Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Havelková, otázka, kdo nese odpovědnost za opravy různého vybavení v obytných prostorách, byla předmětem dlouhých diskuzí, jelikož §2257 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) stanovuje, že nájemce provádí a hradí pouze drobné opravy a běžnou údržbu. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. blíže specifikuje tyto dva pojmy. Zde se v §4, kde je vyjmenováno vybavení, za jejichž opravu odpovídá nájemce, vyskytuje i Váš ohřívač vody. Tudíž za drobné opravy odpovídá nájemce. Ve Vašem případě to bude ale popřípadě trochu jinak. Celková cena za provedené drobné opravy nesmí přesáhnout ročně částku, která se vypočítá pomocí vzorce 100 Kč*m2 podlahové plochy bytu, jinak se za drobné opravy nepovažují. Pokud tedy Váš byt nedosahuje rozměrů 100m2 a více, tak budeme vycházet z §2264 a §2265 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že vzniklou vadu, kterou si nájemce, podle výše uvedeného neplatí sám, musí nájemce oznámit pronajímateli a ten ji musí v přiměřené době odstranit. Pokud pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, může vadu odstranit nájemce a žádat náhradu nákladů. V případě, že Váš byt má 100m2 nebo více a žádná oprava v tomto roce ještě prováděna nebyla, tak bude stále spadat do kategorie drobných oprav, ale každá další oprava v tomto roce již nebude za drobnou opravu považována. Pokud nastane jakýkoliv problém s vymáháním Vašich práv, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sto dvacet pět


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...