohužel tam není zmínka o znaleckém posudku, ani o dani z prodeje. Zajímalo by mě, jak starý musí být znalecký posudek, který se bude předkládat na finanční úřad a zda můžeme nadále požadovat, aby kupující vše uhradil - dále mě zajímá, jak se vypočítá daň z prodeje nemovitosti. Prodáváme tuto nemovitost velmi pod cenou, a tak bychom byli rádi, kdyby kupující uhradil ostatní výdaje.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš případ doporučuji svěřit advokátovi, který by Vás při prodeji zastupoval, jinak se vystavujete mnoha nebezpečím, jejichž výčet Vám ani nebudu dávat, protože by značně přesáhl kapacitu (a určení) této "odpovědny". Obecně jen dodávám, že znalecký posudek by neměl být starší 3 měsíců a daň z prodeje nemovitostí činí 3% z kupní ceny.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Velecký, 17.3. 2006

Paní doktorko, na základě dědictví jsem se stal majitelem pozemku na kterém je postavený bytový dům jehož vlastníkem je soukromá firma.S uvedenou firmou bych chtěl uzavřít nájemní smlouvu na můj pozemek pod tímto bytovým domem.Problém mám však s určením ceny nájmu neboť jsem byl upozorněn, že nájem za pozemky pod bytovými domy je regulovaný nějakou vyhláškou či předpisem Ministerstva financí. Chtěl bych se vás proto zeptat zda-li nevíte o jaký předpis přesně jde a podle jakých kritérií bych se měl řídit při vyměření nájmu.

Děkuji za vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Hluboce se omlouvám, ale ať hledám jak hledám, nalézti nemohu. Zkuste dotaz na ministerstvo financí, případně ministerstvo pro místní rozvoj.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renáta Rabensteinová , 17.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké daně je potřeba zaplatit při darování nemovitosti.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Při darování nemovitostí je obdarovaný plátcem darovací daně, jejíž výše vychází z ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magda Poslušná, 17.3. 2006

Dobrý den, moc prosím o radu - chceme koupit s manželem garsonku, může tuto garsonku koupit pouze manžel? Nechal vypracovat návrh smlouvy, kde je kupujícím pouze on. Lze za trvání manželství aby nemovitost koupil pouze jeden z manželů?

Děkuji mnohokrát za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! I za trvání manželství může být kupujícím nemovitosti výlučně jeden z manželů, souhlasí-li s tím druhý manžel.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukáš Jarý, 17.3. 2006

Vážená paní doktorko, i já bych Vás chtěl poprosit o radu. Právě jsem složil zálohu na koupi družstevního bytu a momentálně se upřesňuje budoucí dohoda o převodu (smlouva o smlouvě budoucí). Z čeho mám obavy, je fakt, že byt zdědili dva bratři po nedávno zesnulé matce, přičemž jeden ze synů v bytě s matkou bydlel a k prodeji je v podstatě přinucem druhým bratrem, neboť nemá finance, aby jej vyplatil. Za prodávající stranu zatím vždy vystupoval právník, který řeší pozůstalost po zesnulé, jenž tvrdí, že byt je právně v pořádku a oba bratři se dohodli na prodeji. Chtěl bych Vás požádat o radu, co vše je potřebné do budoucí dohody o převodu i do dohody o vlastním převodu uvést, abych předešel případným nepříjemnostem ze strany nedobrovolně prodávajícího vlastníka poloviny družstevního podílu.

