Online dotazy


Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Kamil (01.02.2019 11:09:16)
Dobrý den, mám dotaz ohledně trvalého bydliště. Já vlastním sám byt v osobním vlastnictví. Má přítelkyně bydlí v bytě, který patří městu. Budeme se brát a po svatbě chceme nějaký čas bydlet v bytě od přítelkyně a cca do 2 let se budeme chtít přestěhovat do mého bytu v osobním vlastnictví. Dotaz směřuje k mé osobě, musím si já měnit adresu trvalého bydliště? Je nutné, aby v bytě v osobním vlastnictví byla nějaká osoba hlášena k trvalému pobytu? Jak je to potom s placením služeb v tomto bytě? Děkuji za odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.02.2019 13:51:15)
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu. Podle § 80 občanského zákoníku, pokud uvedete jako bydliště jiné místo, než na kterém se skutečně nacházíte, má každý právo se dovolat i skutečného bydliště. V praxi je tedy praktičtější mít shodnou adresu trvalého bydliště s místem, kde se skutečně nacházíte, není to však nutnost. Co se týče druhého dotazu, v bytě, který máte ve svém výlučném vlastnictví, nemusí mít žádná osoba nahlášen trvalý pobyt. Jelikož se jedná o byt ve Vašem vlastnictví, budete muset stále přispívat do fondu na správu domu a platit služby podle § 1180 a 1181 občanského zákoníku. Pokud však byt nebude nikdo obývat, můžete je snížit na minimum. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Jana Dragounová (30.01.2019 19:31:20)
Dobrý den,prosím o radu při prodeji bytu,kde nebyla doplacena celková částka,bývalí majitel zůstal prozatím bydlet v byte a tedˇho chtějí vystěhovat,mají na to vůbec právo?A jakým způsobem ho mouhou vyhodit?Děkuji za odpovedˇ
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.02.2019 13:48:41)
Dobrý den, podle § 2079 odst. 1 občanského zákoníku se prodávající kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Pro správné posouzení situace by bylo podstatné znát náležitosti uzavřené kupní smlouvy. Záleží na tom, co bylo ujednáno v kupní smlouvě o způsobu úhrady, ale obecná právní úprava je taková, že pokud kupující je v prodlení se splacením kupní ceny (tj. neuhradil svůj dluh do smlouvou stanoveného termínu), pak by majiteli (prodávajícímu) vznikl nárok na odstoupení od smlouvy, přičemž by pak oběma stranám vznikla povinnost si vrátit vzájemná plnění. To by znamenalo, že by se majiteli „vrátil“ byt a kupující by byl povinen vrátit zaplacenou část kupní ceny. Smlouva se tím zruší. K realizaci převodu vlastnického práva k nemovité věci je nezbytný zápis do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí. I kdyby nový majitel již byl zapsán v katastru nemovitostí a tím pádem by byl oprávněným vlastníkem bytu, původního majitele nemůže jen tak násilným přinucením vystěhovat. Z právního hlediska nejlepším a zároveň zákonným postupem by bylo podání žaloby na vyklizení nemovitosti a následná exekuce, pokud by se ani ve lhůtě určené v rozsudku žalovaná osoba nevystěhovala. V púřípadě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Zdenek Hladký (01.01.2019 17:36:12)
Jsem majitelem bytu byt je psán na mě, po roce se rozvádím má manželka má nárok na polovinu bytu, když byt byl můj před svatbou?
