Právní poradna


Otázky a odpovědi - 20.2.-10.3.06 - [10]:

Vyhledávání textu
[1] aktuální
[6] 24.5.-24.6.06
[11]20.9.-30.11.07
[2] 20.7.-19.9.07
[7] 25.4.-24.5.06
[12]1.12.07-10.3.08
[3] 6.2.-17.7.07
[8] 4.4.-25.4.06
[13]11.3.-29.4.08
[4] 25.9.06-5.2.07
[9] 11.3.-4.4.06
[14]1.5.-28.5.08
[5] 25.6.-22.9.06
[10] 20.2.-10.3.06
[15]11.08-12.2.09


Vážení čtenáři,

služba "právní poradna" Vám umožňuje získat bezplatně radu v oblasti realitního práva a obchodu s nemovitostmi. Právní poradce zodpoví Vaše dotazy k příbuzným tématům, prostřednictvím naší právní poradny.


JUDr. Hana Matysová, právní poradce PALACE REALITY, s.r.o. odpovídá na Vaše otázky od 20.2.2006 do 10.3.2006:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondřej Waloschek, 10.3. 2006

Vážená paní doktorko, bydlím v družstevním bytě, ale v poslední době v domě sílí tendence k odpoutání od bytového družstva, vytvoření společenství vlastníků a převodu bytů do osobního vlastnictví. Je k tomuto kroku nutný souhlas všech nájemců? Můžu být donucen k převodu bytu do osobního vlastnictví v případě vytvoření společenství vlastníků?

Děkuji a přeji příjemný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Souhlas všech nájemců pro vytvoření družstva vlastníků není nutný a ani Vy nemůžete být "donucen" k převodu svého družstveního bytu do Vašeho osobního vlastnictví.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romana Jezberová, 10.3. 2006

Dobrý den, jsem majitelkou tří ideálních čtvrtin domu (1/2 zděděna po matce a 1/4 zděděna po otci). Mohu s částí svého podílu nějakým způsobem disponovat bez souhlasu spolumajitele, kterým je moje sestra ? ( Mám na mysli např. darování či převod třetí osobě, k níž nemám příbuzenský vztah).

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás nepotěším - ze zákona jste povinna svůj podíl nabídnout nejprve spoluvlastníku. Pouze pokud spoluvlastník odmítne Vaši nabídku, můžete svůj podíl převést na jinou osobu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Svozilová, 10.3. 2006

Dobrý den, moje maminka se před časem stala na základě dědictví spolumajitelkou rodinného domku v Praze. Ráda by svůj spoluvlastnický podíl prodala, a proto oslovila zbývající spolumajitele s konkrétní nabídkou na prodej. Nikdo z nich nechce navrhovanou cenu akceptovat, a tak jsme se obrátili na realitní kancelář, která sehnala konečného zájemce (cena zůstala stejná) a od toho jsme dostali informaci, že se jej zbývající spoluvlastníci pokusili od koupě odradit. Stejně tak se nám ostatní spolumajitelé snaží znemožit prodej tím, že nedodržují dohodnuté skutečnosti, a proto bychom se rádi zeptali, zda je jejich počínání žalovatelné.

Děkuji předem za Vaši odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, abych mohla posoudit "žalovatelnost" jednání spoluvlastníků, bych musela znát všechna fakta a souvislosti konkrétního případu. Z Vašeho dotazu ovšem nic tak určitého říci nemohu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monika Sýkorová, 10.3. 2006

Vážená paní doktorko, ráda bych věděla, zda se osobou blízkou dle § 116 občanského zákoníku rozumí také synovec. Mám tento problém. S manželem bychom rádi odkoupili 1/4 domu od jeho tety. Vlastnictví domu je rozděleno takto 1/4 strýc, 1/4 vzdálenější sestřenice, 1/4 manželova matka a z 1/4 teta. Matka i teta jsou ochotny nám své čtvrtiny prodat. Víme, že matka nám může prodat svoji čtvrtinu rovnou, bez ohledu na předkupní právo dalších spolumajitelů. Jak je to ovšem v případě tety, může nám svoji čtvrtinu prodat, aniž by svůj podíl předtím nabídla vzdálené sestřenici a svému bratrovi? Manžel je synovcem tety.

Předem velmi děkuji za odpověď a přeji krásný den!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Sestřenice, bratranci, tety, strýcové a synovci či neteře už obecně mezi osoby blízké nepatří, resp. patří jen tehdy, pokud by některá z nich újmu, způsobenou druhé z nich pociťovala jako újmu vlastní. Jde tedy o to, jak by kdo z "postižených" takovou újmu pociťoval a způsob tohoto pociťování prokazoval, a jak by ji případně posoudil soud. Vzhledem k tomu, že jde o definici, která podléhá výkladu, doporučuji dohodu - výsledek případného soudního sporu nelze předvídat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronika Bartošová, 9.3. 2006

Vážená paní doktorko, moji prarodiče mají možnost odkoupit od městské části Praha 6 byt podle smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. Nemají však potřebné finance a tak bych chtěla byt zaplatit já. Jak však mít jistotu, že na mne byt po dvouleté lhůtě (která prý plyne ze zákona) opravdu převedou? Jak ošetřit případ jejich úmrtí, aby strýc případně jiný příbuzný nemohl vznést nárok na tento mnou zaplacený byt? Zajímalo by mne jakým právním postupem, smlouvou atd. by bylo nejlépe tuto záležitost ošetřit.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě bude lhůta, po kterou nebudou prarodiče moci byt převést na jiného, nejspíš uvedena i v kupní smlouvě (orgány obce tím zamezují spekulativním koupím). Právní ošetření Vašeho zájmu je v těchto případech poněkud složitější. Doporučuji obrátit se na advokáta, který na základě znalosti kupní smlouvy, jíž bude obecní byt převeden na Vaše prarodiče, poradí nejlepší postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Juračková, 9.3. 2006

Vážená paní doktorko, mám na Vás následujících pár otázek: s přítelem, který je rozvedený a je cizinec jsme se rozhodli koupit společně byt v Praze. Já si beru hypotéku a on vkládá hotovost. Chce tedy být uveden na kupní smlouvě, můžete mi poradit - jak to udělat a jestli je to vůbec možné? Další otázkou je - v případě úmrtí mého přítele mají jeho děti z předešlého maželství právo na nějakou část nemovitosti? Na jakou? Pokud ano, je to možné nějak ošetřit, aby tomu tak nebylo? Třeba závětí? ( pro info uvádím, že přítel si nepřeje, aby jeho děti ješte něco dostávali z našeho společného majetku, protože jsou finančně zaopatřené).

Předem Vám děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Chcete-li s přítelem kupovat nemovitost, pak byste v kupní smlouvě opravdu měli být uvedeni oba jako kupující. V případě úmrtí Vašeho přítele dědí jeho část nemovitosti jeho děti jako tzv. neopominutelní dědicové. "Ošetřit", aby přítelovy děti po něm nedědili lze pouze vyděděním z některého ze zákonem uváděných důvodů. K tomu podotýkám, že každé vydědění je následně napadnutelné.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Plačková, 9.3. 2006

Dobrýden, ráda bych se zeptala jestli se platí daň, když dostanu rodinný dům jako dárek a bude na mně přepsán.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Jako obdarovaná jste plátcem darovací daně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veronika Kubáčková, 9.3. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Máme zájem o převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví, ale nestihli jsme podat tuto žádost do 30. 6. 1995. Družstvo nám od té doby tvrdí, že to již není možné. Je nějaká jiná možnost?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li splacenu tzv. anuitu, je družstvo povinno k Vaší žádosti byt převést do osobního vlastnictví.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Šíma , 8.3. 2006

Važená paní doktorko, rodiče nám chtějí s bratrem darovat rodinný dům. Můžete, prosím, napsat, jakým způsobem se mápostupovat a jak se vypočítá tzv. darovací daň pro mě a pro bratra?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě doporučuji obrátit se na advokáta či notáře, kteří Vám darovací smlouvu sepíší tak, aby z ní do budoucna nevznikly problémy. Výše darovací daně se odvíjí od znaleckého posudku o ceně nemovitosti, který si k tomu účelu musíte nechat vypracovat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Klauzová, 8.3. 2006

Dobrý den, bydlím v panelovém domě patřící bytovému družstvu a v létě nám bude firma provádět nové vedení tepla a teplé vody. Před podpisem smlouvy s danou firmou zástupci samosprávy požádali ústně předsedu družstva, aby nám dal smlouvu před podpisem k posouzení, zda obsahuje všechny požadavky. Bylo to přislíbeno, ale nestalo se tak a smlouva byla mezi firmou a družstvem podepsána. Smlouva neobsahuje ani jednu z našich podmínek, je třístránková, kde na první straně jsou adresy firmy a družstva, na druhé, že se jedná o smlouvu o díle, bez příloh a podmínek a na třetí jsou podpisy. Je možné tuto smlouvu jakýmkoli způsobem napadnout a docílit toho, aby obsahovala podmínky, které jsme požadovali?

Děkuji mnohokrát za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S tímto konkrétním problémem doporučuji obrátit se na advokáta, který na základě prostudování smlouvy doporučí další postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Černá, 8.3. 2006

Dobrý den, můj děda vlastni polovinu rodinného domu, druhá půlka je ve vlastnictví realitní kancelaře. realitka se nyní rozhodla provést rekonstrukci domu, střecha fasáda, el. vedení apod. Můj děda nemá takové finance aby mohl hradit polovinu výdajů na opravy může realitka provádět opravy bez jeho souhlasu a dožadovat se poloviny platby?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Věc rekonstrukce domu by měla být spoluvlastníky dohodnuta. Nesouhlas jednoho ze spoluvlastníků však může být nahrazen rozhodnutím soudu. Vyžaduje-li to stav domu, souhlas by zřejmě soud dal. Na nákladech rekonstrukce se musí podílet všechni spoluvlastníci - podle velikosti svých podílů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Oravec, 8.3. 2006

Dobrý večer, měl bych ještě jeden dotaz a sice jak dostat z družstva peníze. Abych to vysvětlil.: Podle smlouvy z r.1993 o restitučním vypořádání (kdy družstvo spravuje pozemky, které náleží mě,a byly mi v restitucích vráceny, i tak zůstali ve správě družstva)mi měly být vypláceny od r. 1998 do r. 2008 restituční pohledávky po 10%. Do dnešního dne, i přes moje písemné upozornění, mi nebyla vyplacena jediná pohledávka. Ze strany družstva se nic neděje. Můžete mi poradit, jak mám postupovat, abych se něčeho domohl?

