Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Dobrý den, jednání dárce (tedy vaší maminky) by se zde posuzovalo jako darování s příkazem, nikoli jako darovaní s rozvazovací podmínkou. Jedná se o zvlášť upravený institut podle § 2064 odst. 1 zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen „OZ“). Příkazem může vzniknout povinnost konat, nekonat, něco strpět atd. Nesplnění takového příkazu se pak posoudí analogicky jako rozvazovací podmínka. Je nutné posoudit, jestli je takový příkaz dostatečně určitý. Definici pojmu rodina v českém právním řádu nemáme, domníváme se však, že v tomto případě je pojem relativně určitý a strany chápou, co se tím myslí. Případně je možno tento pojem specifikovat ve smlouvě. Problémem by však mohla být formulace příkazu „na věčné časy“. Toto právní jednání bude posuzováno obdobně jako vedlejší doložky podle § 1551 OZ a násl. Zákon vyžaduje v případě příkazu v závěti podle § 1569 odst. 2 OZ, aby byl takový příkaz nařízen na určitou přiměřenou dobu a odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany. V tomto případě se sice nejedná o absolutní zákaz zcizení, ale jde o relativně zásadní omezení práva dispozice s darovaným majetkem, domníváme se proto, že by tyto podmínky měly být splněny též v případě příkazu u darovací smlouvy. Není-li zde splněna podmínka určitosti a legitimního důvodu, k takovému příkazu se nebude přihlížet. Považujeme rovněž za vhodné podotknout, že podle § 574 OZ je třeba hledět na právní jednání spíše jako platné než jako neplatné. To znamená, že máte možnost obrátit se na soud s tím, že daná formulace nenaplňuje požadavek určitosti doby, ani vážný legitimní zájem a soud následně může rozhodnout, že se k zákazu nepřihlíží. Dokud však k takovému rozhodnutí soudem nedojde, jste vázáná z takového příkazu. Nemusíte se však obávat, že by v důsledku neplatnosti příkazu byla neplatná i celá darovací smlouva. Pouze by se k danému příkazu nepřihlíželo obdobně jako je tomu u ustanovení § 1569 odst. 2 NOZ. S pozdravem Josef Fiřt, advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   čtyři sta šedesát jedna


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...