Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.václav klepáček (12.06.2017 08:40:14)
dobrý den.mám dotaz jedna paní nas koupila i s bytem když je vyučtování telé a studené vody plus topení tak nám omítá dát kopiji.je to správné vůči nám.díky za odpověd.v klepáček
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (13.06.2017 12:45:37)
Vážený pane Klepáčku, poskytnutí kopie vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý rok, kam spadá též vyúčtování ohledně topení, teplé a studené vody, v případě, že jste o tuto požádal, v pořádku není. Ustanovení § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) zakotvuje právo nájemce nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů. Jedná se o obecný požadavek, který je blíže upraven v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, který upravuje též konkrétněji lhůty pro předložení vyúčtování atd. Mj. tento zakotvuje též povinnost pronajímatele doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. V tomto případě Vám tedy doporučujeme písemně zažádat pronajímatele (dle Vámi uvedených informací vlastníka bytu) o doložení kopie nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže můžeme pomoci s řešením dané situace – právo týkající se nemovitostí (včetně nájmu nemovitosti) je běžnou agendou naší advokátní kanceláře. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Makula (31.05.2017 18:12:19)
Mame družstevni byt manželka odešla bydled k tatovi je pocinna mi přizpivat na najem dekuji Makula
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.06.2017 14:00:49)
Dobrý den, pane Makulo, nájemné je obecně povinen platit nájemce, tedy ten, na koho zní nájemní smlouva. Pokud tato zní na oba manžele, nebo také pokud byla nájemní smlouva uzavřena byť i jedním z manželů, ale za doby trvání manželství, obecně platí, že jsou oba manželé společnými nájemníky. Tedy pronajímatel může žádat nájemné od kteréhokoli z manželů. V případě, že byt budete nadále obývat jen Vy, je pravděpodobné, že pronajímatel se bude s žádostí o platbu nájemného obracet právě na Vás. V případě, že by Vám v dané věci nastaly potíže, můžeme pomoci s řešením dané situace - právo týkající se nemovitostí je běžnou agendou naší kanceláře. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt LL.M., advokát
Naděžda Machová (18.05.2017 18:28:28)
Dobrý den, mám dotaz ohledně věcného břemene. Bývalý statek proměnilo JZD na 4 bytovky( řadové). Nyní se rozhodl první soused, že na věcném břemeni postaví železná vrata 2m vysoká. Já jsem nemocná a nesmím nosit ani zvedat nic těžkého( glaukom, meniskus) a manželovi bude 70. Oni nám dají od vrat klíč, ale jak se dozvíme , že k nám jede sanita, hasiči atd. Hlavně jaké má povinnosti, naby nás neomezil v užívání věcného břemene. Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. N.Machová
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (26.05.2017 08:16:01)
Vážená paní Machová, Ke zodpovězení vašeho dotazu jsou důležité dvě věci, a to sice: kdo je vlastníkem pozemku, kde se mají vrata stavět a jaká práva a povinnosti vyplývají ze smlouvy, ve které je sjednáno věcné břemeno. Bez znalosti dotyčné smlouvy se dá pouze předpokládat, že rozhodující slovo by v tomto případě měl mít vlastník pozemku, kde se vrata mají stavět, jelikož se jedná o podstatnou změnu pozemku. Pokud je vlastníkem soused, který chce vrata stavět, zřejmě by je tam postavit mohl. Avšak ze zákona vyplývá, že ani ten nesmí nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Záleží na tom, jak moc byste se tedy postavením vrat cítili omezeni. Pokud jste vlastníky Vy, Váš soused by neměl mít právo na Vašem pozemku stavět vrata, zvlášť pokud zasahují do Vašich práv. A pokud je vlastníkem někdo úplně jiný, chtělo by si to s vlastníkem pozemku předně promluvit. A ještě znovu dodávám, že nejvíce záleží na tom co je obsahem smlouvy, ve které je věcné břemeno sjednáno, protože právě tam budou práva a povinnosti Vašeho souseda zakotveny. S přátelským pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt LL.M., advokát
Josef novák (13.05.2017 18:35:15)
Spolu s bratranci jsme zdědili chalupu po našich rodičích. Já bych nyní chtěl prodat svou polovinu domu. Chalupa však mé jedno číslo popisné s 2 bytovými jednotkami. Každá má svůj vchod. Můžu tedy svou polovinu i přesto prodat? Mohli byste mi, prosím, poradit jaké jsou mé možnosti? Děkuji Josef
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (26.05.2017 08:17:31)
Vážený pane Nováku, pakliže jste spoluvlastníkem domu, můžete převést svůj spoluvlastnický podíl podle své vůle. A stejně tak pokud jste vlastníkem jedné ze zmíněných jednotek, můžete své vlastnické právo k jednotce převést na kupujícího. Pouze v případě zdědění domu do spoluvlastnictví s bratranci, mají Vaši bratranci předkupní právo k domu po dobu šesti měsíců ode dne, kdy jste spoluvlastnické právo nabyli. To by se neuplatnilo, pokud byste chtěl svůj podíl prodat své manželce, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Pokud byste chtěl prodej realizovat až po 1. 1. 2018, bude se ve Vaše případě uplatňovat nová právní úprava, podle které byste měl zákonnou povinnost nabídnout svůj podíl přednostně bratrancům, kterým by náleželo předkupní právo, ledaže byste chtěl podíl převést na osobu blízkou (manželka, sourozenec, děti apod.). Jinak můžete za předpokladu neexistence omezení nakládání s podílem vzešlého z dědického řízení svůj podíl prodat libovolně. S přátelským pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Jana (04.05.2017 11:13:38)
Dobrý den,pronajímám byt a chtěla bych vědět komu náleží přeplatek za teplo a vodné stočné? Nájemníci mi platí měsíčně sumu kterou za pronájem chci, ale veškeré poplatky co se týče bytu platím já a jsou na mé jméno kromě elektřiny a plynu. Předem moc děkuji za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (10.05.2017 14:44:16)
Dobrý den, paní Jano, pokud za teplo a vodné a stočné platíte Vy, jakožto pronajímatel, tedy nejsou tyto poplatky zahrnuty v cel kovém nájmu ani v zálohách za služby, přeplatek náleží Vám. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Tonda (04.05.2017 06:00:52)
Dobrý den, jsem vlastníkem idealni poloviny domu po rodičích, v domě bydlí děti mého sourozence a naše maminka. Další spoluvlastník dům nechce udržovat a ani přispívat na jeho údržbu či pojištění. Chci svoji polovinu prodat, ale sourozenec ji nechce koupit, čeká zřejmě že cena nemovitosti bez údržby klesne. Maminku si chceme vzít k nám do našeho domu, pokud bude chtít - je vše již připravené. Mám zájemce na koupi své ideální poloviny domu. Jak mám prosím postupovat? Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (31.05.2017 09:53:43)
Dobrý den, obecně platí, že k prodeji své části domu souhlas druhého spoluvlastníka nepotřebujete. Také mu ji v současnosti nemusíte přednostně nabízet ke koupi, pokud k nabytí dědictví nedošlo v posledních šesti měsících. Tato úprava se ale mění k 1.1.2018 – od této doby budete primárně muset nabídnout část k prodeji dalšímu spoluvlastníkovi. Svou polovinu tedy můžete nyní bez obtíží prodat. Případné dořešení užívání nemovitosti pak bude na budoucím vlastníkovi. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...