Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Miroslav Sýkora (28.06.2018 15:07:02)
Dobrý den, jsem spoluvlastníkem ideální třetiny rodinného domu, kde i celý život bydlím,dalšími spoluvlastníky jsou 2 sestry.Oni chtějí dům prodat, já ne , chtěl jsem od nich jejich podíly odkoupit, ale nedohodli jsme se na ceně. Nechal jsem si na dům udělat znalecký posudek,ale oni chtějí za dům podstatně víc.Jak mám dále postupovat? Obrátit se na soud? Jestli ano, jak soudy v této záležitosti postupují? Děkuji předem. S pozdravem Sýkora
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.07.2018 16:12:04)
Vážený pane Sýkoro, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je obecně právem spoluvlastníka svůj podíl prodat. Od 1. 1. 2018 bylo nicméně do občanského zákoníku navráceno tzv. zákonné předkupní právo u nemovitých věcí. Dle ustanovení § 1124 občanského zákoníku nyní platí, že „převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. (…)“. S ohledem na výše uvedené má dle zákona spoluvlastník, který chce svůj podíl prodat, povinnost nabídnout jej za stejných podmínek ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Nárok na soudní ochranu by pak mohl vzniknout ve chvíli, kdyby spoluvlastníku nebyl nabídnut spoluvlastnický podíl k odkupu, nebo by například došlo k prodeji podílu za nižší cenu, než jaká byla v této souvislosti spoluvlastníku nabídnuta. Upozorňujeme nicméně, že se jedná o obecné pravidlo, a bez bližší znalosti Vašeho případu není možné s jistotou posoudit, zda Vám předkupní právo v předmětné věci opravdu svědčí a není vyloučeno či určitým způsobem omezeno. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace a pomoc při jejím řešení, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S přáním pěkného dne, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Pavla Nekvapilová (02.06.2018 17:52:48)
Dobrý den, má zahrada sousedí s domem souseda/nový majitel/.Ten nyní přinesl papír z roku 1958/dostal ho od dalšího souseda, od kterého jsme zahradu koupili v roce 1974/,že se předchozí sousedé dohodli,že na mém pozemku nesmím vysazovat stromy a stavět stavby.Podotýkám,že v uplynulých letech došlo k prodeji této zahrady a k převodu nemovitostí(darovací smlouva).Nikde není tento dokument zanešený/katastr ani v kupní a darovací smlouvě/. Musím se se tímto dokumentem řídit? O jeho existenci jsem se dozvěděla až minulý týdenDěkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (12.06.2018 09:38:28)
Vážená paní Nekvapilová, pro kvalifikované posouzení Vaší situace bychom od Vás potřebovali doplnit následující informace: Zakládala dohoda z roku 1958 věcné břemeno pouze konkrétně osobě vlastníka sousedního pozemku nebo se toto právo vztahovalo k sousednímu pozemku? V případě první možnosti by věcné břemeno zaniklo smrtí oprávněné osoby, tedy pokud by původní vlastník, který uzavřel dohodu, byl již po smrti, Vy byste touto dohodou nebyla nijak vázána. Byly Vámi na pozemku vysázeny stromy nebo realizována stavba? Pokud ano a jednalo by se tak porušení dohody, která takové jednání zakazovala. Jestliže však takové porušení nikdo nenamítal ve lhůtě tří let, došlo by k promlčení věcného břemene a opět byste nebyla obsahem dokumentu vázána. Otázkou pak také je, z jakého důvodu Váš nový soused dokument předložil, respektive čeho se domáhá a jaké následky má podle předkládaného dokumentu porušení zákazu jednání. Ve Vašem případě by také nepochybně hrála roli Vaše dobrá ve správnost údajů zapsaných ve veřejných rejstřících. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Macik (02.06.2018 10:29:27)
Dobrý den mam dotaz ohledně převodu majetku. Ziji s přítelem 6 let. On koupil pozemek a zacali jsme společně stavet dům. Oba dva ho financujeme. On ma svoje děti a já také svoje. Chceme na mě napsat 1/2 domu i pozemku. Dům ještě není k bydlení ani zkolaudovaný. Zatím je to ve fázi stavby. Jak postupovat ohledně přepisu poloviny na mě? Dá se s darovací smlouvou i zapsat věcné břemeno na jeho pulku kdyby se s nim něco stalo, aby mě tam jeho děti nechali dožít a to samé na mou pulku? S jeho dětmi nemáme dobré vztahy a nepočítám s tím?že by mě tam nechali v případě jeho umrtí dožít v klidu. Jak postupovat a kolik to bude stat? Zda by bylo jednodužší se stát manželkou? Pak to bude napul automaticky ? Mnohokrát vám děkuji Rybková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.06.2018 10:25:43)