Děkuji za radu a přeji pěkný večer.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Tato "odpovědna" není určena k řešení problémů spojených s restitucemi zemědělské půdy. Nicméně doporučuji obrátit se na advokáta, který by Vám s řešením pomohl.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plačková, 8.3. 2006

Vážená paní doktorko, bydlíme s manželem v rodinném domku, jehož majitelem je tchán. Chtěli by jsme nechat domek přepsat na nás, jaká je nejjednodušší a nejlevnější cesta?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nejlevnější cesty nebývají - v právní oblasti - vždy těmi nejrozumnějšími. Nicméně obecně lze říci, že z hlediska daňových povinností může být levnější darovací smlouva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Oravec, 8.3. 2006

Dobrý den, ještě jednou se na Vás obracím s dotezem: Po matce jsem zdědil polovinu domu a pozemků. Druhou polovinu dědí mé 2 neteře (bratrovi dcery, on zemřel). Mám chalupu, kterou jsem koupil od svého dědy v 1979 roce, bohužel bez pozemku. Nyní se nemohu rozumě domluvit s neteřemi ohledně dědictví. a ony argumentují, že budou chtít právě pozemek pod mojí chalupou. Pozemků je mnohem více. Je možné, aby chtěli a získali právě tento pozemek, když na něm stojí moje chalupa již 30 let. Je snimi těžká domluva a snaží se mě donutit, abych jim nechal dům.- peníze nemají a již jeden dům, získaný před 30 lety nechali spadnout, dodnes zdobí jeho pozůstatek tuto obec. druhý dotaz: Nikde se nepíše nic o vnitřním vybavení domu a osobních věcech mé matky. Komu tedy náleží. bohužel nebyla sepsána mou zesnulou matkou závěť.

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud nebude s Vašimi neteřemi možná dohoda, můžete se obrátit na soud, který nepochybně rozhodne ve Váš prospěch - alespoň se domnívám. Vnitřní vybavení domu, včetně osoních věcí zesnulé je předmětem dědictví. V dědickém řízení by mělo být tudíž sepsáno, oceněno a buď podle dohody dědiců nebo podle zákona mezi dědice rozděleno.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk Stofi Kadlec, 8.3. 2006

Važená paní doktorko! Obracím se na Vás s jednoduchou otazkou: Koupil jsem nemovitost / před šesti lety / a prodávající dosud nezaplatila daň z prodeje. V současné době je ve výkonu trestu a Finanční úřad chce zaplacení této daně po mně / jako nový vlastník jsem prý ze zákona povinnen ji uhradit /. Z mého pohledu je to zcela proti logice - co však na to říká zákon? Mají na to právo?

Za Vaši odpověď předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel Vás nepotěším. Právě ze zákona je plátcem daně z převodu nemovitosti prodávající, ale kupující zcela současně ručitelem. Neuhradí-li daň prodávající, je finančními úřady zcela automaticky vyzván k úhradě kupující.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela Němečková, 8.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu , manželův otec nám chce darovat pozemek na stavbu rodinného domu. Jaké doklady potřebuji k převodu na katastru a zda je lepší uzavřít darovací nebo kupní smlouvu z hlediska daně. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek na cenu pozemku a jaké doklady musím doložit ke zpracování posudku ? Je nutné také mít geometrický plán?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K převodu na katastru nemovitostí potřebujete především uzavřenou smlouvu o převodu, tj. buď smlouvu darovací nebo kupní. Znalecký posudek o ceně převáděné nemovitosti potřebujete ke každé z uvažovaných smluv a pro zpracování posudku je jako podkladu třeba minimálně výpis z katastru nemovitostí. Pokud jde o "daňovou výhodnost" je - ale pouze obecně, protože výše daně závisí i na dalších faktorech - u příbuzných v řadě přímé výhodnější smlouva darovací.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Juračková, 8.3. 2006

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné převedení členských práv a povinností v bytovém družstvu na druha a družku(žijeme spolu již deset let). Je zde nějaká možnost převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu na nás oba dva?(např. po dohodě s družstvem?).Pokud ne, poraďte mi prosím, jak máme řešit smlouvu o převodu pro poskytnutí hypotečního úvěru.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu žádná zákonná překážka nebrání.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš, 8.3. 2006

Prosím o radu.Během manželství jsme nabyli majetek ,byt v osobním vlastnictví na který mám hypotéku u KB Pyramida ,kde bydlí manželka a také 1/8 činžovního domu ,kde bydlím já.Teď se rozvádíme a byt i 1/8 domu je zapsán v katastru jen na moje jméno .Jak máme učinit přepis bytu na manželku .A co s hypotékou ? Je možné ,že když je to psané na moji osobu nemá na nic nárok? (informaci jsem dostal od magistra z finančního úřadu)

Děkuji za pomoc.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Celou věc můžete řešit komplexně dohodou o vypořádání společného jmění manželů, kterou následně necháte zapsat do katastru nemovitostí. Doporučuji nechat si dohodu sepsat advokátem či notářem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslav Oravec, 8.3. 2006

Dobrý večer! Již 30 let vlastníme chalupu, kterou jsem koupil od svého dědy za symbolickou cenu. Bohužel jsem koupil chalupu bez pozemku. Nyní po smrti mé matky, kdy nebyla matkou sepsaná závěť, se veškeré pozemky (matkou vlastněné) dělí mezi mne a mé 2 neteře (dcery po mém zemřelém bratru). Já mám polovinu a ony dvě každá čtvrtinu pozemků.Můj dotaz se týká pozemku pod mojí chalupou. Je možné, že ony neteře budou mít nárok (nebo mohou nárokovat) na pozemek (nebo jeho část) právě pod mojí chalupou, nebo je dáno, že tento pozemek získám právě já, právě skrz to, že zde stojí chalupa v mém vlastnictví. Pozemků je mnohem více, část pod mojí chalupou je jen zlomek všech dělených pozemků.

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! U všech zděděných pozemků se jako dědicové stanete spoluvlastníky ideálních, nikoli konkrétních podílů. Do budoucna by možná bylo dobré nechat pozemky nově zaměřit a rozdělit tak, aby z oněch ideálních podílů vznikly konkrétní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bertelsenová,6.3. 2006

Vážená paní doktorko, prosím tímto o vaši radu. Jsem majitelkou jedné ideální poloviny dvou nemovitostí, které jsou zapsané na jednom listu vlastnictví. V tomto listu není určeno, kdo z nás dvou spoluvlastníků je majitelem které nemovitosti. Chci svoji polovinu prodat, je mi jasné, že ji musím nabídnout druhému spolumajiteli. Můj dotaz zní: stačí mu zaslat nabídku s cenou nebo mu musím zaslat kupní smlouvu? Za druhé: očekávám, že moji nabídku nepřijme a mám v úmyslu podíl nabídnout další osobě. Je potřeba mít při podpisu kupní smlouvy znalecký posudek nebo stačí až při podání daňového přiznání? Mám posudek na tuto nemovitost z r. 2000 - potřebuji nový posudek?

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Spoluvlastníku stačí zaslat nabídku s Vámi požadovanou cenou. V nabídce je dobré stanovit termín, do kdy se má spoluvlastník rozhodnout, zda nabídku přijme, či nikoli. Znalecký posudek stačí k podání daňového přiznání a nesmí být starší 3 měsíců.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří M.,6.3. 2006

Dobrý den paní doktorko, rád bych Vás poprosil o radu. S manželkou hodláme koupit na hypotéku rodinný dům. Máme spolu jedno dítě, ale já mám ještě dvě děti z předcházejícího manželství. Co by se stalo v případě mého úmrtí? Jak by se manželka musela vypořádat s mými dětmi? Co když ještě nebude splacena hypotéka?