Za jakoukoliv odpověď předem velice děkuji a přeji krásný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na to, abych Vám vypsala vše, co je v daném případě nutno včlenit do smlouvy, nemá tato "odpovědna" příslušnou kapacitu. Navíc - probíhá-li teprve dědiké řízení (není ukončeno pravomocným usnesením soudu o dědictví)mohu Vás jen důrazně varovat před podpisem jakékoli smlouvy o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu, protože byste ji klidně mohl uzavřít s osobou k tomu neoprávněnou. Doporučuji s věcí seznámit advokáta, který Vás před všemi hrozícími problémy ochrání.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Holubová, 16.3. 2006

Dobrý den, rodiče budou na mě přepisovat 1/2 rodinného domu. Jak postupovat? Kdo mi sepíše darovací smlouvu a kolik vlastně si notáři za přepisy berou, cca? A ještě by mě zajímalo, do kdy je nutno zaplatit darovací daň a jestli se vypočítává z celé odhadní ceny nemovitosti nebo jen z té mé poloviny?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Darovací smlouvu lze nechat sepsat jak notářem, tak advokátem - sazby jsou různé, "průměrovat" nelze. Přiznání k darovací dani je třeba předat příslušnému finančnímu úřadu poté, co bude realizován vklad práva do katastru nemovitostí a výše daně bude stanovena podle znaleckého posudku z té části, která Vám bude darována.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Janáčková, 16.3. 2006

Dobrý den, prosím touto cestou o radu. V roce 2005 jsme se sestrou zdědily po otci družstevní byt, dům a garáž v osobním vlastnictví. V bytě ani v domě žádná z nás nebydlí, protože máme své byty, takže chceme byt, dům i garáž prodat. Jakou daň a kolika procentní budeme muset, prosím zaplatit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z prodeje nemovitostí, nebudete-li z výtěžku prodeje pořizovat jiné bydlení pro sebe, budete platit daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z kupní ceny a dále daň z příjmu ve výši vyměřené finančním úřadem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liba Byrtusová, 16.3. 2006

Vážená paní doktorko, Chci koupit rodinný dům přes realitní kancelář a potřebovala bych vědět na co si dát při koupi pozor. Byla bych moc ráda za poskytnutí odborných rad.

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zodpovědět Váš dotaz v této "odpovědně" v naprosté úplnosti není možné - vyžádalo by si to neúměrně času i místa. Proto jen rámcově - nejdůležitější je výběr seriozní realitní kanceláře. Jak ji poznat v tom současném "přemnožení"? Nejlépe tak, že pro Vás nebude pracovat bez řádně uzavřené zprostředkovatelské smlouvy a rezervačního poplatku, prokáže se Vám zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou s prodávajícím a základními dokumenty prodávané nemovitosti, tj. aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, případně i nabývacím titulem (nejspíše kupní či darovací smlouvou, usnesením o dědictví). Není-li realitní kancelář zastupována advokátem (který jí také tvoří veškeré smlouvy) nebo nemá-li alespoň vlastního právníka (zaměstnance), nechte si před podpisem jakékoli smlouvy její návrh posoudit advokátem - počínaje zprostředkovatelskou smlouvou a konče smlouvou kupní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Kubů, 16.3. 2006

Dobrý den, rád bych se na Vás obrátil s dotazem jakou dokumentci si mám ověřit, když budu kupovat byt v os. vlasnictví, abych zjistil že na temto bytu není třeba věcné břemeno, nebo jestli není jinak zatížen jinými finančními problémy. Stačí poslední aktualizace z Katastru nemovitostí nebo je ještě jiná instituce, kde bych mohl zjistit případné zadlužení zmiňovaného bytu?

Děkuji za radu a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Dostatečně průkazným je aktuální výpis z katastru nemovitostí a případně ověření, zda u katastrálního úřadu není vedeno řízení o zápisu změn.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka Řehořková, 15.3. 2006

Dobrý den, rodiče bydlí na vesnici (2054 obyvatel) v podnikovém bytě 2.kategorie, v baráku, který je 130 let starý, asi před 30 lety rekonstruovaný.Nyní je podnik v likvidaci a prodává byty přes realitní kancelář. Realitní kancelář stanovila odhadní cenu 5000,- Kč za m2. Je možné, aby tento odhad provedli bez toho, aniž by byt navštívili a viděli?Cena se nám zdá vysoká vzhledem ke stáří a místění baráku. Má v tomto případě nějakou cenu nechat si zhotovit odhad od jiného nezávislého odhadce?Mohl by se použít v jednání s realitní kanceláří?

Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Realitní kancelář nestanovuje odhadní, ale kupní, a tedy tržní cenu, která nemusí vycházet z posudku znalce. Nicméně si můžete nechat vypracovat znalecký posudek na tržní cenu nemovitosti a s tímto se pokusit vyjednávat o kupní ceně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Tomanová, 14.3. 2006

Paní doktorko dobrý den. Prosím o radu v následující věci. Bydleli jsme v bytě soukromého valstníka, tento byt jsme opustili, neboť nám byl přidělen MÚ v místě bydliště nový byt. Původní soukromý majitel bytu na nás požaduje 3 měsíční výpovědní lhůtu dle Obč. zákoníku a samozřejmě i po tuto dobu placení nájemného, i když jsme se ústně dohodli na tom, že byt k 28.2. 2006 vystěhujeme a o výpovědi nepadlo ani slovo. Dále jsme se domluvili na uhrazení nákladů za přípojení dálkového topení v částce 24.000,- Kč. Máme dvě malé děti a byt soukromého majitele jsme opustili hlavně z důvodu rozsáhlého vlhka a plísně. Prosím o radu, jak máme v daném případě postupovat nejen ohledně požadovaného nájmu, ale i v případě, že nám nebude ochoten uhradit náklady za zavedení přípojky,kterou sám osobně vyřízoval na příslušném MÚ, neboť je vlastníkem celého bytového domu.

Předem děkuji za Vaši pomoc a radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V prvé řadě radím zkontrolovat si znění nájemní smlouvy, konkrétně těch ustanovení, která upravují způsoby ukončení smlouvy, zejména ze strany nájemce. Podle nich pak můžete sami usoudit, zda má soukromý majitel právo nutit Vás k výpovědi nájemní smlouvy. Obávám se ovšem, že pokud s Vámi odmítne uzavřít písemnou dohodu o skončení nájmu tak, jak potřebujete, nezbude Vám nic jiného, než smlouvu vypovědět tak, jak uvádí sama smlouva, tedy pravděpodobně s onou tříměsíční výpovědní lhůtou, a tedy i povinnosti do doby skončení jejího běhu hradit nájemné. V písemném návrhu na ukončení nájemní smlouvy by bylo žádoucí uvést i způsob a dobu úhrady nákladů za zavedení přípojky, neboť tato zůstává částí domu. S celým řešením Vašeho případu bych ovšem doporučovala obrátit se na advokáta, aby Vám návrh dohody raději sepsal sám. Vyhnete se tak budoucím možným problémům, které nastávají v důsledku amatérského sepsání právního aktu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Marková, 14.3. 2006

Dobrý den, prosím Vás o radu. Bydlíme v domě, kde jsme vystoupíli z bytového družstva a založili společenství vlastníků. Byt máme v osobním vlastnictví. Dům spravuje realitní kancelář, jehož majitel bydlí v našem domě. Chtěli bychom si nechat do bytu zavést internet. Našli jsme si firmu, jejíž podmínky nám vyhovovali, ale to jsme narazili. U nás v domě už totiž jedna firma poskytující připojení k internetu existuje a rada vlastníků nám sdělila, že bychom měli přistoupit na podmínky stávající firmy.Nevíme co dělat. Internet za vyšší cenu nechceme. Může nás představenstvo domu k něčemu takovému nutit, nebo máme nějakou jinou možnost?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém by měly řešit stanovy Vašeho družstva, a jelikož je neznám, nemohu Vám, bohužel, poradit.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radek Jelínek, 14.3. 2006

