Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Text: Dobrý den, pane Stanislave, děkujeme za Váš dotaz. Pro kompletní posouzení dané situace bychom však potřebovali znát více informací, zejména se seznámit s uzavřenou kupní smlouvou. Na jejím znění totiž bude velmi záležet. I když jste totiž o stavu chalupy kupujícím „nic neříkali“, je možné, že smlouva obsahuje určitá prohlášení o stavu budovy. Zároveň je však možné, že smlouva obsahovala i prohlášení o tom, že se kupující vzdal práv z vadného plnění. Pak, i kdyby jeho tvrzení o trámech bylo pravdivé, nenesl byste za to žádnou odpovědnost. S ohledem na předešle uvedené a s ohledem na to, že už snad mělo být podáno i trestní oznámení, doporučujeme se o věci poradit s advokátem a na základě prostudování všech podkladů a všech kroků, které již vkupující provedl, zvolit daląí postup. Obecně řečeno, špatný stav trámů může představovat vadu, ať už „běžnou“ nebo skrytou. Skrytá vada je taková vada, která existovala už během předání nemovitosti, ani jedna ze stran o ní nevěděla a projevila se až za nějakou dobu po předání. V takovém případě občanský zákoník dává kupujícímu možnost vadu reklamovat až do pěti let od prodeje. V případě, že nebyla vyloučena odpovědnost za vady a ukázalo by se, že stav trámu je skutečně vadou (ať už skrytou, nebo „běžnou“), pak by nový majitel opravdu mohl mít právo na slevu z ceny díla (popř. na opravu; zde opět záleží na textu kupní smlouvy). Ve vztahu ke zmiňovanému trestnímu oznámení je třeba v první řadě uvést, že samotné podání trestního oznámení pro Vás nemusí vůbec nic znamenat – obecné informace o trestním řízení lze nalézt na: http://www.nsz.cz/index.php/cs/otazky-a-odpovdi. Pokud skutečně došlo k podání trestního oznámení, je možné, že Vás policie předvolá k podání vysvětlení – i proto by bylo vhodné v této záležitosti kontaktovat advokáta. Dále je třeba uvést, že ke spáchání většiny trestných činů (včetně podvodu, který na Vámi popisovaný stav může teoreticky dopadat) je třeba úmyslného zavinění. Ve Vámi popisovaném případě by tedy bylo nezbytné prokázat přinejmenším to, že i) trámy jsou skutečně vadné, ii) že Vy jste o tom věděl, iii) že jste to před kupujícím zatajil a iv) to vše proto, abyste se na kupujícím obohatil. Takto to může působit dojmem, že se Vás snaží kupující určitým způsobem někam zatlačit. Budete-li mít zájem, jsme samozřejmě připraveni Vám s tímto případem dále pomoci a po prostudování všech podkladů souvisejících z touto kauzou Vám doporučit další možný postup. Kontaktní údaje naleznete na www.kflegal.cz. S pozdravem, za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Josef Fiřt


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   sedm set dvacet osm


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyľe | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garáľová vrata | další odkazy...