Děkuji, s pozdravem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Do dědictví patří jak aktiva, tak i pasiva. Vaše paní by se tedy o vše musela "podělit" se všemi dětmi - alespoň podle zákona - tedy jak o dům, tak i o zbytek hypotéky.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uživatel,6.3. 2006

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat od kterého roku se neplatí dědická daň - pokud se jedná o dědění z matky na dceru. V roce 93 jsem nějakou daň po smrti matky platila - zdědila jsem domek. Při vyrovnání SJM chce manžel částku - úhradu daně jako vyrování ze společného majetku na můj. Musím mu zaplacenou částku před 13 lety v manželství - dědickou daň po mé matce nyní - po rozvodu vrátit.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! U vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství záleží na tom, jak se bývalí manželé dohodnou. Není-li mezi nimi dohoda možná, může o vypořádání rozhodnout soud na návrh jednoho z manželů. Pokud jde o Váš konkrétní problém, pak - teoreticky - má Váš bývalý manžel nárok na vrácení částky, kterou zaplatil jako dědickou daň za Vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitka,6.3. 2006

Dobrý den, bydlíme v bytě v domě s majitelem a zajímalo by mě, jestli může majitel bránit ve výměně bytu.Potřebovali bychom vyměnit byt ve 4.p za nižší patro v jiném domě s majitelem.Nejspíš bude třeba písemný souhlas? A je-li možné byt pronajímat se souhlasem majitele, kdybychom našli jiný byt. O tento byt samozřejmě nechceme přijít.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K výměně bytu je vždy třeba písemného souhlasu vlastníka. Pokud by Vám vlastník tento souhlas odmítl, máte možnost obrátit se na soud, který svým rozhodnutím může souhlas vlastníka nahradit. Pronájem bytu je se souhlasem vlastníka samozřejmě možný.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Brázda,6.3. 2006

Dobrý den, pokud bych získal např. 80% podíl na RD, lze podílníka s 20% "vyplatit i přes jeho nesouhlas?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Spoluvlastníka bez jeho souhlasu "vyplatit" nelze. Ono vyplacení, jak jste to nazval, není totiž možné jinak, než kupní smlouvou, která je tzv. dvoustranným právním aktem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uživatel,6.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu v dost neobvyklém problému. Koupi nemovitosti a její částečnou rekonstrukci chceme řešit úvěrem ze stavebního spoření a je zde potřeba ručitel. Je možné, aby mezi sebou budoucí vlastník a jeho ručitel uzavřeli nějaký typ smlouvy, ve které by bylo vymezeno po dobu splácení tohoto úvěru nějaké právo ručitele na onu nemovitost pro případ, že bychom přestali úvěr platit? Jde zhruba o pul roku až 1 rok, úvěr s ručitelem máme možnost po částečném zrekonstuování oné nemovitosti převést na klasický hypotéční úvěr, ve kterém bude jako zástava ona nemovitost, takže ručitel již ručit nebude. Ještě by mě zajímalo, v případě že jde toto nějak právně sepsat, kolik by zpracování takovéhle smlouvy stálo.

Předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš problém je vskutku řešitelný smluvně. Doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám smlouvu sepíše tak, jak je třeba. Ohledně ceny Vám ovšem poradit nemohu, protože advokáti používají především ceny smluvní.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Mulder,3.3. 2006

Dobry den, jedname s realitni kancelari o koupe domu. Realitka chce s nami uzavrit rezervacni slouvu, a my budeme muset slozit zalohu. Mam k tomu 2 dotazy: - je "rezervacni smlouva" to same jako "smlouva o smlouve budouci"? - Rezervacni smlouva, kterou realitka pouziva, je velmi obecna. Jsou v ni uvedene zakladni udje o domu (misto, c.p./c.o., cislo v katastru atd.) ale neni tam nic napsane o stavu domu, jak to vypada, co v tom je (napr. koupelna, kotel, kuchynska linka ano/ne, atd.) atd. Neni to riziko pro nas - teoreticke realitka muze mezi prohlidkou a podepsanim smlouvy z domu "vyndat a sundat" co je mozne, a nemame zadny dukaz, ze dum byl v lepsim stavu kdy jsme delali prohlidku.

Dekuji za odpoved.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděná tzv. rezervační smlouva je smlouvou o zprostředkování prodeje a koupě, zajišťuje Vám zprostředkování možnosti uzavřít kupní smlouvu. V těchto smlouvách se stav nemovitosti nikdy přesně nepopisuje, protože zprostředkovatel - realitní kancelář nemůže ručit za to, v jakém stavu Vám bude koupený dům prodejcem předán. Realitní kancelář Vám ručí jen za to, že s Vámi prodávající uzavře kupní smlouvu na nemovitost, kterou jste si vybrali.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čeněk Šašinka,3.3. 2006

Přeji pěkný den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Naše město prodává menší nájemní dům svým nájemníkům (my jsme se bohužel před nedávnem odstěhovali a tak nemůžeme dům sami koupit). Náš bývalý soused se nabídl, že dům za naše peníze za určitou provizi koupí na sebe a potom nám ho vzápětí prodá. Chtěl bych se tedy zeptat, je možné situaci právně ošetřit tak, aby nevzniklo riziko, že příjdeme o peníze.

Mnohokrát děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Postup navrhovaný sousedem vřele nedoporučuji. Pokud ovšem není jiná možnost, rozhodně se obraťte na advokáta, aby celou věc prostudoval a navrhl nejlepší řešení a současně řádně smluvně věc ošetřil.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohumil Stařica,3.3. 2006

Vážená paní doktorko, po rozvodu manželství bydlím se svou matkou v jejím družstevním bytě. Finančně i prací se podílím na jeho rekonstrukci a údržbě. Pečuji o matku a podílím se na chodu domácnosti. Chtěl bych se zeptat, jaký bude můj nárok na tento byt v případě matčina úmrtí. Mám ještě bratra, které s rodinou bydlí ve svém bytě.

Děkuji a jsem s pozdravem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě bude zřejmě právo nájmu k tomuto bytu Vaše, nicméně členský podíl je předmětem dědictví, takže byste o něj měli s bratrem dělit. Pokud by maminka chtěla, aby do jejích práv a povinností k družstevnímu bytu vstoupil jen jeden z vás, může jej již za života převést na toho, který by to měl být.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Novohradský,3.3. 2006

Vážená paní doktorko, mohu stavět rodinný dům na pozemku mého tchána, aniž by byl pozemek převeden do mého vlastnictví ? V případě, že bude pozemek převeden do výhradního vlastnictví mé manželky, bude dům postavený na tomto pozemku SJM ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud budete mít tchánův souhlas, můžete stavět dům na jeho pozemku. Postavený dům bude - pokud neučiníte právní kroky ke změně - ve společném jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Holub,2.3. 2006

Dobry den, potřebuji poradit jak portupovat v následujícím případě: Prodávám stavební pozemek. Na pozemku jsou zapsána věcná břemena práva chůze a jízdy pro 2 sousedy (část pozemku užívají jako přístupovou cestu ke svým domům.). Tento pozemek jsem nechal geometrem rozměřit na 2 parcely a cestu. Geometrický plán dosud nebyl vložen do katastru nemovitostí, geometr radil, že to mám udělat až zároveň s prodejem parcely ...! Teď chci ješte docílit toho, aby se na těch dvou parcelách zrušilo výše zmíněné věcné břemeno práva vstupu sousedů. Tyto parcely již s jejich pozemky a domy již vůbec nesousedí. K přístupu používali tu část původního pozemku, která je nyní rozměřena jako cesta, tam bych samozřejmě chtěl jejich věcné břemeno ponechat. DOTAZ. - Co je třeba udělat ke zrušení věcného břemene z uvedených parcel? - Předpokládám, že se uzavře nějaká dohoda s těmi sousedy ve smyslu, že souhlasí se zrušením .... - Je-li to tak, co musí taková dohoda obsahovat, je na to nějaký vzor? - Kdo mi ji připraví (notář? advokát?) ? - Co pak mám udělat s takovou dohodou? - Stačí ji přiložit ke všem dokumentům při zápisu nového vlastníka parcely do katastru? - Nebo mám geometrický plán a tuto dohodu dát na katastr ještě dříve, než seženu kupce? - Co mám dělat, když by sousedi nechtěli své věcné břemeno zrušit? (S parcelami skutečně nesousedí, jsou již zcela mimo.)

Děkuji za Váš čas, který věnujete odpovědi.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě nedoporučuji sepisovat smlouvu "amatérsky", ale svěřit její sepsání advokátu či notáři, kteří Vám ji připraví i s příslušným návrhem na vklad do katastru nemovitostí tak, aby nevznikly do budoucna žádné problémy.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renáta Růžková,2.3. 2006

Dobrý den, paní doktorko, před uzavřením manželství jsem získala družstevní byt. Družstvo se změní na společenství vlastníků a převede byty do OV. Kdo se v tomto okamžiku stane vlastníkem bytu - já nebo oba dva s manželem? Dále se chceme zeptat, kdybychom byt ještě jako družstevní prodali, jakým způsobem lze řešit to, abychom nemuseli zahrnout částku za byt do dani z příjmů, resp. jaká je současná praxe při takových prodejích.

Děkujeme.

JUDr. Hana Matysová

Při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví záleží v daném případě na Vás, zda do smlouvy necháte jako nabyvatelku napsat pouze sebe, či zda se uvolíte nechat tam napsat oba jako manžele. Pokud jde o převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu (to je přesný termín pro to, co označujete jako "prodej družstevního bytu"), tam Vám žádná daň z příjmu nehrozí, pokud máte v bytě nejméně 2 roky před převodem trvalé bydliště.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanzelová Miroslava,2.3. 2006

Vážená paní doktorko, jsem rozvedená a bydlím v družstevním bytě se svým 15ti letým synem. S bývalým manželem jsme uzavřeli dohodu o zrušení společného členství v družstvu a zrušení práva společného nájmu družstevního bytu manžely podle § 705/2 OZ ke dni právní moci výroku o rozvodu manželství. Manžel se po rozvodu odstěhoval do služebního bytu od svého zaměstnavatele. Chtěla bych se zeptat, co by se stalo s tímto družstevním bytem v případě mého úmrtí, když syn ještě nemá 18 let. Zajímalo by mě, zda by členský podíl přešel dědictvím na syna a zda, když by manžel dostal syna do své péče mohl s bytem nějakým způsobem manipulavat - prodat ho, pronajímat nebo kdyby se do toho bytu za synem zpět nastěhoval a platil nájem (když syn ještě studuje a není výdělečně činný) mohl stát zase členem družstva a vznikly by mu nějaká práva k tomuto bytu?

Děkuji a přeji krásný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V případě Vašeho úmrtí by syn byl jediným dědicem, a stejně tak by na něj přešel jak členský podíl v družstvu, tak i nájem družstevního bytu. Po dobu než by dosáhl plnoletosti, byl by mu přidělen opatrovník, jehož povinností by bylo nakládat s jeho dědictvím tak, aby nedoznal sebemnší újmy. Jeho otci (Vašemu bývalému manželovi) by v žádném případě k družstevnímu bytu žádná práva nevznikla.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavlína Novotná,2.3. 2006

Dobrý den, ráda bych se zeptala jakým způsobem převést společný prostor v domě na budoucí bytovou jednotku jedná se o půdu v domě, kde jsou čtyři spolumajitelé jedním z nich je i má matka. Jak tedy zařídit převod i na katastrálním úřadě a jakým způsobem se finančně vyrovnat s dalšími spolumajiteli abychom mohli vybudovat půdní byt? Je nutný odhad nemovitosti konkrétně teda odhad nyní nepoužívané půdy?