Vážená paní doktorko. Přeji Vám pěkný den a zároveň Vás prosím o radu. Před x lety jsme s bratrem dostali darem od rodičů domek po prarodičích a to formou ideálních polovin. V té době já jsem byl již ženatý, zatímco můj bratr byl svobodný. Stavební povolení i stavební půjčka byla napsána na nás oba, při demolici domu a následné stavbě nového domu ve kterém již byly dvě samostatné bytové jednotky a společné sklepy s půdou. Již před výstavbou jsme byli dohodnuti o využívání prostor v tomto domě, já jsem měl obývat přízemí, můj bratr první poschodí a v podkroví jsme měli každý po jednom pokoji, jen soc.zařízení (v podkroví) bylo společné, sklepy a zahradu společně. Při demolici i následné výstavbě nám pomáhali nejen naši rodiče, ale i rodiče a příbuzní mé ženy. Krátce po dokončení stavby se můj bratr oženil, pak i rozvedl. Jednoho dne nám oznámil, že si do své části nastěhuje svoji přítelkyni i s jejími dětmi.Zhruba asi před pěti lety začaly mezi námi neshody, nejdříve malé potom větší a v součastné době si s ním dopisuji přes jeho advokátní kancelář,jejímž prostřednictvím mne i příslušníky mé domácnosti neustále napadá ze šikanování, omezování osobní svobody i v omezování vlastnických a uživatelských práv v domě, přitom ale já, ani příslušníci mé domácnosti jej nebo příslušníky jeho domácnosti nevyhledáváme, noční klid nerušíme, sklepní prostory, stejně tak jako půdu téměř nevyužíváme, protože uvedené prostory jsou přeplněny věcmi které on již ve svém bytě nevyužívá, pokud se mé děti (8 let) proběhnou po bytě, popřípadě se trochu hlasitěji zasmějí, z bytu nad námi se ozve silné dupání na náš strop. Situace došla až tak daleko, že jsem navrhl abychom se domluvili a prodali společně dům, protože bratr mi odmítl svoji část prodat. Na společné schůzce jsme se však nedohodli na podmínkách prodeje, přesto mi však přišlo z realitní kanceláře, kterou si můj bratr bez mého vědomí vybral oznámení i s kopií smlouvy mezi rea.kanceláří a mým bratem, podle které jej měla zastupovat v prodeji jeho části nemovitosti a zároveň byla i přiložena smlouva, podle které mne bude tato rea.kancelář zastupovat v koupi jím prodávané nemovitosti. Písemně jsem na tuto nabídku reagoval tak, že jsem sdělil za jakých podmínek jsem ochoten uvedenou část odkoupit i to, že v této operaci si nepřeji být nikým zastupován. Po třech měsících se mi v této záležitosti dosud nikdo neozval, pouze mi přišel dopis od jeho zastupujícího právníka ve kterém my bylo sděleno, že jeho klient hodlá prodat soudním příkazem formou dražby celý dům, tedy i moji polovinu.Zajímalo by mne, jak je možné se bránit takovému jednání.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný případ není bohužel řešitelný cestou této "odpovědný". Ke konkrétní, a tedy Vámi využitelné odpovědi, bych potřebovala znát všechny skutečnosti a okolnosti případu, zejména obsah veškeré korespondence mezi Vámi a bratrem, resp. jeho právním zástupcem, a stejně tak i obsah korespondence s realitní kanceláří. Vzhledem k tomu doporučuji obrátit se na advokáta, který po prostudování všeho shora uvedeného Vám dá konkrétní radu a poskytne adekvátní pomoc.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Novák, 14.3. 2006

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, v roce 2001 jsem dostal darovací smlouvou od rodičů chatu (v katastru jako objekt k bydlení), kterou rodiče vlastnili přes 20 let, jelikož již nebylo v jejich silách se o ni starat. Byla zaplacena daň z převodu nemovitosti i daň darovací. Po necelých 2 letech (2003) jsem se po společné dohodě s rodiči rozhodl, že objekt prodám, jelikož další údržba byla i pro mne časově a finančně neúnosná. Objekt byl prodán a zaplacena daň z převodu nemovitosti. Letos jsem se dozvěděl, že jsem v té době měl asi zaplatit i daň z příjmu. Je to již promlčeno (3 roky)? Nebo bych měl daň dadatečně zaplatit i s penále? Mohl bych trvrdit finančnímu úřadu, že jsem objekt 2 roky před prodejem užíval k bydlení (jiný byt či dům jsem nevlastnil a nevlastním,trvalé bydliště jsem tam ale zapsáno neměl)?