Vážená paní Rybková, jedná se o věcné břemeno práva doživotního užívání bytu resp. obytných místností, které je vázáno na konkrétní osobu a zaniká nejpozději se smrtí oprávněného. Poté, co bude stavba dokončena a zaevidována do katastru nemovitostí (dále také „KN“), převede Váš přítel ½ nemovitosti na Vás, a poté do KN (v souladu s § 1262 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále také jako „NOZ“, vložíte výše zmíněné věcné břemeno. Upozorňuji, že to je nutnost, protože bez tohoto úkonu nebude později věcné břemeno právně vymahatelné (viz § 1262 NOZ). Zřizuje se formou písemné smlouvy o věcném břemeni, kde se vytyčí, jakým způsobem bude užívat předmětné prostory. Tím budete spoluvlastníkem předmětné nemovitosti a k pozemku zřízeno právo doživotního užívání, takže v případě úmrtí partnera a vtažení jeho poloviny do řízení o pozůstalosti, budete mít zajištěno doživotní bydlení. V rámci žádosti o zápis práv podáte na katastrálním úřadě dvě žádosti. Žádost o převedení poloviny pozemku na Vás včetně darovací smlouvy a žádost o zřízení věcného břemene včetně smlouvy o zřízení břemene. Ceník jednotlivých úkonů můžete nalézt zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky/Sazby-s
pravnich-poplatku.aspx
V případě, že byste potřebovala pomoc při řešení Vaší situace, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Lenka (22.05.2018 14:08:36)
Dobrý den,potrebuji radu: dcera je vlastníkem podílu na družstevní byt,ve kterém i bydlí.prava na ni převedl můj přítel.bohuzel jsem se dozvěděla že má dluhy,a je asi jen otázkou kdy zazvoní exekutor..byt a poplatky druzstvu plati,na to dohlizime,ale dluží za služby mobilních operátorů atd..neco už splatila,má zvláštní školu a já ji v tomto už moc nevěřím..ma malou dcerku..bylo by možné převést členská práva na byt zpět na přítele?nebo na mě?..nechali bychom ji tam bydlet dál,moc se bojíme že o být přijde a zůstane na ulici.dekuji.moc za pomoc
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.05.2018 08:49:48)
Vážená paní Lenko, v případě, že smlouva o převodu ještě nebyla družstvu doručena, jednoduše ji znehodnoťte. Pokud již byla doručena, tak v případě, že bude Vaše dcera souhlasit, neměl by být s převodem žádný problém. Stačí opět převést členská práva na Vás nebo Vašeho přítele např. formou darovací smlouvy. Z informací, Vámi poskytnutých, se darovací smlouva jeví jako nejlepší možnost. V případě Vašeho zájmu o pomoc při převodu členských práv, neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Em.Tomášková (18.05.2018 15:37:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.05.2018 16:49:58)
Vážená paní Tomášková, co se týče převodu vlastnictví bytu, je pouze na Vaší vůli na koho se rozhodnete byt převést. Doporučuji však onen byt darovat. Náklady na převod při darování jsou výrazně nižší než u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod. Bezúplatný převod nemovitosti totiž nepodléhá dani z nabytí nemovitosti ve výši 4 %. V takovém případě pak zůstává z daní pouze daň darovací. Od daně darovací je osvobozeno darování příbuzným v řadě přímé (tj. rodiče, děti, i vnučky). Jediný poplatek, který Vy budete muset zaplatit, je poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč. Darovací smlouva má určité náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést, jelikož každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu, aby mohl být proveden zápis vlastnického práva obdarovaného – Vaše vnučky. Do darovací smlouvy je možné zanést i věcné břemeno doživotního užívání, což by se ve Vašem případě dalo využít, pokud byste chtěla, aby Vaše vnučky měly byt ve vlastnictví, ale Vy byste chtěla v bytě setrvat. V případě, že jsou Vaše vnučky nezletilé, je zapotřebí jim určit opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat. Nejčastěji za nezletilého jednají jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. V případě darování nemovitosti by však mohlo dojít ke střetu zájmů. Ocitujeme-li § 892 občanského zákoníku: „Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.“. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s převodem vlastnictví Vašeho bytu, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Em.Tomášková (18.05.2018 15:34:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...