Právní poradna


Spolupracujeme s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., která je odborníkem na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Nováková, ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v aktuálně platném a účinném znění, jste vyložila zcela správně. Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozen příjem, jestliže pochází z prodeje nemovitosti, přičemž mezi dnem nabytí vlastnictví k této nemovitosti prodávajícím a prodejem této nemovitosti prodávajícím uplyne doba delší než 10 let. Jestliže však nemovitost prodávající nabyl děděním (např. právě podle dědické smlouvy) od zůstavitele, kterým byl příbuzný v řadě přímé, snižuje se tento „časový test“ 10 let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Aplikováno na Vámi popsanou situaci, Váš otec, příbuzný v řadě přímé, prokazatelně vlastnil předmětnou nemovitost po dobu delší než 10 let, tedy se výše zmíněný časový test snižuje na dobu 0 let a vy jste tak jako prodejce nemovitosti osvobozena od povinnosti platit daň z tohoto příjmu. Pokud byste měla jakékoliv další právní dotazy, neváhejte se, prosím, obrátit na naši advokátní kancelář. S přátelským pozdravem Josef Fiřt


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   dvě stě sedmdesát pět


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...