Děkuji za radu a Váš čas.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás nepotěším, ale v daném případě budete muset příslušnému finančnímu úřadu daň z příjmu uhradit.

Přesto přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ing. Ladislav Hlava, 14.3. 2006

Dobrý den, dovolil bych si Vás požádat o radu k následujícímu tématu. Bydlím v družstevním bytě v panelovém domě a předchozí nájemce položil v obývacím pokoji plovoucí podlahu. Plovoucí podlaha byla položena na původní linoleum a byla použita i protihluková fólie Miralon. Soused pod námi si přesto stěžuje na nadměrnou hlučnost podlahy a obrátil se na představenstvo bytového družstva se žádostí o nařízení odstranění plovoucí podlahy v našem bytě. Argumentuje přitom tím, že na položení plovoucí podlahy nemáme povolení bytového družstva. Má na takový postup právo a může nám být odstranění podlahy nařízeno? Položení plovoucí podlahy bylo provedeno zároveň s rekonstrukcí bytového jádra a na tuto rekonstrukci máme stavební povolení i souhlas družstva, plovoucí podlaha tam ale výslovně zmíněna není.

Předem děkuji za vaší odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že v případě zjištění nadměrné hlučnosti podlahy Vám za dané situace může být nařízeno její odstranění.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeňka Dohnalová, 14.3. 2006

Dobrý den, ráda bych se touto cestou informovala na následující záležitost. V roce 2001 jsem koupila družstevní byt, který byl posléze převeden do osobního vlastnictví (v roce 2003). Nyní budu tento byt prodavát a ráda bych se informovala, jaké poplatky budu odvádět finančnímu úřadu popř. jiným institucím. Také by mě zajímalo, o kolik procent z částky, kterou prodejem získám, se jedná. V bytě nemám trvalé bydliště. Přejem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V případě prodeje bytu tak, jak jste uvedla, jste ze zákona plátcem daně z převodu nemovitostí - v současné době ve výši 3% z kupní ceny nemovitosti. Pokud výtěžek z prodeje nepoužijete na pořízení jiného vlastního bydlení, budete rovněž povinna hradit daň z příjmu, kterou Vám vyměří příslušný finanční úřad.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Matějková, 13.3. 2006

Vážená paní doktorko, tímto Vás žádám o radu. Můj druh,kterému nyní končí pronájem bytu a v kterém je hlášen k trvalému bydlení ..S mým souhlasem se chce přihlásit a zároveň i užívat můj byt v osobním vlastnictvím.Jelikož nejsme oddáni mám z tohoto kroku obavy. Jak se nejlépe chránit po právní stránce v případě rozchodu?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Fakt, že se do bytu ve Vašem osobním vlastnictví přihlásí k trvalému pobytu Váš přítel mu vůči tomuto bytu nevzniká žádné jiné právo, než ho s Vaším souhlasem užívat k bydlení. Vás může tato nová skutečnost ohrozit jedině tehdy, pokud by zde měl současně i místo podnikání, nebo se zadlužil tak, že by hrozila "návštěva" exekutora. Samotné jeho trvalé bydliště můžete kdykoli zrušit - bez jakékoli náhrady.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Nový, 13.3. 2006

Vážená paní doktorko, žádám Vás tímto o radu. Zhruba před 10 lety nám město (jako nájemníkům) nabídlo odkup bytů. V domě bylo 13 bytů. Nakonec jsme o odkup měli zájem 3 nájemníci. Kvůli splacení hypotéky jsme založili společnost s.r.o. (v té době jsme tomu vůbec nerozuměli) a bylo to pro nás jen formalitou. Dokonce jsme si celý dům rozdělili (co komu bude patřit) a po splacení jsme chtěli společnost zrušit a majetek převést na nás (společníky). Bohužel po splacení se dva společníci rozhodli, že se společnost rušit nebude. O všem rozhoduje valná hromada tedy oni 2 proti mně 1. Situace je tedy taková, že po investici peněz s úmyslem bydlení nemohu rozhodovat o ničem a žádný majetek mi fyzicky nepatří. Chtěl jsem se zeptat, jak mám dále postupovat, tak aby se společnost s.r.o. rozpustila. V žádném dokumentu bohužel tento úmysl rozpuštění není. Jediný důkaz o plánovaném rozpuštění je to, že jsme všichni investovali peníze na opravy do svých "budoucích" bytů.

