Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Janečková, Váš celkový problém bych rozdělil na tři části pro větší přehlednost: 1) Odstranění přípojky elektroměru a měřiče tepla, která dovádí energie do jiného bytu. 2) Vymáhání již způsobené škody pronajímatelem. 3) Neopodstatněná hrozba výpovědí. Ad 1) §2208 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) stanovuje, že po oznámení vady, která brání řádnému využívání pronajaté věci (bytu), má pronajímatel povinnost, aby vadu odstranil bez zbytečného odkladu. V tomto případě doporučuji písemné oznámení s uvedením data a specifikace problému, aby případné vymáhání bylo podloženo hmatatelným důkazem. V případě, že pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, máte právo na přiměřenou slevu z nájemného, nebo můžete odstranění vady provést sama (doporučuji prostřednictvím třetí strany, odborně způsobilé k takovýmto úkonům, aby nedošlo ke škodám na majetku pronajímatele a komplikaci ve vymáhání Vašich práv.). Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad budete poté vymáhat na pronajímateli, nebo podle odst. 2 citovaného ustanovení si můžete vynaložené náklady započíst do výše nájemného za jeden měsíc jako slevu. Ad 2) Již způsobenou škodu za zaplacené poplatky můžete vymáhat jako bezdůvodné obohacení podle §2991 občanského zákoníku, ale žaloba musí být směřována proti tomu, kdo se bezdůvodně obohatil na připojeném elektroměru a měřiči tepla. Pokud druhý nájemce neplatí poplatky za elektřinu (a teplo), tak se bezdůvodně obohatil nájemce. Pokud pronajímatel vybíral poplatky od druhého nájemce a nájemce tak platil v dobré víře, že tím nikomu neškodí, tak se bezdůvodně obohatil pronajímatel. Ad 3) Důvody pro výpověď z nájmu ze strany pronajímatele jsou vyčteny v § 2288 a §2293 občanského zákoníku. V zásadě se jedná o důvody, které jsou způsobeny zvlášť hrubým porušením povinností nájemce, nebo objektivních důvodů, které znemožňují obyvatelnost bytu (např. veřejný zájem). Dále ze zvlášť závažných důvodů, které jsou poškozování bytu, neplacení nájemného, užívání bytu jiným způsobem, než bylo ujednáno, nebo pokud nájemce způsobuje škody pronajímateli nebo osobám žijících v domě. Pokud pronajímatel nespecifikuje důvody, v čem spočívají zvlášť závažné důvody porušení povinností, k výpovědi se nepřihlíží. To samé v případě, kdy Vás při doručení výpovědi pronajímatel neseznámí se skutečností, že můžete vznést námitky a navrhnout přezkum výpovědi sousedem, tak je výpověď neplatná podle §2286. Dále máte právo podle §2290 podat návrh soudu do dvou měsíců, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. V případě, že nastanou jakékoliv potíže s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   šest set čtyřicet dva


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...