Předem velice děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Celý záměr je třeba nejprve dohodnout se všemi spoluvlastníky a společně pak postupovat dál podle toho, k jaké dohodě dospějete. Doporučuji navštívit advokáta, který Vám poradí všechny v úvahu přicházející alternativy řešení.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Pospíšilová,2.3. 2006

Dobry den, potrebovala bych poradit ohledne bydleni. S manzelem bydlime pres 2 roky v podnajmu. Chci si poridit hypoteku a koupit rodinny domek. Manzel ma maly prijem, hypoteku mu nepovoli. Pomahali by mi financne rodice, kteri maji mensi hotovost a muj bratr. Zajimalo by me, zda muze mit manzel nejaky narok na novy dum nebo jeho cast, kdyz do nej neinvestoval ani korunu ? Na co si mam dat pozor, aby me manzel nekdy v budoucnu (napr. pri rozvodu) nevystehoval ? Mam se nechat zapsat jako vlastnik jen ja nebo muzu zapsat i bratra ?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě máte dvě možnosti - buď si notářským zápisem nechat zúžit společné jmění manželů tak, že do budoucna cokoli kterýkoli z Vás nabude, nabude do svého výlučného vlastnictví (samozřejmě i dluhy), nebo v kupní smlouvě uvést jako kupující pouze sebe (případně i bratra) a takto nechat zapsat do katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muranská,2.3. 2006

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je možné darovací smlouvu nemovitosti ( chaty) sepsat dle vzoru doma, nebo musí být sepsána u notáře. Bylo by zde uvedeno i věcné břemeno na užívání věci do smrti rodičů.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Samozřejmě můžete použít vzoru, ale ze zkušenosti vím, že všechny - zejména na internetu se vyskytující - vzory mají různé nedostatky, které do budoucna hrozí různými problémy. Proto doporučuji nechat si smlouvu sepsat notářem či advokátem - jen tam máte záruku, že všechno bude tak, jak má být.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Šobrová,2.3. 2006

Vážená paní doktorko, jsme společenství pro dům se 48 byty. Výbor rozhodl,že budeme dům zateplovat,opravovat střechu a vyměnovat okna. 39 vlasníků je pro zateplování a 9 proti.tj.80% pro ANO ze všech vlastníků. Z 39 vlastníků si bude 36 brát úvěr a 3 budou platit hotově. Jaká sankce čeká 9 vlastníků,kteří nemají hotovost a překlenovací úvěr si brát nechtějí.Hrozí jim ZÁSTAVNÍ PRÁVO na byty?Může si společenství vzít na byty úvěr a pak to po nich vymáhat soudní cestou? Jak se máme zachovat?Musíme respektovat právo většiny vlastníků vše zaplatit nebo máme jinou možnost?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ke kvalifikované odpovědi bych musela nejprve prostudovat všechny přílohy, které Váš dotaz doprovází. Na tak rozsáhlou věc ovšem tato "odpovědna" není určena. Obecně Vám mohu jen říci, že celá problematika by měla být řešena ve smyslu stanov Vašeho družstva.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel,2.3. 2006

Mam 11let domovnicky byt v dome bydilm 22let vykonavam domvnicke praca a po 15 letech mel byt byt preveden na me,ale prestalo se udelovat clenstvi a je snaha me z toho bytu v brzke době dostat,jak je to jednoduche?jak se popripade zbavit pracovni sml.?jak a zda se da ziskat jinak clenstvi a co se za to tak plati?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na Váš dotaz nemohu konkrétně odpovědět, protože bych k tomu potřebovala vědět mnohem více, než uvádíte. Proto doporučuji s celým problémem seznámit advokáta, který Vám poradí co a jak dál.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Laksová,2.3. 2006

Dobrý den, Chtěla bych se informovat na možnosti odstoupení od kupní smlouvy. Manžel vlastní ideální polovinu domu, který si pořídil se svou bývalou ženou v roce 98 od prarodičů a je zapsán i na katastrálním úřadu. Finanční prostředky na úhradu ceny nemovitosti byly investovány do rekonstrukce a přístavby, smlouva však na to nebyla sepsána. Nyní chtějí prarodiče od kupní smlouvy odstoupit z důvodu neuhrazení kupní ceny. Zajímá mě, jaká promlčecí lhůta se na úhradu vztahuje a zda je vůbec možné po tolika letech od kupní smlouvy odstoupit a pokud ano, zda má manžel právo na úhradu svých finančních prostředků, kterými zhodnotil nemovitost (doklady má).

Velmi děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Po tolika letech, jak uvádíte, už vskutku není možné od kupní smlouvy odstoupit. Pokud ovšem skutečně nebyla kupní cena uhrazena, mohou se rodiče domáhat její úhrady soudní cestou. Obávám se však, že ani tato cesta nebude použitelná, protože od r. 1998 se právo rodičů promlčelo, pokud od prodeje do dneška neučinili nic pro to, aby své peníze vymohli.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romana Konecna,2.3. 2006

Rada bych vas pozadala o radu. Jsem rozvedena, pracujici matka 12ti leteho syna. Nevlastnim zadnou nemovitost. Abych zajistila sobe a svemu diteti jiste bydleni, mam moznost koupit rodinny dum me matky, ale je potreba vyplatit meho bratra. Muzete mi prosim poradit, potrebovala bych cca 350.000,- Kč a nevim ktera moznost pujcky je nejlepsi. Dozvedela jsem se o statni pujcce 300.000,- , ale nevim jestli by pro me nebylo lepsi nejaky jiny uver.

Děkuji predem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale v tomto směru nejsem specialista. Doporučuji obrátit se na kteroukoli banku, kde jsou o možnostech půjček informováni.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romana Konecna,2.3. 2006

Dekuji za odpoved, ale mam jeste jeden dotaz (nejsem moc zbehla v techto otazkach)... i kdyz ma dum ktery bych kupovala hodnotu cca 1500000 Kc, muzu ho koupit za 300000?? nebude me pak popotahovat financni urad, kvuli tomu, ze je ta cena tak podhodnocena??

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud máte na mysli daň z převodu nemovitostí, pak vězte, že finanční úřad Vám tuto daň vyměří v daném případě zřejmě z ceny stanovené znaleckým posudkem, nikoli z ceny kupní. Tím bude naznačená disproporce pro finanční úřad vyřízena.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotvová,2.3. 2006

Dobrý den, prosím o radu ve věci koupě bytu do OV.Bydlím v panelovém domě již 28let.Dříve byl byt služební,nyní ho od podniku odkoupila RK.Byl nám nabídnut k odkoupení do OV za 500 000.Je to starý panelák ,byt je pěkný,ale za celou dobu tam žádný z vlastníků nedělal žádné opravy.Myslím,že cena RK je vysoká.Mělo by se toto promítnout do snížení ceny bytu.Může si RK stanovit cenu podle tržních cen v daném místě a nepřihlédnout na to,že tam bydlím tak dlouho?Připomínám,že byt se nachází na malém městě cca 60km od Prahy.Nevím,jak se zachovat při jednání s RK.

Děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Nemohu posoudit, zda a do jaké míry je požadovaná kupní cena za byt vysoká. Nicméně cenu si při prodeji vždycky stanovuje prodávající a je na Vás, zda ji přijmete, nebo se pokusíte "usmlouvat" cenu nižší.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zemanová Helena,1.3. 2006

Dobrý den.chtěla bych se zeptat ohledně darování nemovitosti.před časem mě maminka darovala rodiný dům .udělali jsme darovací smlouvu a s odhadem poslali na katastr. rodiný dům je již přepsán a zapsán na katastru na mé jméno.chtěla bych vědět když budu chtít nemovitost prodat jsem povina vyplatit svého bratra ? V případě že ano jakou poměrnou častí obdržené ceny? jsem povina se s bratrem vypořádat ?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Byla-li nemovitost darována pouze Vám, je pouze Vaše a nemáte žádnou povinnost kohokoli z ní "vyplácet".

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Matoušková,28.2. 2006

Dobrý den, mám takový problém, rodiče se před x-lety rozvedli, ale nevypořádali se po majetkové stránce. Před rokem jeden z rodičů zemřel a zanechal po sobě veliké dluhy. Jako společný majetek rodičů je družstevní byt a my děti jsme po zemřelém rodiči zdědily půlku toho družstevního bytu z které by jsme měly zaplatit ty dluhy. Otec v tom bytě bydlí s mladšími sourozenci, který chodí ještě do školy a peníze na vyplacení nemá. Byt je velký 4+1. chci se zeptat jestli se může vyměnit za menší a chtít doplatek?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S družstevním bytem lze disponovat pouze v rámci stanov příslušného družstva. Vzhledem k tomu doporučuji postupovat podle nich.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Turek,28.2. 2006

Dobrý den,prosím o zodpovězení dotazu. Manželka ještě za svobodna získala družstevní byt,tudíž nejsem členem družstva a nemohu dělat jeho předsedu.Mohu získat členství tím,že převedeme(jak?)byt s manželky(za svobodna) na manžele(současný stav).Nebo je nějaká jiná cesta.