Mnohokrát děkuji a přeji příjemný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S tímto problémem se budete muset obrátit na advokáta, e-mailem není řešitelný. Advokát se musí nejprve seznámit se všemi dokumenty ohledně s.r.o. a pak teprve Vám může konkrétně poradit a pomoci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucie Moulisová, 13.3. 2006

Dobý den, i já bych Vás ráda požádala o radu. Před rokem jsem koupila byt v OV. V zimě jsem zjistila, že nám poškozenou vnější omítkou zatéká do bytu. Do dnešního dne mám zničené podlahy, stěnu plnou plísně, zrezlou lednici. Obrátila jsem se na správce fondu oprav s žádostí o sjednání opravy omítky. Ten mi sdělil, že za dlouhá léta je ve fondu našetřeno 300.tis, které se letos použijí na opravu střechy a že o poškozené omítce ví, dokonce si nechali dělat odhad opravy, který vyšel zhruba na milion korun, a protože v domě bydlí z většiny důchodci, odmítají si vzít úvěr na opravu omítky. Můžu se nějakým způsobem domoci opravy poškozených omítek, případně náhrady vzniklých škod?

Děkuji s pozdravem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás nepotěším. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste členkou družstva vlastníků. Opravy se můžete domoci pouze přes orgány svého družstva s využitím všech práv, která Vám dávají stanovy Vašeho družstva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rostislav Šťastný, 13.3. 2006

Vážená paní doktorko, žádám Vás tímto o radu. Od roku 1993 mám pronajaty nebytové prostory, nad kterými se nachází 8 bytových jednotek. V té době celý objekt patřil družstvu Drubyd. Nájemníci bytů se dohodli, že se z družstva vyčlení a založí si svoje vlastní družstvo. Ptám se, jestli měli právo se vyčlenit z družstva i s nebytovými prostory.Oni si de facto ke svým bytům přibrali i nebytové prostory. Měl jsem i já právo požadovat po družstvu Drubyd vyčlenit se samostatně? Pokud ano, jaká by byla šance dnes. Dnes je situace taková, že nájem platím nově zřízenému družstvu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu vyrozumívám, že v počátku šlo o klasické bytové družstvo a následně o převod bytů z družstevního do osobního vlastnictví (a tedy vytvoření družstva vlastníků), samozřejmě včetně nebytových prostor - z hlediska domu společných prostor. Jako nájemce, nikoli člen původního družstva, jste do tohoto procesu nemohl nijak zasáhnout a nemůžete ani dnes.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladislav S., 13.3. 2006

Dobrý den. Mám takový dotaz. Nedávno mi zemřela manželka. Máme spolu tři děti (dvě dospělé a jedno 16 let). Závěť nebyla sepsána. S zemřelou jsme vlastníky bytu. Jak bude probíhat dědické řízení. Lze s dědictví zapsat děti jako spoluvlastníky bytu na katastru, každý svým dědickým dílem, aniž by se musel někdo takzvaně vyplácet. Dvě dospělé děti už v bytě nebydlí. Jak se vypořádává běžné zařízení bytu? Dále mám z manželství 10 let staré auto, které je napsáno na mně. Bude též předmětem dědického řízení. Pokud ano jak se toto vypořádává.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zcela obecně a ze zákona se v dědickém řízení nejprve vypořádá společné jmění manželů, z něhož Vám bude náležet polovina, teprve druhá polovina je předmětem dědictví. Jak se o dědictví podělíte, může být předmětem dohody dědiců, kterou bude soud akceptovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zlata Patrná, 13.3. 2006

