Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Macik (02.06.2018 10:29:27)
Dobrý den mam dotaz ohledně převodu majetku. Ziji s přítelem 6 let. On koupil pozemek a zacali jsme společně stavet dům. Oba dva ho financujeme. On ma svoje děti a já také svoje. Chceme na mě napsat 1/2 domu i pozemku. Dům ještě není k bydlení ani zkolaudovaný. Zatím je to ve fázi stavby. Jak postupovat ohledně přepisu poloviny na mě? Dá se s darovací smlouvou i zapsat věcné břemeno na jeho pulku kdyby se s nim něco stalo, aby mě tam jeho děti nechali dožít a to samé na mou pulku? S jeho dětmi nemáme dobré vztahy a nepočítám s tím?že by mě tam nechali v případě jeho umrtí dožít v klidu. Jak postupovat a kolik to bude stat? Zda by bylo jednodužší se stát manželkou? Pak to bude napul automaticky ? Mnohokrát vám děkuji Rybková
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.06.2018 10:25:43)
Vážená paní Rybková, jedná se o věcné břemeno práva doživotního užívání bytu resp. obytných místností, které je vázáno na konkrétní osobu a zaniká nejpozději se smrtí oprávněného. Poté, co bude stavba dokončena a zaevidována do katastru nemovitostí (dále také „KN“), převede Váš přítel ½ nemovitosti na Vás, a poté do KN (v souladu s § 1262 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále také jako „NOZ“, vložíte výše zmíněné věcné břemeno. Upozorňuji, že to je nutnost, protože bez tohoto úkonu nebude později věcné břemeno právně vymahatelné (viz § 1262 NOZ). Zřizuje se formou písemné smlouvy o věcném břemeni, kde se vytyčí, jakým způsobem bude užívat předmětné prostory. Tím budete spoluvlastníkem předmětné nemovitosti a k pozemku zřízeno právo doživotního užívání, takže v případě úmrtí partnera a vtažení jeho poloviny do řízení o pozůstalosti, budete mít zajištěno doživotní bydlení. V rámci žádosti o zápis práv podáte na katastrálním úřadě dvě žádosti. Žádost o převedení poloviny pozemku na Vás včetně darovací smlouvy a žádost o zřízení věcného břemene včetně smlouvy o zřízení břemene. Ceník jednotlivých úkonů můžete nalézt zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky/Sazby-s
pravnich-poplatku.aspx
V případě, že byste potřebovala pomoc při řešení Vaší situace, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Lenka (22.05.2018 14:08:36)
Dobrý den,potrebuji radu: dcera je vlastníkem podílu na družstevní byt,ve kterém i bydlí.prava na ni převedl můj přítel.bohuzel jsem se dozvěděla že má dluhy,a je asi jen otázkou kdy zazvoní exekutor..byt a poplatky druzstvu plati,na to dohlizime,ale dluží za služby mobilních operátorů atd..neco už splatila,má zvláštní školu a já ji v tomto už moc nevěřím..ma malou dcerku..bylo by možné převést členská práva na byt zpět na přítele?nebo na mě?..nechali bychom ji tam bydlet dál,moc se bojíme že o být přijde a zůstane na ulici.dekuji.moc za pomoc
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.05.2018 08:49:48)
Vážená paní Lenko, v případě, že smlouva o převodu ještě nebyla družstvu doručena, jednoduše ji znehodnoťte. Pokud již byla doručena, tak v případě, že bude Vaše dcera souhlasit, neměl by být s převodem žádný problém. Stačí opět převést členská práva na Vás nebo Vašeho přítele např. formou darovací smlouvy. Z informací, Vámi poskytnutých, se darovací smlouva jeví jako nejlepší možnost. V případě Vašeho zájmu o pomoc při převodu členských práv, neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Em.Tomášková (18.05.2018 15:37:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.05.2018 16:49:58)
Vážená paní Tomášková, co se týče převodu vlastnictví bytu, je pouze na Vaší vůli na koho se rozhodnete byt převést. Doporučuji však onen byt darovat. Náklady na převod při darování jsou výrazně nižší než u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod. Bezúplatný převod nemovitosti totiž nepodléhá dani z nabytí nemovitosti ve výši 4 %. V takovém případě pak zůstává z daní pouze daň darovací. Od daně darovací je osvobozeno darování příbuzným v řadě přímé (tj. rodiče, děti, i vnučky). Jediný poplatek, který Vy budete muset zaplatit, je poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč. Darovací smlouva má určité náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést, jelikož každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu, aby mohl být proveden zápis vlastnického práva obdarovaného – Vaše vnučky. Do darovací smlouvy je možné zanést i věcné břemeno doživotního užívání, což by se ve Vašem případě dalo využít, pokud byste chtěla, aby Vaše vnučky měly byt ve vlastnictví, ale Vy byste chtěla v bytě setrvat. V případě, že jsou Vaše vnučky nezletilé, je zapotřebí jim určit opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat. Nejčastěji za nezletilého jednají jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. V případě darování nemovitosti by však mohlo dojít ke střetu zájmů. Ocitujeme-li § 892 občanského zákoníku: „Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.“. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s převodem vlastnictví Vašeho bytu, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Em.Tomášková (18.05.2018 15:34:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
Jaroslava Luuová (04.05.2018 16:37:38)
Dobrý den,mám na vás prosbuS manželem jsme koupili byt novostavbu.Vzali jsme si na néj hypotéku.Zaplatili jsme dvě splátky a další máme uhradit až při zapsání smlouvy do katastru.Manžel však vážné onemocněl a není schopen žádnou smlouvu již podepsat,jelikož už nechodí.Poradte mi prosím co mohu dělat a co teprve kdyby zemřel.Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.05.2018 10:52:28)
Vážená paní Luuová, předpokládám, že Vy a Váš Mmnžel jste spolužadateli o hypoteční úvěr. Žádá-li o hypoteční úvěr osoba v manželském stavu, stává se manžel/ka žadatele automaticky spolužadatelem, tj. podepisuje žádost, úvěrovou smlouvu společně se žadatelem. Výjimku tvoří případy, kdy manželé mají vypořádáno či zúženo společné jmění manželů. V případě, že zemře jeden ze spoludlužníků, ačkoli jde o tragickou událost, ten druhý je k úvěru zavázán i nadále a má tedy povinnost úvěr splácet. V případě nedodržení sjednaného splátkového kalendáře mohou hrozit spoludlužníkovi sankční poplatky. Pokud by Vaše příjmy na splácení hypotéky nestačily a nebyla byste schopna hradit měsíční splátku hypotéky hradit v plné výši, je možné se s bankou domluvit. Banka se bude snažit najít vhodné individuální řešení pro obě strany. Krajním řešením může pak být prodej nemovitosti s hypotékou, která se převede na nového majitele. Situaci lze předejít sjednáním např. kvalitního pojištění pro případ smrti, pracovní neschopnosti či trvalé invalidity. Doporučil bych tedy kontaktovat banku a domluvil se s ní na dalším postupu. Pokud by bylo cokoliv nejasného, s důvěrou se obraťte na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Martin Jelínek (24.04.2018 14:28:46)
Dobrý den, mohl bych Vás poprosit o radu. Podepsali jsme se zájemcem o chalupu rezervační smlouvu s rezervačním poplatkem 50tis. korun, které mám nyní v držení. Kupující se ve smlouvě zavázal, že doplatí zbytek kupní ceny po předložení kupní smlouvy na konci června 2018, jinak o rezervační poplatek přijde. Majitelem chalupy byla babička, která ovšem nedávno zemřela a zájemce se nyní domáhá vrácení rezervačního poplatku, protože mu někdo řekl, že nyní je rezervační smlouva tím pádem neplatná. Má nárok na vrácení rezervačního poplatku nebo smlouva přechází na dědice, kteří mají zájem chalupu prodat? Děkuji za odpověď. Martin Jelínek
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.05.2018 10:18:54)
Vážený pane Jelínku, na základě Vámi popsaného stavu usuzujeme, že kupující má na vrácení rezervačního poplatku právní nárok. Vzhledem k tomu, že k uzavření kupní smlouvy mezi Vaší babičkou a kupujícím už bohužel nemůže dojít – za předpokladu, že rezervační poplatek nebyl sjednán jako propadný i v jiném případě než v tom, který uvádíte ve Vašem dotazu – musí být rezervační poplatek vrácen kupujícímu stejně, jako by se Vaše babička bývala z jakéhokoliv důvodu rozhodla kupní smlouvu nakonec neuzavřít. V důsledku úmrtí Vaší babičky bude mít kupující pohledávku za pozůstalostí, a to do doby potvrzení dědictví soudem (srov. § 1703 občanského zákoníku). Podle obecné úpravy dluhy zůstavitele (Vaší babičky) přecházejí na dědice (§ 1701 OZ). Po potvrzení dědictví by pak částku byl povinen vydat některý z dědiců. Mají-li všichni dědicové zájem chalupu prodat, doporučujeme s kupujícím uzavřít novou rezervační dohodu, popř. smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se dědici zaváží, že ten, který nemovitost nakonec zdědí, uzavře po skončení dědického řízení kupní smlouvu s kupujícím. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s prodejem chalupy, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...