Děkuji a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi zmiňovaný způsob je použitelný stejně, jako notářský zápis o rozšíření společného jmění manželů.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.Nechutová,28.2. 2006

Vážená paní doktorko, vlastníme pozemek v prům.zoně. Nyní nám město zaslalo dopis, ve kterém se nabízí tento pozemek od nás odkoupit za určitou cenu. Prosíme Vás o radu jak v tomto případě postupovat, poněvadž máme určitou představu o jeho hodnotě, která se s nabídkou města neslučuje. Rádi bychom jej městu odprodali, ale nemáme zkušenosti, ani informace jak s úřadem jednat. Nevíme co vše má na hodnotu pozemku vliv ( BPEJ,poloha...?),podle čeho srovnávat a jakou cenu vlastně můžeme požadovat.

Děkuji Vám předem za názor nebo radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! K tomu, abych Vám vypsala všechny faktory, které mohou mít vliv na cenu pozemku, není tato "odpovědna" právě nejvhodnější, nehledě k tomu, že bych musela znát řadu výchozích konkrétních údajů. Nicméně - doporučuji svěřit jednání o prodeji zkušenému advokátu a současně si nechat vyhotovit znalecký posudek o tržní ceně pozemku. I když nic z toho není zadarmo, tato investice se Vám zcela jistě vyplatí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Čapek,28.2. 2006

Dobrý den, rád bych se zeptal na otázku převodu práva na užívání, tzv. dekretu k bytu. Jedná se o to, je dům, který je v soukromém vlastnictví. Tito majitelé pronajímají za "regulované nájemné" byty v tomto domě. Za převedení dekretu chtějí určitou finanční částku a poté budou chtít platit ono zmíněné "regulované nájemné". Já bych se do takovéhoto bytu rád nastěhoval. Vyplývají z toho pro mě nějaká rizika? Jak je to s uvolňováním (deregulací) nájemného? Pokud Vás napadne něco zásadního, o co bych se měl předem zajímat, tak to, prosím, uveďte také.

Děkuji za odpovědi.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Na podrobnější rozbor problematiky není tato rubrika "stavěna". Nicméně alespoň stručně. Vlastníci bytových domů rádi tak zvaně prodávají dekrety na byty s tím, že následně takovému "kupci" zachovají regulované nájemné. Upozorňuji, že nejde o právě nejlegálnější, leč pro vlastníky domů výnosný, postup. Pro ty, kdo na tuto praxi přistoupí, přináší velmi mnohá rizika, nehledě k tomu, že regulace nájemného nejdéle do 10 let skončí. Proto doporučuji vyžádat si od takového majitele návrhy smluv, jimiž hodlá dekret na byt "prodat" a zaručit zachování regulovaného nájemného a tyto smlouvy nechat prověřit advokátem, který se zabývá občanským právem a hlavně řídit se pak následně jeho doporučeními.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Richter,28.2. 2006

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu v mém netypickém případě. Již téměř 15 let jsem přihlášen a žiji se svojí babičkou v obecním bytě, na který má babička dekret. Moje přítelkyně má dekret na obecní byt(shodou okolností ve stejné městské části se stejným správcem). Jelikož jsou oba byty maličké, plánovali jsme, že jednou oba byty vyměníme za jeden větší, vhodnější pro založení rodiny. Aniž bychom věc důkladněji zvážili, koncem minulého roku jsme uzavřeli sňatek, ale svá trvalá bydliště nezměnili a já nadále bydlím s babičkou, která potřebuje trvalou péči, nicméně s výměnou za jeden společný byt nesouhlasí. Můj dotaz tedy zní: v případě, že by se s babičkou něco stalo, budu mít nárok na přechod nájmu? Nebo mě potom město vystěhuje?

Za případnou odpověď mnohokrát děkuji!

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud byste dosud nebyl ženat (a neměl tudíž - díky manželce - vlastní byt), pak by na Vás nájemní právo přešlo. Za dané situace se obávám, že se obec bude přechodu nájmu bránit, protože uzavřením manželství Vám "automaticky" vzniklo společné právo nájmu bytu manžely k obecnímu bytu, k němuž má Vaše paní nájemní právo.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olga, 28. 2. 2006

Dobrý den, zdvořile prosím o zodpovězení dotazu: mohu jako majitel ideální poloviny domu zastavit tuto ideální polovinu bance? Je nutný souhlas majitele druhé ideální poloviny a je pro banku takováto zástava akceptovatelná?

Děkuji za Vaši odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Souhlas spoluvlastníka doporučuji získat. V takovém případě by pro každou banku měla být zástava Vaší ideální poloviny akceptovatelná. Podotýkám ovšem, že každá banka může mít jiné podmínky pro poskytování hypotečního úvěru i v tomto směru.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rud belohub,28.2. 2006

Přeji dobrý den, rád bych se zeptal na následující: nájemní dům o 25 bytech má tři spoluvlastníky o stejných podílech, každý z nich bydlí v témže domě. Bydlí všichni zadarmo, nebo jen jeden a ostatní platí nájemné?

S pozdravem.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Všichni spoluvlastníci, mají-li na nemovitosti stejné podíly, se na nakládání s nemovitostí podílí ze zákona stejně, mohou se však mezi sebou o konkrétních věcech dohodnout i jinak.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela,28.2. 2006

Dobrý den, paní doktorko, chtěla bych se zeptat. V současné době si vyřizuji hypotéku na řadový rodinný domek, který dostal majitel v roce 1992 v restituci spolu s nájemníky, kteří zde bydlí již od od roku 1978. Má s nimi uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a platí mu měsíčně nájem. Chtěla bych se zeptat, zda zaniká při změně vlastníka tato smlouva a zda a za jakých podmínek je možné nájemníky vystěhovat. Toto bydlení potřebuji pro vlastní potřebu. Popřípadě jak formulovat novou nájemní smlouvu

Děkuji moc za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě přechází práva a povinnosti vlastníka domu vůči nájemníkům v plném rozsahu na vlastníka nového, takže žádná nájemní smlouva změnou vlastníka nezaniká.

Přeji krásný den.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Šobrová28.2. 2006

Vážená paní doktorko, jsme družstvo vlastníků 48 bytů,tj.4 panelových domů ,od roku 2004.Byl zvolen výbor a ten se rozhodl,že se naše domy budou opravovat tj,zateplovat,výměna oken a oprava střechy.Ze 48 majitelů jich 9 nesouhlasí s nevýhodnou úvěrovou smlouvou.Zajímalo by mě,když budeme platit fond oprav ,zda musíme uzavírat úvěrovou smlovu na 14 let. jaké možnosti má těchto 9 majitelů,pokud nechce zaplatit částku hotově? je možno zvolit nějaký jiný splátkový režim? může si společenství nebo výbor vzít úvěr na celý dům?

předem děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Všechny Vámi uváděné otázky by měly být řešeny v souladu se stanovami Vašeho družstva. Jelikož obsah těchto stanov neznám, nemohu Vám dát konkrétnější odpověď.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richterová,27.2. 2006

Dobrý den, mám na Vás prosbu. Koupila jsem s manželem dvougenerační dům na hypotéku a rodiče mají obavu, co se stane, kdyby se mě nebo manželovi něco stalo a nebylo by možné hypotéku splácet? Nebo kdybychom se s manželem třeba rozvedli a byl problém s domem,.... . Je nějaká možnost rodiče ochránit před vystěhováním?

Děkuji Vám.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že rodiče bydlí v onom na hypotéku koupeném domě. Je-li tomu tak, doporučuji pro jejich ochranu zřídit věcné břemeno v podobě jejich práva bydlet v domě až do smrti, nebo-li na dožití.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richterová,27.2. 2006

Dobrý den paní doktorko, potřebuji vědět, zda a jak je možné sloučit dva sousední pozemky do jednoho? Na jednom je postaven dum se zahradou a druhy je jako zahrada? V uzemnim planu je veden jako cesta? Lze to vubec?

Děkuji Vám.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obecně lze dva sousedící pozemky sloučit do jednoho, měly by však mít stejnou "charakteristiku". Z Vašeho dotazu ovšem nejsou zřejmé všechny skutečnosti, které bych musela vědět, abych mohla odpovědět konkrétně.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Báša Libor,27.2. 2006

Dobrý den, kupuji byt a potřebuji poradit, co znamená /na základě přiložené kvitance žádám o výmaz zástavního práva/.A zda jde zjistit,jestli to dobře chápu, na co bylo zástavní právo?A zda je možné uzavřít zástavní právo na družstevní byt,který není v osobním vlastnictví.

Velice Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Kvitance v tomto kontextu nejspíš znamená potvrzení o zaplacení, nebo-li likvidaci onoho zástavního práva. Zástavní práva - pokud se váží na nemovitost - jsou vždy zapsána na katastru nemovitostí v listu vlastnictví týkajícím se předmětné nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.Tichai,27.2. 2006

Omlouvám se , ale do třetice - je pravděpodobné, že dlužník již nežije. I tak jsme povinni daň zaplatit za něj?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel ano, a tím spíše. Nicméně Vaše pohledávka tím přechází na dědice povinného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leona Nováková,27.2. 2006

Vážená paní doktorko, jsem majitelkou 4/ 5 rodinného domu. Jak mám postupovat, když chci dům prodat. Vím, že jej jako první musím nabídnout spolumajiteli, ale zajímalo by mě, za jak dlouho mi musí odpovědět, zda dům koupí či nikoli.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V daném případě doporučuji písemnou nabídku se stanovením termínu pro odpověď a její zaslání doporučeně spoluvlastníku. Podotýkám, že nabídku je třeba učinit včetně kupní ceny. Pokud ve Vámi stanoveném termínu spoluvlastník nebude reagovat, můžete ji považovat za nepřijatou. Doporučuji ovšem zvolit termín pro odpověď asi tak měsíc, aby protistrana měla čas věc si rozmyslet.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ladislav Krejčí,27.2. 2006

Dobrý den, s bývalou manželkou máme podíl na družstevním bytě. Potřeboval bych vědět jakým způsobem přěvést moji část podílu na bývalou ženu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Domnívám se, že nejjednodušší cesta je vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství - doporučuji nechat sepsat notářem či advokátem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Jakimčík,27.2. 2006

Vážená paní, rád bych koupil chatu na pronajatém pozemku. Zajímalo by mě jaká z toho plynou rizika. Tzn. jestli mi může majitel dát výpověd´a jak se taková situace řeší? Případně jestli může zvyšovat nájem nad rozumnou mez a jak se tomu bránit? Lze sepsat smlouvu o dlouhodobém pronájmu (cca 50 let), která by mi zajistila klid do budoucna? Nebo je lépe takovou nemovitost vůbec nekupovat?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Takovou nemovitost je opravdu lépe nekupovat, protože rizik s tím spojených je vskutku mnoho.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Stodolová,27.2. 2006

Dobrý den, jaké hlavní problémy mohou nastat, kdybych koupila nemovitost (rekreační chatku) s číslem evidenčním, ale bez pozemku, přičemž pozemek vlastní asi 84 různých vlastníků. Stavba byla postavena za minulého režimu a není doklad o kolaudaci. Ale stavební parcelu to má, ovšem není zapsána na LV.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Asi hlavní problém může být v tom, že budete muset platit za nájem pozemku. A je-li tolik spoluvlastníků, nevím, jak se mezi sebou dohodnou o výši nájemného.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.Bašná,23.2. 2006

Papírbyl v tomto znění: že souhlasíme k odprodeji 26m2 půdního prostoru do osoního vlastnictví za účelem zvětšení bytu.

Děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud tento souhlas svým podpisem dala většina spoluvlastníků, pak nic nebrání následnému prodeji.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENATA K.23.2. 2006

dobrý den,moji rodiče prodali domek mému bratrovi za symbolickou částku 20.000kč,finančnímu platili daň z odhadu. Mám dotaz,jestli mám nárok na dědictví .

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Máte-li na mysli dědictví po rodičích v podobě onoho domku, tak tady žádný nárok nemáte, protože rodiče už nejsou jeho vlastníky.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenka Bašná,23.2. 2006

Dobrý den,prosíme o radu (jsme společenství vlastníků, v 6-ti bytovce, čtyři máme odkoupený byt do osobního vlastnictví ), jeden z vlastníků bydlí u půdního prstoru a chtěl by tento půdní prostor odkoupit.Spočítal si, že asi 26m2 by ho vyšlo na 12 000,-Kč. Což nám ostatním se to zdá málo.Napsal si papíra abysme mu ho všichni podepsali, někdo podepsal, ale někdo né.Myslíte, že na základě jednoho papíru může odkoupit půdní prostor nebo by měl postupovat dle nějakého zákonu.Neznáme vůbec postup takového prodeje, proto žádáme touto cestou o radu

Předem děkuji a přeji pěkný den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Postup při případném prodeji části domu by měly řešit Vaše stanovy. Neřeší-li, pak si postup budete muset dohodnout mezi sebou. Jelikož nevím, jaký "papír" Vám dal jeden ze spoluvlastníků podepsat, nemohu Vám odpovědět konkrétněji.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Tichai,23.2. 2006

Dobrý den, > velmi vítám možnost Vaší právní realitní poradny. V roce 1998 jsme koupili nemovitost a dnes 21.2.2006 jsme obdrželi dopis z FÚ, kde nám oznamují, že prodávající nezaplatil daň z prodeje nemovitosti (5% z ceny), a částku požadují uhradit od nás do 15ti dnů.V dopise nás (kupující, vlastníky nemovitosti) nazývají "ručiteli". V kupní smlouvě o ručení za úhradu daně nic není, je to dané ze zákona?Mají nárok to na nás po 8 letech požadovat?Má význam se odvolávat? Případně jak postupovat?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale nepotěším Vás. Plátcem daně z převodu nemovitosti je ze zákona prodávající, kupující je ovšem z téhož zákona ručitelem této platby. Nezaplatí-li daň plátce, finanční úřad bez dalšího požaduje platbu po ručiteli, tedy po kupujícím. Proto doporučuji daň neprodleně uhradit a následně se na prodávajícím domáhat úhradu toho, co zaplatíte, a to případně i soudní cestou.

Přejikrásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Tichai,23.2. 2006

Děkuji za odpověď. Je stejný postup i v případě, že prodávající již nežije? Jak mohu po něm vymáhat? Promlčecí doba tady zřejmě nepřichází v úvahu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Promlčecí doba naopak v úvahu přichází - vrácení dluhu (a tento případ není ničím jiným)se můžete domáhat do dvou let ode dne, kdy jste daň zaplatili jako ručitelé.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Glas,23.2. 2006

Dobrý den ,prosím Vás o radu . Jsem spolumajitel činžovního domu o osmi bytových jednotkách.Spolumajitelů je nás pět a jsme v podílovém spoluvlastnictví .Nikdo nemá majoritní podíl. Jeden ze spolumajitelů chce rozdělit náš dům na bytové jednotky. Ostatní s tím nesouhlasí . Může nám soud ,kterým nám vyhrožuje ,nařídit rozdělení na bytové jednotky, ikdyž s tím nesouhlasíme ?

Děkuji Vám za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je to sice málo pravděpodobné, nicméně možné to je.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondrej Holub,23.2. 2006

Dobry den, obracim se na Vas s nasledujicim dotazem. Muze obcan Slovenske republiky koupit do osobniho vlastnictvi byt v Ceske republice?

Dekuji za informaci.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! S radostí odpovídám ano, neboť obojí jsme členy Evropské unie.

Srdečně zdravím Slovensko a přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlčoušková Ilona,23.2. 2006

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu pro svého přítele. Jeho rodiče mu daly minulý rok 2005 darem dům (darovací smlouva), kde jsou rodiče jako věcné břemeno. Darovací daň zapaltil a nyní mu od finančního úřadu přišla výzvam, že má podat přiznání o dani darovací (zeleno-modrý formulář). Po dlouhé domluvě s finančním úřadem jsme zjistili, že je třeba ocenit věcné břemeno a podat přiznání. nyní bych se chtěla zeptat, zdali ten výpočet (věcného břemena) mám napsat na tento zeleno-modrý formulář nebo na formulář B - přiznání o dani z příjmu (růžový formulář)? Na finančním úřadě mi řekli, že co se týče věcného břemena, tak na ten růžový a co se týče daně, tak na ten zeleno-modrý...nepochopila jsem proč na zeleno-modrý??? Můžete mi, prosím, poradit???

Děkuji moc za rychlou odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale na tuto otázku Vám neodpoví právník, ale právě ten finanční úřad, s nímž jednáte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman,22.2. 2006

Vážená paní doktorko, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci v následujícím případě: - manželé si chtějí koupit byt v osobním vlastnictvím, někdy v polovině roku 2005 ho dostal darem stávající majitel od svojí matky, která na podzim 2005 zemřela - byt je prodáván prostřednictvím realitní kanceláře za cenu 1,3 mil. Kč - požadovaný způsob placení je zvláštní - v kupní smlouvě by měla být uvedena pouze částka 800 tis. Kč a zbývající část by měla být mimo kupní smlouvu přímo stávajícímu majiteli (z důvodu toho, aby tento nemusel platit daň) 1) z Vaší zkušenosti, je toto "normální" jednání a postup realitních kanceláří ? 2) jaká rizika jsou s výše uvedeným postupem pro kupující spojena ?

Děkuji předem za Vaše odpovědi.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi uváděný postup, tedy platba části kupní ceny mimo kupní smlouvu, je nelegální a používají ji jen neseriozní realitní kanceláře. Oběma smluvním stranám z takového postupu může hrozit i trestní stíhání pro trestný čin krácení daně. Takovýto postup proto vřele nedoporučuji.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Tichai,22.2. 2006

Dobrý den, velmi vítám možnost Vaší právní realitní poradny. V roce 1998 jsme koupili nemovitost a dnes 21.2.2006 jsme obdrželi dopis z FÚ, kde nám oznamují, že prodávající nezaplatil daň z prodeje nemovitosti (5% z ceny), a částku požadují uhradit od nás do 15ti dnů. V dopise nás (kupující, vlastníky nemovitosti) nazývají "ručiteli". V kupní smlouvě o ručení za úhradu daně nic není, je to dané ze zákona? Mají nárok to na nás po 8 letech požadovat? Má význam se odvolávat? Případně jak postupovat?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Je mi líto, ale nepotěším Vás. Plátcem daně z převodu nemovitosti je ze zákona prodávající, kupující je ovšem z téhož zákona ručitelem této platby. Nezaplatí-li daň plátce, finanční úřad bez dalšího požaduje platbu po ručiteli, tedy po kupujícím. Proto doporučuji daň neprodleně uhradit a následně se na prodávajícím domáhat úhradu toho, co zaplatíte, a to případně i soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbora Aubrechtová, 25 let,22.2. 2006

Dobrý den, chtěla bych se informovat, v případě že s manželem koupíme byt do osobního vlastnictví, jak je to s hlasováním na schůzích společenství. Může se na schůzi dostavit pouze jeden z nás a hlasovat za oba nebo musí být od druhého z manželů písemně zplnomocněn.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi naznačený problém by vznikl jedině tehdy, kdybyste kupovali byty dva. Kupujete-li jeden máte při jakémkoli hlasování hlas jeden, a to bez ohledu na to, zúčastníte-li se schůze oba nebo jen jeden z Vás.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk 29let,22.2. 2006

Dobrý den. Matka vlastní nemovitost, kterou obýváme spolu i s mou rodinou. Do domu jsem investoval přes 500 000 Kč, na což mám potřebné faktury za práce, které jsem hradil. Bylo mi zděleno, že se musím i s rodinou vystěhovat, protože se dům bude prodávat. Vzhledem k tomu, že byli mé investice vysoké, nemám prostředky ke koupi bytu. Žádal jsem matku, aby mi částku vyplatila, že se odstěhujeme, ale ona o tom nechce ani slyšet. Chci se zeptat, zda matka nejedná protiprávně. Musí mi zajistit nové bydlení? Po daném datu chce zastavit pitnou vodu a odpojit elektřinu. Může?