Dobrý den, mám dotaz ohledně dědického řízení. V roce 1992 jsem nabyla polovinu rodinného domu a přilehlých pozemků v dědickém řízení po zemřelé babičce. Finanční vypořádání s ostatními příbuznými dosud neproběhlo, jelikož spoluvlastník - děda chtěl v domě dožít sám a finance na vyplacení z podílu jsem měla získat při prodeji družstevního bytu, ve kterém žiji sama s dětmi. O dědu jsem se starala a stále starám. Nyní leží v nemocnici a lékaři mi sdělili, že brzy zemře. Děda sepsal závěť bez notáře v níž mi druhou polovinu odkázal. Tato závěť se však stratila a s ní doklady k domu. Synové dědy chtějí nemovitost prodat. Jak mám postupovat, když nechci aby byl dům prodán, ale chci v něm bydlet. Mají ostatní budoucí dědici právo požadovat po mně vyšší finanční vypořádání, než kolik bude odhad nemovitosti?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejjednodušší cesta je zřejmě odkoupit podíly dědový synů, které nabudou v dědickém řízení. Pokud jde o cenu, ta je vždy věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím, bez ohledu na výši ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukáš Vaněk, 13.3. 2006

Vážená paní doktorko, obracím se na Vás s následujícím problémem. Jsem vlastník ideální poloviny domu, ve kterém obývám první patro. V přízemí mají byty další příbuzní, každý vlastní ideální 1/4. Rád bych své bydlení rozšířil o půdní prostory, kde již mí rodiče vybudovali 1 pokoj, který nám momentálně slouží spíše k uskladnění věcí. Mám však obavy, že jako vlastník ideální poloviny, budu při vybudování půdní vestavby zkvalitňovat bydlení také ostatním vlastníkům, kteří momentálně půdu nevyužívají. Je možné půdní vestavbu nějak ošetřit, aby si na ni potom nedělali nárok i ostatní spolumajitelé. Bude stačit pouze dohoda mezi spolumajiteli? Musí být tato dohoda podepsána u notáře. Nebo by bylo lepší zrušit ideální spoluvlastnictví a vymezit přesně bytové jednotky? Je to tu dost problém, protože ne každá ¼ domu, kterou zde příbuzní vlastní, je stejně velká. Jednu tvoří byt 1+1 a zahradní přístavky k domu 1+1 a druhou čtvrtinu zase tvoří pouze byt 2+1. Jak se při zrušení ideální spoluvlastnictví postupuje?

Za odpověď předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V zásadě a podle zákona by se vždy při jakýchkoli dispozicích s nemovitostí (tedy včetně vybudování půdní vestavby) měli všichni spoluvlastníci dohodnout na tom, že bude provedena, jak a kým bude provedena a komu a k čemu bude sloužit. Bez takovéto předchozí dohody nemůžete nic budovat. Takováto dohoda nemusí být podepsána u notáře, ale doporučuji přímo takovou dohodu nechat sepsat advokátem či notářem, aby nemohla do budoucna vyvolávat spory. Ideální spoluvlastnictví nahradit reálným je ve Vámi popsaném případě mnohem složitější.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naďa Šťastná, 11.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu.Bydlíme 4 rodiny v nájemním domě.Majitel domu nám nyní nařídil vystěhovat si věci z půd,za účelem vybudování další garzoniéry k pronájmu. Nám se to nezdá,jelikož pak nebude přístup ke komínu/ topíme pevnými palivy./Může nás majitel domu takto bez náhrady vystěhovat z půd?

Děkuji za odpověď!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud v nájemních smlouvách nemáte jako příslušenství bytu zapsáno i užívání části půdy, může vlastník domu nakládat s půdou zcela volně, a tedy i Vám nařídit vystěhování Vašich věcí z ní, a to bez jakékoli náhrady.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...