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (07.01.2019 11:43:49)
Dobrý den, podle § 709 odst. 1 je součástí společného jmění manželů (dále SJM) to, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství. Základním rozlišovacím kritériem pro určení, které majetkové hodnoty (věci) do SJM patří a které nikoliv, je časová hranice vzniku manželství. To, co nabyl jeden z manželů, popřípadě i oba společně před vznikem manželství, do SJM v zákonném režimu nepatří. Pokud byl tedy byt ve Vašem vlastnictví ještě před tím, než jste uzavřel manželství, a zároveň jste institut SJM o tento byt nerozšiřovali, ustanovení o vypořádání SJM se na byt vztahovat nebudou. Manželka tedy na základě výše uvedeného nemá nárok na polovinu bytu. V případě dalších dotazů se neváhejte s důvěrou obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Kvasničkova Jindriska (24.11.2018 15:30:00)
Dobrý den, jsem spoludluznik hypotéky která byla použita na klipy nemovitostí, známým. Ti nebyli schopni slacet, dozvěděla jsem se to az když mi přišel platební rozkaz. Na základě smíru z bankou jde dospělo k dohodě. Manželé ji platí jenže splátky nestačí. Mohu jako další spoludluznik navrhnout bance prodej nemovitostí na které zástavní právo na tuto hypotéku. Děkuji za odpověď. J.K.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (29.11.2018 09:55:48)
Dobrý den, jako spoludlužník odpovídáte spolu s dlužníkem za dluh společně a nerozdílně. Věřitel (banka) tak nemusí čekat až dlužník nebude schopen splácet, ale může splacení dluhu vyžadovat rovnou přímo od Vás. K výkonu zástavního práva prodejem nemovitosti může banka přistoupit až poté, co nebude dluh řádně a včas splacen. Splacení dluhu, ať už Vámi či dlužníkem, je tedy plněním prioritním a k prodeji nemovitosti (zástavy) může dojít až následně – po nesplnění základní povinnosti splácet. Prodej nemovitosti jako spoludlužník sice bance navrhnout můžete, ale je otázka, zda na Váš návrh bude chtít banka přistoupit. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát.
Blanka Irglova (15.11.2018 18:56:37)
Dobry den,chci se jen zeptat,kdybych chtela byt,ktery je z poloviny manzeluv prepsat na 17 leteho syna,jestli v prepisu hraje roli kolik ma syn let!Je lepsi ho prepsat nyni nebo az po 18 roku syna,kdy bude uz plnolety?Na byt je hypoteka,kterou s manzelem platime na pul!Dekuji za odpoved!
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.11.2018 12:13:13)
Vážená paní Irglová, je jistě možné převést vlastnictví k bytu na nezletilého syna, nicméně převod by vhledem k jeho věku byl do jisté míry složitější, než po dosažení zletilosti. Nabytí nemovitosti je jednání, ke kterému nejsou nezletilé děti sami způsobilé, a proto jejich zákonní zástupci potřebují k platnosti takového jednání za dítě souhlas soudu. Ten rozhodne, zda je převod vlastnictví opravdu v zájmu dítěte, neboť s vlastnictvím nemovitosti vznikají vlastníkům nejen práva, ale také povinnosti. Nesmí proto jít o takový převod, který by byl pouze k tíži nezletilého. Příslušným soudem je tzv. opatrovnický soud, kterým je okresní soud, v jehož obvodu se nachází trvalé bydliště nezletilého. Tomuto soudu je možné podat návrh na schválení právního úkonu za nezletilého. Rozhodnutí soudu se spolu s darovací či kupní smlouvou poté přikládá k návrhu na vklad k příslušnému katastrálnímu úřadu. Nad rámec Vaší otázky ještě uvádím, že výhodnější variantou je darování, protože to je (na rozdíl od koupě) mezi rodiči a dětmi osvobozeno od placení daně. Po dosažení zletilosti podmínka udělení souhlasu soudu s převodem vlastnického práva odpadá. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Lucie Cinádrová (10.11.2018 14:34:30)