Předem děkuji za radu.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Požadavek Vaší matky na Vaše vystěhování bude zřejmě legitimní, protože asi mezi sebou nemáte uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu nemá Vaše matka ani povinnost postarat se Vám o náhradní bydlení. Pokud jde o Vaše investice do nemovitosti, tam máte možnost - i právo - domáhat se jejich úhrady, případně i soudní cestou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel,22.2. 2006

Paní doktorko, prosím o radu ve složité situaci. Můj 75 letý otec podepsal kupní smlouvu na prodej svého bytu. Kupující již zadala změnu nabytí bytu a vznik věcného břemene na katastr nemovitostí.. Nyní otec zjistil za jakých podmínek kupující byt získala a jak byl veden v tísni a omylu k prodeji bytu za nevýhodných podmínek pro něj. V současné době chce odstoupit od kupní smlouvy; předpokládá, že kupující nebude chtít od smlouvy odstoupit. Na katastr zaslal návrh na zpětvzetí záznamu na základě oznámení odstoupení od kupní smlouvy, které zaslal kupující. Je možné ještě nějak situaci zvrátit v jeho prospěch? Pokud bude třeba zahájit soudní řízení, prosím o radu jak postupovat a jaké jsou poplatky(kauce) při podání záležitosti k soudu.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Váš případ je skutečně komplikovaný a pro zodpovězení v této rubrice tudíž nevhodný. Na základě Vašich údajů Vám totiž nemohu kvalifikovaně a konkrétně odpovědět. Proto doporučuji obrátit se na advokáta, a to co nejrychleji.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslava čájová,21.2. 2006

Přeji pěkný den a mám dotaz. Před 35 let si rodiče postavili svépomocí družstevní byt. Nyní otec zemřel a v bytě (3+1) bydlí nadále maminka. Já a můj bratr bydlíme každý zvlášť. V rámci dědického řízení prý budeme platit dědickou daň z 1/2 bytu. Z jaké ceny bytu se vypočítá? Z pořizovací nebo současné tržní?

Děkuji za vaše vyjádření.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Výpočet jakýchkoli daní u nemovitostí vždy vychází z aktuální, a tedy i tržní, ceny stanovené znaleckým posudkem.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam,21.2. 2006

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud by mně chtěli nevlastní otec a moje matka darovat jejich rodinný dům, který si koupili v průběhu svého manželství: - zda a v jaké výši budu platit daň darovací a daň z převodu nemovitosti, - zda by se v budoucnu při dědickém řízení mohli vlastní otcovi děti domáhat nějakého podílu na této mně již darované nemovitosti.

Předem děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o daně z darované nemovitosti, pak zřejmě chcete vědět, do které skupiny obdarovaných osob (stejně u dědiců)budete patřit - odpovídám, že do prvé. Daň z převodu nemovitostí činí 3% z kupní ceny, resp. z ceny stanovené znaleckým posudkem. Děti nevlastního otce na Vás následně nemohou požadovat žádnou kompenzaci za darovanou nemovitost, neboť tato nemůže být a nebude (bude-li Vám darována)předmětem dědictví po otci.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Smejkal,21.2. 2006

Dobrý den ! Koupil jsem před několika roky byt a ten bych chtěl darovat dětem. Protože všek mám funkci ve statutárním orgánu společenství vlastníků bytů, musím být uváděn i jako majitel nebo spolumajitel. Prosím, je možné na darovací smlouvě darovat n.př. každému dítěti (synovi a dceři, každému ) 4/9 (čtyři devítiny) nemovitosti-bytu (a na mne pak zbyde symbolická 1/9.) Taková bude i formulace na darovacím smlouvě ? Co při vkladu na katastr ? Nebude to nějak vadit ?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! V každé z darovacích smluv musí být samozřejmě specifikován ideální podíl na bytu, který smlouvou darujete každému z dětí. Je zcela lhostejné, jak velké podíly to budou, a to i ve vztahu ke katastru nemovitostí.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslava.B,21.2. 2006

Dobrý den,Vážená paní doktorko,chtěla bych se zeptat na problém.Můj otec zdědil společně se svou setrou po smrti své matky domek. V poměru otec 3/4,teta 1/4.Otec tetu musí vyplatit půl ceny na ruku,zbytek splátkami.Otec mi chce domek darovat,ale mám ještě 4 sourozence,jakou roli tady hrají a mohou-li se svého podílu vzdát v můj prospěch.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vaši sourozenci žádný "podíl" nevlastní, mohou jej jen v budoucím dědické řízení nabýt. Žádného práva se nelze vzdát dříve, než ho bylo nabyto. Je zcela v rukou Vašeho otce, jak hodlá s nemovitostí naložit. Rozhodne-li se darovat celou nemovitost Vám, má právo tak učinit, aniž by tím vznikal jakýkoli nárok Vašich sourozenců vůči darované nemovitosti.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baroch, 21.2. 2006

Dobrý den, Chtěl bych koupit pozemek, který je ve vlastnictví obce, ale v územním plánu s ním není počítáno k zástavbě.Vím, že mohu obec požádat o vyjmutí z územního plánu, ale to je jak se říká na dlouhé lokte.Je možné, aby obec udělala výjimku a udělila souhlas ke stavbě na tomto pozemku s tím, že při příštím schvalování územního plánu tam tuto změnu zanese? Počítá se s takovouto věcí v nějakém zákoně a jakém?

Předem moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obávám se, že v daném případě žádnou výjimku očekávat nelze. Nakládání s vlastnictvím obcí řeší zákon o obcích, který striktně stanoví jak musí obec postupovat při prodeji svého vlastnictví.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Homolová,21.2. 2006

Vážená paní doktorko, prosím o radu v záležitosti dìdictví bytu s regulovaným nájemným. V zákonì o nájmu jsem se v § 14 doèetla, že nájem trvá (resp. nezaniká), pokud dìdici do 30 dnù od smrti zùstavitele oznámí pronajímateli, že v nájmu pokraèují. Vztahuje se však na nì regulované nájemné?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Zákon, který jste četla se týká nájmu nebytových prostor, nikoli bytů. Vámi zmiňované "dědictví bytu s regulovaným nájemným" prakticky nemůže existovat. Podle toho, že hovoříte o regulovaném nájemném se domnívám, že jde o byt ve vlastnictví obce, který nemůže být předmětem dědictví. U těchto bytů se může jednat výlučně o přechod nájmu podle zákonem stanovených podmínek.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavla Frenciová,20.2. 2006

Měla bych tento dotaz. Lze považovat za dobu mezi nabytím a prodejem delší 5 let tento stav = vstup do družstva - zaplacení členského podílu v roce 1989, převod bytu do osobního vlastnictví v roce 2004 a prodej bytu v roce 2006. Jedná se o jeden a ten samý byt.

Předem moc děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Obecně je u družstevního bytu jeho nabytím až okamžik jeho převodu do osobního vlastnictví. Pokud Vám jde o vynětí z povinnosti platit daň z příjmu, k tomu je třeba vědět ještě údaje, které neuvádíte.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. J.,20.2. 2006

Dobrý den ! Daroval jsem synovi malý domek, který jsem měl po rodičích. Celý je veden jako nebytový - určen výhradně k podnikání. Syn mi před podpisem darovací smlouvy slíbil nějaké zaměstnání v domku nebo, že mi bude dávat nějakou finanční částku, z které bych mohl vyplatil i druhého syna. Syn provedl rekonstrukci domku a dnes zaměstnává jiné osoby a na svůj slib dávno zapomněl. Dnes mě již bohužel nepotřebuje. Bohužel nemám nic sepsáno, protože jsem nevěřil, že by se ke mě tak mohl jednou tak zachovat. Jsem na podpoře a brzy budu i bez finančních prostředků. Zbývá mi 4 roky do důchodu. Domek to byla moje jediná pojistka na stáří. Před rekonstrukcí a darováním měl odhadní cenu 450.000,- Kč. Letos v dubnu uplyne od darování 1 rok. Ptám se, zda mám nárok na to, aby mě syn vyplatil, alespoň odhadní cenu domku před darováním, když nedodržel svůj původní slib a nyní se mnou nechce mít již nic společného. Jelikož se za vše moc stydím nechci uvádět ani své celé jméno.

Předem Vám moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Ve Vašem případě bych doporučovala návštívit advokáta, který se zabývá občanským právem. Jde o to, že - jak praví zákon - dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Takto "dálkově" neposoudím, zda máte s ohledem na všechny okolnosti případu šanci s výše uvedeným požadavkem uspět. Nebojte se svěřit advokátovi - jednak má každý z nás povinnost mlčenlivosti a jednak každý z nás ví, jak se také někdy dovedou děti chovat k rodičům.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. Šilar,20.2. 2006

Dobrý den, děkuji za odpověď. Můžete mi sdělit, kolik je daň z převodu a kolik činí daň z příjmu? Odhadní cena bytu je 300 000,- Kč a za tu cenu také prodávám.

