Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Markéta (21.04.2016 10:47:53)
Dobrý den, chci se zeptat zda když chci prodat nemovitost, kterou mám v osobním vlastnictví, zda jí musím nabídnout druhému spoluvlastníkovi. Zda má podle zákona předkupní právo? Jedná se o rodinný dům, kde jsme dva spolumajitelé a dům ani společný pozemek nelze reálně rozdělit na katastru. jedná se mi o to, zda svůj podíl mohu nabídnout k prodeji bez souhlasu druhého majitele a zda ho musím nabídnout nejprve jemu a teprve když odmítne, ho mohu nabídnout např. RK?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.04.2016 18:14:31)
Dobré odpoledne, Markéto, bez znalosti vššech okolností Vaššeho případu k němu nemůžžeme zaujmout kategorické stanovisko. Z Vaššeho popisu vššak usuzujeme, žže v současnosti by Vás zákonné předkupní právo tížžit nemělo. Pokud Vašše spoluvlastnictví vzniklo do 31. 12. 2013, zákonné předkupní právo, které plynulo z § 140 (starého) občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.), zaniklo dne 1. 1. 2015 v souladu s ustanovením § 3062 (nového) občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) – výjimkou by bylo, pokud by Vašše nemovitost byla součástí zemědělského nebo rodinného závodu, cožž nepředpokládáme. Pokud Vašše spoluvlastnictví vzniklo od 1. 1. 2014 dále, uplatní se na něj úprava (nového) občanského zákoníku, který v § 1123 stanoví, žže „spoluvlastník můžže se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání vššak nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.“ Obecně tedy platí, žže spoluvlastník není v nakládání se svým podílem nijak omezen. Výjimku představuje předkupní právo spoluvlastníka, upravené v § 1124, které platí v případech, kdy spoluvlastnictví vzniklo jinak nežž smlouvou mezi spoluvlastníky (např. pokud dvě děti zdědí kažždé jednu polovinu domu po svém otci) a kdy spoluvlastníci neměli možžnost z vlastní vůle od počátku ovlivnit svá práva a povinnosti. V takovém případě jsou spoluvlastníci v nakládání se svým podílem omezeni zákonným předkupním právem ostatních spoluvlastníků (ledažže jde převod ve prospěch manžžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé – v takovém případě není spoluvlastník v převodu jakkoliv omezen). Toto předkupní právo vššak trvá pouze 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Pokud nejde o některou z výjimek uvedených výšše, převodu Vaššeho podílu na třetí osoby, tedy ani inzerci takové nabídky u realitní kanceláře žžádné zákonné ustanovení nebrání. Doporučujeme vššak zvᾞit obchodní stránku transakce. Pokud totižž budete svůj podíl prodávat třetí osobě, jeho cena můžže být nižšžší, nežž pokud byste jej prodávala druhému spoluvlastníku. S ohledem na výnos z celé transakce tedy pro Vás můžže být výhodné oslovit s nabídkou odkupu nejprve druhého spoluvlastníka. Zároveň doporučujeme ověřit, zda nejste v nakládání s nemovitostí omezena v důsledku smluvního ujednání s druhým spoluvlastníkem. Budete-li mít zájem o bližšžší konzultaci nebo o zajišštění prodeje Vaššeho podílu po právní stránce, neváhejte se na nás obrátit. Za Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., Josef Fiřt
Honza (12.04.2016 20:16:09)
Dobrý den, kdo hradí daň z převodu nemovitosti? Děkuji. Novák
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.04.2016 13:06:19)
Dobrý den, děkuji, dobrý dotaz, pane Honzo! Ve zkratce, dnes stále ještě prodávající, byť od 1. dubna 2016 měla být tato daňová povinnost přenesena na kupujícího (proto se tato daň také již nejmenuje \\\"z převodu nemovitosti\\\", ale z jejího nabytí). Uvidíme, kdy se tak stane, každopádně dnes platí, že ji hradí prodávající (i když nic nenabývá...) a za její zaplacení ručí kupující. Proto lze zatím stále sjednat, že ji rovnou za prodávajícího bude hradit přímo kupující (aby nebyl nemile po čase překvapen, že ji prodávající nezaplatil a finanční úřad ji vymáhá po něm z titulu jeho ručení ...). Za tým KF Legal Josef Fiřt
Admin (25.02.2016 00:00:00)
Spouštíme provoz bezplatné ONLINE právní poradny... Na dotazy bude odpovídat Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...