Dobrý den, po pětiletém manželství se manžel rozhodl podat žádost o rozvod,během manželství si splatil dluhy v hodnotě přes 1300000 Kč,které mu přidělil soud po rozvodu s první manželkou,tudíž vznikly ještě před naším sňatkem. Naše manželství bylo harmonické,na své dluhy si vydělával,i když vše ostatní se platilo z mé výplaty.Zdědila jsem po otci třetinu domu,ve kterém jsme bydleli a ten se poté prodal,dědictví se podělilo mezi mě,mou sestru a maminku.S manželem jsme se domluvili,že koupíme pozemek z mého podílu,což se také stalo,a vezmeme si hypoteční úvěr na stavbu domu.V té době měl manžel ještě dluh v hodnotě 500000 Kč,který bránil na požadovanou výši hypotéky dosáhnout,manžel tedy poprosil mou matku o půjčku,kterou se zavázal splatit,jelikož to bylo výhradně na splacení jeho dluhu. Matka souhlasila a peníze mu půjčila.Hypotéka byla téměř před schválením.Manžel si svůj poslední dluh splatil z prostředků mé maminky a v ten samý den mi poslal žádost o rozvod.Zasáhlo nás to jako blesk z čistého nebe. Když opadly emoce,začalo se přemýšlet,co dál,jelikož já sama bych na hypotéku s maminkou před důchodem nedosáhla,nabídl se manžel,že si uvědomuje,že odchází v tíživé situaci,kdy je vše rozjeté a že ví,že jsme mu 5 let hodně pomáhaly,takže nám to chce vykompenzovat a hypoteční úvěr mi pomůže sjednat s tím,že až se postaví dům a já budu s maminkou zajištěná bydlením,nebude odemne nic požadovat a vše se přepíše na mne,pouze,že do záměru nebude investovat nic ze svých prostředků.Poslední podmínkou banky však bylo rozšíření sjm o vlastnictví pozemku,který byl v mém výhradním vlastnictví z pozůstalosti.Manžel tvrdil,že se nemusíme bát,že pokud se SJM rozšíří,rozhodně si z něj nebude při rozvodu nic nárokovat a až budeme chtít,přepíše se to u notáře zase zpět do mého výhradního vlastnictví.Bohužel se tak nestalo,právní ošetření této skutečnosti neustále odkládal a banka naléhala,tak jsem SJM rozšířila bez jakéhokoli právního ošetření.Nyní je veškerá dobrá vůle ze strany manžela ta tam a nárokuje si polovinu z pozemku.Prosím Vás tedy o názor,zda mohu své naivní rozhodnutí zvrátit a jakou mám naději na úspěch. Další problém je ten,že mi banka nechce vydat žádné potvrzení o tom,že to byl nezbytný krok ke schválení hypotečního úvěru,ve všeobecných podmínkách to uvedeno není a já nevím,kde to mám dohledat,pokud to vůbec jde,nebot manžel tvrdí,že jsem mu to přepsala dobrovolně z vlastní vůle a ničí podmínka to nebyla. Děkuji za případnou odpověď
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (15.11.2018 09:36:12)
Dobrý den, Váš dotaz je poměrně komplexní, nicméně se i tak pokusím v krátkosti odpovědět. Vámi učiněné rozšíření SJM by mohlo být z právního pohledu, vzhledem k daným okolnostem, kvalifikováno jako vnos (investice) z Vašeho výlučného majetku do SJM. Vaše rozhodnutí o rozšíření SJM již vrátit zpět nelze. Pozemku se však můžete domoci zpátky v rámci soudního řízení o vypořádání SJM podle § 742 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku – pokud nepřijde Váš bývalý manžel k rozumu. Pohledávku spočívající v právu na vrácení pozemku můžete uplatnit buď v rámci žaloby na vypořádání SJM nebo v rámci protinávrhu (pokud by na vypořádání SJM žaloval manžel). V případě, že by soud rozšíření SJM o pozemek jako vnos nekvalifikoval, mohl by toto rozšířeni i tak, v rámci vypořádání, zohlednit a odchýlit se od principu rovnosti podílů (ze SJM by Vám mohlo být přisouzeno více než manželovi). V případě Vašich dalších dotazů neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...