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Daň z převodu nemovitostí činí 3% z kupní ceny, event. znaleckého posudku. Ohledně daně z příjmu se musíte obrátit na finanční úřad.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Tenora, 20.2. 2006

Dobrý den, měl bych několik dotazů k problematice vlastnictví ideálních podílů na rodinném domku. Spolu s otcem vlastníme ideálních 70% rodinného domku, v kterém jsou dvě shodné bytové jednotky, ale nejsou vylišeny v katastru nemovitostí. Do současné době neexistuje nájemní smlouva a ani fond oprav. Užívání bytů je „historicky dané“ a situace se za života dědečka neřešila. Jak lze právně vyřešit vztah ke konkrétnímu bytu? V případě, že budeme chtít kompenzovat nevyvážený vztah – vlastníme 70% domu, ale užíváme pouze 50%, jaké výše může dosahovat nájemné a jakým způsobem to vyřešíme, když druhá strana nemá zájem nic platit? Dům bude vyžadovat v blízké budoucnosti velké opravy – nová fasáda, nové omítky na chodbách atd., existuje nějaký právní předpis, kterým přesvědčíme menšinového vlastníka, že musí podíl na opravě zaplatit? Když jsme prováděli rekonstrukci bytu, který užíváme, vše jsme si hradili sami, nyní vzdálený příbuzný provádí rekonstrukci jedné místnosti a chce zaplatit 70% nákladů – prý je rekonstrukce nutná (místnost byla už nezpůsobilá bydlení) a on není zcela vlastníkem bytu. Když jsme s ním zkusili diskutovat otázku nájemného, prohlásil, že v tomto případě nebude jednu místnost svého bytu užívat, aby si snížil nájemné, je to možné, když je místnost součást bytu?

Děkuji za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Skloubit právní spoluvlastnictví ideálních podílů s faktickým užíváním konkrétních bytových jednotek u nemovitostí je vždycky problematické. Nicméně Vám nezbývá, než řešit všechno tak, jak uvádí zákon - na všem, co se týká nemovitosti, se každý z Vás podílí svým ideálním podílem - tedy jak na nákladech, tak i na výnosech. Pokud nejste schopni se dohodnout, obraťte se na advokáta, který Vám poradí, jak dál, včetně případné žaloby k soudu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Rejzkova, 20.2. 2006

Dobrý den, žádám vás o radu. Bydlela jsem v družstevním bytě , Nyní jsem se vdala a přestěhovala k manželovi. rozhodli jsme se družstevní byt prodat ( převést členský podíl družstva) tento byt nemám v osobním vlastnictví a ani jsem o to nezažádala. Platí se daň z převodu družstevního bytu? Co vše bych správně měla zařídit ohledně prodeje bytu? Nechtěla bych nic zanedbat.

děkuji Vám za odpověď

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu, tento nepodléhá dani z převodu nemovitostí, neboť nejde o prodej nemovitosti. Jinak doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám sepíše smlouvu o převodu členských práv a povinností spolu s dohodou o odstupném. Současně Vás bude informovat o všem, co je k tomu třeba.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana Dostálová,20.2. 2006

Dobrý den, má matka, vdova, chce nechat přepsat dům a ostatní majetek na mě a mou sestru. Ovšem sestra se mnou nekomunikuje, již nyní podniká vše, co se týká převodu, na vlastní pěst, společně s matkou, aniž by mi cokoli oznámily. Obávám se, že až bude dům převeden na nás dvě a ona se bude dále takto chovat, může se stát, že budu nucena nést případné následky jejího jednání, aniž bych to mohla jakkoli ovlivnit. Mohu něco udělat pro to, aby se to nestalo? Případně může sestra nakládat se společným majetkem bez porady se mnou? Pokud ano, do jaké míry a jaká na mě leží odpovědnost? Nerada bych své děti připravila o dědictví, ale pokud by měla být má rodina tímto ohrožena, raději bych se ho vzdala. Předesílám, že vyplacení ani z jedné strany není možné.

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud se společně se setrou stanete podílovými vlastníky nemovitosti, pak veškerá práva a povinnosti ve vztahu k této nemovitosti jsou společné - jedna bez druhé v podstatných věcech jednat nemůžete. Pokud by přesto jedna z Vás nakládala se společně vlastněnou nemovitostí bez souhlasu druhé, lze se obrátit na soud. Předem, bohužel, žádná rizika eliminovat nelze.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Klibrová,20.2. 2006

Dobrý den, prosím, mám dotaz ohledně družstevních bytů. Jsem členem družstva a "mám" /jsem v nájmu/ družstevní byt 2+1. Naskytla se mi příležitost koupit družstevní byt 3+1 ve stejném družstvu. Menší byt bych si chtěla nechat a pronajmout sestře. Brání nějaký zákon tomu, abych "měla" /byla v nájmu/ 2 družstevní byty u stejného bytovéhom družstva ? Podotýkám, že jsem se u nás na družstvu ptala a tam mi sdělili, že můžu mít třeba 10 družstevních bytů. Ptám se proto, že mě známý upozornil, že v jeho družstvu /jiné město/ mu toto bylo zamítnuto s odkazem na zákon, bohužel nevíme který.

Moc děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Žádný zákon "nezakazuje" mít tolik bytů, kolik chcete. Omezení může být pouze ve stanovách příslušného družstva. Jestliže Vám konkrétní družstvo sdělilo, že nevidí překážky, tak prostě nejsou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alena Bäuchelová,20.2. 2006

Dobrý den, měla bych dotaz. Prodávám rekreační domek-chalupu, zajímalo by mne, jestli budu muset platit daň z příjmu z tohoto prodeje, pakliže ano,lze neplatit daň, když za výtěžek chci koupit synovi byt? A jak vysoká daň by byla?

Děkuji za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o daň z příjmu, z této byste byla osvobozena tehdy, pokud byste z výtěžku pořídila bydlení sobě, nikoli synovi. Na otázku o výši daně Vám odpovědět nemohu, protože neznám všechny skutečnosti a okolnosti, které její výši ovlivňují.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. Šilar,20.2. 2006

Dobrý den, prodávám byt v os. vlastnictví. Jsem majitelem 2,5 roku, ale nikdy jsem tam neměl trvalý pobyt. Jaká bude daň z tohoto převodu?

Děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud z výtěžkou z tohoto prodeje koupíte byt či dům pro své bydlení, budete od daně z příjmu osvobozen. Pokud ne, budete plátcem daně z převodu nemovitostí i daně z příjmu.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rudolf Stránský,20.2. 2006

Vážení,prosím o radu. Jaký je obvyklý podíl slevy nebo snížení ceny při následujícím případu věcného břemene: 2 sourozenci se dohodnou, že jejich rodiče darují dům jednomu z nich. Obdarovaný sourozenec vyplatí příslušný podíl neobdarovanému sourozenci. Obdarovaný sourozenec bude majitelem domku ale s věcným břemenem, protože v tomto domku nechá dožít své rodiče, tzn. včetně toho že jim bude pomáhat, starat se o ně, nakupovat atd. prostě pečovat o ně tak jak bude potřeba, když budou přestávat být soběstační. Myslím si, že v tomto případě obvykle není dělení napůl, ale ten kdo zůstane v domku s rodiči tak vyplácí druhému sourozenci méně než polovinu, protože je určitým způsobem omezen tímto břemenem. Jak to opravdu je a v kterém zákoně je toto popsáno. Děkuji předem za odpověď, kterou zašlete na: rud.stransky@seznam.cz

Děkuji předem za odpověď.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Vámi popsaný případ není popsán v žádném zákoně, protože záleží na vůli obou sourozenců, tedy na tom, jak se dohodnou.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna,20.2. 2006

Dobrý den, prosím o radu v následující situaci. Rádi bychom přihlásili k trvalému pobytu do bytu, jehož jsme nájemci, svého synovce. Jakým způsobem, a zda vůbec, je nutno tuto skutečnost oznámit vlastníkovi bytu nebo je nutné vyžádat si jeho souhlas, aby nedošlo z právního hlediska k problémům v nájemním vztahu ?

Předem děkuji.

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Pokud jde o příbuzného v řadě přímé (děti, rodiče, pak žádného souhlasu vlastníka bytu není třeba. Jde-li o synovce, pak by mohlo dojít k problémům. Proto doporučuji souhlas vlastníka si vyžádat.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uživatel,20.2. 2006

Dobry den, dostala jsem se do nepříjemné situace se zvýšením fondu oprav, který mi zvedli z 1200Kč na 2100 Kč.Jak se konala členská schůze nemohla jsem se jí zůčastnit a tak nadpoloviční většina 60% hlasů se zvýšením souhlasila.Od 1.ledna platí zvýšené nájemné, které jsem nepodepsala. Už v lednu jsem zaplatila zvýšenou částku, ale bez podpisu zvýšeného nájemného. Teď, ale chci plati nájemné, které mám podepsané to je původní částka 1200Kč a tim by mi tam vznikal měsícní dluh 900Kč.Družstvo funguje už 6 let a během tohoto období se provedla rekonstrukce sklepů a vchodu.Náš vchod má 24 bytů. Teď mají v plánu rekonstruovat kompletně vše(okna, fasádu, výtah,střechu) a z toho důvodu zvyšují fond oprav,ale za těch 6 let jsme museli mít alespoň našetřeno 1,600.000Kč a nevěřím, že jsme to vše vyčerpali jen na rekonstrukci sklepů a vchodu. Bylo mi řečeno, že nemáme nic naspořené a proto nám vychází tak vysoké splátky na poskytnutý úvěr rekonstrukce vchodu. Jak z toho ven? Já nec hci být neplatičem. Tak ten úvěr budu splácet déle, ale pořád částkou 1200Kč, pro mě je to neúnostné tolik platit. Jsem na mateřské dovolené a naštěstí manžel má práci.Řekli mi, že mi, třeba neomítnou některá okna, ale my jsme do fondu už dali přes 65.000Kč.Byt jsem si koupila, ale předseda mi řekl, že do osobního vlastnictví mi to nepřevedou. Prosím o nějakou radu popřípadě na koho se mám obrátit.

Mockrát předem děkuji

JUDr. Hana Matysová

Dobrý den! Bohužel, pokud většina družstevníků odsouhlasila zvýšení plateb do fondu oprav, musíte se tomuto rozhodnutí podřídit i Vy. Pokud máte ještě další problémy s bytem, doporučuji navštívit advokáta, který Vám - po prostudování všech konkrétních podkladů - poradí další postup.

Přeji krásný den!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...