Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Text: Vážená paní Navrátilová, ochranu přehlasovanému členu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) poskytuje zákon č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Možnost „protestování“ proti rozhodnutí SVJ je pak konkrétně upravena v § 1209 občanského zákoníku. Pokud je pro to závažný důvod, můžete se v souladu s tímto ustanovením jako přehlasovaný člen SVJ domáhat žalobou, aby o záležitosti týkající se správy domu rozhodl soud. Zároveň vám odst. 1 zmíněného ustanovení umožňuje navrhnout soudu, aby dočasně zakázal jednat podle Vámi napadaného rozhodnutí SVJ. Soud následně, pokud Vašemu návrhu vyhoví, uspořádá právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení, zejména pak, dle odst. 2 zmíněného ustanovení, může rozhodnout, zda se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec nemá. Důležitý faktor, který nesmíme opomenout, je tzv. prekluzivní lhůta v délce tří měsíců, ode dne, kdy jste se o Vámi napadaném rozhodnutí dozvěděla. To znamená, že Vaše právo domáhat se ochrany dle § 1209 občanského zákoníku po uplynutí tří měsíců od tohoto dne zaniká. Lhůta je upravena v odst. 1 téhož ustanovení. Druhou možností je pak řešení situace mimosoudní cestou a protestovat proti rozhodnutí SVJ dle platného znění stanov Vašeho SVJ. Zde Vám však bez nastudování zmíněných stanov nemůžeme formu ochrany blíže specifikovat ani zaručit. Pokud budete mít jakýkoliv další právní dotaz, či pokud budete mít zájem o poskytnutí právní pomoci při domáhání se ochrany před rozhodnutím SVJ, neváhejte se, prosím, obrátit na Naši advokátní kancelář. S přátelským pozdravem Josef Fiřt


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   tři sta devadesát devět


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...